Page 1

# 5 16 maj 2013

BIOTECH

sid 6

Creative Antibiotics tvingas till slut till likvidation.

MEDTECH

sid 11

Aga Linde Healthcare startar egen klinik.

PHARMA

sid 13

Lundbeck lanserar sitt Selincro mot alkoholmissbruk.

”Jag vill se ett Sverige där förebyggande vård är lika viktig som behandlande vård.” ANNA NILSSON VINDEFJÄRD, GENERALSEKRETERARE FORSKA SVERIGE

FORSKNINGEN, AFFÄRERNA OCH MÄNNISKORNA V E T E N S K A P

3D-SKRIVARE HAR NÅTT MEDICINEN BIOPRINTER. Det amerikanska företaget Organovo är pionjärer inom fältet vävnadskonstruktion. Med sin 3D-skrivare skrev de för ett par veckor sedan ut en fungerande bit lever. Målet är nya organ för transplantation, men redan nästa år ska vävnad skrivas ut för forskning. Sid 22

Hoten som tystar

I N T E R V J U

”Det är viktigt att SSF fortsätter synas, men det måste ske till rimlig kostnad” LARS HULTMAN, TILLTRÄDANDE VD FÖR STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING

forskarna

LYCKAD

LÄKEMEDELSUTVECKLING

Ny teknik utmanar EMA FRAMTID. Nya tek-

DJURRÄTTSEXTREMISTER KARTLÄGGER FORSKARE DÅLIGT STÖD TILL DE SOM FÅR LEVA MED HOTEN INDUSTRIN VÄDJAR OM BÄTTRE SAMORDNING FRÅN POLISEN

apl.se

Sid 4

Våra kunders framgång är vår framgång.

Sid 10

niker som genterapi, stamcellsterapi och vävnadsterapi ställer helt nya krav på EMA när de ska bedöma nytta och risk. Utmaningen förstärks av att det är många små företag som driver utvecklingen, säger Christian Schneider, ordförande i CAT inom EMA. Sid 4 i bilagan

135

personer kvar på vaccinanläggning. NYSTART. Crucell var på väg att packa ihop produktionen i SBL Vaccines gamla lokaler. Men efter en rejäl övertalningskampanj satsar de nu i stället på att renovera och nyanställa. Sid 2 i bilagan


2

INTRO

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Redaktion

Ledare

Chefredaktör Ingrid Heath ingrid.heath@idg.se 08-453 61 80 twitter.com/ingrid_heath

Dags att tala högt om de hotade forskarna

E

tt brott som ingen för statistik över, som ingen vet om det ökar eller minskar och som alla vant sig vid som en del av vardagen. Vad gör man med det? När vi på redaktionen bestämde oss för att börja titta på frågan om hot mot forskare från djurrättsaktivister var det med viss bävan. Vi vet från samtal med både forskare och företagsledare att problemet finns, men vi vet också att få vill berätta om det öppet. Vissa tycker till och med att det är förkastligt att prata om det överhuvudtaget. Rädslan är helt enkelt stor att man ska väcka den björn som sover. Men det är just i det resonemanget vi hittar själva grundproblemet. För 1) det finns en björn. Och 2) björnen tycks inte riktigt sova. Snarare småslumrar den, för att ibland göra utfall. Den kartläggning vi gjort av aktivisters hemsidor visar med all önskvärd tydlighet att forskare i Sverige dagligen får leva med att vara uthängda med namn och adress följt av uppmaningar att de ska förföljas mer eller mindre hotfullt. Ibland verkställs hoten med uppbrända bilar och rödmålade hus. För de forskare som utsätts är maktlösheten total. Du kan polisanmäla, ibland leder det till åtal men oftast får du bara leva vidare med obehaget. Mest troligt är du utsatt för ett tomt hot, men ovissheten är ändå din nya följeslagare.

Nyhetsredaktör Tove Tingvall tove.tingvall@idg.se 08-453 64 13 twitter.com/tovetingvall

rättsaktivism så att det går att få överblick och utöka besöks- och kontaktförbud till att innefatta djurrättsaktivister. Rikskriminalpolisen har av allt att döma lyssnat och ett förslag därifrån till justitiedepartementet är på gång. Det är med andra ord snart upp till regeringen att fatta beslut som åtminstone kan ge både polisen och de drabbade en rimlig chans. Det är bra att branschen driver på för att sätta fokus på frågorna och att de på så sätt valt en något offensivare strategi. Men risken är att ingen lyssnar när väck-inte-den-björn-som-sover-strategin fått råda allt för länge.

Nyhetsredaktör Ingrid Helander ingrid.helander@idg.se 08-453 64 13

”För de forskare som utsätts är maktlösheten total.”

Det är den stora baksidan med tystnad. Ju mindre man pratar om djurrättsaktivisternas hot mot forskare, desto mindre verkar problemet. Och ju mindre problemet verkar desto mindre kommer att göras för lösa det. Men så länge det finns forskare som tvingas leva under hot, tomma eller verkliga, finns det något att prata om.

Forskningen. Det är något djupt fascinerande med 3D-skrivare. Och när de letar sig in i medicinen tror man knappt sina öron. Men mycket tack vare att stamcellsteknikerna utvecklats enormt det senaste decen-

,

A F F Ä R E R N A

Reportrar Elisabet Ottosson

Korrektur Lotta Kempe lotta.kempe@idg.se

Patrik Ståhl labb.lifescience@idg.se

Börsanalytiker Klas Palin klas.palin@redeye.se

Layout Måns Klockar mans.klockar@idg.se

Peter Östling peter.ostling@redeye.se

Marknad Marknads- & Försäljningschef Jonas Lindholm jonas.lindholm@idg.se 08-453 62 90

Det är svårt att röra vid den här frågan utan att samtidigt ta debatten för och emot djurförsök. Och självklart ska den debatten föras. De etiska avvägningarna är många gånger svåra och trots kontrollsystem finns hela tiden risken att djur missköts. Allt detta ska tas på allvar, och strävan ska alltid vara att minska djurförsök. Men inget motiverar förföljelse och hot av forskare. Det är när man inser att hoten ändå är vardag för många forskare som den dåliga samordningen inom polisen blir provocerande. De senaste tio åren har brottsbekämpningen skett regionalt, trots att aktivisterna organiserar sig nationellt. Frustrationen hos de företag och institutioner vars anställda är utsatta för hoten har vuxit, och sedan en tid tillbaka har de samlat sig för att tydligare ställa krav på polisen och i slutänden de styrande politikerna. Arbetet har resulterat i en önskelista som är både tydlig och kort. Tillsätt en nationell samordnare för brottsbekämpning, skapa en brottskod för djur-

F O R S K N I N G E N

Webbredaktör Anna Sundström anna.sundstrom@idg.se 08-453 62 83

Annonsförsäljning Camilla Junesjö camilla.junesjo@idg.se 08-453 60 26

Annonsförsäljning Fredrik Svensson fredrik.svensson@idg.se 08-453 60 46

Redaktionsrådet

O C H

M Ä N N I S K O R N A

niet väntar fler och fler häpnadsväckande genombrott.

de sig för att också öppna egna kliniker. Företagsamt.

Affärerna. Aga Linde Healthcare levererar andningsgaser till sjukvården. Men när de också såg en lucka i vården bestämde

Människorna. Sofia Wallström blir som tippat ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Därmed

J U S T

N U

får myndigheten en ledare som kan allt och lite till om olika prissättningssystem och dess olika intressenter. Hon har en gedigen uppgift framför sig att ena alla.

Eugen Steiner, partner Health Cap Eva Sjökvist-Saers, vd, APL Rickard Bergström, vd, EFPIA Jan Hellqvist, Nordenchef, TFS Yvonne Mårtensson, vd, Cellavision Mathias Uhlén, professor, mikrobiologi, KTH Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid LTH Ylva Williams, vd, Stockholm Science City

Särtryck Marie Söderqvist, marie.soderqvist@idg.se, 08-453 60 22 Fotografier (om inget annat anges) Matton, iStock Annonsmaterial 08-453 60 66, annons@idg.se Prenumerationsservice 08-799 62 47, lifescience@pressdata.se eller www.lifesciencesweden.se/prenumerera. 11 utgåvor kostar 1495 sek exkl moms.

Life Science Sweden ägs av IDG International Data Group AB och grundades 2002, då med namnet Biotech Sweden. Inom life science ger IDG ut tidningarna Life Science Sweden samt The Scandinavian Life Science Industry Guide. Ansvarig utgivare: Ingrid Heath Förlagschef: Fredrik Agrén, fredrik.agren@idg.se Vd: Christer Björkin, christer.bjorkin@idg.se Postadress: 106 78 Stockholm ISSN: 2001-4937 Tryck: Pressgrannar, Linköping 2013 Life Science Sweden är officiell medlemstidning för Sweden Bio.

Denna produkt är producerad med miljöcertificerade tryckfärger och tryckt på miljömärkt papper. Pressgrannar AB uppfyller EUs miljökrav.


ALL YOU NEED (14;174.#$

VWR Collection – brett sortiment OGF|JÒIMXCNKVGV (ÒTDTWMPKPIUCTVKMNCTs5VQTVWTXCNCXRTQFWMVGTUQOCPXÀPFUQHVCRÁOÁPIC NCDQTCVQTKGTQCXUGVVCRRNKMCVKQP r #RRCTCVGTs$TGVVUQTVKOGPVCRRCTCVGTUQOWPFGTNÀVVCTFGVFCINKICCTDGVGVRÁNCD r $&*2TQNCDQs894UGIGPUGTKGCXNCDQTCVQTKGQEJKPFWUVTKMGOKMCNKGT r -TQOCVQITCƂs/GFDNC894*KVCEJKUP[CMTQOCVQITCƂU[UVGO r 2TQFWMVGTHÒTOKNLÒCPCN[Us2TQXVCIPKPIUQEJCPCN[URTQFWMVGTUCOVGVVUVQTV UQTVKOGPVKPQOGNGMVTQMGOK r (KNVTGTKPIsƂNVGTRCRRGTURTWVƂNVGTQEJƂNVGTGPJGVGTKUCOCTDGVGOGF2#...KHG5EKGPEGU r .KHG5EKGPEGs2TQFWMVGTKPQOIGPQOKMRTQVGQOKMGNNGTEGNNQFNKPI r 8ÀVUMGJCPVGTKPIs#NNVFWDGJÒXGTKPQORKRGVVGTKPI r /KMTQDKQNQIKs2TQFWMVGTHÒTOKMTQDKQNQIKUMMQPVTQNNHTÁPRTQXDGTGFPKPIVKNNUNWVNKI KFGPVKƂGTKPICXOKMTQQTICPKUOGT r /KMTQUMQRKsHTÁPDCUOKMTQUMQRVKNNCXCPEGTCFGOQFGNNGTMCNNLWUMÀNNQTVÀEMINCUQEJ CPFTCRTQFWMVGTHÒTOKMTQUMQRK r 5ÀMGTJGV4GPTWOsHÒTUM[FFCXRGTUQPCNQEJRTQFWMVGT r

8ÀNMQOOGPCVVMQPVCMVCQUUGNNGTDGUÒMXÁT|JGOUKFC HÒT|OGT|KPHQTOCVKQP

MWPFUGTXKEG"UGXYTEQO UGXYTEQOXYTEQNNGEVKQP


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

4 NYHETER Utdrag från djurrättsaktivisternas webbsidor. ”Ansökaren XX (boendes på X X) har lång erfarenhet som djurplågare."

”Man kan tycka att studera just dem skulle ge mer än att mörda och plåga oskyldiga kaniner men det tycker uppenbarligen inte XX.”

”As you let the

animals suffer we let you suffer.”

”We know how to find you and we will attack! We won't ask nicely anymore.”

”XX plågar hundratals djur som de

sedan säljer. Ägaren XX har varit väldigt mån om att hålla företaget från rampljuset men nu är det nog.” ”Vi lyckades ta oss under

”This time it was

byggnanden med hjälp av ett kryphål och därifrån skapade vi en väg in i byggnaden genom att borra oss in genom golvet.”

just a new color for your posh silver audi. But you never know what we'll think of next.”

Hot som vardag Nu kräver forskare tuffare tag mot djurrättsextremisterna Bilbränder, hembesök och hotfulla telefonsamtal är inga ovanligheter för forskare som använder djurförsök. Men inom polisen saknas det samordning för att bekämpa trakasserierna och nu har både akademi och industri tröttnat och vill se tuffare tag. I HÖSTAS FÖRSÖKTE djurrätts-

aktivister tända eld på en bil tillhörande en chef på Astra Zeneca Sverige medan bilen stod parkerad på uppfarten till dennes bostad. Under 2011 sattes också bilar i brand för ytterligare två chefer och två andra på företaget fick sina bilar målade med blodröd färg. En av dem fick också sitt hus målat i rött. Life Science Sweden har gått igenom djurrättsaktivisternas hemsidor och den hotfulla och hatiska tonen är uppenbar. Personer som arbetar med djurförsök på svenska företag eller vid universitet hängs ut med foto, namn, telefonnummer och hemadress. Aktivisterna uppmanar därefter sina anhängare att ta kontakt med personerna för att förmå dem att

sluta med djurförsök. I vintras intensifierades kontakterna i samband med att Astra Zeneca beslutat att flytta de hundar bolaget fött upp för forskningsändamål i Sverige till andra forskningsanläggningar i bland annat England. Thomas de Neergaard är säkerhetschef på Astra Zeneca och arbetade tätt med polisen vid transporteringen av hundarna. – Det var viss turbulens vid vår anläggning för hunduppfödning, men även vid flygplatserna i samband med transporten. Det uppstod ett flertal händelser som rubriceras som brott, men det pågår förundersökningar och är sekretessklassat så jag kan inte säga något om det nu, säger han. Som stort bolag hamnar Astra Zeneca ofta i skottlinjen, men det

Forskarna berättar Life Science Sweden har talat med forskare och ledare på ett tiotal forskningsbolag och institutioner som blivit utsatta för hot och trakasserier. Här är några av deras kommentarer.

”Vi har levt med det rätt länge, men för många är det riktigt jobbigt.”

är långt ifrån bara de som har problem med djurrättsaktivister. Forskarna väljer tystnad Efter att ha pratat med ett tiotal forskningsbolag och ett flertal forskningsinstitut som någon gång blivit utsatta för djurrättsaktivister förstärks bilden av att aktivisterna håller koll på hela Forskningssverige och att det inte bara är tomma hot. Forskarna vi pratat med vittnar om såväl hotfulla telefonsamtal och mail som om förföljser och i vissa fall besök av djurrättsaktivister i hemmet. Men av rädsla för att elda på hoten ännu mer väljer de flesta drabbade att hålla tyst. På vissa håll i landet har forskarna blivit uppmanade av den lokala polisen att inte prata om hoten från djurrättsaktivister, särskilt inte med media. – När man jobbar med forskning på djur får man räkna med att folk blir engagerade och att det är känslor med i bilden som de vill få utlopp för. Det är dock ett dilemma att prata om det. Man vill

”De jobbar ofta utifrån utländska servrar, vilket försvårar polisens arbete.”

ju inte trigga fram mer aktivism, säger en anställd på ett forskningsbolag som vill vara anonym. Det faktum att Astra Zeneca, som tidigare stått i centrum för aktivisterna, nu håller på att avveckla mycket forskning gör att andra nu kan hamna i fokus. Brun Ulfhake är professor i anatomi vid Karolinska institutet och är verk-

”Det är ett dilemma att prata om det. Man vill inte trigga fram mer aktivism” ANONYM FORSKARE PÅ ETT BOLAG

”Det är svårt att rekrytera folk till de djuretiska nämnderna. Det är en utsatt roll att ha.”

samhetschef för komparativ medicin och har jobbat övergripande med djurförsöksverksamheten där i över 20 år. Han vittnar om att deras kontakt med djurrättsaktivister varit mindre hotfull på senare år, men samtidigt undrar han om det kommer att vara lugnt så länge till. – Astra Zeneca som stort företag har varit mer utsatta på senare tid. Och när de nu lägger ner allt mer forskning i Sverige tror jag att blickarna kan rikta sig mot oss i stället, säger han. Primatforskning hotad Den forskningsdel som varit mest utsatt på KI-området har varit Astrid Fagraeus Laboratoriet där universitetet utövar försök på primater. Primatförsöken övertogs när forskningen vid Smittskyddsinstitutet flyttades över till Karolinska institutet och handlar främst om hjärnforskning och utvecklingen av vaccin mot hiv. Här har det gått så långt att forskningen kan komma att läggas ned vid Karo-

”Vi har haft Säpo här och har en deal med lokaltidningar att inte skriva om händelser. Ju mindre som skrivs desto bättre. Det skadar bara forskarsamhället, som att kasta fotogen på elden.”


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Brun Ulfhake, Karolinska institutet.

linska institutet på grund av uppmärksamheten från aktivister. – Jag tror inte att primatförsök kommer att finnas i EU så länge till. Det har varit så mycket besvär med djurrättsaktivister kring aporna, så jag tror att EU snart kommer flytta den forskningen till länder där man har mindre insyn och där myndigheterna inte är lika toleranta mot aktivister, vilket är synd då risken för att aporna får det sämre ökar, säger Brun Ulfhake.

”Sverige ska vara det land som har flest angrepp, men kanske inte de våldsammaste.”

Statisitk behövs Förslagen handlar framförallt om en nationell samordning av brott

”Man är ju uppmärksam det finns alltid med i medvetandet.”

”Jag brukar anmäla, men oftast händer det inget mer med anmälningarna.”

Landar hos regeringen Förslagen från industrin på hur arbetet mot djurrättsaktivister kan förbättras kommer inom kort att lämnas in till justitiedepartementet. Från departementets sida bekräftar också pressekreteraren Per Clareus att diskussionen kring myndigheternas hantering av aktivism och extremism ständigt är på tapeten, men vill inte ge några vidare besked om status i ärendet. – Polisen har det övergripande ansvaret för samordningen av olika typer av brottslighet. Sådan samordning ska även ske nationellt om det finns behov, men det är polisen som har ansvar för att styra sådan samordning. Det pågår en dialog mellan Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen om hur bland annat frågan om brott begångna av personer inom djurrättsmiljön bäst ska hanteras, skriver Per Clareus i ett mail. | ANNA SUNDSTRÖM

Har du egna erfarenheter? Berätta för oss, mejla till lifescience@idg.se

: r e g ä s Pennaytt spara. Dags

Modell KM-DU53Y1E (526 liter) i jämförelse med MDF-U53V, vid inställt värde -80°C, 23°C omgivningstemperatur, tom frys, 230V 50Hz,vid elkostnad €0.12/kWh. Aktuell energiåtgång och besparing är beroende av olika förhållanden.

Inget stöd för de utsatta Hur man som enskild forskare och företag väljer att hantera hoten och trakasserierna skiljer sig åt. På Karolinska institutet och Astra Zeneca har man nolltolerans mot hot mot anställda och alla trakasserier polisanmäls. Men i dag finns det ingen som kan svara på hur vanliga de här brotten är. Fram till 2004 höll Säkerhetspolisen koll på hur många brott som var kopplade till djurrättsextremism varje år, men när ansvaret för brotten flyttades ut till länsnivå försvann överblicken. Eftersom det heller inte finns någon enskild brottskod för djurrättsextremism är det omöjligt även för den som vill att få en överblick. Statistik från början av 00-talet visar att nivån åtminstone då låg relativt konstant på runt 300 anmälda brott per år. Men polisanmälningarna är ofta slutsteget, innan det går så långt är det för många forskare i dag en vardag där det ingår att vara uthängd och hotad. I dag finns inget stöd för forskare som jobbar på mindre bolag och som blir kontaktade eller uthängda på internet av djurrättsaktivister. – Är man tillräckligt gammal och har varit med om det mesta är det kanske en sak. Men för de yngre forskarna eller företagarna borde det finnas stöd, säger en vd. På senare tid har forskningsbolag, institutioner och universitet varit i nära dialog med polisen med hopp om att få en bättre samordning av brott som kan kopplas till djurrättsaktivister. Nu verkar det som att det är ändring på gång. Säkerhetschefen Thomas de Neergaard har varit med i dialogen från Astra Zenecas sida. – Vi har haft en bra dialog med justitiedepartementet och polismyndigheterna och har lagt fram förslag på hur vi skulle vilja se hur arbetet med djurrättsextremister hanteras framöver. Polisen har också tillsatt en arbetsgrupp i vilken bland annat Rikskriminalpolisen ingår och vad jag förstår fortgår det arbetet tills de hittar en modell som kan presenteras inom den närmsta tiden, säger han.

som kan kopplas till djurrättsaktivister, att en särskild brottskod tas fram för sådana brottsanmälningar och att lagstiftningen kring besöks- och kontaktförbud även ska omfatta den här typen av brott. Huvudsakligen handlar det om att polisen ska kunna få en uppfattning om i vilken omfattning dessa brott förekommer på ett nationellt plan för att på ett bättre sätt kunna veta hur de ska handskas med problemen. Thomas de Neergaard tror dock inte att förändringarna kommer att innebära någon större skillnad på kort sikt för forskningen i industri och akademi. Men däremot för den enskilda individen som blir utsatt. Han hoppas också att att en ökad kunskap kommer leda till effektivare brottsbekämpning och bättre åtgärder för att förhindra extremism och radikalisering. – Det skulle även vara en viktig signal om vad som är acceptabelt, säger han. Av de tiotal svenska djurrättsorganisationer som Life Science Sweden har undersökt är det bara Djurens Rätt, med säte i Göteborg, som redovisar sina kontaktuppgifter. Där har vi heller inte hittat hot eller trakasserier. De vill inte rescensera andra organisationers arbetssätt och beskriver sig själva som en ”uttalat icke-våldsorganisation som främst fokuserar på opinionsbildning och politiskt påverkansarbete.” – Det som tyvärr får mycket utrymme i medierna är när det förekommer hot och trakasserier i samband med djurrättsaktivism och det riskerar att elda på dem ytterligare, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens Rätt. – Vi ser att vi har mycket att göra i arbetet mot djurförsök som det är och har för lite resurser för att bemöta hur andra organisationer arbetar, säger hon.

1)

”...plågar djur i forskningens namn, ljusskygga som de är, har verkat i skuggorna allt för länge och det är dags att alla får veta vilka det är som dödar tusentals djur varje år på de mest plågsamma och sadistiska sätt.”

Flera av de hotade forskare vi pratat med beskriver kontakterna med djurrättsaktivister inte bara som hotfulla utan också som mycket tidskrävande. En forskare tycker inte att det är forskarnas uppgift att ta diskussionen utan skulle hellre se att myndigheterna klev in med upplysningar. – Här tycker jag att det är viktigt att Läkemedelsverket som myndighet går in och informerar om varför det finns djurförsök. Vi som jobbar med läkemedelsutveckling vill ägna oss åt just det och inte åt att ta de här diskussionerna.

