Page 1

informační newsletter 1

číslo

Batdog míří do televize! Před několika měsíci jsme vám poslali link na  reklamu s  hlavním hrdinou Batdogem. Reklama uzrála, zaujala lidi v České televizi a doufáme, že nabrala síly na to, aby co nejvíc oslovila. Od 18. června ji budete moct vidět na obrazovkách televize na programech ČT1, ČT2 a  ČT24. Příběh našeho superhrdiny však můžete vidět už nyní na stránkách www.batdog.cz. Protože bojujeme o  naplnění počtu nutných DMS k  zachování této formy sbírky, prosíme velmi laskavě buď o  zaslání DMSky nebo o  prosbu směrem k Vašim známým a přátelům. Rádi pošleme letáček či plakát s  informací o  sbírce i o DMSce. Děkujeme za pomoc!

4

rok

2012

A takto vypadá náš nový web, který jsme nedávno spustili! Podívejte se na www.batdog.cz, a dozvíte se vše o výcviku asistenčních psů, o možnostech podpory i to, zda je asistenční pes vhodný zrovna pro vás.

Ohňostroje lámaly rekordy i pro asistenční psy I když ještě nemáme konečnou sumu, kterou jsme vybrali na  akci Světélkování na  přehradě, už teď můžeme říct, že výsledek byl oproti loňskému ročníku téměř dvojnásobný (cca 40 tisíc Kč). Prodávali jsme i  svítící brýle, čelenky, velké tyče i míče. A to zaujalo jak dětské, tak i starší návštěvníky. Koupí přispěli návštěvníci na  výcvik Ebi pro chlapečka z  Ostravy. Díky všem, kteří nás podpořili, nebo nás přišli na  stánek navštívit.

Besedujme… o bariérách a jejich překonávání Bezbariérová vyhláška v  praxi. Málokdy se setkáte s možností vyzkoušet si, co znamenají paragrafy a předpisy přeložené do běžného života. Využít ji můžou všichni zájemci na  besedě, kterou pořádá Kateřina Poláčková, odbornice na bezbariérová architektonická řešení. Co se dozvíte? Jaké jsou požadavky osob s omezením pohybu či orientace na své okolí. Jak se taková osoba v daném prostoru pohybuje, co je pro ni důležité. Jaké maličkosti mohou kolikrát znehodnotit vcelku bezbariérový prostor a  udělat z  něj bariérový. Spousta fotografií, praktických ukázek a názorných příkladů dobrého i špatného návrhu. To vše zdarma v  prostorách budovy Veřejného ochránce práv v  Brně v  ulici Údolní 39. Vzhledem k  omezenému počtu míst je nutné se předem přihlásit. Buď prostřednictvím e-mailu bariery@ligavozic.cz a nebo telefonicky na čísle 725 122 852. Pokud si myslíte, že by přednášku a besedu ocenil někdo z vašeho okolí, předejte informaci dál.

Nový pejsek se chystá do Ostravy

Trenéři i všichni na Lize máme radost, protože se našel čtvrtý pejsek, který půjde do výcviku. Labradorka Ebi splnila všechny vstupní testy, po  výcviku bude pomáhat těžce postiženému chlapečkovi z  Ostravy s  terapií i  s  asistencí. Uleví tak v  náročné péči i jeho mamince. Na Ebi se celá rodina už moc těší. Snad se podaří vybrat peníze a vše půjde hladce tak, jako u jejich kolegyň u Maggie, Bessi a Labi. Na financování tohoto projektu se velkou částí bude podílet i tajemný superhrdina Batdog.

Podpořte výcvik asistenčních psů, kteří pomáhají zvládat bariéry v životě lidí se zdravotním hendikepem. Několikaměsíční výcvik stojí zhruba dvě stě tisíc korun a stát na něj nepřispívá. Podpořit nás je jednoduché: Odešlete dárcovskou SMS ve  tvaru DMS  PESASISTENT na  telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč)

