Page 1


Utgiven av LightSpira, Sverige www.lightspira.com ISBN 978-91-86613-11-2 Första upplagan, 2012 Författare: Doris Ankarberg www.dorisankarberg.se Omslag: Marianne Lindgren Omslagsillustration: Doris Ankarberg Författarporträtt: Lennart Olausson Redigering: Marianne Lindgren Grafisk form och sättning: Marianne Lindgren © Doris Ankarberg


Auran - som jag ser den Ett energiflöde - auran är som ett fingeravtryck; individuellt. Auran avspeglar vårt levande väsen. Vi har genom hela vårt jordeliv ständigt ett fält omkring oss som utstrålande energier av tillstånd, känslor och egenskaper - oerhört sublimt och osynligt för ögat, men kännbart för omgivningen. Negativ stress och irritation får både sinne och kropp att gnissla. Auran blir nästan som en nåldyna eller trasselsudd. En harmonisk personlighet utstrålar ett självklart lugn. En stund av medveten meditativ stillhet lugnar splittrade energier. Jag beskriver i boken några av de tusentals auror som jag klärvoajant iakttagit. Några av mina skisser här är snarare tillstånd än personliga avtryck. Det är dock individer som jag har iakttagit vid vissa stunder…En persons energifält är kännbart för de flesta. Våra tankar, känslor, personliga egenskaper känns oftast och påverkar mer eller mindre omgivningen. Vissa personer kan gå snabbt att läsa då de kanske har en fas i livet där yrke, relationer, kreativitet och hälsa är i tillfredsställande balans. Jag erinrar mig en kvinna som stämmer in på denna bild - färg, form och tolkning gick som en dans över skissblocket…När jag sa att du är en glad och harmonisk person log hon och sa ”ja, jag är äntligen där, och jag vill nog kalla mig lycklig”. Hon befann sig i en fas i sitt liv i total synkronisering med sin kraftfulla och naturligt glada personlighet.

Förnimmelser i avläsning Jag känner ofta ett slags ömsinthet när jag tonar in mig till en person. I ett arbete med öppna andliga sinnen i mötet med någon som låter mig SE henne/ honom, känner jag ödmjukhet och inspiration. Ibland i ”heliga stunder” kan jag förnimma och sublimt nästan ”höra” auran när jag ser de höga frekvenser som vibrerar mjukt lysande, vilket händer när jag iakttar en person djupt försjunken i ett meditativt eller kontemplativt tillstånd. Eller motsatsen - ilska, hård stress, förtvivlan … då känner jag stumhet i färg och form. Jag förnimmer också dofter som hör till de högre frekvenserna - som en svag vind från en blommande trädgård. Eller havets friska doft. Allt levande har sitt speciella skimmer, en aura omkring sig i träd, stenar och blommor, ja allt i vår natur där den gudomliga gnistan elektrifierar allt levande. Stora träd har en enorm kraft och ibland kan jag känna deras ”ande”. Säkert är det detta som attraherar vår lust att krama träd… för att få känna den majestätiska energin… jordnäring från rötter och eterisk skönhet i kronan…

5


Tunnelbanefolk Ibland har jag stannat upp i storstadsvimlet och fokuserat på någon person, till exempel människor på tunnelbanan, kikat lite försiktigt ibland när någon sitter nära. Då kan jag bli lite glad, men stundom sorgsen och rörd, trots att både jag och människor omkring mig har en anonym sfär omkring sig medan vagnen skakar fram och de flesta är inneslutna som i ett skal av anonymitet för sin omgivning, men ändå är deras energifält ofta fyllt av tankar och känslor av olika slag... och trötthet. Och inte endast ”vad skall jag ha till middag i kväll” till exempel. Men jag tror inte att jag sett så mången med slokande aura som på tunnelbanan i rusningstid. Och jag kan ibland känna en omedelbar ömhet för en och annan trött person. Ibland kan atmosfären lysas upp av ett glättigt friskt sken av tonåriga flickor som ivrigt berättar om ditten och datten för varandra, nästan sprakande färgenergier...När ett gäng grabbar kliver på vid Tekniska Högskolan kan energierna var som om de går att ta på. Alltid övervägande kraftfulla, friska... Det hör dock inte till mina vanor att i smyg avläsa, men i de få fall då jag har ”råkat” göra det blir det en enkel scanning ungefär och inte någon fördjupad ”tankeläsning”. Ingen störning av integriteten, men likväl kan ingen undgå att se människor som i tunnelbanans trängsel. De är ju där mitt för näsan och har man då extra sinnen påkopplade ibland, ja då det blir det en iakttagelse på annan nivå. Men då jag ganska ofta åker tunnelbana, vilket är det enda kommunala färdmedel från där jag bor, undviker jag rusningstider.

Fokuserad affärsman Tunnelbanan från T-Centralen. Jag kunde inte undgå att se en man som stod i trängseln rakt framför mig i den skakande vagnen. Han såg strikt och välklädd ut och bar en likaledes strikt portfölj i handen. Ansiktet, ganska uttryckslöst tunnelbaneansikte. I en snabbt intonande iakttagelse såg jag hans aura: En anonym sfär i blått och grönt tätt intill kroppen som en hopsamlad koncentrerad energi. Samma färg som energin i hans portfölj. Vid sammanträdet han är på väg till, kommer han att öppna portföljen och därmed sin aura och innehållet är grön flödande kommunikation och blått, bland annat som i engagemang och framgång. Gula energier är tankarna bakom projektet. Under den strikta ytan ligger en varm rosaröd energi - kärlek? Eller entusiasm? Stunden mellan två stationer var för kort att se närmre. Dessutom hade jag avslutat betraktandet ändå. Jag har ingen rätt att fördjupa mig i en anonym person - endast en nästan oundviklig snabb iakttagelse. Han går av vid Östermalmstorg. (sid 15)

13


15


Disharmoni Alla har vi faser i vårt liv som kan ruska om oss ordentligt. Här är en snabbskiss som jag gjorde för flera år sedan när jag mådde riktigt dåligt av ockuperande känslomässiga och mentala blockeringar. Jag gör lite då och då snabbanalyser med skiss på mig själv vid olika tillstånd. Denna minns jag väl så jag låter den vara med till påminnelse om vikten av att stanna upp först några ögonblick för att efter ett par lugna, djupa andetag stilla det svåra inom mig - låta ljuset flöda i auran, känna in ledsamhet och smärta som orsakat en del av frustrationen och låta det bli ett stilla vemod och sedan får det flyta ut i ljusflödet. Låta solarplexus bli fyllt av ljus och lugn.och andas mjukt lugnt och rytmiskt. Auran flödar ljus. Ett självhelande. Få överblick - gå vidare… Gör en egen skiss då och då. I en före och efter modell kanske.

27


29


Min egen glada aura I spanska Costa del Sol har jag i många år upplevt otaliga härliga soliga tillfällen vid havet, ofta med grupper, men minst lika ofta privat i ett par månader i taget. På kursgården Deva Center uppe i bergen inte långt från kuststaden Nerja är det nästan rent paradisiskt med apelsin-, citron- och mandelträd, persikoträd, avokado och mango som dignade av frukter. Och blommande buskar... En underbar plats för rekreation och andlig stimulans. En solig morgon när gick jag ner i dalen för att plocka några citroner och avokados stannade jag till vid en stor buske med en mängd av orangefärgade hibiskusblommor. Jag smög mig in i den något snåriga busken för att, ja bara stå där - det kändes som om hela växten andades med mig… som en skönhetschock också - ren andlig upplevelse… Jorunn, en kär vän som var med tog en bild, vilket jag är tacksam för. Jag tar då och då fram bilden och blir glad. Vid det tillfället arbetade jag med auraskissandet så jag gjorde min egen glada aura. Färgerna och inflytandet av dessa vibrationer tände mig verkligen - det är ju så att blommorna tillhör salighetsriket och ”är människor” till behag... det är jag förvissad om. Och jag gick ju rakt in i behaget!

63


65


Tidigare utgivna böcker av Doris Ankarberg: ”Samtal med Cleo” (Energica Förlag, 1989) Cleo är Doris Ankarbergs andlige vän och vägledare. I Boken förmedlar Doris stor levnadsvisdom som hon utvecklat genom kontakten med ”den andra sidan”. Doris Ankarberg ger svar på många livsfrågor och i dialogen med Cleo visar hon oss hur vi kan möta livet och döden, kärlek och smärta, samt hur vi kan skapa ett liv med hälsa och livsglädje genom att förstå hur tillvaron består både av en fysisk och en andlig dimension.

”Kontakt med andra världar” med Örjan Björkhem (Zindermans Förlag, 1992) Både Doris Ankarberg och Örjan Björkhem är övertygade om att paranormala fenomen faktiskt kan existera, att det verkligen händer att man kan förutsäga framtiden eller läsa andra människors tankar. Båda hävdar att det viktiga med en bok som den här är att få omvärlden att förstå att verklig medialitet är någonting alldeles för sig - och allt annat än flummigt eller sysselsättningsterapi. Och här får parapsykologen chansen att öppet och objektivt diskutera olika synpunkter på mediala upplevelser med den som verkligen har dem - unikt bara det, eftersom medier annars inte gärna tar det steget. Men Doris Ankarberg har gjort det i detta unika samarbete. Och resultatet har blivit en fascinerande berättelse om en människas upplevelser och vad de betytt för henne själv och för vår förståelse av den inre resan.

