Page 1

LifeTechLimburg

JAARVERSLAG 2011


Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie en doelstelling 3. Organisatiestructuur A. Stuurgroep LifeTechLimburg B. Bestuursraad C. Team 4. Organisatie van kenniscluster meetings > A. Technologiecafés > B. Interregiomeetings 5. Zorgidee 2011 6. Acquisitiebeleid > A. Externe studie > B. Activiteiten 7. Deelname aan beurzen > A. Biomedica, 7 en 8 april 2011 > B. Knowledge for growth, 5 mei 2011 > C. Innoventivity Day, 13 oktober 2011 > D. Creativity World Forum, 16 en 17 november 2011 8. Ondersteuning BioVille, de Limburgse life sciences incubator 9. Deelname aan EFRO projecten in Life Sciences > A. Skills3 > B. Towards “Top Technology Cluster” (TTC) 10. Helpende hand LifeTechLimburg Bijlagen

1 5 6 6 7 9 11 11 13 15 19 19 21 23 23 24 24 24 27 29 29 31 35 37


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

1. Voorwoord Life Sciences wordt internationaal als sleutelgebied van innovatie gezien. De economische betekenis van de sector groeit gestaag. Ook Limburg wil deze sector verder uitbouwen en versterken. Daarom werd in 2008 het overkoepelende platform LifeTechLimburg opgericht. Momenteel is de life sciences sector in Limburg volop in bloei. Aan de basis van de groei ligt de gebundelde inzet van heel wat partners zoals UHasselt, de provincie Limburg en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Vlaanderen doet het al jaren zeer goed in de sector van de life sciences. Ook in Limburg doen we inspanningen om de sector verder uit te bouwen. Niet om te kopiëren wat er op Vlaams niveau al gebeurt, maar om als lokale hub de sector in Vlaanderen en in de Euregio nog te versterken. Want life sciences is een zeer internationaal verhaal. Als je in deze boeiende branche echt een rol wil spelen, moet je de krachten bundelen en clusters vormen. Vanuit LifeTechLimburg investeren we in heel wat activiteiten die de Limburgse life sciences op de wereldkaart proberen te zetten. En LRM ontwikkelt een acquisitiestrategie om internationale bedrijven aan te trekken. Het voorbije jaar hebben we heel wat kunnen realiseren. Op het vlak van kennisdeling organiseerden we tal van events om potentiële partners bij mekaar te brengen en samenwerkingen te initiëren. In dat kader participeren we in het Interreg project Towards a Toptechnology Cluster, waar samen met onze partners uit Eindhoven, Leuven, Luik, Aken en Maastricht gezocht wordt naar convergentie en samenwerking. Met Zorgidee, ons symposium voor innovaties in de zorg, tonen we dan weer best practices om mensen met ideeën enthousiast te maken. Belangrijk echter is het om deze ideeën ook professioneel te ondersteunen met ons team. De respons is zeer positief. Je ziet dat heel wat mensen met innovatieve ideeën ons weten te vinden. Onze slagzin “your helping hand” wordt op die manier realiteit.

>>

1


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

>>

Voorts promoten we de sector actief. Beurzen, clusterbezoeken en talloze presentaties voor binnenen buitenlandse delegaties zijn hierbij belangrijke instrumenten. In aansluiting op de acquisitiestrategie hebben we een studiebureau de opdracht gegeven om de Limburgse life sciences verder in kaart te brengen en complementaire clusters te identificeren. De resultaten geven ons de mogelijkheid zeer gericht op zoek te gaan naar buitenlandse clusters waar partnerships mee opgezet kunnen worden die ons netwerk versterken. Dankzij LRM wordt er ook verder ingezet op infrastructuur. En dat is belangrijk, want vooral jonge life sciences bedrijven hebben hele specifieke en dure noden op dat terrein. BioVille speelt hier als life sciences incubator met haar multifunctionele kantoor- en laboratoriumruimte mooi op in. Na amper twee jaar is de maximumcapaciteit al bereikt. En er is nog heel wat groeipotentieel. Daarom wordt in 2013 een nieuwe vleugel voor BioVille gebouwd met steun van LRM en LSM. Groei vergt niet alleen infrastructuur, belangrijker zelfs is het aantrekken van talent. Met het Skills続 project dat zich richt op het versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio, wordt deze groei ook op het gebied van human resources ondersteund. Door samen met Aken, Maastricht en Luik onze bedrijven en vacatures zichtbaar te maken ontstaat immers een kritische massa die de regio attractief maakt voor ambitieuze life sciences professionals. Ontdek in dit jaar verslag meer over onze rol als helpende hand. Veel leesplezier!

Piet Stinissen Voorzitter LifeTechLimburg

3


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

2. Missie en doelstelling LifeTechLimburg is de platformorganisatie voor de ontwikkeling van de regionale life sciences sector in Limburg. Concreet wordt een helpende hand uitgereikt met betrekking tot vraagstukken rond infrastructuur, financiering, onderzoek of netwerking en promotie. Vooral dit laatste facet is uiterst belangrijk. LifeTechLimburg kan immers beroep doen op een breed netwerk dat antwoorden kan bieden, waarmee onze rol als katalysator meteen duidelijk wordt. Het actieterrein van LifeTechLimburg bestrijkt drie domeinen. Vooreerst focussen we op biotechnologie (biotech): op immunologie, neurowetenschappen en cardiologie. Ten tweede op medische technologie (medtech): ontwikkeling van biosensoren, implantaten, meetapparatuur, …. En tot slot focussen we op caretech-

nologie (caretech): allerlei technologieën die de zorg ondersteunen oa. telemonitoring, revalidatierobotica, technologieën ter verbetering van zorgkwaliteit. Om de verschillende domeinen succesvol te ondersteunen wordt er zowel ingezet op individuele ondersteuning als activiteiten voor grotere groepen. Tevens participeren we vanuit LifeTechLimburg in diverse projecten, indien deze complementair zijn aan onze werking. Voorbeelden hiervan zijn LTL+, Skills³ en het TTC project.

LifeTechLimburg BioVille Agoralaan gebouw Abis 3590 Diepenbeek www.lifetechlimburg.eu 011/28 69 00

5


3. Organisatiestructuur Stuurgroep LifeTechLimburg Piet Stinissen Decaan Faculteit Geneeskunde UHasselt

Bert Op ‘t Eijnde Opleidingscoördinator dep. KINE Provinciale Hogeschool Limburg

Barbara Gaethofs Innovatieadviseur Innovatiecentrum Limburg

Debora Dumont Investment Manager Life Sciences LRM

Regine Van Ackere Coördinator speerpunt zorgeconomie POM-ERSV Limburg

Myriam Lynen Opleidingscoördinator dep. IWT Katholieke Hogeschool Limburg (KHLIM)

Jean-Luc Rummens Diensthoofd klinische biologie Jessa Ziekenhuis

Luc Van Gorp Docent Katholieke Hogeschool Limburg (KHLIM)

Dirk Veelaert Adviseur IWT

Kris Motmans Managing Director BioVille

Roos Peeters Departementshoofd Toegepaste Ingenieurs-Wetenschappen Xios Hogeschool

Erwin Bosmans Algemeen Directeur Ziekenhuis Oost-Limburg

Lieve Apers Ondernemingsloket Flanders’ Care Agentschap Ondernemen

Ann-Pascale Bijnens Directeur Tech Transfer UHasselt

Agentschap Ondernemen

6


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

LifeTechLimburg wordt ondersteund en ingevuld vanuit een ruim netwerk van partners (Universiteit Hasselt, Provinciale Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Limburg, Xios Hogeschool, Ziekenhuis Oost-limburg, Jessa Ziekenhuis, Innovatiecentrum Limburg, Agentschap Ondernemen, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij, LRM).

Deze invulling van de bestuursraad en de stuurgroep staat garant voor zowel een sterke verankering van onze organisatie in de (Limburgse) life sciences sector als een optimale input vanuit diverse invalshoeken. Het team, samengesteld uit de voorzitter, vicevoorzitter, vier projectmanagers en één secretaresse, staat in voor de dagdagelijkse uitvoering van de opdrachten en taken zoals omschreven in het actieplan.

