Page 1

Co-creatieweek

Masterclasses ViaClick - meldpunt verkeersonveilige locaties VIA heeft in opdracht van VVN een tool ontwikkeld om de informatie van burgers of professionals over verkeersonveilige locaties op een makkelijke manier toegankelijk te maken voor verkeerskundige analyses.

Aanmelden via: tjeerd.velders@provincie-utrecht.nl Datum: 8 november, tijd: 12.00 -13.30 uur (incl. lunch) Locatie: Het Wapen

Broodfonds, de kracht van vertrouwen en zelforganisatie Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen, gebaseerd op vertrouwen. Zes jaar geleden is dit idee ontwikkeld vanuit een groep ondernemers en in de praktijk gebracht. Het Broodfonds gaat over co-creëren en vooral co-doen! Vooruitkijken, krachten bundelen & samenwerken zo kunnen mooie en maatschappelijk zinvolle zaken tot stand komen.

Aanmelden via: info@broodfonds.nl Datum: 10 november, tijd: 14.00 - 15.30 Locatie: Burgermeester Reigerstraat 28 in Utrecht www.broodfonds.nl

Martijn Aslander, mede-oprichter van de Lifehacking Academy en auteur van het boek Easycratie, spreekt over de netwerk- en informatiesamenleving, lifehacking (slimmer werken) en over waardedenken. De netwerksamenleving vraagt om sneller en efficiënter werken in een wereld waarin je moet concurreren met kennis. Dat kan met lifehacking en een goed netwerk. Informatie opsporen, organiseren, filteren en met anderen delen, op een zodanige manier dat je overzicht houdt.

Aanmelden via: elly.pronk@provinicie-utrecht.nl Datum: 9 november, tijd: 15.30 - 16.00 Locatie: Vrede van Utrechtzaal

Lifehacking

Creatieve economie Creatieve economie klinkt paradoxaal. Kan de creatieve industrie economische waarde creëren. In deze lening wordt dat toegelicht en tevens een uitstapje gemaakt naar crossovers naar andere sectoren. Vooral de crossover naar de gezondheidssector is spectaculair. Met inzet van de kennis en werkwijze van de mediasector zullen de kosten voor beeldbewerking (MRI scan, rontgen etc) dramatisch dalen en de diagnostiek sterk verbeteren. Ter illustratie zal het nationaal borstkankeronderzoek als voorbeeld worden uitgewerkt.

Aanmelden via: elly.pronk@provinicie-utrecht.nl Datum: 15 november, tijd: 09.30 - 11.00 Locatie: Statenzaal

This TEDx provides you with insights, inspiration and learnings about persuasion, morality and ethics and the combination of the two. We’ve got a line-up of both national and international speakers that will blow you away! We’ve got philosophers, designers, industry leaders, scientists and persuasion experts from the US, Germany, Belgium and the Netherlands. This is your chance to listen to Peter Singer, Liane Young, Donald Norman and many more.

Aanmelden via: arjan.haring@hu.nl Datum: 8 november, tijd: 09.00 - 18.00 Locatie: Hogeschool Utrecht, Adres: Oudenoord 700 in Utrecht

Ruimte voor de Lek De praktijk van omgevingsmanagement bij een gebiedsproject in onze provincie. Negen bestuurders, 600 omwonenden, 80 betrokken ambtenaren, 15 grondeigenaren, 3 terreinbeheerders. Hoe manage je de verwachtingen van al die mensen? Hoe kom je tot een goed doortimmerd eindresultaat dat kan rekenen op een breed draagvlak? Hoe voorkom je dat je uiteindelijke projectontwerp in de prullenbak verdwijnt omdat het niet aan de verwachtingen voldoet? In deze masterclass wordt uitgelegd hoe dit bij Ruimte voor de Lek is opgepakt en tot welk resultaat dit heeft geleid. Met deze masterclass deel ik mijn ervaringen en kennis die ik heb opgedaan bij dit project.

Aanmelden via: d.martens@provincie-utrecht.nl Datum: 14 november, tijd: 09.30 - 10.30 Locatie: A5.06

© provinciehuis Utrecht, 03-11-2011, verie 01

TEDx Hogeschool Utrecht


Co-creatieweek

Vervolg

Masterclasses

Werkbezoek en lezing De Basis Stakeholdermanagement in Vastgoedprojecten, van creatie naar co-creatie. In onze huidige maatschappij organiseren belangengroepen zich niet meer langs louter formele lijnen, maar ook langs informele. Groepen organiseren zich ad-hoc en pakken hun invloed waar zij dat nodig achten. Dit is voor professionele organisaties lastig. In dit krachtenveld bevond de Basis zich de afgelopen drie jaren. Omwonenden, Bewoners, Gemeenteraad, College, Milieuclubs, Ministeries etc, iedereen bemoeide zich met de herontwikkeling van ons terrein. Iedereen vanuit hun eigen belang. Aan de Basis de schone taak om dit te managen. Dit hebben we op diverse manieren aangepakt waar ik graag op inga in de Masterclass.

Aanmelden via: s.klaassen@de-basis.nl. Datum: 10 november, tijd: 10.00 - 11.30 uur Locatie: De Basis, Woestduinlaan 87 te Doorn, Melden bij receptie

Overheid 2.0: cocreëren met Pleio Pleio - Plein Overheid - is de plek waar ambtenaren, burgers en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en cocreëren. Davied van Berlo (initiatiefnemer) praat je bij.

Aanmelden via: felice.mul@provincie-utrecht.nl Datum: 9 november, tijd: 09.30 - 11.00 Locatie: Zaal A03.07 (Flehitezaal)

De Handhavingsestafette Hoe organiseert één provinciemedewerker dat 120 mensen van 40 instanties een week lang creatief gaan samenwerken?

Aanmelden via: Berry.campagne@provincie-utrecht.nl Datum: 15 november, tijd: 15.00 - 16.00 Locatie: Zaal A03.07 (Flehitezaal)

Stopvergaderen.nu is het gloednieuwe platform tegen nodeloos vergaderen in Nederland. Oprichter Richard Stomp laat in een masterclass zien hoe je de strijd tegen het vergadervirus aan kunt gaan. Op individueel niveau en als organisatie. Kom naar de masterclass en... neem je agenda mee. Want een dag niet vergaderd is een dag geleefd.

Aanmelden via: hans.mertens@provincie-utrecht.nl Datum: 11 november, tijd: 11.00 - 12.00 Locatie: A4.05

Transitiemanagement: co-creatie met koplopers Innovatiestrategie voor bestuurders en beleidsmedewerkers en de bijbehorende sturingselementen, gebaseerd op transitiemanagement en co-creatie met bijzondere, betrokken burgers. ‘Juist in deze tijd van pragmatisme, bezuiniging en reorganisatie zijn locale en regionale duurzame vernieuwingen van grote betekenis. Innovaties zijn bepalend voor de toekomstige economische, sociale en ecologische bloei van een regio.’ Pepik Henneman, autheur van Burge(r)meesterboek “methode voor lokale duurzame innovatie door radicale participatie” Lees online: www.screenbook.nl/burgermeesterboek.

Aanmelden via: hans.gommer@provincie-utrecht.nl Datum: 15 november, tijd: 09.00 - 10.30 Locatie: Volgt

© provinciehuis Utrecht, 03-11-2011, verie 03

Stop vergaderen nu

Co-creatieweek  

Gloria Geschiere van Ewijk, projectleider Ambassadeurs AndersWerken en initiatiefneemster van de Co-creatieweek: "Co-creatie is een manier o...