Page 1

L LĂŚrer rvejled dnin ng

T s is My Lif This L fe! Stoories from f C Childr ren in n Bhuttan


Fororrd k sig tiil elevbogen This is My Liffe! - Stories frrom Children in Bhutan. Denne læreervejledning knytter f Children in Bhutan err et nyskaben nde undervissningsmateriaale til This is My Liife! - Stories from engelskundeervisningen i 5. - 6. klassee. Bogen indehholder fotos og fortællinger indsamleet af journalisst Marie Vennø Thesbjergg. 80 bhutaneesiske børn mellem 11 og o 17 år fik til t opgave at berette om deres hverd dag og liv i Bhhutan. Resulttatet blev i alt 5000 fotos og 250 fortællingeer. This is My Life! - Storiess from Childreen in Bhutan er et udvalg af disse foto os og fortællingerr. Lærervejled dningen til Thhis is My Life! - Stories from m Children in Bhutan indehholder alsidigge og kreativve aktivitetsforrslag til bogeens mange teekster og foto os. Anne Friis Hansen H Lærer

Lærervejled dning: This is My Life – Stoories from Chiildren in Bhuttan af Anne Friis F Hansen Artikel: Lanndet med bruuttonationallyykke af Marie Venø Thessbjerg, www w.wordbyworrd.dk Korrektur: Jessica Beaghen og Carrina Balto Grafiker: Mikael Schilling, www.mikaaelschilling.dk Lærervejled dningen knyytter sig til bogen b This iss My Life – Stories S from Children C in B Bhutan af Marie Venø Thesbjerg

2


Indhold Forord ...................................................................................................................................................................... 2 Indhold ..................................................................................................................................................................... 3 Indledning ................................................................................................................................................................ 5 Baggrundsartikel om Bhutan ............................................................................................................................... 6 Førlæsningsaktiviteter ........................................................................................................................................... 9 Førlæsningsaktivteter – fotos ......................................................................................................................... 9 Førlæsningsaktiviteter - ordforråd .............................................................................................................. 10 1. Facts ................................................................................................................................................................... 12 2. Everyday Life .................................................................................................................................................... 13 Everyday Life in the Countryside ................................................................................................................ 13 Everyday Life in the Town ............................................................................................................................ 14 Everyday Life in a Nunnery ........................................................................................................................... 15 3. School ................................................................................................................................................................ 17 4. Family ................................................................................................................................................................. 19 5. Food ................................................................................................................................................................... 21 6. Friends ............................................................................................................................................................... 22 7. Belief .................................................................................................................................................................. 23 8. Future ............................................................................................................................................................... 25 Aktivitetsark ......................................................................................................................................................... 27 Ark 1 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 28 Ark 2 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 29 Ark 3 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 30 Ark 4 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 31 Ark 5 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 32 Ark 6 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 33 Ark 7 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 34 Ark 8 – Førlæsningsaktiviteter ..................................................................................................................... 35 Ark 9 – Facts .................................................................................................................................................... 36 Ark 10 – Everyday Life................................................................................................................................... 37 Ark 11 – Everyday Life................................................................................................................................... 38 Ark 12 – Everyday Life................................................................................................................................... 39

3


Ark 13 – Everyday Life................................................................................................................................... 40 Ark 14 – Everyday Life................................................................................................................................... 41 Ark 15 – Everyday Life................................................................................................................................... 42 Ark 16 – Everyday Life................................................................................................................................... 43 Ark 17 – Everyday Life................................................................................................................................... 44 Ark 18 – Everyday Life................................................................................................................................... 45 Ark 19 – School............................................................................................................................................... 46 Ark 20 – School............................................................................................................................................... 47 Ark 21 – School............................................................................................................................................... 48 Ark 22 – School............................................................................................................................................... 49 Ark 23 – School............................................................................................................................................... 50 Ark 24 – School............................................................................................................................................... 51 Ark 25 – Family ............................................................................................................................................... 52 Ark 26 – Family ............................................................................................................................................... 53 Ark 27 – Family ............................................................................................................................................... 54 Ark 28 – Family ............................................................................................................................................... 55 Ark 29 – Family ............................................................................................................................................... 55 Ark 30 – Food ................................................................................................................................................. 57 Ark 31 – Food ................................................................................................................................................. 58 Ark 32 – Friends ............................................................................................................................................. 58 Ark 33 – Friends ............................................................................................................................................. 60 Ark 34 – Friends ............................................................................................................................................. 62 Ark 35 – Belief ................................................................................................................................................. 63 Ark 36 – Belief ................................................................................................................................................. 64 Ark 37 – Belief ................................................................................................................................................. 65 Ark 38 – Belief ................................................................................................................................................. 66 Ark 39 – Belief ................................................................................................................................................. 67 Ark 40 – Future ............................................................................................................................................... 68 Ark 41 – Future ............................................................................................................................................... 69 Ark 42 – Future ............................................................................................................................................... 70 Ark 43 – Future ............................................................................................................................................... 71 Ark 44 – Future ............................................................................................................................................... 72

4


Indledning This is My Life! - Stories from Children in Bhutan indeholder fotos og fortællinger skrevet af børn i Bhutan. Der er fokus på centrale hverdagsemner, og børnene fortæller således om deres hverdag, skole, familie, madkultur, venner, tro og fremtidsdrømme. I Bhutan er engelsk et af de officielle sprog, og de bhutanesiske elever har således skrevet deres fortællinger på engelsk. De udvalgte tekster har dernæst gennemgået en grundig korrekturlæsning for at opnå sproglig præcision. Lærervejledningen til This is My Life! - Stories from Children in Bhutan består af fire dele: • • • •

En baggrundsartikel til læreren om Bhutan (side 6-8) En beskrivelse og forklaring af aktivitetsforslag til førlæsning (side 9-11) En beskrivelse og forklaring af aktivitetsforslag til hvert af bogens 7 kapitler (side 12-26) Aktivitetsark til eleverne (side 27-71)

Materialet giver mulighed for at tilgodese formålet for faget engelsk samt de forskellige centrale kundskabsog færdighedsområder i engelskundervisningen: • • • •

Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold

Gennem materialet præsenteres eleverne for nuancerede måder at leve på. De opnår indblik i kultur- og samfundsforhold i Bhutan og får mulighed for at spejle sig selv, deres værdier og deres kultur i de fortællinger og fotos, som bogen indeholder. Til hvert kapitel gives der forslag til mangfoldige, kreative aktiviteter, og gennem varierede arbejdsformer og kommunikative sammenhænge får eleverne mulighed for at udvikle deres praktiske sprogfærdigheder og sproglige bevidsthed. Der er lagt vægt på, at aktiviteterne er alsidige, og der tages højde for, at børn lærer forskelligt. Materialet indeholder oplagte muligheder for undervisningsdifferentiering. Bogen tilbyder en bred vifte af tekster og fotos, og disse ledsages af mange varierede aktivitetsforslag og arbejdsformer, hvilket giver mulighed for at finde udfordringer på alle niveauer. Eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med de samme tekster og aktiviteter på samme tid, og undervisningen kan tilrettelægges således, at den enkelte elev arbejder med tekster og aktiviteter, der passer til elevens læringsmål. Det faglige udgangspunkt for arbejdet med materialet er engelsk, men det kan også inddrages i tværfaglige sammenhænge med overskrifter som: • • • • • •

national identitet ulandsproblematikker globalisering demokrati kultur religion

5


Disse overskrifter kan behandles tværfagligt fx mellem fagene engelsk, dansk, geografi, samfundsfag, kristendom og hjemkundskab. Supplerende materialer, informationer og facts om Bhutan findes desuden i det webbaserede undervisningsmateriale på: www.emu.dk og på dette undervisningsprojekts website: www.lifeinbhutan.dk, hvor du kan finde flere historier og fotos lavet af børn i Bhutan.

Baggrundsartikel om Bhutan Landet med bruttonationallykke Bhutan er et af verdens fattigste lande, men alligevel en af klodens lykkeligste nationer. Det kan skyldes, at befolkningens lykke officielt er målet for al udvikling i Bhutan. Hvor man normalt ser på et lands bruttonationalprodukt, så måler regeringen i Bhutan i stedet ”bruttonationallykken”. Det sker i forsøget på at holde balancen mellem et moderne og et traditionelt liv. Af Marie Venø Thesbjerg På en sårbar holdeplads i Himalayas bjerge, presset inde mellem stormagterne Kina og Indien, forsøger det lille land Bhutan at finde sin egen vej. Den vej hedder ”bruttonationallykken”. Målet er befolkningens lykke. Men vejen er ikke økonomisk vækst med 140 kilometer i timen. Den er langsom, snoet og en delikat balancegang mellem det moderne og det traditionelle, mellem det materielle og det spirituelle. Der er ingen trafiklys i landet, men rundkørsler. Det er stadig kun muligt at betale med kreditkort få steder. Bhutan fik tv og internet i 1999. Reklamer er stærkt regulerede. Til gengæld er der gratis sundhedsvæsen og gratis uddannelse indtil 10. klasse. Bhutan er et af verdens fattigste lande, men alligevel et af verdens lykkeligste lande ifølge en undersøgelse fra Leicester Universitet. Her rangerer Bhutan som nummer otte – efter de rige, vestlige lande, med Danmark i toppen. De 700.000 bhutanesere har længe vidst, at livskvalitet ikke er, hvad man har, men hvad man føler, man har. – Bhutanesere er tilfredse mennesker på trods af deres mange besværligheder og anstrengelser. Generelt er de lykkelige mennesker. De ser positivt på tingene. Det er den måde, vi er opvokset på. Måske er det vores spirituelle tro og buddhismen, der giver en positiv tilgang til livet. Selv i landsbyerne ser du smilende mennesker, og hvis rynker er et bevis på lykke, så er bhutanesere meget lykkelige, siger Karma Tshiteem med et glimt i øjet. Han er chef for Bhutans kommission for bruttonationallykke, der for få år siden hed planlægningskommissionen. Nu er navnet og fokus skiftet. Kontorets formål er at få landets politik om bruttonationallykke dirigeret ud til folket. – Vi prøver ikke på direkte at gøre folk lykkelige. Lykke er den enkeltes ansvar, det er op til individet. Men vores job er at skabe betingelser, så bhutanesere har mulighed for at leve et fyldest-gørende liv. Vi skaber omstændighederne for et lykkeligt liv, for dem kender vi: ren luft, et rent miljø, kultur, tradition, sans for fællesskab, de bløde, subtile elementer, hvor det spirituelle ikke er glemt. Alle de rare ting, der kendetegner Bhutan. Det fokuserer vi på, forklarer han. Han er klædt i en stribet gho, Bhutans nationaldragt for mænd, og sidder på lave træmøbler dekoreret med farvestrålende, vævede stoffer midt i hovedstadens arkitektoniske højborg, Trashi Chhoe Dzong. Dzongen huser regeringskontorer, Bhutans religiøse overhoved og et tempel i den indre gård, hvor der årligt holdes buddhistiske festivaler. – Som du kan se alle steder i Bhutan, så har vi en flot natur, traditionel arkitektur, nationalt tøj og en særpræget kultur. Det er ikke tilfældigt. Det er manifestationer af en bevidst valgt politik, der fokuserer på andre aspekter end blot økonomisk udvikling, siger han. Den bevidst valgte politik hedder bruttonationallykke – Gross National Happiness (GNH). Filosofien om GNH blev skabt af Bhutans fjerde konge, Jigme Singye Wangchuck, i 1972 og har siden været udgangspunkt for udviklingen i Bhutan. ”Bruttonationallykke er vigtigere end bruttonationalproduktet,” udtalte han.

