__MAIN_TEXT__

Page 1


JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

TUOTANTO / PRODUCTION

Tanssiareena ry / Dance Arena info@tanssiareena.fi www.tanssiareena.fi

Arts Management Helsinki www.artsmanagement.fi

TAITEELLINEN JOHTO / ARTISTIC DIRECTION

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen

ESITTEEN TOIMITUS / EDITORIAL TEAM

Mikael Aaltonen, Outi Järvinen, Kaisa Silvo, Ari Tenhula

Isabel González isabel@artsmanagement.fi Outi Järvinen outi@artsmanagement.fi

GRAAFINEN SUUNNITTELU / GRAPHIC DESIGN

www.liikkeellamarraskuussa.fi

www.movinginnovember.fi

Petri Summanen

kannen kuva

/ cover photo:

frédérick gravel, photo francis ducharme


esipuhe Tämän vuoden Liikkeellä marraskuussa -festivaalin teokset ovat leikkisiä suhteessaan nykytanssin käytäntöihin ja ehdottavat ilahduttavan monia tapoja rakentaa esityksestä katsojalle merkityksellinen paikka. Festivaalin ohjelmassa näkyy ajallemme ominainen taiteen tekemisen lähtökohtien moninaisuus.

Osa festivaalin kansainvälisistä teoksista on

kokeneiden konkareiden (Burrows & Fargion ja Gruwez), osa kansainvälistä läpimurtoa tekevien

FOREWORD

taiteilijoiden (Wade, van Dinther, Gravel) kädenjälkeä. Lisäksi tarjoamme paikan kotimaiselle ensi-illalle (Hirvanen).

This year, Moving in November programme

includes works that are playful in relation to the

Saimme festivaalille maailman ennakko-

ensi-illan: olemme osatuottajana kovassa nousussa

conventions of contemporary dance. Works by

olevan kanadalaisen Frédérick Gravelin uudessa

both established and emerging artists propose

teoksessa Usually Beauty Fails. Atlantin yli meille

a variety of ways for creating a meaningful

saapuu montrealilainen yhdeksän esiintyjän

experience for the spectators.

energinen ryhmä. Teoksen ensi-ilta on Helsingin

esityksen jälkeen Montréalissa ja teos saapuu

avant-premiere of Frédérick Gravel’s new crea-

muualle Eurooppaan vasta keväällä. Teos nähdään

tion Usually Beauty Fails. Moving in November 

siis tuoreen karheana Stoassa.

is a co-producer of this energetic and intense

performance. Premiere in Montréal follows these

Jefta van Dintherin, Minna Tiikkaisen ja

The festival is proud to present the

David Kiersin GRIND vie meidät Media­keskus

Helsinki performances, while the rest of Europe

Lumeessa aistiemme herkille äärialueille. Taiteilija­-

has to wait until next year.

ryhmä on luonut kiehtovan kokonais­valtaisen

esityksen, jossa katsoja luopuu katseen ensi­

David Kiers take the audience to the limits of

sijaisuudesta ja kokee teoksen äänen ja musiikin

their senses with GRIND. This pervasive per-

sekä liikkeen ja pimeyden muutosten kompositiona.

formance is experienced as a composition of

Yllättävästi, juuri haastaessaan katsetta teos

changes in sound, music, movement and darkness.

tuntuu oudosti sekä hyvin kokonaisvaltaiselta

Surprisingly, the performance feels like visual

fyysiseltä kuvataiteelta, että elävältä ja keholliselta

art in physical form, even though it cancels out

näyttämöteokselta.

familiar principles of perception.

Jefta van Dinther, Minna Tiikkainen and


Jonathan Burrowsin ja Matteo Fargionin

Power-duo Jonathan Burrows and Matteo

kaksi teosta, Cheap Lecture & The Cow Piece,

Fargion captivate the audience with intelligent

vievät hersyvällä huumorilla ja taitavalla

humour, virtuosic composition and an abundance

kompositiollaan mennessään. Teospari on

of associations in Cheap Lecture & The Cow Piece.

runsaudensarvi joka assosioi hyvin laajalle eri

The simplicity of means, unexpected surprises and

elämänalueisiin. Teoksia voi seurata sekä nauttien

performative strategies can only be enjoyed.

niiden yllättävästä kulusta että pohtien niiden

esityksellisiä strategioita.

deceptive. Lisbeth Gruwez exposes the power of

speech and the violence it can ignite in It’s going 

Näyttämön viettelevä luonne ei ole

The seductive nature of the stage can be

ongelmatonta. Lisbeth Gruwezin teoksen It’s

to get worse and worse and worse, my friend. This

going to get worse and worse and worse, my friend

perpetually current topic is affirmed by Gruwez’s

teemana on puheaktin voima ja sen synnyttämä

chilling precision. The flip side of this vio-

väkivalta. Tämä aina ajankohtainen aihe saa

lence, positive togetherness, is proposed by Jeremy

Gruwezin tulkitsemana hyytävän tarkkuuden.

Wade in his solo Fountain. In addition to the

Tällaisen väkivallan kääntöpuolta, eli yhdessä

traditional performer-audience relationship, this

tekemistä, ehdottaa Jeremy Wade teoksensa

performance also makes the audience encounter

Fountain alussa. Perinteisen katsoja-esiintyjä

one another. Togetherness is empowering.

suhteen lisäksi kohtaamme tässä tapahtumassa

toisemme myös fyysisesti. Yhdessä tekeminen voi

Hirvanen’s new creation For those who have time.

olla hyvin voimauttavaa.

Commissioned by Moving in November, this

Kotimainen tilausteoksemme on tänä

This year’s Finnish premiere is Maija

performance explores the rhythms and behaviours

vuonna Maija Hirvasen For those who have time.

of contemporary life. Keen observations and

Teoksen hieno esiintyjäkaarti (Hanna Ahti,

poignant humour are to be expected.

