__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Sveikatos biuras

1

SVEIKATOS biuras Lietuvos

SVEIKATA

2021 Nr. 9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą


2

Sveikatos biuras

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Sveikatos biuras

3

Turinys Interviu su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

18-19p.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

20p.

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

21p.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

22-23p.

24p.

4-5p.

6p.

7p.

8p.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

9p.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Pagėgiuose

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

10-11p.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

25p.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

12-13p.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

25p.

14p.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

26-27p.

15p.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Molėtuose

28-29p.

16-17p.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

30p.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Skuode Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras


4

Sveikatos biuras

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

D.Umbraso nuotr.

2

020-ieji, metai, kuriuos vietoje datos prisiminsime tiesiog kaip pandeminius, o visuomenės sveikatos biurų specialistai bus tie, kurie susidurs su pandemijos padarinių psichinei ir fizinei visuomenės sveikatai pasekmių tvarkymu. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad pandemija bent jau privertė suvokti, jog su visuomenės sveikatos specialistais ir ekspertais dera ryšį palaikyti nuolat, o ne ištikus krizėms. - Sveikatos biurai iki pandemijos tarsi buvo palikti dėmesio šešėlyje, nors savivaldoje jų indėlis į sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimą, psichinę sveikatą žymus ir reikšmingas – pritariate? - Nėra jokių abejonių. Kalbant apie psi-

A.Dulkys: VSB spe

su pandemija neli chikos sveikatą, dar pernai gruodį Vyriausybėje kalbėjome, jog yra viena tiesa, kurią visi turime pripažinti, – pandemija ir visa ši krizė, priemonės, kurios padeda kovojant su COVID-19, tikrai turės rimtų pasekmių mūsų visuomenės psichikos sveikatai. Išėjus iš krizės reikės papildomo Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos dėmesio šiai sričiai. Kova su pandemija praėjusį pavasarį, ir ypač dabar, natūralu, žmones sekina ir to negalime ignoruoti. Čia reikės dar didesnio visuomenės sveikatos biurų įsitraukimo, dorojantis su pandemijos padariniais. Problema ta, kad kiekviena krizė užklumpa su daugybe sunkumų, tačiau, kaip bebūtų keista, kiekviena krizė turi ir gerąją pusę. Atsiranda akstinas,

paskata imtis ryžtingesnių veiksmų, priemonių tose srityse, kurios iki tol kam nors galbūt neatrodė pirmos svarbos arba nebuvo deramai įvertintos. Krizės mus nurengia iki priežasčių ir atveria akis taip, kad visose srityse matytume ne tik pasekmes. Tai leidžia į sveikatos apsaugos sistemą ir visus jos dalyvius, specialistus pažiūrėti nauju ir platesniu žvilgsniu, įgalinti. Ši pandemija mums neleis pasilikti status quo ir manyti, kad jai pasibaigus gyvensime, kaip gyvenome. Taip nebus. Dar vienas teigiamas šios pandemijos poveikis – pagaliau visi tarnautojai ir politikai pradėjo daug tartis su visuomenės sveikatos specialistais, ekspertais. Ir čia yra paradoksas – ne laiku. Tai – pamoka mums, kad tartis su specialis-


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Sveikatos biuras

5

tais reikia ne tada, kai ištinka didelės epidemijomis, pandemijomis. Turėsime krizės, o nuolatos, rengiant planus, peržiūrėti visą nacionalinę sveikatos prieįgyvendinant projektus, įsiklausant į jų žiūros sistemą, taip pat ir visuomenės pastabas, kad tos krizės būtų išvengta. sveikatos biurų veiklą bei padaryti atitinkamas išvadas. - Kaip matote sveikatos biurų indėlį Visuomenės sveikatos biurų specialiskovojant su pandemija? tai puolė į tas karštąsias fronto dalis, - Pirmas požymis, rodantis, kad tačiau jų tiesioginis darbas juk yra visuomenės sveikatos biurų specialistai visuomenės sveikata, prevencija ir čia aš pašaukti profesijai, yra tas, jog žmonės stengsiuosi pasibaigus pandemijai atsiduria karštuosiuose taškuose, nesvarnepamesti to ryšio, bu, kaip šie vadintųsi – mopasitarimo ir įsiklausymo į bilieji punktai ar karščiavijų pastabas ar pasiūlymus. mo klinikos. Jų įsitraukimas ir darbas tokiu įtemp- Priedai už darbą tieKVIEČIU VISUS tu metu tik patvirtina, kad siogiai su COVID-19 bus UŽSIDĖTI REALISTIŠKUS mokami medikams, dirjie pasirinko tinkamą proAKINIUS IR PAMATYTI fesiją, yra patriotiški, bantiems raudonojoje zopilietiški ne tik valstybės, noje, o už indėlį suvaldant TUOS ŽMONES, KURIE bet ir profesinio pašaukipandemijos sveikatos biuTYLIAI, NEŠAUKDAMI, mo atžvilgiu. Jie puikiai rų specialistai sulauks koNERĖKDAMI DARO supranta savo misiją. kio nors priedo? Būdamas savo srities - Praėjusių metų GRAŽIUS DARBUS. profesionalas, kuris biudžete, deja, neužteko JIE STIPRINA MŪSŲ kritinę akimirką negali lėšų viskam. Ką padarė TIKĖJIMĄ, KAD VISI vykdyti tiesioginių funkcinaujoji Vyriausybė, tai jų, visuomenės sveikatos naują biudžetą patvirtino KARTU GALIME specialistas suvokia, kad su naujais įnašais, numatyPADARYTI DAUGIAU. yra kiti darbai, kuriuose jo tos lėšos tiek darbo indėlis bus ženklus. užmokesčiui didinti, tiek Manau, kad tie žmonės, kurie kovodami kitiems dalykams. Tačiau mūsų dar su COVID-19 dirbo pirminėse fronto laukia tas klausimas dėl priedų ar linijose, po pandemijos į įprastus darbus įvertinimų. Kol kas vis dar pagrindinis sugrįš įgiję gerokai platesnį matymą, galvasopis yra kova su pandemija čia ir naują supratimą ir jausis žymiai profedabar. sionalesni. Jie daug geriau supras Pasibaigus karantinui, kai pagerėjimas bendruomenių problemas. bus akivaizdus, galėsime sėsti prie stalo ir aptarti visus sveikatos apsaugos - Ar jūsų pandemijos valdymo plane

cialistų kova ks nepastebėta yra kokia nors konkteri užduotis, misija visuomenės sveikatos biurams? - Na, konkretaus užduočių išskyrimo būtent ir tiesiogiai visuomenės sveikatos biurams neįvardyčiau. Bet yra konkretus planas visiems metams, suskirstytas etapais – pandemijos valdymo modeliai, duomenų kontrolė, efektyvios komunikacijos, gydymo įstaigų tinklo įveiklinimas, karantino priemonių taikymas, kaip valdomai išeiti iš karantino, užtikrinti vakcinacijos procesus, turėti greitą testavimą ir užtikrinti savalaikę saviizoliaciją – kuriuose, neabejotinai dalis atsakomybių gula ir ant visuomenės sveikatos biurų pečių. Po viso šito seks auditas, padedantis suprasti, kaip mums sekėsi tas užduotis įgyvendinti, ir kaip ateityje turėtume elgtis su kitomis

sistemos darbuotojų poreikius. - Prieš rinkimus partijos programose daug dėmesio skyrė sveikatos stiprinimui, švietimui, prevencinėms programoms. Visa tai ir taip yra VSB darbo dalis. Kuo dar galėtų biurai prisidėti prie visuomenės išprusimo sveikatos klausimais? - Manau, kad sveikatą mes turėtume suprasti plačiai ir man norisi platesnio požiūrio į visuomenės sveikatą ne tik kalbant apie sveiką gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, darbo ir poilsio režimą, psichinę sveikatą gerinančius veiksnius, bet ir holistinio matymo ir sąsajos su kitomis sritimis – socialiniais, kultūriniais dalykais. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas įtvirtina žmogaus teisę ne

tik į kokybiškas sveikatos paslaugas, bet turime užtikrinti visuomenės teises, susijusias su reikiama savalaike informacija, išvengti diskriminacijos, kad šalyje būtų mažiau smurto ir skurdo. Nes nelygybė ir socialinis skurdas atima motyvaciją gyventi sveikai. Jei žmogus taip gyvena ilgą laiką, praranda ir norą apskritai domėti sveika gyvensena. Tuomet jau reikia rūpintis, kaip jį tuo sudominti, motyvuoti. Žmogus, gyvendamas palankioje jam aplinkoje, turi visai kitokį pasaulio matymą ir mato prasmę nuosekliai rūpintis savo sveikata. - Ar jau matome kovos su pandemija pabaigos ženklus? - Apie šviesą tunelio gale, manau, bus galima kalbėti pilnai įvykdžius medikų ir prioritetinių grupių, taigi ir visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių mobiliuosiuose punktuose ar karščiavimo klinikose vakcinaciją. Tuomet, kai galėsime sau leisti išeiti iš karantino ribojimų... Kviečiu visus užsidėti realistiškus akinius ir pamatyti tuos žmones, kurie tyliai, nešaukdami, nerėkdami daro gražius darbus. Jie stiprina mūsų tikėjimą, kad visi kartu galime padaryti daugiau. ¬ KALBINO RINGAILĖ GVILDĖ


6

Sveikatos biuras

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Savivaldybių visuomenės

sveikatos biurų asociacija

S

usitelkę spręsti ne tik problemas, kurias būtina įveikti čia ir dabar, bet ir nuolat žvelgiantys pirmyn“, – taip apie Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narius atsiliepia jos pirmininkė Neringa Tarvydienė. Kaip stiprinti gyventojų sveikatą net ekstremalių situacijų metu – klausimas, kurį 2020-aisiais sprendė Asociacija.

Prieš situacijai tampant ekstremaliai

no dienos Asociacijos veiklos nestabdė. PrieMetų pradžioje Asociacijos nariai dar prieš šingai, tik paskatino dar labiau aktyvinti veikkylant sumaiščiai dėl koronaviruso spėjo aplą“, - sako N.Tarvydienė. tarti savivaldybių visuomenės sveikatos biuAsociacija dar iki ekstremalios situacijos rų gerąją praktiką vaikų sveikatos stiprinipaskelbimo naudojosi nuotolinėmis komumo srityje. Numatyti veiklos kryptis ir sudėnikacijos priemonėmis. Todėl ribotos galilioti reikalingus taškus, remiantis Valstybės mybės gyvam susitikimui jų bendravimo lakontrolės ataskaita vaikų sveikatos stiprinibai neapsunkino. Jie jau turėjo visus reikiamo srityje. Visus metus organimus įrankius susisiekti su zacija aktyviai teikė pastabas nakolegoms iš skirtingų Lietucionaliniu mastu rengiamoms vos kraštų. Organizuoti ir mokinių visuomenės sveikatos ASOCIACIJA VIENIJA darbiniai susitikimai su LR priežiūros organizavimo reko- 47 VISUOMENĖS SVEIKATOS sveikatos apsaugos ministemendacijoms gerinti. rijos Visuomenės sveikatos BIURUS. PATS JAUNIAUdepartamentu. Turimi įranSIAS ĮSTEIGTAS 2020-ŲJŲ Nuotoliniam darbui buvo kiai leido nariams organiKOVĄ KAZLŲ RŪDOS pasiruošę zuoti ir nuotolinius mokyMetams vos spėjus įsibėgėti, SAVIVALDYBĖJE. mus gyventojams. įvesti apribojimai Asociacijos narių veiklą pakreipė neplanuota linkme. Stinga, bet ne motyvacijos Šalia atliekamų funkcijų jie uoliai darbavo2021 m. Asociacijos prioritetas – užtiksi, prisidėdami prie pandemijos suvaldymo rinti, kad visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėje. Vyko į oro uostus, pasienį. mokyklose ir sveikatos stiprinimo veikla Padėjo mokyklų bendruomenėms užtikrinbūtų maksimaliai suaktyvinta, o atrasti ti vaikų saugumą. Neskaičiuodami laiko jie nauji metodai būti diegiami sistemingai valdė vis naujai kylančius koronaviruso žinet ekstremalios situacijos metu. Kasmedinius. Asociacijos nariai ir dabar dirba motinėje nacionalinėje Lietuvos sveikatos biliuosiuose punktuose, karščiavimo klinimokslų universiteto rengiamoje visuomekose, dalyvauja ekstremalių situacijų kominės sveikatos konferencijoje taip pat kelsijos pasitarimuose. tas vaikų sveikatos stiprinimo klausimas. 2020-ųjų gruodžio duomenimis, per 500 Pabrėžta svarba stiprinti prevencinę veikvisuomenės sveikatos biurų darbuotojų nuo lą, nukreiptą į lėtinių neinfekcinių ligų prespalio pabaigos iki žiemos švenčių susisievenciją bei vaikų sveikatos stiprinimą. kė ir apklausė daugiau kaip 40 tūkst. asmeCOVID-19, pasak N.Tarvydienės, paronų, kuriems diagnozuotas COVID-19. „Kedė, kad mokyklose būtina turėti po vieną turi mėnesiai ir dvidešimt keturios karantivisuomenės sveikatos specialistą. To, de-

SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJOS PIRMININKĖ NERINGA TARVYDIENĖ:

- Yra poreikis diegti inovatyvias sveikatos stiprinimo technologijas, stiprinti vietos bendradarbiavimą su nevyriausybiniu sektoriumi, įtraukti bendruomenes į sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimą. ¬ ja, vis dar nėra. „Atlikę analizę sužinojome, kad vienam specialistui tenka nuo 5 iki 6,7 įstaigos ir nuo 1,9 iki 3,1 bendrojo lavinimo įstaigos. Negali būti taip, kad šiandien, taikant valstybės normatyvus, vienam vaikui tenkantis specialisto laikas miesto mokykloje yra 3,1 minutės per savaitę, o kaimo teritorijoje besimokančiam vaikui – 6,1, nepriklausomai nuo ugdymo programos ir amžiaus“, - pasakoja Asociacijos vadovė. Sveikatos stiprinimo tikslams motyvacijos Asociacija nestinga, priešingai nei finansavimo. N.Tarvydienė pažymi, kad per biurų veikimo metus jie kartu su ministerija atliko gerus namų darbus. Deja, ne visus susitarimus lydi reikalingi resursai. Nepaisant kylančių sunkumų N.Tarvydienė išlieka pozityvi. Dėkoja visiems asmens sveikatos, švietimo, socialinio, kultūros, teisėsaugos, nevyriausybinio ir kitų sektorių partneriams, prisidėjusiems prie gyventojų sveikatos stiprinimo. Pirmininkė patikina: „Mums svarbios visos pasirašytos sutartys ar ketinimai veikti kartu.“ ¬


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Alytaus apskritis

Sveikatos biuras

7

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2

020 - ieji metai aktyviam Druskininkų visuomenės sveikatos biurui buvo tikras iššūkis. Biure dirbantys visuomenės sveikatos specialistai įpratę veikloms pasitelkti kurorto gamtą, parkus, pėsčiųjų ir dviračių takus dėl pandemijos turėjo pasitelkti visą fantaziją, kad druskininkiečiai ir biurą pamilę miesto svečiai neliktų užmarštyje. Biuro direktorė Inga Kostina tikisi, kad iki 2021-ųjų balandžio, kuomet biuras švęs septintąjį gimtadienį, pandemija pasitrauks ir leis visiems kartu aktyviai stiprinti savo sveikatą.

Pandemijos valdymo pastiprinimas

bei pildė NVSC norinčių įvažiuoti į Lietuvos teritoriją žmonių anketas. Druskinin2020 m. atėjo kartu su pandemija ir vikuose įkūrus COVID-19 mosus privertė sustoti, pradėti biliąją brigadą, mūsų speciagyventi kitaip bei rasti būdų, listai dideliu tempu darbuojakaip kovoti su COVID-19. si iki šiol“, - sako I.Kostina. „Druskininkų visuomenės TIKĖKIME, KAD VISI BENDBe viso to specialistai užsisveikatos biuro specialistai ROMIS JĖGOMIS ĮVEIKSIME ėmė ir jaunimo švietimu saišskubėjo į pagalbą ką tik įsiPANDEMIJĄ, O KOL KAS visaugos nuo užsikrėtimo kokūrusiame Alytaus mobiliaronavirusu klausimais bei jame COVID-19 patikros IŠLIKIME POZITYVŪS IR prevencija. Ugdymo įstaigopunkte, kiti vyko į Raigar- SAUGOKIME VIENI KITUS. se buvo vykdoma vaikų sveido pasienio poste įkurtą katos stebėsena. Taip pat nuotoliniu būdu COVID-19 stotelę, kurioje atliko keleivių vyko sveikatinimo veiklos su sveikatos stiptemperatūros patikrą, atvykstančiuosius rinimu bei išsaugojimu. į Lietuvą konsultavo izoliacijos klausimais

Vasaros atokvėpis „Vasarą, atlaisvėjus karantinui, laikydamiesi visų saugos reikalavimų pradėjome vykdyti sveikatinimo veiklas. Ypač pamėgti pėsčiųjų žygiai, žygiai su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis, sveikatinimo stovyklos, naktiniai žygiai, įvairios treniruotės K.Dineikos sveikatingumo parke sulaukia didelio susidomėjimo ir druskininkiečių įsitraukimo. Norime pasidžiaugti, jog į organizuojamas nemokamas veiklas taip pat prisijungia ir iš kitų savivaldybių į Druskininkus atvykę pailsėti svečiai“, - pasakoja I.Kostina. Veiklos atvirose kurorto erdvėse, laikantis saugumo reikalavimų, vyko iki pat paskelbiant karantiną. Tačiau rudenį teko suplanuotas veiklas šiek tiek pakeisti ir viską vykdyti nuotoliniu būdu. Biuro specialistai besidomintiems sveiku gyvenimo būdu davė užduočių, kurias šeimos galėjo atlikti savarankiškai. ¬

DRUSKININKŲ VSB PADĖS IŠGYVENTI KARANTINĄ Druskininkų gyventojai, patiriantys koronaviruso pandemijos sukeltą stresą, nerimą bei išgyvenantys kitas sudėtingas gyvenimiškas situacijas gali kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą. Norint gauti šią nemokamą psichologinę pagalbą, nereikia specialaus gydytojo siuntimo, tereikia tik pasiskambinti į Biurą, kuriame jūsų laukia: • Streso valdymo, emocijų atpažinimo ir valdymo grupiniai užsiėmimai. • Savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai (įvairiomis temomis). • Psichologinės konsultacijos grupėse. • Individualios psichologo konsultacijos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (iki 5 vienam asmeniui).


