Page 19

TE M A BROJA

dobiju točne i objektivne informacije i liječnika koji su nam iznimno važni jer obavljaju vrlo zahtjevan i odgovoran posao, ali i novinara, žele li unatoč svemu profesionalno i etično izvještavati javnost. A takvih je još uvijek mnogo. I u tome im liječnici i predstavnici liječnika trebaju pomoći kada pišu o zdravstvu, dajući im pravodobne informacije i organizirajući razne edukacije.

Interes javnosti ispred prava na zaštitu privatnosti Jedan je od najvećih prijepora u odnosu između predstavnika liječnika, u ovom slučaju između Hrvatske liječničke komore i medija, u tomu što u Komori smatraju da je kreiranje novinskih članaka na temelju navoda iz optužnice protiv liječnika ne samo neprofesionalno nego i štetno društveno ponašanje. Tim više, ako se u takvim člancima objavi puno ime i prezime. Komora u svojim čestim priopćenjima prema medijima navodi kako se na taj način teško narušava ugled liječnika o kojim se piše te se u javnosti prejudicira krivnja prije pravomoćne sudske presude i stvara javna osuda optužene osobe (liječnika). Stoga Komora poziva sve medije da ako imaju neka ozbiljna saznanja ili dokaze o neetičnom ponašanju liječnika da o njima obavijeste nadležna tijela i institucije.To je, tvrde u Komori, jedini ispravan način da se zaštite pacijenti i njihovo pravo na liječenje ali i dignitet liječničke profesije. Bilo kakvo kalkuliranje s takvim podacima i njihovo tempirano objavljivanje s ciljem podizanja čitanosti i gledanosti nisu u interesu niti pacijenata niti hrvatske javnosti. No, situacija nije ni blizu tako jednostavna. Želje su jedno, a stvarnost i praksa novinarskog izvještavanja u takvim slučajevima - ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu (referiramo se prije svega na zemlje EU-a) - sasvim je druga. Zagrebačka odvjetnica Vesna Alaburić, stručnjakinja za medijsko pravo, pojašnjava kako je javnost sudskih postupaka jedno od temeljnih pravnih načela u svakoj demokratskoj zemlji jer se time osigurava kontrola javnosti na radom sudbene vlasti. To načelo, ističe, podrazumijeva pravo i obvezu medija da izvještavaju o optužnicama, stajalištima obrane, događanjima u sudnici, sudskim odlukama, žalbama i svim aspektima sudskih

I liječnici i novinari obavljaju iznimno odgovoran i zahtjevan posao

postupaka od javnog interesa. Sloboda izvještavanja ograničena je presumpcijom nevinosti, što znači da mediji imaju pravo i obvezu izvještavati u predmetima od javnog interesa, ali pritom ne smiju prejudicirati krivnju optuženika. Protivljenje izvještavanju o optužnicama i sudskim postupcima smatra nerazumijevanjem društvene zadaće medija. „Izvještavanje o greškama i nepravilnostima delikatno je za svaku profesiju, pa tako i za liječnike. No ne postoji opravdani razlog da se o mogućim liječničkim propustima izvještava po nekim posebnim pravilima. Mediji imaju pravo objavljivati informacije da je protiv nekog pokrenuta istraga, podnesena kaznena prijava ili podignuta optužnica, ali su pritom dužni javnosti dati uravnoteženu informaciju, koja uključuje i pravo osumnjičene osobe da javno odgovori na sumnje i optužbe kojima je izložena“, ističe Alaburić. Neosporno je, dodaje, da medijski prilozi o sudskim postupcima škode osobama protiv kojih se vode, ali to nije, smatra, valjan razlog da se zabrani izvještavanje o njima. Granica prava na zaštitu privatnosti, koja uključuje zaštitu ugleda i časti s jedne strane i slobode izražavanja s druge strane, javni je interes. O postojanju ili nepostojanju javnog interesa zaključuje se u odnosu

na okolnosti svakog konkretnog slučaja, no zdravstvena zaštita, prava pacijenata i odnos liječnika prema pacijentima neosporno su teme od javnog interesa, pa će se objavljivanje činjenica i činjenično utemeljenih kritičkih vrijednosnih sudova u pravilu smatrati opravdanim, čak i kad se time povređuje ugled nekog liječnika, pojašnjava Alaburić, koja je u svojoj odvjetničkoj karijeri u sudskim postupcima branila i uspješno obranila mnoge novinare, urednike i novinske kuće. Novinari su, pojašnjava, u pravilu u sukobu s onima o kojima izvještavaju jer svatko smatra da zaslužuje pozitivniji publicitet i da

Vesna Alaburić, odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo >>

LIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

19

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151