Andrius Katinas ja Jukka Tarvainen) luotaa yhdessä koreografin kanssa elämän rytmejä ja

Welcome to the festival!

niiden synnyttämiä maailmassa olemisen tapoja. Odotettavissa on tarkkasilmäistä nykyihmisen

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen

ja yhteiskuntamme pohdintaa oivaltavassa

Artistic Directors

dramaturgiassa. Teos on tuotettu yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tervetuloa näkemään ja kokemaan ajankohtaista nykytanssia. Ari Tenhula & Mikael Aaltonen Festivaalin taiteelliset johtajat


••• maija hirvanen

For those who have time JEFTA VAN DINTHER, MINNA TIIKKAINEN & DAVID KIERS

GRIND frédérick gravel

Usually Beauty Fails jeremy wade

Fountain jonathan burrows & matteo fargion

Cheap Lecture & The Cow Piece lisbeth gruwez / voetvolk

It’s going to get worse and worse and worse, my friend •••


MAIJA HIRVANEN

zodiak

27.10. 20:00; 30.10., 31.10., 1.11. 19:00; 4.11. 15:00 liput⁄tickets 20/12 e

AKI-PEKKA SINIKOSKI

For those who have time


AKI-PEKKA SINIKOSKI


E P Ä T ÄYD EL L I SYYTTÄ, K I I HK EYTTÄ JA K AU NEU TTA Koreografi Maija Hirvanen tunnetaan sekä Suomessa että kansainvälisesti ajatuksia herättävistä ja usein hykerryttävän hauskoista teoksistaan. Hirvasen uudessa koreografiassa 

IMPERF ECT I O N , ARDOR A N D B E AUT Y

For those who have time äärifyysiset, hullut ja riisutut esittämisen tavat yhdistyvät

Choreographer Maija Hirvanen is known for

tarkassa kehollisessa kompositiossa. Liikkeellä

her thought-provoking and deliciously quirky

marraskuussa -festivaalilla kantaesitettävä

works. Her new creation For those who have time

teos käsittelee nykyihmisen elämänrytmeistä

is a meticulous composition of overly physical,

muotoutuvia tapoja. Siinä on hikeä, tunnetta

crazy and reduced forms of performing. The

ja rytmiä. Näiden elementtien kautta katsoja

work examines habits formed by the rhythm of

kutsutaan epätäydellisyyden, kiihkeyden ja

contemporary life. Imperfection, ardor and beauty

kauneuden äärelle.

through sweat and emotions; these are the elements that the audience will encounter.

For those who have time on Hirvasen Operaatio Me -trilogian toinen osa. Trilogian ensimmäinen

For those who have time is the second part of

osa Meidän sosiaalidemokraattiset kehomme (2011)

Hirvanen’s trilogy Operation Us. The first part,

esitetään englanninkielisenä versiona tänä syksynä

Our Social Democratic Bodies (2011) is currently

Helsingissä sekä Baltic Circle -festivaalin että

touring internationally. It can also be seen at

yhteispohjoismaisen ICE HOT -tapahtuman

this year’s Baltic Circle festival and the Nordic

ohjelmistossa.

platform ICE HOT in Helsinki.


Maija Hirvanen on helsinkiläinen koreografi

Maija Hirvanen is a choreographer and

ja taiteilija. Soolo- ja ryhmäesitysten lisäksi

performance maker whose artistic interests have

hän on tehnyt yhteistöitä ja projekteja muiden

included relations of art and different belief

taiteilijoiden kanssa. Hänen teoksensa ovat

systems, collaborative processes in cultural

sijoittuneet näyttämöille, museoihin ja

practice, performance as collective memory,

gallerioihin sekä paikkakohtaisiin sijainteihin

performance and every day media as well as

kuten jäähalliin, hotellihuoneeseen ja vanhaan

mechanisms of re-learning. Hirvanen is interested

linnaan. Hirvanen on ollut kiinnostunut työssään

in expanding the possibilities of choreography.

taiteen ja erilaisten uskomusjärjestelmien välisistä

Hirvanen’s education includes MA in visual

suhteista, yhteistyön prosesseista kulttuurissa,

culture theory and practice (Helsinki University

esityksestä yhteisöllisenä muistina, esityksen

of Arts and Design/Pori), BA ‘Crossing Borders

suhteista jokapäiväiseen mediaan ja uudelleen

in Performing Arts’ at Turku Art Academy and

oppimisen mekanismeista. Hänen opintoihinsa

studies in dance.

kuuluvat visuaalisen kulttuurin maisterin tutkinto (Taideteollinen korkeakoulu/Pori), Turun taideakatemian ‘Crossing Borders in Performing Arts’ -koulutus sekä tanssin opinnot mm. Turun konservatoriossa ja lukuisilla kursseilla ulkomailla. Hirvanen on opiskellut myös esityskirjoittamista Iso-Britanniassa.

