Page 1

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011


Návrat ke kořenům Přátelé, máme-li přiblížit události roku 2011, pak je třeba zmínit naši snahu o návrat k původním principům občanského sdružení. Na své dvacetileté pouti jsme slavili mnoho úspěchů v roli poskytovatelů dnes už čtyř registrovaných sociálních služeb a dalších aktivit provozovaných ve prospěch osob se zdravotním postižením bez nutnosti jakékoliv registrace či akreditace. Zaměstnáváme desítky vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří dokážou našim klientům účinně pomáhat. A tato skutečnost nás velmi těší. Ale naopak o to více jsme se potýkali s pasivitou členů Ligy vozíčkářů, s nezájmem o členství, o práci v organizaci, a dokonce i o rozhodování týkající se naší budoucnosti. Zaměřili jsme se proto na spolupráci s našimi příznivci i členy. Snažíme se nastavit zbrusu nový systém práce se členskou základnou a našim příznivcům jsme dokonce vymysleli novou platformu s názvem Spolek přátel Ligy vozíčkářů. K novinkám patří také nový bulletin, pravidelné každoměsíční setkávání i první společné výlety. Uvědomujeme si, že naše nové pojetí práce se členy je běh na dlouhou trať, ale jsme rozhodnuti vystačit s dechem, jak jen to bude potřeba. Zdeněk Škaroupka, ředitel organizace

strana 2


Program Asistence

...žiju podle svého

Posláním programu je zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením zejména prostřednictvím služby osobní asistence. Za cíl si už třináct let klademe poskytovat kvalitní a dostupnou službu osobní asistence a realizovat projekty přispívající ke zlepšení kvality života lidí s postižením. V rámci programu nabízíme služby Osobní asistence (registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a Doprava pro osoby se zdravotním postižením.

Hlavní úspěchy roku 2011 ■ Za klíčový úspěch považujeme navyšující se počty spokojených klientů služby osobní asistence 2010: 46 klientů (z toho 15 dětí x 31 dospělých, 24 žen x 22 mužů) 2011: 51 klientů (z toho 15 dětí x 36 dospělých, 25 žen x 26 mužů) vývoj počtu uživatelů

počet uživatelů

60 50 40 30 20 10 0

Počet odasistovaných hodin: rok 2010: 25 201 hodin rok 2011: 27 844 hodin Významně se zvýšil i počet žadatelů o zaměstnání na pozici osobního asistenta (533 žádostí, tzn. o cca 100 žádostí více než v roce 2010). Letos jsme zaměstnávali 45 asistentů.

■ Nízká cena – náš úspěch i cíl. Ačkoli jsme legislativními opatřeními tlačeni ke zvýšení ceny na maximum (120 Kč/h), víme, že by si řada našich klientů nemohla službu dovolit, a významně by se tak snížila kvalita jejich života. Stále držíme cenu jedné hodiny na 70 korunách. ■ Službu osobní asistence poskytujeme už 13 let a mnoho klientů ji využívá dlouhodobě. Jsme součástí jejich každodenního života, bez pomoci našich asistentů by těžko mohli žít podle svých představ. Co obnáší služba osobní asistence? – pomoc v místě bydliště nebo dle individuálních potřeb (např. doprovod do školy, do zaměstnání atd.) – pomoc při každodenních činnostech (osobní hygiena, péče o domácnost, kondiční cvičení atd.) – umožňuje nezávislost na rodinných příslušnících atd.

Doprava osob se zdravotním postižením V roce 2011 se pod křídla programu Asistence dostala služba Doprava osob se zdravotním postižením. Lidé, kteří se pohybují na mechanickém či elektrickém vozíku nebo o berlích, tak mají možnost se pohodlně a bezpečně dopravit k lékaři, do lázní, ale i do školy, za zábavou i za dalšími aktivitami. V rámci této služby je po domluvě doprovází řidič po celou potřebnou dobu, nemusí tedy jezdit s blízkou osobou či asistentem. Zprvu jsme pro dopravu imobilních osob využívali dva mikrobusy (leden–březen), poté jsme měli jen jedno vozidlo. Na konci roku 2011 jsme však získali od společnosti Globus ve spolupráci s Kontem BARIÉRY další auto. I o tuto službu programu Asistence byl velký zájem, oproti 631 unikátním jízdám v roce 2010 jsme v roce 2011 realizovali 776 jízd.

Kvalitní a dostupná doprava je přirozenou součástí nabídky Ligy vozíčkářů. Díky ní si lidé můžou organizovat den podle svých představ, nemusí se obávat komplikací spojených s cestováním, dostanou se pohodlně tam, kam potřebují, a vyřídí vše samostatně. Některé cesty, například do lázní či k lékaři, je pak možné proplatit smluvními pojišťovnami jako jízdu sanitkou. Zatím takto spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Jednáme však i s dalšími, protože chceme tuto formu dopravy zpřístupnit co největšímu počtu klientů.

Co nás čeká v roce 2012? Chceme udržet dostupnou cenu osobní asistence a rozšířit péči o asistenty. Plánujeme vzdělávání každého asistenta na míru a kvalitní supervize. Mgr. Nikol Minaříková, Bc. Lenka Krátká, Mgr. Lukáš Poláček Tel.: 537 021 481, 777 154 815, e-mail: asistence@ligavozic.cz

strana 3


Program Poradenství a informace

...žiju s přehledem

Poskytujeme kvalitní, ucelený informační a poradenský servis v oblasti života se zdravotním postižením. Naším cílem je maximální informovanost o možnostech, nárocích, právech, ale i povinnostech lidí se zdravotním postižením. Služby programu přispívají k úspěšnému řešení každodenních situací a problémů klientů.

Hlavní úspěchy roku 2011 ■ Poradna pro život s postižením Už deset let poskytujeme odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým, čtvrtým rokem se jedná o registrovanou sociální službu.

legislativních změn na přelomu roku jsme vydali 1200 ks tohoto pomocníka. Nápadník a Informační portál jsou projekty, v nichž chceme podpořit samostatnost lidí se zdravotním postižením ve vyhledávání informací. Infoportál naleznete na adrese www.ligavozic.cz/ip.