6


Landet har gennemgået en stormende udvikling siden 1960’erne, hvor det som et af verdens mest isolerede lande begyndte at åbne sig for omverdenen og starte en moderniseringsproces. Udviklingen i Bhutan var i 1970’erne og 1980’erne under stærk indflydelse fra Indien og andre udenlandske donorer, der støttede Bhutan økonomisk, herunder Danmark. Kong Jigme Singye Wangchuck begyndte at tale om en specifik bhutanesisk model for udvikling, der var i overensstemmelse med bhutaneseres værdier, tradition og tro, og som søgte at skabe lykke for befolkningen. Den kaldte han for bruttonationallykke. – Hvad er så unikt ved denne tilgang til udvikling? GNH anerkender, at målet for al udvikling er lykke. Er det ikke, hvad vi alle leder efter? GNH anerkender dette. Alt andet er metoder til at opnå det, forklarer nyhedsredaktør Kunga Tenzin Dorji fra Bhutan Observer, en af Bhutans privatejede aviser fra 2006, der dagligt beskæftiger sig med GNH i mediedækningen af Bhutans politik. Bruttonationallykke bygger på fire søjler: god regeringsførelse, økonomisk udvikling, beskyttelse af miljøet og bevarelse af kulturen. Bhutaneserne har taget udgangspunkt i de fire elementer, fordi de optager dem og bekymrer dem. Udviklingen af god regeringsførelse resulterede i, at Bhutan i marts 2008 har valgt sit første demokratiske parlament efter 100 års monarki. – Kongen selv var den første til at erkende, at monarki ikke er den bedste form for regering. Den afhænger for meget at et enkelt individ. Hvis du har en god konge er det godt, men med en dårlig konge er det skidt for hele landet, fortæller Kunga Tenzin Dorji. Økonomisk udvikling er en anden afgørende del af GNH og af Bhutans udvikling som uland. – Hvordan kan du være glad, hvis du ingen penge har? Men forskellen på Bhutan og andre u-lande er, at vi satser på bæredygtig udvikling, der ikke skal ske på bekostning af ressourcerne, vores tradition, kulturen og miljøet. Det forklarer også, at vores primære eksportvare er elektricitet, som har en minimal miljøforurening, uddyber han. Balancen mellem elementerne gør sig også gældende i Bhutans miljøpolitik. 60 procent af landet skal være dækket af skov. 26 procent af landet består af naturreservater. Bhutan ligger i et af verdens økologisk sårbare områder, og bhutanesere har traditionelt levet i samklang med naturen. – Traditionelt tror vi på, at vores floder, søer og bjerge er hellige steder. De huser ånder og væsner, og når du forstyrrer dem og naturen, så skaber du ubalance. Forurening vil forstyrre dem. I byerne nu er den tanke ændret. Folk smider deres affald rundt omkring, men traditionelt var det vores måde at tænke på. Du kunne ikke bare smide en sten i floden, det ville forstyrre balancen i naturen. Vi tror på karma i buddhisme, at hvad du gør nu, vil have en konsekvens i næste liv. Det bliver en motiverende faktor til at bevare dine omgivelser. Du kan ikke bare slå dyr ihjel eller genere dem for sjovs skyld. Vi praktiserer en tro på liv.Vi ønsker ikke at slå ihjel eller forstyrre liv.Det forklarer vores miljøbeskyttelse. Den er nedarvet i os fra gamle tider, forklarer han. Kultur, den fjerde søjle i GNH, har fået en særlig, stærk rolle i Bhutan som et værn mod magtfulde naboer. – Kulturel bevarelse er en vigtig del af GNH, åbenlyst fordi vi har Kina mod nord og Indien mod syd. Vi var meget bekymrede, da Kina invaderede Tibet, og Indien havde taget Sikkim. En måde at etablere os som en selvstændig nation på var ved at promovere vores kultur, da vi ikke havde nogen militær eller økonomisk magt. Med vores kultur adskiller vi os som bhutanesere og sikrer vores suverænitet som uafhængig nation, siger Kunga Tenzin Dorji. Kulturen i Bhutan bygger på buddhistiske værdier og den bøntradition og spirituelle overbevisning, der formede landet, før buddhismens indtog i 900-tallet. For at finde en valgdato til Bhutans første demokratiske valg måtte en astrolog udsige en særlig god dag til dette. Tro er en afgørende del af bhutanseres liv. Munke i røde rober er synlige i gadebilledet og ved templer på bjergtoppene. De hjælper familier med bønner og ofringsceremonier i forskellige overgange i livet. Bhutan er det eneste land i verden, der har mahayana- buddhisme i tantrisk form som statsreligion. Overalt sender farverige bedeflag bønner ud over Bhutan om lykke for alle levende væsner. – Ser vi på GNH på et højere niveau, er det som middelvejen i buddhisme. GNH er en fin balance: Hvor meget forbruger vi af naturen, hvor meget beholder vi til vores børn og børnebørn? Hvor meget skal staten gøre, hvor meget skal privatsektoren gøre? Vi er ikke bundet af en normal ideologi, vi er bundet af idéen om GNH, hvor mennesker er i centrum, hvor vi finder en balance, et tempo for udvikling. Der ser jeg en relation til buddhisme. Vi søger ikke ekstremer, men søger en balance i livet, reflekterer Karma Tshiteem. Bhutan prøver at gøre bruttonationallykken målbar og konkret. Center for Bhutan Studier undersøger lige nu bruttonationallykken i

7


Bhutan for at kunne udvikle en indikator, der kan være retningsviser for fremtiden. – Det er vigtigt at putte det i konkrete termer, for vi har diskuteret værdierne i lang tid, men udfordringen er, hvordan vi måler det. Det er meget svært at lave en indikator, fordi vi skal have en masse komponenter for at kunne rumme den. Hovedformålet med GNHindikatoren er at skabe en sund regeringspolitik, der er i overensstemmelse med GNH- værdier og -principper, fortæller Phuntso Rapten, researcher på Center for Bhutan Studier (CBS) i Thimphu. Et stort studie undersøger 1300 bhutanesere ud fra ni områder: psykologisk velvære, sundhed, kultur, uddannelse, fællesskabets levedygtighed, god regeringsførelse, miljø, tidsforbrug og levestandard. Når undersøgelsen er afsluttet, vil CBS have et resultat, Bhutans udviklingsindeks (BDI), som kan bruges som målestok for Bhutans bruttonationallykke i fremtiden. Det vil give et fingerpeg om, hvor lykkelige bhutanesere er. – I vestlig litteratur er der en tendens til at måle økonomisk forbrug og økonomisk vækst som bruttonationalproduktet. Men vestlige studier tager sjældent højde for bevarelse af kultur, og miljø. De overser de blødere sider af menneskelivet som den sociale kapital. GNH går et stykke videre. Udover at se på bæredygtighed, ser vi også på folks spirituelle velvære. Vi måler både den materielle og spirituelle del af menneskers liv. Derfor er der mange forskelle på den GNH-indikator, som vi prøver at konstruere, og de vestlige undersøgelser, siger Phuntso Rapten. Bhutan har fået international opmærksomhed for sin unikke tilgang til udvikling. Andre lande har ladet sig inspirere af idéen om, at det ikke kun er økonomisk udvikling, der gør folk glade. – I slutningen af sidste århundrede troede alle, at hvis de bare producerede mere og forbrugte mere, var de et mere udviklet land. Men nu kan vi se, at det ikke nødvendigvis er sandheden. Kun at fokusere på økonomisk udvikling er ikke bæredygtigt, det er ikke alt for os, siger Kunga Tenzin Dorji. Mange bhutanesere giver den fjerde konge, Jigme Singye Wangchuck, æren for Bhutans udvikling og for bruttonationallykken. – Vi er så heldige at have en konge i Bhutan, der tænker på sit folks lykke og velvære, og som ønsker fred i landet. Det er, hvad jeg forstår ved bruttonationallykke. At der er fred og fremgang i Bhutan, og at vi har en konge og en regering, der tænker på folkets lykke, siger 26-årige Sonam Choden. Hun går fremtiden i møde som ejer af et turistbureau. – Vi har en stærk tro på vores konge. Han er som en gud for os. Den mand er formidabel. Han ser langt mere end os. Vi kan ikke begribe hans sind. Rundt om i verden kæmper ledere for magt, og her har du en mand, som giver al sin magt til folket. Han har altid tænkt på sit folk og handlet ud fra, hvad der er bedst for folket. I sidste ende handler bruttonationallykke om, at du er tilfreds med, hvad dine ledere gør for landet, mener Kunga Tenzin Dorji. GNH er nedskrevet i Bhutans forfatning. Landets nyvalgte regering har nu ansvaret for at forfølge kongens filosofi om GNH og guide landet ud fra den politik. – Vi er alle sammen ens. Vi ønsker alle lykke. Men lykke er svævende og forgængelig. Det eneste konstante, der findes, er forandringer. Så lykke vil være forskellig under forskellige former og opleves forskelligt. Det er individuelt og subjektivt. Det vigtigste for en regering er at tilbyde et miljø, hvor folk kan finde det, de behøver, for at opnå lykke. Hvor lykke er opnåelig, smiler Karma Tshiteem. Marie Venø Thesbjerg er freelancejournalist og har arbejdet for Danida i Bhutan.