”Samtal på djupet med Cleo” (ICA Bokförlag, 2005) I Samtal på djupet med Cleo fördjupar Doris sin kontakt med Cleo och kontakten med ”den andra sidan”. Doris Ankarberg ställer frågor till Cleo och får spontana svar på många livsfrågor. I dialogen med Cleo visar hon oss hur vi kan möta svåra kriser, hantera sjukdom, livet och döden, kärlek och smärta. Doris Ankarberg får dessutom klara besked om hur vi kan skapa ett liv med hälsa och livsglädje, genom att förstå hur tillvaron består både av en fysisk och en andlig dimension. Doris Ankarberg ser inte sin vägledare med sina fysiska ögon utan med ett annat svårbeskrivbart sinne som hon tror att alla mer eller mindre har. Detta sinne ”förmedlar” klart till hennes dagsmedvetande. Det är en kommunikation utöver rumsliga gränser. De senaste tjugo åren har Doris Ankarberg med klärvoajansen som redskap, alltmer inriktat sig på att arbeta med människor, ofta i grupp, för att utveckla medvetenhet, upplevelseförmåga och kapacitet hos människor. Doris ”ser” och upplever egenskaper som färgfält med information, och ser i ”bilder” vad som har varit, är och kommer. Men det viktigaste är oftast inte vad som händer, utan hur vi uppfattar och handskas med det som händer. Cleos vägledning hjälper oss att ta nästa steg på vår mödosamma vandring, i denna fortsättning av Doris Ankarbergs Samtal med Cleo.

”Medium... att se bortom” (ICA Bokförlag, 2008) Doris Ankarberg har upplevt några riktigt hissnande möten med det man vanligtvis kallar det okända. I Medium … att se bortom skildrar Doris den omvälvande känsla som man får av de möten, som närmast kan beskrivas med ordet frid, en känsla som väcker längtan och hur den beröringen blir till en kreativ kraft. Doris Ankarberg har här sammanfattat en del av sina erfarenheter från olika möten som hon har haft på både det jordiska och himmelska planet. Hon har fått åtskilliga bevis för att de andliga dimensionerna existerar och att vi har sinnen som kan utvecklas för kommunikation med dessa.

94


”Samtal genom dimensioner” med Jörgen Sundvall (Damms Förlag, 2009) Att söka sanningen om sig själv. Doris Ankarberg och Jörgen Sundvall träffades på en föreläsning och det skulle så småningom bli klart för dem båda att detta inte var deras första möte. Doris såg omedelbart i Jörgens aura att han hade en koppling till Grekland i tidigare liv. Med hjälp av regressionsterapi förde Jörgen Doris tillbaka till hennes tidigare liv och de förstod snart att deras vägar hade korsats flera gånger. De spelade in sina samtal och Doris regressioner och det är dessa inspelningar som ligger till grund för boken Samtal genom dimensioner. Bokens genomgående tema är att döden inte är ett becksvart slut, utan att vi går vidare till en ny ljus tillvaro. Doris guider beskriver hur flera dimensioner existerar samtidigt och att det är möjligt att få kontakt med dem, vilket leder till funderingar kring tid och rum. Livet sett genom Doris och Jörgens ögon är en karmisk utman-ing en ständig utveckling för att bli den högsta versionen av den högsta visionen av oss själva. Hos Doris och Jörgen finner du vägar att söka sanningen om dig själv.

”Meditativa böner till tröst och glädje” (Eget förlag, 2010) ”Vare sig om du har för vana att be, har en tro eller inte, be ändå! Börja nu. Enkelt. Slut ögonen. Sök de enklaste orden. Låt bönen komma från ditt innersta jag. I ordens kraft utvecklas en djup känsla av klarhet och lugn, men också ett slags ömsint respekt, ja ibland kan du också uppleva vördnad och en sakta uppvaknande förnimmelse av att det fins något bortom ditt vardagliga jag. Kanske till och med Någons närhet. Gud? När du känner den beröringen glömmer du den inte. Även om du känner den ytterst sällan så vet du ändå, den finns där...Jag har skrivit ner några av mina böner som vägledning - kanske du kan finna egna uttryck för dina böner.”

För mer information om Doris Ankarberg se www.dorisankarberg.se

95


AURASKISSER från ritblocket  

Doris Ankarberg, välkänt medium och författare, delar i denna bok med sig av några av sina auraskisser som hon klärvoajant tecknad ned i oli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you