O úspěšnosti služby vypovídají následující čísla: – Počet zodpovězených dotazů za rok 2011: 3564 (I přes snížení úvazků v Poradně od listopadu 2010 jsme zodpověděli stejný počet dotazů jako v roce 2010. V roce 2011 jsme také zpřehlednili provoz Poradny.) Pro zajímavost: pokud bychom každý dotaz převedli na půlhodinové konzultace, jednalo by se o 1782 hodin ročně. – Získali jsme veřejnou zakázku Jihomoravského kraje – 211 050 Kč za poskytnuté intervence – Uspořádali jsme 13 informačních besed v JMK o sociální reformě (celkem 194 účastníků) V roce 2011 jsme rovněž zvládli několik nesnadných úkolů: – vypořádali jsme se s náporem v závěru roku 2011, kdy jsme odpovídali na několik desítek dotazů denně ohledně tzv. sociální reformy, a to prostřednictvím několika kanálů: telefonu, skypu, e-mailu, elektronické poradny i během osobních konzultací; – připomínkovali jsme legislativní proces vývoje reformy – takřka bezplatně jsme rozšířili nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek.

O Nápadníka 2012 byl enormní zájem, a to především v důsledku legislativních změn, ve kterých se lidé jen obtížně orientovali. ■ Časopis Vozíčkář Pod patronací 4 2011 programu vydá• vala v roce 2011 Liga vozíčkářů 5x • do roka tradiční • a oblíbený časopis Vozíčkář. Podařilo se udržet barevný formát, svěží grafiku i nastartovat nové tendence ve vydávání časopisu. Na začátku roku proběhla přeregistrace, kdy byla zaktualizována čtenářská základna. Webová verze vozickar.com si získala řadu příznivců a sledovanost tohoto webu neustále XX. ROÈNÍK

16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

I na vozíku zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě

SMP CZ Wheelchair Czech Open 2011

■ Nápadník 2012 – sborník rad a informací pro život s postižením a Infoportál I když se jedná o publikaci určenou pro rok 2012, práce na ní zabrala velkou část roku 2011. V nesnadných podmínkách

www.vozickar.com

strana 4


roste. Ve vedení na podzim roku 2011 vystřídala Jindřišku Jelínkovou nová šéfredaktorka Aneta Šedá a rozrostl se i počet dopisovatelů. V roce 2012 čeká Vozíčkáře řada změn – od obsahového dělení přes změnu grafiky webové verze až po práci s inzerenty. ■ S Ligou proti bariérám V projektu S Ligou proti bariérám poskytujeme již druhým rokem poradenství všem, které zajímají úpravy obytných a veřejných prostor pro lidi se zdravotním postižením. V roce 2011 jsme zodpověděli 137 dotazů, v nichž jsme řešili nejasnosti ohledně bezbariérové vyhlášky či její návaznosti na stavební zákon, jednotlivé bariéry, většinou vlastní bydlení, konzultace a vyjádření k projektům, konzultace studentských prací či kompenzační pomůcky. Z toho jsme pomáhali v 25 dlouhodobějších případech. Navázali jsme přitom spolupráci s devíti stavebními úřady, se dvěma sociálními odbory obcí s rozšířenou působností a třemi organizacemi pro zdravotně postižené lidi.

■ Publikace Bydlení bez bariér Druhou, neméně důležitou knihou, kterou v roce 2011 Liga vozíčkářů vydala, je publikace Bydlení bez bariér. Najdete v ní tipy, rady a pravidla pro to, jak si přizpůsobit bezbariérové bydlení, jak se vypořádat se schody, úzkými dveřmi či nesprávně nastavenou kuchyňskou linkou. Je k dispozici zdarma ke stažení na Informačním portálu Ligy vozíčkářů v sekci Bariéry (www.ligawww.ligavozic.cz vozic.cz/ip).

BYDLENÍ BEZ BARIÉR

Sociální reforma V roce 2011 jsme pravidelně sledovali a připomínkovali vývoj tzv. sociální reformy. Aktuální informace jsme zveřejňovali v několika časopisech pro ZP osoby (např. časopis Vozíčkář nebo Můžeš). Účastnili jsme se také jednání u kulatého sto-

lu k sociální reformě v Brně či jednání výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny. Především na podzim jsme denně sledovali změny v připravovaných návrzích zákona a o těchto změnách jsme informovali stovky lidí, kteří se sociální reformy a urychleného přechodu na nový systém (v některých případech právem) obávali. Ve stejném období jsme připravovali k vydání publikaci Nápadník 2012, která již měla obsahovat nová legislativní ustanovení účinná od 1. 1. 2012. Příprava byla skutečně hektická, protože některé informace byly stoprocentně jasné až v prosinci 2011. Na přelomu roku 2011/2012 jsme také spolupracovali s krajskými pobočkami úřadů práce na zvýšení informovanosti osob se zdravotním postižením o přesunu agendy příspěvků pro zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi z obecních úřadů na krajské pobočky úřadů práce. V roce 2012 nás čeká nelehký úkol sledovat provádění sociální reformy v praxi, které se především z počátku jeví jako naprosto chaotické, a upřesňovat užití nové legislativy v životě osob se zdravotním postižením.

Co nás čeká v roce 2012? Chceme rozšířit spolupráci s rehabilitačními ústavy a médii pro zdravotně postižené osoby a získat další veřejnou zakázku JMK na poskytování odborného sociálního poradenství. V projektu S Ligou proti bariérám připravujeme mapování objektů a tras v městě Brně z hlediska bezbariérovosti. Zároveň chceme uspořádat zážitkové besedy o pohybu na vozíku pro odbornou i laickou veřejnost. Poradna pro život s postižením: Lucie Marková, DiS., Mgr. Kateřina Bulantová, Bc. Dorota Tomaszová S Ligou proti bariérám: Ing. Kateřina Poláčková Vozíčkář: Jindřiška Jelínková, Bc. Aneta Šedá Tel.: 800 100 250, 537 021 490, e-mail: poradna@ligavozic.cz

strana 5


Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Program Práce, vzdělávání, integrace