For those who have time koreografia ja ohjaus / choreography and direction

Maija Hirvanen / performers Hanna Ahti, Andrius Katinas, esiintyjät

Jukka Tarvainen / lighting design Heikki Paasonen

valosuunnittelu

pukusuunnittelu / costume design Jouko Korkeasaari, Ville Häkkinen tuotanto / production Zodiak – Uuden tanssin keskus, Liikkeellä marraskuussa -festivaali, Maija Hirvanen

www.hirvanen.net


JEFTA VAN DINTHER, MINNA TIIKKAINEN & DAVID KIERS

GRIND 28.10. 19:00

liput⁄tickets

25/15 e

kesto⁄duration

60 min

VIKTOR GÅRDSÄTER

lume


P I M EYD EN ESTE TI I K K AA Liikkeellä marraskuussa -festivaalin avausviikon­ loppuna Mediakeskus Lumeessa nähdään ja aistitaan koreografi-tanssija Jefta van Dintherin, valosuunnittelija Minna Tiikkaisen ja ääni­ suunnittelija David Kiersin yhteinen voimannäyte GRIND. Teos luo aistiharhoja, herättää mielikuvia valon ja pimeyden sotaisasta liitosta ja vie katsojan eri aisti-impulssien ristituleen. Van Dintherin, Tiikkaisen ja Kiersin teos tempaa katsojan mukaansa herkistämään kuulo-, näkö-

aesthetics of darkness

ja tuntoaistinsa. GRIND by choreographer and dancer Jefta van GRIND, jonka suomenkieliset merkitykset

Dinther, lighting designer Minna Tiikkainen

vaihtelevat murskaamisesta hiomiseen, kääntää

and sound designer David Kiers is a challenge

Helsingin syksyssä pimeyden painon valon ja

to the senses. Inspired by synaesthesia, the

varjon kihelmöiväksi estetiikaksi. Marraskuun

performance seeks to challenge our grip on reality

tapaan GRIND ei päästä kokijaansa helpolla,

by suspending our senses. GRIND cancels out

mutta tarjoaa äärimmilleen hiotun moniaistisen

familiar principles of perception and forges simple

kokemuksen.

elements into an affective machine. Body, lighting, and sound merge into a strange amalgam

Jefta van Dinther on Hollannissa syntynyt ja

that carries one along, disturbs and moves.

Ruotsissa varttunut koreografi ja tanssitaiteilija. Hän opiskeli nykytanssia Amsterdamissa ja on

Dutch-born Jefta van Dinther is a choreographer

valmistumisensa jälkeen työskennellyt mm.

and dancer working between Stockholm and

Frédéric Giesin, Mette Ingvartsenin ja Ivana

Berlin. After growing up in Sweden, he studied

Müllerin kanssa. Liikkeellä marraskuussa

dance in Amsterdam School of the Arts. He has

-festivaalilla van Dinther ja Mette Ingvartsen

worked with such artists as Frédéric Gies, Mette

vierailivat vuonna 2010 hypnoottisella,

Ingvartsen and Ivana Müller, among others.

trampoliineja hyödyntävällä teoksellaan

Together with Ingvartsen he created the hypnotic

IT’S IN THE AIR. Myös tuon teoksen

performance IT’S IN THE AIR, which was seen

valosuunnittelijana toimi Minna Tiikkainen.

at Moving in November festival in 2010.


Valosuunnittelija Minna Tiikkainen työskentelee

Minna Tiikkainen started her experiments with

pääasiassa kokeellisen tanssin ja teatterin kentällä.

light while studying fine arts. Her fascination with

Hän on toiminut myös useiden installaatioiden

the immaterial quality of light led her to continue

valosuunnittelijana. Tiikkainen on valmistu-

her studies in the Theatre Academy of Finland,

nut maisteriksi Teatterikorkeakoulun valo- ja

where she graduated with an MA in Lighting

äänisuunnittelun koulutusohjelmasta ja opiskellut

Design. After moving to Amsterdam in 2002, she

aiemmin mm. kuvanveistoa ja taidegrafiikkaa.

has been working within the field of performing

Myös Transkaakko-yhtyeen laulajana tunnettu Tiikkainen asuu nykyään Amsterdamissa. Äänisuunnittelija David Kiers on hollantilainen äänitaiteen moniosaaja. Hän on opiskellut Haagin konservatoriossa ja erikoistunut elektroniseen, tietokonepohjaiseen musiikkiin. Kiers on yksi performansseja, installaatioita ja lyhytelokuvia tuottavan, maineikkaan Telcosystems-kollektiivin kolmesta perustajajäsenestä. Kiers on tehnyt äänisuunnittelun useisiin teatteri- ja videotuotantoihin.

arts. She has also created lighting GRIND konsepti / concept Jefta van Dinther, Minna Tiikkainen koreografia ja esitys / choreography and performance

designs for several exhibitions and experimental music events. David Kiers graduated from

Jefta van Dinther

the Sonology degree program at

/ lighting design Minna Tiikkainen

the Royal Conservatory in Den

valosuunnittelu

/ sound design David Kiers

äänisuunnittelu

Haag, the Netherlands. In the recent years his main focus as an

/ music David Kiers and Emptyset

image and sound artist has been

/ production Jefta van Dinther – Sure Basic & Minna Tiikkainen

Kiers and Lucas van der Velden

musiikki

tuotanto

on the collaboration with Gideon under the Telcosystems moniker.

/ executive producer Hybris Konstproduktion (Ruotsi) &

Their search for a personal

Frascati Productions (Amsterdam)

computer generated image and

vastaava tuottaja

/ co-production Frascati Productions, Weld (Tukholma), Tanzquartier (Wien), yhteistuotanto

PACT Zollverein (Essen), Grand Theatre (Groningen) & Jardin d’Europe through Cullberg Ballet (Tukholma) taloudellinen tuki / funded by Kulturrådet, Konstnärsnämden, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kulturkontakt Nord

/ supported by Fabrik Potsdam

tukija

kantaesitys / premiere 16.12.2011 Weld, Stockholm (SE)

GRIND on valittu ICE HOT – Nordic Dance Platform -tapahtuman ohjelmistoon 2012. GRIND has been chosen for the ICE HOT – Nordic Dance Platform in 2012.

www.jeftavandinther.com

language in the world of abstract sound has produced a string of performances, installations and short films, which have been shown and nominated for awards across the globe.


frédérick gravel

Usually Beauty Fails 30.10., 31.10. 19:00 liput⁄tickets 25/15 e

FRANCIS DUCHARME

stoa


U U D E N AAL LO N N YKY TANSS I A M O NTRE AL I STA

N ew waveS from montreal Moving in November is proud to present the pre-premiere of the new creation by Canadian Frédérick Gravel. Given his previous work and

Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla nähdään

his intelligent, unpretentious approach to dance,

tänä vuonna kanadalaisen tanssitaiteilija Frédérick

the audience can expect an irrevent, crazy, musical

Gravelin uutuusteoksen ennakkoensi-ilta. Eri

and poetic performance.

taidemuotoja, kuten rockmusiikkia ja performanssitaidetta nykytanssiin omaleimaisesti yhdistävän

Usually Beauty Fails is a declaration of ambiguous

Gravelin mukaan luvassa on jotakin häpeilemä-

love for popular culture and the high culture of

töntä, hullua, musikaalista sekä runollista.

dance. The piece is performed by nine dancers/ musicians who break loose to the music of

Usually Beauty Fails on muusikoiden ja tanssi­

Grouped’ArtGravelArtGroup and the trenchant

joiden muodostaman esiintyjäryhmän ambiva-

words of Gravel. Following in the path of Gravel

lentti rakkaudentunnustus popkulttuurille ja

Works (2008) and Tout se pète la gueule chérie

tanssitaiteelle. Teos keskustelee kulutusyhteis­

(2009), acclaimed both in Canada and Europe,

kunnan hengessä suhteesta kauneuteen, jonka

this new creation contains physical intensity,

helposti miellämme kuolemattomaksi ja yli­

rock and a coexistence of artistic genres.

maalliseksi. Tämänkaltainen kauneus tuhoutuu kuitenkin kulutusyhteiskunnan vaikutuksesta

Frédérick Gravel is a dancer, choreographer,

vain kerta­käyttöiseksi tuotteeksi.

guitarist, singer and lighting designer whose work is presented not only in underground performance

Monilahjakkaiden taiteilijoiden muodostaman

spaces in Montreal and New York, but at schol-

Grouped’ArtGravelArtGroup -kollektiivin luomaa

arly symposia as well. Gravel cultivates artistic

musiikkia ja Gravelin purevia tekstejä hyödyn-

ambiguity, cultural transversality, the mixing of

tävä teos on jatkoa Kanadassa ja Euroopassa

disciplines and post-modern irony. He plays with

innostuneen vastaanoton saaneille teoksille Gravel

the contemporary zeitgeist, flippant and sceptical.

Works (2008) ja Tout se pète la geule chérie (2009).

He is complicit with the audience, thumbing his

Näiden teosten perusteella odotettavissa on

nose at the avant-garde, at the exclusive preserves

energistä liikettä, rockia ja ajankohtaista tekstiä

of the elite. In lucid, offhand fashion, he takes

moneen suuntaan aukeavassa, puhuttelevassa

popular culture and establishment culture out of

esitystapahtumassa.

their assigned roles and brings them together.


Frédérick Gravel on paitsi koreografi ja tanssija, myös muusikko, tutkija sekä valosuunnittelija – ilmeinen 2010-luvun renessanssi-ihminen. Stoan näyttämöllä ensiesityksensä saavassa teoksessa Gravel esiintyy sekä tanssijan että muusikon roolissa. Gravelin älykästä ja teeskentelemätöntä lähestymistapaa tanssiin kuvaa esimerkiksi se, että Quebec-Montrealin yliopistossa suorittamiensa tanssiopintojen päättötyössä hän tutki tanssitaiteilijan asemaa demokraattisessa yhteiskunnassa. Gravelin teoksia on nähty yhtälailla suurilla näyttämöillä kuin underground-piireissäkin.

Vuoden 2012 keväällä Quebecin valovoi-

maisten tanssitaiteilijoiden – mm. juuri Frédérick Gravel, Daniel Léveillé, Benoît Lachambre ja Dave St-Pierre – on sanottu olevan aivan erityisessä nosteessa. Arvostetussa Le Monde -lehdessä Gravelin työlle tunnustusta antoi mm. Didier Fusillier (Maison des Arts): ”Ikään kuin hän saapuisi ystäviensä kanssa näyttämölle suoraan kadulta, ilman esiintymisvaatteisiin vaihtamista tai minkään muunkaanlaista muutosta. Mitä tahansa voi tapahtua – mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö teos olisi äärimmäisen huoliteltu.”

Usually Beauty Fails / concept and direction Frédérick Gravel

konsepti ja ohjaus

tanssijat / dancers Francis Ducharme, Brianna Lombardo, Jamie Wright, Frédérick Gravel sekä kolme vielä

nimeämätöntä tanssijaa / composition Stéphane Boucher

sävellys

muusikot / musicians Philippe Brault, Hugo Gravel, Frédérick Gravel

/ dramaturgy Katya Montaignac

dramaturgia

harjoitusten johto

& koreografin assistentti /

assistant

Ivana Milicevic / repetitor Anne Lebeau

harjoittaja

/ lighting design Alexandre Pilon-Guay

valosuunnittelu

/ technical director David-Alexandre Chabot

tekninen vastaava

ääni / sound Louis Carpentier tuotanto / production Frédérick Gravel, Marie-Andrée Gougeon yhteistuotanto / co - production Danse Danse in association with Place des Arts (Montreal), Rencontres choréographiques internationales de Seine-Saint-Denis (Pariisi),

Moving in November (Helsinki) tukijat / supported by Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada

/ executive producer Daniel Léveillé danse

vastaava tuottaja

www.danielleveilledanse.org/en/pages/ frederick-gravel


JEREMY WADE

FOUNTAIN 1.11., 2.11. 19:00 liput⁄tickets 25/15 e kesto⁄duration 50 min

IAN DOUGLAS

lume


ROMAIN ETIENNE


borderline e xperiences YL EI S Ö E N ERGI AK E NT Ä SSÄ

The American choreographer and performer Jeremy Wade is known for his excessive, queer performances, which provoke borderline experiences in interaction with his audience. In