Bestuursraad Piet Stinissen Decaan Faculteit Geneeskunde, UHasselt Voorzitter, LifeTechLimburg

Bert Op ’t Eijnde Opleidingscoördinator KINE, PHL Vicevoorzitter, LifeTechLimburg

Ann-Pascale Bijnens Directeur Tech Transfer UHasselt

Debora Dumont Investment Manager Life Sciences LRM

Kris Motmans Managing Director BioVille

Barbara Gaethofs Innovatieadviseur Innovatiecentrum Limburg

Regine Van Ackere Coördinator speerpunt zorgeconomie POM-ERSV Limburg

In 2011 werd beslist de bestuursraad verder uit te breiden: het Innovatiecentrum Limburg zal worden vertegenwoordigd door Barbara Gaethofs en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) door Regine Van Ackere.

7


Management Team LifeTechLimburg Piet Stinissen Voorzitter

Bert Op ’t Eijnde Vicevoorzitter

Katherine Nelissen Projectmanager caretech

Inge Smolders Projectmanager biotech

Geert Alders Projectmanager medtech

Maria Sideras Secretaresse

Michiel Stoffels CoĂśrdinator

8


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

De activiteiten van LifeTechLimburg focussen zich op biotech, medtech en caretech. Met het aantrekken van twee nieuwe projectmanagers wordt aan deze strategie verder invulling gegeven. Inge Smolders (biomedicus, PhD) combineert de functie van biotech projectmanager bij LifeTechLimburg met een deeltijdse positie als business developer bij UHasselt-BIOMED. Geert Alders (master kinesitherapie), die op 1 oktober 2011 in dienst trad wordt (deeltijds) projectmanager medtech. Katherine Nelissen (bioingenieur, PhD) startte op 1 januari 2012 als parttime projectmanager caretech voor LifeTechLimburg. Michiel Stoffels vervolledigt het team van projectmanagers als verantwoordelijke voor de algemene coÜrdinatie en PR. Maria Sideras neemt het secretariaat voor haar rekening. Het projectteam wordt aangestuurd door voorzitter Piet Stinissen en ondervoorzitter Bert Op ’t Eijnde. Caroline Steensels verliet eind 2011 de organisatie voor een nieuwe uitdaging bij de Provincie Limburg.

9


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

4. Organisatie van kenniscluster meetings LifeTechLimburg wil door de vorming van kennisclusters bijdragen aan versterking van de life sciences in Limburg. Door bedrijfsvertegenwoordigers, onderzoekers, medici en andere actoren samen te brengen kunnen nieuwe projecten ontstaan die versterkend zijn voor de bestaande bedrijven maar ook leiden tot nieuwe initiatieven. Om dit te realiseren organiseert LifeTechLimburg specifieke bijeenkomsten.

A. Technologiecafés Centraal in deze ‘cafés’ staat de technologie (medische, zorg- of biotechnologie) waarrond we actoren verzamelen die met hun achtergrond en expertise bijdragen kunnen leveren om projecten te initiëren met op termijn economische valorisatie als doel. Daarnaast grijpen we het concept ook aan om hefbomen te presenteren, zoals bijvoorbeeld projectfinanciering voor de ontwikkeling van technologie. Euregional pact 2 Op 24 november organiseerde LifeTechLimburg, samen met Flandersbio, LifetecZone en LifetechAachen-Jülich, de tweede open innovatie workshop van het Euregionaal pact II, het euregionaal platform voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve therapieën ter behandeling van kanker, in de Limburghal in Genk. Tijdens deze workshop kwamen vertegenwoordigers van de biotechindustrie en universiteiten samen om mogelijke samenwerkingen in het veld van de oncologie te bespreken. De partneruniversiteiten presenteerden hun ‘cutting-edge’ technologieën en ervaringen in de oncologie en enkele biotechbedrijven zoals Pronota en arGEN-X gaven uitleg bij hun oncologie-gerelateerde innovatieve therapieën en technologieën. Verschillende succesverhalen van samenwerkingen tussen universiteiten en biotech bedrijven werden toegelicht. Inmiddels werden contacten gelegd voor een vervolgproject.

11


Flanders’ Care call for demoprojects Op 12 mei 2011 zette LifeTechLimburg samen met vertegenwoordigers van Flanders’ Care een infosessie op om tekst en uitleg te geven over de Flanders’ Care call voor demonstratieprojecten. Meer dan 50 deelnemers werden geïnformeerd over de mogelijkheden en de reikwijdte van deze call en de ondersteuning die LifeTechLimburg biedt. Deze ondersteuning biedt ze samen met andere actoren zoals het Innovatiecentrum Limburg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij aan projectindieners uit onze regio. Inmiddels werden via deze weg al meer dan 5 projecten ondersteund voor indiening bij Flanders’ Care.

B. Interregiomeetings Onze Limburgse cluster kan groeien via interacties over de grens in de Euregio. Om deze contacten en samenwerking te bevorderen organiseren we de interregiomeetings. De samenwerking tussen de regio’s Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Noord-Brabant is stilaan uitgegroeid tot een echt succesverhaal. De interregiomeetings die tot doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, zorgsector en de academische wereld in het domein van de biomedische life sciences te versterken, lokken iedere keer meer dan 100 geïnteresseerden. Afwisselend georganiseerd in Diepenbeek, regio Maastricht en Eindhoven zorgen de verschillende partners voor een attractief programma. De partners voor de verschillende regio’s zijn respectievelijk voor Belgisch Limburg: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, LifeTechLimburg en UHasselt; voor Nederlands Limburg: Maastricht Instruments, Universiteit Maastricht en de Kamer van Koophandel Limburg; en voor Noord-Brabant: HEMOLAB, Technische Universiteit Eindhoven en Kamer van Koophandel Noord-Brabant.

12

12 januari te Eindhoven: “Ontwikkelingen in de imaging technologie voor biomedische toepassingen” Niet onlogisch dat net in de hightech-regio Eindhoven voor het thema van imaging technologie wordt gekozen. Er is immers heel wat expertise in huis, wat de sprekers van respectievelijk de TU Eindhoven, Inviso, HemoLab, MagnaMedicas, Glycocheck en Icometrix ruimschoots aantonen. In de pitches kregen LayerWise, AmC beeldlab, Optimal Forming Solutions en Nano4Imanging de gelegenheid om een call for action te lanceren en hun zoektocht naar mogelijke samenwerking kracht bij te zetten.


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

22 juni te Maastricht: “Van idee op de plank, naar brood op de plank”

Limburg presenteerde tijdens de meeting bewijzen echter het tegendeel.

Om innovatieve ideeën te realiseren zijn middelen vereist. Naast de steun vanuit de overheid worden alternatieve financieringsbronnen steeds belangrijker om een idee van concept naar een vermarktbaar product te krijgen. Hiertoe bieden de zogenaamde ‘informal investors’ uitgelezen kansen en mogelijkheden. Ze kunnen bedrijven van ‘slim geld’ voorzien. De informals investeren namelijk niet alleen hun geld in een bedrijf, maar stellen ook hun kennis en expertise beschikbaar. Tijdens de bijeenkomst kwamen informal investors, en ook KplusV, een organisatie die een netwerk van informals faciliteert, zich voorstellen. Met pitches konden bedrijven tijdens “LIOF Yeah” hun idee aan een panel met informals presenteren. Daarnaast stelden bedrijven met korte teasers een vraag, idee, innovatie case, technologie op de plank of valorisatie case aan het publiek voor.

Als introductie vertaalde Prof. Piet Pauwels (decaan van de faculteit economie, Universiteit Hasselt) zijn onderzoek over internationalisatie in praktische tips en suggesties. Opmerkelijk hoe bedrijven zich maar al te vaak verschuilen achter excuses zoals “ik heb de middelen niet” of “ Internationalisatie is voor grote bedrijven”. Terwijl enkele kleine spelers net het tegendeel bewijzen. Een strategie kan er bijvoorbeeld in bestaan om te focussen en een wereldspeler te worden in een specifieke niche. Sowieso wordt aangeraden om al van bij de start je internationale ambities te overdenken.