Spara pengar: G Den mest energieffektiva 700 liters -86°C frysen G Upp tilll 55% reduktion av energiåtgång 1) G Upp tilll SEK 50.000 besparing i kostnader över en 10-års period 1) energikostnader G Mindre e värmeavgivning till omgivande lokal Minimall miljöpåverkan G Reduce erar koldioxidutsläpp Reducerar G Låga G P GWP-värden (Global Warming Potential)

m Panasonic Eco VIP lågtemperaturfrysar med ga köldmedier minimerar miljövänlig miljövänliga och miljöpå er energiförbrukning, reducerar miljöpåverkan energiförbrukning sparar pengar. Innovativ teknik och Klass IIa medical device MDD-certifiering garanterar säker förvaring av värdefulla forskningsresultat och kliniska prover. Spara numed våra nya Eco VIP 86°C Lågtemperaturfrysar

LabRum AB SOLNA  STOCKHOLM LabRum AB MEDICON VILLAGE  LUND Tel: 08- 50 55 78 00. mail@labrum.se www.LabRum.se


6

NYHETER

N O T I S E R

Astra Zeneca i nanosamarbete Astra Zeneca har ingått strategiskt samarbete med Bind Therapeutics gällande utveckling och kommersialisering av Accurin. Enligt avtalsvillkoren ska bolagen arbeta tillsammans med att slutföra studier som har som avsikt att utreda potentialen i nya läkemedel. Astra Zeneca kommer sedan att ha exklusiva utvecklings- och kommersiella rättigheter medan Bind kommer att driva produktionen under utvecklingsfasen.

Diamyd blir Mertiva Efter en konflikt mellan styrelsen och aktieägarna i Diamyd Medical kommer forskningsbolaget att stöpas om. Andreas Bergsten föreslås bli vd för den del som i dag är moderbolaget, Diamyd Medical, och som vid uppdelningen kommer att döpas om till Mertiva. Peter Zerhouni, som i dag är vd för Diamyd Medical, kommer i stället att gå över till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.

Region Skåne fryser Max IV-medel Lunds universitet väntar på 145 miljoner kronor från Region Skåne för byggandet av Max IV. Region Skåne har dock fryst pengarna. Orsaken till problemet är lagen om kommunal redovisning. Regionen har tidigare villkorat stödet till Max IV med att det måste få skrivas av som en investering. I nuläget ligger det ingen proposition på lagändring från regeringen så Lunds universitet och Region Skåne kan behöva fundera på andra lösningar.

Bioinvent startar fas II-studie Det Lundabaserade biotechbolaget Bioinvent har doserat den första patienten i bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten BI-505 som utvecklas som en ny behandling av cancersjukdomen multipelt myelom. BI-505 är baserad på en human antikropp som Bioinvent sållat fram ur företagets egna antikroppsbibliotek N-Coder.

Kancera vill gå vidare med parasitbehandling EU-projektet Settrend, Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs, redovisar framgångar inom utvecklingen av nya behandlingssätt av en parasitsjukdom som orsakas av parasiten Schistosoma. Projektet har samlat internationella forskare från Europa och Brasilien och från Sverige har forskningsbolaget Kancera deltagit. Resultaten redovisas nu i samband med att forskningsprojektet avslutas.

Alla ombord i Pergamum-studie LL-37 är en kroppsegen antimikrobiell peptid som bildas i skadad hud och är en viktig komponent i normal sårläkning. Det Stockholmsbaserade bolaget Pergamum har nu rekryterat samtliga patienter till den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten LL-37 som utvecklas som behandling av venösa bensår.

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Creative Antibiotics likvideras Efter en turbulent vår slås nu sista spiken i kistan för Creative Antibiotics. Vid en extra bolagsstämma i slutet av maj väntas styrelsen föreslå att företaget likvideras. MED TOM KASSA och misslyckade försök att upprepa tidigare positiva forskningsresultat ser styrelsen för det Umeåbaserade bioteknikbolaget Creative Antibiotics ingen annan utväg än att likvidera bolaget. – Det är jättetråkigt, och jag tror fortfarande mycket på den bakomliggande mekanismen som vår läkemedelskandidat riktar sig mot, säger Ulf Boberg, vd för Creative Antibiotics. Bolagets verksamhet har varit inriktad på att utveckla virulensblockerare som ett alternativ till dagens antibiotika. I första hand är det bakteriernas virulens, det vill säga förmåga att infektera celler, som man har fokuserat på. Men i våras rapporterade Creative Antibiotics att de inte lyckats upprepa de positiva resultaten från tidigare djurstudier med läkemedelsprojektet INP-11252 för behandling

av bakterieinducerad lunginflammation. Under våren meddelade också bolaget att den egna kassan understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket ledde till att handeln med företagets aktier på Aktietorget stoppades. – Det innebar en nedåtgående spiral. Trots att vi har försökt med både en riktad emission och varit i kontakt med potentiella industriella investerare har vi inte lyckats få något intresse. Det formella beslutet om likvidation väntas fattas på en extra bolagsstämma den 30 maj, men redan nu är bolaget under avveckling och den sju man starka personalstyrkan har varslats om uppsägning. Vad händer med forskningen i bolaget? – Det som är inlicensierat återlämnas till våra partners och förhoppningsvis kom-

Umeåbaserade Creative Antibiotics har efter en tid av pengabrist nått vägs ände och tvingas nu likvidera bolaget.

mer vi att hitta avnämare inom akademien som tar över något eller några projekt. Creative Antibiotics bildades år 2000 och Ulf Boberg har varit verksam som vd i bolaget sedan hösten 2009.

Vad ska du själv göra nu? – Först och främst ska jag vara med och avveckla bolaget på ett så bra sätt som möjligt. Vad som händer sedan får vi se. | INGRID HELANDER

Osäkert om Sverige har vad som krävs Framtidens sjukvård ligger i gränssnittet mellan medicin och it. Det menar författarna till en nyutkommen rapport från Life Science Foresight Institute i Lund. Frågan är bara om svensk industri har tillräckligt med resurser för att vara med i matchen . SEDAN

AMERIKANSKA

forskare 2001 lyckades kartlägga det mänskliga genomet har man också kartlagt ett flertal gener som ligger bakom våra stora folksjukdomar. Det har öppnat möjligheten att identifiera vilka individer som kan tillgodogöra sig ett specifikt läkemedel, baserat på hur deras genuppsättning ser ut. – Samhällets kostnad för sjukvård är hög och därför vill man undvika ineffektiva behandlingar. För den medicinska industrin är det en utmaning att ta fram alternativ som sjukvården vill betala för. Personalized medicine kan svara upp mot de behoven, säger Karl Branzén, en av författarna till rapporten Personalized medicine - a new era for healthcare and industry. Rapporten ger en om-

världsanalys av hur metoden används, men kan också ge företag inblick i framtida affärsmöjligheter. Karl Branzén framhåller framför allt kombinationen it och medicin. – Det gäller att komma på lösningar för hur vi ska hantera säkerheten kring patientdata och biobanker, samtidigt som vi utnyttjar biobanksdata för utveckling av läkemedel och diagnostiska tester. Frågan är hur industrin i Sverige kan ta till vara på möjligheterna. – Det är svårt att säga. Frågan är om det finns tillräckligt stora aktörer inom svensk läkemedelsindustri som klarar av att fånga upp de nya affärsmöjligheterna. Vi är duktiga på it och det är möjligt att det är i gränssnittet medicin och it som svenska företag kommer att

Individanpassad medicin är enligt en rapport från Life Science Foresight Institute i Lund framtiden för svensk sjukvård.

kunna utnyttja utsikterna, men det är ett fält som är nytt för industrin, säger Karl Branzén. USA är det land som kommit längst inom personalized medicine. Eftersom möjligheterna finns kräver numera FDA, amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket, att nya läkemedel ska följas av en diagnostisk metod som kan identi-

fiera lämpliga patienter. Karl Branzén ger som exempel Pfizers lansering av ett läkemedel mot lungcancer. Med hjälp av ett diagnostiskt test visade företaget att medicinen fungerar på fem procent av patienterna, den låga andelen ansågs acceptabel eftersom behandlingen var effektiv på dessa. | ELISABET OTTOSSON


NYHETER 7

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Björklund struntar i kritiken Regeringen tuffar på med nytt lagförslag för att möjliggöra registerstudier som Lifegene, men bortser från kritiken från flera remissinstanser. ”Anmärkningsvärt”, säger Erik Janzon på Datainspektionen. I SLUTET AV APRIL lämnade regeringen, med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen, in ett lagförslag till lagrådet som kan få forskningsprojektet Lifegene temporärt i rullning igen. Trots att lagförslaget är det tredje i ordningen får det kritik från de tidigare remissinstanserna. – Det är fortfarande samma problem som kvarstår. Ändamålet är mycket brett formulerat och genom att möjliggöra datainsamlingen i sin nuvarande form hoppar man över den etiska prövningen och sätter datahanteringen i hän-

Erik Janzon

derna på de som har vinstintresse i användandet av informationen, säger Erik Janzon, chef för den grupp som granskar forskning på Datainspektionen. Genom det aktuella lagförslaget vill regeringen införa ett rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att behandla personuppgifter i olika forskningsprojekt som rör "vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt.” Samtidigt har det, under regeringens framtagande av ett tredje lagförslag, kommit en vägledning från EU:s medlemsstaters dataskyddsmyndigheter som säger att framtida forskning i regel inte är ett tillräckligt specifikt ändamål för att tillåta datainsamling likt Lifegene – Formuleringen i lagförslaget är jättebred och när det nu dessutom finns vägledning för hur medlemsstaterna ska resonera kring register för forskning är jag

inte övertygad om att det aktuella lagförslaget är förenligt med dataskyddsdirektivet, säger Erik Janzon. Tillfällig lösning Lagförslaget har dock en tidsbegränsning och ska främst möjliggöra att registerbaserade forskningsprojekt som Lifegene kan fortgå i avvaktan på att regeringens utredning om frågan blir klar. Erik Janzon sitter med som expert i utredningen och har svårt att förstå meningen med den temporära lösningen med lagförslaget. Särskilt uppseendeväckande är enligt Erik Janzon att regeringen med lagförslaget bortser även från kritik från de instanser vars uppdrag är att se över forskningen ur ett större perspektiv. – Att de bortser från kritik från oss, vars uppgift är att skydda den personliga integriteten, kan tyckas vara en sak. Men att det också sker när liknande kritik kommer från exempel-

Contract Manufacturing Excellence Cobra invites you to visit our modern, purpose built, aseptic manufacturing facility in Matfors, Sweden. Please visit our website to arrange a tour: www.cobrabio.com

Enligt Datainspektionen bortser utbildningsminister Jan Björklund från den kritik som flera remissinstanser riktat mot regeringens lagförslag gällande registerforskning.

vis Vetenskapsrådet och Statens medicinsketiska råd är anmärkningsvärt. En annan stötesten i diskussionerna kring lagförslagen om registerforskning är vem som ska handskas med datan. Som förslaget lyder hamnar ansvaret hos statliga lärosäten, något som DI är kritiska till. – Vi är kritiska till att den som handskas med informationen också är den som har nytta av den. Det

finns en tydlig intressekonflikt där. Vi ser redan i dag hur stora och resursstarka statliga institutioner ibland misslyckas med integritetsskyddet vad gäller att lämna korrekt information, inhämta giltiga samtycken och hantera etiska prövningar. Och nu lägger man över ansvaret på dessa från början, säger Erik Janzon. Han har talat med forskare som delat kritiken mot att hanteringen hamnar i

lärosätenas händer. – De har varit tveksamma utifrån sina egna erfarenheter av hur konkurrensen sen ut i forskarvärlden och vet vad data kan användas till. Vad händer nu? – Att regeringen lägger fram lagförslaget till lagrådet nu, får nog förstås som att frågan är färdig med remissbehandling. Nu är det upp till riksdagen, det är så systemet fungerar. | ANNA SUNDSTRÖM


8

NYHETER

Krönika ANNA LEFEVRE SKJÖLDEBRAND

Fyra är det nya tre

A

tt vara kroniskt sjuk behöver inte vara detsamma som att man är sjukskriven. ”Jag har en kronisk sjukdom och har inte haft en sjukdag på sju år”. Orden kom från Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms diabetesförening, när han talade vid Swedish Medtechs årsmöte i slutet av april. Med tillgång till rätt behandling och hjälpmedel ges goda möjligheter för människor med kroniska sjukdomar att leva ett aktivt liv. Det kändes som hoppfulla ord och en beskrivning av framtiden. Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm hade tidigare under dagen konstaterat att vi har två vägar att gå när det gäller att möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning och högre vårdkrav. Antingen drar vi ner på resurserna, sparar och gör som vi alltid har gjort eller så effektiviserar vi vår vård och omsorg. I verkligheten har vi inte ett val, vi måste effektivisera. Ekholm konstaterade nämligen att vi inom en snar framtid kommer att ha personalbrist inom framför allt äldreomsorgen. Det kommer att vara färre anställda som ska ta hand om fler äldre och sjuka. Detta ger medicintekniken en stor roll att spela och trenderna pekar i samma riktning. Behandlingar blir alltmer individualiserade, likaså ökar möjligheterna till att ställa mer precisa diagnoser. För många kroniskt sjuka finns idag redskapen att både övervaka och behandla sin egen sjukdom. För diabetiker finns kontinuerlig blodsockermätning och insulinpumpar att tillgå. För hjärtpatienten finns möjligheten att elektroniskt skicka sina data till läkaren och på så sätt slippa rutinbesök. Grunden för denna fantastiska utveckling stavas samverkan. Samverkan mellan vård, industri och akademi, även känd som triple helix. Industrin måste möta vårdens behov och vården måste ges chansen att få använda de innovationer som tas fram. Annars blir det svårt att effektivisera. Men det räcker inte. Anders Lönnberg satte namn på det jag har saknat. Triple helix måste utökas till en quadruple helix för att följa med i tiden. Samverkan mellan vård, industri och akademi är en treenighet som vi länge har strävat mot att stärka. Men vi missar ett ben och det är patienten. Vi måste få med patienterna och deras anhöriga för att skapa bästa möjliga förutsättning för den framtida vården. Den kroniskt sjuka patienten har en svårslagen kunskap om sitt tillstånd och sina särskilda behov. Lyssnar nar vi inte till dem riskerar vi att hamna snett. nett. Eller som Anders Lönnberg berg skämtsamt uttryckte det. Det är inte bara för sin egen skull han går på å återkontroll, det är enligt nligt honom den enda vidareutareutbildning hans läkare får.

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för branschorganisationen Swedish Medtech

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Genzyme först ut med OK från EMA EMA har skärpt reglerna för läkemedel för avancerad terapi. Nu ska bolagen söka speciellt godkännande för att få sälja sina produkter i EU. Genzyme är först på plan i klassen kombinerad vävnadsteknink. DEN NYA vävnadstekniska

produkten som nu blivit godkänd heter matrixinducerad autolog kondrocytimplantation, MACI, och bygger på en kombination av en stödstruktur av griskollagen och patientens egna celler som odlas upp och appliceras på kollagenstrukturen. Cellerna växer sedan till och bildar ett broskimplantat som kan sättas in i patienten. Enligt Lennart Åkerblom, Sveriges representant i kommitén för avancerade terapier, CAT, är metoden i sig inte ny. – Det här är tredje generationen av autolog kondrocytimplantation. Sedan tidigare har bolaget, Tigenix, fått godkänt för första generationens variant och de får

nu konkurrens av Genzyme. Det ligger även fler ansökningar i EMA:s pipeline. Beslutet om skärpningen av EMA:s regler för avancerad terapi kom redan 2009 men bolagen har haft fram till årsskiftet 2012/2013 att ställa om. – Innan 2009 var det i vissa länder möjligt att få ett nationellt tillstånd att tillverka vävnadstekniska produkter till sjukvården i just det landet men nu kommer alla företag som vill sälja sina produkter i Europa behöva söka ett centralt godkännande från EMA. Eftersom det kan vara kostsamt för företagen att göra de kliniska prövningar som de nya reglerna kräver kan det ha

drastiska följder för vissa småbolag. – Det finns säkert bolag som inte kommer att ha råd att söka godkännande. Men regeln har också ett undantag, det så kallade sjukhusundantaget. – I den nya lagstiftningen finns det en artikel som sä-

Chrontech Pharma delar upp bolaget Företaget ska fokusera på sin drug deliverynål och flyttar därmed delen som utvecklar DNA-vaccin mot hepatit till ett dotterbolag. CHRONTECH flyttar över

bolagets hepatitteknik till ett dotterbolag och överför 70 procent av ägarskapet i hepatitbolaget till en handfull av bolagets nuvarande storägare. Storägarna betalar 1,25 miljoner amerikanska dollar, motsvarande ungefär 8,2 miljoner svenska kronor, till Chrontech i sam-

band med omstruktureringen och förbinder sig samtidigt att lämna tillbaka sina aktier i Chrontech. Kvar i Chrontech blir injektionsnålen som bolaget tagit fram vid utvecklingen av hepatitvaccinerna. – Nålen är ett drugdelivery-system där vi tagit fram en teknik som gör

att man kan föra in DNA i celler. Nålen är från början utvecklad till hepatitvaccinprojekten, men kan även tillämpas för andra DNAvacciner inom genterapi och vissa cancerbehandlingar, säger Anders Vahlne, vd och forskningschef på Chrontech. Forskningsbolaget har utvecklat DNA-baserade vaccin mot hepatit B och C, men har sedan en tid sett över bolagets finansiella ställning. Att dela upp bolaget i två de-

Biotechbolaget Chrontech Pharma flyttar bolagets hepatitteknik till ett dotterbolag och lägger fokus på sin nål för drug delivery av DNA-vacciner.

ger att man för enstaka patienters räkning kan få nationellt tillstånd att tillverka den här typen av produkter, men det kommer att handla om ett fåtal undantagsfall. Meningen är att de ska gå vidare till klinisk prövning. | TOVE TINGVALL

lar är ett led i bolagets strategi att stabilisera ekonomin och att ge aktieägarna möjlighet att investera i bolagets olika delar. – Storägarna som nu tar över 70 procent av ägarskapet i hepatitprojekten ville fortsätta att investera i bara hepatitdelen i bolaget och var inte intresserade av att göra det genom ett bolag vars aktier handlades på tillväxtlistan First North av ett 4 000-tal aktieägare, säger Anders Vahlne. – De kunde också ha lagt ett bud på bolaget eller delat upp det på andra sätt, men detta var enklare. Genom omstruktureringen blir det finansiella läget i Chrontech stabilare, menar han. – Chrontech hade lånat 1,25 miljoner amerikanska dollar och genom att vi nu får den summan slipper vi ta pengar ur kassan för att betala tillbaka lånet. Dessutom blir driftskostnaderna för bolaget betydligt lägre i samband med att hepatitprojekten flyttas ut. Vad är målet nu? – Nu ska vi utveckla injektionsnålen. Bolaget som kommer att fortsätta utveckla hepatitprojekten är ju beroende av injektionsnålen, så det kan bli förhandlingar, säger Anders Vahlne, som fortsätter som vd och forskningschef på bolaget. | ANNA SUNDSTRÖM


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

NYHETER

Wallström tar rodret på TLV Sofia Wallström tar över som generaldirektör för TLV den 24 juni. Hon har lång erfarenhet av prissättningsfrågor och förbereder sig på att leda en myndighet i förändring. SOFIA WALLSTRÖM är idag

länsråd på Länsstyrelsen i Västmanland, men har sedan tidigare många års erfarenhet av att arbeta med läkemedels- och apoteks-

frågor på socialdepartementet. Hon projektledde bland annat omregleringen av apoteksmarknaden och har de senaste åren varit regereringens utredare av

apoteks- och läkemedelsfrågor. Utredningens sista delbetänkande är ännu inte klart, och det är ännu inte klart vem som ska fullfölja det.

Sofia Wallström har fått uppdraget att leda TLV genom de stundande förändringarna.

– Socialdepartementet håller på att titta på om mitt nya uppdrag är förenligt med att fullfölja utredningen, om det inte är det kommer jag att lämna utredningen, säger Sofia Wallström. Hon vill ännu inte staka ut någon särskild riktning som TLV kommer att ta under hennes ledarskap. Men hon ser samtidigt att det händer mycket inom i stort sett alla områden som TLV ansvarar för. – Det pågår bland annat flera pilotprojekt just nu, inom till exempel klinikläkemedel och medicinteknik och de ska fullföljas för att sedan se hur arbetet ska fortsätta. Blandad respons Det första delbetänkandet i apoteks- och läkemedelsutredningen, som Sofia Wallström presenterade i höstas, har fått blandad respons från remissinstanserna. Utredningen föreslår en ny prissättningsmodell som ska spara två miljarder åt staten. De remissinstanser från industrin som svarat har varit mycket kritiska till förslaget, eftersom de anser att det motverkar innovation. – Det här är komplexa frågor med många intressenter, så det är naturligt

att inte alla håller med om våra slutsatser. De flesta har ändå uttryckt att faktagenomgången är korrekt och balanserad, vilket har varit väldigt viktigt för mig. Det är här svåra frågor och då är det viktigt att de beslut man fattar har goda grunder. Sofia Wallström tror att en stor del av diskussionen i framtiden kommer att handla just om avvägningar mellan att inte betala mer än nödvändigt för läkemedel men samtidigt premiera innovationer. – I utredningen pekas på en slags missmatch där Sverige inte hör till de länder som är snabbast på att använda nya läkemedel, men där vi betalar mer än andra länder för läkemedel som är äldre än tio år. Det behöver diskuteras hur vi kan förbättra både prissättning och läkemedelsanvändning. Nu går hon från att vara den som föreslår hur förändringarna ska se ut till att vara den som ska genomföra dem. – Jag ser inga problem med det, som statstjänsteman är jag van vid att byta perspektiv beroende på vilken fas en fråga är i beredningen. Nu kommer jag fokusera på att genomföra de förändringar som regering och riksdag beslutar om. | INGRID HEATH

HALLÅ DÄR! Lena Söderström, vd på Senzime, som nyligen tog in 12,1 miljoner kronor i en emission, vad ska ni använda pengarna till? – VI VILL DELS ta fram mer kliniska data på sjukvårdssidan, dels utveckla generation två av vårt bioteknikinstrument. Men nyemissionen genomförs i huvudsak för att kapitalisera oss för bolagets fortsatta kliniska dokumentation. Sedan vill vi skapa förutsättningar för bättre likviditet i handeln med Senzimes aktie.

ENDAST FÖR DIG SOM ÄR PRENUMERANT! *

Life Science Sweden Executive – rapporten som gör ditt jobb enklare!

