Page 108

KA L EN D AR STRUČNO G USAVRŠAVANJA KALENDAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA

kratice

prijava Kongresa, simpozija i predavanja

AMZH Akademija medicinskih znanosti

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora HLZ, gen. HLZ-a Hrvatski liječnički zbor HZIZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo KB Klinička bolnica KBC Klinički bolnički centar MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet MZ Ministarstvo zdravlja RH OB Opća bolnica PZZ Primarna zdravstvena zaštita SB Specijalna bolnica

SRPANJ

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Fulvii Akrap, na broj telefona: 01/4500 843, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: fulvia. akrap@hlk.hr Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“,molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su tiskani onako kako su ih organizatori dostavili. Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka: http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

Detaljan i dnevno ažuriran raspored stručnih skupova nalazi se na
 web stranici www.hlk.hr - „Raspored stručnih skupova“.

RUJAN

KOLOVOZ

Procjena grubih motoričkih funkcija Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb, 29.-30.08.2016. Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643 1500,00kn

XVII. Lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka Kuća zdravlja Zagreb, 29.08.-02.09.2016. Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108 5000,00kn

Veli Lošinj, 02.-04.09.2016.

i lječilišne medicine „Prevencijom do zdravlja i vitalnosti“ HLZ, HD za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje Prim. Goran Ivanišević, tel.: 01/4872-414 700,00kn Ljetna škola ultrazvuka MEF Sveučilišta u Rijeci Rijeka, 12.-16.09.2016.

SCPE klasifikacija cerebralne paralize Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb, 30.08.2016. Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643 Izazov za djecu i mlade sa cerebralnom paralizom koji hodaju / Procjena kvalitete motorike Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb, 31.08.-02.09.2016. Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643

108

25. znanstveni sastanak - Bolesti dojke HAZU – Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore Zagreb, 15.09.2016. Tihana Pavičić Mlinar, prof., tel.: 01/4895-171, e-mail:tihana@hazu.hr 300,00kn

Petra Volf Živković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet. vjestina@gmail.com 1250,00kn Lijekovi i … ZJZ „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb, 14.09.2016. Dr. Marcel Leppée, tel.: 01/4696-166, fax.: 01/4678-013, e-mail: marcel.leppee@stampar.hr

8. hrvatski kongres farmakologije s međ.sud. HD farmakologa, HALMED, MEF Sveučilišta u Splitu Split, 15.-18.09.2016. Prof.dr.sc. Mladen Boban, tel.: 021/557-904; e-mail: mladen.boban@mefst.hr, http://pharma.mef.hr 200,00 – 1600,00kn ovisno o kategoriji (jednodnevna/ puna; studenti/članovi HDF-a/ ostali) Klebsiella pneumoniae ESBL – endemija ili epidemija ZJZ županije Istarske Pula, 16.09.2016. Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000 I. hrvatski kongres iz forenzične ginekologije i perinatologije s međ.sud. Hrvatsko katoličko sveučilište Topusko, 16.-18.09.2016. Prof.dr. Dubravko Habek, 091/3712-112, e-mail: dhabek@unicath.hr 1000,00kn/700,00kn/500,00kn

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151