5 oktober te Diepenbeek: “Internationalisation in life sciences”

De cases die volgden illustreerden deze laatste ideeën perfect. Achtereenvolgens kwamen Olivier Wouters van Medinvents, Mario Fleurinck van Melotte en Alexander Ummels van Technomed hun verhaal brengen. Waarna Kathleen Smolders van het Innovatiecentrum een overzicht bood van de financiële ondersteuning voor grensoverschrijdende samenwerking met het Interregproject Crossroads.

Gezien de relatief jonge life sciences en biotechactiviteit in onze provincie, lijkt het dat internationalisatie op dit moment nog geen issue is in de sector. De succesverhalen die LifeTech-

Tot slot werden in het pitch moment 9 oproepen gelanceerd voor samenwerking of werd er een technologie aangeboden voor geïnteresseerde partners.

13


14


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

5. Zorgidee 2011 Zorgidee is het event waarop innovatieve projecten van binnen en buiten Limburg de kans krijgen om zich voor te stellen aan een breed publiek. Deze projecten bevinden zich telkens binnen de zorgsector en hebben als gemeenschappelijke doel een ondersteunende rol van technologie te realiseren in de sector. Technologische en procesmatige innovaties bieden nieuwe kansen voor de zorgsector van de toekomst. De succesvolle toepassing van die innovaties in de zorg is echter niet altijd vanzelfsprekend. Dat is de reden waarom, na de succesvolle editie van 2010, tijdens Zorg-Idee 2011 werd stilgestaan bij de uitdagingen en opportuniteiten met betrekking tot zorginnovatie binnen de zorgdomotica. Het publiek werd door middel van plenaire en parallelle sessies geïnformeerd over: • Voorbeelden van nieuwe innovatieve trends en ontwikkeling in de zorg; • Concrete voorbeelden van best practices/ demonstratieprojecten; • De (beleids)visies op innovatie in de zorgsector.

Programma Het programma van zorgidee startte met het plaatsen van de zorg in een toekomstperspectief. Sprekers zoals Lucien Engelen van de Radbout Universiteit en Ria Hein van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Nl) illustreerden met hun ideeën en projecten ontwikkelingen en tendensen in de zorg. Vervolgens werd geschakeld naar het thema zorgdomotica met een paneldiscussie over de economische meerwaarde. Aansluitend bood een interview met ervaringsdeskundigen inkijk in enkele concrete toepassingen. In de namiddag werd het forum gegeven aan de innovatieprojecten met ondermeer de thema’s telemonitoring, digitale assistentie voor mensen met een verstandelijke beperking, domotica om langer thuiswonen te bevorderen, universal design en het elektronisch patiëntendossier. De deelnemers aan het symposium konden kiezen uit twee parallelle sessies. Tot slot werd, opnieuw plenair, ingegaan op de beleidsvisies op innovatie in de zorg. Zo ging Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg, in op technologische innovatie in de zorg als speerpunt binnen de life sciences en onderstreepte Minister Jo Vandeurzen het belang dat gehecht wordt door de Vlaamse regering aan innovatie in de zorg en de wijze waarop zij hier ondermeer met Flanders’ Care invulling aan geeft.

15


Zorgidee Award

Organisatie

Tijdens dit symposium werd eveneens de Zorgidee Award 2011 uitgereikt door minister Jo Vandeurzen en gouverneur Herman Reynders. Deze award werd aan het Wit-Gele Kruis Limburg toegekend voor hun Telethuis®project. In dit project wordt onderzocht of telemonitoring voor patiënten met een nood aan begeleide/gecontroleerde bloeddrukmetingen en gewichtscontrole een mogelijk zorgaanbod kan bieden. Concreet: de verzorger zou zijn patiënt, die op dat moment thuis is, van op afstand kunnen monitoren. Het Telethuis®project wist de jury te overtuigen omdat in dit project de nieuwste technologie op een efficiënte manier wordt ingezet in de thuiszorg.

LifeTechLimburg kon voor de voorbereiding van Zorgidee, net als bij de voorgaande editie, beroep doen op een begeleidingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van Flanders’Care, de provincie Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, het Innovatiecentrum Limburg, de Universiteit Hasselt, de Hogescholen Xios, PHL en KHLim en de ziekenhuizen Jessa en ZOL.

Op het symposium waren een 150-tal aanwezigen uit de zorgsector, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en het beleid.

16


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

17


North Atlantic Ocean

Helsinki Oslo Stockholm

NorthSea

Dublin

Copenhagen

Baltic Sea

London

English Channel

Brussel

LIMBURG

Warsaw

Berlin

Amsterdam Frankfurt

Prague

Luxembourg Paris

Vienna

Munich

Budapest

Bern Zagreb

Belgrade

Madrid

Rome

Tyrrhenian Sea

18

Mediterranean Sea

Adriatic Tirana

Ionian Sea


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

6. Acquisitiebeleid In 2010 werd gestart met het vernieuwde acquisitiebeleid voor de versterking van de life sciences sector in Limburg. Partners hierin zijn LRM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Agentschap Ondernemen, Universiteit Hasselt en LifeTechLimburg. Door een provinciale taakafspraak werd LRM verantwoordelijk voor het globale acquisitiebeleid, dus ook voor life sciences. Internationalisering i.e. creatie van een internationale visibiliteit van de regionale life sciences sector is een rol die toegeschreven werd aan LTL. Hierbij werd ook getracht om complementaire internationale clusters te identificeren die toekomstige geschikte partners kunnen zijn voor de Limburgse life sciences.

A. Sector in kaart gebracht Om deze doelstelling te realiseren werd de huidige Limburgse life sciences sector in kaart gebracht door een extern bureau. Daarnaast werd een positionering van LifeTechLimburg alsook de identificatie van mogelijke partner clusters uitgevoerd.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Bij de mapping van de Limburgse life sciences sector werd rekening gehouden met volgende segmenten: biotech, medical devices, diagnostics, pharma, e-health & care innovation, health logistics en treatment (environment) (fig. 1). Uit deze analyse bleek dat voornamelijk jonge en kleine ondernemingen actief zijn in de Limburgse life sciences industrie. Verder blijkt dat de meerderheid van de in Limburg gevestigde life sciences bedrijven onafhankelijk zijn (i.e. geen onderdeel van een grotere groep) en gevestigd zijn in het arrondissement Hasselt. De meerderheid (63%) van de bedrijven blijkt actief te zijn in Sales & Distribution, Manufacturing of Support Services, terwijl 12% actief is in R&D. Daarnaast blijkt dat 37% van de bedrijven ĂŠĂŠn of meerdere patenten bezit; deze zijn voornamelijk grotere bedrijven of bedrijven die deel uitmaken van een groepsstructuur. Ongeveer de helft van de bedrijven die patenteigenaar zijn, blijken jonger te zijn dan 10 jaar.

2

1

10 9

Biotech

Component Suppliers

8

Diagnostics

Manufacturing

5

E-health & Care Innovation Sales & Distribution

2

Health Logistics

12

Medical Devices

Research & Development

1 16

7

2 4 Pharma

1 1

Business Support (advisory)

Treatment (environment)

Healthcare & Diagnostics Delivery

Support Services

Fig 1.: Distribution of activities across different segments in the Limburg life sciences cluster.

19


Uit de analyse van de Limburgse life sciences Cluster blijkt dat de Limburgse regio een aantal belangrijke troeven heeft met betrekking tot Life Sciences, waaronder de investeringscapaciteit (LRM), sterke overheidsondersteuning, de aanwezigheid van een sterk en onafhankelijk zorgnetwerk en de aanwezige expertise in immunologie, biostatistiek, distant monitoring en e-health. Op basis van deze studie heeft LifeTechLimburg haar strategie bijgestuurd en zet zo in op 3 pijlers/domeinen: biotech, medtech en caretech. Voor elk van deze domeinen zal het Limburgse life sciences ecosysteem verder in kaart gebracht worden en zullen er in 20122013 gerichte bedrijfsbezoeken plaatsvinden om niet alleen het aanbod van bedrijven, zorgen kennisinstellingen maar ook hun noden en vragen te definiëren. Op die manier kunnen er concrete samenwerkingsverbanden regionaal maar ook nationaal en internationaal uitgebouwd worden. Gerichte clusterbezoeken met deelname van Limburgse onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de Limburgse ziekenhuizen, life sciences investeerders (waaronder LRM) en life sciences bedrijven kunnen op die manier gerealiseerd worden.