...žiju s vámi

Hlavním cílem programu je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením. Vždy vycházíme z osobních potřeb každého klienta, je mu zaručen prostor pro sebevyjádření a možnosti začlenění se do běžného života. Nabízíme individuální konzultace, vzdělávací kurzy, počítačové kurzy všech úrovní, PC klub, podporu zaměstnavatelům, workshopy a aktivity Klubu za rohem. Komunikujeme také se zaměstnavateli a chceme zvýšit jejich informovanost o zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením. Usilujeme o dostupnost našich služeb v celém Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Proto v roce 2011 vznikly nové pobočky hned v několika městech: ve Znojmě, v Jihlavě, v Boskovicích a v Hustopečích. Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Hlavní úspěchy roku 2011 ■ Centrum sociální rehabilitace Podpora osob se zdravotním postižením v jejich samostatnosti, rozvoji a aktivním životě je každodenní činností pracovníků Centra sociální rehabilitace. Oblastmi, ve kterých nejčastěji poskytujeme podporu jsou zaměstnání, další vzdělávání, vhodné bydlení a aktivní trávení volného času. V roce 2011 využívalo služeb Centra sociální rehabilitace 280 klientů, kterým bylo poskytnuto 2684 intervencí. Společně jsme oslavili první narozeniny Klubu Za rohem, který si za krátkou dobu existence našel své pevné místo v našem programu a nabídl řadu volnočasových aktivit a kurzů. I v roce 2011 bylo Centrum sociální rehabilitace součástí Individuálního projektu JMK „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravskeho kraje“ a závěrem roku 2011 skončilo tříleté období, kdy Liga vozíčkářů společně s dalšími subdodavateli zajišťovala službu sociální rehabilitace stovkám klientů z Brna a okolí.

Využívání jednotlivých akvit – CSR Jízdy s Centrem 5%

Ze školy do práce 26 %

Setkávání s Ligou ve středu 8 % Klub za rohem

Individuální konzulatce 13 %

Pc kurzy 26 % PC klub 12 %

10 %

■ Agentura A-P-Z Nový projekt, který odstartoval v březnu 2011, má za sebou první úspěšný rok. V prvních měsících byla navázána spolupráce s několika zaměstnavateli (AmRest s. r. o., Šikulové s. r. o., EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r. o., Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ad.), u kterých již klienti nalezli pracovní uplatnění. Díky tomuto projektu úspěšně fungují workshopy, počítačové kurzy i individuální konzultace na pobočkách ve Znojmě a v Jihlavě. ■ Šance bez bariér Projekt Šance bez bariér byl v roce 2011 v plném proudu. Odstartoval na konci roku 2010 a už má na kontě několik desítek spokojených klientů. Podobné služby jako všechny projekty programu nabízejí pobočky v Blansku, Hodoníně a Žďáru nad Sázavou. Patříte-li mezi ty, kterým se nedaří najít uplatnění na trhu práce, pojďte do toho s námi.

strana 6


vesnicí, jeden kurz s poznámkovým blokem a informacemi o právech zaměstnance. Uspořádali jsme 29 běhů kurzů hned v několika městech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (navštívili jsme Hustopeče, Blansko, Havlíčkův Brod, Jihlavu, Znojmo, Veselí nad Moravou, Mikulov, Kyjov, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Boskovice a Tišnov). Tento projekt začátkem roku 2012 skončil, ale…

■ Chopím se šance „V dnešní době není zrovna mnoho organizací, které by se zdravotně znevýhodněným věnovaly na takové úrovni jako právě Liga vozíčkářů. Rád jsem byl účastníkem vašich kurzů a projektů.“ (reference klienta) Hodiny za monitory, soustředění, ale i individuální konzultace a pomoc s hledáním zaměstnání. Ovládat počítač, vyznat se v legislativě a oslovit zaměstnavatele se v ukončeném projektu Ligy vozíčkářů „Chopím se šance“ naučilo ne uvěřitelných 244 zájemců. Od začátku projektu (září 2009) do prosince 2011 jsme spolu s našimi lektory připravili tyto kurzy: Začínám s počítačem, Kamarádím s počítačem, Umím si udělat internetové stránky, Vytvářím počítačovou prezentaci, Píšu všemi 10, Znám pracovněprávní minimum. Čili pět kurzů nad klá-

■ (Do) práce bez obav …další na konci roku 2011 odstartoval, a to projekt s příznačným názvem (Do) práce bez obav. Nabízíme podporu a pomoc při hledání, získání a udržení zaměstnání. Ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje a kraje Vysočina můžete využít mapování osobního potenciálu a kariérového poradenství, vzdělávacích kurzů či workshopů. Spolupracujeme, stejně jako v ostatních projektech, i se zaměstnavateli, kterým nabízíme pomoc v procesu získávání, výběru a zapracování zaměstnanců z řad OZP. V příštím roce se náš program pravděpodobně rozroste o další dva projekty zaměřené na pracovní integraci. Věříme, že všichni současní i budoucí partneři budou mít jen dobré zkušenosti, stejně jako Blanka Vodová, ředitelka Základní a Mateřské školy Větrný Jeníkov: „Od ledna 2012 v Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov můžete potkávat novou pracovnici se zdravotním postižením, která má na starosti archivaci a skartaci dokumentů. I když je to pro paní N. úplně nová práce, původně pracovala ve strojírenství, během týdne zvládla celý systém a s úsměvem se probírá stohy dokumentů a připravuje je na jejich další cestu. A já se s úsměvem mohu věnovat jiným a podle mého mínění užitečnějším činnostem – výuce, dětem, kolegům a dalšímu směrování celé školy.“

Co nás čeká v roce 2012? Dva nové evropské projekty – Zapojte se…! a Agentura 3Z. Kromě řady dalších stálých i nových aktivit i usilovná práce na finanční stabilitě. Mgr. Šárka Reichmannová, Mgr. et Mgr. Eva Chladová, DiS. CSR: Mgr. Veronika Koudelová, DiS., Bc. Michaela Kubešová, Mgr. Kateřina Mynářová, Bc. Miroslava Pokorná, Andrea Slavíčková, DiS., Ing. Jaroslav Šrámek Chopím se šance: Bronislava Sladkovská, DiS., Mgr. Radek Florián, Ing. Stanislava Mrkvová, Michaela Pilátová Šance bez bariér: Mgr. Zuzana Brodová, DiS., Veronika Březková, Bc. Dagmar Havlíková, DiS., Hana Kvapilová Agentura A-P-Z: Mgr. Tomáš Ergens, DiS., Lucie Jiříková, Mgr. David Lobpreis, Lenka Holasová Do práce bez obav: Mgr. Jana Procházková Tel.: 537 021 485, 725 036 370, e-mail: prace@ligavozic.cz

strana 7


Program Bezbariérové divadlo Barka

...žiju svou roli

Bezbariérové divadlo BARKA je dlouhodobý projekt, který Liga vozíčkářů provozuje jako motivační prostor pro menšinové, integrované, amatérské a studentské kulturní aktivity. V našich prostorách se potkávají lidé postižení i zdraví a podle svých zájmů navazují kontakty a spolupracují. Loni zahájila BARKA svou 17. aktivní sezónu. Divadlo najdete na ulici Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole.