8


Førlæsningsaktiviteter Før arbejdet med et nyt kapitel i materialet påbegyndes, er det en god idé at arbejde med forskellige førlæsningsaktiviteter. Formålet med førlæsningsaktiviteterne er at aktivere elevernes forhåndsviden og forberede dem på og lede dem hen imod temaerne i bogens forskellige kapitler. Man kan vælge at bruge en enkelt førlæsningsaktivitet, eller man kan bruge flere forskellige. Førlæsningsaktiviteterne præsenteres i to dele: • •

Førlæsningsaktiviteter – fotos (ark 1-2) Førlæsningsaktiviteter – ordforråd (ark 3-8)

Førlæsningsaktiviteter – fotos Disse førlæsningsaktiviteter tager udgangspunkt i bogens mange forskellige fotos. Aktiviteterne beskrives og forklares for læreren herunder, mens elevopgaverne findes bagerst i vejledningen. Choose a Photo (ark 1) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i par eller i grupper. Hver enkelt elev bladrer kapitlet igennem og vælger et foto, som han/hun synes godt om. Dernæst skal eleven forklare sin makker eller gruppe, hvorfor han/hun har valgt netop dette foto. Formålet med aktiviteten er, at eleven opnår indsigt i, hvad det pågældende kapitel drejer sig om, at eleven får aktiveret sin forhåndsviden om emnet og samtidig udvikler sine mundtlige færdigheder. Guess a Photo (ark 1) I denne aktivitet skal eleverne arbejdesammen i par eller i grupper. Hver enkelt elev bladrer kapitlet igennem og vælger et foto, som han/hun synes godt om eller finder interessant. Eleven skal dernæst beskrive fotoet for sin gruppe eller makker, og gruppen eller makkeren skal gætte hvilket foto, der er tale om. Formålet med aktiviteten er, at eleven forberedes på og ledes hen imod temaet i det pågældende kapitel, og at eleven samtidig udvikler sine mundtlige færdigheder. What is Happening in the Photo? (ark 2) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i par eller i grupper. Hver enkelt elev bladrer kapitlet igennem og vælger et foto, som han/hun ønsker at arbejde med. Eleven skal fortælle sin gruppe eller makker, hvad der sker på fotoet lige nu, hvad der tidligere er sket, og hvad der eventuelt vil ske senere. Formålet med aktiviteten er, at eleven lever sig ind i det valgte foto og forholder sig aktivt til indholdet og temaet i det pågældende kapitel. Eleven får derved aktiveret sin forhåndsviden og udvikler samtidig sine mundtlige færdigheder samt sin forståelse af forskellen på nutid, datid og fremtid.

9


Sense a Photo (ark 2) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i par eller i grupper. Hver enkelt elev bladrer kapitlet igennem og vælger et foto, som han/hun finder interessant. Eleven skal lukke øjnene og forestille sig, at han/hun befinder sig midt i fotoet. Eleven skal dernæst, ved hjælp af sanserne, beskrive for gruppen eller makkeren, hvad eleven kan se, lugte, høre, føle og smage. Formålet med aktiviteten er, at eleven oplever fotoet gennem sanserne og derved aktiverer sin forhåndsviden om temaet i det pågældende kapitel, samtidig med at eleven udvikler sine mundtlige færdigheder.

Førlæsningsaktiviteter - ordforråd I disse førlæsningsaktiviteter arbejdes der grundigt med elevernes ordforråd, så eleverne bliver rustede til læsningen af teksterne i det pågældende kapitel. Herunder beskrives og forklares aktiviteterne for læreren, mens elevopgaverne findes bagerst i materialet. Memory (ark 3-4) I denne aktivitet skal læreren (eller eleverne) udvælge ord fra ordlisten, der passer til kapitlet og skrive dem ind i skemaerne på ark 3-4. Der er et skema til de engelske ord og et identisk skema til de danske oversættelser. Skemaerne printes/kopieres i to forskellige farver, og eleverne klipper brikkerne ud. Spillet spilles i grupper af 3-4 elever. Brikkerne bredes ud med forsiden nedad. En elev starter med at vende to brikker. Passer de to brikker sammen, har eleven fået et stik og beholder turen. Passer de to brikker ikke sammen, vendes brikkerne tilbage, og turen går videre. Vinderen er den, der har flest stik. Formålet med aktiviteten er, at eleven gennem leg udvikler sit ordforråd og samtidig forberedes på arbejdet med teksterne i det pågældende kapitel. Guess a Word (ark 5) I denne aktivitet skal læreren udvælge ord fra ordlisten, der passer til kapitlet. Aktiviteten egner sig bedst til indlæringen af nye navneord, men kan også bruges i forhold til andre ordklasser. Læreren skriver det engelske ord ned i skemaet (ark 5), og eleverne klipper brikkerne ud. Eleverne arbejder sammen i par. De lægger brikkerne i en bunke med forsiden nedad. Den ene elev trækker en brik med et navneord, og opgaven er nu at forklare ordet til makkeren, uden at bruge det pågældende ord. Makkeren skal gætte ordet enten på dansk eller engelsk, og derefter skifter rollerne. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sine kommunikative færdigheder og forskellige kommunikationsstrategier som fx omformulering og gestikulering. Samtidig udvikler eleven sit ordforråd og forberedes på arbejdet med teksterne i det pågældende kapitel.

10


How Many Words Can You Find? (ark 6) I denne aktivitet skal eleverne arbejde individuelt eller i par. Eleverne skal finde så mange ord som muligt ud fra fotografierne i kapitlet. De skal skrive ordene ned i skemaet på ark 6. De må gerne bruge ordlisten som hjælp. Læreren samler op til sidst og laver eventuelt en samlet liste sammen med klassen. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sit ordforråd, får aktiveret sin forhåndsviden om temaet i det pågældende kapitel og samtidig forberedes på arbejdet med teksterne i kapitlet. Find the Word (ark 6) I denne aktivitet skal eleverne på jagt efter ord i klasselokalet. Læreren laver en liste på ark 6 med danske ord fra ordlisten, der passer til kapitlet. Eleverne skal finde de tilsvarende engelske ord, som læreren har hængt i eksempelvis A5 format på væggene rundt omkring i klassen. Eleverne må ikke bære rundt på listen, mens de leder efter ord. Når alle ord er fundet, er aktiviteten slut. Aktiviteten udføres individuelt eller i par, og man kan vælge at give aktiviteten et konkurrencemæssigt præg ved enten at sætte en tidsbegrænsning på, eller lade eleverne kæmpe mod hinanden. Formålet med aktiviteten er, at eleven gennem leg udvikler sit ordforråd og samtidig forberedes på arbejdet med teksterne i det pågældende kapitel. The Translator (ark 7-8) I denne aktivitet skal eleverne arbejde i 3-4 mands grupper. Hver gruppe får et ark (ark 7) med tallene 1-16. De skal klippe tallene ud, blande dem og placere dem med forsiden nedad. Derudover får gruppen et ark (ark 8), som læreren har udfyldt med engelske ord fra ordlisten, der passer til kapitlet. Hvert ord har et tal. Gruppen lægger arket med de engelske ord på bordet foran sig. Eleverne skiftes nu til at trække et tal og finde det ord, der svarer til tallet. Hvis eleven kan oversætte ordet til dansk, må eleven beholde tallet. Hvis eleven ikke kender oversættelsen, skal eleven lægge tallet tilbage på bordet, så en ny kan trække det. Vinderen er den elev, der har samlet flest tal. Formålet med aktiviteten er, at eleven gennem leg udvikler sit ordforråd og samtidig forberedes på arbejdet med teksterne i det pågældende kapitel.

11


1. Facts Kapitlet Facts er et introkapitel til eleverne om Bhutan. I kapitlet præsenteres eleverne for en kort tekst omkring Bhutans beliggenhed og nationalflag, en faktaboks med nyttig information om landet samt et hyldestdigt om landet og kongen. Formålet med aktiviteterne i dette kapitel er, at den enkelte får aktiveret en eventuel forhåndsviden om landet eller måske oplever landet for første gang. De fleste elever kender sikkert ikke Bhutan på forhånd, så det er en god idé at starte forløbet med at zoome ind på Bhutan via http://maps.google.dk/ på storskærm eller interaktiv tavle. Tal med eleverne om, hvor landet er placeret i forhold til Danmark og resten af verden. Læs teksten My Country is Bhutan mens Google Maps stadig er på storskærmen eller den interaktive tavle. Eleverne kan hjælpe med at udpege de forskellige steder, der nævnes i teksten (Tibet, de indiske stater Assam, Sikkim og West Bengal). Vis dernæst eleverne de billeder af Bhutan, der er lagt ind i Google Maps. Billederne har som sådan ingen forbindelse med undervisningsmaterialet her, men de kan være med til at introducere landet til eleverne. Tal med eleverne om billederne og fortæl dem eventuelt lidt om landet undervejs. Find inspiration i artiklen (s. 6-8 i lærervejledningen). Find efterfølgende et billede af Bhutans flag på internettet og tal med eleverne om, hvad flagets to farver symboliserer. Både konge (gul) og religion (orange) har stor betydning i Bhutan. Lad nu eleverne bladre bogen This is My Life! - Stories from Children in Bhutan igennem og lav en eller flere af de ovenstående førlæsningsaktiviteter. Læs dernæst faktaboksen om Bhutan samt digtet Long Live the Kingdom og arbejd med aktiviteten Fill in the Facts (ark 9). Fill in the Facts (ark 9) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i par. Aktiviteten er en information-gap activity, hvor hvert par får udleveret to forskellige faktabokse (faktaboks A og faktaboks B). I hver faktaboks mangler der specifikke informationer. Eleverne må skiftes til at stille et spørgsmål til hinanden for at få udfyldt deres egen faktaboks. Når eleverne er færdige, kan de sammenligne faktabokse. Formålet med aktiviteten er, at eleven opnår kendskab til landet og samtidig udvikler sine mundtlige færdigheder samt brug af hv- spørgsmål.