8

Sveikatos biuras

Kauno apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras KAUNO MIESTO MERAS VISVALDAS MATIJOŠAITIS:

“ 2

020-aisias neapleidome nė vienos visuomenės sveikatos stiprinimo srities. Veiklos vienokiomis ar kitokiomis formomis buvo vykdomos. Tačiau, atsižvelgiant į esamą situaciją, ypač didelį dėmesį skyrėme infekcinių ligų profilaktikai ir kontrolei bei psichinės sveikatos stiprinimui“, - apie nuveiktus darbus pasakoja Biuro vadovė Gerda Kuzmarskienė. cinės treniruotės, zumba, šokiai, bėgimas, kalanetika, ir kt.). Nors virusas pakoregavo planus, projektas nesustojo, treniruotės persikėlė į nuotolį, kur vyksta iki šiol. Kovoje su virusu Nuo 2017 m. kauniečiams, išgyvenantiems Prasidėjus pasaulinei koronaviruso panįvairias krizes, taip pat turintiems minčių ar demijai ir pavasarį Lietuvoje paskelbus kanet bandžiusiems žudytis, jų artimiesiems, rantiną, Biuro darbuotojai veiklą perkėlė teikiamos nemokamos, anoniminės paslauį Koronos karštąją liniją ir iki pat liepos gos, numatytos pagal Kauno miesto savižumėn. konsultavo Lietuvos gyventojus, redybių prevencijos modelį. Kauno miesto pogistravo tyrimams, vykdė švietėjišką veikliklinikos padaliniuose rengialą viruso plitimo klausimais. mos psichologinės grupės Nuo spalio, virusui ėmus vaikams, paaugliams, jaunisparčiai plisti visuomenėje, PSICHINĖS SVEIKATOS mui ir suaugusiems. NusižuBiuro specialistai iš NVSC perėmė visų Kauno m. gyvenSTIPRINIMO PROJEKTAI džiusiųjų artimiesiems vedamos savitarpio paramos grutojų, susirgusių COVID-19, VYKDOMI IR DARBO pės. Psichologinė parama epidemiologinius tyrimus, KOLEKTYVUOSE, UGDY- ypač svarbi, o pandemija viaukštos rizikos kontaktų idenMO ĮSTAIGOSE, TAIP suomenei papildomai suketifikavimą ir papildomai valstybės lygio ekstremaliosios siPAT SKIRTI SENJORAMS. lia neužtikrintumo jausmą, įvairias baimes. Dėl to papiltuacijos operacijų vadovo domai pradėtas įgyvendinti psichologinės gesprendimų įgyvendinimo koordinavimą ugrovės ir psichikos sveikatos stiprinimo prodymo įstaigose. jektas. Jo metu teikiamos individualios psichologo, priklausomybių specialisto konsulSeni ir nauji projektai tacijos, grupiniai streso ir emocijų valdymo, Praėjusiais metais, be kovos su virusu, atsipalaidavimo užsiėmimai. Psichinės sveiprisitaikant prie karantino sąlygų, tęsti ilkatos stiprinimo projektai vykdomi ir darbo galaikiai projektai. Vienas jų – „Judėk sveikolektyvuose, ugdymo įstaigose, taip pat kai“ – fizinio aktyvumo skatinimo projekskirti visų amžiaus grupių kauniečiams nuo tas, skirtas įvairaus amžiaus žmonėms ir vaikų iki senjorų. vykdomas įvairiose miesto teritorijose, vaBe fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos sarą – atvirose erdvėse, šaltuoju periodu – stiprinimo, Biuras visada siūlo sveikos mitysalėse, siūlantis ne mažiau penkių skirtingų bos užsiėmimus, kurie sulaukia išskirtinio veiklų per dieną (joga, tai či, boksas, funk-

- Iššūkių ir neužtikrintumo kupini 2020 m. bei gana niūri jų atomazga geriau nei bet kas kitas parodė visuomenės sveikatos specialistų reikšmę. Beveik pusšimtis Biuro specialistų spalio gale stojo į pagalbą kolegoms iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir dirba iki šiol. Jie perėmė epidemiologinius koronaviruso atvejų tyrimus: klasifikuoja ir valdo duomenis, kontaktuoja su gyventojais dėl saviizoliacijos, tyrimų bei galimų sąlyčių su nustatytais COVID-19 pacientais. Surėmę pečius, jie dirba dėl bendro tikslo – pažaboti viruso plitimą ir suvaldyti pašlijusią epidemiologinę situaciją, apsaugoti žmones. Sakoma, kad sunkumai užgrūdina ir išmoko. Neabejoju, kad po tokio intensyvaus darbo kone karo sąlygomis, atslūgus pandemijai ir gyvenimui stojus į savo vėžes, šie visuomenės sveikatos specialistai į įprastus darbus grįš įgiję vertingos patirties. Iki šiol Biuro specialistus kauniečiai geriau pažinojo iš jų darbo švietimo įstaigose ar įgyvendinant didelio populiarumo sulaukusias projektines veiklas. Vis dėlto nuo šiol šie žmonės bus atpažįstami ir už ryškų, didelį bei svarbų darbą kovojant su COVID-19 grėsmėmis. ¬ dėmesio. Mitybos mokymams mieste įkurtos dvi sveikos mitybos studijos. Pernai buvo vykdomi sveikos mitybos mokymai „Sveika mityba visą darbo savaitę“, skirti darbingo amžiaus žmonėms – kaip turint mažai laiko pasigaminti sveiką maistą. Taip pat ugdymo įstaigose Biuro specialistai vedė praktinius užsiėmimus vaikams, surengė konkursą „Gaminkime su šeima“, skatinantį sveiko maisto gamybą šeimose. Nepamiršti ir senjorai, kurie buvo mokomi suformuoti pirkinių krepšelį, atsižvelgiant į finansinę padėtį ir sveikatai palankių produktų įvairovę. Kauniečių aktyvus įsitraukimas rodo viena – Biuro iniciatyvos yra vertinamos. G.Kuzmarskienė džiaugiasi: „Ypač smagus atgalinis ryšys ir teigiami atsiliepimai iš dalyvavusiųjų mūsų veiklose. Žmonės į jas grįžta vėl ir vėl.“ ¬


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Kauno apskritis

Sveikatos biuras

9

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS VALENTINAS TAMULIS:

“ P

andemija, regis, užgožė pasaulio ir Lietuvos gyvenimą. Tačiau Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai sako nemaną, jog reikia pasiduoti. Pasak jų, nemažiau svarbu skirti kokybiško dėmesio jaunųjų visuomenės narių – mokinių – psichinei sveikatai ir sąmoningumui ugdyti. Pamokos, ugdančios sąmoningumą

kant žaidybinės terapijos metodus. • Mokymasis pažinti ir valdyti afekto būsenas. • Nesmurtinės komunikacijos, poreikių ir jausmų pažinimo bei įvardinimo ugdymas. • Vieninga bendruomenė – grupės, klasės santykių, taisyklių, įgalinančių kiekvienos buvimą sukūrimas.

„Daugelis tyrimų rodo, kad mokykla ir klasė nėra vaiko psichinei sveikatai palanki vieta. Tačiau tai vieta, kurioje valstybė gali daryti stipriausią poveikį vaikų gerovei. Todėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės „HEROJAUS KELIONĖ“ – sveikatos biuras bendraTerapinis poveikis vaikams TAI INDIVIDUALAUS darbiaudamas su VšĮ „DoUžsiėmimų metu dirbaIR KOLEKTYVINIO mus Solis“ nuo 2016 m. prima su destruktyviomis vaiELGESIO KEITIMO oritetą skyrė mokyklos ir kų bendruomenėmis, sudėklasės mikroklimatui gerintingomis klasėmis. Nuo dauPRIEMONIŲ RINKINYS, ti. Buvo pradėti vykdyti užgelio kitų užsiėmimų jie skiJAU PAGRINDĘS SAVO siėmimai–pamokos „Heroriasi tuo, kad čia taikomi ne EFEKTYVUMĄ jaus kelionė“, kurie ugdo didaktiniai ar pedagoginiai mokinių sąmoningumą, vaimetodai, o patyrimas ir jo DIRBANT SU VAIKAIS. kų socialinį, emocinį interefleksija. Užsiėmimų metu lektą, stiprina bendruomeniškumą ir savivaikai išgyvena įvairius santykių iššūkius, reguliacijos gebėjimus“, – sako Kėdainių dalinasi realiomis problemomis, keičia sarajono savivaldybės visuomenės sveikatos vo elgseną, o sukurti saugūs ir lygiaverčiai biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė. santykiai su moderatoriais padeda ne tik „Herojaus kelionė“ programoje derinaugdyti, įgyti naujų patirčių, bet ir sukurti mas 6 užsiėmimų kompleksas: terapinį poveikį. Užsiėmimų metu vykdo• Savęs pažinimas per judesį – judesio ma poveikio stebėsena ir nuolatos aptariaterapijos, kūno terapijos metodų pagalba mi veiklos rezultatai, ieškoma efektyvių intyrinėjami pagrindiniai refleksai ir jų rytervencijos metodų. šys su emocijomis. Norint pasiekti ilgalaikių pokyčių, rei• Savęs ir kitų pažinimas per kūrybą – kalinga ne vieno asmens, bet grupės vateatro, dailės, šokio metodai. lia. Programos patirtis rodo, kad elgesio • Psichologinio atsparumo ugdymas taikeitimas turi vykti tiek individualiu, tiek

- Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuro darbas yra itin svarbus visuomet, ne tik pandemijos metu. Tačiau dabar jie itin prisideda talkindami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir Kėdainių skyriui. Tiesa, džiaugiuosi, jog, nepaisant padidėjusio darbo krūvio kovoje su pandemija, Kėdainių VSB neapleido ir įprastinių veiklų, ypač daug dėmesio skiria jaunimo psichinei sveikatai gerinti, sąmoningumui ugdyti. Kiek žinau, jie turi be galo daug planų ir šiems metams. Jų kolektyvas ypač aktyvus, dalyvauja įvairiuose projektuose, tad galiu tik didžiuotis ir dėkoti už jų darbą. ¬ kolektyviniu lygmeniu. „Herojaus kelionė“ – tai individualaus ir kolektyvinio elgesio keitimo priemonių rinkinys, jau pagrindęs savo efektyvumą dirbant su vaikais. Šių pamokų pagalba buvo pakeistas mikroklimatas daugiau nei 9 Kėdainių r. ugdymo įstaigose, psichologinis imunitetas „įskiepytas“ daugiau nei 500 vaikų. ¬

VEIKLŲ IŠŠŪKIAI • Fizinio ir emocinio artumo stygius; • Didžiausia baimė – vienišumas, atstūmimas; • Stiprios patyčios. Per patyčias išreiškiama atsiskyrimo/ išsiskyrimo/unikalumo baimė; • Nepasitikėjimas savimi. Autentiškumas slepiamas po susikurtais „vaidmenimis“.

VEIKLŲ POVEIKIS • Išmoko paprašyti pagalbos, išdrįsti parodyti dėmesį kitam; • Geriau pažino vieni kitus, sustiprino draugystę; • Sustiprėjo komandinio darbo gebėjimai; • Sumažėjo patyčių, skaudžios patirtys buvo atvirai išspręstos grupėse; • Sustiprėjo lyderystės ir atsakomybės gebėjimai.


10 Sveikatos biuras

Klaipėdos apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras KLAIPĖDOS MIESTO MERAS VYTAUTAS GRUBLIAUSKAS:

“ P

asaulyje siaučianti COVID-19 ligos pandemija, šalyje paskelbtas karantinas, pasikeitęs gyvenimo tempas palietė visus, o ypač sveikatos apsaugos sektoriuje dirbančius žmones. Medicinos darbuotojams šis periodas itin sudėtingas, tačiau šioje kovoje ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir visuomenės sveikatos specialistai. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure (VSB) dirba per 100 darbuotojų, kurie kasdien vykdo ne tik tiesiogines funkcijas, tačiau taip pat pasiskirto ir papildomai organizuoja bei vykdo kitas veiklas, susijusias su COVID-19 ligos valdymu.

Biuro specialistai sako dėl to nė kiek nesulėtinę įprasto darbo tempo ir nesumažinę jo apimties. Ir prasidėjus pandemijai buvo tęsiamas darbas psichologinės gerovės klausimais, fizinio aktyvumo skatinimas buvo perkeltas į skaitmeninę erdvę, taip NORISI PASIDŽIAUGTI pat ir konsultacijos pradėtos teikti nuotoliniu būdu. PaDARBUOTOJŲ PROFESIOsak dr. J.Grubliauskienės, NALUMU IR GEBĖJIMU prevencija šalia darbo su PERSIORIENTUOTI: KAI pandemija yra aktuali ir jos VIENĄ DIENĄ JIE ATLIEKA sustabdyti negalima, kitaip Darbo organizavimo TIESIOGINES FUNKCIJAS, iššūkiai po pandemijos susidursime „Šie metai yra įdomūs, pilO KITĄ EINA KOVOTI SU su dar daugiau užleistų sveini iššūkių. Kai jau praėjo nekatos padarinių. Be to, priPANDEMIJOS VALDYMU. menkas laikas kovojant su duria direktorė, atsirado ir koronavirusu ir galime įvertinti savo darvisa puokštė Biurui naujų darbų, kurių iki bą, sakyčiau, susitikimas su tokiais iššūkiais tol specialistai neatlikdavo. turi prasmę. Tai padeda pasitikrinti profesiNepaisant visko, Biuro specialistai džiaunes kompetencijas, gebėjimą veikti tam tikgiasi su pandemijos iššūkiais įgiję ir daugiau rose situacijose“, – pandeminius metus apipatirties bendradarbiaujant su kitomis įstaibendrina Klaipėdos miesto VSB direktorė gomis. Dirbdami mobiliuosiuose punktuodr. Jūratė Grubliauskienė (nuotr.). se ir Karščiavimo klinikoje jie turėjo integKlaipėdos miesto VSB lygiagrečiai su ruotis į pirminės sveikatos priežiūros speįprastomis savo funkcijomis teko gerokai cialistų komandų gretas. Glaudžiai ir kaspersiorientuoti kovai su COVID-19. Tiesa, dien bendradarbiaujama su Nacionaliniu

- Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbas visuomet buvo svarbus, tačiau pandemija išryškino visų nusiteikimą, svarbą, pasiruošimą ir kompetenciją bei geranoriškumą. Turint galvoje, kad kova su pandemija reikalauja didelio specialistų susitelkimo pirmieji į pagalbą atėjo būtent Klaipėdos miesto VSB. Jie prisidėjo tiek žmogiškaisiais ištekliais, dalyvavo pasitinkant keltus, organizuojant reikiamas apklausas, budėdami mobiliuosiuose punktuose bei Karščiavimo klinikoje. Šioje kovoje Klaipėdos miesto VSB mums tapo svarbiu ir kompetentingu partneriu. O svarbiausia, kad jų nieko nereikėjo prašyti, visą pagalbą ir bendradarbiavimą Klaipėdos VSB specialistai pasiūlė patys, buvo iniciatyvūs ir itin organizuoti. Jie tikrai nepasislėpė prisidengę kokiu nors nuotoliniu darbu, o stojo į pirmąsias kovos su pandemija gretas. Esu labai jiems dėkingas už itin svarų indėlį kovojant su pandemija. ¬ visuomenės sveikatos centru. „Mobiliajame punkte, karščiavimo klinikoje nuo pat pirmos atidarymo dienos kiekvienoje pamainoje dirba ir mūsų specialistai. Nuo kovo iki rugsėjo kartu su NVSC pildėme iš užsienio grįžusiųjų ir turinčių likti saviizoliacijoje asmenų anketas. Nuo spalio pabaigos talkiname tirdami epidemiologinius atvejus. Klaipėdoje dirbame ir su telefoninėmis linijomis: konsultuojame dėl saviizoliacijos ir prisidedame prie saviizoliacijai skirtų patalpų organizavimo, kuomet žmogus neturi kur saviizoliuotis pats bei organizuojame pavežėjimus į mobiliuosius punktus ar iš gydymo įstaigų“, – pasakoja direktorė. Taip pat Biuras organizavo profilaktinius tyrimus greitaisiais testais, informavo apie testų atlikimą atskiras tikslines grupes, derino laikus su laboratorijomis ir kita.

Komandinis darbas – visa ko variklis Pasak dr. J.Grubliauskienės, pandemija ar ne, visuomet į priekį veda tikėjimas, kad geri darbai daromi tyliai, neeskaluojant ir nesireklamuojant. Biuro kolektyvas dirba


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Klaipėdos apskritis

Sveikatos biuras

11

Iš pirmų lūpų Klaipėdos miesto VSB specialistė Arūnė Eismontė:

negailėdamas laiko ir jėgų. O didžiausia varomoji darbų jėga – Biuro komandą vertinantys, mylintys ir palaikantys klaipėdiečiai. „Labiausiai man norisi pasidžiaugti darbuotojų profesionalumu, lankstumu ir gebėjimu persiorientuoti: kai vieną dieną jie atlieka tiesiogines funkcijas, o kitą eina kovoti su pandemijos valdymu: budi mobiliuosiuose punktuose ar Karščiavimo klinikoje, teikia konsultacijas telefonu. Labai išryškėjo mūsų kolektyvo gebėjimas puikiai organizuoti darbą, susitelkti ir jį įveikti. Mes – puiki komanda. Tiesa, stebiu darbuotojų emocinius ir sveikatos išteklius bei jų pokyčius, kad nebūtų neti-

kėto perdegimo, pervargimo. Mums labai padėjo darbų pasiskirstymas grupėmis, kas už ką geriausiai gali būti atsakingas, kad nebūtų didelės rizikos sveikatai, tarkime, dėl amžiaus ar turimų lėtinių ligų. Visiems, kam reikėjo, buvo sudarytos nuotolinio darbo sąlygos. Neslėpsiu, kartais pasigirsdavo nuovargio gaidelė... Juolab kad ir vasarą neteko ilsėtis kaip įprasta“, – sako VSB vadovė. Metai buvo intensyvūs, bet apie juos Klaipėdos miesto VSB direktorė kalba su nuoširdžiu dėkingumu. Ji didžiuojasi kolektyvu: „Vadovas – vienas lauke ne karys: būtina atsidavusi, stipri ir profesionali komanda.“ ¬

- Viena mano veiklos sričių Biure – užkrečiamųjų ligų prevencija. Prasidėjus pandemijai reikėjo žmonėms paprasta kalba perteikti informaciją apie viruso plitimą ir jo užkrečiamumą, rengti aktualią informacinę ir vaizdinę medžiagą. Informacijos sklaida buvo gausi ir nuolat kintanti, tad mano darbas visada buvo dinamiškas. Taip pat pradėjau darbą ir mobiliame tyrimų punkte. Punkte dirbti nebuvo baisu, nes suvokiau, kad ten dirbantys saugosi daug labiau, nei didžioji visuomenės dalis įprastame gyvenime eidama į darbą ar parduotuvę. Kadangi kontaktas su tiriamaisiais nebūna ilgas, o mes dėvime visas apsaugos priemones, jaučiu daugiau džiaugsmo nei baimės, galėdama prisidėti savo darbu. Pandemija – labai nauja, įdomi ir naudinga patirtis man, kaip visuomenės sveikatos specialistei. Tiesa, pačioje pradžioje buvo neramu, tačiau kuo daugiau mokymų, kuo daugiau patirties ir žinių, tuo mažiau lieka vietos nerimui. Kalbant apie mūsų visų kovą su pandemija, manau, kad ypač svarbus visuomenės elgesys, gebėjimas paisyti rekomendacijų ir tinkamas apsaugos priemonių naudojimas. Mes stengiamės, kad visuomenė kuo daugiau sužinotų apie koronavirusą, nebijotų, pasikliautų ne mitais, o faktais. ¬

Klaipėdos miesto VSB indėlis kovojant su COVID-19 • Darbas mobiliuosiuose patikros punktuose Klaipėdoje nuo pirmosios 1-ojo ir 2-ojo mobiliųjų patikros punkto atidarymo dienos iki dabar Biuro specialistai dirba kartu su Klaipėdos miesto poliklinikos medikais. Kiekvieną dieną Biuro specialistai šį darbą atlieka skirtingose pamainose, kurios pasiskirsto nuo 8 val. iki 20 val. Mobiliuosiuose punktuose planuojama padėti medikams ir dirbti tiek, kiek šis punktas bus aktyvus bei reikalingas. Nuo 2020 m. pavasario iki šiol Biuro specialistai pasiskirstę išdirbo beveik 1000 pamainų. • Mobiliosiose brigadose Nuo 2020 m. kovo mėn. pabaigos suformuotos mobiliosios brigados dirbo tokiu pat principu kaip mobilusis patikros punktas, tik jų darbo vieta buvo viešbučiai, kuriuose izoliavosi iš užsienio grįžę asmenys, ir keltai, kuriais iš užsienio grįždavo asmenys į Klaipėdos uostą. Taip pat mobiliosios brigados pagal poreikį vyko į tam tikras įstaigas bei COVID-19 ligos židinio vietas. Iš viso mobiliosiose brigadose Biuro specialistai išdirbo beveik 160 pamainų. • Karščiavimo klinikoje Biuro specialistų veiklos nuo 2020 m. balandžio mėnesio pasipildė darbu Karščiavimo klinikoje, kuris tęsiasi ir dabar. Prie šios klinikos prisijungę Biuro specialistai padeda koordinuoti atvykstančių klientų srautus, bendrauja bei informuoja atvykusius asmenis apie COVID-19 ligos patikrinimo eigą. Nuo balandžio mėn. biuro specialistai išdirbo jau per 100 pamainų.