#5 EXECUTIVE 25 APRIL 2013

E: Jan Borg om

MÅNADENS CAS

Månadens case atering Juridisk uppd g sla an Aktuella rer Månadens affä läkemedel da än Nya godk sluten Senaste TLV-be Shires

macure uppköp av Pre

re Privata sparaen förutsättning

idé från re lyckats ta en Jan Borg, vd a har Premacu ts av Shire. ital eller anställd har företaget köp Premacure. Helt utan riskkap entech. n till fas II. Nu nttvist med Gen ersitet hela väge pate univ en gs och öpin från det Link dust med Har vard t in tillverkningen en siera via licen har gått Vi De har tiResan har pågår just nu i aget Insmed.

istället. Den t amerikanska föret i en patentfas II-prövning till en förlikning och Huddinge. det? digare tvingats som gör att Linköping, Lund ntech och Ipsen Linköpings Hellström vid tvist mot Gene t? för längdtillväxt. – Professor Ann nsierat projekte sälja sitt IGF-I h vid Harvard får fina Smit ni e inte Lois de har kund Hur med hjälp universitet och sk granskning n tillväxtfakkt det själva och efter en juridi samband mella vi arbetar – Vi har finansiera till Shire Men upptäckte ett till oss eftersom vanlig ögonre och när vi sålde de licensiera ut ROP som är en g någ. av privata spara torn IGF-I och födda barn. . Vi har inte haft annan indikation helt ägare tidigt en för 140 med hos runt inte var vi komplikation personligen tror vaskulariseapitalister, jag de här barnen y med i stye er? Näthinnan hos rar att ra riskk lister vill sitta k Hur hittade Shir ska och de riske lsen akpå det. Riskkapita da att sälras inte som den n började vi i styre blinda. Jag har en tydlig agen t För två år seda att syn eller bli på partrelsen och de r hade inte – få kraftigt neds rbetspartners tröm när jag aren viss tid. Vi He Hells inom r Ann v tivt leta efter sama ktet av a d proje ktad takta ja rent detektivarkontak ko inställninggl konta blev ble P k och jjagg e Park en och genom långt med den ience gmöt Scie S här s ga i ius l så nerin it zel möjli r B Berze arfull en hand an- kkomm med forsk betade på slut fanns det upptäckten. Vi at tillsammans Till ma arbet bete. med. bedö har er Vi att en. e samtidigt diskussion uni- en hjälpte till t deras tempo, som vi inledde mmans med ag ktera tillsa alla t föret respe förse paten och o a att na ersia sökte om uppdrag att t tidskrävande gerade i komm ard som fick i de varit helt enga md eu- Det är enorm som krävs i en due k versitetet i Harv de lyckockså 6 miljoner information som det vidare. Men n ngsdelen. Vi har ng ing ring det med den jättarna har kommersialisera år tröttna- liseri ra fas II och III, ess. De stora dilligence-proc FFP7 för att slutfö det. Efter ett par ha. Tilln FP europeiska dem ro från ades inte med vi måste matc ans med ett par resurser som och pratade med och stora samm sa lsa lls över tills vi geåkte har ska r från tre av dem, som de vi och kommerinom akademin bad vi om ett bud na att försöka d dels de , slut ers, heter ospartn rättig och fick en vann. med ett diagn grundade vi udier och dels ud tud tu stu Shires erbjudand istället. 2006 öra själva som nomf a era ostik sialis m utvecklar diagn om so som nu? e etag acur tikför et. Prem bolag gen. Vad händer med e av behandlin del de nd acure kan bli en g? ing har sålt Prem först som bola – Premacure Hold acure Vad gjorde ni markanden, räckte arbetar kvar i Prem finns redan på inisk data så det till Shire, och jag F--II fi F-I utveckla IGF– Vi hade då prekl ns med Shire fick särläkeför att tillsamma ar till har ni löst det? h på Harvard. Vi r ur g peng hur hu Smith ut ndlin Lois delat beha från e. Vi har en fas I-stut gäller IGF-I som projektet vidar frampaten och påbörjade hur titus Vårt V nu – för lssta just hos mede dos och vi diskuterar komplikationer nter för att få fram - ägarna, och fför att förebygga die med 14 patie finns på markk n 5 patienterr barn. Det som tiden ska se ut. vi kunde visa att födda xt. När digt tillvä rhet. s ls els längd säke mede att öka a svar tyckte Läke n används för nade e en l ll il ill fått exakt samm till t gå överr e gå k oc vi kund ä kte och räckt ett räck det k td ket verke

Hur började

RAPPORTEN KOMMER TILL DIN INKORG VARJE MÅNAD

1

*Är du redan prenumerant? Maila oss på: prenumeration@lifesciencesweden.se

9

Lista över aktuella anslag g där du lätt hittar de som är relevanta för dig eller ditt företag att söka just nu. Juridisk uppdatering pp g där vi kortfattat går igenom de regelförändringar som påverkar din verksamhet. De senaste g godkända läkemedlen i Sverige och Europa. De senaste subventionsbesluten från TLV, både av förbrukningsartiklar och läkemedel. Den senaste månadens viktigaste affärer i branschen. Ett inspirerande p case: branschkollegor berättar kortfattat om med- och motgångar som du kan lära dig av.

www.lifesciencesweden.se/exec LIFE SCIENCE SWEDEN – all bevakning du behöver


10

NYHETER

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

SSF vänder blad Intervju: Lars Hultman är mannen som ska återupprätta SSF:s goda rykte efter förra styrelsens festmiss. Stiftelsens strategi ska nu handla mindre om marknadsföring och mer om kärnverksamhet. Nytt på agendan är bland annat synergianslag inom medtech-området och en forskarturné till Korea. DEN TIDIGARE LEDNINGEN

för Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, hamnade i blåsväder förra året när Dagens Nyheter avslöjade att stiftelsen lagt mångmiljonbelopp på marknadsföring och en jättefest i stadshuset. SSF:s förra vd, Lars Rask avgick kort därefter och på stiftelsens egen inrådan gjordes då en granskning ledd av Kungliga vetenskapsakademien, KVA, och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Resultatet blev skarp kritik mot framför allt styrelsen. I mitten av juni ska Lars Hultman axla rollen som vd för SSF. Han är professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. Det har ju blåst en del kring den tidigare ledningen. Hur känns det att ta över? – Först och främst är jag glad över den utredning som KVA och IVA har gjort, den har identifierat inom vilka områden det funnits brister och vad som behöver förbättras. Det är också ett förändringsarbete som till stor del är genomfört, så nu känns det som om stiftelsen jobbar framåt igen. Jag tycker också att det är viktigt att komma i håg att SSF:s kärnverksamhet har fungerat väldigt bra hela tiden, mycket tack vare de professionella medarbetarna på kansliet. Jag tror också att SSF som aktör har ett fortsatt gott anseende.

Hur ska ni se till att det inte händer igen? – Stiftelsen har som sagt infört nya fasta ekonomiska rutiner, tydlig ansvarsfördelning och styrdokument så att det inte ska gå att upprepa misstagen. Hur kommer stiftelsens marknadsföring se ut framöver? – Jag tycker att det är viktigt att SSF fortsätter att synas. Informationsspridning och samverkan är bra för att öka intresset och förståelsen i samhället för vetenskap och teknologi, men det måste ske till en rimlig kostnad. Har du någon särskild vision som du vill uppnå som vd för SSF? – Jag vill befästa och lyfta fram SSF som en strategisk aktör för excellent forskning som är industriellt relevant. Jag har själv haft förmånen att få styrda forskningsmedel från SSF och det är min erfarenhet att det bygger goda forskningsmiljöer som är värdefulla för Sverige. Jag vill alltså verka för att stiftelsen finns med i framkanten av svensk industris utveckling. Som professor vid Linköpings universitet har du tidigare sagt att du vill satsa ännu mer på tvärvetenskap, hur ska den satsningen se ut? – Jag har personliga er-

”Kort sagt tror jag på en förening av teknik och humanism där vi i centrum har en människa ” LARS HULTMAN, TILLTRÄDANDE VD PÅ SSF

farenheter av SSF:s satsningar på tvärvetenskap och upplever att i mötet mellan forskare från olika discipliner uppstår det ofta oväntade synergier som driver projekt framåt på ett sätt som vore omöjligt med forskare från samma fält. Däremot tror jag inte på att institutionalisera samarbeten, utan att de fungerar bäst när det är mer lösa band och att varje part vårdar och utvecklar sin expertis. Det är egentligen inget nytt, men ack så viktigt. Nästa omgång av synergianslag kommer att gå till medicinsk teknik, vilket är ett av de forskningsområden som är viktiga för stiftelsens verksamhet. Flera faktorer gör att det nu är rätt tid för just den här satsningen Regeringen har lagt om kursen och ska satsa mer på infrastruktur och enskilda forskare än tidigare, kommer det att påverka hur SSF fördelar sina pengar? – Nej, inte direkt. Vi fortsätter att satsa på strategiska, fokuserade och målinriktade forskningsprojekt och morgondagens forskningsledare samt vissa nya avsättningar. Jag tycker att det är en spännande tid vi har framför oss. Eftersom SSF är en relativt liten aktör är det viktigt för oss att vi inte sprider forskningsmedlen för tunt. I och med regeringens storsatsning på life science i forskningspropositionen, och Astra Zenecas nedläggning finns det en möjlighet till mobilitet i branschen som vi nog inte haft tidigare i Sverige. På sikt tror jag att det kommer att leda till nya synergier och jag följer utvecklingen med stort intresse. En utredning som gjorts av KVA visar att unga forskare publicerar mindre banbrytande forskningsresultat än sina kollegor i de flesta

Den första juni tillträder Lars Hultman som ny vd på Stiftelsen för strategisk forskning. Hans vision för uppdraget innefattar bland annat att lyfta fram stiftelsen som strategisk aktör.

andra europeiska länder, är det något som du funderar över? – Absolut, det är ett allmänt bekymmer och jag tror att det är viktigt att lyfta fram lovande personer och stödja deras kreativitet och självförtroende så att de kan kliva fram och ta ansvar. När man tittar på bibliometrin ser man att Sverige har en bra spets. Min analys är att det behövs två separata strategier, en för de riktigt framstående forskarna och en för den nödvändiga bredden, där alla på marginalen behöver lyftas lite för att Sverige ska vinna i konkurrenskraft. Att praktiskt genomföra det kräver att lärosätena engagerar sig men jag tror att den reformering av karriärvägar som nu införs kommer att inspirera till att öka kvaliteten och

kvantiteten i forskningsmassan, oavsett mätmetod. SSF har ett projekt som heter Strategisk mobilitet, hur fungerar det? – Det är en av de saker som finns med i stiftelsens nya strategi fram till 2017. Syftet med projektet Strategisk mobilitet är att öka utbytet mellan industri och akademi och går ut på att forskare från båda dessa miljöer byter arbetsplats under en tid för att vidga sina vyer eller lära sig en speciell teknik. En annan satsning vi planerar just nu är en forskarturné till Korea för att knyta nya kontakter. Om forskarna sedan vill starta ett samarbete kan de söka pengar från oss för att projektet ska få fäste och växa. SSF kan inte vara överallt utan vi fokuserar i dag på

utbyten med utvalda strategiska samarbetspartners i Asien. Du har tidigare pratat om det “moderna projektet” vad är det? – Det betyder att jag har en positiv grundinställning och en tro på människors kraft att tänka och resonera kring olika problem och en tro på teknikens möjligheter att förbättra samhället. Det står i kontrast mot strömningarna mot ett postmodernistiskt samhälle eller new age där allting är relativt och det inte finns några fasta värden, objektivitet eller ens övertygelse om naturlagarna. Kort sagt tror jag på en förening av teknik och humanism där vi i centrum har en människa med samarbeten inom olika områden. |TOVE TINGVALL


NYHETER 11

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Lindegruppen öppnar andningsklinik I Sköndal i södra Stockholm öppnades nyligen en helt ny andningsklinik. Remeokliniken, som drivs av AGA Linde Healthcare ska ta emot och rehabilitera patienter som har behov av andningshjälp dygnet runt. REMEOKLINIKENS primära

mål är att fungera som en avlastande funktion för intensivvården genom att ta emot patienter som uteslutande har problem med andningen. – En intensivvårdsplats kostar landstingen 40 000 - 60 000 kronor per dygn och i många fall kan det vara svårt att få rehabilitering på en IVA-avdelning. Vi fokuserar på att rehabilitera patienter som är beroende av sin ventilator dygnet runt och ser framför oss att patienten stannar mellan en och två månader, säger Jan Magnusson, affärschef på AGA Linde Healthcare. 16 vårdplatser Kliniken i Sköndal inrymmer 16 vårdplatser varav fyra är fullt utrustade för intensivvård, men de flesta rummen står i nuläget tomma. – Än så länge har vi inte hunnit ta emot så många patienter. På grund av la-

gen om offentlig upphandling måste all patientrekrytering gå den vägen. Men vi vann nyligen en upphandling rörande ryggmärgsskadade patienter med ventilatorbehov, så på sikt räknar vi med att fylla våra platser. Hemlik miljö Remeokliniken har också skrivit på ett samarbetsavtal med Karolinska sjukhuset och Södermanlands läns landsting. – Avtalen innebär bland annat att vi får hjälp med att utveckla och utvärdera vår verksamhet. Det utgör bland annat ett gott stöd i vår kvalitetskontroll. Byggnaden som är helt nyrenoverad invändigt, för inte alls tankarna till en vårdinrättning. – Remeo betyder “jag vänder hem” och det är också tanken med vår klinik. Man ska kunna få rehabiliterande vård i hemlik miljö samtidigt som man förbereder sig för att åka hem. Rehabilitering bety-

Jan Magnusson, affärschef på Lindegruppen.

der väldigt olika saker beroende på patient, för en del handlar det om att sakta vänja sig av med att använda ventilator dygnet runt medan det i andra fall inte går och då utbildar vi i stället patientens personliga assistenter så att de sedan kan ge vård i hemmet, säger Jan Magnusson. Planerar expansion När Linde köpte AGA 1999 expanderades sjukvårdsdelen. Koncernen hade sedan

Rekryteringens fallgrop nr 4:

Försummade kandidater Visa att du bryr dig med Moveup Consulting! Ett enda obesvarat samtal kan skada ditt företags rykte. Att inte återkoppla till en kandidat som är med i en rekryteringsprocess är negativt för alla inblandade. Se därför till att alla dina kandidater får den uppmärksamhet de förtjänar.

All sjukvårdspersonal på Remeokliniken har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. På bilden Christina Gäfvert , Ulla Berg och Kari Ohtama.

tidigare ett utvecklat hemsjukvårdssystem i många länder. Under 2005 startades konceptet Remeo först i Colombia och Tyskland. Efter ett tag blev det tydligt att det också behövdes kliniker där patienter kunde åka in under kortare perioder, både från hemvården och från IVA-avdelningarna på sjukhusen. –I dag finns sex stycken Remeokliniker i Colombia med omkring 700 sjuksköterskor. Vi har även flera kli-

niker i Tyskland och är på väg att öppna i England, Italien, Spanien och Frankrike. Arbetet med kliniken i Sköndal inleddes redan för två år sedan men processen drog ut på tiden. – Flera läkare uttryckte intresse för vårt koncept och för ungefär två år sedan kom vår klinikchef Kajsa Giesecke ombord. Vi har stött på patrull några gånger under vägen, svårast var att hitta en lokal som fyllde alla våra krav. Förutom att

byggnaden måste vara vårdanpassad så var det viktigt för oss att kunna skapa en hemlik miljö med närhet till naturen. Planen är att utvecklingen ska fortsätta och att Lindegruppen ska öppna fler kliniker, både i Sverige och i andra länder. – Vår koncern har en global strategi för expansion av Remeokliniker så det här är bara början, säger Jan Magnusson. | TOVE TINGVALL

Vad händer om din transport inte håller rätt temperatur? Med Optimize Courier får du säkra transporter och personlig service till marknadens bästa pris. Kontakta oss redan idag för mer information.

På Moveup Consulting ger vi direkt och professionell återkoppling genom hela rekryteringsprocessen. Med vår omfattande erfarenhet inom Läkemedel / Medicinteknik / Lab. & Diagnostik kan vi skapa ett samförstånd med dina kandidater på ett sätt som de flesta av våra konkurrenter inte kan. Varje sökande är en potentiell förespråkare för ditt varumärke så undvik fallgropen att försumma dem. Låt Moveup Consulting ta hand om din nästa rekrytering och göra den till en positiv upplevelse för alla.

Stockhholm-Arlan Sto landa lan da, 08 da 08-59 -594 -59 594 50011 10 ww .optim www mize zecou couri rie ri ier. r com r.c ops p @optim @op optim im mize izze zeco courie rier.s ri r.see

Ring affärsområdeschef Richard Etz på 0733 - 87 27 21 för att få veta mer!

VAD HÄNDER JUST NU? mobil.lifesciencesweden.se Rekrytera de bästa Stockholm / Göteborg / Malmö / Köpenhamn / Oslo / Helsingfors - www.moveup.se


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

12 BRANSCHKOLL B I O T E C H

Särläkemedel mot blodcancer går in i klinik Tikomed, med vd:n Anders Waas i spetsen, startar studie i fas I/II och hoppas kunna teckna kommersiella avtal under det kommande året. TIKOMED STARTAR en kli-

nisk fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat TM-400 som utvecklas till ett läkemedel som ska förbättra resultatet av benmärgstransplantationer för patienter som lider av blodcancer. Preparatet syftar till att bota blodcancer genom att dels öka antalet transplanterbara stamceller, dels optimera de celler som tas ut för transplantation. Bolaget har i djurstudier visat att TM-400 har bättre effekt än rådande behandling på marknaden och nu ska preparatet testas i klinik på friska frivilliga. – Även om vi testar preparatet på friska patienter kommer vi att kunna mäta

effekt redan i denna studie. Detta eftersom behandling med TM-400 ska öka mängden stamceller och även lymfocyter i blodet och de nivåerna kan vi även mäta på friska patienter, säger bolagets vd Anders Waas. 24 patienter kommer att rekryteras till studien som tar plats vid CTC, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. TM-400 har fått särläkemedelsstatus i både USA och EU, vilket ger bolaget vissa fördelar. –Orphan Drug-statusen ger oss marknadsexklusivitet i sju år på den amerikanska marknaden och tio år på den europeiska, säger Anders Waas. Tikomed hade vid års-

skiftet 2011/2012 åtta anställda och har säte i Viken, utanför skånska Ängelholm. Utöver TM-400-projektet driver Tikomed också utvecklingen av Ibsolvmir, ett läkemedelsprojekt som ska förhindra att transplanterade insulinproducerande celler, de Langerhanska öarna, attackeras av immunsystemet och dör efter att de transplanterats. – Ibsolvmir-projektet befinner sig i dagsläget i fas II.

Projektet drivs av NIH och resultat väntas under året, säger Anders Waas. Planen är att hitta en köpare till projekten när de nu nått klinisk fas II, och Anders Waas tror att det finns flera intressenter. – De stora bolagen har uttalat att de tänker satsa på att köpa upp särläkemedel för att fylla ut portföljen, och tanken är att de kommer att ta projekten genom de kostsammare fas III-studierna.

Puls investerar i njurcancerprojekt GÖTEBORGSBASERADE Oncorena utvecklar ett läkemedel baserat på svampgiftet orellanin mot spridd njurcancer. Företaget bygger på en upptäckt från njurläkare och professor Börje Haraldsson, verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet, och har fram till nu drivits av GU Holding. Finansieringen på totalt 12 miljoner kommer dels från Puls som går in med 3,2 miljoner, dels från partners, aktieägare och utvalda investerare. nen är att de första njurcancerpatienterna ska behandlas under 2014.

”Rabiesstudien är en viktig del av Isconovas ökade fokus på humanvacciner och är den femte kliniska studien som initieras med Matrix-M.” SVEN ANDRÉASSON, VD PÅ ISCONOVA, OM BOLAGETS NYA KLINISKA PRÖVNING.

M E D T E C H

Cellavision spår tuffa tider

Årsmöte med politiskt tema

CELLAVISION SPÅR lägre intäkter och ett negativt resultat även under andra kvartalet, på grund av osäkerheten på marknaden. Det framgår av vd-ordet i Cellavisions rapport för det första kvartalet. – Den dämpade efterfrågan på medicintekniska varor som vi upplevde under slutet av 2012 har fortsatt in i 2013. Under årets första kvartal har vi lägre försäljning på våra huvudmarknader Europa och Nordamerika och vi visar ett negativt resultat.

Demografi och politik stod på agendan när den svenska medtech-branschen samlades på Grand Hotel onsdagen den 24 april.

Glädjande nog har vi stark försäljning i Asien och Stillahavsregionen, vilket är ett resultat av målmedveten marknadsbearbetning, skriver vd Yvonne Mårtensson.

95 MILJONER KRONOR TAR AEROCRINE IN GENOM EN RIKTAD NYEMISSION

SWEDISH MEDTECHS årsmöteskonferens hölls på Grand Hotel i Stockholm. Konferensen inleddes av Anders Ekholm, analyschef på socialdepartementet, som målade upp hur framtidens vårdbehov kommer att utvecklas. Till år 2050 väntas kostnaderna för äldreomsorg öka med 70 procent och kostnaderna för hälso- och sjukvård med 30 procent, baserat på demografi. Samtidigt visar de analyser som socialdepartementet gjort att den ökande belastningen på vården kan hanteras utan några kostnadsökningar om vården lyckas effektivisera sig med 0,6 – 0,7 procent per år. – Men det här är analyser baserade på vad vi vet nu, vi vet samtidigt att vi är dåliga på förutsäga vad som kommer att hända och hur det kommer påverka oss, sa Anders Ekholm. Han beskrev också vården som en väldigt traditionell organisation som inte

alls hänger med i utvecklingen. För lite hightech och empati och för mycket tradition var hans dom övervården. – Överallt i samhället vänjer vi oss vid omedelbar behovstillfredsställelse. Om det lanseras i en ny Iphone räknar vi med att vi får den samtidigt som alla andra, och vi får ofta det också. Men när vi behöver kontakt med vården ska vi ut i snön, gå till en sliten vårdcentral och snällt vänta på långsamma papperslappar. Glappet mellan vården och resten av samhället är stor. För att driva på utvecklingen tror han på mer och bättre utbyggda beslutsstöd och mer it-lösningar överlag inom vården. Under eftermiddagen gav också tre olika politiker sin bild av branschen, alla kom de från oppositionen. Först ut var Anders Lönnberg, sjukvårdspolitiker för Socialdemokraterna i Stockholm, som också är ordfö-

Malin Blixt från TLV var en av företagshållarna på årsmötet.

rande i Storstockholms diabetesförening. Han fokuserade mycket på att vetenskapen gör en individualiserad medicinsk behandling allt mer möjlig, men att sjukvården och står i vägen för den utvecklingen. – Hela sättet vi ersätter vård på idag går emot hela den individualisering som vetenskapen egentligen drivs mot, sa han. Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, ägnade sin talartid till att beskriva vad han såg som vårdens och branschen utmaningar. – Vården måste bestämma sig för om den ska

vara nytänkande eller bara billigare, jag tror det krävs statliga beslut för att få vården mer långsiktig, sa han. Mikael Damberg efterlyste att alla partier gemensamt bestämde sig för att life science är ett strategiskt viktigt område för Sverige. Han vill till exempel att ersättningssystemen i vården ändras, men gick inte in på hur, mer än att nya innovationer måste börja användas mer för att sedan utvärderas. – Här måste även ni från industrin bli bättre på att argumentera för den långsiktiga nyttan med era produkter, sa han.