www.ligavozic.cz


2

Boj o dopravu skončil vítězstvím Jistě jste v  minulém čísle zaznamenali zmínku o boji klientů dopravy Ligy vozíčkářů za zachování této služby. Řidič Karel Hrůza a pan Krajčman se chopili iniciativy, sepsali petici, díky pomoci naší dobrovolničky Zuzky ji pak podepsalo neuvěřitelných 2000 signatářů. Výsledkem je dotace od  Jihomoravského kraje a záchrana dopravy, kterou budou moct klienti využívat v  dosavadních podmínkách. Tato kauza zaznamenala také velký ohlas v médiích. Článek a reportáž České televize http://www.ceskatelevize.cz/ zpravodajstvi-brno/zpravy/ 174791-liga-vozickaru-musela-kvulinedostatku-penez-omezit-dopravu/

informační newsletter 4 / 2012 z Ligy odchází. Za  všechny členy i Spolkaře, za všechny, kdo se s ní v minulosti v  práci i  mimo ni potkali – velký veliký dík. Přejeme vše dobré, Hani.

Broňo, Radku, děkujem! Letošní jaro je na Lize ve  znamení střídání stráží. Končí i  Broňa Sladkovská z  projektu Chopím se šance (nastupuje do nového zaměstnání maminky), končí i Radek Florián ze stejného projektu. Pomohli mnoha lidem k  rozvoji, k  sebevědomí v  hledání práce, k novým počítačovým znalostem… Přejeme oběma mnoho štěstí, ať se daří!

Teambuilding s koňmi

Výzva: pomožte lidem z vašeho okolí I  když bychom o  Centru denních služeb psali v mnoha časopisech a novinách, hlásili zprávu o této zajímavé službě do světa různými způsoby, nemusí se dostat k lidem, kteří by potřebovali pomoc. Jak jsme již v minulém newsletteru uvedli, centrum nabídne pomoc v  boji proti samotě a  nudě. Nabídne denní programy, aktivity, workshopy, přednášky – zkrátka efektivně strávený čas v příjemné společnosti. Individuální přístup je samozřejmostí. Vás bych ale ráda touto cestou poprosila o  netradiční pomoc. Pokud byste věděli o někom ze svého okolí, kdo je sám, kdo se nedostane k našim informacím, kdo nemůže svůj volný čas trávit nezávisle a  je odkázán na  péči druhých, řekněte mu o  těchto službách – nebo ještě lépe řekněte o něm nám. Rádi jej navštívíme a  program představíme. Třeba bude nabídka Centra denních služeb přesně to, co mu v životě pomůže. Stručné informace: Centrum denních služeb otevírá nové prostory od září 2012. Bude otevřené od 8 do 15 hodin každý všední den. Je určené především lidem s  tělesným postižením z  Brna a okolí ve věku 19 – 64 let. Je možná individuální domluva i v případě jiného postižení. Na  domluvě je i  interval a  pravidelnost docházení. Náplň: výtvarné techniky, práce s různými materiály, workshopy, relaxace, výlety, kultura, sport, společnost, filmy, besedy, káva s přáteli atd.

Hanko, děkujem! Ligu vozíčkářů si mnoho z Vás spojuje mimo jiné i s Hankou Valovou. Hanka v Lize působila od roku 2000 na mnoha pozicích, zažila s ní časy dobré i zlé, pomohla jí obrovským nezaměnitelným způsobem. V červnu Hanka

kroku. Ujednotili jsme se v tom, že vzhledem k aktuálním snahám nastavit tento přechod komplexně pro všechny neziskovky v  ČR, bude lepší počkat. Ve směřování Ligy v její orientaci byly zmíněny dva body, které vzala valná hromada na vědomí. Liga chce posílit práci s cílovou skupinou tělesně postižených a orientovat se na lidi, kteří vychází z ústavů nebo z rehabilitačních zařízení, abychom se opět stali dobrými průvodci světem lidí s  hendikepem a ukázali jim směr k aktivnímu a plnohodnotnému životu. Zároveň jsme se shodli, že je nutné připravit novou strategii na další rok, orientovat se na hodnoty, které byly v mandale hodnot definovány jako klíčové (vnímání Ligy navenek, motivace zaměstnanců), byly ujasněny provozní záležitosti, ujednocení ve finančním zajištění i v podmínkách sociálního podnikání.

Plodné jaro na Lize Moc gratulujeme zaměstnancům i k dalším velkým životním změnám. Daně Sklenářové z Centra sociální rehabilitace se narodil chlapeček Jakub, za  několik měsíců se narodí i  potomek Zuzky Douškové z  recepce (od teď vás u dveří vítá Blanka), i Zuzka Brodová, teď už Kapounová, vyměnila nejen příjmení, ale i šatník za těhotenské oděvy. Tak hlavně, ať jste, milí malí ligáčci, zdraví.