• Tyrimai serologiniais testais Nuo 2020 m. rugsėjo iki lapkričio mėn. pabaigos Biure paskirtas koordinatorius intensyviai dirbo ir koordinavo norinčių išsitirti greitaisiais serologiniais testais darboviečių darbuotojus pagal tam tikras veiklos sritis, kurios buvo nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Koordinatorius skyrė daug darbo ir laiko bendravimui su darboviečių atstovais, derino darbuotojų atvykimo į paskirtą tyrimo vykdymo vietą grafikus bei juos perduodavo tyrimus atliekančiai įstaigai. • Konsultacijos dėl saviizoliacijos Nuo 2020 m. kovo 17 d. Biuras paskyrė telefono numerį (mob. +370 640 933 42), kuris apibūdinamas kaip Klaipėdos miesto savivaldybės Konsultacijų linija. Ši linija skirta klaipėdiečiams, kurie pareiškia norą saviizoliuotis savivaldybės patalpose, dažniausiai teikiama informacija apie mobiliųjų punktų darbą ar konsultuojama kitais rūpimais klausimais. Biuras yra paskyręs papildomą telefono numerį, skirtą pavežėjimo organizavimui į mobilų punktą bei iš gydymo įstaigos į namus ar VšĮ Abromiškių reabilitacinę ligoninę (sergant lengva COVID-19 forma). Nuo pirmosios konsultacijų linijos veikimo dienos yra suteikta per 4 tūkst. konsultacijų. • Pagalba NVSC Biuras nuo pernai pavasario glaudžiai bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (NVSC).

Specialistai įsitraukė ir pagelbėjo suvedant reikiamus duomenis į sistemą „Juvare“. Per 6 mėnesius buvo suvesta per 30 tūkst. anketų. Biuro bendradarbiavimas su NVSC Klaipėdos departamentu nuo 2020 m. spalio mėn. pabaigos tapo dar stipresnis, nes Biuro specialistai įsitraukė į COVID-19 ligos epidemiologinių tyrimų vykdymą Klaipėdos miesto savivaldybėje. Ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai tiria ugdymo įstaigų darbuotojų, ugdytinių bei kitų Klaipėdos savivaldybės gyventojų susirgimo atvejus. Paskirti Biuro specialistai komunikuoja įvairiausiais klausimais su NVSC Klaipėdos departamento koordinatoriumi. Dalis specialistų tikrina užpildytus epidemiologinio tyrimo duomenis, didelės rizikos kontaktus perduoda NVSC sukurtai informacijos grupei, kiti specialistai veda duomenis į sistemą „Juvare“. Kasdien NVSC yra teikiama ataskaita apie atliktų epidemiologinių tyrimų apimtis bei kita svarbi informacija. Taip pat konsultuoja apklaustus asmenis po ištirto atvejo iškilus klausimams, tarpininkauja tarp NVSC Klaipėdos departamento ir ugdymo įstaigų dėl infekcinių ligų plitimo ribojančio režimo įvedimo. Taip pat tenka tarpininkauti tarp NVSC ir asmenų, kurie dėl tam tikrų priežasčių negauna nedarbingumo pažymėjimų, ieškoma priežasčių, dėl ko taip galėjo įvykti. Biuro specialistai, negailėdami laiko ir jėgų, dirba po darbo valandų bei savaitgaliais. Per dieną jie vidutiniškai ištiria 70-80 COVID-19 ligos atvejų. ¬


12 Sveikatos biuras

Klaipėdos apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras KLAIPĖDOS RAJONO MERAS BRONIUS MARKAUSKAS:

“ K

ad ir kokia sunki situacija šalyje bei pasaulyje buvo ir vis dar yra, Biuro darbuotojai džiaugiasi – iššūkiai tik paskatino susitelkti. Profesionalių specialistų dėka jie 2020-aisiais įvykdė daug suplanuotų ir viruso naujai padiktuotų veiklų. Šis periodas veikloms vykdyti privertė ieškoti alternatyvų nepakenkiant nei sau, nei kitiems.

torė Neringa Tarvydienė. Vėliau Biurui kaip ir visoje Lietuvoje papildomai pavesta vykdyti gyventojų psichologinės gerovės funkcijas, todėl veiklų apimtis ne tik nesumažėjo, Veiklos nesustojo bet tik padidėjo. Vykdomų sveikatos stipriBiuro vykdomos veiklos nukreiptos į konimo programų veiklos, kurias buvo įmavą su pagrindiniais ligų rizikos veiksniais noma vykdyti nuotoliniu būdu, taip ir buvo savivaldybėje. Jis siekia padėti savivaldybei perorientuotos. ir partneriams tiek privačiame, tiek viešaParengtoje stebėsenos ataskaitoje daug jame sektoriuje. Kartu kurti sveikatą stippajėgų nukreipta į informacijos apie situacirinančią ir saugią aplinką visų amžiaus grują dėl COVID-19 rajone surinkimą ir pateikipių asmenims ten, kur jie mokosi, gyvena mą kartu su mokslu pagrįstomis rekomenir dirba. Įvertinti pasiekimus per gyventodacijomis, skirtomis pasekjų sveikatos profilio analizę. mių valdymui. Ši pandemiVisa tai sudaro kokybišką paja ir mirčių skaičius parodė, grindą sergamumo ir mirtinBIURUI PAPILDOMAI kaip svarbu, kad savivaldygumo mažėjimui bei sveikų bėje būtų kuo mažiau asgyvenimo metų savivaldybėPAVESTA VYKDYTI menų, sergančių lėtinėmis je ilgėjimui, žinoma, ir sveiGYVENTOJŲ PSICHOLOligomis. Taip pat rūkančių, katos skirtumų tarp įvairių GINĖS GEROVĖS FUNKCIvartojančių alkoholį arba grupių mažėjimui. JAS, TODĖL VEIKLŲ nutukusių, nes užsikrėtus Nemažai Biuro vykdomų koronavirusu tai didina veiklų vyksta tiesioginio konAPIMTIS NESUMAŽĖJO, blogų išeičių ar sunkių ligos takto su žmonėmis metu, toBET PADIDĖJO. formų skaičių. dėl karantino apribojimai tuBiure dirbantys specialistai džiaugiasi, kad rėjo didžiulę įtaką suplanuotų veiklų vykdyvasarą jiems pavyko suteikti gyventojams mui. Tačiau tai nereiškia, kad jos sustojo. taip reikalingas sveikatos stiprinimo paslauPriešingai, mokyklose dirbantys specialistai gas, laikantis visų saugumo reikalavimų. Jos maksimaliai padėjo bendruomenėms suforvieniems gyventojams padėjo pagrindą formuojant saugumui būtinas sąlygas ugdymo muojant sveikos gyvensenos įpročius, o kiįstaigose. Taip pat pasiruošti mokinių grįžitus motyvavo tęsti veiklą. Dabar Biuras laumui. „Tik bendras darbas leido mums pakia, kol kontaktiniu būdu bus galima įversiekti gerų rezultatų ir emocinį stabilumą tarp tinti sveikatos stiprinimo programų dalyvių darbuotojų ir partnerių“, - sako Biuro direk-

- Biuro veikla visada buvo vertinama ne tik rajono, bet ir nacionaliniu mastu. Pandemijos metu ji tapo vertinama dar labiau. Kaip meras turiu pripažinti, kad jeigu ne visuomenės sveikatos biuras, būtume turėję didelių problemų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vienas sunkiai būtų susitvarkęs su pandemijos iššūkiais. Biuras buvo atsakingas už greitųjų testų atlikimo rajone koordinavimą. Stipriai prisidėjo prie mobiliojo punkto įrengimo Gargžduose. Ypač didelės pagalbos iš Biuro sulaukė ir švietimo įstaigos. Ten specialistai dirbo siekdami užtikrinti vaikų saugumą, valdydami jų srautus. O kalbant apie „normalų“ gyvenimą ir darbą, Biuro indėlis nelieka nepastebėtas ir jame. Biuras organizavo ir didesnį – ne tik mūsų, bet ir Šakių, Rietavo, Skuodo rajonus aprėpusį – projektą. Jis orientuotas į psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą tose savivaldybėse. Jo metu teiktos konsultacijos krizinėse situacijose esantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Biuro veiklą vertiname ne tik mes, bet ir kitos institucijos. Už vieną jo programų – „Aš judu“ – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba skyrė nominaciją. ¬ pasiekimus. Tada paaiškės, ar jiems pavyko ir toliau savarankiškai ugdyti bei išlaikyti sveikos gyvensenos įpročius. Vasarą taip pat vyko sveikatingumo stovyklos vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, teniruotės bei įvairios praktinės paskaitos. Biuro darbuotojai sako nutuokę, ko galima tikėtis rudenį, todėl iš anksto tam ruošėsi. Užsiėmimus, kuriuos būtina vykdyti tiesiogiai kontaktuojant, organizavo vasarą, o veiklos, kurias įmanoma vykdyti ir nuotoliniu būdu, paliktos įgyvendinti rudenį.

Indėlis į viruso suvaldymą Prie situacijos dėl koronaviruso suvaldymo Biuro specialistams teko prisidėti dar pavasarį. Jų pagalba buvo nukreipta į mokyklas, tačiau veikė ir visos savivaldybės lygiu. Biuro specialistas ir direktorė


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Klaipėdos apskritis

Sveikatos biuras 13

Reikalingos investicijos Šiuo metu po truputį įveikiamas iššūkis, kurio metu sprendžiama, kaip prevencines sveikatos stiprinimo paslaugas priartinti prie žmogaus ekstremalių situacijų metu, kad nenukentėtų asmens fizinio aktyvumo lygis, mitybos įpročiai. Taip pat, kad nepadidėtų asmenų, nesaikingai vartojančių alkoholį, skaičius. Aiškinamasi, kaip padėti gyventojams, kuriems reikalinga specialistų pagalba suvaldant jų psichinę sveikatą. Deja, siekius apsunkina tai, kad šiose srityse reikalingos ir įvairios investicijos į naująsias technologijas. Joms lėšos valstybiniu mastu nėra skiriamos.

PROJEKTAI: 2020-aisiais Biuro vykdyti projektai: jams aktualią informaciją. Biuras prisiėmė yra savivaldybės Ekstremalių situacijų valir konsultanto vaidmenį – patarė įstaigoms, dymo operacijų centro Prevencinės grukaip teisingai atlikti patalpų dezinfekciją. pės nariai. Sveikatos stebėsenos specialisNors ir buvo nuotolinis mokymas, speciatas reguliariai rinko ir kaupė duomenis listai konsultavo aptarnaujamas mokyklas apie situaciją rajone. Kasdien informavo dėl COVID-19 prevencinių veiksmų. O moapie valstybiniu lygiu pakeistus operacijų kykloms atnaujinus veiklą rengė tvarkų provadovo sprendimus bei pranešdavo naujektus, konsultavo bendruomenes. jienas, pasiekiamas ir perduodamas saviŠiuo metu visi Biuro specialistai NVSC valdybių komandoms Klaipėdos rajono ir padeda atlikti naujų užsikitoms jų aptarnaujamoms krėtimo atvejų tyrimą. Jie savivaldybėms. Biuro darbuoapklausia infekuotąjį asmetojai vyko į Palangos oro uosnį, informuoja kontaktitą padėti Nacionaliniam viPANDEMIJOS METU nius asmenis apie privalosuomenės sveikatos centrui mą izoliaciją bei surinktus (NVSC). Šis pasitikėjo Biuro SUKURTA BAZĖ, duomenis pateikia NVSC. Taspecialistais bei jų kvalifika- LEIDŽIANTI KUO da juos suveda ir į informacicija, todėl jie dirbo ir šalia DAUGIAU VAIKŲ nę sistemą „Juvares“. Iki menesant centro darbuototų galo Biuras spėjo prisidėti jams. Biuras taip pat veikė GRĮŽTI Į SVEIKATAI prie 1978-ų atvejų ištyrimo. kaip organizacija, atsakinga PALANKESNĘ APLINKĄ. Tai sudaro 78 proc. visų nuuž greitųjų testų atlikimo kostatytų atvejų nuo 2020-ųjų spalio 26 d. ordinavimą savivaldybėje. Suskaičiuota, kad šios įstaigos visuomeVisuomenės sveikatos specialistai nuo pat nės sveikatos specialistai prisidėjo prie pradžių analizavo šalies bei užsienio speciapandemijos suvaldymo, atlikdami 24 su listų pateiktas rekomendacijas. Jas teikė už tuo susijusius skirtingus veiksmus savivalCOVID-19 infekcijos valdymą atsakingiems dybėje ar regione. asmenims. Viešino susistemintą gyvento-

Biuras didžiuojasi programos „Aš judu!“ dalyviais, kurie buvo nominuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamuose apdovanojimuose. Nominacija – „Geriausias amžius – mano amžius“.

• „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“. Projekto tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį bei skatinant sveiką senėjimą. • „Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtra Šakių rajono, Klaipėdos rajono, Rietavo ir Skuodo rajono savivaldybėse“. Projektas reikšmingai prisidėjo prie gyventojų psichinės sveikatos stiprinimo. • Užbaigtas projektas „3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos bendrieji veiksmai CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“. • Taip pat Biuras pateikė daugiau nei keturias projektines paraiškas į įvairius fondus ir laukia jų rezultatų. Tokiu būdu siekiama pritraukti investicijų į sveikatos stiprinimą savivaldybėse. ¬ Klaipėdos rajone visų bendrų sektorių pagalba per 2020-uosius sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų dalis, kuri per paskutines 30 dienų ar 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus. Sumažėjo ir patyčių skaičius, palyginti su 2016-aisiais. Tačiau stebima, kad pandemija neleido pasiekti užsibrėžtų tikslų gerinanat vaikų mitybą bei fizinį aktyvumą. Šios sritys reikalaus didesnių investicijų ir visų susitelkimo. Praėjusiais metais tęstos veiklos, skatinančios ugdymo įstaigas tapti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narėmis. Teiktos visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto konsultacijos mokykloms, koordinuota sveikatą stiprinančių mokyklų veikla. Viena mokykla naujai įstojo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Rezultatas: 65,51 proc. vaikų mokosi ir 65,51 proc. mokyklų priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui (2019 m 18 mokyklų, 2018 m. – 7), trys ugdymo įstaigos naujai įsitraukė į aktyvių mokyklų tinklą (2019 m. – 4). Pandemijos metu sukurta bazė, leidžianti kuo daugiau vaikų grįžti į sveikatai palankesnę aplinką. ¬


14 Sveikatos biuras

Klaipėdos apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS VYTAUTAS LAURINAITIS:

“ 2

020-ieji metai Šilutės rajono visuomenės sveikatos biurui buvo išskirtinai aktyvūs. Spėta ne tik prisidėti prie pandemijos valdymo ir naujų atvejų rajone plitimo stabdymo, bet ir vykdytas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, rajono gyventojai įtraukti į fizines, sveikatą gerinančias veiklas, kuriomis saugiai galima užsiimti net ir šalyje siaučiant COVID-19. statymas, kontaktinių asmenų sąrašų sudarymas, jų informavimas – tai tapo visuomenės sveikatos biuro specialistų kasdienybe tikrąja to žodžio prasme. Specialistai dirbo vakarais, po darbo, savaitgaliais, neNeskaičiavo darbo valandų skaičiuodami asmeninio laiko, siekdami Šilutės rajono savivaldybės visuomenės kuo skubiau izoliuoti asmenis, turėjusius sveikatos biuras nuo pat pirmojo karantino sąlytį su sergančiaisiais“, - pasakoja Biuro pradžios prisidėjo kovojant su COVID-19. Vivadovė Kristina Surplė. są pandemijos laikotarpį BiuPrasidėjus mokslo metams ro specialistės dirba Šilutės Šilutės rajono savivaldybės vimobiliajame patikros punksuomenės sveikatos biuras, ŠIMTAI SKAMBUČIŲ te. Tiesa, prieš šį darbą spebendradarbiaudamas su pirSERGANTIESIEMS, cialistės vyko į apmokymus, minės asmens sveikatos prieKONTAKTINIŲ ASMENŲ kuriuose išmoko taisyklingai žiūros įstaigomis, pradėjo apsirengti specialią, užsikrėšvietimo darbuotojų tyrimus SĄRAŠŲ SUDARYMAS – timo koronavirusu riziką magreitaisiais serologiniais teTAI TAPO BIURO SPECIAžinančią aprangą. Vėliau žistais dėl COVID-19. Kiek vėLISTŲ KASDIENYBE. niomis pasidalino su Pagėgių liau tirti ir Šilutės rajono savirajono specialistėmis, atsidarius mobiliajam valdybei pavaldžių institucijų darbuotojai. patikros punktui. Čia dirbanti komanda rūVisą pandemijos laikotarpį Biuras gyvenpinasi, kad kuo daugiau Šilutės savivaldytojams teikė informaciją, kokia teisinė atbės gyventojų būtų patikrinti dėl galimo užsakomybė taikoma nesilaikant Lietuvos sikrėtimo COVID-19. Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Kuomet sergančiųjų skaičius buvo paLietuvos Respublikos žmonių užkrečiakankamai mažas, epidemiologinius tyrimųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymus dėl COVID-19 atvejų atlikdavo Naciomo reikalavimų. nalinio visuomenės sveikatos centro ŠiluBe viso to, Šilutės rajono savivaldybės vitės skyrius. Kiek vėliau epidemiologinių tysuomenės sveikatos biure atliekamas visuorimų ėmėsi ir Biuro specialistai. „Šimtai menės sveikatos būklės stebėjimas, duomeskambučių sergantiesiems, aplinkybių nunų apie sveikatą veikiančius rizikos veiks-

- Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro darbą pandemijos metu vertinu puikiai su pliusu. Jie – iniciatyvūs, profesionalūs ir daro didžiulį darbą. Karantino metu padėjo apsirūpinti ir apsaugos priemonėmis, teikė reikiamas konsultacijas mūsų švietimo įstaigoms. Su VSB palaikome nuolatinį kontaktą ir jie yra tiesiog dešinioji visuomenės sveikatos centro ranka, kuomet reikia surinkti epidemiologinius duomenis. Su Šilutės rajono VSB pagalba greitaisiais testais ištyrėme net septynis šimtus savivaldybės gyventojų. Tai – begalinė parama mūsų savivaldybei. Be šio biuro pandemijos suvaldymas būtų nepalyginamai sunkesnis. ¬ nius rinkimas, kaupimas, jų analizė ir vertinimas. Stebėsenos duomenys teikiami atitinkamoms institucijoms bei yra skelbiami viešai, matomi visuomenei. „Visuomenės sveikatos ugdymo ir stiprinimo tikslas – vykdyti sveikatos mokymus, skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną ir ją propaguoti. Siekiama skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, teikti gyventojams informaciją apie sveikatinimo priemones ir renginius“, - sako K.Surplė.