12


2. Everyday Life Kapitlet Everyday Life er inddelt i tre afsnit: • • •

Everyday Life in the Country Side, hvor vi møder drengen Rinchen Tashi Everyday Life in the Town, hvor vi møder drengen Sonam Chophel Everyday Life in a Nunnery, hvor vi møder pigen Dechen Choden

De tre børn har hver skrevet en tekst om deres hverdagsliv samt genfortalt en af Bhutans mange kulturhistorier, og to af børnene har derudover skrevet et digt hver. Man kan vælge at lade alle klassens elever læse samtlige tekster i kapitlet, eller man kan dele eleverne, så nogle læser om livet på landet, nogle om livet i byen og nogle om livet i nonneklosteret, eller man kan vælge at arbejde med enkelte udvalgte tekster. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8).

Everyday Life in the Countryside Eleverne starter med at læse afsnittets første tekst, hvor drengen Rinchen Tashi fortæller om sin hverdag på landet. Efter en indledende klassesamtale om teksten og emnet, kan eleverne lave aktiviteterne Jigsaw Sentences 1 (ark 10) og Answer the Question (ark 10). Jigsaw Sentences 1 (ark 10) I denne aktivitet skal eleverne arbejde individuelt eller i par. Eleverne bytter rundt på ordene, så de danner en korrekt sætning. Nogle sætninger har flere løsningsmuligheder, hvorved eleverne lærer, at sætninger kan opbygges på forskellige måder. Har eleven svært ved aktiviteten, kan han/hun søge hjælp i teksten. Aktiviteten kan med fordel laves på computeren, så eleverne kan ’trække’ ordene hen på deres rigtige plads, men aktiviteten kan også laves på papir, hvor eleverne skriver 1 ud for det første ord, 2 ud for det næste ord osv. Formålet med aktiviteten er, at eleven får repeteret tekstens handling og samtidig udvikler sit ordforråd og sine praktiske sprogfærdigheder i forhold til læsning og sætningskonstruktion. Answer the Question (ark 11) I denne aktivitet skal eleverne arbejde i 3-4 mands grupper. Hver gruppe får et ark (ark 11) med 12 forskellige spørgsmål til teksten. Eleverne skal klippe spørgsmålene ud og lægge dem i en bunke med bagsiden opad. Eleverne skiftes nu til at trække et spørgsmål og stille det til den næste i gruppen. Hvis eleven kan svare på spørgsmålet, må han/hun beholde det. Hvis ikke skal han/hun lægge spørgsmålet nederst i bunken. Den elev, der får samlet flest spørgsmål, har vundet. Spørgsmålene kan også bruges ved den fælles gennemgang på klassen.

13


Formålet med aktiviteten er, at eleven får et grundigt kendskab til teksten og samtidig udvikler sine mundtlige færdigheder og væsentlige kommunikationsstrategier.

Eleverne læser dernæst Rinchen Tashis digt Up in the Sky. De kan læse digtet højt for hinanden eller lære digtet udenad og skiftes til at recitere det for klassen/gruppen/makkeren. Eleverne læser efterfølgende teksten Yak Festival In Merak, der handler om, hvordan yakoksen oprindeligt blev givet til jorden. Teksten er en kulturhistorie, som Rinchen Tashi har hørt sine forældre fortælle omkring ildstedet om aftenen. Når eleverne har læst teksten og talt om den på klassen, kan de lave aktiviteten Draw the Story (ark 12). Draw the Story (ark 12) I denne aktivitet skal eleverne tegne historien om yakoksen. De skal tegne fire billeder som i en tegneserie og lave en lille tekst til hvert billede. Efterfølgende skal eleverne, med støtte i tegninger og tekst, genfortælle historien om yakoksen for deres makker. Det er en god idé at vise eleverne, hvordan en yakokse ser ud. Aktiviteten udføres individuelt og i par. Formålet med aktiviteten er, at eleven visualiserer historien og udvikler sine kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt.

Everyday Life in the Town Før arbejdet med afsnittet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Dernæst læser eleverne afsnittets første tekst, hvor drengen Sonam Chophel fortæller om sin hverdag i byen. Efter en indledende klassesamtale om teksten og emnet, hvor man blandt andet kan komme ind på forskellen mellem land og by, kan eleverne arbejde med aktivteten QuestionSwap (ark 13). Question Swap (ark 13) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. De skal læse teksten grundigt og skrive gode spørgsmål ned til teksten. Når de er færdige, skal de bytte spørgsmål med et andet par og arbejde mundtligt med disse spørgsmål. Man kan vælge, om eleverne skal bytte spørgsmål flere gange, og man kan samle spørgsmålene og bruge dem ved en fælles samtale på klassen. Formålet med aktiviteten er, at eleven får et grundigt kendskab til teksten og udvikler sine kommunikative færdigheder både mundtligt og skriftligt. Dernæst kan eleverne læse digtet Wish og skrive et tilsvarende digt ud fra samme overskrift. Eleverne læser nu kulturhistorien The Ungrateful Man, hvis morale er, at grådighed og utaknemmelighed ikke lønner sig. Efter en indledende samtale på klassen kan eleverne lave aktiviteten Mixed Sentences (ark 14).

14


Mixed Sentences (ark 14) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. På ark 14 er historien The Ungrateful Man genfortalt i enkle sætninger. Læreren klipper sætningerne ud, og eleverne sætter dernæst sætningerne sammen i den rækkefølge, der svarer til historiens kronologi. Formålet med aktiviteten er, at eleven får et grundigt kendskab til teksten og samtidig udvikler sine praktiske sprogfærdigheder i forhold til læsning.

Everyday Life in a Nunnery Før arbejdet med afsnittet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Dernæst læser eleverne afsnittets første tekst, hvor pigen Dechen Choden fortæller om sit hverdagsliv i et nonnekloster. Efter en indledende klassesamtale om teksten og emnet, hvor man blandt andet kan komme ind på hvad nonner, klostre, buddhisme osv. er for noget, kan eleverne arbejde med aktivteten True or False (ark 15). True or False (ark 15) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. Eleverne får hver et skema med fem forskellige udsagn. Eleverne skal på skift læse et udsagn højt for makkeren, og makkeren skal notere, om udsagnet er sandt eller falskt. Når eleverne er færdige, kan de sammenligne skemaerne og se, om de svarede rigtigt. Formålet med aktiviteten er, at eleven får et grundigt kendskab til teksten og samtidig udvikler sine praktiske sprogkundskaber ift. læsning. Eleverne læser nu kulturhistorien Angay Baodem and Angay Baogem, der handler om vigtigheden af at være ydmyg og have rene tanker. Efter en indledende samtale på klassen kan eleverne lave aktivteten Finish the Sentences (ark 16). Finish the Sentences (ark 16) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. Den ene elev har begyndelsen på nogle sætninger, og den anden elev har slutningen på disse sætninger. Den første elev læser begyndelsen på en sætning højt, og den anden elev skal finde og læse slutningen. Eleverne skal udfylde skemaet undervejs. Formålet med aktiviteten er, at eleven får en forståelse for tekstens handling og samtidig udvikler sine praktiske sprogkundskaber ift. læsning og sætningskonstruktion. Når eleverne har læst teksterne i kapitlet kan de arbejde med de afsluttende aktiviteter Guess Your Partner (ark 17) og A Presentation (ark 18). Guess Your Partner (ark 17) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. De får udleveret et ark (ark 17) med forskellige udsagn. Eleverne skal klippe arket i to, læse hver deres skema med udsagn og vurdere om udsagnene er

15


sande/falskee i forhold till makkeren. Dernæst skaal de omform mulere udsaggnene til spørrgsmål, stille spørgsmålenne til makkeren og se, om m de har gættet rigtigt. m aktiviteteen er, at elevven udvikler sine praktiskke sprogfærd digheder i forrhold til læsn ning og Formålet med samtidig øveer sig i at stille spørgsmåål ved brug aff hjælpeverber. A Presentattion (ark 18) v også I denne aktiivitet skal eleeverne præseentere sig seelv. Præsentaationen laves skriftligt, meen man kan vælge at lade eleveerne fremførre deres præ æsentation mundtligt m for en gruppe eller for hele klassen. Præsentatio onerne kan hænges h op i klassen, k så man m kan læse hinandens. Aktiviteten A uudføres individuelt og kan med forrdel laves påå computer. m aktiviteteen er, at elevven får spejleet sig selv og sine egne livvsvilkår i de bbhutanesiskee børns Formålet med vilkår. Deruudover udvikkler eleven også sine skrifftlige færdigh heder.

16


3. School I dette kapitel hører vi om forskellige børns oplevelse af at gå i skole. Vi møder Tashi Tobgay, der detaljeret skildrer en almindelig skoledag i Bhutan, Chimi Dama, der beskriver sin skole og skolens omgivelser, Kesang Delkar, der fortæller om skoleuniformer, nationaldragt og nationalsprog i Bhutan og sidst men ikke mindst Karma Leki og Sangay Wangchuk, der hver har skrevet et digt om skolen. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Eleverne læser dernæst teksten How I go to School and Learn with My Teachers, og efter en indledende samtale på klassen omkring forskelle og ligheder ved skolerne i Bhutan og Danmark, kan de arbejde med aktiviteterne Time (ark 18), Pick a Time Card (ark 19) og My School Day (ark 20). Time (ark 19) I denne skal eleverne arbejde individuelt eller i par. Eleverne skal indtegne forskellige tidspunkter på urskiverne. Dernæst skal de matche tidspunkterne med sætninger om, hvad Tashi Tobgay foretager sig. Formålet med aktiviteten er, at eleven opnår et grundigt kendskab til teksten og til Tashi Tobgays skoledag og samtidig træner forskellen på AM og PM. Pick a Time Card (ark 20) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. Hvert par får udleveret et ark (ark 19) med forskellige tidskort. Eleverne skal klippe tidskortene ud og lægge dem på bordet med bagsiden opad. Eleverne skiftes nu til at trække et tidskort og forklare, hvad han/hun foretager sig på det pågældende tidspunkt. Formålet med aktiviteten er, at eleven træner forskellen på AM og PM og samtidig udvikler sine mundtlige færdigheder og væsentlige kommunikationsstrategier. My School Day (ark 21) I denne aktivitet skal eleverne beskrive deres egen skoledag. De skal udfylde alle felterne i skemaet, så de til sidst har en oversigt over, hvad de gør hvornår. Når de har udfyldt skemaet, skal de præsentere det mundtligt for en makker. Aktiviteten udføres individuelt og i par. Formålet med aktiviteten er, at eleven reflekterer over sin egen skoledag og samtidig udvikler sine skriftlige og kommunikative færdigheder. Eleverne læser nu teksten School Surroundings, hvor Chimi Dama beskriver sin skole og skolens omgivelser. Efter en samtale om teksten på klassen, kan eleverne arbejde med aktiviteten My School (ark 21).

