a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NOVELTIES 2020 / NYHEDER 2020 25 YEARS ANNIVERSARY / 25 ÅRS JUBILÆUM

Creating Light Dansk


Contents / Indholdsfortegnelse

4-5

8-9

14-15

18-19 @lightpointcom #lightpointcom info@light-point.com light-point.com


32-35 4-5

25 Years Anniversary / 25 Ă…rs JubilĂŚum

6-17

Novelties / Nyheder

18-19 New Colour / Ny Farve 20-31 Novelties / Nyheder 32-35 Our Brand Concept / Vores Brandkoncept 36-14 Novelties / Nyheder 50-57 Product Overview / Produktoversigt

36-37

44-45

10-11


25 Years / 25 år SOHO ­­— Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol

Creating Light /

Skabelsen Af Lys 25 YEARS ANNIVERSARY / 25 ÅRS JUBILÆUM

4


SHADOW 1 / Rose Gold / Design: Ronni Gol CREATING LIGHT FOR OVER 25 YEARS

VI HAR SKABT LYS I OVER 25 ÅR

We still surprise ourselves. Some companies might be content to sit back and be complacent about their successes after 25 years of continual innovation. We are not. In fact, we only get hungrier for new ideas to delight our customers.

Vi overrasker stadig os selv. Nogle virksomheder er måske tilfredse med at læne sig tilbage og være selvtilfredse med deres succes efter 25 års uafbrudt innovation.Det er vi ikke. Faktisk bliver vi stadigt mere sultne efter nye ideer, som vi kan glæde vores kunder med.

Since 1995, LIGHT-POINT has been producing innovative lighting products based on a long tradition for superior quality and craftsmanship. Over the past 25 years, LIGHT-POINT has brought to market an extensive product collection in an ultramodern and distinctly Danish design style, a language that continues to unfold today. Every product LIGHT-POINT produce are suited for both indoors and outdoors. The minimalist design collection consists of products that can either fit seamlessly to any surface for a discrete feel, or surface mounted to add an aesthetic dimension to a space. LIGHT-POINT products are typically suitable for both commercial and residential markets and the company works closely with architects and designers to find the perfect solution to suit all its customers’ needs. Today, LIGHT-POINT products are available in over 50 different countries, from Scandinavia to China. To celebrate its 25 years anniversary, LIGHT-POINT introduces a special Rose Gold in its design collection.

5

Siden 1995 har LIGHT-POINT produceret innovative belysningsprodukter baseret på en lang tradition af overlegen kvalitet og godt håndværk. I de sidste 25 år har vi bragt en omfattende produktkollektion på markedet i en ultramoderne og karakteristisk dansk designstil - et designsprog, der hele tiden bliver ved at udvikle sig. LIGHT-POINT produkter egner sig til brug både indendørs og udendørs brug. Den minimalistiske designkollektion består af produkter, der enten problemfrit kan tilpasses til enhver overflade på en diskret måde, eller kan overflademonteres for at tilføje en ny æstetisk dimension til en placering. LIGHT-POINT produkter egner sig typisk til både det private og det kommercielle marked, og virksomheden arbejder tæt sammen med arkitekter og designere for at finde den perfekte løsning, der imødekommer alle kunders behov. LIGHT-POINT produkter kan i dag fås i over 50 forskellige lande, fra Skandinavien til Kina. For at fejre deres 25 års fødselsdag introducerer LIGHT-POINT en speciel Rose Gold i deres designkollektion.

25 ÅRS JUBILÆUM / 25 YEARS ANNIVERSARY


This page

Denne side

EDGE ROUND / Rose Gold / Design: Nital Patel

EDGE ROUND / Rose Gold / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / Black / Two sizes

Opposite page SHADOW / Rose Gold / Design: Ronni Gol Available in Rose Gold / White / Black / One size

NOVELTIES / NYHEDER

Fås i Rose Gold og Sort / To størrelser

Modsatte side SHADOW / Rose Gold / Design: Ronni Gol Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / En størrelse

6


7

NYHEDER / NOVELTIES


NOVELTIES / NYHEDER

8


9

EDGE ROUND / Design: Nital Patel

EDGE ROUND / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / Black / Two sizes

Fås i Rose Gold / Sort / To størrelser

Round or linear, the aesthetics of the EDGE pendants are based on a series of perfectly proportioned lines and facets that results in this avant-garde collection.