Hlavní úspěchy roku 2011 ■ Barka v číslech Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm 9x9 metrů slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožnil zrealizovat během roku 2011 celkem 93 představení a 1106 hodin zkoušek. Z celkového počtu představení bylo uvedeno 31 v premiéře. Máme za sebou 6 festivalů a přehlídek, 10 operních repríz, 25 tanečních představení. Spolupracovali jsme s 79 soubory a uskupeními, z toho 37 souborů se prezentovalo v samostatných představeních a 42 souborů v rámci 6 festivalů a přehlídek. Práh divadla překročilo celkem 10 230 diváků.

„Netuším, co bychom dělali, kdyby nebylo Barky. V Brně ani v jeho okolí neexistuje pro soubor s těžce tělesně postiženými herci žádná alternativa. Nenastudovali bychom už desítky her, nezlepšovali bychom se, nepřekonali bychom žánr konverzačních komedií, nepřesvědčili bychom sami sebe ani diváky, že Divadlo Járy Pokojského stojí vidět ne kvůli tomu, že někteří herci jsou na vozíku, ale protože jsou zkrátka dobří.“ Michael Vidura, herec a režisér, Divadlo Járy Pokojského

Výběr z představení, která se v roce 2011 u nás realizovala ■ Festivaly a přehlídky TANCESSE 2011 – 3. ročník Mezinárodního festivalu tance, tanečního a pohybového divadla (březen) DREHBŰHNE BRNO – IV. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla v německém jazyce (květen) TANEC PRAHA v regionech 2011 – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla (červen) NATŘIKRÁT – XIII. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla (říjen) NADĚLENÍ 2011 – 17. ročník – Přehlídka a dílna mladého divadla (prosinec) VELKÁ INVENTURA – putovní přehlídka nové scénické tvorby v regionech ČR (prosinec)

■ Představení, ve kterých hrají handicapovaní VYLOŽENĚ RODINNÁ HISTORIE; ČESKÉ NEBE (Divadlo Járy pokojského – Archa community Brno), KAVÁRNA – Rytmotaneční představení; Forma a tvar (CYRANOVY BOTY – integrovaný soubor Brno), HRÁTKY S ČERTEM (Nová Akropolis s nevidomými herci). ■ Benefiční představení POUR de BON (Střední škola umělecko manažerská Brno) ■ Amatérská a studentská divadla Takovej Všivej pitomej den; Balada z hadrů (Hisdružak Poustevník), CityBanka (Destruktivní Deziluze o.s.), Rocky Horror show; Trtable a strasti Lidušky Konvičkové (Soubor Unikátně Unylých Divadelníků), Kabaret Moskva; pokrevní Bratři (DS Brnkadla a spol.), Mr. Miss Olymp (soubor Tak Jo), Rodný Ranč (soubor NAHRANÍ při Gymnáziu Elgartova Brno), Pavlač paní sousedky (Divadlo Na Pavlači), ONDRÁŠ (Divadlo Na Nitkách) a další. ■ Představení v angličtině (The Baer Educational Theatre) a v němčině Jura Soyfer ASTORIA (Doppel L – Pedagogická fakulta MU); Felix Mitterer TÖDLICHE SÜNDEN (Gruppe07 – Filozofická fakulta MU); autorské čtení „Verlangen nach Drachen“ (Verena Roßbacher); Sagt Lila CHIMO (Cammerspiele Leipzig, Leipzig, D); OHNE ANGABE (TandaRadei, Wien, A) atd.

strana 8


■ Taneční představení PURE BEAUTY SHORT PIECES II. ProART Komponovaný večer mezinárodních choreografů Nikolase Adlera (A), Felixe Dumerila (CH), Martina Dvořáka (CZ) a Lenky Kolářové (CZ); VEČER IRSKÝCH TANCŮ (La Quadrilla); STUDIO ORIENTÁLNÍHO TANCE MAYA; ORIENTÁLNÍ GALA VEČER (Studio Slunce a TŠ Zafirah); NOCHE FLAMENCA LA QUADRILLA (Brno) La Quadrilla; LAS CAMES DE URSULA – pohybové divadlo s živou autorskou hudbou Solange Schifferdecker (CH) a FlorianTilzer (A); FILIGRÁN (CZ) a Tomáš Vtípil (CZ) – současný tanec s živou autorskou hudbou; atd. ■ Komorní opera HF JAMU: P. I. Čajkovskij: ONĚGIN W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE ■ ZUŠ Sněhová Královna (Literárně dramatický obor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno-Židenice), dále vystoupení žáků ZUŠ Jaroslava Kvapila, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Charbulova Brno.