Fountain on soolo, jota amerikkalainen, Berlii-

his solo Fountain, Wade combines psychedelic and

nissä työskentelevä Jeremy Wade on kehitellyt

religious experiences into a grotesque spectacle

vuodesta 2010. Teoksen ensimmäisessä osassa

where the ordinary merges with the fantastic. He

Wade luo mukavahenkisen ryhmätapahtuman,

proposes his audience an equally stimulating and

jossa kokeillaan yhdessätekemisen muotoja

existential situation of absolute uncertainty. Wade

Waden toimiessa tapahtuman kapellimestarina.

assumes the role of shaman, preacher, and fool

Hän vie katsojat tunnerikkaalle ja välittömälle

by offering himself as a medium to receive and

matkalle. Teoksen toisessa osassa katsojat seu-

transform the energy of the theatre space, taking

raavat Wadea, joka ottaa saarnaajan, shamaanin

the audience on an emotional and alchemical

ja hullun roolin tarjotessaan itsensä teatteritilan

journey.

energian välittäjäksi ja uudelleentulkitsijaksi. Soolotanssi kulkee Waden hyvin artikuloidussa

Wade’s choreographic technique is a unique

ja monitasoisessa liikkeessä.

encounter of aesthetic, sociological, and neurological dimensions. He derives movement

Waden koreografisessa maailmassa kohtaavat

from intense attention to the multiplicity of

toiminnan esteettiset, sosiologiset ja neurologiset

impulses in the body drawn from neurological

tasot. Näyttämöstä tulee kone, jossa ihmisten

processes, social constructions of norm, and

välinen kommunikaatio ja reaktiot käynnistävät

aesthetic decisions. The stage becomes an engine

ja energisoivat yleisöä ympäröivän tilan, mah-

where the intersubjective actions and reactions

dollistaen maksimaalisen elämyksen ja rikkaan

are propelled into space, enveloping the audience

assosiaatiokentän.

for maximal sensation and association.


Jeremy Wade valmistui Amsterdamin SNDO:sta

Jeremy Wade graduated from SNDO in

vuonna 2000. Hänen ensimmäinen kokoillan

Amsterdam in 2000. Wade premiered his first

teoksensa, New Yorkin Dance Theater Worksho-

evening length work Glory at Dance Theater

pissa esitetty Glory, palkittiin kuuluisalla Bessie-

Workshop in New York, for which he received a

palkinnolla. Wade asuu ja työskentelee nykyään

New York Bessie award. Since then Wade has been

Berliinissä. Koreografioiden ja opetustyön lisäksi

living in Berlin, working closely with HAU and

hän kuratoi, tuottaa ja organisoi tapahtumia.

dramaturge Eike Wittrock. Besides the creation of performances and a rigorous teaching practice, Wade has always been drawn to the curation, production and hosting of ecstatic events.

Fountain koreografia , konsepti ja esitys / choreography, concept and performance

Jeremy Wade / music Tian Rotteveel musiikki

/ costume design Jean-Paul Lespagnard

pukusuunnittelu

/ lighting design Andreas Harder

valosuunnittelu

/ dramaturgy Eike Wittrock

dramaturgia

/ production Jeremy Wade,

tuotanto

Björn Pätz & Björn Frers – björn & björn yhteistuotanto / co - production HAU Berlin, Gaîté Lyrique Paris taloudellinen tuki / funded by Capital Cultural Fund, The Governing Mayor of Berlin – Senate Chancellery –

Cultural Affairs / supported by Tanzfabrik Berlin, Uferstudios tukijat

www.jeremywade.de


jonathan burrows & matteo fargion

Cheap Lecture & The Cow Piece kiasma-teatteri

3.11. 17:00 25/15 e kesto⁄duration 60 min

HERMAN SORGELOOS

liput⁄tickets


HUMOR ISTIS IA LU E N TOJA JA L E H M Ä L E IK K E J Ä BUR ROW S IN JA FA RG I O N I N TA PAA N , OL K A A HYV ÄT !

intelligence , humour and t welv e plastic cows Jonathan Burrows and Matteo Fargion describe what they do as ‘handmade and human-scale’. They build with simple, non-spectacular elements but arrive often at a deceptive virtuosity, radiating

Kaksitoista muovista lehmää, lukematon määrä

delight even as it makes the audience think.

paperiarkkeja, ukulele ja Schubertin romanttista musiikkia löytyy koreografi Jonathan Burrow-

Over the past ten years the two artists have built

sin ja säveltäjä Matteo Fargionin rohkeasta ja

a body of duets which juxtapose the formality

absurdista teosparista. Kymmenen vuotta yhdessä

of music composition with a radical and open

esiintynyt duo tutkii postmodernin tanssin ja

approach to performance and audiences. Cheap

musiikin rajapintoja, leikkii näyttämön tapah-

Lecture and The Cow Piece are a conversation with

tumilla ja niiden musikaalisella kompositiolla.

the structure of John Cage’s Lecture On Nothing,

He maustavat esityksensä stand up -huumorin

at once a homage to and questioning of a way of

piirteillä ja esiintyvät sekä rennon mestarillisina

thinking that has underpinned so much dance

tulkitsijoina että herkästi esitystapahtuman laatua

and performance in the last thirty years. Cheap

kuuntelevina improvisoijina.

Lecture is a rhythmic spoken performance set to music, a tirade about empty hands, audiences,

Säveltäjä John Cagen kokeellisesta Lecture on

time, repetition and dance and a few other things.