Rund eller lineær - æstetikken i EDGE pendlerne er baseret på en serie af linjer og facetter i perfekte proportioner, som resulterer i denne avantgarde kollektion.

NYHEDER / NOVELTIES


EDGE LINEAR / Design: Nital Patel

EDGE LINEAR / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / Black / Three sizes

Fås i Rose Gold / Sort / Tre størrelser

Round or linear, the aesthetics of the EDGE

Rund eller lineær - æstetikken i EDGE pendlerne er baseret på en serie af linjer og facetter i perfekte proportioner, som resulterer i denne avantgarde kollektion.

pendants are based on a series of perfectly proportioned lines and facets that results in this avant-garde collection.

NOVELTIES / NYHEDER

10


11

NYHEDER / NOVELTIES


SOLO / Design: Ronni Gol

SOLO / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / White / Black / Rosegold available in two sizes Black / White available in three sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Rose Gold fås i to størrelser Hvid / Sort fås i tre størrelser

NOVELTIES / NYHEDER

12


SOLO 2 / Rose Gold / Design: Ronni Gol

SOLO 1 / Rose Gold / Design: Ronni Gol

NYHEDER / NOVELTIES

13


AURA / Design: Nital Patel

AURA / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / White / Black / Two sizes

Fås i Rose Gold / Hvids / Sort / To størrelser

The AURA wall lamp is realised without aesthetic distraction. Its design is based on the distinctive design style of LIGHT-POINT, combining clean lines with technical precision.

NOVELTIES / NYHEDER

AURA væglampen er et design realiseret uden æstetisk distraktion. Dens design er baseret på LIGHT-POINTs karakteristiske designstil, der kombinerer klare linjer med teknisk præcision.

14


15

NYHEDER / NOVELTIES


Vantage miljø

VANTAGE / Design: Nital Patel

VANTAGE / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / White / Black / Two sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / To størrelser

It’s not just a passive object. VANTAGE is a state-of-the-art LED spot lamp that works optically, spreading light further and softer. The conical shapes add an aesthetic dimension to any ceiling or wall.

Den er ikke bare et passivt objekt. VANTAGE er en state-of-the-art LED-spot, der fungerer optisk ved at sprede lyset længere og blødere. Den koniske form tilføjer en æstetisk dimension til ethvert loft eller enhver væg.

NOVELTIES / NYHEDER

16


VANTAGE 1 / Rose Gold / Design: Nital Patel

VANTAGE 1+ / Black / Design: Nital Patel

NYHEDER / NOVELTIES

17


NEW / NY A NEW COLLECTION

EN NY KOLLEKTION

To mark our 25th anniversary, we unveil our newest colour in our collection. Rose Gold has been admired for decades for its deep reflection and warmth of its surface, naturally a colour choice that would fit with our product design language.

For at markere vores 25-års fødselsdag lancerer vi en ny farve i vores kollektion. Rose Gold er blevet beundret i årtier for dens dybe refleksion og varmen i dens overflade, og var naturligvis derfor også et farvevalg, der ville passe godt til vores produktdesignsprog.

With gently brushed and reflective surfaces, each lamp in the collection brings elegance and warmth to any room. The rose gold colour shines from day to night, light to dark - maintaining an ultramodern elegance and richness regardless of trends. Our Rose Gold colour is unique and classic at the same time.

Med blidt børstede og reflekterende overflader bringer hver eneste lampe i kollektionen elegance og varme ind i ethvert rum. Rose Gold farven skinner fra dag til nat, fra lyst til mørkt - og beholder sin ultramoderne elegance og eksklusivitet uafhængigt af trends. Vores Rose Gold farve er på én gang både unik og klassisk.

To lift the colour tone even further, every product in the Rose Gold colour has been brushed. This combination of texture and colour provides an elevated touch of understated luxury that will add to any interior décor.

For at løfte farvetonen yderligere har alle produkter i Rose Gold farven fået en børstet finish. Denne kombination af tekstur og farve giver et eksklusivt touch af diskret luksus, der vil give ethvert interiør et ekstra pift.

