Page 27

MI BRINEMO ZA VAŠE FINANCIJE! Povoljno refinancirajte kredite drugih banaka!

Gotovinski kredit bez naknade putem online zahtjeva!

Paket MedEx § podizanje gotovine bez naknade Visa Electron/Maestro karticama tekućeg računa na bankomatima svih banaka u zemlji § dopušteno prekoračenje po tekućem računu u visini do 3 redovna primanja, max. 40.000 kn § MasterCard revolving kreditna kartica s limitom do 5 redovnih primanja, max. 60.000 kn, uz kamatnu stopu na revolving kredit 8,90% § internetsko, mobilno i telefonsko bankarstvo, SMS info § direktno zaduženje i trajni nalog § devizni i žiro-račun bez naknade za vođenje računa § osiguranje od posljedica nesretnog slučaja Stambeni krediti u kunama i eurima s kamatnom stopom već od 3,69% (EKS od 4,58%*) Gotovinski kredit u kunama i eurima s kamatnom stopom već od 5,61% (EKS od 5,93%**) AKCIJA DO 30.6.2016. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem info telefona na broj 0800 20 32 04 ili putem e-maila hlk@splitskabanka.hr

*EKS je izračunat za kredit u iznosu 75.000 EUR i rok otplate 30 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,69% za prvih 5 godina otplate i 4,79% u ostatku otplate i naknadu 160 EUR LIJEČNIČKE NOVINE 0710.000 / 2016 27 ** EKS je izračunat za kredit u151 iznosu EUR i rok otplate 84 mjeseca i naknadu 30 EUR

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151