BRANSCHKOLL 13

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

P H A R M A

Vaccin i biverkningstoppen Pandemrix och Waran toppar återigen listan över de läkemedel som dras med flest biverkningar inom den svenska sjukvården. Men ett nytt vaccin leder ligan för läkemedel med icke-allvarliga biverkningar.

LÄKEMEDELSVERKET

mottog under 2012 hela 5 237 biverkningsrapporter från den svenska hälsooch sjukvården. Flest rapporter som togs emot gällde vaccinerna Pademrix, mot H1N1-influensan, och Gardasil, mot livmoderhalscancer. Majoriteten av biverkningarna som rapporterades kring Pandemrix kategoriserades som allvarliga medan biverkningarna av Gardasil klassades som icke-allvarliga. Det blodförtunnande läkemedlet Waran är det som rapporteras mest när det gäller de allvarligaste biverkningarna, som främst består av hjärnblödningar. Ett annat läkemedel som dras med mycket biverkningar är remuatismläkemedlen Remicade, Enbrel och Humira. Detta, menar Läkemedelsverket, kan bero på att läkemedel mot reumatoid artrit följs upp mer aktivt genom registeruppföljning. Läkemedelsverket har under flera år samlat biverkningsrapporter från

konsumenter och hälsooch sjukvården för att bättre förstå hur biverkningsprofilen ser ut för läkemedel som används. – De mer ovanliga biverkningarna upptäcks sällan i de kliniska prövningarna som är underlaget för biverkningsprofilen vid godkännandet av läkemedlet. Här är rapporteringen från sjukvård och patienter en väldigt viktig informationskälla, säger Kerstin Jansson, chef vid enheten för läkemedelssäkerhet. Sjukvårdens och patienters biverkningsrapporter kompletterar varandra. Även en del rapporter har inkommit från allmänheten. Under 2012 mottog Läkemedelsverket 1 074 biverkningsrapporter direkt från konsumenter. Även här är Pandemrix bland de mest rapporterade. Bland de läkemedel som från konsumenter rapporterats under kategorin icke-allvarliga biverkningar finns bland annat preventimedlena Mirena och Cerazette.

Dansk kur mot beroende når första marknaderna DET DANSKA läkemedelsbolaget Lundbeck lanserar bolagets läkemedel mot alkoholberoende på flera europeiska marknader. De första länderna där läkemedlet lanseras är Norge, Finland, Polen och de baltiska länderna, men planen är att fortsätta lanseringen i resten av Europa under 2013 och 2014. Selincro är baserat på den aktiva substansen nalmefene och utvecklades först av det finska läkemedelsbolaget Biotie Therapies men utlicensierades till danska Lundbeck under 2009. Selincro har kritiserats av danska experter inom beroendevård som menar att preparatets verkningsmekanism varken är ny eller tillräckligt effektiv, något som Lundbeck tillbakavisat.

Europa blir nästa marknad för simeprevir DET SVENSKA forskningsbolaget Medivir meddelar i dag

att bolagets partner kring hepatit C-projektet simeprevir lämnat in registreringansökan till det europeiska läkemedelsverket, EMA. Registreringansökan för simeprevir ligger i dag inne hos myndigheterna i Japan och USA. Simeprevir, som tidigare gick under utvecklingsnamnet TMC-435, kommer ursprungligen från Medivir men har sedan 2004 utvecklats tillsammans med Janssen-koncernen. Om simeprevir blir godkänt äger Medivir rätten till den nordiska marknaden.

Elenore på kundtjänst.

Visste du, att vi erbjuder individuellt anpassade transporttjänster för era tidskritiska och temperaturkänsliga produkter? Vill du veta vad det innebär för er? Ring Elenore. World Courier levererar till världens alla hörn, dygnet runt, alla dagar om året.

2010 World Courier är först med att tillhandahålla fullständigt GxP godkända premium transporter till företag inom Life Science industrin.

KØBENHAVN: +45 32 46 06 80 | HELSINKI: +358 9 8700 3300 | OSLO: +47 63 94 62 00 | STOCKHOLM: +46 8 594 414 80


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

14 BÖRS

Presenteras av:

LIFE SCIENCE-AKTIER 5 I HETLUFTEN

Uppdaterad 2 maj

Guide till Redeye rating Ledning En viktad analys av faktorerna historik, branscherfarenhet, marknadskommunikation och motivation A

Active Biotech

Aerocrine

Immunicum

Probi

Vitrolife

Finansieringsfrågan lyftes nyligen bort genom en riktad emission till Investor som stärkte kassan med 270 miljoner kronor. Bolaget har två projekt i fas III, och närmast väntas besked från EMA för laquinimod i Q3. Tillsammans med partnern Ipsen har Active beslutat att flytta fram utläsning av första studiedata till 2014, då interimsdata för överlevnad även finns på plats för TASQ. Att få med överlevnadsdata är viktigt inför en lansering, utifrån den hårdnande konkurrenssituationen som råder inom prostatacancerområdet.

Bolaget har presenterat en snygg lösning för finansieringen och tar in drygt 300 miljoner kronor via lån och en riktad emission som sker till en låg rabatt mot marknadspriset. Därmed försvinner en växande osäkerhet i marknaden kring finanserna. Emissionen innebär även att Aerocrine får in en ny prestigefylld ägare i form av den amerikanska ventureaktören Orbimed. Finansieringen bedömer vi som mer än väl är tillräcklig fram till dess att bolaget når lönsamhet och positiva kassaflöden under andra halvan av 2015. Snyggt jobbat.

Från den 22 april har First North fått ett nytt life science-bolag i Immunicum. Inför noteringen har bolaget fått in omkring 30 miljoner kronor via nyemissioner. Många nya aktieägare och aktien handlas kring noteringspriset. Bolaget utvecklar vacciner för behandling av cancer och dess längst framskridna projekt är INTUVAX där en mindre fas I/ II-studie pågår på patienter med njurcancer. En ansökan har nyligen lämnats in till Läkemedelsverket att få starta en andra fas I/II-studie på levercancerpatienter.

Rapporten för det första kvartalet var faktiskt riktigt hygglig om vi justerar för en del jämförelsestörande poster. Positivt var också den kostnadselasticitet som bolaget uppvisade och som ledde till en bra rörelsemarginal på 23%. Efter det dystra 2012 har Probi tagit nya tag, vilket dock ännu inte gett några avtryck i aktiekursen. Många grytor bubblar bland annat i Nordamerika inom Consumer Healthcare och det ska bli spännande att följa resultaten från alla dessa aktiviteter. Som grädde på moset finns Symrises inhopp samt en kassa som nu närmar sig 100 mkr.

Bolaget levererade en mycket stark rapport för det första kvartalet, trots en kraftig motvind från valutor. Underliggande tillväxt blev hela 20%, vida överstigande den uppskattade marknadstillväxten på 5-10% Bolaget har nu levererat 41 kvartal i rad med tillväxt och dessutom under stigande lönsamhet de senaste 2-3 åren. Rörelsemarginalen lyfte till 16,2% i första kvartalet, en bra bit över bolagets mål på 15% och vi skulle inte bli förvånade om marginalmålet höjs efter 2013. Aktien har haft en välförtjänt utveckling norrut under 2013.

Tillväxtpotential En viktad analys av faktorerna marknadsstorlek, marknadstillväxt, samarbeten, produktdifferentiering och konkurrenssituation B

Lönsamhet En viktad analys av faktorerna stabil vinstutveckling, bruttomarginal, EBIT-marginal och avkastning på eget kapital. C

Trygg placering En viktad analys av faktorerna oberoende av enstaka händelser, finansiell situation, ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet. D

Avkastningspotential En viktad analys av faktorerna fundamental värdering, relativ värdering, marknadsförväntningar, nyhetsflöde/ triggers, oupptäckt aktie och insynshandel. E

A

Bolag

Utv. 3m (%):

Marknadsvärde; Aktiekurs

Redeye rating

Kommentar

Utv. 3m

Bolag Uppdaterad 7 jan (%):

Marknadsvärde; Aktiekurs

Redeye rating

Addvise

5%

15%

CellaVision

4 327 ; 57,75

38 ; 7,10

Bolaget är under utvärdering.

Säljer utrustning till laboratorier och sjukvården. Bolaget har växt snabbt genom förvärv och flaggar för fler förvärv ska genomföras i år. Svag likviditet gör det svårt att agera i aktien.

ChronTech Pharma

-9%

40%

318 ; 13,35

Allenex

Artimplant

Astra Zeneca

BioGaia

Bioinvent

Biotage

Boule Diagnostics

Bringwell

-11%

243%

-29%

3%

17%

-7%

9%

10%

6%

C-RAD

1 722 ; 11,80

Spekulationerna att tillväxten ska skjuta i höjden efter en första order för Conexios produkter tecknats med ett större labb i USA. Svag Q1-rapport sätter press på aktien.

357 ; 2,97

Biomaterialbolaget senarelägger sin årsstämma och har skrotat sin prognos om när de kan tänkas visa positivt kassaflöde. Få tecken finns på att det ska vända för bolaget.

21 ; ,04

Rapport i linje med förväntningarna. Aktien fortsätter att utvecklas positivt och har lämnat bottennivåerna värderingsmässigt. Förväntningarna på pipeline känns höga.

420 842 ; 336,30

Probiotikabolagets aktie har börjat 2013 bra med en 30-procentig utveckling de senaste tre månaderna. Rapporten för Q1 var solid. Frågan är vad bolaget ska använda kassan på 375 mkr till.

3 826 ; 221,50

Ett projekt i klinisk utveckling med mål att få till avtal närmaste året. Odramatisk Q1-rapport. Fem partnerprogram i preklinisk fas som närmar sig kliniken.

212 ; 2,87

Vetenskapliga instrument och förbrukningsvaror. Q1-rapporten var som väntat svag och nuvarande budgetsituation i USA och EU gör att även 2013 kan bli tufft. Intressanta produkter på väg ut.

637 ; 8,70

Instrument och förbrukningsvaror. Svag Q1rapport med sjunkande försäljning och resultat. Dålig upplösning i redovisningen gör att bolagets strategi inte går att följa och utvärderas.

179 ; 38,00

413 ; 1,60

Bolaget är under utvärdering.

Egenvård och näringstillskott. Omstruktureringen fortgår och Q1-rapporten visade på stigande lönsamhet. Exportsatsning verkar bära frukt. Skulle må bättre av en lägre skuldsättning.

Diamyd Medical

Dignitana

Elekta

Ellen

Elos

Episurf Medical

16%

38%

-13%

18 ; 10

-0%

9%

39%

168%

Diabetesforskningen har knoppats av och ska noteras på First North i mitten av maj. Kvar på Small Cap-listan är en kassa och aktieinnehaven i Protein Sciences och Mercodia.

436 ; 14,75

Bolaget är under utvärdering.

Bolaget är under utvärdering.

290 ; 48,00

Bolaget är under utvärdering.

442 ; 64,75

Bolaget är under utvärdering.

Exini

12%

58 ; 5,25

Genovis

9%

64 ; 3,89

Har utvecklat Dignicap som används för att begränsa håravfall i samband med cytostatikabehandling. För att nå ett godkännande för den amerikanska marknaden ska studier genomföras. Lönsamma större Life Science-bolag är fortsatt heta hos investerare med förväntningar om framtida tillväxt och aktien handlas till höga multiplar. Svaghet i USA kan pressa.

37 651 ; 98,35

79 ; 1,41

Kommentar

Utvecklar och säljer produkter och system för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Med en nyligen stärkt kassa ska bolaget bli än mer offensivt i sina satsningar.

279 ; 17,50

203 ; 19,30

D E

Bolaget presenterade nyligen data för sitt HCVvaccin. Vi tror att bolaget kommer få svårt att refinansiera sig för fortsatt drift.

Se 5 i hetluften i toppen av uppslaget.

Aerocrine

C

Q1-rapporten blev som väntat svag men elasticiteten i kostnadsmassan överraskade positivt. Nu flaggar bolaget för att även Q2 blir svagt och mycket talar för att 2013 blir ett mellanår.

Se 5 i hetluften i toppen av uppslaget.

Active Biotech

B

Potential att visa svarta siffror för 2013, men bolaget kan behöva genomföra ytterligare en emission för att komma på fast mark rent finansiellt. Q1-rapporten visar på stark tillväxt för medicinteknikverksamheten som uppvisar en kraftigt förbättrad lönsamhet. Likviditeten i aktien är svag och gör det svårt att agera. Bolaget går nu in i den kritiska kommersialiseringsfasen. Kassan fylldes nyligen på men kommer förmodligen behöva mer pengar. Aktiekursen har utvecklats mycket bra under 2013. Utvecklar och säljer system för medicinskt beslutsstöd. Bäst har det gått på den japanska marknaden med produkten EXINI bone. Avtal för en andra produkt i Japan står för dörren. Bolagets enzymer för utveckling och kvalitetskontroll av antikroppsläkemedel börjar få visst fäste på marknaden. Q1-rapporten visar på fortsatt stark tillväxt, men från låga nivåer.


BÖRS & EKONOMI

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Bolag

Utv. 3m (%):

Getinge

Global Health Partner

Hansa medical

-9%

28%

2%

Marknadsvärde; Aktiekurs

Redeye rating

Kommentar Ett kraftigt omstruktureringspaket har sjösatts som ska få upp lönsamheten inom affärsområdet Infection Control. Q1-rapporten tillförde inget nytt.

46 664 ; 195,80

Bolaget är under utvärdering.

393 ; 5,95

Även Q1-rapporten indikerade att vinden vänt för bolaget, med både stigande omsättning och resultat. Välförtjänt aktiekursutveckling har följt i spåren på denna utveckling. Partnern Alere smyglanserar bolagets diagnostiska metod av svår sepsis. Första patienten doserad för huvudprojektet Ides, inom transplantation. Svag finansiering, kassan räcker till Q4.

92 ; 4,12

Utv. 3m (%):

Bolag

Oasmia Pharma

73%

Orexo

3%

Ortivus

-13%

Marknadsvärde; Aktiekurs

Redeye rating

Isconova

Kancera

Karo Bio

Karolinska Development

Meda

MedCap

MedCore

Medivir

Moberg Derma

PledPharma

113 ; 8,20

34%

86%

-5%

50%

7%

4%

-8%

13%

-13%

Relativt snålt värderat jämfört med andra små läkemedelsbolag. Spännande nyheter från studier väntas under andra halvan av 2013.

129 ; 10,35

Innovativ forskning i tidig utvecklingsfas. Har tillsammans med partners nyligen presenterat lovande data mot parasitsjukdomen schistosomiasis. Finanserna är svaga.

37 ; 1,15

Vd Per Bengtsson är på väg att omvandla den eviga pengaförstöraren till en kassaneutral enhet. Förväntade avtal drar dock ut på tiden. Tidig, men intressant, forskning.

179 ; ,36

Avtal och studiedata har gjort aktien till en välförtjänt kursvinnare hittills under 2013. Dock en bit kvar till introduktionskursen på 40 kr.

1 407 ; 29,00

Aktien har utvecklats bra under 2013 i takt med att förväntningarna på Dymista ökat. Baserat på förskrivningsdata har vi justerat upp våra prognoser för produkten.

23 016 ; 76,15

256 ; 2,11

Välskött, men osynligt, bolag där Bure nyligen gick in som storägare. Intressanta förvärv har fått fart på aktien den senaste månaden.

16 ; 3,04

Försäljningen fortsatte i Q1 att utvecklas svagt och bolaget visar förlust. Ett akut finansieringsbehov har tillfälligt löst genom aktieägarlån.

Bolaget är under utvärdering.

Trots inlämnande av tillståndsansökan i Japan, USA och Europa inom ett hett terapeutiskt område, faller aktien handlöst på börsen. Vad gör management?

2 107 ; 66,00

936 ; 11,45

Q1-rapporten motsvarade våra förväntningar och avtal kring Abstral lyfte tillfälligt bolaget till lönsamhet. FDA-besked för Zubsolv väntas i början av juli.

1 688 ; 56,25

Tillväxt och minskad förlust i Q1. Lanserar Mobimed Emergency för att expandera marknaden från ambulansen och ta klivet in på akutmottagningarna.

79 ; 3,75

362 ; 33,50

Portföljen har haft en bra utveckling under april, mycket tack vare Orexo och Vitrolife som utvecklats starkt. Vi har dock tillfälligt valt att plocka ut Vitrolife från portföljen för att säkra en bra avkastning. Som ersättare har vi tagit in Probi. Vi gör även återigen en rockad mellan Boule Diagnostics och Cellavision som får nytt förtroende. Medivir aktien fortsätter gäcka oss.

Kurs vid årsskiftet

Aktuell kurs (5/4-2013)

Sedan årsskiftet

Astrazeneca (in 24 jan)*

310

341,1

10,00%

Bioinvent (in 12 april)

2,73

2,82

3,30%

Cellavision (in 24 april)

13,4

13,1

-2,20%

Moberg Derma

37,3

34

-8,80%

Medivir (in 25 feb)

84,75

68,5

-19,20%

Orexo (in 13 mars)

52,75

55,75

5,70%

Probi (in 24 april)

37,3

38

1,90%

Xvivo (in 18 jan)

20,2

21,5

6,40%

Portföljavkastning *justerat för utdelning

Genomför fas II-studie som ska visa att bolagets läkemedel Pledox minskar allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling. Hög risk men blir studien framgångsrik kan belöningen bli mycket stor.

285 ; 13,00

Se 5 i hetluften i toppen av uppslaget.

Probi

3%

Raysearch

Sectra

Stille

SOBI

Vigmed

42%

18%

-13%

2%

na

356 ; 38,00

Q1-rapporten kommer den 22 maj. Vi anser det finns en risk för besvikelse, inte minst då jämförelsesiffrorna med fjolårets Q1 är relativt tuffa. Utvecklingen i USA är ett frågetecken.

939 ; 27,40

Har presenterat flera order från nordvästra Europa senaste veckorna, som tänder förhoppningar om bättring i marknaden. Rapport kommer den 28 maj.

2 105 ; 53,00

Har dragits med låg tillväxt och lönsamhetsproblem under många år. Försäljningen var svag i Q4, men åtgärder lyfte lönsamheten. Svag likviditet gör det svårt att agera i aktien.

36 ; 7,45

10 947 ; 40,60

Bolaget är under utvärdering.

221 ; 6,50

Viktiga studieresultat publicerades under hösten, vilket har fått aktien att lyfta. Registrering och lansering väntar under 2014. Bolaget skulle må bra av en renodling. Sprunget ur Becton Dickinsons gamla verksamhet i Helsingborg har detta bolag smugit sig in på börsen efter att ha tagit in 50 mkr från marknaden. Se 5 i hetluften i toppen av uppslaget.

Vitrolife

Xvivo Perfusion

24%

0%

1 230 ; 62,00

411 ; 21,00

Bolagets revolutionerande teknik kan komma att lösa problemet med organbrist inom transplantationsvården. Ett FDA-godkännande är vad marknaden nu går och väntar på.

Bolagets managment har skämt bort marknaden med att överleverera på sina mål. Bolaget har gått på en del minor i sin pipeline, vilket påverkat aktiekursen negativt.

VÅR PORTFÖLJ

Bolag

31%

Kommentar En första marknadsansökan är inlämnad i Ryssland för projektet Paclical mot äggstockscancer, ovisst om tid för EU-ansökan. Veterinärprodukten Paccal Vet är under utvärdering hos FDA.

Se 5 i hetluften i toppen av uppslaget.

Immunicum

15

8,10%

Kommentar

Peter Östling är senior analytiker på Redeye.

Det finns ett A- och ett B-lag å den amerikanska marknaden för riskkapital har det sedan många år funnits en klar trend, en trend som också i mångt och mycket kan appliceras på redan noterade bolag: Uppdelningen i ett A- och ett B-lag. Även om startpunkterna många gånger är desamma, en idé och/eller en teknologi/produkt/projekt. Om ett bolag ur A-laget lyckas locka till sig bra management och bra ägare gör det att en större del av kapitalet flockas till bolaget. Denna trend kan även ses i Sverige. Ett exempel är skapandet av mindre aktielistor som Aktietorget och NGM, som lockar till sig bolag

P

som egentligen borde hållit sig i det privata hägnet betydligt längre, men som väljer att lämna det då kvalitetskapital finns inte att tillgå. Något filter för vilka bolag man släpper in finns egentligen inte. Blagen finns även på de större listorna och vi ska inte nämna några namn här. Då är det mer intressant att ägna sig åt A-laget. Bolag som funnits där under en längre tid är Meda, Active Biotech och SOBI, vitt skilda men med det gemensamt att de har en klar huvudägare och ett managment som lyckas lyfta bolaget till en annan nivå genom att agera osvenskt, det vill säga satsa ordentligt på det man gör och tror på. Två

bolag som med stormsteg är på väg in i den illustra skaran är Orexo och Aerocrine. Båda bolagen har en bra ägarkonstellation och agerar aggressivt för att skapa fördelaktiga marknadspositioner. Senast var det Aerocrine som agerade klockrent. När jag fick pressmeddelandet i min inbox var det bara att gå upp i enskild ställning och lyfta på en imaginär hatt för att salutera ledning, ägare och inte minst, rådgivarna. Affären är så pass genialisk i sin enkelhet att det får en gammal corpare att få en tår i ögonvrån. Det gäller att våga tro på det man gör och köra så det ryker. Se och lär.


16 TEMA

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

PRODUKTUTVECKLING & LABB

Här renodlas idé I sjukhusverkstaden på Danderyd tar Olle Hillborg och hans

Olof Hillborg är chef för SLL Innovation

SLL Innovation hjälper ett tiotal bolag varje år med allt från produktprototyper till patent. Medtech-bolaget Gynius som utvecklat ett bärbart kolopskop, är ett av företagen som tagit avstamp där.