Dėmesys saugiam aktyvumui Šilutės savivaldybėje lankėsi programėlės „#walk15“ kūrėja Vlada Musvydaitė ir šios kompanijos regionų plėtros vadovė Justina Verbickaitė. V.Musvydaitė džiaugėsi, kad rugsėjį vykusiose masinėse eitynėse Kaune susirinko daugiau nei 8 tūkst. dalyvių, o Šilutės rajonas buvo apdovanotas, kaip daugiausiai einantis (žygiuojantis) miestas. Susitikimo metu V.Musvydaitė pristatė programėlės „#walk15“ pritaikymo galimybes Šilutės mieste, sukuriant sveikatingumo trasas ir individualius iššūkius. Taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Biuras taip pat prisidėjo ir viešinant informaciją apie renginį, pirmasis išbandė sudarytą iššūkio maršrutą. Specialistės savanoriškai renginio metu padėjo pildyti žmonių registraciją. ¬


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Klaipėdos apskritis

Sveikatos biuras 15

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Skuode

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS PETRAS PUŠINSKAS:

“ B

iuro metai buvo ypač gausūs nuotolinių veiklų. Darbuotojai suplanavo jų įvairiausiomis sveikatinimo srities temomis. Gyventojai savo ruožtu domėjosi naujomis galimybėmis ir aktyviai prie jų jungėsi. Nors pandemija ir įnešė naujų iššūkių, Biuras spėjo ir su jais dorotis, ir pirminių atsakomybių neapleisti. nazijos klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimas šalyje, kartojamas kas ketverius metus. Mokinių apklausoje dalyvavo visi Skuodo rajono mokiniai, buvę ugdymo įstaigoje apklausos dieną. Už tyrimo duomenų suvedimą ir analizę Skuodo rajone atsakingas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Populiarios iniciatyvos

Daugiausiai gyventojų dėmesio sulaukusios Biuro programos 2020-aisiais: • 6 valandų trukmės nuotolinis seminaras „Darbo su tėvų globos netekusiais vaikais metodai“. • Psichikos sveikatos komDidino sveikatos raštingumą petencijų didinimo moky2018-2020 m. Skuodo raAKIVAIZDU, KAD mai įmonių darbuotojams. jono gyventojai – nuo vaikų Psichikos sveikatai stiprinti iki vyresnio amžiaus ir neįgaRAJONO GYVENTOJAI skirti mokymai buvo suorNORI KEISTI GYVENSENĄ, lieji – turėjo puikią progą diganizuoti trijose įmonėse. dinti sveikatos raštingumą, daTROKŠTA ŽINIŲ Juose kompetencijas kėlė lyvaudami projekte „Sveikos SVEIKATOS SRITYJE. 45 dalyviai. gyvensenos skatinimas Skuo• Supervizijų organizavido rajono savivaldybėje“. Promas mokyklų bendruomenių gebėjimams jektą įgyvendino Skuodo rajono savivaldybė psichikos sveikatos srityje stiprinti. Per 2020kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės viuosius jos pravestos jau 3 ugdymo įstaigose suomenės sveikatos biuru. iš 11. Šiais metais jas planuojama vykdyti dar Jo metu siekta pagerinti rajono gyventodviejose. jų sveikatos raštingumo lygį bei jų gyveni• 5 akademinių valandų trukmės mokymo kokybę mažinant sveikatos netolygumai „Netinkamo moksleivių elgesio valdymus per sveikatos stiprinimo priemones. mas. Praktinė sesija“. Jų metu psichologas Daugiausia dėmesio skirta sveikatos raštinpagal dalyvių pateiktas problemines situacigumui, kuris didintų gyventojų atsakingą jas, sprendžiamas jų pačių, supažindino su elgesį už savo ir kitų sveikatą bei formuotų moksleivių psichologinio portreto stebėjimo teisingas, sveikatą stiprinančias elgsenas, taktikomis, pokalbio vedimo metodais. palaikyti ir su juo susijusioms problemoms • Higienos instituto koordinuojamas, spręsti. Į projekto renginius buvo planuonuo 2016 m. pradėtas vykdyti pirmų gimjama įtraukti 600 unikalių Skuodo rajono

- Nors Biuro veikla yra kuruojama iš Klaipėdos rajono, mes taip pat ja domimės. Ir aš pats stengiuosi nepraleisti renginių. Biuro veikla prasminga ir rajonui reikalinga. Biuro specialistai pristato mums rajono gyventojų apklausų duomenis mitybos, sveikatos būklės klausimais. Pagrindinis jų darbas – su mokyklomis. Juk bendruomenės sveikata ir prasideda nuo mažų dienų. Biuro darbuotojai stipriai įsiliejo ir į kovą su pandemija, kai Sveikatos apsaugos ministerija visuomenės sveikatos centrams leido pasitelkti papildomas pajėgas. Jie kontaktams nustatyti pasitelkė Biuro specialistes. Jų indėlis tikrai buvo ženklus. Iki tol viena visuomenės sveikatos centro specialistė atliko visus tyrimus, aprėpdama du rajonus. Biuro specialistų pasitelkimas stipriai sumažino buvusį atsilikimą nustatant kontaktus ir renkant kitą informaciją. ¬ gyventojų, tačiau veiklose noriai dalyvavo daugiau nei 900. „Džiugu matyti tokius rezultatus. Akivaizdu, kad rajono gyventojai nori keisti gyvenseną, trokšta žinių sveikatos srityje“, - teigė Biuro specialistai.

COVID-19 prevencija Be abejo, viena prioritetinių sveikatos sričių, į kurią praėjusiais metais krypo Biuro akys, buvo COVID-19 situacijos suvaldymas. Visuomenės sveikatos specialistai turėjo galbūt kaip niekada anksčiau susitelkti koordinuotiems veiksmams, kartu su partneriais padedant rajonui kovoti su pandemijos iššūkiais. Jie atsakingoms institucijoms rinko ir teikė informaciją, susijusią su koronaviruso plitimu savivaldybėje. Plintančios infekcijos tema iki metų galo suteikė net 86 konsultacijas rajono gyventojams ir įvairioms įstaigoms. Į informacinę sistemą „Juvare“ suvedė 354 anketinių apklausų duomenis. Palengvino darbą ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui: Biuro darbuotojai atliko 600 atvejų apklausas, kas ypač svarbu atsekant užsikrėtimo šaltinius. ¬


16 Sveikatos biuras

Panevėžio apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS GINTAUTAS GEGUŽINSKAS:

“ S

veikos gyvensenos skatinimas, mokymai bendruomenės nariams, projektai ir prevencinės programos, tai tik dalis darbų, kurių skyrę jėgas kovai su pandemija turėjo neapleisti Pasvalio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai. Nepaisant to, suspėta visur ir nuveikta daugiau, nei galima tikėtis griežto karantino sąlygomis. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas jaunimui

bėtoją. Nuotolinio ugdymo metu mokiniai klausė psichologų seminarus, skirtus emocinei sveikatai. Aplinkos apsaugos ministerija apdova„Visuomenės sveinojo Pasvalio P.Vileišio gimnaziją diplomu katos biuro speciair „Gervės“ statulėle kaip judriausią molistai karantino mekyklą respublikoje 2020 m. Gimnazija antu glaudžiai bendtrus metus dalyvavo konkurse „Žingsradarbiavo su ugdyniuok saugiai ir atsakingai“. Fizinio ugdymo įstaigų admimo pamokos gimnazistams vyko gamtoje nistracija, darbuotojais. Dalyvavo įgyvensu šiaurietiškojo ėjimo lazdomis. Pravesdinant reikalavimus, teikė įvairius pasiūtos įdomios pamokos mokiniams, kurias lymus, kurie buvo keliami ugdymo įstaivedė G.Kazilionis - II dan juogoms COVID-19 pandemijos do diržo meistras. Jam talmetu. Pandemija apribojo kino P.Vileišio gimnazijos specialistų veiklą, tačiau laigimnazistai. kantis reikalavimų, pagal gaBIURAS KARTU SU 2020 m. kovo - gegužės limybes, esant švelniems kaNACIONALINIU mėn. buvo vykdomas tęstirantino ribojimams, vykdė VISUOMENĖS SVEIKAnis 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimveiklas, susijusias su sveikanazijos) klasių mokinių gytos stiprinimu“, - sako PaTOS CENTRU VYKDĖ vensenos tyrimas. Tyrime svalio rajono VSB direktorė ATVEJŲ EPIDEMIOLOdalyvavo 500 mokinių. PasVilma Jankevičienė. GINIUS TYRIMUS. kutinis analogiškas tyrimas Lopšeliuose – darželiuose buvo atliktas 2016 m. Dėl Biuro specialistai vedė mokypandemijos tyrimas buvo perkeltas į rudemus, sveikatos pamokėles apie asmens hinį (rugsėjį - spalį). Nepaisant karantino režigieną, užkrečiamąsias ligas, sveiką mitybą. mo, visų apklaustųjų anketos buvo suvesMokyklose paminėtos „Vandens“, „Rankų tos ir pristatytos Higienos institutui laiku. plovimo“ dienos. Pravesti mokymai, užsiėLaikantis saugumo rekomendacijų, vymimai, klasių valandėlės: „Kaip išsaugoti taiko tarptautinės „Judumo savaitės“ (rugsėsyklingą laikyseną“, „Mityba paauglystėje“. jo 16 - 22 d.) renginiai. Visuomenės sveikaVyko piešinių ir nuotraukų konkursai „Matos specialistai, atsakingi už sveikatos prieno laiminga šeima“, „Mano herojus - tai TU“, žiūrą, rengė akcijas mokyklose. Mokiniai, kuriuose vaikai vaizdavo savo herojų – gel-

- Pirmojo pandemijos piko metu visuomenės sveikatos specialistai budėjo Saločių pasienio punkte, kur vykdė keleivių kontrolę, ir tai tikrai nebuvo lengva. Tačiau nemažiau svarbus biuro indėlis ne tik valdant pandemiją mūsų rajone, bet ir prevencinis darbas. Biuro specialistai, bendraudami su mokinių tėvais, itin daug dėmesio skiria sveikos gyvensenos įgūdžiams mokyklose ugdyti. Džiaugiuosi, kad mūsų biuro specialistai yra aktyvūs ir organizuodami gyvus renginius, išvykas, paskaitas, vykdydami savižudybių prevencijos projektus. Pandemijos ateina ir praeina, bet VSB specialistai savo darbu prisideda ir krizinėse situacijose, ir ramiu metu, kuomet galima daugiau koncentruotis į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. ¬ bendruomenės nariai važiavo dviračiais, paspirtukais, ėjo pėsčiomis pažintiniais takais į parką, darė judrias mankštas, šoko „Zumbą“ ir smagiai leido laiką lauke. Buvo organizuota išvyka 8 klasės mokiniams į Pasvalio PASPC druskų kambarį. Visuomenės sveikatos biuro specialistai vedė paskaitas „Vanduo ir higienos įgūdžiai“ Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos Daujėnų bendruomenės vaikų stovykloje „Būkime kartu“ ir vaikų bei jaunimo stovykloje „Pažinkime vieni kitus“. Specialistai stovyklautojus supažindino su kosėjimo ir čiaudėjimo etiketu, rankų plovimo, kaukių dėvėjimo taisyklėmis. Organizuotas paplūdimio tinklinio turnyras Mero taurei laimėti, skirtas 14-29 metų jaunimui. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – Panevėžio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Panevėžio apskrities vyr. policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu – organizuoti praktiniai užsiėmimai „Pirmoji pagalba“ Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikams.

Higienos ir pirmosios pagalbos mokymai Kiek tik leido pandeminė situacija šalyje, buvo vykdomi privalomieji higienos


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Panevėžio apskritis

Sveikatos biuras 17

INDĖLIS KOVOJE SU COVID-19 Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki birželio 16 d. Biuro darbuotojai vykdė Lietuvos Respublikos sienos apsaugos medicininę - karantininę kontrolę dėl COVID-19 ligos. Biuras kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru vykdė atvejų epidemiologinius tyrimus (apklausė asmenis, aiškinosi užsikrėtimo aplinkybes, sąlytį turėjusius asmenis bei kitą epidemiologiškai svarbią informaciją). Specialistai sulaukė daug papildomų klausimų ne tik dėl prievolės izoliuotis ar izoliacijos trukmės, bet ir dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo proceso.

niu būdu. Pravestos paskaitos, virtualūs pokalbiai: „Pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie gali didinti riziką sirgti lėtinėmis ligomis“, „Viskas apie sveiką gyvenseną“, „Sveikatai palanki mityba“, „Žmogaus vidinis psichikos pasaulis“. Organizuotos keturios aktyvios sveikatinimo išvykos-šiaurietiškojo ėjimo žygiai: sausio 27 d. Nemenčinėje pusiaužiemio žygis „Pažadink barsuką“, kovo 11-ąją Kudirkos Naumiestyje žygis „Pasienio miesteliai“ pažymint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, liepos 24 d. šiaurietiškojo ėjimo žygis po Žagarės regioninį parką ir Mūšos Tyrelio pažintiniu taku, rugsėjo 26-27 d. Lapkričio Nuo fizinės iki psichinės BUVO TEIKIAMOS LABAI mėnesį organizuotas didelio sveikatos aktyvumo sulaukęs žingsnių Kiekvieną mėnesį buvo ve- REIKALINGOS KONSULskaičiavimo konkursas „Rudamos sveikatinimo paskai- TACIJOS ASMENIMS, dens takais 2020“. tos įvairiais klausimais: svei- PRIKLAUSOMIEMS „Visuomenės sveikatos kos mitybos, fizinio aktyvuNUO ALKOHOLIO IR biuras bendradarbiavo su mo, psichinės sveikatos stipVšĮ Pasvalio PASPC Psichiatrinimo, sveikos gyvensenos ir JŲ ŠEIMOS NARIAMS. rijos dienos stacionaru. Bukitos. Jų tikslas – rūpintis gyvo teikiamos labai reikalingos konsultaciventojų sveikata. Taip pat pravesti praktiniai jos asmenims, priklausomiems nuo alkoužsiėmimai „Stuburo ir sąnarių prevencijai holio ir jų šeimos nariams. Sugriežtinus kaskirtos mankštos“, grupinės konsultacijos. rantiną, vykdomos motyvacinės konsulMinint Pasaulinę širdies dieną, organitacijos telefonu. Visuomenės sveikatos biuzuotas pėsčiųjų žygis nuo Smiltynės Nire dirbantis psichologas Pasvalio rajono gydos link. Sveikatos stiprinimo programa, ventojams teikė penkias nemokamas konskirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukritaktines ir nekontaktines konsultacijas, nio diabeto profilaktikai, dėl paskelbto kaskirtas asmenims, patiriantiems sudėtingas rantino (dėl šalyje susiklosčiusios ekstregyvenimiškas situacijas. Taip pat jau antmalios situacijos) buvo vykdoma nuotoliįgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymai. Tačiau paskelbus karantiną imti taikyti įvairūs ribojimai. Specialistė nurodytu laiku vieną dieną per savaitę kontaktiniu būdu, dalyviams iš anksto užsiregistravus telefonu, paskirtu laiku, laikantis visų saugumo reikalavimų, vykdė mokymus. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įgyvendindamas ES projektą su Pasvalio rajono savivaldybe ir Biuru, spalio 59 d. organizavo intensyvius pirmos pagalbos mokymus. Mokymus vedė UAB „Krizių tyrimo centro“ specialistai. Per penkias mokymų dienas praktinių įgūdžių įgijo 120 asmenų.

Gyventojai, susidūrę su koronaviruso (COVID-19) situacijos sukeltu stresu, nerimu ir kitais psichologiniais sunkumais galėjo gauti nemokamą psichologų konsultaciją: 45-iems asmenims pravestos 179 individualios konsultacijos, o taip pat grupinės konsultacijos: „Emocijų atpažinimo ir psichologinės gerovės praktiniai užsiėmimai su psichologu“ bei teoriniai – praktiniai seminarai „Pažaboti stresą“ (11 grupių po 8 val. – 110 dalyvių). rus metus Biuras vykdė rajono bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymus, kurie truko kelis mėnesius“, - apie dėmesį psichinei sveikatai pasakoja V.Jankevičienė.

Sveikatos žinios – pasiekiamos visiems Įgyvendinant projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajone Biuro interneto platformoje patalpinti 23 internetiniai vebinarai tokiomis aktualiomis temomis kaip: „Taisyklinga laikysena. Kaip ją išlaikyti ir, esant reikalui, koreguoti?“, „Stresas XXI a. rykštė. Kaip fizinis aktyvumas gali padėti jo atsikratyti?“, „Viskas apie plaukimą“, „Sveikų akių ABC“, „Joga, skatinanti imuniteto stiprinimą ir plaučių darbą“, „Dažniausios nugaros problemos ir jų sprendimo būdai“, „Ėjimas kineziterapeuto akimis“, „Viso kūno jėgos ir balanso treniruotė“, „Ištvermės treniruotė“, „Sveika visuomenė. Pradėk nuo savęs. Aplinka. Savanorystė. Baimės“, „Tikslai. Emocinė sveikata“, „Užimtumas bei jo stoka. Sprendimo galia. Tavo energija“, „Sveika gyvensena. Sportas. Mityba. Žinios“, „Pagarba vyresniajam. Dėkingumas. Būti savimi“ ir kitos puikių lektorių paskaitos.