■ Pohádky O Palečkovi, O Popelce (Divadlo PARAVÁNEK – Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna), Červená Karkulka, Perníková Chaloupka, Nesem vám noviny (Loutkové divadlo Vrati Schildera a Olgy Markové) ■ Hudební pořady KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ (Konzervatoř Brno) ■ Různá cestovatelská promítání ze sedmi zemí světa

Pár slov o opeře a o operách v Barce Foto: David Musil

Bezbariérové divadlo BARKA vzniklo v prostorách s operní tradicí, v budově, kde sídlila Hudební fakulta JAMU se svojí Komorní operou již od šedesátých let minulého století. Od roku 1994 na základě spolupráce Ligy vozíčkářů a Hudební fakulty JAMU zde Komorní opera po celou dobu existence Barky realizovala svá studijní představení. Každým rokem se zde uskuteční dvě operní premiéry. V roce 2011 nastudovali studenti JAMU v našich prostorách dosud největší nejen operu, ale inscenaci vůbec. Tímto titulem byla

opera P. I.Čajkovského Oněgin, na které se podílel tým čítající 150 lidí. K nezapomenutelným zážitkům výjimečně velkého projektu přispělo 24 sólových pěvců z řad posluchačů zpěvu, 24 členů smíšeného pěveckého sboru, 9 tanečníků, 40 hráčů orchestru, 53 členů realizačního týmu (režisér, dirigent, sbormistr, choreograf, výtvarníci, produkční tým, technici, maskérky, kostymérky, ad.). Barka se svými skromnými možnostmi zvládla i takto velký úkol se ctí. Od sezóny 2012/2013 bude Komorní opera HF JAMU sídlit v nové budově JAMU Divadle na Orlí. Operní tradice ale patrně z Barky zcela nezmizí, naopak se otevře prostor pro případnou nezávislou operu mlaFoto: David Musil dých absolventů.

Co nás čeká v roce 2012? V budoucnu (nejen v roce 2012) bychom rádi udrželi stávající prostory. Chceme stále rozvíjet spolupráci se soubory, pořádat festivaly a zároveň zajistit alespoň částečnou rekonstrukci divadla. Ing. Zdeňka Vlachovská, Josef Fiala Tel.: 608 635 557, e-mail: barka@ligavozic.cz

strana 9


Program Prezentace a osvěta

...žiju pro vás

Program Prezentace a osvěta si klade za úkol sblížit dva rozdílné světy – svět lidí se zdravotním hendikepem a svět zdravé populace. Prostřednictvím různých akcí, osvětových kampaní a moderních komunikačních prostředků umožňuje výměnu zkušeností i názorů.

Hlavní úspěchy roku 2011 Pod patronací programu Prezentace a osvěta se v roce 2011 uskutečnila řada zajímavých akcí a projektů. Z několika desítek vybíráme ty nejúspěšnější. ■ 28. 5., 1. 6., 4. 6. – Světélkování na přehradě, Brno-Bystrc Sbírka „Světélkování na přehradě“ se konala na ohňostrojové přehlídce STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS. Za desetikorunu si zde lidé všeho věku kupovali svítící náramky. Na přehradě to pak pěkně zářilo a Lize se podařilo vybrat neuvěřitelných 24 833Kč. Děkujeme! ■ 30. 6. – Hurá, prázdniny!, náměstí Svobody v Brně Bezpečnostní akci pro děti v centru Brna zpestřila i Liga vozíčkářů – předvedla psí pohádku s názvem „Sněhurka a sedm trpaslíků“, ukázala exhibiční basket na vozíku a dala všem dětem možnost vyzkoušet si jej na vlastní kůži.

■ 18.–21. 10. Pro Váš úsměv Šestnáctý ročník prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením nazvané Pro Váš úsměv zpestřil velký zájem návštěvníků o canisterapeutické a asistenční psy. Na tomto doprovodném programu veletrhů Mediac Fair/Rehaprotex 2011 se kromě klasického programu (stánky chráněných dílen, Internetovna, odborné přednášky, sportovní koutek, program na pódiu, stánek Ligy vozíčkářů s odborným poradenstvím, výstava fotografií fotosoutěže Život nejen na kolech atd.) objevila i módní přehlídka nebo právě psí asistenti Ligy vozíčkářů, kteří přilákali k našemu stánku desítky lidí na vozíku i bez něj. Akce se konala za podpory Úřadu vlády ČR. Fotosoutěž Život nejen na kolech 2011 1. místo: Pod Vodou I. – Jan Povýšil, Praha 2. místo: Modlení k tichu – Robert Vlk, Brno

■ 2. 9. Vinohradské vozíkohraní Odpoledne plné radosti pro děti a jejich rodiče, pro chráněné dílny, tělesně postižené lidi i Ligu vozíčkářů. To byl druhý ročník Vinohradského vozíkohraní, který přilákal zhruba tisíc návštěvníků. Součástí programu bylo vystoupení klaunů, balónková show, jízda sajdkárou, cesta za pokladem, taneční vystoupení, dobročinný jarmark i večer plný různorodé hudby. Akci zaštítil starosta Vinohrad Jiří Čejka a podpořila ji řada sponzorů.

druhé 2. místo: Nožky – Zuzana Vitvarová, Smržovka 3. místo: Dvakrát – Roman Jaroš, Ostrava O Ceně diváka rozhodli návštěvníci veletrhu a získal ji Michal Vlček za fotografii Anička a Matýsek. ■ Prezentace Ligy vozíčkářů na sociálních sítích Nemalou součástí činnosti programu je rozšiřování on-line komunity, která se etablovala na sociálních sítích. V roce 2011 se s fanoušky na facebooku začalo intenzivněji a celistvěji pracovat.

strana 10


■ Přisedni si Finanční sbírka spojená s informační kampaní Přisedni si vynesla k 31. 12. 2011 částku 196 723 Kč. Výtěžek je určen na spolufinancování služeb pro zdravotně postižené klienty Ligy vozíčkářů. Sbírka bude ukončena na začátku roku 2012, navazovat budou nové aktivity informační kampaně. ■ Příprava na DMS kampaň Batdog Rozjeli jsme i finanční sbírku, ve které se snažíme získat prostředky na výcvik asistenčních psů. V roce 2011 byly zahájeny přípravy velké kampaně, v níž bychom chtěli různými

informačními kanály veřejnosti přiblížit nejen co asistenční pes umí, ale že si tito pomocníci zaslouží jejich podporu. Ústřední postavou je superhrdina Batdog a reklamní spot natočený v listopadu 2011. Prostřednictvím moderních komunikačních kanálů budeme rozšiřovat informace o možnosti přispět na výcvik DMS zprávou.