SHADOW ­— Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol NEW COLOUR / NY FARVE

18


MOOD — Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol

COLOUR / FARVE

MOOD ­— Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol

19

NY FARVE / NEW COLOUR


COMPACT UP-DOWN / Design: Ronni Gol

COMPACT UP-DOWN / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / White / Black / Rose Gold available in two sizes White / Black available in three sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Rose Gold fås i to størrelser Hvid / Sort fås i tre størrelser

Everyday objects should be beautiful as well as functional. Which is why COMPACT gives even the humblest item an elegance and quiet beauty that make it a pleasure to have in any interior.

Hverdagsting bør både være smukke og funktionelle. Derfor giver COMPACT selv den mest ydmyge ting en elegance og diskret skønhed, som gør den til en nydelse i ethvert interiør.

NOVELTIES / NYHEDER

20


COMPACT UP-DOWN W2 / Rose Gold / Design: Ronni Gol

COMPACT UP-DOWN — Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol

NYHEDER / NOVELTIES

21


MOOD / Design: Ronni Gol

MOOD / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / White / Black / Black/Gold / Rose Gold / Black/Gold available in three sizes White available in four sizes Black available in five sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Sort/Guld / Rose Gold / Sort/Guld fås i tre størrelser Sort fås i fire størrelser Hvid fås i fem størrelser

The latest colour update to the MOOD collection continues to refine this aesthetic, giving the wall lamp a refresh in a stylish finish.

NOVELTIES / NYHEDER

Den seneste farveopdatering af MOOD kollektionen fortsætter med at raffinere denne æstetik og giver væglampen et frisk pust i en elegant finish.

22


23

NYHEDER / NOVELTIES


Create art — Light for almost every interior

Skab kunst - Lys til nærmest ethvert interiør

SOHO is a wall-mounted LED lighting

system, based on recessed round tiles that can be placed creatively on the wall in every imaginable pattern. The collection is a perfect mood setter, allowing you to freely create visual presence in the design of a room.

SOHO er et vægmonteret LED-belysningssystem, baseret på runde skiver eller »knapper, der kan placeres kreativt på væggen i ethvert tænkeligt mønster. Kollektionen er en perfekt humørskaber, der giver dig mulighed for frit at skabe visuel tilstedeværelse i designet af et rum.

Available in Rose Gold / White / Black / Gold / Five sizes

SOHO is ideal for multipurpose rooms in our homes as well as in shops, studios, showrooms, offices and hotel lobbies.

SOHO er ideel til din bolig, men også i forretninger, studier, showrooms, kontorer eller hotel lobbyer.

SOHO / Design: Ronni Gol

Unlimited set-up

Ingen grænser for kreativiteten

SOHO consists of 5 different sizes, each recessed slightly further away from the wall, allowing for overlapping patterns. Based on your individual design SOHO enables for unlimited number of tiles in one set-up.

SOHO indeholder 5 forskellige størrelser, der hver sidder lidt længere ud fra væggen, så det er muligt at lave overlappende mønstre. Afhængigt af dine individuelle ønsker til design giver SOHO mulighed for et ubegrænset antal lamper i en opsætning.

SOHO / Design: Ronni Gol

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Fem størrelser

Not only is the layout of SOHO completely customizable – the collection is available in a range of colours to choose from. The pallet includes black, white and gold in a structured powder coated finish and a newly released rose gold in brushed finish. Each lamp is made from machined high quality Aluminium which has been the best choice of material for absorbing heat created by the LED’s.

NOVELTIES / NYHEDER

Ud over at SOHO kan placeres fuldstændigt frit på væggen, fås kollektionen også i en lang række farver, som du kan vælge imellem. Farvepaletten omfatter sort, hvid og guld i en struktureret pulverlakeret finish og en nylanceret Rose Gold i børstet finish. Hver lampe fremstilles af maskinforarbejdet aluminium i høj kvalitet, som har vist sig at være det bedste materiale til at absorbere varmen fra LED´erne.

24


SOHO W5 / Rose Gold / Design: Ronni Gol

SOHO ­— Detail / Rose Gold / Design: Ronni Gol

NYHEDER / NOVELTIES

25


OPTIC OUT 1 / Rose Gold / Design: Ronni Gol

OPTIC OUT 1+ /­ Black / Design: Ronni Gol

26

NOVELTIES / NYHEDER


27

OPTIC OUT / Design: Nital Patel

OPTIC OUT / Design: Nital Patel

Available in Rose Gold / White / Black / Two sizes

Fås i Rose Gold / White & Black / Black & White / To størrelser

A “less is more” philosophy underpins the OPTIC collections. Enjoy the sleek shape and superb performance of these elegant spot lights.