20

B. Activiteiten BIO International Convention LifeTechLimburg participeerde aan de prinselijke biotech en farma missie naar de VS georganiseerd door FlandersBio in juni 2011. Hierbij werd samen met 29 Vlaamse bedrijven en organisaties deelgenomen aan de BIO International Convention in Washington, het grootste event wereldwijd voor de biotech- en farma industrie. In de marge van deze missie brachten Piet Stinissen en Inge Smolders een verkennend bezoek aan de BioNJ cluster in New Jersey, één van de sterkste life sciences clusters in de VS. Tijdens dit bezoek werd het life sciences landschap van New Jersey en de BioNJ activiteiten besproken en werden contacten gelegd tussen de BioNJ cluster en de Limburgse life sciences cluster.


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

Flanders’ Inspires Op 13 december 2011 bezochten 6 internationale ‘opinion and decision makers’ LifeTechLimburg in het kader van het Flanders’ Inspires international visitors programme, een initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters. Met dit programma nodigt de Vlaamse Overheid buitenlandse gasten uit om kennis te maken met de opportuniteiten/sterktes van Vlaanderen aan de hand van een volledig gepersonaliseerd programma, om op deze manier te komen tot een intensieve en kwaliteitsvolle samenwerking. Bij de opening van het weekprogramma gaf Vlaams minister-president Kris Peeters de buitenlandse delegatie het volgende mee: “By embarking on this path of public diplomacy, Flanders clearly opts for a dialogue with international opinion makers, such as yourselves. The next five days will be an excellent opportunity to visit and to learn more about Flanders in a unique way. Apart from offering an in depth understanding of how Flanders operates, the programme aims to install a mutual exchange of ideas and opinions. I hope this program will provide a productive base for future cooperation projects.” Het programma startte reeds in 2010 met een focus op onderwijs & cultuur, technologie & buitenlands beleid en creatieve industrie & groene energie. Het thema van het programma in december 2011 was ‘Focus on innovation and entrepreneurship in Health Care in Flanders.’ De zes internationale gasten voor dit thema kwamen uit Zuid-Afrika, Nederland, Mozambique, UK, Hong Kong en Letland.

In het kader van dit programma bezochten de gasten heel wat organisaties actief in de biotechnologie, farmaceutische industrie en zorgsector. Ook LifeTechLimburg mocht zijn deuren openen voor dit prominente gezelschap om hen iets meer inzicht te verschaffen in de life sciences sector in Limburg en haar rol in de ontwikkeling van de life sciences. De focus van deze meeting lag op de zorgtechnologie. Het Wit-Gele Kruis kwam de nieuwe telemonitoring technologie in de thuiszorg (Telethuis) voorstellen. Daarnaast lichtte de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg hun betrokkenheid in het Euregio Maas-Rijn project ‘Future proof for cure and care’ toe.

21


22


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

7. Deelname aan beurzen A. Biomedica, 7 en 8 april 2011 Biomedica is de grootste life sciences conferentie in de Top Technologie Regio, dit is de kennisregio rond Leuven, Hasselt, Eindhoven, Maastricht en Luik georganiseerd onder de slagzin ‘where science meets business in biomedical life sciences’. Het event is een initiatief van vier life sciences organisaties uit de Euregio, namelijk: LifetecZONe, Bioliège, Lifetec Aachen-Jülich en LifeTechLimburg die respectievelijk de regio Maastricht, Luik, Aken en Belgisch Limburg vertegenwoordigen. Het wetenschappelijk programma, gecombineerd met businesstracks, een expositie, matchmakingsessies en een jobbeurs maken het tot de ideale ontmoetingsplaats van wetenschap en industrie.

Na eerdere edities in Aken, Maastricht, Luik en Aken, werd voor de vijfde editie van de Biomedica Life Sciences Summit gekozen voor Eindhoven. Met niet minder dan 50 exposanten, 50 gastsprekers en meer dan 1000 deelnemers was ook deze editie een succes. Onder de sprekers noteerden we voor Limburg ondermeer Dr. Erik Buntinx van Pharmaneuroboost in Alken en Prof. Dr. Paul Dendale van de Universiteit Hasselt en het Jessa Ziekenhuis. LifeTechLimburg koos als organiserende partner voor het concept van een business lounge waarmee het op de expositieruimte een waaier aan activiteiten aanbood. Zo kregen geïnteresseerde actoren uit Limburg de mogelijkheid om een stand op te bouwen. Ook werd in het kader van Skills³, het Interregproject dat zich richt op de versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een matchmaking tussen werkgevers en werkzoekenden, georganiseerd. En tot slot verzamelden we de verschillende standhouders op onze netwerklunch met de mogelijkheid om een pitchpresentatie te geven over hun product of dienst.

23


24

B. Knowledge for growth, 5 mei 2011

C. Innoventivity Day, 13 oktober 2011

Knowledge for growth is de jaarlijkse afspraak van de Vlaamse biotechindustrie. De conferentie is een organisatie van FlandersBio, de overkoepelende organisatie voor de life sciences sector in Vlaanderen. Niet minder dan 1000 participanten die zo’n 330 bedrijven en organisaties uit de life sciences vertegenwoordigen participeerden aan deze conferentie. LifeTechLimburg zorgde voor aanwezigheid met een stand waarop we de sterke ontwikkeling in Limburgse life sciences sector kenbaar maakten.

Innoventivity Day is een organisatie van de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg en heeft tot doel de onderzoeksexpertise, dienstverlening en innovatieve toepassingen van de Limburgse kennisinstellingen aan de bedrijfswereld kenbaar te maken, hierin ondersteund door tal van lokale en Euregionale partners. Tijdens dit netwerkforum op de Campus Diepenbeek maakten de aanwezigen kennis met de uitgebreide waaier van toegepast onderzoek via standen, duopresentaties, keynote sprekers en een gerichte kennismakersbeurs. LifeTechlimburg verzorgde hier een presentatie en gaf tekst en uitleg bij haar werking op haar stand.


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

D. Creativity World Forum, 16 en 17 november 2011 Het Creativity World Forum is dé internationale ontmoetingsplek voor al wie bezig is met creativiteit. Het event dat afwisselend in Vlaanderen en één van de andere districts of creativity waaronder Oklahoma (USA), Rio de Janeiro (Brazilië) en Tampere (Finland) plaats vindt is een organisatie van Flanders DC. Voor 2011 kreeg Hasselt de eer om gastheer te zijn van het event. LifeTechLimburg maakte van de gelegenheid graag gebruik om de life sciences sector als innovatieve industrie in de schijnwerpers te zetten. We kozen ervoor om het Interreg project “Revalidatierobotica” (met partners PHL – Reval Instituut, UHasselt – Expertisecentrum voor Digitale Media, het Revalidatie en MS Centrum en andere actoren) naar voren te schuiven. Daarnaast vormde het forum een ideale setting voor de workshops die we organiseerden in het kader van Skills³. Op het CWF werd een skills workshop georganiseerd voor life sciences studenten. Op die manier konden we enkele topsprekers aan ons programma toevoegen en werd het innovatieve karakter van de life sciences extra in de verf gezet.

Gedurende de tweedaagse conferentie kregen bezoekers de mogelijkheid om een proefopstelling van het project te bezoeken, een project dat gerealiseerd wordt voor revalidatie van MS patiënten.

25


26


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

8. Ondersteuning BioVille, de Limburgse life sciences incubator Nauwelijks twee jaar na de officiële opening van BioVille huisvest deze eerste Limburgse bioincubator 16 bedrijven en organisaties die actief zijn in de life sciences sector, waarvan 4 met buitenlandse roots. Deze bedrijven zijn samen goed voor een directe tewerkstelling van een zeventigtal hooggeschoolde werknemers. BioVille heeft als doel om jonge, startende bedrijven en gespecialiseerde dienstverleners actief in de life sciences sector te huisvesten en operationeel te ondersteunen. Het concept van BioVille is uniek in de zin dat het ruim 2000 m2 tellende gebouw zowel aan startende bedrijven alsook aan mature groeibedrijven en gespecialiseerde dienstverleners met nood aan hoogwaardige infrastructuur onderdak biedt. Naast de flexibele kantoor- en laboratoriuminfrastructuur is er eveneens een uitgebreid

aanbod aan gemeenschappelijke technische faciliteiten en administratieve diensten. BioVille werd gerealiseerd en wordt beheerd door de NV Life Sciences Development Campus, een vennootschap opgericht door LRM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en de Universiteit Hasselt en met de steun van de Europese en Vlaamse overheid en de Provincie Limburg.