17


My School (ark 22) I denne aktivitet skal eleverne undersøge deres egen skole og udfylde skemaet (ark 22). Aktiviteten kan udføres individuelt eller i par, og man kan vælge at give aktiviteten et konkurrencemæssigt præg ved enten at sætte en tidsbegrænsning på eller lade eleverne kæmpe mod hinanden. Hvis skolen er meget stor, kan man vælge at begrænse opgaven til kun at omfatte nogle af skolens bygninger. Når eleverne er færdige med aktiviteten, kan de sammenligne deres skemaer. Formålet med aktiviteten er, at eleven gennem leg udvikler sit ordforråd og sine praktiske sprogfærdigheder og samtidig spejler sig selv i de bhutanesiske børn. Eleverne læser nu teksten We wear our National Dress and speak Dzongkha, og efter en indledende samtale på klassen omkring skoleuniformer kan eleverne lave aktiviteten Colours (ark 23). Colours (ark 23) I denne aktivitet skal eleverne først udfylde et farvekort med farvernes engelske navne. Dernæst skal de studere et foto af bhutanesiske børn i skoleuniformer og skrive alle de ting og farver ned, de kan finde. Opgaven kræver, at eleverne har opgaven elektronisk eller i farvekopi. Aktiviteten udføres individuelt. Formålet med aktiviteten er, at eleven lærer/repeterer farvernes navne og grundigt studerer børnenes skoleuniformer samtidig med, at eleven udvikler sit ordforråd. Eleverne læser nu de to digte Class is My Home og Dustbin. Efter at have snakket om digtene på klassen, kan eleverne vælge, om de vil skrive et digt med titlen Class is My Home, eller om de vil skrive et digt om en selvvalgt ting i klassen (ark 24). Poems (ark 24) I denne aktivitet skal eleverne skrive et digt med titlen Class is My Home. De kan vælge at lade sig inspirere af det bhutanesiske digt med samme titel, eller de kan skrive et helt nyt digt, hvor kun titlen er den samme. I stedet for Class is My Home, kan eleverne vælge at arbejde med en lidt sværere opgave og skrive et digt om en ting fra klassen. Eleverne kan lade sig inspirere af det bhutanesiske digt Dustbin. Digtene læses højt og hænges op i klassen. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sine skriftlige færdigheder.

 

18


4. Family Familierelationer har stor betydning i Bhutan, og i dette kapitel møder vi børnene Sangay Lhaden, Prakeet Raj Gurung, Tschewang Dorji og Tshering Pem, der alle fortæller om deres syn på familien. Sangay Lhaden har skrevet en tekst om sin familie, mens de andre tre børn har skrevet en form for hyldestdigt om henholdsvis deres mor, storebror og bedstemor. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Derefter kan eleverne starte med at lave aktiviteterne My Family (ark 25) og Our Families (ark 26) for at blive ledt ind i emnet. My Family (ark 25) I denne aktivitet skal eleverne udfylde et skema over deres egen familie. De skal notere familierelation, navn, alder og beskæftigelse. Når eleverne er færdige med skemaet, skal de præsentere familien mundtligt for deres gruppe, hvorefter skemaerne hænges op i klassen. Aktiviteten udføres både individuelt og i grupper. Formålet med aktiviteten er, at eleven forberedes på og ledes hen imod temaet i kapitlet, og at eleven samtidig udvikler sit ordforråd og sine kommunikative færdigheder. Our Families (ark 26) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i 3-4 mandsgrupper. Aktiviteten er en interview-opgave, og eleverne skal udspørge hinanden om, hvor mange brødre, søstre, fætre og kusiner, bedstemødre, bedstefædre og kæledyr den enkelte elev har. Når alle i gruppen er blevet udspurgt, lægges tallene sammen, så gruppen ender med en samlet oversigt. Formålet med aktiviteten er, at eleven forberedes på og ledes hen imod temaet i kapitlet, og at eleven samtidig udvikler sine kommunikative færdigheder. Eleverne læser nu teksten My Family, hvor Sangay Lhaden fortæller om sin familie, og efter en indledende samtale om teksten på klassen, kan eleverne arbejde med aktiviteten Who Does What? (ark 27). Who Does What? (ark 27) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. Aktiviteten er en information-gap activity, hvor hvert par får udleveret to forskellige skemaer (student A og student B) omhandlende Sangay Lhadens familie. I hvert skema mangler der specifikke informationer. Elevernes opgave er at udspørge hinanden for at få udfyldt deres eget skema. Eleverne må skiftes til at stille et spørgsmål til hinanden ad gangen. Når eleverne er færdige, kan de sammenligne skemaer. Formålet med aktiviteten er, at eleven får overblik over teksten og samtidig udvikler sine mundtlige og kommunikative færdigheder.

19


Eleverne læser nu de tre digte Acho,, Only One ogg My Old Graanny. Efter enn samtale om m digtene på klassen kan P about Family (ark 228+29). eleverne eleeverne skrivee deres egnee digte ud fraa aktivteten Poems Poems abouut Family (arrk 28+29) I denne aktiivitet skal eleeverne skrivee et digt med d titlen Only One. De kann vælge at lad de sig inspireere af det bhutanesiskke digt med samme s titel og o bruge skaabelonen på ark a 28, eller de kan skrivve et helt nytt digt, hvor kun titlen er den sammee. Eleverne kaan også vælgee at skrive ett digt om en person i derres familie. De D kan lade ssig inspirere af de bhutanesiskke digte Acho og My Old Granny G og få hjælp h fra skaabelonen på ark a 29. Digtene læsses højt og hænges op i klassen. k Formålet med m aktiviteteen er, at elevven udvikler sine skriftligee færdighedeer.

20


5. Foood Dette kapitel handler om m mad. Gennem tre forsskellige tekstter hører vi om o bhutanessernes madvvaner, og der er også opskrifter på p traditionellle bhutanesiiske retter. Før arbejdeet med kapitlet påbegyndes, er det enn god idé at lave l en eller flere af de fo oreslåede førlæsningsaktiviteter (arkk 1-8). Eleverne læser nu teksterne Foods, A Month withhout Meat og I’m a Foodie Girl. Alle tekksterne hand dler om bhutanesernnes madvaneer og børnennes forhold til mad, og deet vil være oplagt at tale med elevern ne om deres egne livretter, hvad der er typisk daansk, hvad vi spiser til højtider, forskeellige årstider osv. Dernæ æst kan eleverne lavve aktiviteterrne: Food (arrk 30) og My favorite (arkk 31). Food (ark 30) 3 I denne aktiivitet skal eleeverne matchhe billeder af madvarer med m varernees engelske navn. m aktiviteteen er, at elevven udvikler sit ordforråd d og bliver bevidst om, hvilke ingredienser der Formålet med indgår i de bhutanesiske b e retter. My favourite (ark 31) I denne aktiivitet skal eleeverne arbejde sammen to t og to. Dee skal skiftes til at beskrivve en frugt eller grøntsag forr hinanden. Makkeren M skkal gætte, hvilken frugt/grrøntsag, der beskrives. Dernæst skkal eleverne individuelt skkrive, hvad deres yndlingsret, -frugt, -grøntsag ogg -krydderi err. Yndlingstinggene præsenteres mundttligt for makkkeren. Formålet med m aktiviteteen er, at elevven forøger sit s ordforråd d og samtidigg udvikler sinne kommunikkative og skriftlige færdigheder.

21


6. Friends Dette kapitel handler om venskab. I kapitlet møder vi Samjana Rai, der i en kort tekst fortæller om sit syn på venskab samt Leki Wangdi og Kesang Delkar, der hver har skrevet et digt om emnet. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes, er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Derefter kan eleverne arbejde med aktiviteten Get to Know Each Other (ark 32). Get to Know Each Other (ark 32) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to eller i grupper. Eleverne får udleveret et ark (ark 32) med 15 brikker med forskellige spørgsmål. Eleverne klipper brikkerne ud og lægger dem med forsiden nedad på bordet. De skiftes nu til at trække og læse et spørgsmål, som makkeren eller den næste i gruppen skal besvare. Formålet med aktiviteten er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og samtidig ledes ind i temaet i kapitlet. Derudover udvikler den enkelte elev også sine kommunikative færdigheder og kommunikationsstrategier. Eleverne læser dernæst teksten Time with Friends, hvor Samjana Rai fortæller om sit syn på venskab. Efter en indledende samtale om venskab på klassen, kan eleverne arbejde med aktiviteten What is a Good Friend? (ark 33). What is a Good Friend? (ark 33) I denne aktivitet skal eleverne slå en række adjektiver op i ordbogen og oversætte dem til dansk. Adjektiverne er enten positive eller negative kvaliteter ved en ven. Dernæst skal eleverne færdiggøre 10 sætninger, der beskriver, hvordan en ven skal være/ikke være. Formålet med aktiviteten er, at eleven træner ordbogsopslag og udvikler sit ordforråd, samtidig med at eleven reflekterer over, hvad det vil sige, at være en god ven. Eleverne læser nu de to digte A Friend like You og Friendship is a Flower. Efter en samtale om digtene på klassen, kan de lave aktiviteten: Friendship (ark 34). Friendship (ark 34) I denne aktivitet skal eleverne først matche ord, der rimer. Dernæst skal de skrive et digt med titlen Friendship. Eleverne kan selv vælge, om digtet skal rime eller ej. Formålet med denne aktivitet er, at eleven udvikler sin sproglige bevidsthed og skriftlige færdigheder.