Filmový projekt Do Dna Konec roku 2011 zpestřil netradiční a unikátní filmový projekt, který produkovala Liga vozíčkářů ve spolupráci s režisérem, kameramanem a autorem scénáře Filipem Laureysem. Kvalitní filmový snímek jsme natočili s pomocí profesionální filmařské techniky, kterou bezplatně zapůjčili sponzoři. Do projektu byli zapojeni mladí lidé, dobrovolníci a herci na vozících z Moravy i z Čech. Kromě zážitků, nových zkušeností a kontaktů přinesl film Lize vozíčkářů i materiál, který zaujme především mladší generaci a donutí ji přemýšlet o myšlence a poselství filmu, tedy i Ligy vozíčkářů. Mladík, který tápe ve vztazích a vrací se v myšlenkách do nepříjemné minulosti, potká v kavárně neznámou dívku. Ta vyslechne jeho trápení způsobené hádkami rodičů, nešťastnou láskou a pokroucenými vztahy v okolí, usměje se, vezme ho za ruku… a tajemství, které je na konci filmu, je právě oním poselstvím, které chceme světu předat. V poslední scéně diváci poznají, že všichni herci a někteří pomocníci ve štábu jsou vozíčkáři. Příběh tento fakt neodhalil. Je možné se na vozíčkáře dívat

i jinak? Jak to, že jsem jejich hendikep nepoznal? Je to tak důležité? Můžou mít vozíčkáři vztah? Podobné otázky si začnou diváci klást – a to je náš záměr: ukázat, že tělesně postižení lidé umí žít i něčím jiným, než je hendikep, účastní se projektů, které nevyzdvihují jejich kompenzační pomůcky, ale je samotné. Díky podpoře Nadace Charty 77, která zaplatila veškerý provoz, nevznikly za film, který by jinak stál statisíce, žádné náklady. Film Do Dna zaujal předně velká česká média (o natáčení informovala Česká televize, MF Dnes, Brněnský deník atd.), dostal se mnohými kanály k cílovému divákovi. Viděly jej už tisícovky lidí na internetu, na premiéře filmu i na DVD. V roce 2012 chceme film přihlásit na různé festivaly, uplatnit jej jako zajímavý propagační materiál a pustit do světa hlavně takovými cestami, které osloví cílovou skupinu – veřejnost, která netuší, že život na vozíku nemusí být limitován dvěma koly.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc a ochotu věnovat svůj volný čas lidem se zdravotním postižením. Pomáháte nám, velmi si vás vážíme. Děkujeme Zuzaně Sládkové, Petru Ševčíkovi, Mileně Němcové, Lucii Hájkové a Igoru Iwaniszynovi. Co nás čeká v roce 2012? Uspořádat novu veřejnou sbírku na výcvik asistenčních psů, zrevidovat internetovou prezentaci Ligy vozíčkářů a oživit informační kampaň Přisedni si. Kromě toho zajistit i desítky různých akcí a prezentačních projektů. Soňa Formanová, Aneta Šedá Tel.: 537 021 483, 725 468 329, e-mail: prezentace@ligavozic.cz

strana 11


Program Asistenční psi

...žijeme spolu

Kdyby Liga používala stejně jako v Číně zvířecí letopis, rok 2011 by byl určitě rokem PSA. Nový program Ligy vozíčkářů nabízí klientům výcvik a předání asistenčních psů. Od jara byly tyto aktivity ve zkušební době, v listopadu se z nich stal plnohodnotný program a obhájil svou existenci. Ukázal se totiž být velmi úspěšným počinem Ligy vozíčkářů.

O programu Posláním programu je aktivizace a podpora nezávislosti člověka se zdravotním postižením prostřednictvím speciálně vycvičeného psa. Program je doprovázen řadou rozšiřujících aktivit, kromě výcviku psích asistentů organizujeme i rekondiční pobyty, poradenství, konzultace nebo hlídání psa v době majitelovy nepřítomnosti.

Proč zrovna asistenční psi? Program Asistenční psi dokonale odpovídá poslání Ligy vozíčkářů, tedy podpoře lidí se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací tak, aby mohli žít podle svých představ. Výcvik asistenčních psů v tomto smyslu dobře doplňuje nabídku služeb Ligy vozíčkářů. Navíc naše práce vyčnívá mezi konkurencí několika charakteristikami. Trenéři Ligy vozíčkářů chápou práci speciálně vychovaného a vycvičeného psa jako součást ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením, nejen jako podavače spadlých věcí, pomocníka s otvíráním dveří či se svlékáním. Pes totiž představuje i komunikační most mezi postiženým člověkem a okolím. Dokáže pomáhat i jako terapeut, prohřívá, pomáhá procvičovat motoriku. Pes se vlastně stává osobním asistentem, odstraňuje osamělost, poskytuje radost, psychickou podporu. Naši psi jsou po celou dobu výcviku chováni v rodině trenéra – v domě nebo v bytě, ve městě nebo na venko-

vě, účastní se výletů, procházek, všude doprovází trenéra. Z toho vychází jedinečná socializace psa. Takto nastavený výcvik a kvalitní zázemí ze strany Ligy vozíčkářů jsou ideální kombinací pro vznik úspěšného a stálého programu.

Hlavní úspěchy roku 2011 ■ BESSI Prvním asistenčním psem, kterého pustila Liga vozíčkářů do světa, lépe řečeno ke své paničce, je fenka labradora

Bessi. Byla cvičená Janou Brožovou v době od 17. května do 7. prosince (ten den Bessi složila zkoušku) a předána byla 10. prosince klientce z Brna. Díky pomoci sponzorů i příspěvků z veřejné sbírky se podařilo její výcvik plně uhradit. ■ LABI Labi je druhý pes, kterého vycvičil Ivan Benda a kterého předal majitelce z Prahy rovněž na konci prosince 2011 (22. prosince). Labi své paničce pomáhá nejen se sledováním jejího zdravotního stavu, s doprovodem či s asistencí, ale také ji aktivizuje – tj. obě spolu chodí na procházky, starají se jedna o druhou. I na výcvik tohoto psa se podařilo získat náklady a pořízení Labinky nezruinovalo její nové majitelce rozpočet. ■ Rekondiční pobyt V bezbariérovém středisku Líchovy na Sedlčansku jsme v termínu 23. 7.–30. 7. 2011 uspořádali úspěšný rekondiční pobyt pro majitele asistenčních psů i domácích mazlíčků. Týdenního setkání plného informací, zábavy i aktivit se zúčastnilo 45 osob a 21 psů. Výsledkem byla kromě zážitků

strana 12


a zkušeností i psími herci nacvičená pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících, která pomáhala s prezentací výcviku asistenčních psů i na dalších programových akcích. Na první ročník naváže další společná rekondice v roce 2012.