Voor de life sciences sector in Limburg is BioVille de belangrijkste hotspot en ontmoetingsplek bij uitstek. In haar werking zet LifeTechLimburg dan ook sterk in op de ondersteuning van de incubator. Enerzijds door het faciliteren van de bedrijven die in BioVille gehuisvest zijn met o.a. secretariaatsondersteuning en promotie via haar communicatiemiddelen en anderzijds door het organiseren van netwerkactiviteiten die de Limburgse life sciences community versterken. In dit kader past de jaarlijkse BBQ waarop we de life sciences actoren uit Limburg bij mekaar brengen en het concept van “LTL presents at BioVille”, meetings waarop we leveranciers en bedrijven een forum geven om hun diensten en/of producten kenbaar te maken aan de Limburgse life sciences bedrijven en organisaties. Tot slot dragen we zorg voor de zichtbaarheid van BioVille binnen Vlaanderen, België, de Euregio en een ruimere internationale context door BioVille een prominente plaats te geven in onze communicatie.

27


28


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

9. Deelname aan EFRO projecten in life sciences A. Skills³ In de Euregio is het begrip braindrain alom gekend: jonge goed opgeleide professionals die de regio verlaten omdat er onvoldoende of beperkte mogelijkheden zijn om binnen de regio een carrière uit te bouwen. Met het Skills³ project willen we de jonge professionals bewust maken van de arbeidsmarkt over de grenzen heen en op die manier de mobiliteit tussen de regio’s vergroten. Het gegeven dat de steden Hasselt, Aken, Maastricht en Luik op minder dan een uur van elkaar verwijderd liggen en zij samen meer dan 600 life sciences bedrijven tellen is een sterk argument. Skills³ heeft dan ook als missie het versterken van de Euregionale life sciences arbeidsmarkt. Samen met de partners uit Luik (Interface Université de Liège), Maastricht (LifeTecZONe) en Aken (AGIT en LifeTecAachen-Jülich) werd hier vorm aan gegeven door middel van drie werkpakketten: HR seminars waarin we samen met de bedrijven opportuniteiten ontdekken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, MasterClasses als brug tussen bedrijfsleven en jonge professionals en tot slot Vividlinks.eu, the life sciences career community.

HR Seminars Thinking in scenarios: The future of Life Sciences in the Euregio and the impact on the labour market 9 juni 2011 | Cadier en Keer Dit seminar wilden we aangrijpen om een strategische oefening op te zetten. Doel van deze strategische oefening was mogelijke toekomsten van de life sciences in de Euregio te exploreren en de implicaties voor de arbeidsmarkt te achterhalen. De methodiek die we hiervoor gebruikten was scenarioplanning. Een techniek die het mogelijk maakt om met een groep van een veertigtal personen te komen tot verschillende scenario’s en deze vervolgens uit te werken. Na uitgebreide bevraging van de markt kwamen we uit bij HitFoundation, een organisatie die eerder al betrokken was bij het opzetten van de Nigthingale scenario’s in Nederlands Limburg. Gebruikmakend van deze kennis konden we een vliegende start nemen. Als expert werd door HitFoundation Kees van der Heijden aangedragen, professor en gewezen lid van het scenarioplanningsteam van Shell.

29


Het seminar zelf verschilde in diverse opzichten van de voorgaande. Niet alleen werd slechts een selecte groep uitgenodigd, ook zou het programma een tijdspanne van 12 uur bestrijken.

MasterClasses

De resultaten werden enerzijds samengevat in een handige poster en anderzijds in een rapport wat een ruimere weergave gaf. Presenting Tools to Stimulate Cross Border Mobility of Talent 1 december 2011 | Aachen, Erholungsgesellschaft Voor het laatste seminar werd besloten een aantal zaken te combineren. Vooreerst wilden we de uitkomsten van de scenarioplanning voor een ruimer publiek brengen en ingaan op de realiteit van één van de scenario’s door het topic van Open Innovation te brengen. Daarnaast gaf dit seminar ons ook de mogelijkheid om over de toekomst van Vividlinks.eu te communiceren en het Skills3 project stijlvol af te ronden. Het programma deelden we op in drie onderdelen die overeenkwamen met de verschillende werkpakketten. Prof. Wim Vanhaverbeke, gevestigde waarde op het vlak van Open Innovation gaf een lezing binnen het onderdeel HR seminars. Voor de Master Classes nodigden we ervaringsdeskundigen uit voor een paneldiscussie en tot slot presenteerde Leo Koning en Maarten van Straaten van Elsevier de toekomstplannen voor Vividlinks.eu.

30

MasterClass Special Edition @ Biomedica 7 april 2011 | Eindhoven Het programma dat we de doelgroep, laatstejaars studenten en jonge professionals, op de special editions van de MasterClass aanboden bestond uit een matchmaking met life sciences bedrijven uit de Euregio in de setting van Biomedica op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Naast het ontdekken van jobopportuniteiten konden deze jonge professionals de verschillende lezingen volgen, de beurs bezoeken en op de Vividlinks.eu stand met het Skills3-team de verjaardag van het jobportaal vieren. De bedrijven die participeerden in de matchmaking waren: Thema Group, ScienceCo, Basic Pharma, Vabrema, EmulTech, PM Group, Bio Plus, XPE , Pharma&Science, Kelly Scientific.


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

Vividlinks.eu, the Life Sciences Career Community Onder de slogan vinden en gevonden worden opereert Vividlinks.eu als online platform waar jobzoekers, life sciences professionals in het algemeen en bedrijven en organisaties actief in de sector mekaar treffen. Omdat het Skills³ project eindigt op 31 december 2011, heeft het team veel energie gestoken in het zoeken naar een oplossing om de continuïteit van het portaal de verzekeren. Deze oplossing is gevonden bij Elsevier. Deze uitgeverij met naam binnen de wetenschappelijke wereld heeft het engagement opgenomen om met ElsevierJobs het management van Vividlinks.eu te verzekeren en het portaal verder uit te bouwen.

MasterClass@WorldCreativityForum 2011 Ethias Arena, Hasselt (B) | 17 November Voor de laatste MasterClass op het Skills³ programma werd het World Creativity Forum als gastlocatie gekozen. Niet alleen bood dit de mogelijkheid de life sciences sector als creatieve en kennisintensieve sector te promoten, tevens konden we op deze manier de senior studenten uit de Euregio een topspreker aanbieden. Niemand minder dan Garr Reynolds, Auteur van de “Presentation Zen” en “The Naked Presenter” gaf een boeiende lezing over de do’s en don’ts bij het geven van een presentatie en scherpte daarmee de softskills op het gebied van presentatievaardigheden aan.

Gedurende het project is Vividlinks.eu uitgegroeid tot een website met niet minder dan 280 bedrijfsprofielen die sinds de lancering in 2010 gemiddeld 408 keer geraadpleegd werden. In totaal publiceerden de bedrijven meer dan 1136 jobaanbiedingen met gemiddeld 104 bezoeken per aanbieding. Dagelijks heeft Vividlinks.eu gemiddeld 100 aanbiedingen. De site wordt maandelijks gemiddeld door zo’n 4000 unieke bezoekers aangeklikt en telt een 1000-tal profielen van life sciences professionals.

