Page 1

Vorming

Een kijk op handicap voor busbegeleiders, logistiek medewerkers, … In veel voorzieningen, scholen voor buitengewoon onderwijs, dagcentra,... werken mensen die zelden of nooit in aanmerking komen voor vorming of opleiding. Wij denken dan bijv. aan buschauffeurs en -begeleiders, aan mensen die in keuken of het onderhoud werken of in gezinnen als ‘verzorgenden’ of ‘poetshulp’, … Nochtans zijn ook deze mensen erg nauw betrokken bij mensen met een handicap. Gezin en Handicap werkte voor deze medewerkers een praktische en interactieve vorming uit. Bedoeling is dat deze professionelen kunnen kennismaken met ‘handicap’: de actuele visie op handicap, de oorzaken en gevolgen van een handicap, een aantal begrippen die momenteel heel erg ‘in’ zijn, … Met veel concrete voorbeelden proberen wij in ‘de schoenen’ te gaan staan van personen met een handicap (en hun ouders) en zoeken we uit hoe ieder vanuit zijn betrokkenheid ‘kwaliteitsvol werk’ kan leveren. Bedoeling van deze vorming is ook de deelnemers te laten kennismaken met collega’s uit een andere setting en hun specifieke ervaringen. De vorming ‘een kijk op handicap’ gaat door op: •

Dinsdag 5 november 2013 in CM De Boomgaard, Bogaerdstraat 33 (ingang langs Papiermolenstraat), Dendermonde.

Dinsdag 11 maart 2014 in het Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt

Om ook buschauffeurs- en -begeleiders de kans te geven om deel te nemen wordt deze vorming georganiseerd van 10.30 u. tot 15 uur.

Kostprijs De deelnameprijs bedraagt: 45 euro per deelnemer (documentatiemap, drank tijdens de pauze, broodmaaltijd inbegrepen).Vooraf inschrijven is verplicht. Dit doe je best door te mailen aan: gezinenhandicap@kvg.be. Met vermelding van: - naam - adres - telefoonnummer - mailadres - adres van de voorziening waarnaar factuur moet gestuurd worden Betaling: na ontvangst van factuur. Vooraf inschrijven is verplicht. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Wij hopen je op onze vorming te ontmoeten. Vriendelijke groeten, Namens het team Gezin en Handicap vzw

A. Goemaerelei 66 2018 Antwerpen 03 216 29 90 gezinenhandicap@kvg.be www.gezinenhandicap.be

Vorming kijk op handicap busbegeleiders/medewerkers  

Een kijk op handicap voor busbegeleiders, logistiek medewerkers