Page 1

Caféværkstedet - et motiverende, integrerende og arbejdsmarkedsrettet værested for borgere af anden etnisk herkomst end dansk

Liink ApS | Toftegårdsvænget 104 |DK-3480 Fredensborg Tlf. +45 4848 8034 | Fax +45 4848 8036 | info@liink.dk | www.liink.dk | CVR: 1983 1094

Side 1 af 2


Fra Indsatsklar til Jobklar (Match 1-3) Vejledning og støtte til at få gang i arbejdslivet    

Opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Ordinært arbejde

Sprog & Kulturforståelse Holdundervisning, netværksdannelse Motivering til integration igennem tildeling af viden 

Afklaring og udvikling af ressourcer i forhold til integration, sprog og kulturforståelse

Arbejdsmarkedsparathed Intern individuel test Hvem er du og hvilke ressourcer har du? 

Afklaring og udvikling af ressourcer i forhold til den faglige og praktiske arbejdsmarkedstilknytning

Sundhed & Livsstil Intern individuel test Hvem er du og hvilke ressourcer har du? 

Afklaring og udvikling af ressourcer i forhold til personlige kompetencer og helbred

Personlig problemknuser Borgeren tilknyttes en fast vejleder både under opkvalificeringsforløbet, virksomhedspraktik og løntilskud.

Skriftlighed/dokumentation   

ressourceprofil efter 26 uger beskrivelse og vurdering af arbejdsprøvning diverse faglige statusser undervejs

Vi tilrettelægger kurserne i korte eller lange forløb efter kundens krav, målsætning og ønsker. Du er altid velkommen til at kontakte os på 4848 8034 for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde. Liink ApS | Toftegårdsvænget 104 |DK-3480 Fredensborg Tlf. +45 4848 8034 | Fax +45 4848 8036 | info@liink.dk | www.liink.dk | CVR: 1983 1094

Side 2 af 2

Liink Caféværksted  

Liink projekt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you