En “less is more” filosofi ligger bag OPTIC kollektionerne. Nyd den slanke form og den fremragende ydeevne i disse elegante spotlights.

NYHEDER / NOVELTIES


NOVELTIES / NYHEDER

28


29

DROP / Design: Ronni Gol

DROP / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / White / Black / Gold / Two sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Guld / To størrelser

DROP is a slim and elegant ceiling pendant, a name that is derived from the shape of falling drops. Group a cluster of DROP pendants to create a striking chandelier for an aesthetic decor.

DROP er en slank og elegant loftpendel, hvis navn er afledt fra formen på faldende dråber. Saml en gruppe DROP pendler for at skabe en iøjnefaldende lysekrone til en æstetisk indretning.

NYHEDER / NOVELTIES


LANTERN TABLE / Design: Marie Holsting

LANTERN TABLE / Design: Marie Holsting

Available in White / Black / Two sizes

Fås i Hvid / Sort / To størrelser

The LANTERN TABLE lamp is a contem-

LANTERN TABLE er et moderne svar på den klassiske lampeform, der har været kendt i århundreder. Lampen fremhæver et samspil mellem vinkler og geometriske former, der giver kollektionen dens karakteristiske grafiske og arkitektoniske præg.

porary take on the classic lamp shape that dates back centuries. The lamp radiates an interplay of angles and geometric shapes that gives the collection its distinctive graphical and architectural appeal.

NOVELTIES / NYHEDER

30


31

NYHEDER / NOVELTIES


VORES BRANDKONCEPT

Our Brand

Concept Lighting design is more than just form and function but is concerned with how its products can enhance the environment they are in, whether that’s indoors or outdoors.

Belysningsdesign er mere end blot form og funktion. Det handler også om, hvordan produkterne kan tilføje noget ekstra til det miljø, de befinder sig i, både indendørs og udendørs.

Our newly renovated Copenhagen based flagship store and showroom presents an exclusive and bold design concept that captures the essence of the LIGHT-POINT brand. Explore an experimental and artistic lighting universe in carefully curated displays. The exhibitions change on a continual basis to show selected parts of the collection in new, inspiring constellations that can be brought into any commercial and residential projects.

Vores nyrenoverede flagship store og showroom i København præsenterer et eksklusivt og ambitiøst designkoncept, der indfanger essensen af LIGHTPOINT. Udforsk et eksperimenterende og kunstnerisk belysningsunivers i omhyggeligt indrettede udstillinger. Udstillingerne skifter løbende for at vise udvalgte dele af kollektionen i nye, inspirerende konstellationer, der kan indarbejdes i alle kommercielle og private indretningsprojekter.

The design of the showroom brings together two recognized design styles: Danish design serves as a constant source of inspiration for the brand in terms of product design, craftsmanship, aesthetics, colour and material palette as well as picture style. Characteristics of the International Style include linear impressions of weightlessness and the use of glass and steel.

OUR BRAND CONCEPT / VORES BRANDKONCEPT

Showroomets design kombinerer to anerkendte designstilretninger: Dansk design udgør en konstant kilde til inspiration for brandet, når det gælder produktdesign, håndværk, æstetik, farvepalet, materialevalg og billedstil. Den internationale stil bidrager med karakteristika som lineære eksponeringer af vægtløshed og brugen af glas og stål.

32


LIGHT-POINT & NORDIC LIVING SHOWROOM Gothergade 14 / 1123 Copenhagen / Denmark

VORES BRANDKONCEPT / OUR BRAND CONCEPT

33


OUR BRAND CONCEPT / VORES BRANDKONCEPT

34


LIGHT-POINT & NORDIC LIVING SHOWROOM Gothergade 14 / 1123 Copenhagen / Denmark

VORES BRANDKONCEPT / OUR BRAND CONCEPT

35


37

STRIPE WALL & CEILING / Design: Ronni Gol

STRIPE WALL & CEILING / Design: Ronni Gol

Available in White / Black / Two sizes

Fås i Hvid / Sort / To størrelser

STRIPE raises the bar in terms of a contemporary luminaire design. STRIPE’s distinctive linear aesthetics can be used to create sculptural installations on both ceilings and walls.

STRIPE hæver barren, når det gælder moderne lampedesign. STRIPES karakteristiske lineære æstetik kan bruges til at skabe skulpturelle installationer på både lofter og vægge.