VSB specialistai tobulėja nuolat Biuro specialistai nuolat dalyvauja nuotoliniuose seminaruose, mokymuose, posėdžiuose, pasitarimuose, gilina profesines žinias, kur sprendžiamos aktualios problemos, susijusios su sveikatos stiprinimu. Išklausytas mokslinis praktinis seminaras „Emocinės pagalbos organizavimas žindančiai moteriai“, skirtas medikams ir specialistams, seminaras „Gamta mieste ir su ja susijusi nauda“. Tai – puikūs, suteikiantys daug naudingos informacijos seminarai, išklausytos ir įvairios paskaitos. ¬


18 Sveikatos biuras

Panevėžio apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS VYTAS JARECKAS:

“ P

rasidėjus pandemijai kamavo nežinomybė ir akys buvo pilnos baimės, tačiau netrukus pamatėme, kad susitvarkome. Ir susitvarkysim“, - su tokiomis viltingomis nuotaikomis į naujus metus žengė Biuro direktorė Justina Kasakauskienė. Jos vadovaujamas kolektyvas praėjusiais metais be tęstinių projektų, orientuotų ne tik į fizinę, bet ir psichinę gyventojų sveikatą, aktyviai prisidėjo ir prie situacijos, kilusios dėl koronaviruso, suvaldymo. aštuoni. Neprisijungė tik aukštai rizikos grupei priskiriami darbuotojai. Žinodami, kokią įtampą ir stresą darbe patiria medikai, Biuras suorganizavo renginį, skirtą išskirtinai jiems. Vasarai baigiantis surengė susitikimą su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos Teikė nenutrūkstamą pagalbą akademijos docentu, LSMU Neuromokslų Dėl koronaviruso kilusi pandemija painstituto vyresniuoju mokslo darbuotoju veikė visus. Ne išimtis ir Biržų rajono savineurochirurgu dr. Kęstučiu Skauminu. Į valdybės visuomenės sveikatos biuras. susitikimą gausiai susirinkę medicinos įstaiAnksčiau numatytoms veikloms įsisiautėgų darbuotojai klausėsi pajęs virusas kišo pagalius į raskaitos apie atsparumą stretus. Žlugo planuoti masiniai sui mediko darbe, diskutarenginiai. Teko atšaukti arba vo ir dalinosi išgyvenimais. koreguoti daug suplanuotų ŽINODAMI, KOKIĄ sveikatinimo renginių, užsiĮTAMPĄ DARBE Prioritetas – psichikos ėmimų ir įvairių akcijų. TaPATIRIA MEDIKAI, sveikata čiau visa tai paskatino kitų BIURAS SUORGANIZAKylant naujojo koronaviveiklų, susijusių su COVID-19 ruso grėsmėms ir šalyje paviruso suvaldymu, gimimą. VO RENGINĮ, SKIRTĄ skelbus karantiną, Biuras rūBiuro darbuotojai padėjo IŠSKIRTINAI JIEMS. pinosi bei stengėsi išsaugoti Nacionaliniam visuomenės ne tik medikų, bet ir kitų sveikatos centrui. Taip pat gyventojų emocinę pusiausvyrą, pozityvų dirbo pasienyje su Latvija – Saločių muitipožiūrį ir ramybę. Specialistai teikė rekonėje. Ten registravo atvykstančius į Lietumendacijas, kaip apsaugoti savo, artimųjų vą asmenis, pildė anketas. Esant poreikiui, ir visuomenės sveikatą. Kartu su fizinėmis matavo atvykstančiųjų temperatūrą. Dirsavisaugos priemonėmis akcentavo, kaip bo pamainomis – kas aštuonias valandas. svarbu palaikyti gerą psichologinę savijauKeisdamiesi pagalbą teikė visą parą. Ir tą ir sveikatą. O tuos, kurie nebepajėgia su naktį, ir dieną. Iš vienuolikos Biure dirstipriu stresu ir nerimu susitvarkyti patys, bančių asmenų darbuotis į pasienį vyko

- Galiu tik pasidžiaugti, kad Biuras atlieka jam priskirtas funkcijas. Ypač džiugina jų pagalba visuomenės sveikatos centrui tiek dabartinio, tiek pernai pavasarį buvusio karantino metu. Jie atlieka prevencinį darbą ir mokyklose, ir organizuojant renginius tiek miesto, tiek kaimo bendruomenėse. Taip pat be paliovos aktyviai rengia projektus. Bene didžiausio palaikymo Biuro veikla sulaukia iš senjorų. Įvairios mankštos, šiaurietiškasis ėjimas... Tai – tik dalis visų iniciatyvų, kuriomis Biuras prisideda prie bendruomenės sveikatinimo. Stengiuosi jų nepraleisti ir aš. Matau juose didelę svarbą savivaldybės gyventojams. Žinoma, apribojimai dėl pandemijos varžė Biuro užmojus. Neabejoju, kad jei ne siaučiantis virusas, jie būtų dar labiau pastebėti. Tačiau vis tiek galiu pagirti už tai, kad net ir tokiu metu sugebėjo išlikti aktyvūs ir naudingi. Jiems teko „paragauti“ ir viruso: pirmo karantino metu vyko į pasienį, kur budėjo, padėjo krašto apsaugos savanoriams. ¬ kvietė į individualias ir grupines konsultacijas su psichologais. Šių konsultacijų naudingumą ir reikalingumą įrodė ypač didelė paklausa, kurios jos sulaukė. Biuras organizavo psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas bibliotekos, muziejaus darbuotojams, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų specialistams, individualiems asmenims. Užsiėmimų metu buvo siekiama padėti atrasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir metodų šioms problemoms spręsti. Pravesti ir psichinės sveikatos kompetencijų didinimo mokymai ugdymo įstaigų darbuotojams. Kaip jie vyksta? Psichologas ir socialinis pedagogas vyksta į įstaigą, kur veda 40 valandų trunkantį kursą žmonių grupei nuo 8 iki 12 asmenų. Žinoma, vėliau, įvedus karantiną, mokymai persikėlė į nuotolį. Jau dvejus metus iš eilės vykstantys psichinės sveikatos kompetencijų didinimo


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Panevėžio apskritis

Sveikatos biuras 19

ną tendenciją – per pandemiją alkoholio vartojimo problema ėmė didėti. Ankstesniais projekto gyvavimo metais tokia auganti jo svarba nebuvo pastebima.

Įtraukiančios aktyvios veiklos

šiam projektui jie yra sudarę sutartį su Respublikiniu priklausomybės ligų centru. Į jį siunčiami asmenys, kuriems reikalingas gydymas. Asmenims iš socialinės rizikos šeimų ir tiems, kurie neturi galimybės ten vykti, Biuras apmoka gydymo paslaugas. Dėmesys bendruomenės sopuliams Dar 2020-ųjų pradžioje organizuota Biuras praėjusiais metais stipriai fokusa„Ankstyvosios intervencijos programa“, vosi į itin jautrios bendruomenėje problekuri taikoma rizikingos elgsenos nepilnamos – savižudybių – prevenciją. „Savižudymečiams asmenims, eksperimentuojanbių prevencijos ir intervencijos įgūdžių lavitiems ar nereguliariai vartojantiems psichonimo kelių dienų mokymus „safeTALK“ ir aktyviąsias medžiagas (išASIST mūsų biure vedė serskyrus tabaką), bet nėra nuo tifikuoti „LivingWorks Edujų priklausomi. Pavyko sucation“ lektoriai. Tarp kuburti nemažą jaunuolių grurių buvo ir visiems gerai žiDARBUOTOJUS IR TOLIAU pę. Kompetentingi progranomas psichologas doc. dr. GYVENTOJŲ GEROVE mą vedę specialistai sudomiPaulius Skruibis“, - speciaRŪPINTIS SKATINA no paauglius – programą listų suteiktą pagalbą išskiKASMET VIS DIDESNIS baigė visi lankytojai. Kad ši ria J.Kasakauskienė. BIRŽIEČIŲ SUSIDOMĖJIMAS veikla buvo naudinga, paroRajono seniūnijose sociaIR ĮSITRAUKIMAS dė ir apklausos duomenys. linio darbo specialistams išJuos peržvelgę Biuro speciakyla nemažai sunkumų. SoĮ BIURO VEIKLAS. listai išsiaiškino, jog jauni cialinės rizikos šeimų tėvus žmonės užsiėmimų metu teigia įgiję dauar globėjus slegia rūpesčiai ir problemos giau žinių ir supratimo apie alkoholio ir dėl bendravimo su vaikais. Biuras atkreipė narkotikų vartojimo pasekmes bei yra padėmesį ir į šias problemas. Todėl suorganisiryžę keisti įpročius, gyvenimo būdą. zavo paskaitas – mokymus, skirtus šioms Praėjusiais metais pastebėtas šio projektikslinėms grupėms. to reikalingumo išaugimas. Ypač aiškiai tai Kita didelės svarbos Biuro veikla – pribuvo matyti metams einant šį pabaigą. Toklausomybės alkoholiui mažinimas Biržų kia situacija atliepia šalyje pastebimą liūdrajone. Kaip pasakoja J.Kasakauskienė, kursai iš jo dalyvių sulaukia ypač gerų atsiliepimų, patikinančių jų naudą. Pirmaisiais metais jie vyko dviejose ugdymo įstaigose – pagrindinėse mokyklose.

Yra dar keletas tęstinių projektų, kuriuos Biuras organizuoja ir savivaldybės lygmeniu vykdo jau kelerius metus. „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje“ – vienas pagrindinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis. Jį vykdant daugiausiai organizuojami mokymai, stovyklos, treniruotės ir jogos užsiėmimai. „Kiek galėjome, vykdėme šias veiklas metų pradžioje. Vasarą, kai nebuvo karantino, jas buvome atnaujinę. O vėliau vėl teko sustabdyti“, - sako Biuro direktorė. Nemaža susidomėjusiųjų grupė dalyvavo Biuro organizuotoje sveikatingumo stovykloje, kuri tris dienas sėmėsi ne tik žinių, praktikų, bet ir gerų emocijų. Mokėsi, kaip išlikti motyvuotam ir turėti energijos visą dieną, sugebėti pabėgti nuo slegiančios rutinos, skirti laiko sau minčių ir meditacijų pagalba. Dabar, jei viskas klostysis sėkmingai, projekto užbaigimas nusikėlė dar bent pusmečiui. Rudenį Biurą nudžiugino biržiečių įsitraukimas į veiklą „ant ratų“. Jau tradicija tapusiame smagiame fizinio aktyvumo renginyje „Dviračiais aplink Biržus 2020“ dalyvavo gausus būrys dviratininkų.

Dėmesys – geriausias įvertinimas Biuro darbuotojų patirtis kasmet didėja. Kartu su ja auga ir kompetencijos. Darbuotojus džiugina ir toliau gyventojų gerove rūpintis skatina kasmet rodomas vis didesnis biržiečių susidomėjimas ir įsitraukimas į Biuro veiklas. Tai rodo, kad jų indėlis į bendruomenės gerovę yra įvertintas. „Miestas – mažas. Žmonės apie mūsų iniciatyvas sužino vieni per kitus. Ir jau nebereikia kaip anksčiau vargti siūlant. Dabar patys žmonės atskirai, grupelėmis arba visa organizacija kreipiasi į mus, jau žinodami, ką mes galime pasiūlyti“, - pasakoja Biuro vadovė. Atsigręždama į praėjusius metus J.Kasakauskienė vis dėlto džiaugiasi. „Nepaisant kai kurių sunkumų karantino pradžioje, mums pavyko susidoroti su iššūkiais“, - sako ji. Prieš tai Biurui nebuvo tekę darbą organizuoti nuotoliniu būdu, tačiau išmoko ir sėkmingai toliau dirba. Dabar jau ir patys gyventojai nebesibaimina prisijungti internetu, kad dalyvautų sveikatą stiprinančiuose užsiėmimuose nuotoliniu būdu. Aišku, daugelis norėtų kuo greičiau sulaukti galimybės pasimatyti ir dalyvauti grupiniuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose ar susitikti su lektoriais tiesiogiai. 2021-uosius Biuras pasitiko pozityviai. Ir visiems kitiems linki nenustoti stengtis daryti viską, kas reikalinga, toliau dirbti. Juk galiausiai viskas sugrįš į savo vietas. Reikia tik būti vieningiems ir išlaukti. ¬


20 Sveikatos biuras

Panevėžio apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS RYTIS MYKOLAS RAČKAUSKAS:

“ D

alydami nuopelnus ir dėkodami už darbą pandemijos metu bene dažniausiai minime medikus, kovojančius priešakinėse linijose. Tačiau visuomenės sveikatos biurai taip pat neliko tik stebėtojai, o ėjo į kovos su pandemija frontą nė nedvejodami. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai ragina dažniau susimąstyti, kas padėdamas jums slypi už apsauginio kostiumo su kauke ir raminančiai šypsosi, kad visų kova būtų lengvesnė. Žmonės baltais kombinezonais

tyti specialistų, dirbančių „fronte“, darbą. „Iš tiesų visiems buvo ir yra nelengva. Didžiulis papildomo, neįprasto, pareiginė2020 m. įeis į istoriją se funkcijose neapibrėžto darbo krūvis tekaip kovos su nauju, ko visiems Biuro specialistams. Vieni jų klastingu priešu metai. mokė medicinos įstaigų darbuotojus, saĮ šią žmonijos kovą už vanorius ir kitus asmenims, kaip saugiai viruso pažabojimą stoapsirengti, dėvėti ir nusijo visi Panevėžio miesto savirengti asmens apsaugos valdybės visuomenės sveikapriemones. Kiti informavo tos biuro darbuotojai. Žmones baltais kombinezonais gaDIDŽIULIS PAPILDOMO, gyventojus apie Sars-CoV-2 infekcijos prevencijos prielėjai matyti ir Saločiai-GrencNEĮPRASTO, PAREIGImones, operacijų vadovo talė kelio pasienio kontrolės NĖSE FUNKCIJOSE sprendimus. Dar kiti rengė punkte vykdančius kertančių atsakymus į gyventojų klauasmenų apklausas bei tempeNEAPIBRĖŽTO DARBO simus dėl saviizoliacijos, reratūros patikras, ir Panevėžio KRŪVIS TEKO VISIEMS gistracijos tyrimams, patalmobiliame punkte, kur iš noBIURO SPECIALISTAMS. pų dezinfekavimo bei kitais siaryklės imami ėminiai. Taklausimais. Atsiradus greičiau ne kiekvienas, kertantis tiesiems testams, biuro specialistai organipasienį ar atvykęs pasidaryti testo COVID-19 zavo jų atlikimą įmonių darbuotojams. Be ligai diagnozuoti, žinojo, kas tie žmonės. to, mūsų specialistai nuolat padeda NVSC Nematoma buvo ir kita „medalio“ pusė – rengti pažymas apie asmenims taikomą milžiniškos Biuro administracijos pastangos. privalomą izoliaciją, suveda informaciją į Reikėjo perorganizuoti, perskirstyti įprastiduomenų bazes“, - sako V.Miškinienė. nę veiklą bei darbus, imtis visiškai naujų funkPraėjusiais metais ir šįmet biuro speciacijų įgyvendinimo, apmokyti darbuotojus teilistai, bendradarbiaudami su Nacionaliniu singai naudotis asmens apsaugos priemonėvisuomenės sveikatos centru, vykdo gymis, rengti iš esmės naujas darbo saugos ventojų, kuriems diagnozuota Covid-19 litaisykles ir tvarkas, atlikti papildomus viega, apklausas, siekiant kuo greičiau nušuosius pirkimus, dokumentuoti bei apskai-

- Miesto savivaldybė džiaugiasi Biuro darbuotojų aktyvumu dalyvaujant miesto renginiuose ir propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Esame dėkingi ir vertiname, kad šiuo įtemptu laikotarpiu Biuras neliko nuošalyje ir tapo svarbiu partneriu siekiant suvaldyti koronavirusą. Matome Biuro veiklą ne tik informuojant gyventojus apie su koronavirusu susijusius sprendimus, bet ir pagalbą NVSC Panevėžio departamentui organizuojant pasienio kontrolę Saločių pasienio punkte pirmojo karantino metu, bendradarbiavimą su Panevėžio miesto poliklinika organizuojant mobiliojo punkto veiklą ir greitųjų testų atlikimą, epidemiologinių tyrimų atlikimą ir t.t. Esame dėkingi, kad galime sulaukti kvalifikuotos Biuro komandos pagalbos. ¬ statyti užsikrėtusiųjų turėtus kontaktus, izoliuoti kontaktavusius asmenis ir taip stabdyti viruso plitimą. Pasak Biuro specialistų, kartais šis darbas primena kriminalinių nusikaltimų tyrėjų darbą, tik šiuo atveju nusikaltėlis yra virusas.

Biuro indėlis kovojant su COVID-19 Nors papildomų darbų ir iššūkių daug, jų nėra neįmanoma suskaičiuoti. Kai kurie šių skaičių iškalbingai byloja apie didžiulį atliekamą darbą suvaldant infekcijos plitimą. Saločių pasienio kontrolės punkte biuro darbuotojai daugiau kaip du mėnesius 2020 m. dirbo 891 valandą, o mobiliajame punkte per devynis 2020 m. mėnesius – 3880 val. Šiuo metu didelė dalis biuro specialistų kasdien dalyvauja panevėžiečių skiepijimo nuo Covid-19 ligos organizavimo ir įgyvendinimo procese. Panevėžio miesto savivaldybė iškilmingoje ceremonijoje padėkomis įvertino biuro darbuotojų pastangas. Labai svarbu, kad „Lietuvos sveikata“ skleidžiama žinia prisidės prie biurų indėlio į COVID-19 ligos suvaldymą viešinimo, o jų darbuotojų – su baltais kombinezonais ir be jų – atliekamas sunkus bei atsakingas darbas taps labiau matomas visuomenei“, - sako biuro direktorė. ¬


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Tauragės apskritis

Sveikatos biuras 21

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS SKIRMANTAS MOCKEVIČIUS:

“ K

aip ir daugumai šalies visuomenės sveikatos biurų Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuro specialistams teko vienu metu dirbti dviem frontais. Pirma, perorganizuoti darbus ir sutelkti reikiamas pajėgas kovojant su pandemija. Antra, neapleisti ir rasti būdų toliau šviesti visuomenę sveikatos bei prevencijų klausimais, organizuoti sveikatinimosi užsiėmimus. Nepamiršo bendruomenės sveikatos Nors pandemija, regis, pasiglemžė visą eterį, biurui teko rūpintis ir ta visuomenės dalimi, kuri turi kitų ligų ar problemų, mat Budėjo pasienio ruože jos niekur nedingo. Perėjus prie nuotolinio darbo visuomenės „Nepaisant to, jog visuomet padėjome sveikatos specialistams taip pat teko stoti į NVSC ir dirbome bei dirbame mobiliajame pirmines kovos su COVID-19 fronto linijas. punkte, veiklos buvo vykdomos nuotoliniu Nuolatos buvo teikiama pagalba NVSC, vykbūdu. Vykdėme fizinio aktyvumo skatinidant sustiprintą užkrečiamųmo užsiėmimus, nuotoliniu jų ligų epidemiologinę priebūdu vyko psichikos sveikažiūrą – šiuo atveju COVID-19. tos kompetencijų didinimo Jurbarko rajono visuomenės įmonių darbuotojams moNEPAISANT TO, JOG sveikatos biuro darbuotokymai. Dalyvavo dvi įstaiVISUOMET PADĖJOME jams taip pat teko budėti pagos: Jurbarko ir Jurbarko raNVSC IR DIRBOME sienyje Panemunė-Sovetskas. jono vaikų dienos centrų bei Dėl koronavirusinės infekcijos MOBILIAJAME PUNKTE Jurbarko rajono Seredžiaus grėsmės sustiprinus Lietuvos senelių globos namų darVEIKLOS BUVO VYKDORespublikos sienos kontrolę, MOS NUOTOLINIU BŪDU. buotojai“, - sako Biuro direkį šalį įvažiuojantiems krovinių torė Diana Griškuvienė. vežėjams biuro specialistės padėjo užpildyti specialias anketas. O vežėjų Nuotolinio darbo iššūkiai srautams nemažėjant teko darbą organizuoti Pernai šalį pasiekusi pandemija išmušė iš pamainomis. Greta buvo vykdomas iš užsievėžių ir pakeitė visuomenės sveikatos specianio grįžusių asmenų registravimas, jų saviilistų planus. „Kaip ir kiekvienais metais perzoliacijos laiko sekimas, raginimai karantinai sausį rengėme metinius veiklos planus, nuotis. Biuro specialistams buvo pavesta pasirašinėjome bendradarbiavimo sutartis su rengti ir bendruomenei platinti informacinębendruomenėmis, įstaigomis, rengėme įvaidalomąją medžiagą apie COVID-19 prevenrias informacines priemones su kvietimais į ciją, o darbą mobiliajame COVID-19 patiksuplanuotas veiklas. Deja, vos pradėtus vykros punkte visuomenės sveikatos specialisdyti įvairius mokymus, fizinio aktyvumo užtai vykdo iki šiol. siėmimus, seminarus turėjome nutraukti, nes