Daarnaast gaven Irmato, PNP Manager, de federale overheidsdienst voor veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en Valesta life sciences specifieke workshops met uiteraard uitgebreide aandacht voor carrière-opportuniteiten. Niet minder dan 73 studenten uit Aachen, Maastricht, Luik, Leuven en Hasselt schreven voor dit evenement in. 31


32


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

B. Towards “Top Technology Cluster” (TTC) Eind 2010 werd het Interreg IV Euregio MaasRijn (EMR) project TTC-ELAT goedgekeurd. TTC staat voor Top Technologie Cluster. Het project startte vanaf 1 januari 2011 en heeft een looptijd van 3 jaar. De doelstellingen voor TTC zijn het stimuleren van grensoverschrijdende projecten door middel van 1) doelgerichte netwerkevenementen en 2) een gedreven (cross border) business development. De activiteiten richten zich naar 4 clusters die een belangrijke invloed uitoefenen op de regionale economische ontwikkeling, namelijk life sciences, materialen, ICT en energie. Intercluster events zullen de actoren uit de vier cluster samenbrengen. De verschillende types “netwerk en intercluster activiteiten” bestaan uit de organisatie van socializing events, B2B-matchmakings en brokerage workshops. Op die manier kan men op een informele manier partners samenbrengen, gerichte meetings of workshops uitwerken in een bepaald cluster maar ook tussen verschillende clusters om op die manier clusteroverschrijdende innovatieve onderwerpen aan bod te laten komen.

Het business development aspect wordt geconcretiseerd door business developers uit elke regio en voor elke cluster te laten samenwerken. Door middel van interviews en workshops worden de noden en vragen maar ook het aanbod van bedrijven in kaart gebracht en aan elkaar gelinkt. Een voorbeeld is de organisatie van “ronde tafels” waarbij experts vanuit de academische wereld en de industrie samen gebracht worden rond 4 topics (Kanker - Cardiovasculaire aandoeningen- Alzheimer- Epilepsie) die kaderen in “Monitoring and diagnosis in chronic diseases”. Op die manier wordt de uitwisseling van ideeën, de creatie van synergie, de ontdekking of het opstarten van mogelijkheden voor samenwerking en het leren kennen van de competenties en technologieën gestimuleerd over de grenzen heen. Tech Transfer UHasselt coördineert de deelname vanuit UHasselt. Haar brede netwerk en expertise in het domein van life sciences maakt van LifeTechLimburg een ideale partner in de ondersteuning bij de organisatie van TTC events alsook het business development aspect. Vandaar dat LifeTechLimburg in de concrete invulling van de life sciences activiteiten voorziet.

33


34


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

10. Helpende hand LifeTechLimburg Om de ontwikkeling van de life sciences sector in Limburg alle kansen te geven biedt LifeTechLimburg samen met haar partners ondersteuning op het gebied van infrastructuur, onderzoek, financiering en netwerking & promotie.

Infrastructuur - Doorverwijzing van geïnteresseerde bedrijven naar management BioVille; Onderzoek

De projectmanagers volgen deze aanvragen op, bieden waar mogelijk directe steun of zoeken binnen het netwerk naar geschikte hulpkanalen. Naast een reactief beleid tracht LifeTechLimburg proactief bedrijven te benaderen, vraag en aanbod in kaart te brengen, op elkaar af te stemmen en synergieën te ontwikkelen.

- Begeleiding van bedrijven en organisaties bij klinische studies (Aanvraag Ethische Commissie, Rekrutering vrijwilligers,…);

Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

- Advertering en bekendmaking life sciences vacatures;

Financiering - Begeleiding van bedrijven met hun IWT aanvraag (samen met het Innovatiecentrum); - Begeleiding van academische partners in (EFRO)projectaanvraag; - Begeleiding van zorgactoren, bedrijven en kennisinstellingen in hun aanvraag voor Flanders’ Care Demonstratieprojecten; - Samenbrengen van bedrijven en organisaties met gespecialiseerde instanties zoals innovatiecentrum en LRM; - Verspreiding informatiemateriaal over subsidiemogelijkheden (Provinciaal, Vlaams, Europees);

Netwerking & Promotie - Advisering studenten life sciences naar tewerkstelling;

- Promotie life sciences sector naar verschillende doelgroepen; - Begeleiding van bedrijven, kennisinstellingen, zorgactoren in de zoektocht naar geschikte partners binnen de life sciences; - Netwerkevents om de wisselwerking tussen kennis-, zorginstellingen en bedrijven te optimaliseren en concrete samenwerkingsverbanden op te zetten (Technologiecafés); - Netwerkevents om de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, kennis- en zorginstellingen te versterken (Interregio meetings).

35


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

Bijlagen LifeTechLimburg presenteert internationale succesverhalen Jaarverslag 2010 LifeTechLimburg: Limburgse Life Sciences stevig op de kaart! LifeTechLimburg presenteert succesverhalen op lifesciencestopconferentie BIOMEDICA Eindhoven (7-8 april 2011) OfficiĂŤle kick-off Doctoral School for Medicine & Life Sciences ZorgIdee Award 2011 gaat naar Wit-Gele Kruis

37


Persmededeling 5-10-2011

LifeTechLimburg presenteert internationale succesverhalen LifeTechLimburg presenteerde op 5 oktober 2011 enkele succesverhalen van internationaal ondernemen op een Euregionale bijeenkomst aan de Universiteit Hasselt. Nieuwe startende bedrijfjes stelden zichzelf en hun product voor. De sector van de life sciences kent de laatste jaren een sterke groei in Vlaanderen. Ondanks het jeugdige karakter van de sector, wordt er toch stevig geïnvesteerd in internationaal ondernemen. Getuige hiervan zijn de succesverhalen van Limburgse bedrijven zoals Melotte en Medinvents die LifeTechLimburg presenteerde. Melotte uit Zonhoven ontwikkelt en produceert maatoplossingen en medische protheses op zowel analoge als digitale wijze. Medinvents is een Hasseltse bedrijf dat innovatieve producten ontwikkelt ten behoeve van minimale invasieve biopsie. Aan de basis van de groei in de sector van de life sciences ligt de gebundelde inzet van diverse partners zoals UHasselt, de provincie Limburg en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Deze samenwerking heeft geleid tot een groot onderzoekspotentieel, aangepaste bedrijfsinfrastructuur met de incubator Bioville, nieuwe bedrijfsinvesteringen en de oprichting van een clusterorganisatie. LifeTechLimburg is de organisatie die de ontwikkeling van de biomedische life sciences en medische technologie sector in de provincie Limburg ondersteunt. Onder life sciences verstaan we de kennis en technologie die leidt tot betere geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. “Internationaal ondernemen in de Limburgse life sciences”. Professor Piet Stinissen (UHasselt), voorzitter van LifeTechLimburg: “Omdat de Limburgse life sciences relatief jong zijn en veel biotechnologie bedrijven nog in de R&D fase zitten, lijkt het misschien alsof internationaal ondernemen nog niet aan de orde is. Niets is minder waar. Internationaal ondernemen kan immers mooie opportuniteiten opleveren. Hoe meer de bedrijven internationaal actief zijn, hoe groter de slagkracht van de Limburgse economie. Vanuit LifeTechLimburg ondernemen we bovendien ook diverse activiteiten, samen met onze partners, om de Limburgse life sciences internationaal op de kaart te zetten.” Piet Pauwels (UHasselt): “Uit recent onderzoek dat we voor VOKA – KVK Limburg hebben uitgevoerd bleek nogmaals dat export van levensbelang is voor de Limburgse economie. Zo verwacht meer dan 50 % van de ondervraagde bedrijven dat export in 2012 nog belangrijker wordt in hun totale omzet.” Tijdens de bijeenkomst kregen bovendien nieuwe startende bedrijfjes via zeer korte pitches de kans om zichzelf en hun product voor te stellen. Doormiddel van de organisatie van grensoverschrijdende netwerkactiviteiten zoals deze tracht LifeTechLimburg een aanzet te geven tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve samenwerkingen of ideeën. Het Interregio technologiecafé is een initiatief van LifeTechLimburg in samenwerking met haar grensoverschrijdende partners Maastricht Instruments, Hemolab Cardiovascular Engineering, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) en de kamers van Koophandel van Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Bovendien werd deze bijeenkomst voor de eerste keer opgenomen in de zogenaamde Top Technologie Cluster waardoor het bereik van deze bijeenkomst werd verruimd naar ondernemers en onderzoekers in de regio’s Aken, Leuven en Luik.