NYHEDER / NOVELTIES


ORBIT WALL W1 UP/DOWN / Black / Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT GARDEN / Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT WALL / Design: Nital Patel & Ronni Gol

Aailable in Black / Three sizes

Available in Rose Gold / White / Black / Three sizes

ORBIT GARDEN / Design: Nital Patel & Ronni Gol Fås i Sort / Tre størrelser

ORBIT WALL / Design: Nital Patel & Ronni Gol Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Tre størrelser

NOVELTIES / NYHEDER

ORBIT is an indoor and outdoor lamp that

works optically, spreading light further and softer. Place it on the wall or light up your driveway using the stand model*. *Stand model available in Black only ORBIT er en indendørs / udendørs lampe, der fungerer optisk ved at sprede lyset længere og blødere. Placer den på væggen eller oplys din indkørslen med standerlampe-modellen*. *Standerlampen fås kun i Sort

38


ORBIT GARDEN 2 DOWN / Black / Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT GARDEN MINI DOWN / Black / Design: Nital Patel & Ronni Gol

NYHEDER / NOVELTIES

39


ORBIT WALL / Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT PENDANTS / Design: Ronni Gol & Nital Patel

Available in Black / White / Rose Gold / Three sizes

Available Rose Gold / Black / Two sizes

ORBIT WALL / Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT PENDANTS / Design: Ronni Gol & Nital Patel

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Tre størrelser

Fås i Rose Gold / Sort / To størrelser

NOVELTIES / NYHEDER

The ORBIT pendant collection is a clear,

bold design. The uniqueness lies in its details such as the large domed glass that works optically, spreading light wider and softer, both up and down. ORBIT pendelkollektionen kommer i et klart, stærkt design. Dens unikke karakter ligger i dens detaljer som den store glaskuppel, der fungerer optisk ved at sprede lyset bredere og blødere, både opad og nedad.

40


41

NYHEDER / NOVELTIES


NOVELTIES / NYHEDER

42


SPIRIT PENDANT S2000 / Design: Ronni Gol Available in Rose Gold/Black / Three sizes

NYHEDER / NOVELTIES

43


NOVELTIES / NYHEDER

44

SPIRIT FLOOR / Rose Gold / Design: Ronni Gol


SPIRIT TABLE / Rose Gold / Design: Ronni Gol SPIRIT / Design: Ronni Gol Available in Rose Gold/Black / SPIRIT FLOOR comes in two sizes / SPIRIT TABLE comes in one size / SPIRIT PENDANT comes in three sizes The balance between tubular structures gives the SPIRIT collection a distinctive three-dimensional expression. To enhance the experience of its ultramodern appearance, we chose to introduce the collection in Rose Gold/Black.

SPIRIT / Design: Ronni Gol Fås i Rose Gold/Black / SPIRIT FLOOR fås i to størrelser / SPIRIT TABLE fås i en størrelse / SPIRIT PENDANT fås i tre størrelser Balancen i de tubeformede strukturer giver SPIRIT kollektionen et karakteristisk tredimensionelt udtryk. For at styrke oplevelsen af det ultramoderne look valgte vi at introducere kollektionen i Rose Gold/Black.

45

NYHEDER / NOVELTIES


TULIP / Design: Ronni Gol

TULIP / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / One size

Fås i Rose Gold / En størrelse

The ascending curves gives the TULIP pendant lamp a distinctive three-dimensional expression. The pendant is telescopic which can not only be extended but can also be rotated in any direction, giving light where you want the most.

De stigende kurver giver TULIP pendellampen et karakteristisk tredimensionelt udtryk. Pendlen er teleskopisk, så den ikke alene kan forlænges, men også drejes i enhver retning, så den giver dig lys lige dér, hvor du ønsker det.

NOVELTIES / NYHEDER

46


47

NYHEDER / NOVELTIES


ZERO / Design: Ronni Gol

ZERO / Design: Ronni Gol

Available in Rose Gold / Black / White / Black/Gold / Rose Gold available in two sizes White / Black / Black/Gold available in three sizes

Fås i Rose Gold / Hvid / Sort / Sort/Guld / Rose Gold fås i to størrelser Hvid / Sort / Sort/Guld fås i tre størrelser

The latest colour update to the ZERO collection continues to refine this aesthetic, giving the wall lamp a refresh in a stylish finish.