22


7. Belief I dette kapitel hører vi om de bhutanesiske børns tro og syn på religion. Religion har stor betydning i Bhutan, og de fleste bhutanesere er buddhister. Vi møder børnene Sonam Deki, der kort beskriver, hvordan buddhismen dyrkes i Bhutan, Sonam Rabten, der fortæller om Buddha Guru Rinpoche, Tshering D Wangmo, der forklarer den religiøse dans Tsechu, samt børnene Tashi Phuntsho, Pema Lhamo og Sonam Chopel, der hver har skrevet et digt om deres tro og livsfilosofi. Udover børnenes tekster er der også en faktaboks med konkrete oplysninger om buddhisme. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes, er det en god idé at tale med eleverne om, hvad de i forvejen ved om buddhisme, og hvad buddhismen i store træk drejer sig om. Tal også med eleverne om, hvad de selv tror på, og hvilken betydning religion har for danske børn. Derudover er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Eleverne læser nu teksterne Bhutanese are the followers of Buddhism, Facts on Buddhism og Bhutanese Belief og arbejder efterfølgende med aktiviteterne A Bit about Buddhism (ark 35) og Make a Sentence (ark 36). A Bit about Buddhism (ark 35) I denne aktivitet skal eleverne skrive det manglende ord i nutid. Ordene i parenteserne står i navneform, og eleverne skal således finde ordenes nutidsform. Teksten omhandler buddhisme og afspejler de tre første tekster i kapitlet. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sin sproglige bevidsthed ift. present simple og samtidig opnår indsigt i, hvad buddhismen drejer sig om. Make a Sentence (ark 36) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen to og to. Hvert par får udleveret et ark (ark 36), hvorpå der er 12 brikker med forskellige udsagnsord i navneform. Eleverne klipper brikkerne ud og breder dem ud på bordet foran sig med bagsiden opad. De skiftes nu til at trække en brik og sige en sætning, hvor udsagnsordet anvendes i nutid. Hvis eleven laver en korrekt sætning, må han/hun beholde brikken – ellers skal den tilbage på bordet. Man kan vælge, om eleverne må tale om hvad som helst, eller om de udelukkende skal lave sætninger, der handler om Bhutan eller buddhisme. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sin sproglige bevidsthed ift. present simple og sine kommunikative færdigheder. Eleverne kan nu læse teksten Tsechu – a Religious Dance, der handler om religiøse dansefestivaller i Bhutan. Teksten er lidt sværere end de andre tekster i materialet, så det er en god idé at vise eleverne, hvad Tsechu går ud på fx i form af video fra www.youtube.com el.lign. Når eleverne har læst teksten og snakket om den på klassen, kan de lave aktiviteten Jigsaw Sentences 2 (ark 37).

23


Jigsaw Sentences 2 (ark 37) I denne aktivitet skal eleverne bytte rundt på ordene, så de danner en korrekt sætning. Nogle sætninger har flere løsningsmuligheder, hvorved eleverne lærer, at sætninger kan opbygges på forskellige måder. Har eleven svært ved aktiviteten, kan han/hun søge hjælp i teksten. Aktiviteten udføres individuelt eller i par. Aktiviteten kan med fordel laves på computeren, så eleverne kan ’trække’ ordene hen på deres rigtige plads, men aktiviteten kan også laves på papir, hvor eleverne skriver 1 ud for det første ord, 2 ud for det næste ord osv. Formålet med aktiviteten er, at eleven får repeteret tekstens handling og samtidig udvikler sit ordforråd, sine praktiske sprogfærdigheder ift. læsning og sin sproglige bevidsthed ift. sætningskonstruktion. Eleverne kan nu læse de tre digte Smile, Poem about God og Beauty of Nature. De tre digte afspejler børnenes livssyn, samt hvad der er vigtigt i deres liv. Efter en indledende samtale på klassen kan eleverne arbejde med aktiviteten In My Life….. (ark 38). In My Life….. (ark 38) I denne aktivitet skal eleverne forestille sig, at de skriver en e-mail til et af børnene i bogen. I mailen skal eleverne beskrive, hvad der er vigtigst i deres liv samt forklare hvorfor. Aktiviteten udføres individuelt. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sine skriftsproglige færdigheder og samtidig reflekterer over temaet Belief. Til sidst kan eleverne spille værdispillet This is Important! (ark 39). This is Important! (ark 39) Denne aktivitet er en form for værdispil, hvor eleverne skal forholde sig til og argumentere for, hvad de synes er vigtigt i livet. Hver elev får udleveret et ark (ark 39) med 12 forskellige brikker med værdier. Eleven skal klippe brikkerne ud og bestemme sig for netop de seks værdier, han/hun synes er de allervigtigste. Dernæst skal eleverne arbejde sammen i par. De har nu 12 værdier (seks hver) og skal diskutere sig frem til, hvilke seks værdier, der er de allervigtigste. Når eleverne er blevet enige om 6 værdier, skal de finde et andet par, og de fire elever skal nu finde frem til, hvilke 6 værdier gruppen synes er vigtigst. Formålet med aktiviteten er, at eleven reflekterer over emnet i kapitlet og forholder sig til, hvad han/hun synes er vigtigt i livet. Derudover udvikler eleven også sine mundtlige færdigheder og væsentlige kommunikationsstrategier.

24


8. Future Dette kapitel handler om de bhutanesiske børns drømme og forestillinger om fremtiden. Sonam Wangchuk beskriver i den første tekst, hvordan han tror Bhutan vil se ud om 15 år, og i resten af kapitlet hører vi om forskellige bhutanesiske børns drømme om fremtiden. Før arbejdet med kapitlet påbegyndes er det en god idé at tale med eleverne om, hvad deres drømme er, hvad de ønsker for deres fremtid, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne osv. Derudover er det en god idé at lave en eller flere af de foreslåede førlæsningsaktiviteter (ark 1-8). Eleverne læser nu teksten A lot will change in 15 Years, og efter en indledende samtale på klassen kan de arbejde med aktiviteten Split Sentences (ark 40). Split Sentences (ark 40) I denne aktivitet skal eleverne arbejde individuelt eller i par. Eleverne får udleveret et ark (ark 40) med forskellige sætninger. Eleverne skal klippe sætningerne ud og placere a)-sætningerne i en bunke og b)sætningerne i en anden bunke. Opgaven er nu at matche sætningerne, så de giver mening. Har eleverne svært ved opgaven, kan de hente hjælp i teksten. Formålet med opgaven er, at eleven udvikler sine sproglige færdigheder ift. læsning og sætningsopbygning, og samtidig opnår et grundigt kendskab til teksten.

Eleverne læser nu de sidste tekster: A Better and Healthy World, Life of Simplicity and Goodness, I dream of becoming a Judge og Dreams and Hopes. Efter en samtale om teksterne på klassen kan de arbejde med aktiviteterne An Interview (ark 41), Yesterday – Today – Tomorrow (ark 42) og My Dream (ark 43). An Interview (ark 41+42) I denne aktivitet skal eleverne arbejde sammen i 3-4 mands grupper. Eleverne skal skiftes til at interviewe hinanden. Alle eleverne skal både prøve at være interviewer, interviewperson og sekretær. Interviewerens opgave er at stille spørgsmålene, interviewpersonens opgave er at svare på spørgsmålene, og sekretærens opgave er at skrive svarene ned. Formålet med aktiviteten er, at eleven udvikler sine mundtlige og skriftlige færdigheder samt kommunikative kompetencer. Yesterday – Today – Tomorrow (ark 43) I denne aktivitet skal eleverne arbejde individuelt. De skal først studere en grammatisk oversigt over udsagnsordet ’at vælge’, og dernæst skal de udfylde et skema med manglende sætninger, der henholdsvis indeholder datids-, nutids- og fremtidsform af forskellige uregelmæssige udsagnsord.

25


Formålet med m aktiviteteen er, at elevven udvikler sin sprogligee bevidsthed ift. bøjningenn af uregelmæssige udsagnsord. My Dream (ark 44) I denne aktiivitet skal eleeverne skrivee en tekst med en af følggende overskkrifter: • In 15 yeears • My dreaam • The future ærdige med arbejdet, kann teksterne læses på og hænges op i klassen. Når de er fæ m aktiviteteen er, at elevven reflekterer over temaaet i kapitlett og samtidigg udvikler sine Formålet med skriftsprogliige færdighed der.

26


Aktiivitettsark k

27


Ark 1 – Førlæsningsaktiviteter Choose a Photo • • •

Leaf through the chapter Choose a photo that you like Explain to your class/group/partner why you like this particular photo

Useful dialogue…. I like this photo because it is….. nice/beautiful/exciting/interesting/fun …….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guess a Photo • • • •

Leaf through the chapter Pick a photo from the chapter that you like or find interesting Describe the photo to your group/partner Your group/partner must guess which photo you are talking about

Useful dialogue… In my photo there are….. In my photo you can see….. There is a …..in my photo There are some …… in my photo

28


Ark 2 – Førlæsningsaktiviteter What is Happening? • • •

Leaf through the chapter Choose a photo from the chapter that you want to work with Answer the following questions: What is happening in the photo right now? What has happened earlier? What will happen next?

In my photo right now there is/are…..

Tell your group/partner what you found out

Earlier I think there was/were…. Later I think there will be…..

Useful dialogue…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sense a Photo • • • •

Leaf through the chapter Choose a photo from the chapter that you find interesting Close your eyes and imagine you are inside the photo Answer the following questions: Useful dialogue… What do you see? What do you smell? In my photo What do you hear? I see……. I smell…… How do you feel? I hear……. What do you taste?

I feel……. I taste…….

Tell your group/partner about your senses

29


Ark 3 – Førlæsningsaktiviteter Memory • • • • •

Lay the cards face down on the table Turn over any two cards to see if they match each other If they match, keep the cards and turn over two more If they do not match, place the cards face down again in the same location and pass the turn to the next player The winner is the player with the most cards at the end of the game

English words:

30


Ark 4 – Førlæsningsaktiviteter Danske ord:

31


Ark 5 – Førlæsningsaktiviteter Guess a Word • • • • •

Lay the cards face down in a pile on the table Take turns picking a card Explain the word on the card to your partner You may NOT use the actual word Your partner must guess the word either in Danish or in English

English words:

32


Ark 6 – Førlæsningsaktiviteter How Many Words Can You Find? • • • •

Look carefully at all the photos in the chapter How many words can you find in the photos? Fill in this table You may get help from the glossary

Colours

Animals

Food

Buildings

Things

Person

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Find the Word • • •

Check out the Danish words in the table below Find the English translations on the walls in your classroom Run back and forth to fill in the table – leave the table on your desk the whole time

Danish word

English translation

Danish word

33

English translation


Ark 7 – Førlæsningsaktiviteter The Translator • • • • • • • •

Lay the numbers face down on the table Place the handout in front of you Take turns picking a number – find the matching word on the handout Translate the word into Danish If you do well, keep the number If you don’t do well, put back the number on the table Continue the game with the next person The winner of the game is the person with most numbers

Numbers:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

34


Ark 8 – Førlæsningsaktiviteter Handout with English Words: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

35


Ark 9 – Facts Fill in the Facts • • • • • •

Work together in pairs Cut the paper in two Useful dialogue: You each have a table with facts about Bhutan Each table lacks some facts Take turns asking each other a question in order to complete the tables You may not see each other’s tables while completing them

Question: What is the capital of Bhutan? Answer: The capital of Bhutan is…..