ELISABETH WIKSTRÖM Shemer,

jobbade som gynekolog på Karolinska sjukhuset och hade funderingar kring vilken utrustning hon skulle vilja ha ständig tillgång till för att snabbt kunna komma till diagnos för sina patienter. Resultatet blev hennes uppfinning Gynokularet – Jag ville synliggöra att vi idag måste kunna tillverka medicinteknisk utrustning så att den inte bara blir billigare, utan också uppnår samma eller högre gold standard som vi använder inom svensk vård i dag. Dessutom är medicinteknisk utrustning både dyr och komplicerad, vilket medför att kliniker inte har råd att införskaffa bra apparater, framför allt i utvecklingsländerna. Gynokularet, ersätter det mycket otympligare stationära kolopskopet som är den utrust-

ning som traditionellt används vid undersökningar av livmodertappen och när man ska ta biopsier av misstänkta cellförändringar. – Gynokularet är ett handhållet specialanpassat mini-kolposkop, som drivs av ett mobiltelefonbatteri och har en stark belysning. Eftersom det är så litet, får det lätt plats i en liten väska. I många utvecklingsländer, är livmoderhalscancer den vanligaste cancern hos kvinnor, och med gynokularet kan sjukvårdspersonal komma ut och undersöka kvinnor på landsbygden. Sociala entreprenörer Produktutvecklingen har tagit omkring tre år från idé till färdig produkt och den första prototypen togs fram i verkstaden på Danderyds sjukhus under 2009.

– Jag kontaktade Olle Hillborg på SLL innovation. Hans team hjälpte mig att ta fram den allra första konceptprototypen. Med den visade vi att det med LEDlampor, förstoring och batterier går att identifiera förändringar på livmodertappen. SLL Innovation har varit väldigt viktiga både som den första länken i processen att ta en idé till prototypstadiet, men också som stöd under resan, säger Elisabeth Wikström Shemer. – Vi har också samarbetat med ett designföretag i Sydafrika, Terrestial, som har varit fantastiska. De är sociala entreprenörer som arbetar med design för att förbättra människors villkor. Gynokularet har också testats i kliniska studier i Sverige, Bangladesh och Uganda. Att det gått så bra just för Gynius beror enligt Elisabeth Wikström Shemer

mycket på det nätverk som företaget jobbat upp. – Det är klart att produktutveckling kostar men allt är relativt, jag tycker att vi har lyckats hålla en bra balans. För att hålla nere kostnaderna och hitta bra personer har vi nätverkat och samarbetat med företag och institutioner över hela världen, det har gjort oss kostnadseffektiva. Vi har också fått ett ovärderligt stöd från H&M Concious foundation. Rätt team Elisabeth Wikström Shemer menar att grunden till en lyckad produktutveckling framför allt handlar om att omge sig med rätt personer.

– Det viktigaste är att bilda ett team med människor som tror på din idé och dina värderingar, men som också kan ge kritik. Var ödmjuk och om du har en motgång, analysera varför och lär dig av den. Ha en stark förankring i varför du vill göra just den här produkten. Om du inte kan något i processen, lär dig. Olika kulturella bakgrunder i teamet är en styrka, använd dem för att bygga ett globalt nätverk. Och glöm inte att ha roligt. SLL Innovation hette från början Danderyd Innovation. Verksamheten startade på Danderyds sjukhus 2003 och hade då en person anställd på halvtid, idag har verksamheten vuxit till att om-

”Ha en stark förankring i varför du vill göra just den här produkten. ” ELISABETH WIKSTRÖM SHEMER, FORSKNINGSCHEF PÅ GYNIUS


TEMA PRODUKTUTVECKLING & LABB 17

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

till produkt team fram medtech-prototyper ”Det ska helst vara radikala uppfinningar, det vill säga något som fattas i vården i dag.” OLOF HILLBORG, CHEF PÅ SLL INNOVATION

Elisabeth Wikström Shemer (till vänster), innovatör till Gynokularet.

ME

fatta 13 personer och finns representerad på alla Stockholms sjukhus. – Vårt primära uppdrag är att hjälpa idégivare i sjukvården att ta till vara innovationer som har potential att på sikt bli kommersiella produkter. Utöver det så hjälper vi också många företag som kommer till oss, bland annat via Almi. Det handlar om både små och stora medtech-bolag som be-

DT

höver hjälp med allt från produktutveckling till patentfrågor, säger Olof Hillborg, chef på SLL Innovation. Det krav som ställs på idén är att den är nyskapande och täcker ett befintligt behov. – Det ska helst vara radikala uppfinningar, det vill säga något som fattas i vården i dag, av den enkla anledningen att befintliga produkter redan är patent-

skyddade. Det gör att det sällan lönar sig ekonomiskt att försöka förbättra dem. Vi tvingas ofta säga nej till personer som kommer med idéer om hur man kan förbättra en produkt som redan finns. Det finns inget färdigt program för hur produktutvecklingen går till utan det anpassas till varje idégivares eller företags behov. – Det är väldigt olika hur mycket och vilken typ av hjälp vi ger, en del behöver oss genom hela kedjan medan andra klarar sig med rådgivning kring till exempel patent, säger Olof Hillborg. De flesta som jobbar på SLL Inn-

ovation är ingenjörer av olika slag. – Vi har alla någon form av ingenjörsutbildning och en del av oss kan också hjälpa till med patentfrågor. Vi har funderingar på att framöver komplettera organisationen med någon som har klinisk kompetens också. Lång väntetid Intresset för verksamheten har vuxit kraftigt sedan starten och i dag kan företag få vänta på sin tur i upp till ett år, beroende på vad de behöver hjälp med. – Vi har som princip att vi ska se över alla ansökningar inom

tre månader men eftersom kön är lång kan det ta ett tag innan vi kan ta emot kunden. Produktutvecklingen på SLL Innovation sker till stor del i sjukhusets verkstad där prototyper tas fram, där finns också en 3D-skrivare som kan skriva ut prototyper i plast. – Med hjälp av 3D-skrivaren kan vi enkelt göra plastföremål som vi annars skulle behöva tillverka i en gjutform, säger Olof Hillborg. | TOVE TINGVALL

F A K T A

Om SLL innovation SLL finns representerade på alla Stockholms sjukhus och medverkar i ungefär tio produktutvecklingar per år, varav i genomsnitt två blir produkter på marknaden i någon form. Om man har en produktidé är Olof Hillborgs tips att söka upp SLL Innovation, de lotsar idégivaren genom hela processen

EC H PH AR

CH TE

MA

Prova Life Science Sweden du också, allt det här ingår! TIDNINGEN

BIO EVENTEN

GUIDERNA

RAPPORTEN

Bevakning av tre branscher – på ett ställe! Du får ditt eget exemplar av LIFE SCIENCE SWEDEN i brevlådan 11 gg ggr/år. Gå kostnadsfritt på eventet LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING (värde 1 495:-).

Två guider till smartare affärer, THE SWEDISH LIFE SCIENCE INDUSTRY GUIDE samt INKÖPSGUIDEN FÖR LIFE SCIENCE ingår när du prenumererar.

NYHET! Rapporten som gör ditt jobb enklare – LIFE SCIENCE SWEDEN EXECUTIVE. Aktuella anslag, senaste besluten från myndigheter, juridisk uppdatering, senaste månadens affärer samt inspirerande intervjuer. Kommer till din inbox en gång i månaden.

ETT ÅR

Välkommen som prenumerant!

1 (exkl. 495 kr moms)

All bevakning du behöver, beställ på

lifesciencesweden.se/prenumerera


18 TEMA LABB

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Ny serie snygga flĂśdescytometrar CYFLOW CUBE 6 och Cube

8 är tvü nya Üdescytometrar där lite extra fokus lagts pü design. Instrumenten som tagits fram av Partec och presenteras av Partec Nordic är avsedda fÜr alla typer av applikationer inom cellanalys och partikelräkning. Den cytometriska analysen i Cube 6 använder sex olika optiska parame-

trar, forward scatter och side scatter i kombination med fyra uorescenskanaler. Detta är ocksü den mest kompakta och kostnadseffektiva plattformen av de tvü nyheterna. I Cube 8 für användaren tillgüng till ytterligare tvü uorescenskanaler i en nügot stÜrre maskin. Instrumenten klarar att detektera smü partiklar ner till 50 na-

nometer. Det gür ocksü att kombinera Cube-plattformen med en Cyow Sor-

Cyow Cube 6 och Cube 8 frün Partec har vunnit en Red Dot Design Award fÜr sin stilfulla tolkning av Üdescytometri.

ter fÜr sortering av celler och partiklar pü ett sätt som inte skadar dem.

Realtids-PCR i ett kompakt och kostnadseffektivt format PIKOREAL Ă„R ETT TYST,

lätt och superkompakt instrument fĂśr realtids-PCR. Systemet frĂĽn Thermo ScientiďŹ c ďŹ nns i tvĂĽ olika versioner med 24 respektive 96 brunnar. De speciella Piko PCR-plattorna tar bara en fjärdedel sĂĽ stor volym som normala plattor, men bibehĂĽller i Ăśvrigt ett standardiserat format och fungerar bra tillsammans med multipipetter och automa-

tiserade pipetteringsrobotar. Pikoreal har ett värmeblock som ger mycket bra temperaturprestanda, vilket ger ett energisnült instrument. Den är ocksü utrustad med fem optiska kanaler fÜr att mÜjliggÜra detektion av era uoroforer. Pü grund av sitt kompakta format lämpar sig Pikoreal fÜr olika typer av applikationer utanfÜr det stora labbet. Instrumentet

styrs via en medfĂśljande mjukvara, vilket gĂśr att det kan programmeras och startas frĂĽn en dator via ett nätverk. Det gĂĽr ocksĂĽ att lägga protokoll pĂĽ en USB-sticka och ladda upp pĂĽ Pikoreal om den ska användas som en fristĂĽende plattform. Med mjukvaran kan man utfĂśra analyser som kvantiďŹ ering, smältkurvsanalys eller genotypning.

Pikoreal frĂĽn Thermo ScientiďŹ c är ett mycket kompakt instrument fĂśr realtids-PCR med smĂĽ reagensvolymer och lĂĽg energifĂśrbrukning.

Spektrofotometer med tvü kanaler SPECORD 50 PLUS är en ny tvükanalig spektrofotometer fÜr det ultravioletta och synliga vüglängdsomrüdet och kan användas fÜr analys av prover i ett vüglängdsintervall frün 190 nanometer till 1 100 nanometer. Instrumentet som presenteras av fÜretaget Analytik Jena AG har en god energigenomstrÜmning kombinerad med bra stabilitet. Alla optiska komponenter i systemet är inkapslade fÜr att ge hÜgsta kvalitet, prestanda och hüllbarhet. Nügra egenskaper hos Specord 50 Plus är att det inte behÜver nügon uppstartstid, och att det har

ett stort och lättillgängligt utrymme fĂśr isättning av prover. VĂĽglängdskalibrer ing sker automatiskt och det ďŹ nns en lĂĽng rad olika tillbehĂśr tillgängliga fĂśr automatisering av rutinanalyser eller anpassning till specialapplikationer. Instrumentet är tänkt att användas fĂśr analys av prover med ursprung i bland annat kemi, läkemedelsindustri, life science, mat och natur. Specord 50 Plus ingĂĽr i en serie med tvĂĽkanaliga spektrofotometrar där mer avancerade modeller med ytterligare ďŹ nesser ďŹ nns tillgängliga.

Specord 50 Plus frün Analytik Jena är en ny tvükanalig spektrofotometer fÜr det ultravioletta och synliga vüglängdsomrüdet.

Ribosome FootPrinting Evolution of NGS Applications

ARTseq™ (Active mRNA Translation) provides a ‘snapshot’ of WKHULERVRPHVDFWLYHLQDFHOODWDVSHFLÂżFWLPHSRLQWE\GHHS sequencing the ribosome-protected mRNA fragments. This powerful method can be used to:

‡ ‡ ‡ ‡

Investigate translational control Measure gene expression 'HWHUPLQHUDWHRISURWHLQV\QWKHVLVDQG Predict protein abundance

Follow the steps www.nordicbiolabs.se


TEMA LABB 19

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Detektion och kvantifiering av biomarkörer NYA PROSEEK MULTIPLEX gör det möjligt att ana-

lysera upp till 92 proteinbiomarkörer i samma experiment. Kitet och den bakomliggande teknologin är utvecklad av svenska Olink Bioscience och använder antikroppspar för att på ett

mycket specifikt sätt identifiera biomarkörer utan att känsligheten eller precisionen i analysen går förlorad. När antikroppsparen möts kan DNA-ID-taggar byggas på och användas för kvantifiering av biomarkörerna i en avslutande realtids-PCR.

Förutom den specifika och komplexa metoden finns också en stor fördel i att analysen kan göras med så lite som en mikroliter provmaterial. Proseek Multiplex kan exempelvis detektera och kvantifiera biomarkörer för cancer, cancerantigener, lösliga receptorer och tillväxtfaktorer, men kan även användas till vävnads- och mikrodialysprover. Den nyvunna kunskapen kring de biomarkörer kan användas i metodutveckling av nya diagnosmetoder och behandligar.

Med Proseek Multiplex kitet från svenska Olink Bioscience kan användaren på ett specifikt sätt kvantifiera upp till 92 biomarkörer från så lite som en mikroliter provmaterial.

Okyld mikroskopkamera med hög prestanda INFINITY3-1UR är en mik-

roskopkamera som utvecklats för stor dynamisk räckvidd och låga bakgrundssignaler. Kameran har inget kylaggregat, vilket hjälper till att hålla ner priset och gör den till en prisvärd lösning bland annat för många fluorescensapplikationer. Lumenera är företaget bakom kameran och de har arbetat hårt med att

på olika sätt reducera bakgrundsbrus med bland annat bra elektroniska komponenter och olika sätt att hantera värmespridningen. Infinity3-1UR är den andra i raden av kameror från Lumenera att nå en prestanda som är lämplig för forskningsändamål. Kameran bygger kring Sonys ICX285 sensor och får med denna en hög känslighet.

113 Infinity3-1UR från Lumenera är en okyld mikroskopkamera med bra elektroniska komponenter som ger låg bakgrundssignal.

Geldokumentation med många valmöjligheter GELDOC-IT

FRAMSTÅR

vid en första anblick som en standardmässig plattform för dokumentation av fluorescenta och kolorimetriska geler. Men vid en närmare titt inser man att systemet, som lanseras av företaget UVP, har mycket att erbjuda. Instrumentet är utrustat med sidodörrar för att gelen ska kunna flyttas runt och skäras på ett praktiskt sätt, samt ett UV-skyddat titthål där gelen kan observeras under UV-belysning. Det finns naturligtvis också en kamera och en lins med zoom-funktion för bildtagning. I en variant av Geldoc-It får användaren tillgång till tre olika excitationsvåglängder 254, 302 respektive 365 nanometer, för att ge bästa möjliga förutsättningar för maximal excitationen av fluoroforerna i gelen. Ett filter för detektion av etidiumbromid följer med som standard, men det finns en rad olika emissionsfilter att tillgå för olika applikationer.

Geldoc-It från UVP har en mängd olika finesser och funktioner som gör att den passar för användning i de flesta applikationer.

En ytterligare finess är ett antal olika konverteringsplattor som läggs på transilluminatorbordet och omvandlar UV-våglängder till våglängder som bättre passar användarens favoritmarkörer som SYBR Green,

Ergonomisk pipett med ökad precision DEN NYA EASYPET 3 är ut-

agnthos.se NARKOS

O

STEREOTAXI

BETEENDE

O

O

MICRODIALYS

ID-MÄRKNING

INSTRUMENT

O

O

O

ALZET ®

PUMPAR

LABBTILLBEHÖR

Tel: 08-766 57 15

SYBR Safe och Gelgreen eller till och med Coomassie Blue och Silver stain. Geldoc-It styrs via den medföljande Visionworks-mjukvaran där enkla kommandon kan utföras för att generera högkvalitativa bilder.

rustad med de senaste finesserna för pipettering av stora volymer. Pipetteringshandtaget, som lanseras av Eppendorf inkorporerar teknologi för att ge bästa hastighet och precision på samma gång. Hastigheten regleras med hög känslighet med hjälp av fingertopparna, och en extra stark motor ökar hastigheten vid pipettering av stora volymer. Handtaget kan användas med alla typer av pipetter från 0,1 milliliter till 100

Easypet 3 från Eppendorf är marknadens senaste pipetteringshandtag utrustat med en extra stark motor och känslig hastighetskontroll.

milliliter. Easypet är mycket lätt och utvecklad för att passa handens ergonomi och minska belastningen vid repetitiv användning. Den drivs av ett litiumpolymerbatteri som ger lång driftstid mellan laddningarna. Den har en batteriindikator och går även att använda när den laddas om det skulle behövas. Adaptern som håller fast pipetterna är autoklaverbar och det finns en snabbkoppling för enkelt byte av filtermembran vid behov.

Patrik Ståhl

Express your genius with qPCR COURSES

SERVICES

World’s largest provider of hands-on training in qPCR

Europe’s leading provider of services by qPCR

PRODUCTS

CORE FACILITY

Sweden’s most comprehensive distributor of qPCR

Use our state-of-theart instrument park for your qPCR

www.tataa.com | info@tataa.com

I detta nummer har vi tema labb och har därför samlat instrument och kit från olika hörn av labbet. På PCR-sidan har vi hittat en mycket kompakt realtids-PCR-maskin, samt ett kit som använder multiplex-PCR som för att anrika olika gener innan exempelvis sekvensering. En applikation som använder PCR som slutsteg finns i Proseek kitet från svenska Olink. De använder sin egen teknologi baserad på antikroppsparning och DNA-ID-taggar för att specifikt identifiera biomarkörer i ett prov. Ett mycket funktionellt, om än relativt kantigt, geldokumentationsinstrument kan sedan vara nödvändigt för att hantera analysen av resultaten från olika typer av PCR-applikationer. Om man i stället är lagd åt ett mer estetiskt håll innehåller denna labbupplaga dels en flödescytometer som vunnit designpris, dels en ergonomisk pipett. Även den okylda mikroskopkameran Infinity-3 får anses ha något av en strömlinjeformad design.


20 TEMA LABB

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Analys av nanopartiklar för en rad olika applikationer DEN NYA NS300 kan vi-

sualisera och mäta storleken på partiklar i lösning. Systemet klarar av att detektera partiklar mellan 10 nanometer och 200 nanometer, till viss del beroende på material, och ska kunna användas inom en lång rad applikationer, från studier av proteinaggregering till analys av partiklar inmärkta med Quantum Dots. NS300 är det senaste instrumentet från företaget Nanosight och möjliggör en mångfacetterad partikelanalys som bland annat har stöd för detektion i flera olika fluorescenskana-

ler. Instrumentet kan också mäta viskositeten i en lösning. Systemet är relativt kompakt med ett fotavtryck på 40 gånger 25 centimeter. Några av de finesser som ryms i NS300 är en högkänslig CMOS-kamera, temperaturkontroll, samt en valfri lasermodul. Det snurrande filterhjul som möjliggör mätning i flera fluorescenta kanaler är tillgängligt som en uppgradering. Både lasermodulen och topplattan med provbehållaren är lätta att plocka loss och rengöra. Provbehållaren kan också tas loss separat.

Spektrometer för analys i NIR TANGO FT-NIR är en ny fri-

NS300 från Nanosight utför mätningar på partiklar som har storlekar mellan 10 och 200 nanometer.

stående spektrometer för analys av vätskeformiga prover i det nära infraröda området. Instrumentet är utvecklat av Bruker Corporation och ger bland annat användaren möjlighet att ställa in den analyserade vätskans temperatur mellan 20 och 80 grader Celsius. Tango-systemet är kompakt och har en inbyggd pekskärm, från vilken en intu-

Tango FT-NIR är en helintegrerad och robust spektrometer för det nära infraröda området.

Multifunktionell vortex för labbänken MULTIFUNCTIONAL Vortex Mixer är precis som namnet antyder en högst modulerbar vortex. Mixern som säljs av Alpha Laboratories är kompakt och konstruerad för placering på labbänken. Liksom traditio-

nella vortexar kommer den med ett klassiskt kopphuvud som fungerar för mixning av nästan alla typer av rör. Det fina med denna mixer är att det också finns ett stort antal specialhuvuden som håller fast proverna och gör att

den kan användas utan att användaren är närvarande. Specialhuvudena passar för allt från 0,2 millilitersrör till mikroplattor och 50 millilitersrör. De olika huvudena gör det bland annat möjligt att samtidigt vortexa flera

itiv mjukvara guidar användaren genom mätprocessen. En viktig finess hos instrumentet är att det kontinuerligt och automatiskt genomför bakgrundskalibreringar, vilket kan göra stor skillnad då många olika personer ska använda instrumentet. Systemet är på det hela taget robust och kan enligt tillverkaren placeras även i relativt okontrollerade miljöer.

stora eller små rör i både liggande och stående ställning.

Multifunctional Vortex Mixer från Alpha Laboratories har en rad olika specialhuvuden som kan användas för kontinuerlig vortexning av de flesta typer av rör och mikroplattor.

What — You Don’t Dip and Read™?!

Do less and get more from your kinetic assays • Screen up to 1000 kinetic interactions in 6 hours Save 5%

• Analyze crude samples microfluidics-free in 96- and 384-well plates • Get ka, kd, KD data in minutes, not hours or days • Acquire real-time, SPR-quality kinetic data without the cost • Monitor protein, small molecule, DNA, membrane protein and virus-like particle interactions

Octet® Plattform

Octet Systems with Dip and Read assays. Easy, worry-free kinetics.

www.fortebio.com

Fast. Accurate. EASY.


TEMA LABB 21

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Helautomatiserad och programmerbar mikrotom TISSUE-TEK Autosection Automated Microtome är ett viktigt steg framåt i automatiseringen av labbmiljöer. En process som vävnadssnittning, som hittills varit vigd framför allt åt erfarna specialister, har företaget Sakura Finetek nu funnit en automatiserad lösning. Den helautomatiserade och programmerbara mikrotomen vinklar in och trimmar vävnadsblocken med optimal precision, skiva efter skiva. I kärnan av mikrotomens teknik finns just teknolo-

gierna Autoalign och Autosection som orienterar blocken med exakt precision och förhindrar att värdefullt material går till spillo. Detta är extra viktigt när ett vävnadsblock ska snittas vid flera olika tillfällen. Vidare gör Autotrimteknologin att blocken är redo för snittning på bara tio sekunder. För användarupplevelsen innebär automatiseringen också en klart minskad andel repetitiva rörelser, och troligtvis mindre stress. Snittningen blir också konsekvent, oavsett användare.

nuerligt växande serie av primerreagens för detektion av kända cancermutationer. Den senaste produkten i reagensserien från Swift Biosciences är kittet myt Kras. Detta ska ha en känslighet ner till en procent för att detektera sju olika nyckelmutationer i kodon 12 och 13 hos den

sedan tidigare mycket välkända proto-onkogenen Kras. En amplifieringsreaktion med primrarna ska endast ge upphov till en mycket begränsad amplifiering av vildtypsvarianten av respektive mutation. Detta ger i sin tur förutsättningar för att tydligt kunna avgöra om mutationen är närvarande eller inte i provet.