49

Den seneste farveopdatering af Zero kollektionen fortsætter med at raffinere denne æstetik og giver væglampen et frisk pust i en elegant finish.

NYHEDER / NOVELTIES


Product Overview / Produktoversigt

AURA W1 / Rose Gold/ ART. No 270452 Design: Nital Patel

AURA W1 / WHITE / ART. No 270450 Design: Nital Patel

AURA W1 / Black / ART. No 270451 Design: Nital Patel

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 160 x 60 x 70 mm

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 160 x 60 x 70 mm

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 160 x 60 x 70 mm

AURA W2 / Rose Gold / ART. No 270462 Design: Nital Patel

AURA / White / ART. No 270460 Design: Nital Patel

AURA W2 / Black / ART. No 270461 Design: Nital Patel

14W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 260 x 60 x 70 mm

14W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 260 x 60 x 70 mm

14W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 260 x 60 x 70 mm

COMPACT W1 UP-DOWN / Rose Gold / ART. No 270002 Design: Ronni Gol

COMPACT W2 UP-DOWN / Rose Gold / ART. No 270012 Design: Ronni Gol

* White & black available for indoor & outdoor - Also available in 3000K

2x4W LED - 230V - IP54 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white & black* Dimensions: 150 x 40 x 150 mm

2x6W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white & black* Dimensions: 200 x 45 x 200 mm

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTOVERSIGT

50


51

* white, black & gold only available in 3000K

DROP S1 / Rose gold / ART. No 270482 Designer: Ronni Gol

DROP S2 / Rose gold / ART. No 270492 Designer: Ronni Gol

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimension: 600 x 55 mm

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 900 x 55 mm

EDGE ROUND Ø400 / Rose gold / ART. No 270532 Also available in Black / ART. No 270531 Design: Nital Patel

EDGE ROUND Ø500 / Rose gold / ART. No 270542 Also available in Black / ART. No 270541 Design: Nital Patel

10+20W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: Ø400 x 50 mm

12.5+24.5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: Ø500 x 50 mm

EDGE LINEAR S1000 / Rose gold / ART. No 270552 Also available in Black / ART. No 270551 Design: Nital Patel

EDGE LINEAR S1500 / Rose gold / ART. No 270562 Also available in Black / ART. No 270561 Design: Nital Patel

EDGE LINEAR S2000 / Rose gold / ART. No 270565 Also available in Black / ART. No 270564 Design: Nital Patel

10+20W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: 1000 x 50 mm

15+30W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 -2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: 1500 x 50 mm

20+40W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: 2000 x 50 mm

LANTERN T1 / White / ART. No 270430 Design: Marie Holsting

LANTERN T1 / Black / ART. No 270431 Design: Marie Holsting

6W LED - Rechargeable - 100 — 240V IP54 indoor & outdoor - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 100 x 100 x 240 mm

6W LED - Rechargeable - 100 — 240V IP54 indoor & outdoor - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 100 x 100 x 240 mm

PRODUKTOVERSIGT / PRODUCT OVERVIEW


LANTERN T2 / White / ART. No 270440 Design: Marie Holsting

LANTERN T2 / Black / ART. No 270441 Design: Marie Holsting

8W LED - Rechargeable - 100 — 240V IP54 for indoor & outdoor - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 150 x 150 x 320 mm

8W LED - Rechargeable - 100 — 240V IP54 for indoor & outdoor - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 150 x 150 x 320 mm

MOOD 1 / Rose Gold / ART. No 270082 Design: Ronni Gol

MOOD 2 / Rose Gold / ART. No 270092 Design: Ronni Gol

MOOD 3 / Rose Gold / ART. No 270102 Design: Ronni Gol

4.2W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white, black, gold & black/gold* *Available in 3000K Dimensions: 100 x 70 x 100 mm

6W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black, gold & black/gold* *Available in 3000K Dimensions: 200 x 70 x 100 mm

11W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black, gold & black/gold* *Available in 3000K Dimensions: 500 x 70 x 100 mm

OPTIC OUT 1 / Rose Gold / ART. No 270342 Design: Nital Patel

OPTIC OUT 1+ / Rose Gold / ART. No 270352 Design: Nital Patel

* White & black available for indoor & outdoor - Comes with 3 changeable colour rings white, black & gold