Valná hromada Ligy vozíčkářů Na konci května zasedala valná hromada Ligy vozíčkářů, zastřešující orgán celé organizace. I  když nás nebylo mnoho kvůli zdravotním komplikacím nebo pracovním povinnostem jiných členů, projednali jsme důležité věci v životě Ligy. Hlavními body jednání bylo: 1) přijetí nových členů 2) zhodnocení uplynulého roku a  rozprava o  přechodu občanského sdružení na  jinou formu 3) rozprava o  budoucích snahách a  orientace Ligy vozíčkářů Do svých řad jsme přijali nově paní Barboru Javorou (vysokoškolská pedagožka, management), paní Blanku Veškrnovou (ředitelka o.s. Práh) a mě, Anetu Šedou, zaměstnankyni Ligy vozíčkářů. Snad budeme my, noví členové Ligy, prospěšní. Protože na  valné hromadě bylo schváleno, že má vedení Ligy učinit kroky ke změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, mluvilo se i o tomto

www.ligavozic.cz

Netradiční teambuilding zažili v květnu vedoucí pracovníci Ligy vozíčkářů. Že je třeba utužovat pracovní vztahy a  poznávat své kolegy, aby práce s  nimi byla jasnější a  efektivnější, je jasné všem. Že k  tomu můžou dopomoct koně, překvapilo i mnohé vedoucí programů. Oproti prvním rozpakům a  strachu z  povelování koňů se nakonec všichni z Hrubšic u Ivančic vraceli spokojení a obohacení. I když se zaměstnanci nakonec do sedel neposadili a jen s koňmi pracovali na zemi, byla to pro všechny zajímavá zkušenost. Cílem bylo poznat, jak skupina pracuje jako tým, kdo se ujímá vedení týmu, jak tým využije schopností každého jedince ke splnění různých úkolů atd.


3

informační newsletter 4 / 2012

Chystáme se na psí pobyt Na velmi úspěšný rekondiční pobyt pro majitele asistenčních psů i  necvičených čtyřno-

hých přátel navazuje letos další ročník – tentokrát v jižních Čechách. Kapacita této pestré akce už je sice zaplněná, ale zaměstnanci Ligy se rozhodli, že uspořádají výlet za účastníky rekondice. Pojede se všemožně (vlak, auta, kola, pěškobus), spát se bude

ve stanech… V plánu je společná hra, povídání, táborák, pak pokračování putování do  Třeboně. Pokud byste se chtěli přidat, stačí se ozvat a probrat možnosti. Termín návštěvy: 9. 8. (večer) – 12. 8. 2012, Chlum u Třeboně, středisko Lesák.

Spolek přátel Ligy vozíčkářů Cesta do pravěku na raftech

Pomožte Lize na akci Pétanque, slunce, Hurá, prázdniny! děti, vínko…

Řeka Morava se vlní ve slunných meandrech, nad písečnými plážemi létají volavky, na březích se prohánějí vydry či bobři a staleté vodou ohlazené stromy rozráží poklidný proud. A  po  něm pluje 13 odvážlivců na ­raftech.

Pokud máte rádi děti, dobrou společnost a příležitost pomoct, pojďte s námi na konci školního roku 29. 6. na akci Hurá, prázdniny. Děti si zde s Ligou vozíčkářů budou moct zajezdit na vozíku a poznají život lidí s postižením, pohladí si asistenčního psa atd. Na  stánku se vždy objevuje fůra dětí i  lidí, které činnost Ligy vozíčkářů zajímá. Potřebovali bychom dobrovolníky, kteří s  námi na náměstí Svobody v Brně stráví příjemný den. Kontaktujte prosím Soňu Formanovou, tel.: 725 468 329, e-mail: sona.formanova@ ligavozic.cz

Díky Luďkovi Orálkovi jsme se 2. června vydali na druhý větší výlet do končin, kde se natáčel film Karla Zemana Cesta do pravěku. Neregulovaný tok Moravy v úseku Vnorovy (za Veselím nad Moravou) – Rohatec je příjemný, klidný a ideální pro pohodové zážitky. K tomu vstřícní a ochotní majitelé kouzelné půjčovny lodí a hausbótů, umělci a lidumilci Šulcovi, perfektní dobrovolníci coby pomocníci, anglicko-česká konverzace, zpěv a  zázračně vydařené počasí. To vše nám pomohlo překonat náročnou trasu pro pádlující a potrápit své svaly a výkonnost. I když protivítr občas poháněl loď proti proudu, zvládli jsme to.