38


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

Persmededeling 24-5-2011

Jaarverslag 2010 LifeTechLimburg: Limburgse Life Sciences stevig op de kaart! Zopas verscheen de eerste editie van het jaarverlag van LifeTechLimburg, de clusterorganisatie voor de ontwikkeling van de regionale lifesciencessector. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de biomedische life sciences, medische technologie en innovatie in de gezondheidszorg. Dit zijn kennisintensieve domeinen die belangrijk zijn voor de groei van onze economie én een betere gezondheidszorg. Als jonge organisatie reikt LifeTechLimburg bedrijven en organisaties de hand om vragen met betrekking tot financiering, infrastructuur, onderzoek en netwerken & promotie mee op te lossen. Ze werkt hiervoor samen met haar partners de Provincie Limburg, LRM, de POM, Universiteit Hasselt en de drie Limburgse Hogescholen (Xios, PHL, KHLim), de ziekenhuizen Jessa en ZOL, het Innovatiecentrum Limburg en het Agentschap Ondernemen. Successen opgesomd In 2010 werden een aantal belangrijke successen geboekt in de realisatie van het ‘Life Sciences Actieplan’, het masterplan dat inzet op de regionale ontwikkeling van de life sciences in onze regio. Deze successen zoals de versterking van de regionale life sciences (kennis)cluster, de officiële ingebruikname van BioVille*, de Limburgse life sciences incubator en de verdere uitbouw van LifeTechLimburg als platformorganisatie worden mooi geïllustreerd in dit jaarverslag. Bovendien werd ook werk gemaakt van een Euregionale arbeidsmarkt voor life sciences en werden er diverse activiteiten gerealiseerd om de life sciences zichtbaar te maken zowel in de media en op gespecialiseerde beurzen als voor het grote publiek. Lifesciencescluster met 30 bedrijven! Prof. dr. Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg: “Met dit jaarverslag willen we graag in woord en beeld voorstellen waar we het afgelopen jaar samen aan gewerkt hebben. Mede dankzij LifeTechLimburg, haar partners en haar financieringsbronnen (Europa, de provincie Limburg en de Stichting Limburg Sterk Merk) staat Limburg vandaag als lifesciencesregio op de kaart.” “Er werd verder geïnvesteerd in nieuwe projecten in onze kennisinstellingen en ziekenhuizen die de kiem vormen voor toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We zijn ook blij dat het afgelopen jaar, onder andere dankzij investeringen van LRM, nieuwe lifesciencesbedrijven zich gevestigd hebben in Limburg, waardoor onze jonge lifesciencescluster vandaag al bijna 30 bedrijven omvat.” Meer info

Het jaarverslag kan digitaal geraadpleegd worden op de website van LifeTechLimburg www.lifetechlimburg.be Het Project ‘Life Sciences Platform’ wordt financieel gesteund door de stichting Limburg Sterk Merk.

Contactpersonen

Piet Stinissen, voorzitter, e-mail: Piet.Stinissen@uhasselt.be Caroline Steensels, projectmanager, e-mail: Caroline.Steensels@lifetechlimburg.be

* BioVille wordt beheerd door de nv LSDC waarin LRM, de UHasselt en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij particperen.

39


Persmededeling 6-4-2011

LifeTechLimburg presenteert succesverhalen op lifesciencestopconferentie BIOMEDICA Eindhoven (7-8 april 2011) Op de inhoud van dit persbericht rust een embargo tot 7 april 2011 om 13 uur Biomedica is het belangrijkste lifesciencescongres in de Top Technologie Regio, dit is de kennisregio rond Leuven, Hasselt, Eindhoven, Maastricht, Aken en Luik. Dit jaar vindt Biomedica plaats in Eindhoven op 7 en 8 april 2011. LifeTechLimburg, het Limburgse lifesciencesplatform, is medeorganisator van dit congres waar vertegenwoordigers uit universiteiten, ziekenhuizen, het bedrijfsleven en de overheid mekaar ontmoeten en informeren over recente ontwikkelingen uit de groeiende biomedische sector (nieuwe technologie en producten voor de toekomstige gezondheidszorg). “Voor onze jonge life sciences sector is dit een ideale plaats om de sterktes van onze jonge dynamische life sciences cluster te presenteren aan onze partners in het buitenland en lopende en/of nieuwe initiatieven in dit beloftevolle domein in contact te brengen met mekaar”, zeggen Piet Stinissen en Bert Op ‘t Eijnde, voorzitter en ondervoorzitter van LifeTechLimburg. Het is deze dynamische groei die het provinciale beleid beoogt. Limburgs gedeputeerde van economie Marc Vandeput licht toe: “De sector van de life sciences behoort meer dan ooit tot het DNA van de Limburgse economie. Wij zullen geen kans onverlet laten om deze sector alle ontwikkelingskansen te geven. Uiteindelijk moet dat leiden tot nieuwe bedrijfsinvesteringen, nieuwe jobs, een nog betere gezondheidszorg en een excellente Limburgse levenskwaliteit.” Bij de diverse internationale presentaties zijn er ook belangrijke bijdragen vanuit de provincie Limburg, zowel van het bedrijfsleven, de Limburgse ziekenhuizen als vanuit Universiteit Hasselt. Pharmaneuroboost uit Alken en Complix uit Diepenbeek zijn twee jonge bedrijven die hard aan de weg timmeren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Pharmaneuroboost wordt geleid door dr. Erik Buntinx, en hij zal de recente doorbraken van zijn bedrijf bespreken met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe antidepressiva. Dr. Ignace Lasters, CSO van Complix, bespreekt hoe dit nieuwe biotech bedrijf unieke technologie gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor autoimmuniteit en infectieziekten. Vanuit de Limburgse ziekenhuizen presenteren de cardiologen prof. dr. Wilfried Mullens (Ziekenhuis Oost-Limburg en UHasselt) en prof. dr. Paul Dendale (Jessa en UHasselt) bevindingen uit hun recente wetenschappelijke studies. In twee onafhankelijke voordrachten bespreken zij hoe multimediatechnologie wordt gebruikt in het opvolgen van patiënten met diverse hartproblemen. Het is duidelijk dat deze ziekenhuizen aan de top staan in dit domein. Prof. dr. Sven Hendrix (UHasselt) presenteert resultaten vanuit het Biomedisch Onderzoeksinstituut van UHasselt waar men baanbrekend onderzoek verricht naar ziektes zoals multiple sclerose en ruggenmergtrauma.

40


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

De TechTransfer dienst van de UHasselt is aanwezig om alle nieuwe vindingen van de kennisinstellingen te presenteren aan het bedrijfsleven. Naast de vele presentaties is er ook een actieve bijdrage vanuit diverse bedrijven op de expo waar LifeTechLimburg de Limburgse succesverhalen bundelt in een ruime stand. Op die plek wordt ook een jobevent gehouden waaraan 35 studenten van UHasselt en de Limburgse Hogescholen deelnemen, en waar ze informeel kunnen kennismaken met het bedrijfsleven, nuttige contacten kunnen leggen en leren van de mensen uit het veld. Via deze activiteiten werkt men aan een de uitbouw van een Euregionale arbeidsmarkt voor life sciences. Op die manier levert de Limburgse life sciences cluster een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Biomedica om wetenschap en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en mee te bouwen aan een sterke Euregionale life sciences cluster. Meer informatie: Prof. dr. Piet Stinissen, voorzitter LifeTechLimburg E-mail: piet.stinissen@uhasselt.be Prof. dr. Bert Op ‘t Eijnde, ondervoorzitter LifeTechLimburg E-mail: bert.opteijnde@uhasselt.be Volledig programma: www.biomedicasummit.com

41


Persmededeling 18-2-2011

Officiële kick-off Doctoral School for Medicine & Life Sciences Maandag 21 februari 2011 – 15.30 uur – Auditorium H2

Op 21 februari vindt de officiële kick-off plaats van de Doctoral School for Medicine & Life Sciences. In aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, gedeputeerde voor economie Marc Vandeput en rector Luc De Schepper wordt het concept van de doctoral school toegelicht en zal er ook een discussie zijn over het belang hiervan met enkele lifesciencesondernemers, dr. Ludo Lauwers (Janssen Pharmaceutica) en dr. Mark Vaeck (Complix nv). De opening van de Doctoral School for Medicine & Life Sciences is een grote vooruitgang om de biomedische opleiding aan Universiteit Hasselt diepgaand aan de regionale bedrijfswereld te koppelen. Voor de opleiding van de studenten is een goede samenwerking en uitwisseling met de Limburgse lifesciencesondernemingen namelijk van cruciaal belang. Om die koppeling met de sector zichtbaar te maken, zullen verschillende lifesciencesbedrijven een peterschap ondertekenen om op die manier het initiatief van de doctoral school te ondersteunen. Jobopportuniteiten Decaan Piet Stinissen licht toe: “Het volgen van een traject binnen de doctoral school biedt enerzijds extra mogelijkheden binnen de academische wereld voor afgestudeerde doctoraatsstudenten. Anderzijds worden er jobopportuniteiten gecreëerd binnen de life sciences door de nauwe samenwerking met industriële partners.” Professor Sven Hendrix, directeur van de doctoral school, vult aan: “Dit laatste maakt onze doctoral school dan ook uniek in zijn soort. Niet alleen beogen we om de opleiding van doctoraatstudenten verder te professionaliseren, maar we bereiden onze toekomstige doctorandi ook specifiek voor op een carrière in de life sciences sector.” “Het volgen van een traject binnen de doctoral school wordt uiteraard niet zomaar cadeau gedaan. De doctorandus dient een aantal skills te verwerven, zowel ‘scientific and business skills’ als de zogenaamde ‘soft skills’.” “Op die manier willen we nog meer excellente buitenlandse doctoraatstudenten aantrekken naar onze universiteit, wat de sterke groei van het onderzoek de laatste jaren ook in de toekomst moet mogelijk maken”, aldus de rector. Om voeling te krijgen met het bedrijfsleven zal de doctoral school in samenwerking met onder andere verschillende life sciences bedrijven, LRM en LifeTechLimburg seminaries inrichten over mogelijke carrièrewegen die doctoraatsstudenten kunnen volgen voor een verdere carrière binnen de industrie en/of de life sciences. Daarnaast zullen master classes ingericht worden in de context van Skills³ om het contact tussen doctoraatsstudenten en bedrijven te vereenvoudigen. Voorbereiding arbeidsmarkt Over die soft skills zegt professor Sven Hendrix: “Lab management, presentatievaardigheden, artikels schrijven, stressmanagement, timemanagement,… kunnen allemaal onder de noemer van soft skills gebracht worden. In het kader hiervan zal er dit jaar nog een pilootproject starten waarbij doctorandi leren hoe zij hun kunnen managen.”

42


Jaarverslag LifeTechLimburg 2011

De doctoral school leidt niet alleen tot een structurering van de opleiding, een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en het verwerven van allerlei skills maar brengt ook de doctoraatstudenten van de verschillende instellingen en vakdomeinen (BIOMED, patient safety, PHL revalidatiewetenschappen, ZOL, Jessa Ziekenhuis,…) in contact met elkaar. Zo verschijnt er nu al maandelijks een newsletter waarin belangrijke gebeurtenissen aangekondigd worden en leuke nieuwtjes het soms moeizame doctoraatsleven weer helemaal opfleuren. Bovendien wordt de doctorandus attent gemaakt op belangrijke deadlines, waaronder die voor het indienen van projectvoorstellen. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst onderzoekscoördinatie van Universiteit Hasselt. PROGRAMMA KICK-OFF 15.30 uur Openingswoord Prof. dr. Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt 15.40 uur Life sciences in het kader van de Top Technology Region De heer Marc Vandeput, gedeputeerde van Economie en Europese aangelegenheden van de provincie Limburg 15.50 uur Voorstelling Doctoral School for Medicine & Life Sciences Prof. dr. Sven Hendrix, directeur Doctoral School 16.00 uur Het belang van de Doctoral School voor de opleiding van doctoraatsstudenten: paneldiscussie • Prof. dr. Piet Stinissen, decaan faculteit geneeskunde • Prof. dr. Paul Janssen, vicerector onderzoek UHasselt • Dr. Ludo Lauwers, Senior Vice-President R&D, Janssen Pharmaceutica nv • Dr. Mark Vaeck, CEO Complix • Bieke Broux, doctoraatsstudent • Moderator: Marleen Finoulst, hoofdredactrice gezondheidsmagazine ‘Bodytalk’ 16.30 uur Onderzoek en innovatie: toekomstperspectieven Mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding 16.40 uur Afsluiting Prof. dr. Piet Stinissen, decaan faculteit geneeskunde 17.00 uur Receptie 43


Persmededeling 16-12-2011

Zorgidee Award 2011 gaat naar Wit-Gele Kruis LifeTechLimburg en UHasselt organiseerden op 16 december 2011 Zorgidee 2011. Nieuwe trends, uitdagingen en opportuniteiten in de zorg kwamen aan bod. Wit-Gele Kruis werd met haar Telethuis®-project de gelukkige winnaar van de Zorgidee Award 2011. LifeTechLimburg en UHasselt organiseren Zorgidee 2011 Hoe ziet de zorg van de toekomst eruit? Deze vraag stond centraal bij Zorgidee 2011, dat LifeTechLimburg en UHasselt op 16 december organiseerden. Nieuwe trends, uitdagingen en opportuniteiten in de zorg kwamen aan bod. Daarnaast reikten minister Jo Vandeurzen en gouverneur Herman Reynders de Zorgidee Award 2011 uit. Wit-Gele Kruis werd de gelukkige winnaar met haar Telethuis®-project. Patiënt van op afstand telemonitoren Wit-Gele Kruis sleepte vandaag de Zorgidee Award 2011 in de wacht. Het Telethuis®-project onderzoekt of telemonitoring voor patiënten met een nood aan begeleide/gecontroleerde bloeddrukmetingen een mogelijk zorgaanbod kan bieden. Concreet: de verzorger zou zijn patiënt, die thuis op dat moment thuis is, van op afstand moeten kunnen monitoren. Het Telethuis®-project wist de jury te overtuigen “omdat de nieuwste technologie op een efficiënte manier wordt ingezet in de thuiszorg”. Nieuwe zorgtechnologieën met een enorme impact Zorgidee focust op innovatieve projecten in de zorgsector. En dat is van onschatbare waarde, vindt minister Jo Vandeurzen: “Zorgidee is een zeer belangrijk initiatief aangezien nieuwe technologieën in de zorg, een enorme impact zullen hebben op de zorg in de volgende jaren. Vandaar dat we vanuit beleidsdomeinen ook zeer sterk investeren in innovaties in de zorg.” Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg, voegt toe: “Limburg beschikt over zeer sterke troeven om in het domein van nieuwe zorgtechnologie een vooraanstaande rol te spelen. Dat wordt geïllustreerd door enkele concrete voorbeelden die vandaag werden voorgesteld.” Eén van die innovaties is ReSkin: een nieuw, innovatief verband dat vocht –en wrijfletsels bij bedlegerigen voorkomt. ReSkin bespaart verpleegkundigen heel wat tijd en biedt de gebruiker meer comfort. De nieuwe ReSkin Silicone Skin Technologie werd onlangs nog geselecteerd als demonstratieproject van Flanders’ Care. Telemonitoring in Limburg Ook telemonitoring in Limburg kwam aan bod. In het hartcentrum van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) worden zowat 200 patiënten met een geïmplanteerde hartstimulator gemonitord. Telemonitoring wordt door het Jessa Ziekenhuis ook toegepast voor patiënten met hartritmestoornissen die na een ziekenhuisopname terug naar huis gaan. De kosteneffectiviteit en het wetenschappelijk nut van deze mogelijke toepassingen zullen ook in de nabije toekomst worden onderzocht. Voor dit laatste is een samenwerking tot stand gekomen tussen het ZOL, het Jessa Ziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de UHasselt. Tot vandaag werd telemonitoring vooral toegepast bij cardiale aandoeningen, maar deze manier van opvolgen geeft ook mogelijkheden naar diabetici, longpatiënten e.a. (Het klinische gedeelte van dit project wordt uitgevoerd door het ZOL in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis)

44


LifeTechLimburg BioVille - Agoralaan gebouw Abis - 3590 Diepenbeek www.lifetechlimburg.eu - 011/28 69 00

LifeTechLimburg Jaarverslag 2011  

LifeTechLimburg heeft een actief 2011 achter de rug. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de verschillende activiteiten: organisatie van...

LifeTechLimburg Jaarverslag 2011  

LifeTechLimburg heeft een actief 2011 achter de rug. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de verschillende activiteiten: organisatie van...

Advertisement