6W LED - 230V - IP54 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable - Also available in white & black* Dimensions: H: 50mm, Ø1: 80mm, Ø2: 100 mm

AC10W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white & black* Dimensions: H: 50mm, Ø1: 110mm, Ø2: 130 mm

ORBIT MINI UP-DOWN / Rose Gold / ART. No 270572 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT MINI UP-DOWN / White / ART. No 270570 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT MINI UP-DOWN / Black / ART. No 270571 Design: Nital Patel & Ronni Gol

2x4W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 80 x 88 x 45 mm

2x4W LED - 230V - IP54 for indoor & outdoor use - CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 80 x 88 x 45 mm

2x4W LED - 230V - IP54 for indoor & outdoor use - CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 80 x 88 x 45 mm

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTOVERSIGT

52


53

ORBIT W1 UP-DOWN / Rose Gold / ART. No 270582 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT W1 UP-DOWN / White / ART. No 270580 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT W1 UP-DOWN / Black / ART. No 270581 Design: Nital Patel & Ronni Gol

2x8W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 108 x 124 x 50 mm

2x8W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 108 x 124 x 50 mm

2x8W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 108 x 124 x 50 mm

ORBIT W2 UP-DOWN / Rose Gold / ART. No 270592 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT W2 UP-DOWN / White / ART. No 270590 Design: Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT W2 UP-DOWN / Black / ART. No 270591 Design: Nital Patel & Ronni Gol

2x12W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 150 x 165 x 55 mm

2x12W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K / 3000 K - Dimmable Dimensions: 150 x 165 x 55 mm

2x12W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K / 3000 K - Dimmable Dimensions 150 x 165 x 55 mm:

ORBIT GARDEN MINI DOWN / Black / ART. No 268300 Design Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT GARDEN 1 DOWN / Black / ART. No 268301 Design Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT GARDEN 2 DOWN / Black / ART. No 268302 Design Nital Patel & Ronni Gol

4W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 3000K - Dimmable Dimensions: 150 x 100 x 450 mm

8W LED - 230V - IP54 outdoor & indoor CRI > 90 - 3000K - Dimmable Dimensions: 170 x 100 x 650 mm

12W LED - 230V - IP54 outdoor & indoor CRI > 90 - 3000K - Dimmable Dimensions: 190 x 110 x 850 mm

ORBIT PENDANT R150 / Rose Gold / ART. No 270732 Also available in Black / ART. No 270731 Design Nital Patel & Ronni Gol

ORBIT PENDANT R300 / Rose Gold / ART. No 270742 Also available in Black / ART. No 270741 Design Nital Patel & Ronni Gol

2x7.5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: Ø150 x 60 mm

15W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700 — 4000K - Dimmable Dimensions: Ø300 x 60 mm

PRODUKTOVERSIGT / PRODUCT OVERVIEW


SHADOW 1 / Rose Gold / ART. No 270602 Design: Ronni Gol

SHADOW 1 / White / ART. No 270600 Design: Ronni Gol

SHADOW 1 / Black / ART. No 270601 Design: Ronni Gol

7W+3W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: Ø150 x 50 mm

7W+3W LED - 230V - IP54 indoor & outdoor CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: Ø150 x 50 mm

SPIRIT S1000 / Black/Rose Gold / ART. No 270610 Design: Ronni Gol

SPIRIT S1500 / Black/Rose Gold / ART. No 270620 Design: Ronni Gol

SPIRIT S2000 / Black/Rose Gold / ART. No 270630 Design: Ronni Gol

3x5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1000mm / 3 Spots

4x5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500mm / 4 Spots

5x5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 2000mm / 5 Spots

SPIRIT F1 / Black/Rose Gold / ART. No 270640 Design: Ronni Gol

SPIRIT T1 / Black/Rose Gold / ART. No 270650 Design: Ronni Gol

2x5W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500 x 250 mm

5W LED - 230V - IP20 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: 450 x 200 mm

SOHO W1 / Rose Gold / ART. No 270142 Design: Ronni Gol

SOHO W2 / Rose Gold / ART. No 270152 Design: Ronni Gol

SOHO W3 / Rose Gold / ART. No 270162 Design: Ronni Gol

6W LED - 230V - IP54 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 44 x 120 mm

8W LED - 230V - IP54 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 60 x 200 mm

11W LED - 230V - IP54 indoor only - CRI > 90 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 76 x 300 mm

7W+3W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: Ø150 x 50 mm ’