J

ag vill se ett Sverige där det alltid är patientens bästa som sätts i centrum och där det finns ett ökad fokus på att överföra forskningsresultat till patientnytta. Behovet blir allt mer akut. Ta exemplet cancer: • Cancersjukdom, totalt sett, är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige med 55 dödsfall varje dag. • Minst en av tre kommer någon gång under sin livstid att få en cancerdiagnos och nästan fyra av tio cancerfall drabbar barn eller personer i arbetsför ålder. • År 2030 beräknas nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos jämfört med idag, vilket medför ökade samhällskostnader på nästan 70 miljarder kronor.

Med myT Kras kan användaren analysera prover för förekomsten av sju olika nyckelmutationer i kodon 12 och 13 hos Kras-genen.

Myt Kras fungerar bra med både färskfrusna och paraffininneslutna och fixerade

prover. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för analys av trettio prover.

Ventilerad kemi- Proteinrening innesluten i ett kalieförvaring och samma rör SAFESTORE är en ny se-

rie ventilerade skåp för kemikalieförvaring. Kabinetten är designade med fokus på reducering av hälso- och miljörisker vid hantering av skadliga kemiska ångor och restprodukter, men kan lika väl användas för andra laboratoriefunktioner där god ventilation är ett krav. Företaget Air Science har utvecklat skåpen och i kärnan av plattformen sitter företagets filtreringssystem, Multiplex, som skyddar personalen vid reguljär användning såväl som vid

Safestore från Air Science är namnet på en serie kolfilterrenade kabinett för uppsamling av kemiska och biologiska ångor och partiklar.

underhålls- och dekontamineringsarbete. Skåpens luftrening baseras på kolfilterteknologi, vilket får ses som ett bra alternativ till traditionella skåp där kemikalieångorna leds ut ur labbet i rörsystem. S a fe s to r e - k a b i n et te n fångar både biologiska och kemiska ångor och förhindrar ekologiska följdeffekter genom att varken kemikalier eller partiklar släpps ut i miljön. Skåpen går att få i tre olika storlekar, 25 liter, 1 000 liter och 2 000 liter.

AMICON PRO är ett nytt

system för proteinrening som använder ett enda rör i kombination med centrifugering för att skapa ett strömlinjeformat arbetsflöde. Proteinreningssystemet är framtaget av Emd Millipore och kombinerar stegen för uppbindning, tvättning, eluering, buffertbyte och koncentrering i en och samma kompakta enhet. Det minskar hands-on tiden för laboratorieprocessen samtidigt som provet inte utsätts för potentiellt riskabla överföringar mellan olika rör. Amicon Pro har en stor provbehållare som rymmer ett brett spann av volymer. Systemet kan också med fördel användas för inmärkning av små mängder antikroppar där inmärkningen och den följande reningen kan genomföras på en timme. Detta kan jämföras med traditionella processer som kan ta upp till några dagar att genomföra. Allt-i-ett forma-

ANNA NILSSON VINDEFJÄRD

Önskningar från en av Sveriges medborgare

Tissue-Tek Autosection Automated Microtome från Sakura Finetek gör trimning och snittning av vävnadsblock till en helautomatiserad processer.

Primerreagens för detektion av cancermutationer MYT PRIMER är en konti-

Krönika

Amicon Pro från Emd Millipore möjliggör proteinrening i en och samma behållare, vilket minimerar svinnet under reningsprocessen.

tet hos Amicon Pro minimerar provsvinnet som uppstår vid överföring mellan olika behållare, med en ökad mängd upprenat protein i slutet av processen som följd.

Anna Nilsson Vindefjärd Generalsekreterare Forska!Sverige

Kopplingen mellan patientens bästa och nyttan av forskningsresultat är tydliga: Tack vare forskningen minskar dödligheten i cancersjukdom successivt. Sannolikheten att överleva fem år efter cancerdiagnos är idag närmare 70 procent, jämfört med 36 procent i början av 1970-talet. Idag blir också tre barn av fyra som insjuknar i en cancersjukdom botade, vilket är resultatet av intensiv medicinsk forskning inom såväl diagnostik som behandling. Dessvärre fungerar inte kopplingen längre så bra i Sverige, det konstaterar Bengt Westerberg, ordföranden i Cancerfondens forskningsnämnd i sitt uttalande ”Gapet mellan vad vi vet om cancersjukdomarnas orsaker och mekanismer, och vad vi faktiskt åstadkommer inom sjukvården, fortsätter att öka.” Jag vill se ett Sverige som stärker den kliniska forskningen för att svenska patienter även i framtiden ska kunna ta del av de senaste innovationerna – något som för många personer kan handla om liv eller död. Överföring handlar dock inte bara om klinisk forskning, det krävs också att vården tillämpar nya metoder, produkter och behandlingar. Jag vill se ett Sverige där forskare och företagare lättare kan hitta och samarbeta med personer på sjukhus som är ansvariga för förbättringsarbete och vars arbetsinsats mäts på hur metoderna förbättras och kvaliteten ökar inom sjukvården och därmed är intresserade av hur patienter på ett tidigt stadium kan diagnostiseras och behandlas på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt. Detta krävs för att vi ska klara vårdkostnaderna i framtiden. Jag vill se ett Sverige som leder vägen från ett sjukvårdssystem till ett hälsovårdssystem, där förebyggande vård är lika viktigt som behandlande vård. Med vårt offentligt finansierade vårdsystem har vi stora möjligheter att kunna införa nya metoder och processer för att kunna styra över till ett nytt, mer hållbart system. Samhället tjänar på att investera i fungerande prevention, diagnostik och bebe handling och på att använda ända den bästa tekniken för utvärderingar.

Anna Nilsson Vindefjärdd Generalsekreterare Forska Sverige


22 FoU BIOPRINTER

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Hämta hjärtat i 3D-skrivare använder celler som bläck och skriver ut fungerande vävnad Den stora trenden med 3D-skrivare har nått medicinen och kan revolutionera allt ifrån läkemedelsutveckling till transplantationskirurgi. TA EN SKRIVARE. Byt ut bläcket

mot celler. Skriv ut ett organ. Idén låter befängd, men för ett par veckor sedan visade det amerikanska företaget Organovo att det mycket väl kan bli möjligt. De hade då lyckats skriva ut levervävnad som var 20 lager celler tjock och som hade flera egenskaper som är typiska för levern. Deras vävnad producerar albumin, fibrinogen, transferrin och kolesterol, tre viktiga synteser som normalt sker i levern. Den utskrivna levervävnaden hade också ett fungerande cytokrom P450-system, proteinfamiljen som är avgörande för bland annat läkemedelsmetabolism. – Vi räknar med att börja sälja vår levervävnad till medicinska labb någon gång under 2014, berättar Mike Renard, affärschef på Organovo. Celler i stället för bläck Det är en mängd parallella utvecklingar det senaste decenniet som gör att Organovo börjar närma sig marknaden med sin utskrivna lever. De första trevande stegen togs i början av 2000-talet när flera olika forskargrupper, bland annat japanen Nakamura, helt enkelt bytte ut bläcket i vanliga bläckstråleskrivare till en lösning med celler och papperet till en gel. Pionjärer som var nyfikna på idén fanns på labb runt om i hela världen. – Jag och en doktorand, Shirin Ilkhanizadeh, modifierade en vanlig skrivare för ett par år sedan så att vi kunde skriva ut tillväxtfaktorer på en gel, men längre än så kom vi inte då, berättar Ana Teixeira, forskare inom stamcellsbioteknik på Karoliniska insititutet. Enkel princip Samtidigt utvecklades tekniken för 3D-skrivare inom industrin. Tekniken har vuxit sig stark inom tillverkare av reservdelar och håller även på att sprida sig till hemmiljön. Redan i dag används den också för att skriva ut höftimplan-

tat. Principen är i grunden enkel. I stället för att som i en 2D-skrivare släppa bläck på en särskild punkt definierad utifrån en x- och y-axel lägger 3D-skrivarna till en z-axel. Kopplat till ett datorprogram som scannar av formen på ett föremål går det sedan att enkelt ”skriva ut” eller tillverka en exakt kopia. Vad det blir för material avgörs av vad du använder som bläck. Det är här cellerna kommer in och 3D-skrivarna kan omvandlas till bioprinters, skrivare som skriver ut biologiskt material. Tekniken är egentligen rätt enkel med en robotarm som släpper droppar av celler på en på förhand bestämd plats i en gel. Men den stora utmaningen är sedan att få olika celltyper att tillsammans bli ett fungerande organ med allt vad det innebär, säger Ana Teixeira. Det är här som en av Organovos grundare, Gabor Forgac, i början av 2000-talet började använda den kunskap som höll på att växa fram kring stamceller och dess differentiering. Framför allt tog han fasta på cellernas naturliga utveckling när de placeras i närheten av varandra. De flesta celler fäster till sin granncell och bildar små aggregat. När så sker sätter också avancerade differentieringsprocesser igång och cellerna utvecklas till olika typer av celler beroende på den absoluta närmiljön. Den här inneboende kraften i cellerna använder Organovo nu i sina skrivare. Med hjälp av tre armar i skrivaren skriver de dels ut en hydrogel som ger konstruktionen stadga, de övriga armarna släpper aggregat av celler på specifika punkter. I fallet med levern använde de primära hepatocyter och progenitorceller som inducerats att utvecklas till hepatocyter. När vävnaden skrivits ut ställs den undan i näringslösning under ett par veckor. Det är under den här tiden som mycket av magin sker, när cellerna själva ombildar sig och sätter igång utvecklingen till fungerande vävnad. Hydrogelen som

F A K T A

DET HÄR HAR SKRIVITS UT Forskare runt om i världen testar för närvarande att använda 3D-bioprinters för att skriva ut vävnad och organ. Bland annat har forskare vid Wake Forest Institute of Regenerative Medicine skrivit ut hudceller direkt på öppna sår med lovande resultat. Ny-

ligen visade ett forskarlag från Scotlands Heroit-Watt University att det är möjligt att använda embryonala stamceller i en bioprinter och att de överlever. Organovo har lyckats skriva ut blodkärl, muskelvävnad, levervävnad, hjärtmuskelceller, nervceller, benvävnad och lungvävnad.

Ana Teixeira, forskare på KI.

initialt behövs för stadga löses upp eller tvättas bort och resultatet blir en vävnad som utvecklat funktioner som är mycket lika de som förekommer naturligt i kroppen. Hittills har Organovo lyckats skriva ut 3D-vävnad av bland annat muskelceller, lungceller, nervceller, hjärtmuskelceller och benvävnad. – I dag kan vi använda en mängd olika celltyper i våra skrivare. Vi kan använda adulta stamceller, differentierade celler, pluripotenta celler och så vidare. Det finns två krav på cellerna, det ena är att de har en benägenhet att fästa till varandra och det andra är att de går att odla i hyfsat stora kvantiteter. Har de bara de två egenskaperna går de att använda som bläck i skrivaren, säger Mike Renard på Organovo. Levervävnad prioriterat Det första och tydligaste målet för Organovo är att sälja vävnader för forskningsändamål. Att det är levervävnad som prioriteras är inte en slump. – Vi tror det här kommer kunna påverka hur man forskar fram nya läkemedel. I dag är det mycket kunskap som inte blir uppenbar förrän man testar substanser kliniskt. Den levervävnad vi kan skriva ut kan sannolikt användas för att upptäcka egenskaper hos läkemedelskandidater mycket tidigare, säger Mike Renard. Efter att de fått ut sin levervävnad på marknaden om något år räknar de med att kunna släppa ytterligare vävnader. Parallellt pågår arbetet med den stora utmaningen: att kunna skriva ut ett helt organ som kan användas till transplantation. De är inte ensamma i den strävan, flera forskargrupper runt om i världen driver projekt med bioprinters där målet är hela fungerande organ. Det finns många utmaningar kvar, men den främsta är att få

blodkärlen att fungera. Alla organ har avancerade nätverk av mikrokärl som förser cellerna med näring. Lyckas man inte återskapa det dör all vävnad som inte har kontakt med näringslösningen på ytan väldigt snabbt, säger Ana Teixeira. Mike Renard håller med, och det är också därför som Organovo tidigt fokuserade på just det. De kan sedan ett par år tillbaka skriva ut fungerande blodkärl, men den stora utmaningen med mikrokärlen runt cellerna återstår. Men i och med den senaste utskriften av levervävnad väcktes också hoppet i denna fråga. – Vi såg att det på olika ställen spontant börjat skapas mikrokärl, så det är möjligt att det även här går att utnyttja naturens egen kraft. Om det är så att de här kärlen kan bildas spontant om vi använder rätt celler är det klart att det i teorin är möjligt att koppla ihop vävnaderna med större kärl och på så sätt skapa mer avancerade organ. Men det här är ännu

så länge teorier och ingenting vi testat, säger Mike Renard. I dagsläget har han svårt att se framför sig att man kommer att lyckas skriva ut hela organ. I stället ser han flera delmål på vägen som en mer realistisk utveckling. – Vi tror att vi kommer kunna skapa ett slags plåster av vävnad som kan användas i behandling. Till exempel kanske man kan fästa en bit av vår levervävnad på en skadad lever och på så sätt inducera att kroppen själv läker resten, säger Mike Renard. Nya njurar ett första steg På samma sätt vill han helst prata om funktionellt lika organ, snarare än rena kopior. Han tar njurar som exempel. – I dag behöver du dialys när du har tio procent njurfuktion kvar. Om vi på sikt lyckas skriva ut ett njurliknande organ kanske det inte ger patienten en 100 procentig funktion, men säg 30 procent. Det innebär ändå en rejält ökad


Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

skrivaren En3D-printer laddas med cellsuspensioner och hydrogel. Med hjälp av ett datorprogram bestäms vilka celler som ska skrivas ut var. Bilden visar idén, men att skriva ut ett helt fungerande hjärta är fortfarande science fiction. En fungerande bit lever skrevs dock ut tidigare i vintras.

innoGUARD Innovativ svensk design

innoGUARD – en serie dragskåp som sätter en ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser.

SKISS PÅ EN BIOPRINTER PRODUCERAD MED COPYRIGHT AV CHRISTOPHER BARNATT, EXPLAININGTHEFUTURE.COM

Moderna, innovativa och kompletta dragskåp som överträffar de krav som myndigheter och marknaden ställer. Omgående leverans!

livskvalitet för patienten, säger han. Förutom de rent vetenskapliga utmaningarna väntar också de etiska och regulatoriska. Många forskare drar sig för att börja testa vävnaderna kliniskt, väl medvetna om de bakslag som till exempel drabbade genterapin när man skyndade in i klinik för tidigt. Framför allt finns det en oro för att använda inducerade pluripotenta celler där man ännu inte har koll på eventuella risker för tumörer. Mike Renard vill inte svara på hur nära klinik, eller ens djurtester, de är med sina vävnader. Men han har en plan för hur de ska ta sig an den regulatoriska biten. – Vi argumenterar nu för att våra produkter ska ses som biologisk medicinteknik och hanteras ungefär som avancerade implantat. Vi bygger också reservdelar. Den enda skillnaden är att vi använder biologiskt material, säger han. |INGRID HEATH

”Om kärlen bildas spontant så är det möjligt att vi kan skapa avancerade organ.” MIKE RENARD, ORGANOVO

F A K T A

Vi kan erbjuda innoGUARD i flera olika modeller: BIOPRINTING EN DEL AV REGENERATIV MEDICIN Att skriva ut vävnad via 3Dbioprinter är en del av det vetenskapliga området regenerativ medicin. Grunden för forskningsfältet är att man återskapar celler, vävnader och organ utifrån stamcellsteknik. Paolo Macchiarinni, gästprofessor vid Karolinska institutet genomförde nyligen en lyckad

transplantation på en treåring med ett struphuvud som skapats genom att forskarna låtit stamceller utvecklas på en modell av ett struphuvud gjort av nanoplastfibrer. Skillnaden med 3D-bioprinters är att de siktar på att skriva ut organ eller vävnad helt med biologiska medel för att slippa använda andra material som grundstruktur.

Se filmklipp på: lifesciencesweden.se/bioprinter

innoGUARD Value – standardmodell i grundutförande innoGUARD Ultimate – högprestandamodell innoGUARD Isotope – strålskydd innGUARD HAciR – resistens mot kraftigt oxiderande ämnen och höga temperaturer. innoGUARD Value PP – hög beständighet mot syror

08-590 962 00

www.ninolab.se


24

BRANSCH

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

JOBB& KARRIÄR Svensk blir topp efter amerikanskt uppköp Nästan två år har gått sen det blev klart att det amerikanska dentalbolaget Dentsply köpte upp Astrazenecas dentalverksamhet Astra Tech. Nu har bolaget utsett Lars Henrikson att leda verksamheten globalt från kontoret i Mölndal. Lars Henrikson har under det senaste året arbetat som enhetschef på Dentsply Implants men tar nu över rollen som högsta chef. Jim Mosch, som fram till nu varit högsta chef, går över till moderbolaget Dentsply International. – Under det senaste året har vi arbetat minutiöst med integrationen av Astra Tech Dental och Dentsply Friadent. Nu när integrationen i princip är klar lämnar jag med varm hand över det globala ledarskapet till Lars Henrikson. Han kommer nu att fokusera på den långsiktiga strategin för verksamheten, säger Jim Mosch, i ett pressmeddelande. – Jag känner mig hedrad. Att leda vår nya globala organisation in i framtiden är en spännande uppgift med fantastiska möjlig-

Lars Henrikson

heter. Vårt nya ”powerhouse” består av det bästa från två framgångsrika implantatföretag med en tydlig målsättning – att bli marknadsledande 2017, säger Lars Henrikson, i pressmeddelandet.

Toppjobb, utmärkelser och stipendier. Här kan du se vem som fått vad och hålla koll på det senaste branschsnacket.

NY I TOPP PÅ PHILIPS HEALTHCARE Johan Höglund blir ny Sverige-vd för Philips Healthcare. Han efterträder Christer Johan Höglund Byfors som blir marknads- och försäljningschef på bolagets verksamhetsdel inom livsstil och underhållning. Johan Höglund kommer närmast från posten som nordisk chef för Philips enhet för kundkontakt men har dessförinnan arbetat på flera ledande positioner inom företaget. Han tillträdde sin tjänst den 1 maj 2013.

MEDTECHBOLAG BYTER ORDFÖRANDE Vid medicinteknikföretaget Stilles årsmöte utsågs Bengt Julander till ny ordförande i bolagets styrelse. Han efterträder den tidigare styrelseordföranden Ulf Rosén som till stämman avböjt

omval. Bengt Julander har suttit med i bolagets styrelse Bengt Julander sedan 1993. Han är i botten apotekare och även vd i Linc Invest. Förutom styrelseordförandeposten i Stille asxlar han samma roll i företagen Medcap, Pharmalink och Ergobe Pharma. Han sitter även med som ledamot i styrelserna för Anmedic, Linc Invest, Specialistgruppen Eriksbergskliniken, Unmedic och Nwise.

SÅ BLIR NYA DIAMYD Efter en konflikt mellan styrelse och aktieägare i Diamyd Medical kommer forskningsbolaget att stöpas om. Andreas Bergsten föreslås bli vd för den del som i dag är moderbolaget, Diamyd Medial, och som vid uppdelningen kommer att döpas om till Mertiva. Peter Zerhouni, som i

dag är vd för Diamyd Medical, kommer i stället att gå över till dotterbolaget Diamyd Therapeutics och utses till vd för den delen av bolaget. Planen är att flytta Diamyd Medicals, blivande Mertiva, listning från Nasdaq OMX Stockholm till en annan icke-reglerad marknadsplats. Istället ska Diamyd Therapeutics noteras separat på börsen och byta namn till Diamyd Medical.

LEDER UPPSALA HEALTH SUMMIT Madeleine Neil, tidigare vid kommunikationsenheten på Uppsala Bio blir ny projektledare Madeleine Neil vid Uppsala universitet. Där ska hon leda projektet Uppsala Health Summit, en internationell mötesplats för dialoger kring hur kunskaper ska förbättre vården framöver. Första ämnet blir åldrande och hälsa.

Vi har flyttat till nya lokaler vid Nybroviken med närhet till T-banor, tåg, bussar, P-hus och till och med båtar.

Vakans, precis när du har som mest att göra? Lugn, låt oss ta hand om din rekrytering, så får du tid för annat. Vi vill att en rekrytering ska vara en positiv upplevelse för er! Läs gärna mer om oss på www.rekryteringsspecialisten.se

Arsenalsgatan 4 / 111 47 Stockholm / 08-551 119 19 / info@rekryteringsspecialisten.se


Digital Health Days – where ICT meets life science and healthcare to shape the future

Welcome to take QBSUJOUIFWFSZÞSTU %JHJUBM)FBMUI%BZT - an arena for setting the future healthcare agenda. Two days of inspiring seminars, challenging discussions and hands-on workshops. www.digitalhealthdays.se


26

BRANSCH

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

MINGEL 24 APRIL

Swedish Medtechs årsmöte och konferens Den 24 april samlades medtechbranschen på Grand Hotel i Stockholm. Årets konferens behandlade medicinteknikens roll i samhället. Drygt 150 personer var på plats och lyssnade på föredragshållare som Anders Lönnberg, Storstockholms diabetesförening, Malin Blixt, TLV, och Anders Ekholm, analyschef på socialdepartementet. Läs mer om Swedish Medtechs årsmöte på sidan 12. FOTO: TOVE TINGVALL

1

2

3

4

5

6

7

8

9


BRANSCH 27

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

01. Bengt Gustafson, Hartmann

Scandicare, Catharina Kronström, Karina Eskilsson, Sweden Bio, och Lars Dagerholt, Läkemedelsverket.

02. Maria Back, Synthes, och Kjell Thor, Link Sweden.

03. Anders Lönnberg, Storstock-

holms diabetesförening, Steinar Stokke, Sveanor Fastigheter, och Jan Lindberg, Chordate Medical.

04. Anders Wennerberg, Johnson and Johnson, Håkan Strandberg, Wellspect Heathcare, och Roger Ahlgren, Johnson and Johnson.

05. Lars-Göran Kylberg, SCA

Hygien Products, och Päivi Koistinen, Dansac och Hollister Scandinavia.

10

11

06. Per Wallén, Medcore, och Malin Blixt, TLV.

07. Dan Pitulia, Clearair Scandi-

navia, Bo Dolk-Peterson och Hans Jeppson, Vinnova.

08. Mikael Damberg, Socialdemokraterna.

09. Anders Önnesjö, GE healthcare, och Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi.

10. Peter Hult, Linköpings Uni-

versitet, Lena Strömberg, Flemingsbergs Science, och Penilla Gunther, Kristdemokraterna.