- Jurbarko bisuomenės sveikatos biuro indėlį kovojant su pandemija vertinu kaip ypač ženklų. Tai yra itin darni komanda, į kovą su pandemija stojusi nuo pirmų akimirkų. Aš, kaip meras, galiu tik didžiuotis mūsų VSB darbu. Tai – iniciatyvūs žmonės, kurie pirmi tiesia pagalbos ranką, klausia, kur ir kuo gali prisidėti. Niekuomet netenka prašyti pagalbos. Be jų mums būtų buvę daug sunkiau. Nemažiau svarbu tai, kad stoję į pirmines pandemijos fronto linijas jie sugebėjo neapleisti tiesioginio darbo, visuomenės švietimo sveikatos temomis, prevencinių programų. Galbūt ateityje reikės plėsti biuro pajėgas, kad būtų lengviau tvarkytis vėl kilus pandemijoms, epidemijoms ar kitiems force majeure. ¬ kovo mėnesį paskelbtas visuotinis karantinas. Pirmojo karantino metu nuotolinių užsiėmimų neorganizavome, nes neturėjome nei patirties, nei galimybių, be to, daug prisidėjome prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro veiklos, kiek įmanoma labiau kontroliuojant pandemijos mastą. Antrojo karantino metu visos suplanuotos veiklos buvo vykdomos nuotoliniu būdu pasitelkiant platformą ZOOM“, - sako D.Griškuvienė. Biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Roberta Armanavičiūtė-Snieganienė sako, jog visos veiklos, kurios buvo pritaikytos vykdyti nuotoliniu būdu, pasiteisino: „Dalyvių sulaukėme tikrai daug, ypač tuose užsiėmimuose, kurie buvo susiję su fiziniu aktyvumu, nes nuotoliniu būdu nėra dalyvių skaičiaus ribojimo. Tačiau kiek tai kokybiška, kitas klausimas. Treneriui ar kitam specialistui nėra galimybių koreguoti atliekamų judesių ir panašiai. O ir apskritai, visi pasiilgę gyvo bendravimo.“ Deja, nuotolinės veiklos ir technologijos yra daugiau jaunuomenės gyvenimo ir darbo dalis. Šiuo atveju, perėjus į nuotolinį sveikatinimo veiklų organizavimą, ne visi rajone gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės gebėjo tinkamai prisijungti prie įvairių platformų. Tačiau ir čia senjorams pagalbos ranką tiesė biuro specialistai – mokė dalyvius tinkamai prisijungti, siuntė įvairias instrukcijas. ¬


22 Sveikatos biuras

Tauragės apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS DOVYDAS KAMINSKAS:

“ T

auragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įkurtas prieš 5 metus, tačiau jau turi kuo didžiuotis: kompetentinga, motyvuota, veržlia komanda, originalių, nuosekliai tęsiamų iniciatyvų rezultatais, prasmingu bendradarbiavimu, aktyviais tauragiškiais, sėkmingai įgyvendinamais projektais. mą ar jų ciklą. Per metus šio projekto dėka suorganizuojame nuo keliolikos iki keliasdešimt nemokamų renginių. Su didžiausio susidomėjimo sulaukusių užsiėmimų treneriais bendradarbiavimą tęsiame jau keletą metų“, – pasakoja Biuro direktorė Unikalūs projektai – tauragiškių sveikatai Daiva Genienė. Nuo 2016 m. Tauragės rajono savivaldyViena opių šiandienos temų – vaikų burbės VSB kasmet organizuoja jaunimo konnos sveikata ir higiena. Siekdami gerinti vaiferenciją „Sakau TAIP blaiviam gyvenikų dantų būklę, visuomenės sveikatos spemui“. Jos tikslas – didinti sveikatos raštincialistai ieško originalių ir patrauklių būdų, gumą, kelti jaunimo savivertę, ugdyti drąkaip įtraukti ne tik vaikus, bet ir tėvelius, są atsispirti kvaišalams ir juos siūlantiems, mokyklos bendruomenę. Diskatinti sveiką pasirinkimą, džiausia tokio pobūdžio iniasmeninę kiekvieno jauno ciatyva – drauge su partnežmogaus atsakomybę kovo2020 METAIS TAPOME riu – Tauragės odontologijos jant su priklausomybėmis. centru, minint Tarptautinę SVEIKATAI PALANKasmet į konferenciją susivaikų gynimo dieną, suorgarenka apie 300-400 TauraKAUS MAISTO, ATITINnizuota didžiulė, 2481 registgės rajono mokyklų vyresKANČIO TARPTAUTIruoto dalyvio, sulaukusi niųjų klasių mokinių, mokyNIUS „RAKTO SKYLUšventė „Visi šypsosi viena kaltojų, tėvų, socialinių pedagoTĖS“ KRITERIJUS, ba“. Nuotaikingo renginio gų, psichologų, sveikatos metu, padedami Lietuvos priežiūros įstaigų darbuotoMETŲ PLĖTROS sveikatos mokslų universitejų, jaunimo ir nevyriausybiLYDERIU LIETUVOJE. to studentų – būsimųjų burnių organizacijų atstovų. nos higienistų, tėvelių ir linksmų personaKonferencijos metu vyksta ir Tauragės ražų, vaikai mokėsi taisyklingai valytis dantis. jono mokinių piešinių konkursas. VšĮ „Agentūra Factum“ užregistravo Lietu„Džiaugiamės sėkminga unikalia iniciavos rekordą – didžiausią vienu metu dantis tyva – kasmetiniu projektu „Dovanoju Taubesivalančių žmonių skaičių. ragei“. Jį vykdydami kviečiame lektorius, „Mūsų sveikatai neabejotinai svarbus sporto trenerius ir kitus sveikatinimo srikokybiškas maistas ir tai, kuo jį gardinaties atstovus pristatyti savo veiklą, padovame. 2020 metais tapome sveikatai palannojant tauragiškiams nemokamą užsiėmi-

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, mano manymu, yra vienas šauniausių sveikatos biurų Lietuvoje. Čia dirba puikus kolektyvas, kuris nežino žodžio „neįmanoma“. Jie viską, ko besiimtų, padaro su kaupu ir atsiduoda savo darbui visa esybe. Tai yra optimistų, entuziastų, visuomet pasiruošusių veikti specialistų komanda ir aktyvi vadovė. Biuro visuomenės sveikatos specialistai nemažai prisidėjo ir kovojant su pandemija: dirbo mobiliajame tyrimų punkte, budėjo pasienio postuose naktimis, padėjo visuomenės sveikatos centrui atlikti epidemiologinę atvejų analizę ir dar daug kitų darbų, kuriuos sunku išvardyti. Šio biuro veikla yra be galo naudinga Tauragės rajono gyventojams. ¬ kaus maisto, atitinkančio tarptautinius „Rakto skylutės“ kriterijus, metų plėtros lyderiu Lietuvoje. Notifikuotos net 37 prieskonių ir žolelių mišinių rūšys. Tai – ne tik didžiausias notifikuotų produktų kiekis šiais metais, bet ir vieninteliai „Rakto skylutės“ simboliu paženklinti prieskoniai Lietuvoje“, – pasakoja D.Genienė. Nuo 2017 m., bendradarbiaudami su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Rugsėjo 1-osios šventėse, net ir bažnyčioje Tauragės rajono VSB primena saugaus eismo akcentus. Vykdydami traumų prevenciją, dalyvius moko pirmosios pagalbos pagrindų, supažindina su automobilio avarijos imitaciniais modeliais. Šie dalyviams suteikia galimybę saugiai patirti automobilio apsivertimą arba smūgį į kitą objektą ir padaryti atitinkamas išvadas. Tauragiškių dėmesio sulaukia ir atšvaitų pamatymo, reakcijos greičio simuliatoriai, padangų parinkimo pagal sezoniškumą svarbos modeliai. Šventės metu į veiklas aktyviai įsitraukia keli šimtai dalyvių. Kasmet Pasaulinei savižudybių dienai paminėti organizuojamas dviračių žygis, į kurį susirenka apie 200 dalyvių. Taip pat kiekvienais metais Biuras įgyvendina 5-6 pro-


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Tauragės apskritis

Sveikatos biuras 23

ĮVERTINTAS KOMANDINIS DARBAS

vavo 1402 vaikai). „Siekiame vaikams ir jektus, finansuojamus Tauragės r. savivaljaunimui patraukliais būdais sveikatai padybės specialiosios visuomenės sveikatos lankaus gyvenimo sampratą ir įgūdžius rėmimo programos lėšomis, ir 2 fizinio akįdiegti kuo ankstyvesniame amžiuje. Patyvumo skatinimo projektus, finansuojasitelkdami patrauklias mokymo priemomus Tauragės rajono savivaldybės sporto nes bei inovatyvų inventorių, integruojarenginių rėmimo programos lėšomis. me sveikatinimą į vaikų ir paauglių veiklas „Plėsdami vykdomų veiklų galimybes, ir per mokslo metus, ir per atostogas“, – 2019 m. pradėjome įgyvendinti Sporto rėpasakoja VSB direktorė. mimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Aktyviam gyvenimui sakome – TAIP“. Projekto trukmė – dveji metai, verFizinis aktyvumas senjorams ir ne tik tė – 54 280 Eur. Dar tik įpusėjus projektui Dar viena rezultatyviai plėtojama, skatijame jau dalyvavo daugiau nanti saugų ir palankų sveikaip 2 tūkst. gyventojų. Įgykatai fizinį aktyvumą bei gevendiname dar vieną prorinanti emocinę sveikatą jektą – „Sveikam gyvenimui NET 4 BIURO SPECIALISveikla – šiaurietiškojo ėjimo sakome – TAIP!“ (finansuoužsiėmimai. Per 4 metus šio TAI ĮGIJO TEISĘ VESTI jamas ES struktūrinių fonėjimo entuziastų tik daugėja, dų lėšomis, vertė – 190 BAZINIUS SAVIŽUDYBIŲ o pasivaikščiojimai miško ta492,94 Eur). Projekto truk- PREVENCIJOS MOKYMUS. kais vyksta kiekvieną sekmamė – treji metai. Tikslas – fordienį. Juos veda dvi akredituomuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos tos instruktorės – Biuro specialistės. gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti Darbingo amžiaus žmogus dažnai darjų sveikatos raštingumo lygį. Šiuo metu be praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl projekte jau dalyvavo 3,1 tūkst. unikalių darbovietė dažnai yra tinkama vieta atlikdalyvių“, – apie sėkmingą Biuro veiklą kalti bent minimalią mankštą. Biuro vykdoba D.Genienė. ma fizinio aktyvumo darbo vietoje skatiDidindami sveikatinimo veiklų žinomunimo programa jau 4 metus sulaukia nemą Biuro specialistai aktyviai įsitraukia į mažo darbuotojų sveikatos būkle besirūmiesto ir bendruomenių šventinius rengipinančių darbdavių susidomėjimo. nius, vaikų vasaros stovyklas. 2020 m. veiklomis Biuras prisidėjo prie 9 bendruoSuicido ir priklausomybių prevencija meninių švenčių (dalyvavo 555 suaugusieStiprindamas rajono savivaldybės gyji) ir net 31 vaikų vasaros stovyklos (dalyventojų psichinę sveikatą, Biuras teikia ne-

Už darnų kolektyvo indėlį, įgyvendinant sveikatinimo politiką rajone, Biuras įvertintas Tauragės rajono savivaldybės mero padėka. Tai, jog biuro vykdoma veikla naudinga ir reikalinga, rodo ir su įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis pasirašytos net 68 bendradarbiavimo sutartys. Džiugu, jog visos jos yra aktyviai funkcionuojančios. „Didžiuojamės, jog Tauragės visuomenės sveikatos biuras akredituotas kaip savanorius priimanti organizacija. Jauni, entuziastingi savanoriai skleidžia pozityvią, jaunimą įtraukiančią energiją, kurios vedini paaugliai lengviau gali apsispręsti dėl ateities studijų pasirinkimo, sveikatai palankesnio gyvenimo propagavimo bei visuomenei ir sau pačiam naudingo laisvalaikio praleidimo, drauge įgyjant ir naujų kompetencijų“, - teigia D.Genienė. mokamas, anonimines priklausomybių konsultanto paslaugas, ankstyvosios intervencijos paslaugas, vykdo psichinės sveikatos kompetencijų gerinimo mokymus įmonių, įstaigų bei ugdymo įstaigų darbuotojams, teikia individualias bei grupines psichologo konsultacijas. Siekdami mažinti savižudybių skaičių Tauragės rajone, kiekvienais metais organizuoja nemokamus savižudybių prevencijos mokymus, skirtus įvairių sričių specialistams (vaikų dienos centrų, seniūnijų ir socialiniams darbuotojams, probacijos tarnybos darbuotojams, mokytojams, medikams, visuomenės sveikatos specialistams, policijos pareigūnams, gaisrininkams, vaikų bei senelių globos namų darbuotojams ir kt.), nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių nariams. Šiuos mokymus veda sertifikuoti lektoriai. Net 4 Biuro specialistai taip pat įgijo teisę vesti bazinius savižudybių prevencijos mokymus.

Pandemijos valdymo pastiprinimas Biuro specialistai karantino metu dirbo Panemunės pasienio kontrolės punkte, Tauragės mobiliajame tyrimų kontrolės punkte, nuo rudens talkino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams, tiriant COVID-19 atvejus. Taip pat teikė pasiūlymus ir dirbo kaip Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės nariai, atliko savivaldybės patalpose karantinuojamų žmonių apgyvendinimo sanitarinių sąlygų ir aptarnavimo organizavimo, fizinės bei psichoemocinės būklės stebėjimą, teikė rekomendacijas ir pasiūlymus. Taip pat organizavo intensyvų įstaigų, organizacijų bei visuomenės konsultavimą ir informavimą įvairiais su COVID-19 susijusiais klausimais. Rinko, teikė mokslu grįstą informaciją, dalyvavo savivaldybės rengiamose spaudos konferencijose, organizavo įvairių įstaigų darbuotojų patikrinimus dėl COVID-19. ¬


24 Sveikatos biuras

Tauragės apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Pagėgiuose PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERAS VAIDAS BENDARAVIČIUS:

“ P

irminė sveikatos prevencija, informacijos sklaida, konsultavimas, sveikos gyvensenos skatinimas, visuomenės sveikatos mokymo organizavimas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas yra pagrindiniai sveikatos biurų darbai – bent taip yra ramiais laikais. O pandemijos metu Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai prisidėjo prie COVID-19 plitimo valdymo ir Pagėgiuose.

nis specialioje sistemoje bei teikė informaciją apie karantino ir saviizoliacijos reikalavimus Lietuvoje. Pasienio punkte iškildavo įvairių sunkumų, kadangi tekdavo dirbti ir dieną, ir naktį, pamainomis po 8 valanStiprūs kartu das, lyjant lietui ar kaitinant saulei. BūdaSudėtinga epidemiologinė situacija Lietuvo dienų, kai strigdavo kompiuterinė įranvoje dėl COVID-19 iš esmės pakoregavo Šiga ar dingdavo internetas, kai susidarydalutės rajono savivaldybės visuomenės sveivo atvykstančių žmonių eilės. Ir nepaisant katos biuro veiklą ir priorivisko, tai buvo įdomi bei svartetus. Nuo pat pirmojo kabi patirtis“, - pasakoja Šilutės rantino pradžios Biuras rajono savivaldybės visuoprisidėjo kovojant su COmenės sveikatos biuro direkPASIENIO PUNKTE VID-19. „Visos biuro dartorė Kristina Surplė. SPECIALISTĖS VYKDĖ buotojos dalinosi šviečiamąGruodžio 1-ąją dieną ŠiluĮ LIETUVOS RESPUBLIKĄ ja medžiaga Šilutės ir Pagėtės rajono visuomenės sveiATVYKSTANČIŲ gių rajono ugdymo įstaigokatos specialistės pradėjo se. Visuomenės sveikatos ASMENŲ PATIKRĄ darbą naujai atsidariusiame specialistės nuo pernai koPagėgių savivaldybės mobiDĖL COVID-19. vo vidurio pradėjo darbą Paliajame punkte, padėdamos nemunės – Sovetsko pasienio kirtimo Pagėgių PSPC medikams kovojant su punkte, padedant kuo efektyviau užkirsti COVID-19 pandemija. Mobiliajame punkkelią viruso plitimui. Specialistės vykdė į te specialistės vykdo asmenų registraviLietuvos Respubliką atvykstančių asmenų mą, informuoja apie tyrimo atlikimo eipatikrą dėl COVID-19. Atvykstantiesiems gą, kaip elgtis po jo, apie saviizoliacijos buvo matuojama temperatūra, pildoma reikalavimus. dokumentacija, atliekamas stebėjimas, kad asmenys užsiregistruotų atlikti COVIDPrevencinės programos nedingo 19 tyrimą. Taip pat specialistės koordinaŠilutės rajono savivaldybės visuomenės vo pavėžėjimus iš pasienio punkto iki laisveikatos biuras Pagėgių savivaldybėje kinos apgyvendinimo vietos, pildė duomerugpjūčio mėnesį pradėjo vykdyti ilgai

- Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugas mūsų mieste vertinu labai gerai, niekuomet nebuvo jokių nesutarimų ar nesusipratimų. Pandemijos metu būtent šio biuro specialistai papildė pajėgas Pagėgių mobiliajame COVID-19 punkte, gelbėjo ten, kur trūko rankų. Džiaugiuosi ir jų vykdomomis sveikatinimo programomis, kai kuriuose renginiuose esu dalyvavęs ir pats, tad mano įspūdžiai tik geri. ¬ lauktą sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu į programą susirinko asmenys, gavę kvietimą iš šeimos gydytojo, kuris įvertino paciento būklę ir nustatė, kad jam būtų naudinga dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje. Programa skirta suaugusiems asmenis, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika. Taip pat gali dalyvauti savanoriškai besikreipiantys asmenys. Dalyvavimas šioje programoje gyventojams nemokamas. Pirmojo susitikimo metu dalyviams skiriamas individualus pokalbis. Dalyviui sutinkant, išmatuojami ir užrašomi svarbiausi jo kūno rodikliai (kūno masės indeksas, liemens apimtis ir arterinis kraujo spaudimas), aptariami matavimo rezultatai. Kiekvienas dalyvis informuojamas apie programą ir lektorių kvalifikacijas. Išsiaiškinami dalyvio sveikatos prioritetai, poreikiai bei pageidavimai. „Didžiausią dėmesį skyrėme mitybos reikšmei, lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai. Kiekvienas asmuo gavo individualų penkių dienų valgiaraštį, kurio stengėsi laikytis arba galėjo koreguoti atsižvelgdamas į savo poreikius. Asmenys buvo supažindinti su sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšme, kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktika“, - programos užkulisius atskleidė K.Surplė. Užsiėmimų metu buvo atliekamos lengvos viso kūno mankštos. ¬


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Sveikatos biuras 25

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

D

ėl COVID-19 infekcinių ligų profilaktika ir kontrolė tapo vienu Biurui tenkančių uždavinių. Visuomenės sveikatos specialistai aktyviai dirbo, siekdami sustabdyti ligos plitimą visuomenėje, užtikrinant, kad ji būtų sveika ir saugi. Tačiau dėmesio sulaukė ne tik pandemija. Neliko pamirštos ir kitos rajone aktualios sveikatos problemos.