Klíčové informace o výcviku asistenčního psa: ■ Délka výcviku: – podle rozsahu potřeb klienta a schopností psa asi 7 měsíců – před zařazením do výcviku je pes jeden měsíc ve zkušební době

rat a využívat jeho komunikační, asistenční a terapeutické pomoci. – Asistenční pes pro záchvatová onemocnění je pomocníkem klienta se záchvatovým onemocněním. Pes je speciálně vycvičen pro zvládnutí situací při záchvatu diabetes, epilepsie, kardio, narkolepsie a jiných nemocí, nebo pro jejich předvídání. – Asistenční signální pes je pomocník neslyšícího klienta, kterému oznamuje výskyt nejrůznějších důležitých zvuků (zvonek u dveří, přijetí SMS, signály speciálních alarmů, pláč dítěte). – Terapeutický pes má ve své práci zdůrazněnou terapeutickou funkci (například u autistických klientů nebo u dětí).

■ Cena výcviku: Asi 180–200 000 Kč. ■ Nabízíme tyto druhy výcviku (mohou se navzájem kombinovat): – Asistenční pes pro tělesná postižení je praktickým pomocníkem klienta, který je sám schopen psa povelovat, celkově zvládnout, musí být sám schopen se o něj posta-

Naši asistenční psi si zaslouží vaši podporu. Od roku 2011 organizujeme veřejnou sbírku, která nám pomáhá financovat náročný výcvik. Přispět můžete několika formami: – bankovním převodem libovolné částky na účet vedený komerční bankou s číslem: 27750207/0100; – sbírku můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PESASISTENT na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč) nebo můžete pomáhat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PESASISTENT na číslo 87 777 (každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Děkujeme. Co nás čeká v roce 2012? Chceme naplnit kapacitu výcviku získáváním dostatečného počtu klientů, udržet započatou kvalitu výcviku, propagace a integračních akcí a také chceme zachovat profinancování všech vycvičených psů. Ing. Ivan Benda, Irena Bartoňová, Jana Brožová, Bohuslav Brož Tel.: 725 466 206, e-mail: asistencnipsi@ligavozic.cz

strana 13


Spolek přátel Ligy vozíčkářů Na podzim roku 2011 se zrodil Spolek přátel Ligy vozíčkářů, setkávání těch, které spojuje nejen Liga, ale i společné zážitky či pohledy na svět. Zatímco Liga vozíčkářů pomáhá hlavně lidem s nějakým problémem (s prací, s legislativou, s osobní asistencí i se sháněním asistenčního psa), Spolek je místo, kde převažuje pohoda, zábava a příjemně strávený čas. Sdružuje jak lidi se zdravotním postižením, tak i dobrovolníky a pomocníky. V takovém přátelském sdružení je možné podniknout řadu věcí, veškeré iniciativy a pomoc s organizací však vycházejí od členů Spolku. Na konci roku 2011 měl Spolek šedesát členů a zájem o něj stoupal. Uskutečnily se první akce, připravili jsme například výlet do termálních lázní Laa. Uvidíme, co vše se podaří a kolik členů bude mít Spolek na konci roku 2012. Aneta Šedá Tel.: 725 022 259, e-mail: aneta.seda@ligavozic.cz

Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Liga vzdělávala pracovníky v sociálních službách a pečující osoby Liga vozíčkářů směřuje své aktivity nejen k lidem s postižením, ale i k těm, kteří o ně pečují a dennodenně se o ně starají. V období od 1. června 2009 do 31. května 2011 jsme realizovali projekt „Akreditace vzdělávacího kurzu pro pracovníky v sociálních službách“, financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Akreditovaný kurz byl díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR pro účastníky v průběhu realizace projektu zdarma. Hlavním cílem projektu bylo podpořit integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. Kurz s názvem „Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením“ byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 4. 12. 2009 pod číslem 2009/695 – PK. Kurz je určen pro: – stávající pracovníky v sociálních službách poskytující přímou péči, kteří dosud nesplňují zákonné požadavky na vzdělání, – osoby pečující o osobu blízkou, které tak budou mít mož-

nost zprofesionalizovat svoje zkušenosti a v budoucnu získat profesní uplatnění. V roce 2011 proběhla část kurzu, který začal v prosinci 2010 a byl ukončen závěrečnou zkouškou v březnu 2011. Tento běh absolvovalo 16 frekventantů. Celkově byl za dobu projektu překročen plánovaný počet absolventů o 10 osob. Důvodem byl velký zájem o kurz a změna prostor, díky které jsme mohli uspokojit větší počet zájemců. Jelikož jsme u každého běhu zaznamenávali mnohem větší poptávku, než byla kapacita kurzu, byli jsme velmi rádi, že jsme v další žádosti o podporu z OP LZZ uspěli s navazujícím projektem. Nový projekt je nazván „Vzděláváním ke kvalitním sociálním službám“ a opět jej můžeme díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR nabízet účastníkům zdarma. Kurz je určen pro stejné cílové skupiny, v roce 2011 jsme zvládli po zahájení projektu zrealizovat jeden ze čtyř běhů, a to v období září – prosinec. Kurz probíhal v prostorách Ligy vozíčkářů a první běh úspěšně absolvovalo 16 osob. Pro rok 2012 již máme zaplněn i kurz konající se od srpna a zájemci se stále hlásí.

Hana Valová, DiS., Bc. Linda Hanousková Tel.: 608 635 561, e-mail: hana.valova@ligavozic.cz

strana 14


Hospodářské výsledky Položka

Částka v Kč

NÁKLADY Spotřeba materiálu

887 091,35

Spotřeba energie

825 297,67

Opravy a udržtování

155 486,85

Cestovné

98 266,00

Ostatní služby

29 513 209,64

Osobní náklady

13 123 197,00

Daně a poplatky Ostatní náklady

9 930,00 167 727,50

Odpisy dlouhodobého majetku

47 227,00

Poskytnuté příspěvky celkem

80 932,00

Celkem

44 908 365,01

Výnosy Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy Úroky

33 132 140,72 49 291,04 6 145,17

Přijaté příspěvky

1 134 167,05

Provozní dotace

11 123 113,54

Celkem

45 444 857,52

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

536 492,51 47 260,00 489 232,51

Poznámka: Celkové hodnoty nákladů a výnosů obsahují částky, které Liga vozíčkářů jako hlavní dodavatel služby sociální rehabilitace distribuuje subdodavatelům v rámci „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ a to ve výši 26 783 658,84 Kč.

strana 15


Zprรกva auditora

strana 16


Partneři Ligy vozíčkářů Hlavní partneři CanoCar, s. r. o. Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Jihomoravský kraj Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj Nadace ČEZ Nadace O2 OVB Allfinanz, a. s. Statutární město Brno Úřad vlády České republiky VECOM zdvihací zařízení, s. r. o.