Zakončili jsme špekáčky, ohněm a pivkem a vyrazili zpět do Brna. Moc děkujeme Šulcovým, Luďkovi a hlavně všem vodáckým múzám za krásný den.

Modelem či modelkou pro Ligu Hledáme ochotné lidi s tělesným postižením, kteří by nám pomohli s výrobou nových propagačních materiálů. Potřebovali bychom nafotit fajn fotky, které by představily naše služby. A na nich samozřejmě musí být i lidé. Odměníme účastníky krásnou knížkou na  léto. Nemáte někdo čas ve  středu 20. června a ve čtvrtek 21. června? Klidně i jeden den z toho, nebo i pár hodin – rozhodně bychom Vám byli velmi vděční. Fotit bude profesionální fotograf, nějaké to přikrášlení bude možné… odměnou by byl i profesionálně udělaný portrét každého účastníka. Určitě by to každému slušelo. Prosím, hlaste se co nejdřív!

www.ligavozic.cz

Důkaz toho, že příjemné odpoledne ve francouzském stylu se dá zažít i  v  brněnských Lužánkách. V  květnovou druhou středu v měsíci jsme se sešli v parku na příjemné odpolední siestě spojené s hrou pétanque. Bylo nás hodně, ve všech věkových kategoriích, a bylo to fajn. Scházíme se každou druhou středu v měsíci a podnikáme různé aktivity, připojte se k nám.

Staňte se malířem! Nemusíte být zrovna Picasso, abyste dokázali namalovat pěkný obraz olejomalbou. Jen vědět jak na to. Na  workshop, ze kterého si každý přinesete domů nefalšovaný originál z vlastní tvorby, mají lidé se ZTP průkazkou 50 procent slevu. Workshop se bude konat na Lize vozíčkářů – v bezbariérových prostorách, a  zváni jsou na  něj nejen lidé na vozíku. Kdy: v  neděli 17. 6. 2012 od  9. 00 do 16.00 hod Kde: Bzenecká 23, Liga vozíčkářů Za kolik: po slevě 50% pro ZTP 1600 Kč Více informací a přihlášky na http://veselemalovani.cz/.


4

Tip na dovolenou Kdo hledáte příjemné místo pro dovolenou, třeba vám přijde vhod moje zkušenost. Byli jsme s manželem v Kostelci nad Orlicí v penzionu Podhorní mlýn. Je to na okraji města, na kraji lesa. Oáza klidu.

informační newsletter 4 / 2012 K dispozici je bezbariérový apartmán, samozřejmostí je madlo u WC a ve sprše židle, široké dveře. V  apartmánu je i  kuchyňka a jídelním koutem. Kuchyňská linka není sice pro vozíčkáře uzpůsobená, ale my jsme měli zaplacenu polopenzi, tak nám to nevadilo. Také okolí je plně schůdné jak pro mechanický, tak pro elektrický vozík. Na  výletě jsme byli na  zámku a  zvěřinci v  Častolovicích. Na zámku je zabudovaná plošina. K  pokladně a  pak na  prohlídce zámku jsou sem tam malé schůdky, které se s  dopomocí lehce zvládnou, ale zde bych preferovala mechaničák. Můj električák by tyto schůdky nezvládl. Zámek je moc hezký a  stojí za to se tam podívat. V  zahradách je krásný zvěřinec. Pávi, zakrslí králíčci, různé druhy ptáků, lamy, prasátka atd. V oboře se pasou laně a jeleni.

www.ligavozic.cz

Krásná je procházka okolo malého rybníčku, pro choďáky nabízejí odpočinek lavičky. Hezký den, Lenka Česneková Němcová (Třebíč)

Newsletter pro příznivce Ligy vozíčkářů  

aktuality ze života brněnské neziskové organizace Liga vozíčkářů

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you