Nothing -teoksesta inspiroitunut Cheap Lecture

The Cow Piece repeats the structure of Cheap

on nimensä mukaisesti luento, mutta ei millään

Lecture. It plays with text, movement and sounds,

muotoa tavanomainen sellainen. Burrows ja

but also with objects. It is a meditation on dance,

Fargion irrottelevat rytmikkäällä lausumisella

music and mortality.

ja vivahteikkaalla ulosannillaan. Humoristinen tekstin, äänen ja liikkeen kollaasi pitää sisällään

Jonathan Burrows danced with the Royal Ballet

mm. yleisölle pohdittavaksi osoitettuja kysymyk-

for 13 years, rising to the rank of soloist, before

siä ja toteamuksia sekä lainauksia Cagelta.

leaving in 1991 to pursue his own choreography. After touring with his own company for some

The Cow Piece jatkaa musiikin ja tanssin sävyttä-

years he decided in 2001 to concentrate on

mässä spoken word -hengessä. Burrows ja Fargion

one-to-one collaborations with other artists, who

tarinoivat lehmälauman avulla laulaen, lausuen,

would share the conception, making, performing

soittaen, tanssien – vakavasti, mutta pilke silmä-

and administrating of the work. His first collabo-

kulmassa. Puolituntisen aikana näyttämöllä

ration was Weak Dance Strong Questions (2001),

raikuvat niin serenadit kuin sotaleikitkin.

made with the theatre maker and performer Jan


Tanssija-koreografi Jonathan Burrowsin ura

Ritsema, which toured to 14 countries. This

on Royal Balletin kolmentoista tanssijavuoden

was followed by a series of duets with Matteo

pohjustama. Iso-Britanniassa syntynyt ja kasvanut

Fargion, beginning in 2002 with Both Sitting

Burrows siirtyi 1990-luvun alussa kehittämään

Duet, followed by The Quiet Dance (2005),

omaa koreografin uraansa ja esiintyikin useam-

Speaking Dance (2006), Cheap Lecture (2009),

man vuoden ajan oman tanssiryhmänsä kanssa.

The Cow Piece (2009) and Counting To One

2000-luvun alusta lähtien Burrows on keskittynyt

Hundred (2011). The two men have now given

yhteisteoksiin eri taiteilijoiden kanssa ja ennen

over 250 performances across 28 countries.

Fargionin kanssa aloittamaansa yhteistyötä hän

Burrows holds an Honorary Doctorate from

työskenteli mm. teatteriohjaaja Jan Ritseman

Royal Holloway University of London.

kanssa. Hän on saanut työstään runsaasti tunnustusta sekä useita palkintoja. Burrows on lontoolai-

Matteo Fargion studied composition with Kevin

sen Royal Holloway -yliopiston kunniatohtori.

Volans and Howard Skempton and played bass guitar for a time in a rock band. His interest

Muusikko Matteo Fargion opiskeli säveltämistä

in contemporary dance began after seeing the

mm. Kevin Volansin ja Howard Skemptonin

Merce Cunningham Dance Company perform

johdolla. Myös rockmusiikin puolella ansioitunut

in London. This encounter encouraged him to

italialainen kiinnostui nykytanssista nähtyään

apply for the International Course for Choreogra-

Merce Cunningham Dance Companyn esiintyvän

phers and Composers, where he first wrote music

Lontoossa. Näkemästään ja kokemastaan innostuneena Fargion jatkoi opintojaan koreografeille ja säveltäjille osoitetulla kansainvälisellä kurssilla, jonka kautta hän tapasi nykyisen yhteistyökumppaninsa Jonathan Burrowsin. Burrowsyhteistyön lisäksi Fargion on viimeisen viidentoista vuoden ajan tehnyt yhteistyötä mm. brittikoreografi Siobhan Daviesin kanssa, säveltäen musiikkia esimerkiksi Daviesin teoksiin The Art of Touch (1995), Minutes for the Collec­ tion (2009) ja Rotor (2010). Fargion työskentelee aktiivisesti myös teatterikentällä.

for dance and through which he met the Cheap Lecture & The Cow Piece

choreographer Jonathan Burrows,

konsepti ja esitys / concept and performance

Jonathan Burrows & Matteo Fargion Cheap Lecture on Cultureel Centrum Maasmechelenin & Dans in Limburgin tilausteos. / Cheap Lecture was commissioned by Cultureel Centrum Maasmechelen and Dans in Limburg.

/ premiere 17.3.2009 Cultureel Centrum Maasmechelen (BE) kantaesitys

The Cow Piece on Kaaitheaterin yhteistuotanto ja sen valmistumista on tukenut Flanderin kulttuuriministeriö. / The Cow Piece was co-produced by Kaaitheater Brussels and supported by the Flemish Ministry of Culture.

/ premiere 2010

kantaesitys

www.jonathanburrows.info

with whom he has collaborated for more than twenty years. He has also developed a strong collaboration with the leading English choreographer Siobhan Davies, writing music for some of her most significant recent work including The Art of Touch (1995), Two Quartets (2007), Minutes for the Collection (2009) and Rotor (2010). Fargion writes also for theatre.


lisbeth gruwez / voetvolk

It’s going to get worse and worse and worse, my friend 3.11. 19:00, 4.11. 17:00 25/15 e kesto⁄duration 45 min

stoa

LUC DEPREITERE

liput⁄tickets


v äkivaltaisia varjoleikkejä

VIO LE N T SHAD OW P LAY

Lisbeth Gruwezin sooloteos It’s going to get worse and worse and worse, my friend kehollistaa puheen hurmion ja voiman. Teoksen edetessä ystävällisten ja rauhoittavien äänensävyjen alta paljastuu pakonomainen miellyttämisen tarve ja epätoivo, joka johtaa ihmisyyden syvimpään pimeyteen,