A.Fast Facts Bhutan Location ...... Population .. Capital ......... Area ............. Language ..... Religion ....... Politics ......... Currency ....

In the Himalayas between India and Tibet ? Thimphu ? Dzongkha, English, Tibetan and Nepali dialects ? Democracy since 2008 ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Fast Facts Bhutan Location ...... ? Population .. 750,000 Capital ......... ? Area ............. 46,500 square kilometers Language ..... ? Religion ....... Buddhist, Hinduism Politics ......... ? Currency .... Ngultrum, Indian rupee

36


Ark 10 – Everyday Life Jigsaw Sentences 1 •

Rearrange the words in each line to create a sentence

is

My

old

house

and

big

We

7

family

are

my

in

takes

Care

brother

of

the cows

My

The

cows

butter

give

milk

and

meat

We

cheese

sell

butter

and

and

Buy

vegetables

We

rice

clothes

mother

My

weaves

sell

to

forest

village

surrounded

My

is

by

My

school

has

one

village

school

To

to

go

learn

many

I

good

have

friends

is

national

Archery

our

sport

play

soccer

and

also

volleyball

37

I

We


Ark 11 – Everyday Life Answer the Question • • • • • • •

Play this game in groups of 3-4 Cut out the questions and place them face down on the table Take turns to pick a question and read it out loud The player next to you must answer the question Keep the card if you answer correctly If you don’t know the answer, put the card back on the table The winner of the game is the player with most cardsWhat is Rinchen Tashi’s house like?

Where is the house situated?

How big is the family?

What does the brother do?

What do the cows give?

What does the family do to the milk, cheese and butter?

What does the family buy from other people?

What kind of vegetables do people grow?

What does the mother do?

How big is the school?

Why does Rinchen Tashi go to school?

What is the national sport in Bhutan?

38


Ark 12 – Everyday Life Draw the Story • •

Draw four pictures to tell the story about the yak You must write a caption for each picture

Text:

Text:

Text:

Text:

39


Ark 13 – Everyday Life Question Swap • • • • •

What……? Where…….? How many……? Who…..? Why…..?

Work together in pairs Study the text: My Everyday Life in the City Write down questions to the text Swap questions with another pair Answer the questions verbally

My Everyday Life in the City Questions from: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

40


Ark 14 – Everyday Life Mixed Sentences • •

Cut out the sentences and shuffle them Remake the story by putting the sentences back togetherOnce upon a time a poor man lived in a village One day the poor man found a very unique hen The hen was unique because it laid golden eggs The man became very happy and rich One day the man decided to kill the hen to get more golden eggs at the same time The hen heard about the plan and hid a golden egg under a bush After a few days the egg came out of the bush to take revenge against the man The hammer, needle, cow dung and bee wanted to help the egg First the egg made a loud noise to get the man’s attention Then the bee stung the man on his nose The man slipped in the cow dung and banged his head on the ground The hammer hit the man very hard on his head Finally the needle pierced the man’s buttock The man couldn’t bear all this pain and went outside the house for help, but he fell down into a pit and died

41


Ark 15 – Everyday Life True or False • • • •

Work together in pairs Cut the paper in two and take turns reading a statement out loud Decide if the statement is true or false Compare your tables to see if you were right! You don’t need to write down the missing questions.

A

Statements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DechenChoden is 14 years old ---------------------------------------------------------------------------She has two sisters and one brother ---------------------------------------------------------------------------She is very unhappy to be a nun ---------------------------------------------------------------------------She never sees her family ---------------------------------------------------------------------------She gets up at four in the morning for prayers in the temple ----------------------------------------------------------------------------

True

False x

x x x x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

Statements

1 2 3 4 5 6

---------------------------------------------------------------------------She has been in the nunnery for three months ---------------------------------------------------------------------------Her parents forced her to go to the nunnery ---------------------------------------------------------------------------She has never gone to school because she had to look after the cattle ---------------------------------------------------------------------------In the nunnery she learns about Buddha ---------------------------------------------------------------------------In the afternoon she plays and relaxes

7 8 9 10

42

True

False

x x x x x


Ark 16 – Everyday Life Finish the Sentences • • •

Work together in pairs Read a sentence to your partner - your partner must finish the sentence Fill in the table

Number: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Letter: The two women in the story both have… One woman has a big heart and she… The other woman is selfish… The good woman goes… She falls asleep… A demon comes and… The selfish woman… Instead the demon punishes…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • •

Work together in pairs Your partner reads a sentence to you and you must finish the sentence Fill in the table

Number: … on a long journey to the water mill … cures her disease …is always ready to help others … her and makes her sicker … under a tree … gets jealous – she also wants to get cured …a disease …and she never lifts a finger to help others

43

Letter: D F B H E G A C


Ark 17 – Everyday Life Guess Your Partner • • •

Cut the paper in two Guess what your partner’s answers will be Take turns asking each other questions to see if you guessed right!

True

Your partner…… …has heard about Bhutan before …lives in a house …has a girlfriend/boyfriend …can sing a song in English …loves skiing …is not afraid of spiders …has a sister …enjoys school …wants to become an actor …has a dog

† † † † † † † † † †

False † † † † † † † † † †

Correct † † † † † † † † † †

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

True

Your partner…… …has been to Asia …lives in an apartment …has a hobby …is a great dancer …loves mountain biking …is afraid of heights …has a brother …enjoys cooking …wants to become a doctor …has a cat

† † † † † † † † † †

44

False † † † † † † † † † †

Correct † † † † † † † † † †


Ark 18 – Everyday Life A Presentation School: My school: ……………………………………… About my school ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… My favorite subject:………………….. ………………………………………

My Family and Me

ME

Spare Time My friends: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… My favorite activity: ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

My name:……………………………… My birthday:……………………………. My mother:…………………..………… My father: …………………………….. My sisters and brothers: ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Feelings This makes me proud: ……………………………………. ……………………………………… This makes me feel good: ……………………………………… ……………………………………… This makes me sad: ……………………………………… ………………………………………

This is where I live: My town:……………………………… My house: ……………………………………… ……………...………………………… My surroundings: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… 45


Ark 19 – School Time • •

A

B C D E F

Mark the time on each clock Match the clocks with the sentences: What does Tashi Tobgay do at the different times?

5.30 AM

6.00AM

7.00 AM

8.20AM

12.00 PM

1.00 PM

3.20 PM

7.30 PM

TashiTobgay’s doings Tashi Tobgay has social work at school School closes and Tashi Tobgay goes for the evening prayer

G

Tashi Tobgay wakes up Tashi Tobgay goes home for lunch Tashi Tobgay has morning studies and breakfast Tashi Tobgay goes to school to attend the sixth period Tashi Tobgay has dinner with his family

H

The National Anthem starts at school

46


Ark 20 – School Pick a Time Card Useful dialogue… • • • • •

Work together in pairs Cut out the time cards Place them face down on the table Take turns picking a card Tell your partner what you do at the time in question

At 6.00 AM I… At 6.00 PM I… …wake up …go to school ...have breakfast ….have (e.g. math) ….eat lunch …go to bed6.00 AM

7.00 AM

8.00 AM

9.00 AM

10.00 AM

11.00 AM

12.00 PM

2.00 PM

4.00 PM

6.00 PM

8.00 PM

10.00 PM

47


Ark 21 – School My School Day • •

Complete the table below – what do you do at what time? Present the table verbally to your partner!

Time

Activity

?

I wake up

?

I fall asleep

48

At 6.00 AM I wake up At 7.00 AM I eat breakfast ……………………….


Ark 22 – School My School • •

Study your school Complete the table below

Questions

Answer:

1.

How many students are there in your school?

2.

How many teachers?

3.

How many people work in the office?

4.

How many buildings?

5.

How many classrooms?

6.

How many classes?

7.

How many playgrounds?

8.

How many swings?

9.

How many toilets?

10.

How many kitchens?

11.

How many soccer grounds?

12.

How many car parks?

49


Ark 23 2 – School Colours •

d the names of the colours: c Write down

blue white • •

bro own yellow w

red d

black orange

green

pinkk

grey g

Study thhe photo Write down d all the things and colours c you see s Things: Ground, treee, house, sky, skirt, jacket, sleeeve, scarf, boook, shirt, walll, door, pen… …..

The book is green

The hair is black

50


Ark 24 – School Poems • •

Write a poem with the title Class is My Home Be inspired by Karma Leki’s poem with the same title

Class is My Home -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• •

Write a poem about a thing in your classroom Be inspired by the poem Dustbin

(Title) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51


Ark 25 – Family My Family • • •

Fill in this table about your family Tell about your parents, brothers, sisters, cousins, grandparents and so on…. Present the table verbally to your group

My mother’s name is….. She is….years old She works…. My brother’s name is…. He is….years old He goes to school

Useful dialogue

Family relation

Name

Age

52

Occupation


Ark 26 – Family Our Families • • • •

Work together in groups of 3-4 Interview each other Write down the figures for each person Add up the figures to get a group total

Useful dialogue: Question: How many big brothers do you have? Answer: I have….big brothers!

Name: Name: Name: Name: Group total:

53

Pets

Cousins

Grandfather

Grandmother

Little sister

Big sister

Little brother

Big brother

Question: How many little brothers do you have? Answer: I have….little brothers!


