Page 1

KVG Verbond Waasland Vereniging van en voor personen

organiseert

en kinderen met een handicap

INFOMOMENT ’KAN JIJ DE BUS OP?’ Hoe toegankelijk is openbaar vervoer met ‘De Lijn’ voor personen met een handicap of beperking De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is een probleem voor veel personen met een handicap. Zij willen zoals iedereen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Omwille van mobiliteitsproblemen leven ze vaak ongewild in een sociaal isolement. Oorzaken: •

gebrek aan kennis en omgaan met ‘handicap’ bij personeel van vervoersmaatschappijen

drempelvrees of onvoldoende duidelijkheid rond gebruik van openbaar vervoer bij personen met een handicap.

KVG-Vorming vzw en De Lijn werkten samen om deze situatie om te buigen met een uniek project “Busje komt zo? Personen met een handicap en De Lijn samen op stap.” Deze infoavond gaat in op de resultaten van het project en het engagement om het openbaar vervoer (De Lijn) beter toegankelijk te maken voor personen met een handicap. KVG en De Lijn lichten hun inspanningen toe voor personen met een beperking, vandaag en in de toekomst. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.

WOENSDAG 5 JUNI 2013 - 19.30 uur in ACV-zaal ‘Het Volk’, Poststraat 4, 9160 Lokeren. INSCHRIJVEN EN INFO: 

KVG Verbond Waasland, kvgwaasland@gmail.com, 09 227 34 41

KVG Lokeren, patrickvanrumst@gmail.com.

Deelname is GRATIS, 1 consumptie inbegrepen (wel inschrijven a.u.b. uiterlijk tegen maandag 3 juni 2013)

Kan jij de bus op?  

Hoe toegankelijk is het openbaar vervoer met 'De Lijn' voor personen met een handicap of beperking.