Page 1

I S R Ū I V N I T R A DE ING O EIS M T

TEISINGI 22 teismai 758 teisėjai 3500 teismų sistemos darbuotojų 230 000 bylų išnagrinėjama per metus 830 bylų išnagrinėjama per dieną 92 dienos – vidu�nė civilinių bylų nagrinėjimo trukmė. Viena sparčiausių Europoje Civilines bylas greičiausiai nagrinėjančių Europos šalių trejetukas: 1. Belgija 2. Lietuva 3. Liuksemburgas*

22 %

sumažėjo baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei 6 mėn.* * Lyginant su 2017 m.

300 tūkst. 200 tūkst. 100 tūkst. 0

2016 m.

Gautos bylos

2017 m.

227 309

5

Projekto vykdytojas: Nacionalinė teismų administracija

224 859

4

Finansuojama ES fondų inves�cijų lėšomis Projektas „Visuomenės pasi�kėjimo teismais s�prinimas“

251 036

3

SEKITE MUS:

247 892

2

Kaip reng� dokumentus teismui? Teismui teikiamų dokumentų šablonus rasite: www.teismai.lt > Visuomenei ir žiniasklaidai > Teismui teikiamų dokumentų šablonai Kas Jums gali padė� teisme? Daugiau apie teismo savanorius ir jų kontaktai: www.teismai.lt > Visuomenei ir žiniasklaidai > Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems Kaip teisminį ginčą išspręs� taikiai? Daugiau apie mediaciją: www.teismai.lt > Visuomenei ir žiniasklaidai > Teisminė mediacija Teisinis švie�mas www.teismai.lt > Naujienos > Teisinis švie�mas Domitės teisinėmis aktualijomis? Skaitykite TEISMAI.LT žurnalą! Jo el. variantą rasite: www.teismai.lt > Naujienos > Leidiniai > TEISMAI.LT

324 130

1

315 681

SVARBU ŽINOTI

Turite kitų klausimų? Kreipkitės į Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos (8 5) 251 4120 skyrių: komunikacija@teismai.lt arba į teismų atstovus spaudai: www.teismai.lt > Žiniasklaidai: kontaktai, terminai, leidiniai > Teismų atstovai ryšiams su visuomene

2018 m.

Išnagrinėtos bylos

* Remiantis The 2018 EU Justice Scoreboard duomenimis Įdomu, kiek bylų išnagrinėja teisėjai? Kokia jų darbo pa�r�s? Išsami teismų sta�s�ka: www.atvirasteismas.lt


ATVIRI

TEISINIO ŠVIETIMO PROJEKTAI VISUOMENEI

LIETUVOS TEISMAI – VIENI ATVIRIAUSIŲ EUROPOJE Atviri teismo posėdžiai Vieša teismo sprendimų paieška Vieša teismo tvarkaraščių paieška Automa�nis bylų paskirstymas Apie 900 teisėjų komentarų žiniasklaidai per metus Daugiau kaip 1000 straipsnių apie teismo sprendimus

Balandį Atviros architektūros savaitgalis „Open House“ Lietuvos apeliaciniame teisme Birželį „Kultūros nak�s“ Lietuvos Aukščiausiajame Teisme Rugsėjį „Teisėjas bibliotekoje“ Spalį Nemokamų teisinių konsultacijų diena „Jūs klausiate – mes atsakome!“ Lapkri� „Diena su teisėju“ Gruodžio 15 d. Lietuvos teismų dienos minėjimas Domėkis ir dalyvauk! www.teismai.lt

Teismų iniciatyva, nuo 2018 m. liepos 1 d. galimybė filmuo� ir įrašy� teismo sprendimų paskelbimą

TAPK TEISMO SAVANORIU!

Dėmesys teismų klientams Apie 50 savanorių 6-iuose Lietuvos teismuose padeda daugiau nei 5000 teismo lankytojų.

Padėk liudytojams ir nukentėjusiesiems teisme jaus�s saugiau. Daugiau informacijos: (8 5) 251 4120 komunikacija@teismai.lt

DOMIESI TEISMŲ ISTORIJA? Apsilankyk Nacionalinėje teismų administracijoje veikiančioje Teismų ekspozicijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilnius) Užsuk į Šiaulių apygardos teisme įsikūrusį Teismų istorijos muziejų (Dvaro g. 83, Šiauliai)! Nemokamos ekskursijos Vilniuje su gidu ir edukacinė programa: www.teismai.lt Išspręsk ginčą taikiai! Rinkis greitesnį ir pigesnį ginčų sprendimo būdą – TEISMINĘ MEDIACIJĄ. Išsamiau www.teismai.lt

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS TEISMUOSE STIPRINIMAS Svarbiausios priemonės: Teismuose įgyvendinama jau nuo 2012 m. veikian� ir šiandien aktuali bei pritaikoma an�korupcinė programa Teisėjai, kaip ir bet kurie ki� valstybės tarnautojai, pildo privačių interesų deklaracijas, kurių duomenys yra vieši ir skelbiami www.vtek.lt Sukurtas centralizuotas vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas Priemonės gyventojams, turin�ems klausimų: Galimybė kreip�s į teismo pirmininką jo priėmimo valandomis Reguliarūs gyventojų susi�kimai su Teisėjų e�kos ir drausmės komisijos pirmininku* Informaciją apie pažeidimą galima teik� el. p. info@teismai.lt * Būtina išankstinė registracija el. p. info@teismai.lt arba tel. (8 5) 251 4186

MODERNŪS www.teismai.lt

Teismų veiklos aktualijos Teisinis švie�mas ir renginiai Naujausia teismų sta�s�ka Naujienų prenumerata Visa informacija apie nuotolinius teismo posėdžius – dalyvaukite posėdyje neišeidami iš namų!

www.e.teismas.lt – elektroninių teismo paslaugų portalas, kuriame galėsite: Sek� bylos eigą, teik� teismui dokumentus Sumokė� žyminį mokes�, teismo paskirtas baudas Išklausy� aukštos kokybės teismo posėdžio garso įrašus www.sale.teismai.lt

Pamatykite, kaip vyksta teismo posėdis ir gaukite svarbiausius atsakymus į Jums rūpimus klausimus

TEISMO PASLAUGOS PRIEINAMOS IR INTERNETU www.liteko.teismai.lt/protokolai

Bylų skirstymo protokolai Sužinokite, kaip viena ar kita byla pateko pas teisėją

Informaciniai filmukai – aiškiai ir vaizdžiai apie teismus: Kaip liudy� teisme? Kaip naudo�s Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt? Koks yra teisėjo darbas? Kaip vyksta nuotoliniai teismo posėdžiai? Kas yra teisminė mediacija? Kaip sprendžiamos bylos? Kiek Lietuvoje teismų ir kokios bylos juose nagrinėjamos?

Ieškokite www.teismai.lt > Naujienos > Teisinis švie�mas

Profile for Lietuvos teismai

Lietuvos teismai – atviri, modernūs, teisingi  

Lietuvos teismai – atviri, modernūs, teisingi  

Advertisement