Tyrė ir informavo Pagal operacijų vadovo sprendimus sutelkus visas pajėgas, Biuro darbuotojai padėjo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) bei Šilalės rajono savivaldybei valdyti COVID-19 ligos plitimą. Iš Šilalės rajono seniūnijų rinko ir teikė informaciją NVSC apie seniūnijos gyventojų privalomosios izoliacijos laikymąsi. Stebėjo ir teikė pranešimus apie Šilalės rajono viešojo, privataus sektoriaus bei asmens sveikatos

priežiūros įstaigų veiklos vykdymą ir nevykdymą. Koordinavo rajono vaistinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų testavimą, laboratorinių tyrimų prevenciniais tikslais organizavimą. Kovo-rugpjūčio mėnesiais dirbo Panemunės-Sovetsko pasienio punkte, vykdė epidemiologinius tyrimus dėl sąlytį su sergančiais COVID-19 turėjusiais asmenimis bei dirbo Šilalės mobiliajame punkte. Viso karantino laikotarpiu Biuras taip pat buvo atsakingas už patikimos informacijos viešinimą savivaldybės gyventojams.

Sėkmingos iniciatyvos Siekdamas užtikrinti pagalbą asmenims, patiriantiems didesnę psichikos ir

elgesio sutrikimų riziką, Biuras pradėjo teikti nerimo ir streso prevencijos, psichikos sveikatos raštingumo įgūdžių formavimo bei individualios psichologinės pagalbos paslaugas. Didelis dėmesys skirtas ir priklausomybių mažinimo programoms įgyvendinti. Šilališkiams ir jų artimiesiems pagalbą anonimiškai ir nemokamai teikė priklausomybių konsultantas. Padėjo atpažinti ir įvertinti priklausomybes, motyvavo vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius. Biuras kartu su Respublikiniu priklausomybės ligų centru vykdo projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Didelio dėmesio sulaukė ir jaunimo sveikata. Siekiant padidinti vaikų fizinį aktyvumą ir užimtumą vasaros atostogų metu bei pagerinti jų emocinę savijautą, birželio 29 d. – liepos 3 d. buvo organizuojama dieninė vaikų ir jaunimo stovykla „Sugrįžimas“. Ji skirta 12-18 m. amžiaus vaikams ir jaunimui. Stovyklos metu gvildentos draugystės, meilės, lytiškumo, kūno priėmimo ir kitos tokiam amžiaus tarpsniui svarbios temos. Vaikai buvo mokomi dėmesio valdymo, taip pat sąmoningo valgymo, aiškintasi, kodėl jis svarbus. ¬

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

D

idžiausias 2020-ųjų metų iššūkis, pasak Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro vadovės Žanetos Meidūnienės, karantino apribotos galimybės organizuoti sveikatingumo mankštas rajono senjorams ir renginius kitiems bendruomenės nariams.

Pandemija išmokė prisitaikyti „Praėjusiais metais buvo suplanuota nemažai renginių, tiek mažesnių, tiek didesnių, skirtų įvairiems bendruomenės sveikatinimo poreikiams patenkinti. Tačiau šalį užklupus koronaviruso bangai teko renginius perorganizuoti. Buvo atsisakyta didelių masinių susibūrimų, renginiai perplanuojami į mažesnius. Mums, kaip sveikatos įstaigai, didžiausias iššūkis buvo atsisakyti sveikatingumo mankštų senjorams ir kitų aktyvių sporto treniruočių miesto gyventojams“, - pasakoja Ž.Meidūnienė.

Prasidėjus karantinui pavasarį ir rudenį teko nemažai veiklų perkelti į virtualią erdvę. Suplanuotas paskaitas visuomenės sveikatos specialistai pritaikė ir vedė nuotoliniu būdu, kadangi reikėjo įvykdyti projektinius įsipareigojimus. Specialistai sako, jog pradžioje dar pasitaikydavo nesklandumų, tačiau su laiku ateina ir įgūdžiai. Vykdant daugiau paskaitų viskas pavyko puikiai. Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro vadovės teigimu, būtų galima ir toliau kai kurias paskaitas vykdyti nuotoliniu būdu, jos pasiteisino, yra patogu: „Vienintelis minusas yra, kad prie nuotolinių paskaitų negali prisijungti senjorai“. Tiesa, vasarą visi sveikatos biurai turėjo šiokį tokį atokvėpį ir dalį veiklų galėjo įgyvendinti kontaktiniu būdu, žinoma, laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Vasarą – atokvėpio nuo pandemijos metu – bu-

vo organizuojamos vaikų dienos stovyklos. Jų buvo suorganizuota net 4 pamainos po 16 vaikų. Taip pat buvo organizuotos sveikatingumo palapinės, kurios keliavo po visą rajoną. Sveikatingumo palapinėje specialistės matavo gyventojų kraujospūdį, teikė informaciją apie sveiką gyvenimo būda, subalansuotą mitybą, fizinį aktyvumą, mokino vaikščioti šiaurietiškomis lazdomis ir pamilti šią sporto šaką. Taip pat išvykų metu bendruomenės nariams buvo atliekama kūno svorio analizė ir supažindinama su COVID-19 prevencija. Nors didelė dėmesio dalis buvo skiriama kovai su pandemija, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai vykdė širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksnių grupės programą senjorams. Pandemijos atlaisvinimo laikotarpiu visiems gyventojams buvo rengiamos zumbos treniruotės.

Pajėgos kovai su COVID-19 Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai iki dabar dirba mobiliuosiuose punktuose, taip pat darbavosi ir pasienio postuose. Taip pat gelbėjo darbuotojams ligoninėje bei senelių globos namuose, mokyklų pedagogams organizavo ir vykdė tyrimus greitaisiais serologiniais testais. ¬


26 Sveikatos biuras

Utenos apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS ALVYDAS KATINAS:

“ K

iekvieni metai kitokie ir negali žinoti, kaip pavyks vienokios ar kitokios veiklos, kaip pasiseks įnešti naujų vėjų. O šie metai buvo ypatingi visais atžvilgiais. Pasak biuro direktorės pavaduotojos Inos Meidienės, tik jiems prasidėjus susidūrėme su COVID-19, kuris pasėjo daug nežinojimo, sumaišties, pokyčių, visišką veiklų nutraukimą. Gerai tai ar blogai, tačiau daugelio žmonių gyvenimo tempas, paskelbus karantiną, sulėtėjo arba visiškai sustojo.

Pandemijos akivaizdoje Paskelbus karantiną, Biuro darbuotojoms teko įsitraukti į naujas veiklas: darbas Utenos mobiliajame patikros punkte, Smėlynės-Medumi pasienio poste, vykdant medicininę-karantininę kontrolę bei prisidėta prie ugdymo įstaigų ir prekybos vietų darbuotojų, norinčių išsitirti greitaisiais serologiniais testais, darbo organizavimo. Biuro specialistai rengė ir viešino informaciją, susijusią su viruso valdymu bei kontrole. Pasibaigus karantinui, labai nedrąsiai, su didele atsargumo doze visuomenės sveikatos specialistai pradėjo dirbti su bendruomenėmis jau ne nuotoliniu, o gyvo kontakto būdu.

Veiklos, kurių laukia ir kurios suteikia pilnatvę Jau nuo 2018 m. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos

skatinimas regioniniu lygiu“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 2020 m. pradžioje buvo suplanuotos 9 sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vyresnio amžiaus žmonėms. Atlaisvėjus karantinui, liepos – rugsėjo mėnesiais stovyklas biuro specialistams pavyko suorganizuoti. Visos jos vyko Dubingiuose (Molėtų r.). Iš viso jose dalyvavo 288 dalyviai. Stovyklų trukmė buvo nuo 3 iki 5 dienų. Jų turinį užpildė sveikos mitybos įgūdžių ugdymo teoriniaipraktiniai užsiėmimai, garsų, dailės, judesio terapijos, jogos, tai či užsiėmimai, mankštos, šiaurietiškasis ėjimas, sąmoningumu grįstas įtampų valdymas. Visos programos metu dalyviai buvo maitinami skaniu, sveiku ir subalansuotu maistu. Kiekvienas rado sau tinkančias veiklas bei susipažino su naujais žmonėmis, daug laiko praleido nuostabios gamtos apsuptyje, galėjo maudytis Asvejos ežere, susipažinti su šalia esančiomis įdomiomis, gražiomis vietomis. Šiais metais buvo suorganizuoti du pėsčiųjų žygiai. Birželio viduryje vykęs žygis Šimonių girioje pritraukė daug gerai nusiteikusių, pasiilgusių gamtos ir bendravimo žmonių. Žygio metu dalyviai ne tik įveikė per 20 km atstumą, mėgavosi nuo-

- Apie Utenos rajono visuomenės sveikatos biuro darbą galiu atsiliepti tik pačiais geriausiais žodžiais. Galime tik pasidžiaugti, kad šio biuro kolektyvas yra iniciatyvus, organizuoja be galo daug naudingų veiklų rajono gyventojams, pritaiko jas pagal amžių, užsiima sveikatos stiprinimu. Deja, dėl pandemijos nemažai veiklų teko vykdyti nuotoliniu būdu, tačiau vasarą sveikatos specialistai turėjo galimybę kai kurias veiklas vykdyti kontaktiniu būdu ir bendruomenė liko tuo patenkinta. Turiu pastebėti, kad kovoje su pandemija biuro indėlis taip pat nemažas, jų dėka ši kova tapo tikrai lengviau pakeliama. ¬ stabiais gamtos peizažais, bet ir pažino kitokias kopas, susipažino su istorinėmis vietomis. Priegodo ir Denionių ežerai tapo atgaiva karštą vasaros dieną. „Kitas žygis, jau vykęs rugsėjo pradžioje, pakvietė žmones į Labanoro girią. Nors atstumas buvo mažesnis, tačiau įspūdžių, vaizdinių, gamtos ir žmonių rankomis sukurtų stebuklų būta apsčiai: basomis ėjome apie ežeriuką liūliuojančiomis samanomis, o ant jų kaip pasipylę maži karoliukai viliojo spanguolės; aplankėme šv. Tado ir Simono koplyčią, vaikų kapinaites, Peršokšnos pažintinį taką ir t.t. Gidas Andrius Gaidamavičius atkreipdavo dėmesį į kiekvieną augalą, grybą ar ežerą, kurių mūsų kelyje tikrai buvo daug. Klausėmės, diskutavome ir džiaugėmės, pradedant oru ir baigiant tuo, jog aktyviai, smagiai leidžiame laiką. Susipažinome su, atrodo, niekuo neišsiskiriančiais augalais: laukine orchidėja, invazine sprige, vienalapiu gedučiu, gauromečiu, islandine kerpe ir t.t. Judėjimas gamtoje teikia džiaugsmą, ramybę, išlaisvina iš sunkių minčių, stiprina imunitetą“, - pasakoja I.Meidienė. Birželio mėnesį Utenos rajono gyventojus biuro specialistai pakvietėme į suaugusiųjų stovyklą „Maistas, kaip vaistas ir energijos šaltinis“, kurios esmė buvo truputis teorinių žinių, bendras gamybos procesas, degustavimas, valgymo kultūra. Stovyklos dalyviai ėjo žoliauti, rinko


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Utenos apskritis

ti rudenėjančia gamta, bendryste. Vykoaugalus arbatai, rytus pradėjo jogos užsime už Vyžuonų, kur mūsų laukė miško ėmimais, o vakarais, po gaminimo ir valvaidilutės bei įtraukė į apsivalymo druska gymo procesų, žygiavo su šiaurietiškojo ritualą, o vėliau susitikome su įdomiu žmoėjimo lazdomis po žaliuojančias ir žydingumi Stasiu Masioniu. Jis aprodė savo nečias Alaušo ežero apylinkes. įprastą trobelę, stovinčią ant kalnelio. ApRugpjūčio mėnesį rajono gyventojams lankėme kitokią pušį, į kurią visi norintieji buvo pasiūlyta naujovė – trijų dienų stogalėjo įlipti ir pajausti jos stiprią energetivykla, skirta psichikos sveikatai per aktyką. O kaip rudenį be rudevią fizinę veiklą stiprinti, kuninių gėrybių, iš kurių pari vyko Šventupio k. (Anykšgamintu troškiniu dalyvius čių r.) prie Šventosios upės vaišino Vyžuonų bendruokranto. Pagrindinis stovykSVARBIAUSIA, KAD menės aktyvistės su seniūlos akcentas – žygiai baidaYRA ATSIŽVELGIAMA Į ne Jolita Bučeliene priešarėmis. Paskutinę stovyklos kyje. Maršruto ilgis buvo dieną dalyviai leidosi į žygį ŽMONIŲ POREIKIUS BEI apie 30 km, tačiau nespėsu šiaurietiškomis lazdoREGIONO SPECIFIKĄ. jome pavargti“, - prisimemis. Linksmas, charizmatišJUK KAS GERIAU GALI na I.Meidienė. kas gidas Raimondas Guobis parinko ypač įdomų SUPRASTI, KO REIKIA Veiklos, vaikų sveikatai maršrutą. Dalyviai liko suŠALIA GYVENANTIEMS stiprinti žavėti profesionaliomis pirŽMONĖMS – TIK TIE, Vasarą Utenos rajono vitininkėmis, kurios subtiliai KURIE YRA KARTU. suomenės sveikatos biurui pasidalino pirties procedūbendradarbiaujant su Uterų ypatumais. Po karštos nos žirgynu pavyko suorganizuoti įdomias pirties buvo galima atsigaivinti Šventosios ir naudingas dienos stovyklas vaikams. Čia upės vandenyje, kuris nuplauna ne tik nuojie buvo laukiami nuo 8 val. ryto ir stovykvargį, bet ir mažina įtampas. Programa, laudavo iki 16 val. Stovyklos metu vyko pasak stovyklos dalyvių, pasiteisino šimedukacija su žirgais: jų priežiūra, psichotu procentų. Dar viena stovykla vyko rugsėjo mėnesį „Viloje Gervalis“. Ji buvo orientuota į psichinės sveikatos stiprinimą, o dalyviai mėgavosi joga, judesio, dailės, garsų terapijomis, Ajurvedos filosofija; atsipalaiduoti padėjo vandens procedūros. „Dalyviai aktyviai įsitraukė į pasiūlytas veiklas. Po programos jautėsi tvyranti ramybė. Refleksija leido suprasti ir pajausti prasmę stovyklų, į kurias visada būna labai daug norinčių dalyvauti. Tai visapusiškai praleistas laikas, kuris padeda keistis ar būna nors mažiausiu postūmiu, vedančiu į prasmingesnį, aktyvesnį gyvenimą“, - pasakoja I.Meidienė. Kiekvienais metais yra organizuojamas dviračių žygis, skirtas Tarptautinei dienai be automobilio paminėti. „Rugsėjo 22 d. buvo ypač puikus oras, nuostabūs žmonės ir puikus maršrutas leido pasimėgau-

Sveikatos biuras 27

logija, gyvas susipažinimas. Vaikai ne tik išbandė jodinėjimą, tačiau ir buvo vežiojami karieta. Pietus patys gamino gamtoje (katiliuke virė plovą su daržovėmis). O, pasak I.Meidienės, pačių paruoštas maistas natūralioje aplinkoje ir skanesnis, ir naudingesnis. Ten taip pat laukė įvairios pramogos ant šiaudų rulonų, ąžuolo supynės, šaudymas lankais ir t.t. Žygis, kurį suorganizavo stovyklos vadovas Leonardas Rinkevičius, tapo paskutiniu išbandymu. Nors tebuvo apie 4 km, tačiau po jo vaikai buvo maksimaliai „išsikrovę“. Metų pradžioje ir prasidėjus naujam ugdymo sezonui, daug smagių veiklų buvo suorganizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigose: skirtų burnos ir asmens higienai; džiaugsmo šventės, sveikos akys, judumas, aplinkos sveikata, saugumas kelyje ir kt. Specialistų išmonė ir kūrybiškumas net ir pačią rimčiausią temą paverčia žaisminga, įtraukiančia ir įsimenančia. „Kol už lango dar nebuvo žalumos, o šilumos dar reikėjo gerokai palaukti, į mūsų Biurą pasibeldė žali daigeliai. Edukacinės veiklos vyko tiek vaikams, tiek suaugusiems. Biologė Lina Pivorienė atsivežė „visą daržą“: daigintos saulėgrąžos, ridikėliai, garstyčios, žirniai ir t.t. Mokėmės pasiruošti ankstyvą daržą ant palangės, gaminome įvairius skanius, maistingus užkandukus. Tai – energijos, geros nuotaikos ir puikių skoninių bei vaizdinių savybių maistas. Abejingų šiame procese neliko“, pasakoja biuro direktorės pavaduotoja. Tradicinis kūrybiškumo konkursas, skirtas psichinei sveikatai stiprinti, kasmet buvo organizuojamas mokyklinio amžiaus vaikams, pasirenkant tam tikrą amžiaus grupę. Šiais metais dalyvauti konkurse pakviesti visi norintieji – ir vaikai, ir suaugę. Vieną piešinį gali kurti visa šeima. Iš darbų, kurie taps nugalėtojais, bus sukurtas 2021 m. kalendorius. Visi dalyvavę konkurse bus apdovanoti naujais kalendoriais.