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTOVERSIGT

54


55

SOHO W4 / Rose Gold / ART. No 270172 Design: Ronni Gol

SOHO W5 / Rose Gold / ART. No 270182 Design: Ronni Gol

15W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 92 x 400 mm

18W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white, black & gold* Dimensions: 500 x 110 mm

SOLO 1 ROUND / Rose Gold / ART. No 270212 Design: Ronni Gol

SOLO 2 ROUND / Rose Gold / ART. No 270192 Design: Ronni Gol

6W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white & black* Dimensions: Ø 80 x 80 mm

10W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white & black* Dimensions: Ø 100 x 100 mm

STRIPE S1500 / White / ART. No 270360 Design: Ronni Gol

STRIPE S1500 / Black / ART. No 270361 Design: Ronni Gol

1x27W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500 x 15 mm

1x27W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500 x 15 mm

STRIPE S2000 / White / ART. No 270370 Design: Ronni Gol

STRIPE S2000 / Black / ART. No 27071 Design: Ronni Gol

1x33W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 2000 x 15 mm

1x33W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 2000 x 15 mm

* White & black available for indoor & outdoor. Also availble in 3000K

* White & black* available for indoor & outdoor. Also availble in 3000K

PRODUKTOVERSIGT / PRODUCT OVERVIEW


STRIPE WALL & CEILING S1500 / White / ART. No 270660 Design: Ronni Gol

STRIPE WALL & CEILING S1500 / Black / ART. No 270661 Design: Ronni Gol

25W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500 x 40 x 35 mm

25W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 1500 x 40 x 35 mm

STRIPE WALL & CEILING S2000 / White / ART. No 270670 Design: Ronni Gol

STRIPE WALL & CEILING S2000 / Black / ART. No 270671 Design: Ronni Gol

30W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 2000 x 60 x 35 mm

30W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: 2000 x 60 x 35 mm

TULIP / Rose Gold / ART. No 270680 Design: Ronni Gol 10W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: Ø 68 x 1400 mm

VANTAGE 1 / Rose Gold / ART. No 270692 Design: Nital Patel

VANTAGE 1 / White / ART. No 270690 Design: Nital Patel

VANTAGE 1 / Black / ART. No 270691 Design: Nital Patel

6W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 70mm, Ø2: 100mm

AC6W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 70mm, Ø2: 100mm

AC6W LED - 230V - IP20 for indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 70mm, Ø2: 100mm

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTOVERSIGT

56


57

VANTAGE 1+ / Rose Gold / ART. 270702 Design: Nital Patel

VANTAGE 1+ / White / ART. 270700 Design: Nital Patel

VANTAGE 1+ / Black / ART. No 270701 Design: Nital Patel

10W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 100mm, Ø2: 130mm

10W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 100mm, Ø2: 130mm

10W LED - 230V - IP20 indoor only CRI > 90 2700K - Dimmable Dimensions: H: 70mm, Ø1: 100mm, Ø2: 130mm

ZERO W1 UP/DOWN / Rose Gold / ART. 270712 Design: Ronni Gold

ZERO W2 UP/DOWN / Rose Gold / ART. No 270722 Design: Ronni Gold

* White & black available for indoor & outdoor. White, black & black/gold only available in 3000K

2x4W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white & black* Black/Gold* Dimensions: 70 x 150 x 66 mm

2x6W LED - 230V - IP54 indoor only CRI > 90 - 2700K - Dimmable Also available in white, black & black/gold* Dimensions: 80 x 200 x 77 mm

PRODUKTOVERSIGT / PRODUCT OVERVIEW


@lightpointcom #lightpointcom LIGHT-POINT.COM info@light-point.com

LIGHT-POINT and NORDICLIVING is a registrered trademark of NORDIC LIVING GROUP. © LIGHT-POINT 2020. All rights reserved. LIGHT-POINT believes that all information in this publication is correct at the time of printing, but is not responsible for accuracy of information published.

NOVELTIES NYHEDER All information is/ subject to change without notice.

58


59

NYHEDER / NOVELTIES


LIGHT-POINT.COM #lightpointcom

C

O

P

E

N

H

A

G

E

N

Profile for LIGHT-POINT

LIGHT-POINT 2020 NOVELTY CATALOGUE - DANSK  

LIGHT-POINT 2020 NOVELTY CATALOGUE - DANSK