A speech can be a mighty weapon. Throughout

väkivaltaan. Teemoiltaan ajankohtainen, transsin­

the centuries it has enthused countless masses

omainen teos käyttää taustaelementteinään

and galvanized them into action, for better or for

äänisuunnittelija Maarten Van Cauwenberghen

worse. It has unleashed revolutions and fueled

uudelleen muotoilemia äärikonservatiivisen tv-

wars. Just by the power of words. But a speech

evankelista Jimmy Swaggartin puheen katkelmia.

does not only enthuse the hearers, often it also

Onko liike lopulta väkevämpi kuin ääni, vai onko

transposes the speaker into a state of trance.

puheen voima vienyt kehon mennessään? Lisbeth

Then he loses himself in a stream of words, in an

Gruwezin karismasta ja hypnotisoivasta läsnä-

obsessive, ecstatic way of speaking. The power of a

olosta olisi epäilemättä itse saarnamies Swaggart-

speech often depends on the trance of the speaker.

kin ollut vaikuttunut. In It’s going to get worse and worse and worse, my Vuonna 2012 It´s going to get worse and worse

friend Lisbeth Gruwez dances the trance of that

and worse, my friend on nähty Liikkeellä marras-

ecstatic speechifying. In the process, she takes

kuussa -festivaalin lisäksi keskeisillä festivaaleilla

advantage of fragments from a speech by the

Euroopassa (mm. Berliinin Tanz im August,

ultraconservative American televangelist Jimmy

Antwerpenin Het Theaterfestival, Amsterdamin

Swaggart. Initially the parlance is friendly and

Julidans, Baselin teatterifestivaali, Rencontres-

pacifying, but from his compulsive desire to

festivaali Pariisissa). Teoksesta on julkaistu erin-

persuade transpires growing despair. Eventually

omaisia arvosteluja eri puolilla Eurooppaa.

it exposes its deepest nature: violence.


Belgialaissyntyisen tanssitaiteilija Lisbeth

Lisbeth Gruwez lives and works in Brussels. She

Gruwezin tausta on klassisessa baletissa, jonka

started classical ballet at the age of 6 and studied

harjoittelun hän aloitti kuusivuotiaana. Nyky-

contemporary dance at P.A.R.T.S. Gruwez has

tanssia Gruwez opiskeli Brysselissä, arvostetussa

worked with several notable choreographers,

P.A.R.T.S:ssa. Valmistuttuaan hän on työskennel-

including Jan Fabre, Jan Lauwers, Grace Ellen

lyt mm. Ultima Vez’n, Jan Fabren, Needcompa-

Barkey and Sidi Larbi Cherkaoui. In addition to

nyn/Jan Lauwersin, Grace Ellen Barkeyn ja Sidi

her dancing career, she is also an awarded actress

Larbi Cherkaouin kanssa. Hän on tanssijauransa

of stage and films.

lisäksi ansioitunut näyttelijänä sekä näyttämöllä

että palkituissa elokuvissa.

In 2006, Lisbeth Gruwez founded Voetvolk together with composer-musician Maarten Van

Vuonna 2006 muusikko, äänisuunnittelija

Cauwenberghe. It’s going to get worse and worse

Maarten Van Cauwenberghe ja Gruwez perustivat

and worse, my friend is the fifth performance by

Voetvolkin, joka on kansainvälinen nykytans-

the group. Previous works L´Origine (2011),

sin ja esitystaiteen ryhmä. It’s going to get worse and worse and worse, my friend on ryhmän viides teos. Aiemmat teokset L´Origine (2011), HeroNero­ Zero (2010), Birth of Prey (2008) ja Forever Overhead (2007) ovat kiertäneet mm. Saksassa, Italiassa, Ranskassa ja Kanadassa. Niiden teemoja ovat olleet esimerkiksi ihmiskehon monimuotoisuus sekä kohti kuolemaansa putoavan ihmisen tietoisuus.

HeroNeroZero (2010), Birth of Prey (2008) and Forever Overhead

It’s going to get worse and worse and worse, my friend

(2007) have toured extensively in Europe and Canada.

koreografia ja esitys / choreography and performance

Lisbeth Gruwez äänisuunnittelu ja avustaminen sound design and assistance

/

Maarten Van Cauwenberghe / costume design Veronique Branquinho

pukusuunnittelu

/ artistic advisor Bart Meuleman

taiteellinen apu

/ lighting design Harry Cole

valosuunnittelu

/ production Voetvolk vzw

tuotanto

yhteistuotanto / co - production Grand Theater Groningen, Troubleyn/

Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus / diffusion Key Performance

levitys

tukijat / supported by Provincie West-Vlaanderen & Vlaamse Gemeenschap kantaesitys / premiere 27.9.2011 Contemporanea

Festival, Prato (IT) www.voetvolk.be

Lisbeth Gruwez and Maarten Van Cauwenberghe are ‘Artists-in-Residence’ in the Troubleyn /Laboratorium of Jan Fabre.


festivaaliklubi la / sat

/ club

3.11. 21:00 ¬ Café Piritta

Vapaa pääsy / Free admission

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin klubi-iltaa vietetään tuttuun tapaan Cafe Pirittassa lauantaiiltana. Klubi on kohtauspaikka niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Klubilla esiintyy maaginen Elina Pirinen. Illan dj:nä Maarten Van Cauwenberghe. Festivaalibussi 3.11. Kiasma ¬ Stoa ¬ Piritta Hyppää maksuttoman bussin kyytiin ja koe lauan­ tain 3.11. koko festivaaliohjelma vaivattomasti. Lisätietoja verkosta www.liikkeellamarraskuussa.fi

The Moving in November festival club evening is held in Cafe Piritta on Saturday night. Music, dance and a fun atmosphere for performers and audience. Special appearance by Elina Pirinen. Club dj Maarten Van Cauwenberghe. Festival bus 3.11. Kiasma ¬ Stoa ¬ Piritta Hop on the free festival bus and enjoy the full programme on Saturday 3.11. More information online at www.movinginnovember.fi

VALTION TAIDEMUSEO / KUVATAITEEN KESKUSARKISTO / PIRJE MYKKÄNEN

lm goes piritta


www. ba lt icc ir c l e. f i

Kansainvälinen teatterifestivaali

international theatre festival

He lSi NKi 7. —11. 11. 2 0 12

UUsi lehTi!

Tutustu ja tilaa w w w.te atteritanssi.fi


Festivaalipassi Festival pass

37€

*

= 6 esitystä | 6 performances

Festivaalipassilla on mahdollisuus nähdä festivaa­ lin koko ohjelmiston, jopa 6 esitystä! Passi on henkilökohtainen ja sisäänpääsyn voi varmistaa hankkimalla, ennakkoon, esityskohtaisen lipun toivottuun näytökseen (1 esityskerta/teos). Passi tulee esittää esityskohtaisen lipun kanssa ovella. Experience the whole program with your personal festival pass. Ensure a seat in the desired performances by collecting individual performance tickets in advance. Please show the festival pass, together with your individual tickets, at the entrance. Festivaalipasseja myydään Tiketissä. Toimipiste: Tiketti, Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki, Verkkokauppa: www.tiketti.fi Festival passes are available through Tiketti. Ticket office: Tiketti, Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki. Online shop: www.tiketti.fi

Festivaalipasseja myydään myös ovella puoli tuntia ennen esitystä (40 €/passi). Festival passes are also sold at the door 30 minutes before performance (40 €/pass).

Yksittäisliput single tickets

Normaali | Regular 25/20 € Alennushintainen | Discount 15/12 € (Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, lapset alle 16 v., tanssi- ja teatterialan ammattilaiset. Students, conscripts, civilian servicemen, unemployed and under 18’s, theatre and dance professionals) • For those who have time (Zodiak 20/12 €) • Usually Beauty Fails (Stoa 25/15 €) • It’s going to get worse and worse and worse, my friend (Stoa 25/15 €)

Lippupalvelu www.lippupalvelu.fi puh. 0600 10 800 (1,96 €/min + pvm)

* Palvelumaksu toimipisteessä 1,50 €/passi. Palvelumaksu verkkokaupassa 2,50 €/passi.

• GRIND (Lume 25/15 €) • Fountain (Lume 25/15 €)

Passin ostettuasi voit varata esityskohtaiset liput ilman palvelumaksuja puhelinpalvelusta (puh. 0600-1-1616, ma-su 9–21 1,69 €/min + pvm) tai lunastaa ne suoraan Tiketin toimipisteistä. Esityskohtaisten lippujen toimitus onnistuu myös PDF-lippuina sähköpostiin puhelinpalvelun kautta. When you have purchased your pass, you can reserve or collect individual performance tickets from Tiketti telephone service (tel. 0600-1-1616, Mon-Sun 9–21 1,69 €/min + lnc) or ticket office. Tickets can be delivered as email PDF-tickets through the telephone service.

Tiketti www.tiketti.fi puh. 0600 1 1616 (1,69 €/min + pvm)

• Cheap Lecture & The Cow Piece

(Kiasma 25/15 €) Nykytaiteen museo Kiasma Kiasman info, puh. (09) 1733 6501, info@kiasma.fi

www.liikkeellamarraskuussa.fi www.movinginnovember.fi

Opetusministeriö


MOVING IN NOVEMBER Lauantai / Saturday 27.10.

19:00 festivaalin avajaiset / opening 20:00 maija hirvanen: For those who have time

zodiak zodiak

Sunnuntai / Sunday 28.10.

19:00 jefta van dinther, minna tiikkainen & david kiers: grind

lume

tiistai / tuesday 30.10.

19:00 frédérick gravel: Usually Beauty Fails 19:00 maija hirvanen: For those who have time

stoa zodiak

Keskiviikko / Wednesday 31.10.

19:00 frédérick gravel: Usually Beauty Fails 19:00 maija hirvanen: For those who have time

stoa zodiak

Torstai / Thursday 1.11.

19:00 jeremy wade: Fountain 19:00 maija hirvanen: For those who have time

lume zodiak

Perjantai / Friday 2.11.

19:00 jeremy wade: Fountain 19:00 maija hirvanen: For those who have time

lume zodiak

Lauantai / Saturday 3.11.

17:00 19:00 21:00

jonathan burrows & matteo fargion: Cheap Lecture & The Cow Piece lisbeth gruwez / voetvolk: It’s going to get worse and worse and worse, my friend lm goes pirittA

kiasma-teatteri

stoa

cafe piritta

Sunnuntai / Sunday 4.11.

15:00 maija hirvanen: For those who have time 17:00 lisbeth gruwez / voetvolk: It’s going to get worse and worse and worse, my friend

zodiak stoa

ESITYSPAIKAT / VENUES Kiasma-teatteri Nykytaiteen museo Kiasma Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki www.kiasma.fi Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen esityksen alkua.

Mediakeskus Lume (studionäyttämö) Aalto-yliopisto. Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki www.lume.fi Lipunmyynti aukeaa 1/2h ennen esityksen alkua.

Stoa Turunlinnantie 1, Itäkeskus, 00900 Helsinki www.stoa.fi Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen esityksen alkua.

Zodiak – Uuden tanssin keskus Tallberginkatu 1, Ruoholahti, 001800 Helsinki www.zodiak.fi Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen esityksen alkua.

Profile for Moving in November / Liikkeellä marraskuussa

Liikkeellä marraskuussa - Moving in November 2012  

Programme of the 2015 edition of Moving in November contemporary dance festival. With // Maija Hirvanen: For those who have time // Jefta va...

Liikkeellä marraskuussa - Moving in November 2012  

Programme of the 2015 edition of Moving in November contemporary dance festival. With // Maija Hirvanen: For those who have time // Jefta va...