11. Nils-Arne Lindqvist, Adesco, Björn-Erik Erlandsson, KTH och Björn Varnestig, Flemingsbergs Science.

12. Ewa Ställdal, Bactiguard,

Christian Kinch, Bactiguard och Anders Hallersjö, Business Sweden.

SE

RIU MINA

12

Årets tema: Nya metoder och tekNiker

M

Lyckad Lyc Ly Lycka ycka kad LäkemedeLs

5 / 0 3

30 maj grand Hôtel stockholm

läke läkemede kemedelsutv tve veckling utveckLing - så väljer du rätt samarbetspartner

ÅRETS S TE EMA A: NYA TE EKN NIKE ER OCH H ME ETO ODE ER

Processerna för läkemedelsutveckling förbättras ständigt. Under en dag hjälper branschens experter och tar ledare att se vad som Seminariet uppdigfrågor som: : väntar runt hörnet. Hör om teknikerna som kan revolutionera din läkemedelsutveckling, inspireras till mer interaktiva och smartare kliniska prövningar l Vad finns det för nya analysme etoder som förbättrar den prekliniska fasen?och få koll på hur det regulatoriska landskapet håller på att förändras och vad det innebär för dig redan idag. l Vilka nya tillverkningsprocesser finns det i pipeline som kan effektivisera läkemedelsutvecklingen? l väLkommen Vad finns det för tiLL nya metoder som gör kliniska prövningar så effektiva möjligt? en dag som ger dig försprång in som i framtiden! Anders Ekblom

HUVUDTALA ARE E:

SiSta chanSen att anmäla Sig! För mer info gå in på:

Som chef för Astra Zenecas Science and Technology Intergration Office ansvarar Anders Christian Ch ristian Sch Schnei neid der Ande An ders rs Ekblo Ekblom m inom Ekblom för att hitta nya forskningssamarbeten och identifiera framtida trender Christian Schneider är medicinsk chefoch på teknik. danskaDen 30 maj ger han sin bild av framtidens Som So mläkemedelsutveckling. cheff fö che för Astra Astra Z Zeeneca ecass Sc Science and T Tech echn novetenskap Läke äkem medel edelsv sveerke kett och ordförande ffö ör ko kommitt mmittée éen n fö för logy Inte Integ gration Office ansvarar And Anders Ekbl Ekblom om hUVUdtaLare Christian Schneider avancera vancerad de terapier, CAT, inom EMA. Kommittéen ger för att hitta nya forsk forskningssamar ningssamarb beten och och Schneider senior ordförande rekommen ommend dationerChristian om godk godkännan ännand deärför nyamedicinsk behan and d- rådgivare på danska Läkemedelsverket identifieraoch framti framtid da trend trender inom vetensk vetenskap och och lingar som genterap genteraför pi och oc h ce celllltera terap pi. avancerade Hör honomterapier, berättaCAT, inom EMA. Kommitéen ger tekkni te nik k. Den 30 maj maj gom er han sin bild av framtid framtidens kommittéen för rekommendationer om hur EMA tänker kring de regulatoriska kraven på som genterapi och cellterapi. Hör läkemedelsutveckling. läkemedelsutvecklin g. godkännande för nya behandlingar honom berätta om hur nya komp ompllexa behan andl dlingar ingar.. EMA tänker kring de regulatoriska kraven på nya komplexa behandlingar.

www.lifesciencesweden.se/lyckad NÄR? Den 30 maj VAR? Grand Hôtel i Stockholm

Partners:

PARTNERS:

ny_halvlsida_annonsLS.indd 1

Anmälan och mer information: lifesciencesweden.se/lyckad

ARRANGÖR:

SwediSh trial Network

2013-05-08 11:38:01


C/O PRESSDATA BOX 610 832 23 FRÖSÖN

PÅ GÅNG Har du tips till kalendariet? Maila till ingrid.helander@idg.se

30 maj Lyckad Läkemedelsutveckling Årets upplaga av Lyckad Läkemedelsutveckling som går av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm tar upp såväl nyheter inom prekliniska analysmetoder som effektivare tillverkningsprocesser och kliniska prövningsmetoder. lifesciencesweden.se/lyckad

22 MAJ

27 MAJ

30 JUNI-7 JULI

3-4 SEPTEMBER

17-19 SEPTEMBER

8 OKTOBER

Sveriges innovationsriksdag Lund http://bit.ly/Iz4Omu

En vision för svensk vård Stockholm http://bit.ly/Y1n2IZ

Almedalsveckan Visby http://bit.ly/12a3Neq

ELRIG Drug Discovery Meeting 2013 Manchester http://bit.ly/O0Mrbz

Bioprocess International Boston http://bit.ly/15EgPor

Biotechnica Hannover http://bit.ly/3CUyXR

22-23 MAJ

27 MAJ

21-22 AUGUSTI

12 SEPTEMBER

25 SEPTEMBER

14-15 OKTOBER

Bioequity Europe 2013 Stockholm http://bit.ly/RWngOr

Innovationskontoret, MPA till Göteborg Göteborg http://bit.ly/10w2xWh

Park Annual 13 Göteborg http://bit.ly/12a1BDJ

Swedish Business Conference On Infection Prevention Umeå http://bit.ly/HZm6e3

Nordic Life Science Days Stockholm http://bit.ly/XTgnOR

Digital Health Days Stockholm http://bit.ly/13s5ZxS

Thermo Scientific HERAfreeze HFUT-serien, -86°C

Thermo Scientific Pico/Fresco Mikrocentrifuger

Thermo Scientific Barnstead Vattenreningssystem

Thermo Scientific HERAtherm Inkubatorer

Köp en Thermo Scientific HERAfreeze 949litersfrys till priset av en 815liters-frys

25% rabatt på Thermo Scientific Hereaus Fresco och Piko Mikrocentrifuger

Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure komplett vattenreningssystem till 25% rabatt

Spara 25% när du köper en 100l eller 180l Thermo Scientific HERAtherm Advanced Protocol inkubator

15% Extra utrymme!

Spara 25%

Spara 25%

Spara 25%


# 5 16 maj 2013

FORSKNINGEN, AFFÄRERNA OCH MÄNNISKORNA K R Ö N I K A

Så behölls vaccinfabriken i Sverige

Välkommen till årets möte! m man ska tro Anders Ekblom, chef för Astra Zenecas Science and Technology Office, är det först nu som den genetiska revolutionen egentligen sker. Det är också först nu som all ny information påverkar hur nya läkemedel forskas fram (läs mer på sidan 5). Samtidigt ställer han sig undrande till om det kan effektivisera läkemedelsutvecklingen. Enligt Anders Ekblom beror det till stor del på hur de regulatoriska myndigheterna väljer att förhålla sig till den nya kunskapen. Att det i sig är en utmaning bekräftar Christian Schneider som är ordförande för CAT, den kommitté inom EMA som bedömer nya avancerade terapier som till exempel genterapi och stamcellsterapier (läs mer på sidan 4). De sitter redan i dag med framtidens utmaningar eftersom de bedömer terapier för mycket små patientgrupper, terapierna som samtidigt är riskfyllda eftersom de ofta är helt oprövade. Christian Schneiders resonemang kring hur de som myndighet bör arbeta kan med andra ord ge en hint om hur EMA och andra regulatoriska myndigheter kommer att arbeta med alla behandlingar i framtiden.

O

Länge såg det ut som att vaccinproduktionen i SBL:s gamla lokaler skulle läggas ner helt. Men efter intensivt internt lobbyarbete har nuvarande ägaren Crucell istället valt att satsa på anläggningen. Sid 2 T R E N D E R

R E G U L A T O R Y

”Vi vet ännu inte om läkemedel till mindre patientgrupper också innebär lägre utvecklingskostnader.”

”De avgränsade patientgrupperna gör att avancerade terapier är extra lämpade för gradvisa godkännanden.”

ANDERS EKBLOM, CHEF FÖR ASTRA ZENECA SCIENCE AND TECHNOLOGY OFFICE.

CHRISTIAN SCHNEIDER, ORDFÖRANDE FÖR KOMMITTÉN FÖR AVANCERADE TERAPIER INOM EMA.

Den 30 maj talar både Anders Ekblom och Christian Schneider på årets upplaga av Lyckad läkemedelsutveckling. I år har vi valt just nya tekniker och metoder som tema eftersom vi vill ta fasta på den enorma teknikutvecklingen som sker just nu. Alla ni som arbetar i någon del av kedjan vet att det rör på sig snabbt och valmöjligheterna inför varje problemställnlng blir fler och fler. Samtidigt sker förändringar i regelverk och marknadens krav, aspekter som man måste ta hänsyn till om man ska få till just en lyckad läkemedelsutveckling. Det är bland annat därför som vi också lagt in en diskussion kring hur de ökade kraven på öppenhet kring kliniska prövningar påverkar företagen i årets program. Det här blir femte gången som Lyckad läkemedelsutveckling går av stapeln och mötet har växt sig större och större. Det är här du träffar andra som liksom du kämpar varje dag för att ta en ny produkt till marknaden. Vår ambition är tydlig, den som besöker Lyckad läkemedelsutveckling ska vid dagens slut fått en orientering av vilka förändringar och möjligheter som väntar i varje steg av utvecklingen. Läs mer om programmet på baksidan, och anmäl dig genast på www.lifesciencesweden.se/lyckad. Vi ses den 30 maj!


2

LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Fabrik räddad i För några år sedan var det på håret att den anrika vaccintillverkningen i Solna skulle packas ihop och flyttas utomlands. Men tack vare en övertalningskampanj och den samlade kompetensen kring vaccintillverkning fick anläggningen stå kvar och nu ska produktionen i stället utökas. I DET FORNA SBL Vaccins lokaler i Solna håller Crucell Sverige på att ta en ny produktionsanläggning i bruk. Två hela våningsplan har renoverats för att ta fram renrumsklassificerade laboratorier och produktionslokaler för tillverkning av nästa generations poliovaccin. Totalt arbetar i dag 135 anställda på Crucell Sverige och för att bemanna den nya anläggningen har bolaget under 2012 hittills anställt 12 personer som ska arbeta med processutveckling och kvalitet. – Nu pågår arbete med att sätta upp och kvalificera lokaler, processer och analysmetoder för produktion av det första kliniska provningsmaterialet. Det som är viktigt med en sådan här produktionsanläggning är att lokalen inte kan släppa ut virus i närområdet, samtidigt som produktionen är helt och hållet sluten eftersom produkten är steril, säger Anna Renglin Lindh, produktions- och processutvecklingschef på Crucell Sverige.

Stannar i Sverige Upprinnelsen till den nya anläggningen är Crucells beslut om att skala upp sin vaccintillverkning genom sin teknikplattform Perc6, som ska ta fram effektiva vacciner på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Men enligt ursprungsplanen skulle produktionssatsningen ske utomlands och den svenska verksamheten som tillverkade den första generationens poliovaccin lades ned under 2006. – Kompetensen från den tidigare poliovaccinframställningen stannade dock kvar, vilket gjorde att vi nu kan skala

”Vi kunde visa på värdet att vara kvar i Sverige.” upp de nya vaccinprocesserna och producera vaccin mot polio i Solna igen, säger Anna Renglin Lindh. Statens bakteriologiska laboratorium flyttade ut till Solna 1930 och har huserat i lokalerna sedan dess. Då bestod tillverkningen huvudsakligen av poliovaccin, som också utvecklades i Sverige, och som bidrog till att virussjukdomen utrotades i landet under 1950-talet och framåt. Dessutom utvecklade och tillverkade SBL också vaccin mot influensa, kolera, difteri, stelkramp och kikhosta. – Här föddes koleravaccinet Dukoral som ju blivit en global exportvara. Anläggningen är fortfarande den enda i världen som tillverkar Dukoral-vaccinet, säger Anna Renglin Lindh. Staten sålde ut I början av 1990-talet växte en ny strategi inom den svenska politiken fram som fokuserade på globalisering och att flera statliga institut privatiserades. Statens bakteriologiska laboratorium såldes till privata aktörer och finansierades med riskkapital. Forskningsdelen flyttades till KI och Smittskyddsinstitutet, medan vaccintillverkningen stannade kvar i vad som blev

”Här föddes koleravaccinet Dukoral som ju blivit en global exportvara.”

Anna Renglin Lindh är produktions- och processutvecklingschef på Crucell Sverige.

SBL utvecklade och tillverkade vaccin mot bland annat kolera, polio, stelkramp och difteri från1930-talet och framåt.

SBL Vaccin AB. SBL Vaccin köptes upp av det globala läkemedelsbolaget Crucell 2006, och blev Crucell Sverige. Crucell köptes sedan i sin tur upp av amerikanska Johnson and Johnsons pharmadel Janssen, som först då kunde tillräkna sig vacciner i produktportföljen. Vaccintillverkningsenheten titulerar sig i dag fortfarande som Crucell Sverige, men är numera en del av Johnson

and Johnson-koncernen. – Under 2008, efter att Crucell förvärvat SBL Vaccin, sa man att man skulle lägga ner produktionsenheten i Sverige och flytta produktionen av Dukoral till Schweiz och jag fick uppdraget att leda flytten. Vi räknade på de olika projekten och kunde i stället visa på värdet av att behålla produktionen i Sverige och nu har vi slagit produktionsrekord inom Johnson and Johnson-

koncernen, säger Anna Renglin Lindh. Ny teknikplattform I stället för att lägga ned tillverkningen i Sverige blev resultatet alltså det motsatta. Johnson and Johnson beslutade sig för att skala upp tillverkningen inom verksamheten i Solna och för att implementera Crucells teknikplattform Perc6 där. Planen är att ta fram nästa generations in-


3

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

sista minuten Arbetet med att ta den nya anläggningen i bruk pågår för fullt. Eftersom produkten som ska tillverkas där är steril måste produktionen vara helt och hållet sluten.

jicerbara poliovaccin, vars pris ska konkurrera med de orala behandlingarna, OPV, som enligt Anna Renglin Lindh är billigare men inte lika effektiva. – Vaccinationskampanjer med antingen IPV eller OPV runt om i världen har nästan lyckats utrota polio. Det är en sjukdom som är vattenburen och det finns inget botemedel mot polio. På några platser i världen har man på senare år sett att personer som fått

oralt vaccin varit fria från polio men ändå fungerat som bärare av viruset som sedan muterat och smittat ovaccinerade personer, så det krävs nya krafttag och nya lösningar, säger Anna Renglin Lindh. Ska nå marknaden 2018 Genom den nya teknikplattformen Perc6 tas virus till vaccinerna fram genom cellkulturer och inte i djurmodeller som man gjorde förr. Detta ska göra vac-

cinframställningen både effektivare, säkrare och möjlig att skala upp till stora produktionsvolymer, menar Anna Renglin Lindh. – Förr var man ute och fångade lemurer i djungeln och odlade fram virus på hjärn- och njurceller, men så fungerar det inte längre. På 1980-talet ersattes tillverkningen av IPV med Verocellinjer på Statens bakteriologiska laboratorium, men utbytena var låga mot dagens tek-

nik. Vår plattform Perc6 bygger på humana cellinjer och syntetiserade virusstammar som ska ge ett säkrare och billigare vaccin, säger Anna Renglin Lindh, och fortsätter: – Den första batchen från Perc6-plattformen kommer att framställas i vinter för att sedan testas i kliniska fas I-studier. Planen är att det nya vaccinet ska nå marknaden 2018. |ANNA SUNDSTRÖM

F A K T A

CRUCELL SVERIGE Det svenska vaccinbolaget är beläget i Solna norr om Stockholm och distribuerar vacciner, immunoglobuliner och immunsera från egen och från företagets samarbetspartners tillverking till sjukvården. Företaget bildades år 2006 och har totalt 135 anställda.


4

LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Terapier som bryter ny mark Christian Schneider är ordförande för kommittén för avancerade terapier, CAT, inom EMA. Kommittén ger rekommendationer om godkännande för nya behandlingar som genterapi och cellterapi. Ett uppdrag med många utmaningar. Vad menas egentligen med avancerade terapier? – Det är en term som skulle behöva definieras lite bättre, för man kan ju hävda att alla nya behandlingar är avancerade. Men enligt europeisk lag innebär det behandlingar som bygger på genterapi, cellterapi eller vävnadsterapi. Dessa behandlingar hanteras av CAT innan de går vidare till CHMP inom EMA. Vilka är era utmaningar? – Det finns flera utmaningar och man kan dela in dem i vetenskapliga och mer policyinriktade frågor. På det vetenskapliga området beror det lite på vilket terapiområde vi pratar om. Men inom cellterapi är det till exempel en ständig fråga om det går att garantera renhet och likhet i olika batcher. Eftersom det handlar om levande materia går det inte att ställa samma krav som till exem-

pel inom kemiska eller biologiska läkemedel. Det är också en utmaning att det ofta tar lång tid innan det går att visa att de här behandlingarna har effekt. Om du till exempel använder chondrocyter som en behandling vid knäskador tar det lång tid innan de vuxit till sig tillräckligt för att visa effekt. Då krävs det långa och omfattande kliniska prövningar vilket är väldigt krävande för företaget som utvecklar behandlingen. Inom genterapin finns fortfarande en del oro kvar för tumörrisken som man hade problem med tidigt i det fältets historia. Nya tekniker och kunskap har minskat risken, men frågeställningen och oron finns till viss del kvar. Och hur hanterar ni policyutmaningarna? – Det är framför allt att det

F A K T A

CHRISTIAN SCHNEIDER PÅ LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING Den 30 maj berättar Christian Schneider mer om hur EMA arbetar med de regulatoriska och vetenskapliga utmaningar som finns inom avancerade terapier. Han kommer då också att gå igenom hur processerna sett ut för de godkännande som hittills gjorts.

Christian Schneider i kommittén för avancerade terapier, CAT, inom EMA.

ännu så länge är små företag som utvecklar de här terapierna och de är väldigt vetenskapligt förankrade, men de har ofta inte så stor kunskap om de regulatoriska frågorna och hur man arbetar med dem. Vi gjorde en analys som visade att av de som genomfört kliniska prövningar med avan-

cerade terapier så var hälften från akademin, tio procent gjordes av frivilligorganisationer och de resterande 40 procenten av små företag. Inom kommittén arbetar vi mycket för att bättre kunna hjälpa dem att få ordning på den regultatoriska biten.

Från labbet till marknaden Vill du öka sannolikheten att lyckas med utvecklingen av nya produkter och processer? SP Process Development utvecklar nya koncept och verktyg för att möjliggöra säkrare och effektivare utveckling av bl a läkemedel.

Sambandet mellan substans, formulering och effekt

Process

Kvalitet

Egenskaper

Formulering

Kontakt: Nicolaas Schipper Tel: 010-516 65 06 E-post: nicolaas.schipper@sp.se SP Process Development bedriver forskning, utveckling och innovationsprojekt inom hållbar processutveckling för många branscher där kemiska, biokemiska och farmaceutiska processer är gemensamma nämnare. www.sp.se/processdevelopment

Skiljer sig ert regelverk från det som omger läkemedel? – Nej, inte i grunden. Men vi har en riskbaserad process, eftersom patientgrupperna är så tydliga kan man lättare följa dem och därför kan vi också godkänna fast med stark uppföljning. Det finns en allmän diskussion inom EMA om att gå mer mot gradvisa godkännanden, där man godkänner läkemedel för mindre patientgrupper först. För läkemedel är det där lite svårt eftersom det finns risk för off label-förskrivning. Inom avancerade terapier är den risken mindre eftersom det redan från början är ett begränsat antal patienter och höga tekniska krav för att kunna administera behandlingarna. Det gör att vårt område är väl lämpat för gradvisa godkännanden. |INGRID HEATH


5

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

”Utmaningen är att sålla” Anders Ekblom är chef för Astra Zenecas Science and Technology Integration Office med ansvar för att identifiera framtida samarbeten och trender inom vetenskap och teknik. Vad ser du för trender inom läkemedelsutveckling? – Jag tycker att vi nu på allvar börjar se effekterna av kartläggningen av genomet. Redan tidigt under till exempel Hugo-projektet pratade man mycket om den, men hittills har vi inte sett så stora konsekvenser. Men nu börjar det hända. Nu påverkar det hela den medicinska forskningen att vi kan göra genomanalyser på både patienter och friska kontroller och även på enskilda tumörvävnader till exempel. Nu börjar de data vi får fram för de här analyserna att påverka vilka läkemedel vi utvecklar, det syns ju till exempel redan i allt med tumörspecifika behandlingar. Egentligen tror jag man kan säga att det är först nu som den genetiska revolutionen sker. Vad kräver det av företagen och forskarna? – Framför allt gör den nya tek-

niken att mängden information ökar dramatiskt. Det leder i sig till ett ökat behov av människor som kan bioinformatik och statistik. De framtida utmaningarna handlar mycket om att sålla ut information och tolka den rätt och för det krävs lite annan kompetens än den som traditionellt finns på forskningsavdelningarna. Vi behöver bli bättre på att koppla ihop biologisk kunskap med matematisk, statistik, bildtolkning och så vidare. Den stora flakshalsen just nu är att kunna tolka all den nya information vi har tillgång till. Samtidigt ser vi en trend mot att läkemedel utvecklas tillsamman med diagnostika. Det gör att utvecklingsprocessen blir ännu mer krävande eftersom det är två parallella utvecklingsprocesser som måste gå hand i hand. Alla stegen i läkemedelsutveckling måste hänga ihop med de som krävs för att utveckla diagnostiken, och det är inte

Det är först nu den genomiska revolutionen sker, säger Anders Ekblom, på Astra Zeneca.

helt lätt och vi är ännu inte vana vid det. Hur påverkas affärsmodellerna? – Det är fortfarande ett oskrivet blad. Vi vet ännu inte om de här segementerade läkemedlen till mindre patientgrupper också innebär lägre utvecklingskostna-

der. Förhoppningsvis gör all ny kunskap att vi får bättre träffsäkerhet och att det krävs färre patienter under utvecklingen. Men det är fortfarande komplexa processer och vi vet ännu inte vilka data läkemedelsmyndigheterna kommer att kräva, det kommer påverka mycket. |INGRID HEATH

F A K T A

ANDERS EKBLOM PÅ LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING Anders Ekblom berättar om de trender han ser inom läkemedelsutveckling när han inledningstalar den 30:e maj.


