Page 1

TAJWEED MADE EASY ACADEMY GLOBAL

starting from (të fillojmë nga e para)

Mësojmë shkronjat arabe

Wafaa Mohd Hussain Yee


Tabela e transliterimit Zanoret & Dyzanoret Latine

Arabe

Latine

BashkëtingëlloreT Arabe

Latine

Arabe

Latine

Arabe

Latine

en

e

k

s

b

un

u

l

sh

t

in

i

m

s.

th

eu

a

n

d.

xh

ej

u

h

t.

h.

uuu,u

i

u

dh .

kh

ijj,i

maddiyyah

maddiyyah

maddiyyah

d

ë j

gh

dh

f

r

k

z

Arabe


LISTA E KOTROLLIT

* i njoh shkronjat arabe: si duken ato si tingëllojnë ato * e di se si tingëllojnë shenjat si fet’hah kesrah damme tenuin *di si të rcitoj kur takoj: një sukun një shedde *Ura! Ia dola! Tani dëshiroj ta recitoj Kur’anin më së miri që mundem!

-W.M.H.Y-


Ushtrime - Kesra pĂŤrfundi shkronjave

9


8

Kesra pĂŤrfundi Shkronjave


7

Fet'ha mbi shkronja e përcjellur nga ELIF I ZBRAZËT


6

Ushtrime - Fet'ha mbi Shkronja


5

Fet'ha mbi Shkronja


4

Shkronjat e Pashoqërueshme

Shkronja Aspak e Shoqërueshme

Starting From Scratch (Albanian)  
Starting From Scratch (Albanian)  
Advertisement