Ark 27 – Family Who Does What? • • • • • •

Work together in pairs Cut the paper in two You each have a table Each table lacks some information Take turns asking each other a question in order to complete the tables You may not see each other’s tables while completing them

Question: Person no. 1 is a housewife – who is it? Question: Person no. 3 is Sonam – what does he/she do?

Useful dialogue:

STUDENT A Who? 1 2 Father 3 4 Phurba 5 6 Younger brother 7 8 Sister

Occupation? a housewife a monk 3rd grade died because of an evil spirit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDENT B Who? 1 Mother 2 3 Sonam 4 5 Younger brother 6 7 Sister 8

Occupation? a village leader a clerk 5th grade died because of an evil spirit

54


Ark 28 – Family Poems about Family • • •

Write a poem with the title Only One Be inspired by Prakeet’s poem with the same title You may use the pattern below

Only One Hundreds of………………………………………………………. Hundreds of………………..……………………………………… Hundreds of………………………………………………………. Hundreds of…………..…………………………………………… Hundreds of………………………………………………………. Hundreds of……………………..………………………………… Hundreds of………………………………………………………… Hundreds of………………………………………………………… Hundreds of………………………………………………………… Hundreds of………………………………………………………… But only one wonderful ………………………….in all over the world

55


Ark 29 – Family Poems about Family • • •

Write a poem about a person in your family Get inspired by the two poems; Acho and My Old Granny You may use the pattern below

helps supports makes me laugh

comforts

shows explains

guides takes care of me

Title My life is a gift from my..………………..……………………….. who.………..…….……………………………………………… …..………..…………………………………………………….. ………..………………………………………………………… …..………..…………………………………………………….. He/she always…………………………………………………..… …..………..…………………………………………………….. ………..………………………………………………………… He/she never………...…………………………………………… ………..……………………………………………………… …..………..…………………………………………………….. ………..………………………………………………………

56


Ark 30 3 – Foood Food •

Match the t words with w the pictuures

Chilli Tea

Tomatto Apple Rad dish Onion Garlic Cheese

Cabbage

Potato oes Porrk Ricee Pumpkin Spinaach Beans Gingger

57


Ark 31 3 – Foood My Favouurite • • • •

Work together t in pairs p Pick one of the follo owing fruit/vegetables Take tuurns describinng the fruit/vvegetable to you partnerr Your paartner must guess which fruit/vegetabble you desccribe Usefuul dialogue: My fruit/veegetable is greeen/juicy/sour//round …. Iss your fruit/veegetable a cuccumber/chili/… ……………??

• •

Answerr the questio ons Tell youur answers to your partnner

1. Wh hat is you ur favourite dish? _______________________________________ __ I lik ke this dissh because: _______________________________________ _______ hat is you ur favourite fruit? 2. Wh _______________________________________ ___ I lik ke this fru uit becau use: _______________________________________ _______

Ark 32 2 –isFrie ends hat you ur favourite vegettable? 3. Wh I lik ke this ve egetable because: b : ______________________________________ 58


Ark 32 – Friends Get to Know Each Other • Cut out the cards and lay them face down on the table • Take turns to pick a question and read it to your partner • Your partner must answer the question 

What makes you scared?

What is a good friend?

What have you eaten today?

Do you have a pet?

What makes you sad?

What is your favourite film?

What is your hobby?

What is your favourite TV program?

What is your favourite music?

What makes you happy?

What is your dream?

What annoys you?

What is your favourite colour?

What is your favourite dish?

What is your favourite subject in school?

59


Ark 33 – Friends What is a Good Friend? • •

Look up the following words in your dictionary The words are all adjectives

English 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • •

caring fun generous helpful honest kind loyal nice polite thoughtful

Danish

English 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

annoying boring cold dishonest greedy mean provoking rude selfish uncaring

Finish the lines to describe what makes a good friend You may use the words above

A Good Friend A good friend is always ______________________________________________ A good friend is always______________________________________________ A good friend is always ______________________________________________ A good friend is always ______________________________________________ A good friend is never _______________________________________________ A good friend is never 60

Danish


_______________________________________________ A good friend is never _______________________________________________ A good friend is never _______________________________________________

61


Ark 34 – Friends Friendship •

Find the rhyming pairs

Rhyme alone: year: day: know: advice: • •

Rhyme

Rhyming words mild

child: sun: night: laugh: kind:

find grey

half

bright

nice clear own

Write a poem with the title Friendship You decide of your poem should rhyme

Friendship -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

go fun


Ark 35 – Belief A Bit about Buddhism •

Write the missing words in present simple

Many Bhutanese people ____are____ (to be) Buddhists. Buddhism ___________ (to be) a religion and a philosophy. It is based on the thoughts of Buddha, whose real name___________ (to be) Siddhartha Gautama. People in Bhutan ___________ (to believe) that several Buddhas have existed, and they___________ (to believe) that Guru Rinpoche___________ (to be) the second Buddha after Buddha Gautama. Every house in Bhutan __________ (to have) a shrine, and walls are often covered with beautiful pictures of Gods and Goddesses. People are taught Buddhism in old dzongs. Monks and nuns___________ (to live) in the dzongs and it ___________ (to be) also the place where important prayers and ceremonies are made. More than 350 million people in the world___________ (to be) followers of Buddha. It ___________ (to be) the largest religion in many countries in Asia, including Nepal and Bhutan. A Buddhist___________ (to try) to understand life and death and how to overcome suffering. Buddhists ___________ (to seek) to achieve nirvana which ___________ (to be) a peaceful state of mind without suffering. Buddhists ___________ (to want) to worship happiness, generosity, kindness, and be helpful to others. Buddhists ___________ (to do) not believe in only one God.

63


Ark 36 – Belief Make a Sentence • • • • • •

Work together in pairs Cut out the cards and lay them face down on the table Take turns picking a card Make a sentence with the verb in present simple If you do well, you may keep the card. If you don’t do well, you must place the card back on the table

(To be) There are many monks in Bhutan (To pray) A monk prays every dayto be

to live

to pray

to wear

to believe

to do

to worship

to find

to have

to understand

to learn

to go

64


Ark 37 – Belief Jigsaw Sentences 2 •

Rearrange the words in each line to create a sentence.

festival

a

Tsechu

religious

in

is

Bhutan

are

twenty

all

districts

There

Tsechus

in

different

There

are

Tsechu

a

of

The

dances

the

are

If

see

you

dances

you

purified

Hat

are

The

Black

most

dances

the

important

are

in

religious

Tsechu

very

dances special

dances

These

the

pacify

evil

all

spirits

is

Another

about

hell

dance

heaven

or

This

called

dance

Lord

Death

is

of

us

tells

kind

It

be

to

to

beings

all

dance

called

pholay

and

molay

Another

is

means

men

It

beautiful

handsome

and

women

about

is

dance

This

trust

faith

and

65


Ark 38 – Belief In My Life…… •

Choose a child from the book and write an email to this child Explain what is most important in your life and why it is important to you?

Family Home Nature Parents Friends God

Dear

Best regards,

66

School


Ark 39 – Belief This is Important! • • • •

Cut out the cards Choose 6 cards with the values you find most important Pair up with another student – you must now agree on 6 values Work together with another pair – the four of you must now agree on 6 values

It is important to ………because……. I think it is better to …………… than to …………… because………

Useful dialogue: 

to be helpful

to be free

to be clever

to be rich

to be famous

to share

to be honest

to be happy

to be beautiful

to be nice to animals

to be healthy

to be funny

67


Ark 40 – Future Split Sentences • Cut out the sentences. Put a)-sentences in one pile and b)-sentences in another pile. • Try to match the sentences again. You may get help from the text: A lot will change in 15 Years 

a) My hometown will be lit up

b) by the buildings, factories and roads

a) The huts will disappear

b) and different types of buildings will replace them

a) Many trees and plants will be destroyed by the people

b) who construct roads, buildings and factories

a) Many animals will lose their lives

b) as the forest disappears

a) Even people will lose their lives as they will not know

b) how to use electricity and the complicated machines

a) People might

b) leave agriculture behind

a) They will not need oxen

b) instead they will use machines

a) People cannot tell whether it is day or night because during the day

b) the buildings will be brightened by the sunlight and at night by the electricity

a) If I do well in studies

b) I would become a civil servant

a) Otherwise I would choose

b) to become an educated farmer

68


Ark 41 – Future An Interview • • • • •

Work together in groups of 3 Take turns to be interviewer, interviewee and secretary The interviewer’s job is to ask questions The interviewee’s job is to answer questions The secretary’s job is to write down the answers Useful dialogue:

Questions for: _______________________ What would you like to study? What kind of job would you like to have? Where would you like to live? What will you like to be doing in 10 years’ time? Where will you like to be living in 10 years’ time? What is your dream?

69

I would like to…… In ten years’ time I will be…… My dream is……

Answers:


Ark 42 – Future Questions for: _______________________

Answers:

What would you like to study? What kind of job would you like to have? Where would you like to live? What will you like to be doing in 10 years’ time? Where will you like to be living in 10 years’ time? What is your dream?

Questions for: _______________________ What would you like to study? What kind of job would you like to have? Where would you like to live? What will you like to be doing in 10 years’ time? Where will you like to be living in 10 years’ time? What is your dream?

70

Answers:


Ark 43 – Future Yesterday – Today – Tomorrow •

Study the grammar below

Ental (singularis) 

DATID (yesterday)  Past simple   

NUTID (today)  Present simple   

FREMTID (tomorrow)  Future simple   

1. person  I 

chose

choose

Shall choose 

2. person  you 

chose

choose

will choose 

3. person  he / she / it 

chose

chooses

will choose 

Flertal (pluralis)  1. person  we 

chose 

choose 

Shall choose 

2. person  you 

chose

choose

will choose 

3. person  they 

chose

choose

will choose 

Fill in the missing sentences

Yesterday

Today

Tomorrow

I chose to live in Bhutan

I choose to live in Bhutan

I shall choose to live in Bhutan

He dreams about his future The nun read about Buddha The monks will tell stories about Buddha The girl becomes a judge The children told us about their lives The children write about their dreams You knew a little more about Bhutan

71


Ark 44 – Future My Dream •

Write a text with one of the following titles: In 15 years My dream The future Read the text to the rest of your class and hang up the text in your classroom

Title:

Name:

72

Teacher's guide  
Teacher's guide  

Teacher's Guide to the Manual "This is My Life - Stories from Children in Bhutan".

Advertisement