6

LYCKAD LÄKEMEDELSUTVECKLING

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

Två heta nykomlingar på börsen TVÅ LIFE science-bolag har

hittills i år tagit klivet upp på Nasdax OMX Stockholms tillväxtlista First North. Först ut var bioteknikbolaget Neurovive den 11 april, med teckningskursen 28 kronor aktien. Grundarna stämde också upp i sång för att fira händelsen. Elva dagar senare var det Göteborgsbaserade forskningsbolaget Immunicums tur. Teckningskursen låg på åtta kronor aktien och vd:n Jamal El-Mosleh var på plats och ringde i klockan. Immunicum tog nyligen in drygt 30 miljoner kronor genom en nyemission, pengar som ska finansiera den pågående fas I/II-studien med bolagets vaccin mot njurcancer samt ytterligare en studie på levercancer som ska startas vid ett senare tillfälle. I slutet av mars fick Immunicum också nära en halv miljon genom Vinnovas Forska och Väx-program. Bolaget är också ett av fem som nominerats till branschorgani-

sationen Sweden Bios årliga pris Sweden Bio Award. Lundabolaget Neurovive har sin huvudkandidat i fas III och hoppas nu kunna bredda ägarbasen och ta in nya investerare. – Det är en viktig milstolpe och ett naturligt steg för oss. Vi har arbetat med att flytta till en större lista i ett och ett halvt år nu, så det är jättekul att det äntligen blir av, säger bolagets vd Mikael Brönnegård. Bolagets huvudkandidater, Ciclomulsion och Neurostat, baserar båda två på den aktiva substansen cyklosporin A och har nått klinisk utvecklingsfas III respektive II. Fas III-studien med Ciclomulsion fokuserar på att förhindra reperfusionsskador hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Studien utförs i Frankrike, Belgien och Tyskland, och passerade tidigare i år milstolpen att rekrytera hälften av de totalt 1 000 patienter som ska ingå i studien.

I april noterades Immunicum, med vd Jamal El-Mosleh (tv), och Neurovive, med vd Mikael Brönnegård (th), på börsen.

Nytt EU-direktiv för djurförsök DJURSKYDDSORGAN på varje försöksdjuranläggning, bättre uppföljning och en nationell kommitté är några av de saker som krävs i det nya EU-direktivet för ökat försöksdjursskydd. För svenska bolag innebär de nya lagarna inte så stora förändringar utan det rör sig framför allt om strukturella förändringar och vissa omgrupperingar hos de re-

gulatoriska myndigheterna. Den mest påtagliga förändringen är att varje försöksdjursanläggning ska ha en grupp personer, ett djurskyddsorgan, som ska jobba för att djurens har det bra och behandlas väl med de tre R:n, replacement, reduction och refinement, som utgångspunkt. Direktivet påbjuder också att alla djurförsök med

avsevärd svårighetsgrad, det vill säga stort lidande för djuren, samt alla primatförsök ska utvärderas i efterhand. Denna utvärdering kommer den nationella kommittén att göra. De djurförsöksetiska nämnderna kan också välja att låta utvärdera andra försök om de bedömer att det finns ett särskilt intresse av detta.

Shire köper Premacure LÄKEMEDELSJÄTTEN

Shire ska ta en Uppsalaupptäckt vidare till att bli ett läkemedel mot ögonsjukdomen ROP. Shire ska i och med förvärvet betala dels ett engångsbelopp och dels villkorade betalningar som bygger på uppnådda utvecklingsmål och kommersiella milstolpar. Läkemedelskandidaten, som riktar sig mot ögonsjukdomen prematuritetsretinopati, ROP, befinner sig i dagsläget i fas II och ska motverka brist på tillväxtfaktorn IGF-1.

– Shires köp av Premacure förbättrar ytterligare möjligheterna att förändra den långsiktiga prognosen för prematura barn med ROP. Vi är mycket glada för

Det nya EU-direktivet betonar vikten av 3R-principen om ersättning, begränsning och förbättring.

att vårt utvecklingsprogram ska bli en del av Shires innovativa pipeline och vi tror att deras erfarenhet och resurser kan snabba på utvecklingen av en produkt som har som mål att förhindra några av sjukdomens svåra följder, säger Jan Borg, vd på Premacure, i ett pressmeddelande. Premacure grundades 2001 av Jan Borg och har sitt säte i Uppsala. Sjukdomen ROP drabbar för tidigt födda barn och kan i värsta fall leda till blindhet. Orsaken till sjukdomen är en brist på tillväxtfaktorer som normalt tillförs via placentan. I dagsläget finns ingen bot, bara symptomatisk behandling.

De får Forska och Väx-pengar 59 FÖRETAG FICK finansiering genom Vinnovas årliga utdelning av Forska och Väx-anslag. Tjugo av bolagen är verksamma inom life science-området. Totalt delades 66 miljoner kronor ut och mest pengar fick det Göteborgsbaserade forskningsbolaget Albireo. Bolaget har i dag fem läkemedelskandidater på gång, varav den som kommit längst är Elobixibat, en oral behandling av kronisk förstoppning och förstoppning hos patienter med IBS. Preparatet är på väg in i fas III och har visat positiva effekter i fas II-studier. Forska och Väx-pengarna ska dock gå till Albireos projekt "Specialiserad formulering för behandling av svårartade le-

versjukdomar”. För det fick bolaget 3,5 miljoner kronor. Regionen där flest life science-företag fick pengar var Skåne län. Totalt sju Skåneföretag fick Forska och Växpengar, däribland Truly Translational, Genovis och Qlucore. I Västa Götalands län fick totalt fem företag finansiering i årets utlysning, bland

annat det nynoterade vaccinbolaget Immunicum, Unfors Raysafe som utvecklar röntgenmätare och biotechbolaget Toleranzia. Totalt fick tre Stockholmsbolag pengar, nanoteknikbolaget Nanologica, konsultbolaget Scientific Solutions och medtech-bolaget ScintX som utvecklar röntgenteknik.


7

Life Science Sweden Nr 5-2013 www.lifesciencesweden.se

SSF satsar på medtech STIFTELSEN LÄGGER 250 miljoner på synergianslag för projekt inom bland annat bildanalys, nya biomaterial och regenerativ medicin. Målet med satsningen är, enligt SSF, att stimulera ny och banbrytande forskning inom de fyra olika delområden, molekylär bildanalys, vävnadsteknik och regenerativ medicin, biosensorer och labb-på-ett-chip samt nya biomaterial. – Medicinsk teknik är ett av de forskningsområden som är viktiga för stiftelsens

verksamhet och flera faktorer gör att det nu är rätt tid för just den här satsningen, säger Lars Hultman, tillträdande vd på SSF. Forskningsmedlen är i form av så kallade synergianslag, vilket innebär att de sökande förväntas vara mindre grupper av forskare med olika kompetens i ett tvärvetenskapligt samarbete. Anslagen kommer att ligga på fem till sju miljoner kronor, inklusive omkostnader per år, i fem år.

SSF satsar bland annat på bildanalys.

Sju bolag bakom nationell testbädd för strålterapi SJU SVENSKA medtechbolag har tillsammans med ett antal sjukvårdsenheter startat ett samarbete inom innovativ strålbehandling. Genom samarbetet etableras en nationell testbädd genom vilken bolagen ska driva utvecklingen av strålterapi vid cancerbehandlingar. – Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska

företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem, säger Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande. Samarbetet finansieras delvis av Vinnova och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universi-

tetssjukhuset. – Det stora värdet för industrin är att komma närmare kliniken och patienterna. En avancerad teknisk innovation är oanvändbar om den inte passar in i vårdprocessen. Med testbädden får vi också kortare utvecklingsprocesser eftersom vi lättare kan se om produkten verkligen motsvarar vårdens behov, säger Jonas Gårding, forskningschef på Elekta.

F A K T A

I SAMARBETET INGÅR: Elekta Instrument, Siemens, Naslund Medical, Scandidos, Cureos, Micropos Medical och Oncolog Medical. Från vårdsidan deltar Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, och Örebro Universitetssjukhus.


Your trusted partner in Medical Affairs

Cost Effectiveness

TFS can help you maintain and develop your Medical Affairs team and function according to your needs.

Speed & Expertise Scan to download our new brochure and find out more.

Contract Manufacturing Excellence Cobra invites you to visit our modern, purpose built, aseptic manufacturing facility in Matfors, Sweden. Please visit our website to arrange a tour: www.cobrabio.com

Sometimes you need to scale up and sometimes the opposite. No matter the situation we can help you maintain delivery on time, maintained competence and cost effectiveness. TFS International, with headquarters in Lund, Sweden, is the largest privately owned European clinical Contract Research Organization (CRO). TFS operates in 20 countries, and has 550 employees worldwide.


We make people and plans work together LINK Medical Research is an international CRO based in Scandinavia. We manage projects within development of pharmaceutical and medical device products, strategic planning, clinical trials, health economy and regulatory affairs. Always based on LINKplanTM – our unique project management tool.

heart.se

See more at linkmedical.no/linkplan

Vilka regulatoriska risker ligger mellan din produkt och marknaden? I ALLA LÄKEMEDELS - ELLER BIOTECHPROJEKT

är det viktigt att bemästra de regulatoriska stegen för att spara tid och pengar. Oavsett var i utvecklingsprocessen du befinner dig, vet vi av erfarenhet vilka regulatoriska utmaningar du har framför dig. Med hjälp av vår kunskap och expertis kan du ligga ett steg före i planeringen och göra vägen mellan din produkt och patienten både säkrare och kortare – och därigenom mer kostnadseffektiv. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur.

M A N A G I N G R E G U L AT O R Y R I S K Torsgatan 4, 111 23 Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se


Vad händer om din transport inte håller rätt temperatur? Med Optimize Courier får du säkra transporter och personlig service till marknadens bästa pris. Kontakta oss redan idag för mer information.

Stockholm-A Arlandaa, 08-5994 501 10 www.optimizecouurier.com ops@optimizecourier.se

APL erbjuder utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel

Vi utvecklas och växer tillsammans med våra kunder

apl.se


Vad behöver jag veta om framtiden? De största och mest framgångsrika varumärkena har en sak gemensamt. De känner sin marknads behov. För att kunna etablera en solid grund inför framtiden behövs kunskap och insikter redan i ett tidigt skede. TNS Sifo Navigare baserar sin rådgivning och rekommendationer på solida marknadsundersökningar kombinerat med branschexpertis. Sedan 1985 har vi arbetat med kunder inom området läkemedel, medtech, biotech och andra aktörer inom hälsa och sjukvård. Vi arbetar globalt men med konsulter lokalt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag? Kontakta General Manager Eva Pokkinen-Forster på 0709-136 357 (växel 08-507 420 00).


Aktuellt med kliniska studier? Vi planerar och genomför uppdrag inom klinisk prövning (Fas I – IV) och medicintekniska studier i nära samarbete med bioteknik-, medicinteknik-, och läkemedelsbolag. Utifrån kundens behov åtar vi oss hela eller delar av kliniska studier. Våra kärnverksamheter är Clinical Trial Management, Outsourcing, Pharmacovigilance och City Site (Clinical Trial Unit). Affärsmässigt samarbete och ömsesidigt förtroende är nyckelord för A+Science. Varje kund och uppdrag tas omhand med stor respekt. Välkommen att läsa mer på www.a-plusscience.com

CRO–från protokoll till slutrapport To Earn Trust–Make Difference A+ Science AB, Phone +46 8-564 882 30

Nätverket som ska dra fler kliniska prövningar till Sverige Antalet kliniska prövningar har minskat stadigt i Sverige, men ett nytt nätverk av företag som specialiserat sig på prövningar ger hopp om att trenden ska kunna vändas. » Statistiken över kliniska prövningar i Sverige är ingen rolig läsning. Enligt statistik från Läkemedelsverket och branschorganisationen LIF har antalet prövningar i det närmaste halverats sedan 2004 och antalet patienter som deltar i prövningar har minskat med 60 procent. Det här har återverkningar på hela branschen i och med att Sverige inte framstår som något attraktivt alternativ för stora globala läkemedelsföretag när de letar efter länder att påbörja nya prövningar i. En anledning till att antalet prövningar minskat är att sjukhusen inte genomför

lika många prövningar längre. Många sjukhus upplever att de har ont om tid att utföra sitt uppdrag även utan prövningar och prioriterar därför ner det arbetet. Men allt är inte nattsvart när det gäller

kliniska prövningar i Sverige. Ett positivt tecken är att det bildats ett nätverk med företag som specialiserar sig på just kliniska prövningar i Sverige. – Vi är sex företag som alla specialiserar oss på prövningar som beslutat att starta nätverket Swedish Trial Network. Tanken är att vi ska ge läkemedelsbolagen en partner som snabbt kan ta in många patienter och genomföra stora studier på ett professionellt

sätt, säger Pekka Koskinen, vd på Pharmasite som är ett av de företag som ingår i Swedish Trial Network. Företagen ligger i Malmö, Göteborgs-, och Stockholmsområdet vilket gör att de har tillgång till många potentiella patienter för olika prövningar. Just att de enbart arbetar med prövningar är också något som Pekka Koskinen räknar med att kunderna ska uppskatta. – Vi behöver inte klämma in prövningarna i den dagliga verksamheten som på sjukhusen utan det här är den dagliga verksamheten för oss. Det gör också att vi alltid kan ha läkare som har en total överblick över varje prövning och kan garantera kvaliteten, säger han. Kvaliteten är förstås mycket viktigt för läkemedelsbolagen som ska lägga ut kliniska prövningar och här har Swedish Trial Network också en fördel. – Många av oss har arbetat med det här

i åtminstone tio år så vi har byggt upp en rutin och ett kvalitetstänkande som våra kunder kan dra nytta av i prövningarna. Många av företagen har också inspekterats av Läkemedelsverket, vilket är en ytterligare en kvalitetsstämpel för vår verksamhet, säger Pekka Koskinen När de enskilda företagen diskuterade idén med sina uppdragsgivare var intresset stort och förhoppningen är nu att Sverige på allvar ska bli intressant för kliniska studier igen. – Tillsammans kan vi nu hantera även riktigt stora prövningar och i och med att vi är specialiserade och har lång rutin kan vi snabbt få in patienter, genomföra prövningarna effektivt och med hög kvalitet. Den som vill genomföra stora studier vet nu att det finns ett nätverk som klarar deras krav här i Sverige och det är bra både för oss och för branschen som helhet, säger Pekka Koskinen. n

S3 SWEDISH TRIAL NETWORK

PHARMASITE pekka@pharmasite.se www.pharmasite.se

LADULAASKLINIKEN katarina.b.blom@ladulaaskliniken.se www.ladulaaskliniken.se

S3 CLINICAL RESEARCH CENTERS bo.liu@s3smo.se www.s3smo.se

CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB MEDECT CLINICAL TRIALS bjorn@bragee.se www.bragee.se

CITYDIABETES dr.bot@citydiabetes.se www.citydiabets.se

CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB bengt.dahlstrom@clinicaltrialconsultants.se www.clinicaltrialconsultants.se


Benefit from Biovian´s experienced team and complete CMO-services - from early development to final QP release of your product.

From gene to finished vial

Contract Manufacturing of Biopharmaceuticals | www.biovian.com

Biovian GMP services: Microbial fermentation Mammalian cell culture Protein purification Virus production for gene therapy and vaccines Formulation Fill & Finish Lyophilisation Analytical quality control Cell bank preparation and storage QP release of DS and DP


Elenore pü kundtjänst.

Visste du, att vi erbjuder individuellt anpassade transporttjänster fÜr era tidskritiska och temperaturkänsliga produkter? Vill du veta vad det innebär fÜr er? Ring Elenore. World Courier levererar till världens alla hÜrn, dygnet runt, alla dagar om üret.

2010 World Courier är fÜrst med att tillhandahülla fullständigt GxP godkända premium transporter till fÜretag inom Life Science industrin.

KĂ˜BENHAVN: +45 32 46 06 80 | HELSINKI: +358 9 8700 3300 | OSLO: +47 63 94 62 00 | STOCKHOLM: +46 8 594 414 80

You can’t afford to let your FRPSHWLWLRQUHDFKWKHPDUNHW¿UVW :HZRQœWOHWWKDWKDSSHQ

:KHWKHU\RXUJRDOLVWRJHWDQHZIRUPXODWLRQWKURXJKFOLQLFDOWULDOIRUDSSURYDO RU\RXQHHGWRLQFUHDVHSURGXFWLRQFDSDFLW\WRPHHWFRQVXPHUGHPDQGWLPH DQGPRQH\DUHDOZD\VFULWLFDOIDFWRUV7KDWÂśVZK\VRPHRIWKHPRVWVXFFHVVIXO SKDUPDFHXWLFDOFRPSDQLHVLQWKHZRUOGUHO\RQ5HFLSKDUP7KH\ÂśUHFRQÂżGHQW WKDWRXUSHRSOHDQGSURFHVVHVFDQGHOLYHURQWLPHZLWKLQEXGJHWDQGDWWKH OHYHORITXDOLW\WKH\QHHGWRQRWMXVWFRPSHWHEXWZLQ)LQGRXWKRZZHFDQ KHOS\RXVWD\DKHDGwww.recipharm.com


Vill du få Life Science Sweden Executive direkt i din mejl en gång i månaden? Teckna en prenumeration på Life Science Sweden nu – för att inte missa nästa rapport. Förutom Life Science Sweden Executive får du:

TIDNINGEN

EVENTEN GUIDERNA

ETT ÅR 1 (exkl. 495 kr moms)

Bevakning av tre branscher – på ett ställe! Du får ditt eget exemplar av Life Science SweDen i brevlådan 11 ggr/år. Gå kostnadsfritt på eventet LyckaD LäkemeDeLSutveckLinG den 30 maj (värde 1 495:-). www.lifesciencesweden.se/lyckad två guider till smartare affärer, the SweDiSh Life Science inDuStry GuiDe samt LaBBGuiDen ingår när du prenumererar.

Välkommen som prenumerant! ingrid heath Chefredaktör

ÄR DU REDAN PRENUMERANT? Mejla ditt kundnummer till: prenumeration@lifesciencesweden.se

All bevakning du behöver

www.lifesciencesweden.se


Årets tema: NYA METODER OCH TEKNIKER

LYCKAD

LÄKEMEDELS UTVECKLING

30 maj Grand Hôtel Stockholm

- så väljer du rätt samarbetspartner

Processerna för läkemedelsutveckling förbättras ständigt. Under en dag hjälper branschens experter och ledare dig att se vad som väntar runt hörnet. Hör om teknikerna som kan revolutionera din läkemedelsutveckling, inspireras till mer interaktiva och smartare kliniska prövningar och få koll på hur det regulatoriska landskapet håller på att förändras och vad det innebär för dig redan idag.

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GER DIG FÖRSPRÅNG IN I FRAMTIDEN! DAGENS TALARE

PROGRAM 08.30 Frukost och registrering

12.30 Lunch serveras

09.00 Välkommen och inledning Ingrid Heath, chefredaktör Life Science Sweden, inleder dagen.

13.30 NY BEVISAD BEREDNINGSFORM SOM ERSÄTTER INJEKTIONER Michael Brobjer, marknadschef på APL med ansvar för affärsutveckling inom affärsområdet Life science.

09.05 EN SPANING MOT GLOBALA TRENDER INOM LÄKEMEDELSUTVECKLING Anders Ekblom, chef för Astra Zenecas Science and Technology Integration Office. 09.35 TERANOSTIK OCH NANOMEDICIN - NYA SÄTT ATT LEVERERA LÄKEMEDEL Andreas Nyström, docent i nanomedicin vid Swedish Medical Nanoscience Center, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. 09.55 TRENDER INOM PREDIKTION, PREFORMULERING OCH PROCESSDESIGN - SÅ OPTIMERAR DU DIN FARMACEVTISKA UTVECKLING Co Schipper, disputerat farmacevt och sektionschef på SP Process Development. 10.20 Förmiddagskaffe 10.50 DISKUSSION: KONSEKVENSERNA AV ÖKADE KRAV PÅ ÖPPENHET KRING KLINISKA PRÖVNINGAR Lill-Inger Larsson, medicinsk direktör på Glaxosmithkline och Anders Ekblom, vd Astrazeneca Sverige diskuterar hur man som företag bör förhålla sig till den ökande öppenheten.

13.55 MODERN PROCESS- OCH CELLINJEUTVECKLING – ATT NYTTJA AUTOMATISERING OCH MIKROBIOREAKTORER Ingrid Lange, Senior Scientist i cellodlingsgruppen på Cobras anläggning i Södertälje. 14.20 ATT SKAPA AVTAL SOM ÖKAR VÄRDET FÖR ALLA Odd Swarting, advokat och delägare på Setterwalls advokatbyrå och ansvarig för byråns Life Sciencesgrupp i Stockholm. Camilla Appelgren, advokat i Lifescience-gruppen på Setterwalls advokatbyrå. 14.45 Eftermiddagskaffe 15.15 SÅ ARBETAR EMA MED GODKÄNNANDEN AV FRAMTIDENS TEKNIKER Christian Schneider, ordförande för kommittéen för avancerade terapier, CAT, inom EMA och senior medicinsk rådgivare på danska Läkemedelsverket. 15.45 VÄRDET AV REGULATORY I TIDIG LÄKEMEDELSUTVECKLING Nora Sjödin, Principal Consultant på NDA Regulatory Service.

11.15 ATT REKRYTERA PATIENTER - SÅ LYCKAS DU I SVERIGE IDAG Ola Jeppsson, Vice President Sweden & Finland på det nordiska CRO-företaget IRW Consulting AB.

16.10 DET REGULATORISKA LANDSKAPET OM FEM ÅR - HUR FÖRBEREDER VI OSS? Ulrika Assargård, Director Project Development på konsultföretaget Sofus. Linda Thunell, grundare och VD för Sofus Regulatory Affairs.

11.40 BÄSTA MÖJLIGA DATA - NY TEKNIK HJÄLPER DIG ATT FÖLJA DINA KLINISKA PRÖVNINGAR I REALTID Sverre Bengtsson, grundare och partner av Pharma Consulting Group.

16.35 VEM ÄR SLUTKUNDEN OCH VAD VILL DE HA? Eva Pokkinen-Forster, General Manager för TNS Sifo Navigare inom områdena biotech, medtech, läkemedel samt hälso-och sjukvård.

12.05 ATT SOM MINDRE FÖRETAG DRIVA GLOBALA STUDIER - DET HÄR MÅSTE DU TÄNKA PÅ Karin Leire, biomedicinare och diplomerad klinisk prövningsledare med ansvar för hela TFS:s portfölj i Stockholmsregionen. Johan Emilsson, biomedicinare och Regional Sales Manager i Europa på TFS.

17.00 Mingel och nätverkande

Anmälan och mer info:

www.lifesciencesweden.se/lyckad Prenumeranter går kostnadsfritt, övriga 1 495 kronor (ex moms) Partners:

SWEDISH TRIAL NETWORK

Life science sweden nummer 5 2013  
Life science sweden nummer 5 2013  

Kartläggning av hur djurrättsaktivister hotar forskare. Intervju med Lars Hultman, ny vd för SSF. Vetenskapsreportage om hur 3D-skrivare kan...

Advertisement