Lifestyle Dordrecht Herfst sept. 2016

Page 76

Unieke prestatie van Dordtse stadsorganist Cor Ardesch

in het teken van Bach

Acht jaar

foto Ruud Baan

De stadsorganist van Dordrecht, Cor Ardesch, startte in 2008 een ambitieus project: het op cd vastleggen van alle orgelwerken van Johann Sebastian Bach. Telkens speelde hij daarvoor op hetzelfde Bach-orgel. Op 24 augustus presenteerde de organist onder een overweldigende belangstelling in de Grote Kerk de achttiende en tevens laatste cd in de reeks.

voorgekomen dat alle Bachwerken op één orgel werden

Waarom is besloten zo’n orgel in de Dordtse Grote Kerk te bouwen?

opgenomen. Zes jaar dacht hij er over te doen maar dat bleek

“Dit type instrument was nog niet aanwezig in Nederland en we

iets te optimistisch. Het werden er uiteindelijk acht.

wilden ons onderscheiden van de rest. Bovendien biedt een

Lifestyle Dordrecht stelde daarom acht vragen aan

instrument op de begane grond mogelijkheden om samen te spelen

stadsorganist Cor Ardesch.

met orkesten en koren. Bijvoorbeeld om cantates van Bach of

Een unieke prestatie. Het is in Nederland nog niet eerder

orgelconcerten van Händel uit te voeren.”

De eerste vraag is natuurlijk: waarom besluit iemand alle orgelwerken van Bach op cd te zetten?

Waarom vonden de cd-opnames ’s nachts plaats?

“In 2007 werd het Bach-orgel in de Grote Kerk in gebruik genomen.

“In de kerk is een nagalm van negen seconden aanwezig. Wanneer

Een heel bijzonder orgel. Uniek in Nederland. Er zijn veel fraaie

er buiten iemand schreeuwt of er rijdt een bus buiten de kerk om,

instrumenten, maar dit is het enige instrument dat in de stijl van

hoor je dat dus negen seconden. Daarbij moest het carillon uitgezet

Silbermann is gebouwd. Gottfried Silbermann was een beroemde

worden en het slagwerk van de klok.”

orgelbouwer ten tijde van Bach. Niemand minder dan Johann zich lovend uit over deze orgelbouwer.

Wat is het wonderlijkste wat je tijdens deze nachtelijke uren hebt meegemaakt?

De vraag is dan natuurlijk wat je gaat doen om zo’n bijzonder

“Op een bepaald moment werd er op de deur van de kerk

instrument bekendheid te geven. Concerten geven uiteraard, maar er

geklopt…3.30 uur. ‘Een boze buurman’ was het eerste dat bij me

kan meer. Vandaar dat opnametechnicus Aad van der Waal en ik het

opkwam. Het bleek een dronken man te zijn die vermoedelijk niet

plan hebben opgevat om alle orgelwerken van Bach op cd vast te

echt gecharmeerd was van Bach. Je zou verwachten dat mensen

leggen. Daarmee zet je het instrument echt op de kaart.”

rondom de kerk klagen over orgelmuziek, midden in de nacht. Dat

Sebastian Bach zelf (in zijn tijd een gevreesde orgelkeurmeester) liet

heb ik nooit gehoord. Wel werd het luiden van de klok gemist.”

Lifestyle DORDRECHT | 76


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.