Page 10

RAZGOVOR

rano ocrne u javnosti, a potom vam uskrate mogućnost odgovora odnosno demantija, dobro je imati mogućnost odgovora i iznošenja istine, a to smo i činili u Liječničkim novinama. Nitko, pa ni liječnici, nije dužan trpjeti bilo koji oblik nasilja uključujući i medijsko. Članove nastojimo zaštititi ustanovljenom procedurom prijavljivanja neprimjerenog izvještavanja u medijima, odgovarajućim tijelima Hrvatskog novinarskog društva,

Ako se u djelatnosti koju ste dužni nadgledati dogodi gotovo 300 kaznenih djela uzimanja mita pri obavljanju profesionalne djelatnosti, za koja su počinitelji pravomoćno osuđeni, onda se od vas s punim pravom očekuje da reagirate u okviru svojih ovlasti. To je zapravo pitanje vjerodostojnosti institucije koju vodite

te prigovorima i upozorenjima HLK-a izdavačima i autorima spornih uradaka, kao i pravnim savjetima i pružanjem podrške članovima u slučaju da se odluče na pokretanje sudskih postupaka. Kao mjeru jačanja profesionalne sigurnosti liječnika nudite preuzimanje postupka i podršku članovima prilikom prijavljivanja pretrpljenog nasilja od pacijenata ili trećih osoba tijekom obavljanja profesionalne djelatnosti. Što bi to u praksi značilo? Po prijavi člana i na njegov zahtjev, Komora će u skladu sa zakonom pružiti svu potrebnu logističku pomoć članu kako bi se sankcionirao svaki oblik nasilničkog ponašanja prema liječniku. U veljači je Komora pokrenula postupke utvrđivanja nedostojnosti za obavljanje liječničke profesije za liječnike koji su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo primanja mita u tzv. aferi Hipokrat. Koliko je do sada postupaka provedeno i koja je najteža izrečena kazna? Provedeno je 156 postupaka, a najteža izrečena kazna je disciplinska mjera bezuvjetnog privremenog oduzimanja licence u trajanju od 5 mjeseci. Upravo zbog pokretanje postupaka pred Časnim sudom Komore protiv liječnika iz afere "Hipokrat", koji velikom većinom dolaze iz redova obiteljske medicine, optuživali su vas za nepotrebno treniranje strogoće nad već kažnjenim liječnicima. Što ste pokretanjem postupaka htjeli dokazati? Hrvatskoj liječničkoj komori država je dala ovlast nadgledanja provođenja liječničke djelatnosti u praksi. Ako se u djelatnosti koju ste dužni nadgledati dogodi gotovo 300 kaznenih djela uzimanja mita pri obavljanju profesionalne djelatnosti, za koja su počinitelji pravomoćno osuđeni, onda se od vas s punim pra-

10

vom očekuje da reagirate u okviru svojih ovlasti. To je zapravo pitanje vjerodostojnosti institucije koju vodite. Nismo željeli nastaviti politikom ignoriranja, već smo se hrabro suočili s tim. Kako s uzrocima, tako i s posljedicama. Odlučili smo učiniti sve da se više nikada ne dogodi slična afera. Sve članove informirali smo o zakonski dopuštenim okvirima odnosa s predstavnicima farmaceutske industrije, ojačali smo pravnu službu Komore, angažirali specijalizirane odvjetničke urede, ugovorili policu osiguranja pravne zaštite za naše članove. U intenzivnim smo razgovorima s vodstvom Inovativne farmaceutske inicijative i na pragu smo rješenja koje će odnos liječnika i farmaceutske industrije, posredstvom HLK-a, učiniti potpuno transparentnim i nerizičnim za počinjenje „sistemske greške“ uzimanja mita. Na internetskim stranicama Inovativne farmaceutske inicijative (iF!), po prvi put su u Hrvatskoj javno objavljena imena liječnika i zdravstvenih ustanova te podaci o novčanim prijenosima u njihovu korist tijekom 2015. No, neki su liječnici putem medija poručili kako je riječ o predstavi za javnost, a iz HUBOL-a poručuju da bi ista pravila trebala vrijediti za sve službenike i namještenike. Kakav je vaš stav u ovom slučaju? Inicijativu IiF!-a ne vidim kao predstavu za javnost već koristan i poželjan iskorak u stvaranju poštenog i poticajnog okružja za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika. Komora podržava i podržavat će svako nastojanje koje ide u prilog promicanju znanja, rada, poštenja i odgovornosti u društvu. Takvim doživljavamo i ovaj pokušaj. Slažem se da su navedena načela univerzalna vrijednost koja bi trebala vrijediti za sve u društvu. Spremni smo aktivno sudjelovati u tom projektu, vodeći pritom brigu da se liječnike ne ostavi izložene objedama i kritikama ljudi koji ne žele objektivno sagledati kompleksnost i značaj liječničkog poziva. Budimo otvoreni! Prepuštanje stručnog usavršavanja liječnika isključivo farmaceutskoj industriji stavlja liječnike u ovisan i podređen položaj i to nikako nije dobro. Idealno bi bilo kad bi država, odnosno mjerodavno Ministarstvo i HZZO plaćali edukaciju liječnika. Namjerava li Komora poduzeti neku inicijativu u tom smjeru? Komora na tom već intenzivno radi. Vjerujem da ćemo do kraja godine realizirati prvi konkretan projekt po tom pitanju.

Kadrovski deficit dominantan je problem hrvatskog zdravstvenog sustava, koji se još uvijek uspijeva kompenzirati zahvaljujući entuzijazmu i samoprijegoru zdravstvenih radnika. Ljudski potencijal zdravstvenih djelatnika odredit će perspektivu sustava. Stoga treba povećati ulaganja u ljude i to u svakom pogledu

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151