Partneři Architektonická kancelář Burian-Křivinka Brno International Business School, a. s. CZ Lom Družec, s. r. o. E.ON IS Czech Republic, s. r. o. EMCO, spol. s r. o. GE Money Bank, a. s. Jihomoravská plynárenská, a. s.

Kurzor, s. r. o. Nadace Charty 77 Nadace Zdraví pro Moravu Nadační fond J & T Nadační fond TESCO SDS EXMOST, spol. s r. o. Úřad městské časti Královo Pole

Ostatní partneři Areal SYSTEMS, s. r. o. AVG Technologies CZ, s. r. o. Digitální studio Ekol, spol. s r. o. Fotorádce Fosh Foto, s. r. o. Fotovideo Chronology, s. r. o.

Líšková Lenka Novaservis, a. s. NUOVO CAFFE, s. r. o Olympus Online nákupy, a. s. (Obchody 24) Sdružení přátel Dětského folklórního souboru Jánošíček Brno, o. s. SNIP & CO, reklamní společnost

Šmidrkal Milan Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo Video Klinik, spol. s r. o. Zoufalý Marcel

Spolupracujeme s organizacemi a institucemi: AC marketing ARS/Koncert BM Marketing Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče Centrum pro rodinu Hodonín Colosseum Časopisy Můžeš, Vozka, Roska, Svět s parapletem a Zpravodaj AMD Dopravní podnik města Brna, a. s. DTP studio Vladimír Ludva Dům dětí a mládeže Oblázek Blansko Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou Electro World, s. r. o. Fórum dárců Globus ČR Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Hodinářstvi Sarah I-service Janák Jan KNIHCENTRUM.CZ

strana 17

Komorní opera Hudební fakulty JAMU Konzulta Brno, a. s. Kurzy Jílek, s. r. o. LAVINA občanské sdružení Mendelova univerzita v Brně Městská knihovna Blansko Městské úřady: Kuřim, Boskovice, Vyškov, Hustopeče, Ivančice, Mikulov, Slavkov, Tišnov, Blansko, Pohořelice, Rosice, Šlapanice Microsoft, s. r. o. Náboženská obec církve československé husitské v Brně-Králově Poli NedomYsleno, s. r. o. Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo PALA, s. r. o., divize Brzobohatý Palace Cinemas Program Brněnsko PŘEMYSL VESELY stavební a inženýrská činnost, s. r. o. Psychiatrická léčebna Černovice

Rádio Čas Rádio Kiss Hady Rádio Petrov Radioservis, a. s. Rehabilitační ústavy Hrabyně a Kladruby Reichmann Vít Sdružení Práh SkyNet, a. s. SOŠ a SOU Blansko Středisko volného času Lužánky Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Střední škola pro tělesně postižené Gemini Tiskárna Helbich, a. s. Úřad městské časti Brno-Vinohrady Úřady práce: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Veselí nad Moravou, Znojmo, Žďár nad Sázavou Veletrhy Brno, a. s. Wolters Kluwer ČR, a. s. (ASPI)


Je jednoduché podpořit naši práci

Účet za rok 2011 Práce s klienty ve všech programech ......................................................................................... tisíce hodin práce Provoz desítek poboček v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina .............................nejen tisíce najetých kilometrů Nové, neotřelé nápady, projekty, úspěchy .............................................. 100% snaha a úsilí desítek zaměstnanců Pomoc lidem se zdravotním postižením ........................................................................................... nevyčíslitelná suma: naše práce má smysl

Jakákoliv finanční nebo materiální podpora je pro nás nesmírně cenná a posunuje nás v našem úsilí krok za krokem dál – i v roce 2012.

Máte několik možností, jak nám pomoci: ■ Bankovním převodem číslo účtu: 2900181344/2010 do zprávy pro příjemce napište heslo: DAR (případně který projekt chcete z daru podpořit, např. DAR – PORADNA) ■ Poštovní poukázkou vyzvedněte si na poště složenku typu A a vyplňte následující: Adresát: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno číslo účtu: 2900181344/2010 Vzkaz pro příjemce: heslo: DAR (případně který projekt chcete z daru podpořit, např. DAR – ASISTENCE) ■ Podpora ve veřejné sbírce Rádi bychom lidem přiblížili důležitou práci asistenčních psů pomocí kampaně s názvem Pes Asistent. Hrdinou veřejné sbírky bude „Batdog“ – tajemný pes, který se ocitá v pravou chvíli na pravém místě. Aby takového superhrdinu mohl mít doma každý potřebný, je nutné sehnat finance na náročný výcvik. Tato

sbírka podpoří nejmladší program Ligy vozíčkářů, ve kterém jsou čtyři nohy, přátelské oči i huňatá srst předností. ■ Máte možnost přispět na výcvik asistenčních psů: – bankovním převodem libovolné částky na účet vedený Komerční bankou s číslem: 27750207/0100 Sbírku můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PESASISTENT na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč) nebo můžete pomáhat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PESASISTENT na číslo 87 777 (každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Děkujeme. ■ Uvítáme i věcný dar nebo slevu na odběr zboží či služby. Každý vstřícný krok oceníme a pomůže nám v práci pro lidi se zdravotním postižením.

strana 18


Bzenecká 23, 628 00 Brno tel.: 537 021 493, 777 010 331 e-mail: info@ligavozic.cz www.ligavozic.cz www.vozickar.com

Bezbariérové divadlo Barka Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno tel.: 541 213 206

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 2011  

Vše, co nás v roce 2011 potkalo, potěšilo, překvapilo, vše, co nám pomohlo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you