Dėmesys psichinei sveikatai – virtualiai Ypač daug dėmesio yra skirta psichikos sveikatai stiprinti. Ta intencija Biuras organizuoja psichologinius grupinius užsiėmimus, individualias psichologo konsultacijas, vykdo dailės terapijas, nuotolinius mokymus. „Svarbiausia, kad yra atsižvelgiama į žmonių poreikius bei regiono specifiką. Juk kas geriau gali suprasti, ko reikia šalia gyvenantiems žmonėms – tik tie, kurie yra visada kartu. Mes drąsiai išbandome naujas veiklas, bet niekada neapleidžiame ir tų, kurios pritraukia daugybę žmonių bei turi tiesioginį, teigiamą poveikį. Esant sunkiam, neįprastam, kovidiniam periodui, dauguma veiklų persikėlė į virtualią erdvę (mankštos, konsultacijos, paskaitos). Tai nėra tolygu gyvam bendravimui, susitikimams, jausmams, kurie visada kartu, kai dalyvauji maloniose, jaukiose veiklose, bet šiandien, galime bent tokiu būdu sumažinti įtampą. Būkite sveiki ir visada smagu dalintis pačiais gražiausiais dalykais“, - sako I.Meidienė. ¬


28 Sveikatos biuras

Utenos apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos Molėtuose MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS SAULIUS JAUNEIKA:

“ U

tenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia visuomenės sveikatos priežiūros, sveikatinimo, psichinės sveikatos gerinimo paslaugas Molėtų rajono gyventojams. Pasak Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotojos Inos Meidienės, jau šešti metai stengiamasi suprasti Molėtų gyventojų ypatumus, jų poreikius, rajono specifiką. Kai kurios veiklos lengvai prigijo, kitas – tenka prisijaukinti. moms mintims, negatyviems prisiminimams valyti“, - pasakoja I.Meidienė. Taip pat, siekiant suteikti daugiau psichinės sveikatos žinių Molėtų gyventojams, sisteminės fenomenologijos psichoterapijos terapeutas-mokytojas K.Daugėla vedė praktinį seminarą, orientuotą į žmogaus, šeimos sukauptą patyrimų bagažą, Sveikas žmogus – laimingas, smalsus, per sisteminę fenomenologiją, kaip pagalaktyvus „Pasibaigus metams norisi apžvelgti bą vaikui, suaugusiam, šeimai, naudojant Biuro vykdytus sveikatinimo renginius šeimos konsteliacijas (vidinio pasaulio išMolėtų rajone. Tik prasidėdėstymas). Tai būdas, leidžiantis atskleisti priežastis, jus metams, molėtiškiai tukurios neigiamai veikia rėjo unikalią galimybę apnuotaiką, savivertę, pasitisilankyti terapiniame spekVISUS METUS taklyje „Nenugalėtieji“. Tai – kėjimą savimi bei trukdo gyYPATINGAS DĖMESYS penkių onkologinių ligonių venti visavertį gyvenimą. parašytos tikros, išgyventos Dėl pandemijos teko peBUVO SKIRTAS rorganizuoti veiklas taip, istorijos, perteiktos per šoMOLĖTŲ KRAŠTO kad esant karantino suvarkio judesį. Čia – gyvas, jautŽMONIŲ PSICHINEI žymams jos vis tiek būtų teirus, gilus prisilietimas prie SVEIKATAI STIPRINTI. emocinio žmogaus lygkiamos nuotoliniu būdu, o mens, prie būsenų, kurios atlaisvėjus suvaržymams – paliečia kiekvieną, susirgusį onkologine kontaktiniu, tačiau laikantis visų saugumo reikalavimų. Visus metus ypatingas liga. Tai – tikri išgyvenimai, padedantys dėmesys buvo skirtas Molėtų krašto žmogeriau suprasti tą, kuris susidūrė su liga, nių psichinei sveikatai stiprinti: organizuojo artimųjų reakcijas ir nerimą. Viskas tikra ir gyva. Meno terapija yra skirta neigiatos paskaitos, dailės, judesio terapijų už-

- Galime tik pasidžiaugti bendradarbiavimu su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, teikiančiu visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Molėtų rajono gyventojams. Šio Biuro veiklą vertinu tikrai gerai. Matau, kad biuro specialistai yra aktyvūs, organizuoja daug įvairių veiklų, švietėjiškų programų, į kurias vis noriau įsitraukia dauguma molėtiškių. Kiek tenka girdėti atsiliepimų viešojoje erdvėje, visos teikiamos paslaugos yra aktualios ir sutinkamos su džiugesiu. Man pačiam teko dalyvauti pirmosios pagalbos suteikimo mokymuose, kuriuos mums organizavo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir manau, kad būtent jų dėka tiek aš, tiek kiti dalyviai dabar mokėtų suteikti tinkamą pirmąją pagalbą tam, kuriam jos reikėtų. Visuomenės sveikatos biurų veikla tapo ypač svarbi pandemijos metu, nepaisant to, kad daugumą veiklų kol kas tenka organizuoti nuotoliniu būdu. ¬ siėmimai; psichologė D.Gutnikienė teikė individualias konsultacijas vaikams ir suaugusiems. Pagal poreikį vyko į kaimo bendruomenes, seniūnijas. Ypač didelis poreikis buvo Vydeniškio bendruomenėje. Taip pat nenutrūkstamai dirbo priklausomybių konsultantė, kuri karantino metu teikė konsultacijas nuotoliniu būdu. Šioje sferoje poreikis yra didžiulis. „Grupinis darbas su psichoterapeutu, nukreiptas į sąmoningą įtampų mažinimą, vyko gyvai, o sugriežtinus sąlygas buvo priimtas sprendimas užsiėmimus vykdyti nuotoliniu būdu. Skirtumas, žinoma, yra, tačiau poreikis lėmė, kad ši veikla būtų tęsiama“, - pasakoja I.Meidienė. Viena naujovių, pristatytų molėtiškiams, – programėlė „Mindletic“, kurią atsisiuntus į mobiliuosius telefonus galima stebėti jausmų skalę savaitės laikotarpiu bei įsitraukti į gyvą susirašinėjimą su bendraminčiais, gauti naudingų patarimų, būti išgirstam, išklau-


Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Utenos apskritis

Noras stiprinti fizinę ir emocinę molėtiškių sveikatą davė paskatą organizuoti išvykas į Anykščių baseiną „Bangenis“. Tokios išvykos sulaukė ypatingo molėtiškių dėmesio. „Nors išvykos buvo organizuojamos kiekvieną savaitę, jų poreikis buvo toks didžiulis, kad daugeliui nespėjus pirmiems užsiregistruoti tekdavo laukti kitos savaitės ir vėl bandyti TURIME DAUG MINČIŲ, sėkmę. Dalyviai buvo nuveKAIP SVEIKATINTI žami, parvežami, o baseiSveikame kūne – sveika ne praleisdavo po tris valansiela GYVENTOJUS, IEŠKOSIME das, kur aktyviai leido lai„Šie metai kaip ir visiems NAUJŲ IR NAUDOSIME ką“, - sako I.Meidienė. buvo išskirtiniai – netikėtai paDeja, rudenį COVID-19 saulį apėmęs COVID-19 viru- JAU IŠBANDYTAS, PATpandemijos plitimo mastas sas jau nuo metų pradžios RAUKLIAS FORMAS, KAD daug ką pakoregavo: išvykoregavo mūsų numatytas KUO DAUGIAU ŽMONIŲ kos sustabdytos, kaip ir kiveiklas, suplanuotų sveikatiBŪTŲ ĮTRAUKTA Į ORGA- tos kontaktinės sveikatininimo renginių datas, būdus mo veiklos. Pasak Utenos rair galimybes. Kaip ir visus ša- NIZUOJAMAS VEIKLAS. jono visuomenės sveikatos lies žmones griežtas karantibiuro specialistų, jau suplanuota, sudėlionas uždarė molėtiškius namų aplinkose, tad ta ir su pilnu dalyvių sąrašu lapkričio prateko ieškoti kitų galimybių ir formų, kad džioje turėjusi įvykti sveikatinimo stovykprofilaktinės sveikatos priemonės ir žinios la buvo atšaukta. Dėl to liko daug nusivylupasiektų kiekvieną molėtiškį“, - pasakoja sių molėtiškių, tačiau neprarandančių vilUtenos rajono savivaldybės visuomenės sveities, kad jau kitu, ramiu ir nepavojingu katos biuro direktorės pavaduotoja. laikotarpiu stovykla visgi įvyks ir suteiks Vis dėlto biuro specialistai džiaugiasi, daug naudingų patirčių, atradimų, motyjog vasarą pasibaigęs visuotinis karantinas vacijos gyvenimo kelyje priimti sveikesnius leido atgaivinti veiklas ir kviesti žmones į ir palankesnius gyvensenos pokyčius. renginius: mankštas, šiaurietiškojo ėjimo Nepaisant renginių ir stovyklų, kurias teužsiėmimus. Šiose veiklose ypač aktyvios ko atšaukti ir perkelti į ramesnius laikus, buvo kaimiškos seniūnijos: Inturkės, Vyypač aktyvūs molėtiškiai buvo kūrybiškudeniškių, Alantos ir kt. syti kitus. Programėlė unikali tuo, jog jos naudotojas gali gauti 3 psichologo konsultacijas, o specialistą pasirenka savo nuožiūra. Dar vienas programėlės privalumas – kvėpavimo pratimai, kurių žingsniai aprašyti programėlėje. Ši priemonė, pasak sveikatos biuro specialistų, leidžia pasinaudoti paslauga, kada reikia ir kur reikia. Viskas yra telefone.

Sveikatos biuras 29

mo konkursuose, kur dalyvavo vaikai ir suaugusieji. Smagiausias yra konkursas, skirtas kalendoriui sukurti. Jo tema – stebuklinga spalvų galia. Tikslas – atskleisti gilų spalvų, simbolių, linijų, potėpių meditatyvų poveikį, nukreiptą į vidinės harmonijos sukūrimą. Nugalėtojai buvo paskatinti prasmingomis dovanėlėmis ir visi gavo 2021 m. kalendorius, iliustruotus konkursiniais darbais. „Šiuos kalendorius pamėgo visi ir, kur beužeitum, dažniausiai pačioje matomiausioje vietoje pamatysi jaukų kalendorių, kuris skleidžia geras emocijas, džiaugsmą“, - sako I.Meidienė. Sveikatinimo veiklos intensyviai vyko ir švietimo bei ugdymo įstaigose. Paskaitos, pamokėlės, viktorinos ar konkursai leido aktyviai mokytis ar pagilinti žinias įvairiomis sveikatos stiprinimo ar jos išsaugojimo temomis. Rankų ir asmens higiena buvo populiariausia tema kiekviename kolektyve. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja sako, jog visus metus buvo aktyviai bendradarbiaujama su vietine žiniasklaida, viešinama informacija apie organizuojamus renginius, veiklas, publikuojami straipsniai. Ypač daug dėmesio sulaukdavo kryžiažodžiai įvairiomis, su sveikata susijusiomis temomis. „Turtingas ežerų, gražių gamtos kampelių, įdomių pažintinių vietų, geranoriškų bei smalsių žmonių Molėtų kraštas, pasibaigus pandemijos laikmečiui, vėl atgis su įvairiapusiškomis, aktyviomis veiklomis. Turime daug minčių, kaip sveikatinti gyventojus, ieškosime naujų ir naudosime jau išbandytas, patrauklias formas, kad kuo daugiau žmonių būtų įtraukta į organizuojamas veiklas bei motyvuoti nors ir mažiausiems, bet teigiamiems gyvensenos pokyčiams. Ačiū visiems už bendrystę. Būkite sveiki, pradėję ar tęsdami mažus bei didelius sveikatinimo iššūkius. Pakeiskite mąstymą į galėjimą, norėjimą ir būkite aktyvūs, keliaudami šiuo nauju, bet prasmingu keliu“, - sako I.Meidienė ir priduria, jog reikia tikėtis, kad 2021-ieji metais bus kur kas palankesni visomis prasmėmis ir sveikatinimo veiklas vėl bus galima vykdyti labiausiai pasiteisinančiu – kontaktiniu – būdu. ¬


30 Sveikatos biuras

Vilniaus apskritis

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS RIMANTAS KLIPČIUS:

“ 2

020-ieji Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui tikrai buvo ne iš lengvųjų. Nors biuro visuomenės sveikatos specialistai iki šiol aktyviai dalyvauja kovoje su pandemija, jie neapleido ir kitų visuomenės sveikatai svarbių veiklų. Savižudybių prevencija veikia efektyviausiai kai kiekviena bendruomenė turi lokalų pagalbos tinklą: yra daugiau žmonių, kurie atpažįsta savižudybės pavojų bei nukreipia pagalbos.

Dėmesys psichinei sveikatai

Gera savijauta darbo vietoje – vienas veiksnių, lemiančių mūsų gerovę. NemaSveikos mitybos skatinimas ža dalis dirbančių žmonių per visą savo Praėjusiais metais Švenčionių rajone vydarbingą amžių susiduria su psichikos sveiko reguliarūs praktiniai užsiėmimai „Sveikatos problemomis ar patiko maisto gaminimo pagrinria psichikos sutrikimų. Atdai“, kurių metu rajono gysižvelgiant į šią situaciją, Švenventojai mokėsi pasirinkti čionių rajono savivaldybės visveikus, bet kartu ir skanius BIURAS KONSULTAVO suomenės sveikatos biuras patiekalus, kuriuos patys gaRAJONO ĮMONES DĖL vykdė įvairių rajono įstaigų minosi. Renginį vedė studidarbuotojų psichikos sveikajos „Good Food Studio“ įkūCOVID-19 LIGOS PREtos kompetencijų didinimo rėja – Aistė Svetkauskė. VENCINIŲ VEIKSMŲ, veiklą. Veiklos nauda darBiuras, įgyvendindamas IKI ŠIOL KOORDINUOJA projekto „Sveikos gyvensebuotojams – sustiprinti savo DVIEJŲ RAJONE psichinę sveikatą, pasitenkinos skatinimas Švenčionių nimą darbu, įgyti pasitikėjirajone“ veiklas, organizavo VEIKIANČIŲ MOBILIŲ mo savimi. Vadovams – tudietologo užsiėmimus su PUNKTŲ DARBĄ. rėti sveiką, motyvuotą ir provaikais. Užsiėmimai vyko duktyvų kolektyvą. Teikiant Švenčionių rajono ikimonemokamas psichologo konsultacijos rakyklinio ugdymo įstaigose. jono gyventojams, dirbo du psichologai, buvo teikiamos nemokamos priklausomyFizinio aktyvumo skatinimas bės ligų konsultanto paslaugos. Daug metų norintys atsikratyti antsvo2020 m. vasarį Švenčionyse vyko savirio, įtampos, sustiprinti savo kūną, dalyžudybių intervencijos mokymai ASIST. vauja kineziterapeuto vedamose laikyseMokymų metu buvo siekiama išmokyti nos koregavimo ir kraujotakos gerinimo įvairių rajono įstaigų specialistus identifimankštose. Karantino metu ši veikla bukuoti žmones, turinčius minčių apie savivo tęsiama nuotoliniu būdu. žudybę ir užtikrinti tų asmenų saugumą. 2020 m. biuras pradėjo vykdyti Sporto

- Šie metai išskirtiniai visų sveikatos sistemos grandžių susitelkimo ir mobilizavimosi prasme. Švenčionių rajono visuomenės sveikatos biuras taip pat visomis išgalėmis prisidėjo prie pandemijos suvaldymo, glaudžiai bendradarbiavo su visuomenės sveikatos centru. Man džiugu, kad visuomenės sveikatos biuras, nepaisant indėlio pandeminėje kovoje, sugebėjo tęsti ir iki tol rajono gyventojams vykdytas veiklas. Papildomi iššūkiai neturėtų į antrą planą nustumti kitų veiklų, manau, kad ir visuomenės sveikatos biuras savo darbą organizavo taip, kad visuomenė nejaustų jiems reikalingų paslaugų trūkumo. ¬ rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas“. Šio projekto veiklose, skirtose pagerinti fizinį aktyvumą plaukimo užsiėmimų dėka, aktyviai dalyvavo įvairaus amžiaus rajono gyventojai. ¬

KOVOJE SU COVID-19 • Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2020 metų kovo aktyviai dalyvauja savivaldybės vykdomose COVID-19 ligos suvaldymo ir prevencijos priemonėse. • Biuras aktyviai bendradarbiauja su NVSC prie SAM Vilniaus departamento Švenčionių skyriumi: kovo-balandžio mėnesiais vykdė patikrinimus dėl būtinųjų visuomenės sveikatai sąlygų laikymosi rajono įmonėse. • Taip pat VSB specialistai suvedinėjo keleivių korteles į NVSC informacinę sistemą, iki šiolei teikia pagalbą nustatant kontaktinius asmenis. • Biuras koordinavo Karščiavimo klinikos darbą, COVID-19 profilaktinio testavimo ėminių vykdymo bei greitųjų testų Švenčionių rajono gyventojams atlikimą bendrojo ugdymo įstaigose. Taip pat vykdė saviizoliacijoje esančių asmenų patikrinimą, iki šolei koordinuoja dviejų rajone veikiančių mobilių punktų darbą. ¬


Sveikatos biuras 31

Nr.9 Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Kontaktai  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vytauto g 32, Biržai, Tel.: (8 450) 31 007, (8 450) 59 160, el. p.: birzusveikata@gmail.com

 Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Respublikos g. 68, Panevėžys, Tel.: (8 45) 46 75 06, (8 45) 46 32 81, el. p.: info@panevezysvsb.lt

 Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai (3 aukštas) Tel. (8 612) 97 211, el. p.: vsb@druskininkai.lt

 Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, Tel.: (8 451) 20 130, (8 451) 20 131, el. p.: vsbiuras@gmail.com

 Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Ligoninės g. 13 Ignalina Tel. (8 386) 52 338, el. p.: sveikatos.biuras@ignalina.lt

 Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė Tel. (8 449) 46 765, el. p.: info@silalesvsb.lt

 Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Lauko g. 17, Jurbarkas Tel.: (8 447) 51 661, (8 447) 41 882, el. p.:  info@jurbarkovsb.lt

 Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras K. Kalinausko g. 10, Šilutė Tel. (8 441) 52 217, el. p.: info@silutessveikata.lt

 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vaidoto g. 115, Kaunas Tel.: (8 37) 45 47 17; +370 677 86 682, el. p.:  administracija@kaunovsb.lt

 Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Strūnaičio g. 3, Švenčionys Tel./faks. (8387) 20 608, el. p.: svencionys.sveikata@gmail.com

 Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Budrio g. 7, Kėdainiai Tel./faks.: (8 347) 57 186, (8 685) 77 209, el. p.: kedainiai.biuras@yahoo.com

 Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Prezidento g. 7, Tauragė Tel. (8 686) 54 112, el. p.: info@tauragesvsb.lt 

 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Taikos pr. 76, Klaipėda Tel. (8 46) 31 19 71, el. p.: info@sveikatosbiuras.lt

 Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Utenio a. 7, Utena Tel./faks. (8 389) 51 867, el. p.: info@utenavsb.lt

 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos g. 11, Gargždai Tel. (8 46) 45 37 54, el. p.: info@visuomenessveikata.lt


32 Sveikatos biuras

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą Nr.9

UAB „Lietuvos sveikata“ Tauro Pilies g. 12, 8, Vilnius Vilnius Tel.: (8*5) 256 08 47, 265 10 93 Mob. tel.: (8*685) 20 629 www.lsveikata.lt

Profile for lsveikata.lt

Sveikatos biuras 2021  

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Sveikatos biuras 2021  

Specializuotas leidinys, informuojantis apie visuomenės sveikatinimą

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded