__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 91

Na grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven heeft nu ook Dordrecht een eigen Yoga Festival. Met ruim honderdvijftig deelnemers was de eerste editie van het Yoga&Lifestyle Festival op zondag 1 november een groot succes. “De vraag naar yoga wordt ook in Dordt steeds groter en aan een festival was dan ook zeker behoefte”, aldus Jolande van der Wal, een van de drie organisatoren en eigenaar van Lifestyle Studio Dordrecht.

Dordrecht heeft nu eigen jaarlijks yoga festival:

Sandra Nunez, Fee Busenkell en Jolande van der Wal (v.l.n.r.) hebben Dordrecht een eigen yogafestival gegeven.

‘Hier was echt behoefte aan’

De dag werd geopend door Barbara Muller, oprichtster van Het Babyhuis

Ook voor mannen

en de Beschermde Wieg en zelf enthousiast yogabeoefenaarster. Met

Wie denkt dat yoga alleen voor vrouwen is, heeft het mis. “Tijdens het

workshops als Mindfulness, Kinderyoga, Mantra zingen en verschillende

Yoga Festival was er ook zeker een aantal mannen”, vertelt Jolande.

yogadisciplines, was er voor iedereen wat te doen. “Het doel van dit

“Ze waren nog wel in de minderheid en ook in onze yogascholen is

festival was om yoga voor iedereen toegankelijk te maken”, legt Jolande

een mannelijke kandidaat nog een uitzondering, maar ik verwacht

uit. “We wilden laten zien wat een fantastische

dat in de toekomst steeds meer mannen de

yogascholen we in Dordrecht hebben en alle

voordelen van yoga gaan inzien. In de grotere

vooroordelen die er over yoga zijn wegnemen”,

steden zijn mannelijke yogabeoefenaars al

voegt Fee Busenkell van CoVita toe. “Yoga is

veel minder een bijzonderheid.” Tijdens het

echt niet zweverig en niet voor geitenwollen

Yoga Festival konden mensen die om welke

sokken figuren. Yoga is juist hip en trendy en

reden dan ook nieuwsgierig waren naar

een manier van leven.” Medeorganisator Sandra

yoga al gratis kennismaken met een aantal

Nunez van Spetteryoga is het daar helemaal

verschillende yoga vormen. “We zijn allemaal

mee eens. “Behalve een hype is yoga ook iets

anders, daarom moet je ook de bewegingen

wat tegenwoordig echt nodig is. Mensen hebben

vinden die bij je past”, vertelt Jolande. “Er zijn

zo’n druk leven en yoga is een goede manier om

zoveel vormen van yoga; de een heel rustig

weer tot jezelf te komen. Dit geldt ook zeker voor

en meer gericht op meditatie en de ander

kinderen, waar tegenwoordig al op jonge leeftijd

veel dynamischer. Bij onze yogascholen kun

veel van wordt gevraagd. Daarom heb ik gekozen

je altijd een gratis proefles krijgen om te kijken

voor het geven van kinderyoga. Waarbij ik hen

wat bij jou past.”

telkens op het hart druk: je bent goed zoals je bent!”

Verlichting

Realiteit Het idee van een Yoga Festival kwam net

Juist in de donkere winterperiode kan yoga voor wat

na de zomervakantie bij Sandra op. Ze

verlichting zorgen volgens de dames. “Yoga zorgt

benaderde Jolande en Fee en het idee

voor innerlijke rust en brengt je in balans. Hierdoor slaap je bijvoorbeeld

werd al snel realiteit. “We hebben het festival in een paar weken

beter en zit je lekkerder in je vel”, vertelt Fee. “Je rekt en strekt je spieren,

georganiseerd,” vertelt Fee. “Iedereen was enthousiast; iedere

waardoor je spieren ontspannen. Wat er in je lijf gebeurt met je spieren,

yogaschool die we hebben benaderd, was aanwezig en ook de

gebeurt tegelijkertijd ook in je geest”, vult Jolande aan. “Het helpt je

Dordtse ondernemers die we hebben gevraagd om iets te leveren

dingen los te laten. Door de oefeningen te combineren met een bewuste

voor de goodiebag wilden erg graag meewerken. De opkomst van

ademhaling en een stukje meditatie leer je om je te concentreren op

ruim honderdvijftig deelnemers was boven verwachting hoog. We

je lijf en niet op de dingen die je dwars zitten”, aldus Sandra. Yoga leert

gaan hier dan ook zeker een jaarlijks evenement van maken.”

je weer om je te richten op het positieve in het leven. “Als je in een negatieve spiraal dreigt te raken, is yoga juist goed om dit tegen te gaan. Het is een filosofie die je leert om dankbaar te zijn voor alles wat je hebt,”

Tekst Jannelie Bras | Foto’s Yoga Festival

legt Jolande uit.

Lifestyle DORDRECHT | 91

Profile for Lifestyle Dordrecht

Lifestyle Dordrecht Winter dec 2015  

Vol winterse verhalen, mooie foto's van wit Dordrecht en natuurlijk artikelen, columns en nog veel meer.

Lifestyle Dordrecht Winter dec 2015  

Vol winterse verhalen, mooie foto's van wit Dordrecht en natuurlijk artikelen, columns en nog veel meer.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded