Page 1

Sveika šeima KOKYBIŠKO GYVENIMO ABĖCĖLĖ

Lietuvos

SVEIKATA

Nr. 13 (1263) | 2018 kovo 29 - balandžio 4 d. | www.lsveikata.lt

Alma Mater 2018 Išskirtinės sveikatos specialistų kalvės, kuriomis akademinis jaunimas didžiuojasi, nes dėstytojai ir profesoriai gerai žino, ko reikia šiuolaikiniam, moderniam mokymo procesui

Apie aukštojo mokslo reformą ir tai, kas padėtų sulaikyti jaunuosius gydytojus Lietuvoje, kalbamės su švietimo ir mokslo viceministru dr. Giedriumi Viliūnu. diciną. Tad čia vietos atsiranda ir svarstymams apie atidirbimą atsimokius valstybės finansuojamoje vietoje. Nemokamų studijų nebūna, jas apmoka mokesčių mokėtojai. Dabar Konstitucijoje keliama tik viena sąlyga – studijuoti gerai, tačiau jei atsirastų politinis sutarimas kelti ir kitą sąlygą – dalį savo darbo įgijus išsilavinimą už mokesčių mokėtojų pinigus skirti vi-

Giedrius Viliūnas: „Rengti turime tuos

medikus, kokių reikia Lietuvai“ - Pagreitį įgauna aukštųjų mokyklų pertvarka, kuri neaplenkia ir sveikatos priežiūros specialistus ruošiančių mokslo įstaigų. Kokius pokyčius pajusime artimiausiu metu? - Pokyčiai priklauso nuo sprendimų priėmimo greičio Seime. Šiuo metu aktyviausiai yra svarstomas Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos bei Aleksandro Stulginskio universitetų sujungimo projektas. Jis pateiktas į Seimą ir laukiama antro sprendimo. Tikimasi, kad iki metų vidurio universitetai turėtų juridiškai susijungti ir rudenį jau turėtų vykti priėmimas. Seimas jau yra apsisprendęs ir dėl Lietuvos sporto universiteto (LSU) prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), čia procesai gali kiek užtrukti. Bet tikimės, kad per šiuos metus irgi turėtų būti išspręsti. Dėl likusių universitetų sujungimų didesnių nesutarimų nėra. - Kaip ieškosite kompromiso su LSU bendruomene, besipriešinančia prijungimui prie LSMU? - Tikimės, kad po Seimo valdybos ekspertinio prijungimo planų vertinimo, atsižvelgiant ir į raštišką LSU vadovybės išsakytą poziciją, bus pritarta sujungimui. Tik galbūt bus nustatytos tam tikros sąlygos, kurios sumažintų dabartinį sporto bendruomenės nerimą. Dabar labiausiai būgš-

taujama dėl veiklos tęstinumo, ypač sporto studijų – bijoma, kad didesnės apimties LSMU užgoš sporto studijas. Nelabai suprantame, kodėl atsirado toks nerimas. Mūsų įsitikinimu, nenukentėtų nei viena pusė, sportas išlieka vienu prioritetų, kaip tik dabar atnaujinimas sporto įstatymas. Aukšti sportiniai rezultatai svarbūs ir visuomenės savimonei, ir nacionaliniam pasididžiavimui.

beliks, kam gydyti. Kas iš esmės padėtų keisti situaciją? - Tai daugiau ne švietimo, o sureguliavimo klausimas, kad specialistų būtų ruošiama tiek, kiek reikia, ir kad jų lauktų patrauklios darbo vietos. Iš savo pusės esame pasiruošę lanksčiai reaguoti ir koreguoti priėmimo planus, studijų sąlygas, kad būtų parengiami tie medikai, kokių reikia Lietuvai, kad nesusidarytų jų

suomenei, tai nematyčiau nieko neteisėto ir kas galėtų kelti pasipiktinimą. Daugelyje šalių taip yra. - Gyvybės mokslams plėtoti šalyje sukurta aukščiausio lygio platforma, tačiau būti mokslininku Lietuvoje – toli gražu ne patraukliausias pasirinkimas. Numatoma parama šiai sričiai? - Išties moksle padaryta didžiulė pažanga, sukurta pasaulinio lygio infra-

Biomedicinos specialistų sėkmės raktas - unikalus LSMU mokymo metodas

4-5 p. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas - jaunųjų protų traukos centras

6-7 p. Kauno kolegijos Medicinos fakultetas: jau beveik šimtmetis svarios patirties

8 p. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto stiprybė platus bendradarbiavimo tinklas

8 p. Šiaulių universitete – unikalios sveikatos, gyvybės ir socialinės gerovės studijos

Platinamas su:

Vienareikšmiškai palaikome tai, kad reikia didinti investicijas į mokslą. Kol ekonominė valstybės padėtis yra nebloga, pats laikas šią spragą ištaisyti.

Nėra kalbama apie fizinį universiteto perkėlimą, išardymą, bet autonominę akademiją, kurį tęstų veiklą didelio universiteto sudėtyje. Prieš tai sklandžiai įvykęs Veterinarijos akademijos prijungimas prie LSMU – galėtų būti puikus pavyzdys: veiklų tęstinumas buvo užtikrintas, mokslininkai kaip tik džiaugėsi platesnėmis bendradarbiavimo galimybėmis, geresne infrastruktūrine baze, kurią turi LSMU. - Medicinos studentų apklausos rodo, kad trečdalis jų ketina palikti šalį. Nors didžiųjų miestų ligoninės darosi sausakimšos, šalies periferijoje, panašu, tuoj ne-

2-3 p.

perteklius. Regioninė politika visų pirma yra Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri rūpinasi sveikatos priežiūros institucijų tinklu, Vidaus reikalų ministerijos, kuri vykdo regioninę politiką, prerogatyva. Trečias bene svarbiausias veikėjas – savivalda. Beje, dalis savivaldybių gana sėkmingai rūpinasi jaunų specialistų pritraukimu ir aprūpinimu. Labai naudinga priemonė – trišalės sutartys tarp savivaldybės ir gydymo įstaigos. Juk medicinoje toli gražu ne visi norintys įstoja į valstybės finansuojamas vietas. Kita vertus, ši specialybė labai populiari ir nereikia tiek specialistų, kiek norėtų studijuoti me-

struktūra, turime gerą bazę, bet, turime pripažinti, į žmones investuota per mažai. Jie gana nenoriai renkasi mokslininko kelią, nes mato, kad tai sunkus ir menkai apmokamas darbas. Mūsų valstybė, ypač pagal vidinį biudžetą, o ne ES fondų lėšas, į mokslą investuoja perpus mažiau nei kitos pažengusios šalys. Todėl jie visiškai teisėtai skundžiasi, kad jų darbo užmokestis yra per mažas. Vienareikšmiškai palaikome tai, kad reikia didinti investicijas į mokslą. Kol ekonominė valstybės padėtis yra nebloga, pats laikas šią spragą ištaisyti. ¬ KALBINO AIGUSTĖ TAVORAITĖ

Priedas parengtas bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, valstybės institucijomis

• „Būdu žemaičių“ (Mažeikiai), • „Gyvenimu“ (Prienai), • „Gargždų kraštas“, • „Lietuvos sveikata”, • „Molėtų žiniomis“, • „Nauju rytu“, • „Naujuoju Gėlupiu“ (Prienai), • „Plungės žiniomis”, • „Radviliškio naujienomis”, • „Rietavo žeme”, • „Šilalės žiniomis”, • „Švenčionių kraštu”, • „Ukmergės žiniom”, • „Utenos apskrities žiniom”.

ISSN 2351-6623


2

Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d. SVEIKA ŠEIMA

Biomedicinos specialistų sėkmės rak mokymo metodas Probleminis mokymasis LSMU – vienintelė šalies mokslo įstaiga, Medicinos studijų programoje taikanti pažangaus probleminio mokymosi metodą. Bendradarbiaujant su Ženevos universitetu sukurtas ir nuo 2003 m. universitete įdiegtas metodas išplėtotas bei pamažu įdiegtas ir kitose studijų programose. Šiuo metu probleminiu būdu studentams dėstomos ne tik Medicinos, Farmacijos, bet ir Visuomenės sveikatos, Sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais, Socialinio darbo medicinoje, Ergoterapijos, Slaugos, Sveikatos psichologijos studijų programos.

„Probleminio mokymosi užsiėmimai nėra vien paskaitų lankymas ar praktinių darbų darymas. Studentams patinka, kad tai – interaktyvūs užsiėmimai, kurie juos motyvuoja. Taip sudaromos sąlygos jų savarankiškumui skatinti ir atsakingam savęs kontroliavimui“, – sako LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto prodekanė prof. Asta Baranauskaitė.

„Probleminis mokymasis – specifine mokymosi technika grįstas metodas. Kuo šis mokymasis skiriasi nuo tradicinio? Pirmame kurse studentai įgauna pagrindinių mokslų, kurie bus reikalingi tolesnėse studijose, pagrindus. Antrame, trečiame kurse prasideda vadinamieji probleminio mokymosi moduliai, kurie sudaryti pagal vieną organų sistemą. Užsiėmimų metu viskas sukasi apie vieną organų sistemą, jos funkcijas, nes viskas žmogaus organizme yra „surišta“. Tokiu būdu studentas gali geriau „nuo iki“ - išgvildenti tarpusavyje susijusią patologiją“, – aiškino LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto prodekanė prof. Asta Baranauskaitė. Susirinkę į pirmą tutorinį užsiėmimą studentai sugalvoja studijų objektus, po savaitės ateina jau išstudijavę, išklausę paskaitas, atlikę praktikos, laboratorinius, savarankiškus darbus. Ta pati grupė išsitraukia planą, kurį buvo sudarę problemai spręsti. Jį arba patvirtina, arba atmeta, įvertina pagilintomis žinio-

Aukščiausios kvalifikacijos biomedicinos studentus rengiantis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) išlieka tarp šalies paklausiausių aukštųjų mokyklų. Tai rodo trečdaliu išaugęs studentų skaičius, populiariausiųjų dešimtuko neapleidžiančios studijų programos, gausėjantis užsienio studentų būrys, itin aukšti specialistų įsidarbinamumo rodikliai. Puikų parengimą LSMU užtikrina praktika grįstos studijos ir pažangūs, unikalūs mokymo metodai.

mis, aptaria iš naujo. Taip susidaro problemos nagrinėjimo, diskusijos, grupinio aptarimo, bendravimo, mąstymo, vienas kito koregavimo, pasiūlymų grupė. Prodekanė pabrėžė, kad taip ugdomas medikui būtinas klinikinis mąstymas. Šio mokymosi metodo privalumus pastebi ir patys studentai. „Kaip vieną svarbiausių dalykų ir įvardija tai, kad nėra sesijinių mėnesio laiko egzaminų laikymo, o atsiskaitoma po kiekvieno modulio. Toks mokymosi būdas leidžia studentams susikoncentruoti ir įsigilinti į vieną dalyką, o ne plačiau nagrinėti įvairius dalykus. Probleminio mokymosi užsiėmimai skatina mokytis, bendrauti, būti aktyviems. Tai nėra vien paskaitų lankymas ar praktinių darbų darymas. Tutorius – dėstytojas daugiau tik stebi diskusijos eigą. Studentų grupelė išsirenka lyderį, kuris veda diskusiją, viską fiksuoja. Studentams patinka, kad tai – interaktyvūs užsiėmimai, kurie juos motyvuoja. Taip sudaromos sąlygos jų savarankiškumui skatinti ir atsakingam savęs kontroliavimui“, – dėstė A.Baranauskaitė. Probleminio mokymosi metodo privalumus pabrėžė ir LSMU absolventas, Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Martynas Gedminas: „Probleminis mokymasis – tai hibridinis metodas tarp cikliniais aprašais ir kompetencijomis grįsto mokymo. Šis modelis leidžia žiūrėti į organizmą kaip į visumą. Pirmus trejus metus mokaisi ne atskiras disciplinas, o modulius. Pavyzdžiui, ju-

dėjimo modulis: vieną dažniausių problemų – osteoporozę – vertini biochemijos, anatomijos, fiziologijos ir panašiai atžvilgiu. Probleminis mokymasis teoriškai daug atsakomybės perkelia studentui. Taip sumažėja kontaktinio darbo, beveik išnyksta paskaitos ir turėtų būti skatinamas komandinis darbas.“ M.Gedminas pabrėžė, kad pagrindinis siekis pasaulyje turėtų būti pereiti nuo cikliniais aprašais grįsto į kompetencijų mokymosi metodą.

„Probleminio mokymosi modelis teoriškai yra labai geras dalykas, bet kaip tai veikia realiai, priklauso nuo investicijų, žmonių. Todėl valstybė, norėdama parengti gerus medicinos specialistus, turi žiūrėti į tai, kaip į brangų dalyką, reikia daug investuoti į mokytojus“, - sako Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Martynas Gedminas.

„Tai – pranašiausias metodas, nors ir reikalaujantis daug investicijų. Galiu pasidžiaugti, kad LSMU pradedama eiti prie kompetencijomis grįsto mokymosi metodo medicinoje, tai bus daroma rezidentūroje. Aišku, ikidiplominėse studijose yra vis dar taikomas cikliniais aprašais grįstas metodas, – sakė jis. – Probleminio mokymosi modelis, kaip ir etapinės kompetencijos, teoriškai yra labai ge-

ras dalykas, bet kaip tai veikia realiai, priklauso nuo investicijų, žmonių. Todėl valstybė, norėdama parengti gerus medicinos specialistus, turi žiūrėti į tai kaip į brangų dalyką,

reikia daug investuoti į mokytojus. LSMU – universitetas, kuris pirmas pradėjo kalbėti apie medicininę edukaciją, ne apie pulmonologiją, kardiologiją ir kitas disciplinas,

Interviu Apie tai, kodėl verta rinktis LSMU ir kokios įsidarbinimo galimybes jį baigus, kalbamės su Universiteto prorektoriumi studijoms prof. Kęstučiu Petrikoniu:

- Per pastaruosius septynerius metus stojančiųjų į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą skaičius išaugo kone trečdaliu. Kuo universitetas patrauklus būsimiesiems medikams? - Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra specializuotas, galintis pasiūlyti platų specialybių spektrą. Ruošiame ne tik medikus, bet ir gydytojus odontologus, farmacininkus, slaugytojus, akušerius, ergoterapeutus, kineziterapeutus, sveikatos psichologus, veterinarinės ir medicininės genetikos, taip pat biochemijos, laboratorinės diagnostikos, maisto saugos bei mokslo ir veterinarijos specialistus. Taigi išsirinkti programą, kuriai esi gabiausias ir kuri tau skirta, nėra sudėtinga. Esame tarptautiškas universitetas, studentams sudaromos sąlygos pagal mainų programą išvykti pasimokyti svetur, nuolat

ieškome tam naujų galimybių. Studentai net kelis kartus gali išvykti studijuoti pagal „Erasmus“ programą, taip pat turime rezidentūros bazes Vokietijos, Didžiosios Britanijos ligoninėse. Lietuvoje sulaukiame daugiausiai studentų iš užsienio. Dažniausiai jie renkasi medicinos studijų programą, odontologiją, kur vyksta studijos anglų kalba. Sulaukiame studentų daugiau nei iš 40-ies šalių, daugiausiai – Izraelio, Švedijos, Vokietijos, Ispanijos. Tarptautiškumui ugdyti nuo šių metų yra mišrios grupės, lietuviai gali ateiti į užsieniečių grupes. Taip pat turime dėstytojų atvykimo programą, universitetas kiekvienam fakultetui finansuoja tam tikrą pinigų sumą. Universitete daug dėmesio skiriama studijų kokybei, tai didžiąja dalimi yra siejama su absolvento pasirengimu praktikai. Siekiame užtikrinti, kad specialistai galėtų būti konkurencingi tarptautiniu lygiu. - Kaip jūsų paruošiamus specialistus vertina darbdaviai? - Atsiliepimai puikūs. Darbdaviai vis aktyviau įsitraukia į mūsų veiklas, komitetus, kuriuos turi


3

SVEIKA ŠEIMA Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d.

ktas - unikalus LSMU Socialinių darbuotojų poreikis Lietuvoje ne mažėja, o auga. Darbo galimybės plačios, darbą absolventai randa nesunkiai. Studentams darbas neretai pasiūlomas jau praktikos metu. Sveikatos psichologijos studijų programa suteikia galimybę įgyti tvirtus psichologijos ir jai artimų socialinių bei gamtos mokslų pagrindus bei gerai pasirengti darbui su žmonėmis. Turėsite galimybę tiesiogiai susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų veikla ir tinkamai pasirengti darbui. Mokysitės dirbti komandoje su sveikatos specialistais. Atliksite praktiką didžiausioje klinikinėje bazėje Lietuvoje. Šios studijos skirtos tiems, kurie savo veiklą ir karjerą norėtų sieti su sveikatos sritimi. Baigusiems šią studijų programą suteikiama psichologo bakalauro kvalifikacija, todėl šios programos absolventai gali tęsti studijas ar profesinę karjerą ir kitose psichologijos ar jai artimų mokslų srityse.

bet bendrai, kaip reikia mokyti mokytojus, kad jie galėtų rengti gerus specialistus. Šiais metais vyks jau trečia konferencija apie medicininę edukaciją. Aišku, dirbti dar yra daug kur. LSMU stiprioji pusė – sutelktas sveikatos mokslų fundamentas.

Universitetas turi ligoninę, kur studentai gali praktiškai pritaikyti įgūdžius. Galimybių išvažiuoti pastudijuoti svetur tikrai daug. Visiems rekomenduoju pamatyti pavyzdžius, kad galėtų palyginti situaciją.“ ¬

kiekviena programa, išsako pastebėjimus. Džiaugiamės, kad mūsų požiūris, tai, ką siekiame diegti ir ugdyti studentams, labai gerai atliepia darbo rinkos poreikius. Skaičiai kalba patys už save – aštuoniasdešimt procentų studentų sėkmingai įsidarbina kvalifikaciją atitinkančiose įstaigose. Tai – vienas didžiausių įsidarbinamumo rodiklių iš visų universitetų ir, be abejo, – vienas rodiklių, patvirtinančių aukštą studijų kokybę. - Kaip universitetui pavyksta išlaikyti aukštą studijų kokybės kartelę? - Pastaraisiais metais stipriai suaktyvėjo studijų programų komitetų veikla, greitai reaguojama į apklausas, nuomones, darbdavių atsiliepimus, kolegų pastebėjimus. Ieškome galimybių, kad ir dėstytojai būtų įvertinti, ir būtų atsiliepta į studentų pageidavimus. Aktyvi šių komitetų veikla – vidinis studijų kokybės užtikrinimo garantas. Daugelis mūsų svarbiausių programų išorinių ekspertų yra akredituoti maksimaliam laikotarpiui. Mūsų universitetas vienas iš kelių, kurie laikėsi Mokslo studijų įstatymo ir pernai vykdė rotaciją, kad valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantieji turėtų galimybę pereiti į finansuojamą vietą. Taip studentai skatinami siekti rezultatų, tad valstybės finansavimą turintis studentas gali jį prarasti, jei yra nemotyvuotas. Medicinos mokslai nelengvi, tačiau kai jau baigi studijas, tampi specialistas. Taip pat nuolat keliama priėmimo į studijas kartelė: minimalus konkursinis balas (šiemet šis „slenkstis“ bus ne mažesnis nei 4) įtakos

stojančiųjų skaičiui neturi. Studijuoti čia renkasi motyvuoti, gerai pasirengę jaunuoliai: bemaž septyniasdešimt procentų įstojusiųjų konkursinis balas viršija septynis. - Didžiausias dėmesys universitete skiriamas kompetencijoms ugdyti. Kokios sąlygos tam sudarytos? - Visose programose studentai mokosi dirbti su naujausiomis technologijomis ir taikyti jas praktiškai. Universitete veikia itin pažangus medicininės simuliacijos centras, kuriame mokoma imituojant sudėtingas klinikines situacijas: naudojami dirbtiniai realius pacientus ar atskiras kūno dalis imituojantys muliažai, manekenai, tad praktinius įgūdžius mediciną ir slaugą studijuojantieji įgyja drąsiau ir saugiau. Čia būsimieji medikai išmoksta naujų metodų, bendravimo ir komandinio darbo. Universitete taip pat veikia kelios hibridinio mokymo auditorijos, kuriose praktinius įgūdžius studentai pagal tam tikrą metodiką gali lavinti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Toliau tobuliname probleminio mokymosi metodą. Tai – medicinos studijų programos standartas ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Kaip vienas metodų probleminis mokymasis sudaro kiekvienos studijų programos didesnę ar mažesnę dalį. Dar viena naujovė, kuri bus per artimiausius metus įdiegta šalia probleminio mokymo, – kompetencijų įgijimu grįstų studijų modelis iš rezidentūros perkeltas į ikidiplomines studijas, kad etapinės kompetencijos būtų įgyjamos ir įvertinamos dar iki diplomo gavimo. ¬

Studijų programos

Visuomenės sveikatos fakultetas

LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalėdienė: Visuomenės sveikata – ateities profesija. Lietuvos gyventojai vis labiau senėja, daugėja lėtinių ligų, kurios susijusios su žalingais gyvensenos veiksniais. O šiandien pasaulyje pripažįstama, kad labiausiai valdyti ligas galime keisdami žmogaus aplinką, gyvenseną, įpročius. Bendraudama su moksleiviais pabrėžiu, kad tai – didelių galimybių fakultetas, kiekvienas gali rasti sau tinkančią studijų pakraipą. Visuomenės sveikatos fakultetas išsiskiria socialine bei humanitarine pakraipa, integruotų žinių apie sveikatą suteikimu bei galimybe įgyti sveikatos vadybos, socialinio darbo medicinoje ar sveikatos psichologo specialybę. Tai atveria dideles įsidarbinimo galimybes reformuojamoje Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Visuomenės sveikatos fakultete rengiami specialistai, gebantys vertinti visuomenės sveikatą ir jai įtaką darančius veiksnius, stebėti ir vertinti gyventojų sveikatos pokyčius. Šie specialistai bendruomenėse diegia sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos priemones, sveikatos programas, kontroliuoja ligas ir sveikatą žalojančius veiksnius, dalyvauja formuojant sveikatos politiką, vadovauja sveikatos priežiūros įstaigoms. Socialinis darbas medicinoje – vienintelė Lietuvoje tiesiogiai į sveikatos priežiūrą orientuota socialinio darbo studijų programa. Studijuojant suteikiama ne tik socialinio darbo, bet ir medicininių žinių bei gebėjimų, tad baigę specialistai gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose ir kt.

Sveikatos informatika – vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio tarpkryptinė ir tarpuniversitetinė (jungtinės studijos su Kauno technologijos universitetu) programa. Skirtingai nuo kitų informatikos programų, absolventai papildomai sužino apie visuomenės sveikatą, jos priežiūrą ir valdymą, sveikatos politiką ir planavimą, biomedicininę inžineriją ir biomedicininius procesus, biofiziką ir fiziologiją, išmoksta taikyti informatikos žinias medicinos ir visuomenės sveikatos srityse. Šios programos absolventai galės kurti, diegti ir prižiūrėti inovatyvius sveikatos priežiūrai bei stiprinimui skirtus IT produktus, dirbti analitinį darbą, tvarkant ir apdorojant su sveikata susijusią informaciją, dirbti valstybinėse bei privačiose informacinių technologijų, sveikatos priežiūros įstaigose, universitetuose. Be to, baigusieji šią studijų kryptį turi platų magistrantūros pasirinkimą. Itin patraukli sritis, kurią siūlome vieninteliai, – gyvensenos medicinos magistrantūros studijos. Pirmieji Europoje rengiame tokius gyvensenos medicinos specialistus, jie užsiima ne profilaktika, o ligų gydymu keičiant žmogaus gyvenseną. Vyriausybės programoje numatyta, kad nuo šių metų tokie specialistai turi būti įdarbinti šeimos gydytojo komandose. ¬

tacijos, sveikatingumo centruose. O štai ergoterapija, kai traumas patyrę, nuo įgytų ar įgimtų ligų kenčiantys pacientai mokomi gerinančių sveikatą, padedančių apsitarnauti veiksmų, – palyginti nauja ir vis dar tebeplėtojama sritis. Pasaulyje ergoterapija mini šimtuosius gyvavimo metus, Lietuvoje skaičiuoja dvidešimtmetį. Šiandien ergoterapeutų reikia šalies ligoninėse – onkologijos, artrologijos ir kituose skyriuose, bet jau auga šių specialistų poreikis bendruomenėje, pacientų reabilitacijai namuose. Ergoterapijos studijos vyksta išskirtiniu probleminio mokymo metodu: padedami dėstytojo, studentai patys sprendžia problemas, atkartoja galimas situacijas, su kuriomis ateityje susidurs dirbdami. Ergoterapijos studijų programa vienintelė Lietuvoje yra gavusi Pasaulinės ergoterapijos federacijos sertifikatą, yra pripažįstama tarptautiniu mastu: absolventai, įgiję bakalauro kvalifikaciją, gali įsidarbinti daugelyje pasaulio šalių. ¬

Veterinarijos akademija

LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Vita Riškevičienė: - Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus, veterinarinės maisto saugos ir maisto mokslo specialistus. Veterinarinės maisto saugos studijų programa rengia būsimuosius kokybės vadovus, inspektorius, maisto ir veterinarinės tarnybos darbuotojus, išmanančius maisto gamybos, higienos, saugos kontrolės reikalavimus. Maisto mokslo studijų programa skirta planuojantiems karjerą maisto žaliavų ir produktų gamybos įmonėse, laboratorijose. Specialistai išmano maisto produktų sudėtį, modernias bei tradicines maisto produktų gamybos technologijas, kokybės reikalavimus, poveikį žmogaus sveikatai. ¬

Slaugos fakultetas Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Stankevičius:

LSMU Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė: Slaugos fakultete rengiami dviejų paklausių ir perspektyvių specialybių – kineziterapijos ir ergoterapijos – specialistai. Pernai Jungtinėse Amerikos Valstijose abi šios specialybės buvo perspektyviausių profesijų dešimtuke. Visame pasaulyje ir Lietuvoje šių specialistų poreikis auga visuomenei senstant, ilgėjant gyvenimo trukmei. Svarbi šių studijų ypatybė – net tūkstantis valandų praktikos, kuri atliekama vienoje didžiausių ligoninių Baltijos šalyse – Kauno klinikose bei kitose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Įgiję pakankamai sudėtingų atvejų praktikos, absolventai puikiai parengiami savarankiškai dirbti iš karto po studijų. Kineziterapija – gydymas judesiu bei fiziniais veiksniais sveikstant po traumų ar ligų – visuomenėje žinoma labiau: nemažai LSMU absolventų sėkmingai dirba ligoninėse, poliklinikose, reabili-

- Abiturientus, kurie mėgsta gamtą ir gyvūnus, visus, kuriems svarbi gyvūnų gerovė, jų aplinka ir žmonių sveikata, kviečiame rinktis gyvulininkystės technologijų ir gyvūnų mokslo specialistų studijų programas. Tai – išskirtinės studijų programos, tokius specialistus Lietuvoje rengia tik ši aukštoji mokykla. Gyvulininkystės technologijas perspektyvu studijuoti dėl to, kad augant žmonių skaičiui pasaulyje, didėja ir gyvūninės produkcijos poreikis. Gyvulininkystės technologijų studijos – itin perspektyvios, o šioje srityje dirbantys žmonės – graibstomi. Skaičiuojama, jog per artimiausius trejus metus gyvulininkystės specialistų Lietuvoje reikės apie bent tris kartus daugiau, nei parengiama šiandien. Tokį poreikį lemia ne tik augantis šių specialistų poreikis rinkoje, bet ir plati jų galimos profesinės veiklos sritis. Mūsų absolventai gali dirbti ne tik ūkyje. Jie darbuojasi privačiame sektoriuje, kuria savo įmones, konsultuoja ūkininkus. Durys atviros ir į valstybines įstaigas: daug mūsų absolventų dirba Žemės ūkio ministerijoje. Ganėtinai nauja LSMU yra Gyvūnų mokslo specialybė, kurioje galima rinktis kinologijos, žirgininkystės specializacijas ir tapti žirgų arba šunų augintojais, veisėjais, gyvūnų pritaikymo visuomenėje specialistais. ¬


4

Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d. SVEIKA ŠEIMA

Vilniaus universiteto Medicinos fa traukos centras Toliau gerina infrastruktūrą Medicinos fakultetas – vienas didžiausių ir reikšmingiausių Vilniaus universitete – yra atviras pokyčiams ir naujovėms. Pasak dekano prof. dr. Algirdo Utkaus, viena esminių praėjusiais metais Fakultete įgyvendintų, reformų buvo struktūriniai pokyčiai – vietoj dvidešimties skirtingų padalinių įsteigti keturi dideli institutai: Klinikinės medicinos, Biomedicinos mokslų, Sveikatos mokslų ir Odontologijos. Ši reforma atlikta remiantis skandinavų universitetų modeliu. Dėl didėjančio studentų skaičius daug dėmesio skiriama fakulteto infrastruktūrai gerinti. Studentai džiaugiasi naujai suremontuotomis, šiuolaikiškai įrengtomis auditorijomis ir laisvalaikio erdvėmis. „Per dvejus metus sutvarkėme daugiau nei pusę po Gamtos fakulteto reorganizacijos gautų patalpų, beveik 3000 m2. Šiemet planuojami dar du dideli projektai. Norime įrengti erdvią ir modernią 200 vietų bei 6-8 mažesnes auditorijas, kurios bus aprūpintos visa studijoms reikalinga įranga. Taip pat Fakulteto koridoriuose atsiras apie 40 studentams skirtų savarankiško darbo vietų. Šie pokyčiai neabejotinai pagerins ir palengvins studijų procesą. Darbams jau gavome finansavimą iš VU biudžeto. Antras projektas – šiuolaikiškos, visą parą veikiančios skaityklos įrengimas. Šį projektą įgyvendiname kartu su Chemijos ir geomokslų fakultetu. Jau yra numatytos patalpos ir finansavimas. Dabartinė medicinos fakulteto skaitykla netenkina sparčiai augančių poreikių, ji - per maža, neatitinka studentų lūkesčių. Planuojama, kad abu projektai iki metų pabaigos turėtų būti užbaigti“, – pasakojo VU MF bendrųjų reikalų ir strateginės plėtros prodekanas dr. Aleksas Pikturna. Į priekį juda ir dar vienas didžiulis projektas – naujo mokslo centro statyba Santariškėse. Tikimasi, kad netrukus bus patvirtintos lėšos projektui įgyvendinti. Struktūrinė reforma pareikalavo ir dekano komandos pastiprinimo, todėl į Fakulteto administracijos gretas įsiliejo jau daug metų VU lojalus teisininkas dr. Juozas Galginaitis, kuris savo žiniomis ir patirtimi sustiprins visą administracinę Medicinos fakulteto veiklą.

Studijų programos Medicina Pasak dekano prof. (HP) dr. A.Utkaus, medicinos studijos – viena pagrindinių studijų programų, kurią renkasi studentai. Ši programa dėstoma lietuvių ir anglų kalbomis. Me-

Jau trečią šimtmetį skaičiuojantis Medicinos fakultetas yra ne tik vienas iš didžiausių bei studentais gausiausių Vilniaus universiteto padalinių, bet taip pat itin populiarus tarp gabiausių Lietuvos absolventų bei kasmet sulaukiantis vis didesnio užsienio šalių piliečių susidomėjimo. Šiemet apsisprendusius rinktis medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ar kitas siūlomas studijas, Fakultetas pasitiks atsinaujinęs tiek studijų programomis, tiek šiuolaikiškai sutvarkyta infrastruktūra. Studijų programos: Ikidiplominės studijos VU Medicinos fakultete šiemet bus priimami studentai į šias studijų programas: Vientisosios: • Medicina (lietuvių ir anglų kalba), • Farmacija, • Odontologija (lietuvių ir anglų kalba). Bakalauro: • Ergoterapija, • Kineziterapija, • Visuomenės sveikata. Magistro: • Medicinos biologija, • Medicinos genetika, • Muzikos terapija, • Reabilitacija, • Sistemų biologija (anglų kalba), • Slauga, • Taikomoji fizinė veikla, • Visuomenės sveikata. ¬ dicinos studijos – vientisosios dieninės, 6 metus trunkančios integruotos bakalauro ir magistro studijos (su integruota internatūra). Programoje taikomi įvairūs studijų metodai: paskaitos, seminarai, praktikos ir laboratoriniai darbai. Studijų procesas organizuojamas skatinant studentus domėtis ir mokytis savarankiškai, o įgytas teorines žinias sustiprinti praktiniais klinikiniais įgūdžiais. Nuo antrųjų studijų metų medicinos mokslus „kremtantiems“ studentams praktiniai užsiėmimai vyksta ligoninėse. Absolventams suteikiama medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija ir magistro laipsnis. Tęsti podiplomines studijas jie gali rezidentūros studijų programose, kurios leidžia įgyti gydytojo specialisto (gydytojo chirurgo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo kardiologo, gydytojo psi-

VU Medicinos fakulteto dekanas prof. (HP) dr. Algirdas Utkus: - Kviečiame jaunimą įsilieti į gražią ir draugišką mūsų Fakulteto aplinką. Gausus chiatro ir kt.) profesinę kvalifikaciją ir dirbti sveikatos apsaugos įstaigose. Norintieji gali rinktis doktorantūros studijas ir dirbti mokslinį darbą.

Odontologija Odontologijos studijos – vientisosios, 5 metus trunkančios, dieninės studijos, su integruota internatūra. Šių studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos gydytojus odontologus. Studijų metu siekiama supažindinti studentus su odontologinių ligų epidemiologija, išmokyti diagnozuoti ir gydyti odontologines ligas įvairaus amžiaus pacientų grupėms. Odontologijos studijos sulaukia itin didelio Lietuvos abiturientų susidomėjimo, o 2014 m. pradėtos odontologijos studijos anglų kalba tapo itin populiarios tarp užsieniečių. Gavę gydytojo odontologo diplomą, absolventai gali pradėti dirbti savarankiškai arba, norėdami įgyti vieną odontologijos specialybių, gali tęsti studijas rezidentūroje. Gydytojas odontologas gali dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose.

studijų programų pasirinkimas nuo šių metų dar pasipildys. Tikimės, kad bus priimta studentų į sistemų biologijos magistro programą. Studijos šioje programoje vyks anglų kalba, taigi, į ją gali pretenduoti ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių jaunimas. Taip pat, Lietuvoje augant slaugytojų poreikiui, ketiname atgaivinti slaugos bakalauro ir magistro programas. Draugiška dėstytojų komanda yra pasiruošusi priimti visus norinčius studijuoti, o aktyvi bei geranoriška studentų atstovybė mielai pagelbės integruojantis mūsų bendruomenėje. Visiems mūsų absolventams atsiveria plačios įsidarbinimo galimybės, o darbdavių atsiliepimai labai teigiami. Ilgametė patirtis rodo, kad problemų dėl įsidarbinimo neturi baigusieji ne tik medicinos, bet ir kitas studijas. ¬

Farmacija Farmacijos studijos – vientisos, 5 metus trunkančios, dieninės studijos. Studijų tikslas – parengti farmacijos specialistus, turinčius žinių, reikalingų farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse. Farmacijos absolventai sugeba atlikti farmacinius tyrimus, spręsti vaistų kūrimo ir jų vartojimo gydymo praktikoje problemas, moka gaminti ir analizuoti vaistinius preparatus. Baigusieji šias studijas geba pritaikyti įgytas farmacijos mokslų žinias apie vaistus ir jų gamyboje naudojamas medžiagas, gali taikyti farmacines technologijas vaistų gamybai, analizei, laikymui, saugojimui bei platinimui.

Visuomenės sveikata Visuomenės sveikatos studijos – dieninės bakalauro studijos, trunkančios 4 metus ir dieninės magistro studijos, trunkančios 2 metus. Studijų programos tikslas – rengti kompetentingus visuomenės sveikatos specialistus. Anot prodekano prof. dr. (HP) Rimanto Stuko, visuo-

menės sveikata yra patraukli besirenkantiems studijas Medicinos fakultete: „Visuomenės sveikatos specialistai dirba ir mokyklose, ir ikimokyklinėse įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose, tad jų poreikis yra didelis. Turime visas tris visuomenės sveikatos studijų pakopas: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros. Esame Europos visuomenės sveikatos asociacijos ASPHER nariai. Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos studijų išskirtinumas – Epidemiologijos šaka visuomenės sveikatos magistro studijose. Baigusieji tampa aukštos kvalifikacijos epidemiologais, kurių Lietuvoje šiuo metu taip pat trūksta.“ Visuomenės sveikatos studijos pritraukia nemažai ir kitų fakultetų studentų.

Kineziterapija Kineziterapijos studijos – dieninės, 4 metus trunkančios, bakalauro studijos. Studijų tikslas – parengti kineziterapijos specialistus, gebančius išsaugoti, gerinti bei atgauti maksimalias asmens fizines ir funkcines judėjimo galimybes, teikti rekomendacijas apie fizinio aktyvumo svarbą asmens sveikatai. Studijų programa orientuota į tyrimais grįstų kineziterapijos žinių ir įgūdžių taikymą praktikoje. Kineziterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ar mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos bei sveikatingumo įstaigose, ortopedijos įmonėse, socialinės rūpybos, globos ir slaugos, privačiose gydymo įstaigose.

Ergoterapija Ergoterapijos studijos – dieninės, 4 metus trunkančios, bakalauro studijos. Studijų tikslas – parengti ergoterapijos specialistus, gebančius analizuoti asmens fizinę, socialinę ir vidinių veiksnių aplinką, siekiant prarastų galimybių grąžinimo ar sutri-


5

SVEIKA ŠEIMA Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d.

akultetas - jaunųjų protų

tautinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą, doktorantų ir podoktorantūrines stažuotes Medicinos fakultetas nuo 2017 m. pradėjo bendradarbiauti su Oslo universitetu Horizon 2020 programos projekte „Scientia Fellows II“, – pasakojo prof. dr. Janina Tutkuvienė.

Mokslas raelis, Skandinavijos šalys, Ispanija, tačiau turime ir iš Australijos, Kanados, JAV, Brazilijos, Argentinos. Fakulteto tarptautiškumą rodo ne tik studentų, bet ir dėstytojų mobilumas. Pas mus atvyksta profesoriai iš geriausių Europos ir pasaulio universitetų. Mūsų dėstytojai taip pat vis dažniau išvyksta į kitų šalių prestižinius universitetus dėstyti ir dalintis patirtimi,“ – sakė prof. dr. Vaiva Hendrixson.

Podiplominės studijos Pabaigę vientisąsias Medicinos ar Odontologijos programas studentai turi galimybę rinktis rezidentūros studijas. Rezidentūros studijos ir sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas –

VU Medicinos fakulteto studijų prodekanas prof. dr.(HP) Rimantas Stukas:

„Fakultete mainų programose dalyvaujančių studentų skaičiai yra vieni didžiausių. Kuo daugiau studentai sužino ir pamato užsienio praktikos, tuo platesnį mąstymą įgyja“, – sako Medicinos fakulteto tarptautinių programų ir ryšių prodekanė prof. dr. Vaiva Hendrixson.

kimų kompensavimo per tikslingas veiklas. Studijų programa orientuota į kritišką tyrimais grįstų ergoterapijos žinių, įgūdžių ir principų taikymą praktikoje. Ergoterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, savivaldybėse, socialinės reabilitacijos įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, ortopedijos įmonėse, kompensacinės technikos centruose.

Slauga Slaugos studijos - dieninės bakalauro studijos, trunkančios 4 metus ir dieninės magistro studijos, trunkančios 2 metus. Atsižvelgdamas į didėjantį kvalifikuotų ir kompetentingų slaugytojų poreikį, Medicinos fakultetas greitu metu „startuos“ su naujomis slaugos studijų programomis. „Jeigu viskas eisis sėkmingai, jau šiemet vykdysime priėmimą į Slaugos bakalauro ar magistro - programas. Prieš kelias savaites vyko programų vertinimas, ekspertai susitiko su dėstytojais, programos rengėjų grupe,

socialiniais partneriais. Dabar laukiame rezultatų ir tikimės, kad programos bus įvertintos teigiamai“, – sako fakulteto dekanas A.Utkus. Slaugos magistrantūroje planuojamos dvi kryptys: viena - Slaugos magistro programa orientuota į slaugos vadybininkų, mokslininkų, dėstytojų rengimą, kita – Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūra.

Stiprūs tarptautiniai ryšiai Kasmet Universitetas sulaukia vis didesnio užsieniečių susidomėjimo nuolatinėmis – Medicinos ir Odontologijos – studijomis, taip pat nuosekliai ir kryptingai dirbama su mainų programomis. Pasak Medicinos fakulteto Tarptautinių programų ir ryšių prodekanės prof. dr. Vaivos Hendrixson, Medicinos fakultete mainų programose dalyvaujančių studentų skaičiai itin dideli: „Daug mūsų studentų išvažiuoja ir dar daugiau atvažiuoja pas mus, esame tikrai patrauklūs užsienio studentams. Kuo daugiau jaunimas sužino ir pamato užsienio praktikos, tuo platesnį įgyja mąstymą. Be to, jie gerąja patirtimi pasidalina su kolegomis ir dėstytojais. Taip, norinčiųjų įgyti įvairesnės patirties skaičius auga. Medicinos fakultetas jau keletą metų užima lyderiaujančias pozicijas kalbant apie mainų programas Vilniaus universitete.“ Visiškai naujas studentų mainų galimybes atveria pernai tarp Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School (CMS) pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis. „Nuolatinių anglakalbių studentų skaičius nuolat didėja, šiuo metu turime 251 užsienietį. Dvigubai padidinome studentų skaičių odontologijos studijų programoje. Į Medicinos studijas pernai buvo priimti 85 studentai, tiek planuojame priimti ir šiemet. Pagrindinės šalys, iš kurių atvyksta studentai - Vokietija, Iz-

- Per pastaruosius metus stipriai pagerėjo studijų aplinka. Buvo įkurtas Studijų skyrius, efektyviai paskirstytos darbuotojų funkcijos. Tai pajuto ir studentai. Aktyvesni tapo studijų programų komitetai, kurie tobulina programas, peržiūri ir koreguoja jų vykdymą ir studijų tinklelį. Studijų programa kaip gyvas organizmas turi vystytis ir atsiliepti į naujus iššūkius. Labai džiaugiamės dar efektyvesniu bendradarbiavimu su studentų atstovybe. Studentų atstovai įtraukiami visur: į studijų programų komitetus, fakulteto tarybą, įvairias komisijas. Be to, studentai įvairiai skatinami, yra įsteigtos vardinės stipendijos. Turime studentą, kuris laimėjo prezidento Kazio Griniaus vardinę stipendiją, įsteigtą Švietimo ir mokslo ministerijos. Nenuostabu, kad mūsų studentai aktyvūs – į Medicinos fakultetą įstoja labai gerai besimokantys ir visuomeniškai aktyvūs jaunuoliai. Tiek studentų apklausos parodė, tiek ir bendra VU politika yra tokia, kad studentams reikėtų daugiau laiko skirti savarankiškam darbui. Atitinkamai peržiūrėjome studijų programas ir numatėme didesnį savarankiško darbo valandų skaičių. Studentai norėtų kiek galima efektyviau išnaudoti laiką auditorijoje ir turėti laiko savarankiškai darbui. Aišku, dėstytojai turi užtikrinti šio darbo kontrolę. Aktyvus yra studentų mokslinės veiklos tinklas, kur yra studentų mokslinės veiklos grupės. Klinikose, katedrose mūsų studentai rengia mokslinius darbus, aktyviai dalyvauja įvairiose konferencijose.¬ pagrindinės Medicinos fakultete vykdomų podiplominių studijų kryptys. „Rengiame 64 rezidentūros programas, tai – labai daug. Šiuo metu mokosi aštuoni šimtai trys įvairių specialybių rezidentai. Turime 70 klinikinių rezidentūros bazių Lietuvoje. Pagrindinės bazės – Santaros klinikos, Žalgirio klinika, Nacionalinis vėžio institutas. Bazės geros, įranga moderni, personalas kvalifikuotas. Šiuo metu kaip tik vyksta simuliacinių auditorijų atnaujinimas fakultete. Gydytojai rezidentai turi

galimybę atlikti praktiką labai įvairiose vietose, priklausomai nuo ciklo, kuriame mokosi, sudėtingumo. Iki pusės studijų laiko rezidentams leidžiame išvykti į užsienio bazes, labai dažnai pasirenkama vykti į Vokietiją, Skandinavijos šalis, Didžiąją Britaniją. Turime daug partnerių, svetur išvykstama ir naudojant „Erasmus“ mainų programą. Be to, kaip tik prasideda ES remiami gydytojų tobulinimo projektai. Kasmet du trys šimtai rezidentų pristato mokslinius darbus užsienio šalyse. Tai – labai didelis skaičius. Finansavimas profesiniam tobulėjimui ir moksliniam aktyvumui skatinti skiriamas iš Mobilumo fondo. Tai – gera galimybė gydytojų rezidentų tolesnei karjerai. Dalis jų pasirenka doktorantūros studijas, kartais – ir užsienio šalyse“, – pasakojo Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas prof. dr. Vytautas Kasiulevičius.

Prof. dr. Janina Tutkuvienė pabrėžė tris pagrindines fakultete sutelktas mokslo kryptis: žmogaus genomo įvairovė, jos fenotipinė realizacija; žmogaus ir visuomenės sveikata, gyvenimo kokybė ir aplinka; ligų etiopatogenezė, diagnostika, gydymas: fundamentiniai ir klinikiniai tyrimai, inovatyvios technologijos.

„Plėtojame praktiškai visas biomedicinos mokslų šakas. Tikimės, kad dar glaudesnį bendradarbiavimą ir platesnes galimybes tarptautiniams darbams atvers planuojamas statyti didžiulis mokslo centras Santariškėse“, – sako Medicinos fakulteto mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanė prof. dr. Janina Tutkuvienė.

„Kasmet du trys šimtai rezidentų pristato mokslinius darbus užsienio šalyse. Tai – labai didelis skaičius. Finansavimas jų tobulėjimui ir moksliniam aktyvumui skatinti skiriamas iš Mobilumo fondo“, – sako Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas prof. dr. Vytautas Kasiulevičius.

Doktorantūra Medicinos fakulteto mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanės prof. dr. (HP) Janinos Tutkuvienės pastebėjimu, per pastaruosius trejus metus doktorantų skaičius išaugo nuo 100 iki beveik 150. „Šiuo metu turime 146 doktorantus. Nuo praėjusių metų turime teisę ruošti ir odontologijos doktorantus, iki tol turėjome teisę medicinos ir visuomenės sveikatos mokslų kryptims. Daugiau nei 90 procentų mūsų doktorantų laiku baigia ir apsigina disertacijas – maždaug apie 20 kiekvienais metais. Kalbant apie doktorantūros efektyvumo rezultatus, esame tarp lyderių Vilniaus universitete. Pirmiausia tai rodo mūsų doktorantų tinkamą pasirengimą, didelę motyvaciją ir atsakomybę rengiant disertacijas, antra – tai ir didelio vadovų indėlio rezultatas. Pastaraisiais metais ypač plečiamas tarptautinis doktorantų bendradarbiavimas. Mūsų doktorantai nuolat stažuojasi ir bendradarbiauja su įvairių šalių universitetų mokslininkais. Be to, kas dvejus metus mes MF doktorantams ir kitiems jauniesiems mokslininkams organizuojame tarptautines evoliucinės medicinos konferencijas bendrųjų ne tik dalykinėms, bet ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti – čia pranešimus skaito įvairiausių pasaulio šalių kviestiniai lektoriai. Kaip tik birželio mėn. pradžioje bus jau ketvirtoji tokia tarptautinė konferencija. Siekiant tobulinti mokslo ir doktorantūros studijas, plėtoti tarp-

„Plėtojame praktiškai visas biomedicinos mokslų šakas, jų yra per keturiasdešimt. Didžiausiu moksliniu indėliu pastaraisiais metais pasižymėjo kardiologai, odontologai, pediatrai, genetikai, antropologai, radiologai, patologai, pilvo chirurgai, nefrologai ir kitų mokslo šakų mokslininkai. Fakulteto mokslininkai kasmet vykdo daugiau nei 30 biudžetinių mokslo tiriamųjų darbų ir maždaug tiek pat įvairių valstybės programų bei projektų, dalyvauja Europos Komisijos ir kitose tarptautinėse mokslo programose. Per pastarąjį dešimtmetį dalyvauta įvairiose globaliose europinėse programose, praėjusiais metais įvairūs padaliniai pradėjo vykdyti 20 tarptautinių projektų. Be to, VU Medicinos fakultetas nuo 2017 m. pradėjo dalyvauti ir Horizon 2020 projekte “Alliance for Life: Closing Research and Innovation Divide in the European Union (2017-2019)”, kurio tikslas – įvertinti mokslinių tyrimų vykdymo galimybių, infrastruktūros, mokslo rezultatų vertinimo, finansavimo, vadybos ir kitus netolygumus Europos Sąjungos šalyse. 2017 m. turėjome beveik 70 vietinių ir 43 tarptautinius mokslinius renginius. Mokslo srityje bendradarbiaujama su didžiausiais kitų šalių universitetais bei mokslo įstaigomis: Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Olandijos, Danijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Austrijos, Ispanijos, Italijos, taip pat su Japonijos, JAV, Ukrainos. Praėjusias metais beveik trečdaliu išaugo aukšto lygmens tarptautinių publikacijų skaičius, ypač padidėjo straipsnių aukšto citavimo indekso žurnaluose. „Šiandienos aktualija – naujojo Medicinos fakulteto mokslo centro vizijos įgyvendinimas – tai padėtų sparčiau vykdyti daugelį per pastarąjį dešimtmetį užsibrėžtų mokslinės veiklos tikslų, užtikrintų dar glaudesnį tarpdisciplininį bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, padėtų geriau integruoti mokslininkus nuo studento iki emerito“, – kalbėjo prof. dr. Janina Tutkuvienė. ¬


6

Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d. SVEIKA ŠEIMA

Kauno kolegijos Medicinos fakul šimtmetis svarios patirties

Dešimtys tūkstančių absolventų Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, buvusi Kauno aukštesnioji medicinos mokykla, didžiuojasi ilgamete ir istoriškai reikšminga patirtimi. Institucijos veiklos pradžia siekia 1920 metus, kai profesorius akušeris ginekologas Pranas Mažylis organizavo akušerių ir gailestingųjų seserų kursus. Per 98-rius veiklos metus fakultetas dalyvavo ne vienoje švietimo sistemos reformoje, išsiplėtė ir įkūrė šiuolaikiškas laboratorijas. Šiuo metu Medicinos fakultete vykdoma 12 studijų programų. Per visą gyvavimo laikotarpį sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų išsilavinimą įgijo per 33 tūkst. absolventų. Džiugu, kai studijas renkasi daug jaunuolių, sekančių čia įgijusių profesiją tėvų ar senelių pavyzdžiu. Tai rodo, kad Medicinos fakultetu pasitikima, o suteikiamas išsilavinimas atitinka tiek studijuojančiųjų lūkesčius, tiek darbo rinkos poreikius. Ilgalaikių vertybių ugdymas, asmens saviraiškos plėtotė, socialinė atsakomybė yra mūsų bendruomenės skiriamasis bruožas.

Medicinos fakultetas kviečia jaunuolius studijuoti: • Akušerijos, • Bendrosios praktikos slaugos, • Farmakotechnikos, • Biomedicinos diagnostikos, • Radiologijos, • Ergoterapijos, • Kineziterapijos, • Burnos higienos, • Dantų technologijos, • Odontologinės priežiūros, • Kosmetologijos, • Socialinio darbo studijų programose. ¬

„Profesijos pasirinkimas – vienas svarbiausių gyvenimo žingsnių, nuo kurio priklauso jauno žmogaus savigarba, asmeninė ir socialinė savirealizacija, vidinė harmonija. Studijos sveikatos priežiūros ar socialinės apsaugos srityje ne tik suteikia vertingos profesinės ir asmeninės patirties, bet ir įgalina pokyčius socialinėje aplinkoje. Ilgalaikių vertybių ugdymas, asmens saviraiškos plėtotė, socialinė atsakomybė yra mūsų bendruomenės skiriamasis bruožas, o žinių, požiūrių ir profesinės patirties mainai – viena didžiausių mūsų fakulteto stiprybių ir vertybių“, – sako vienos pirmau„Džiugu, kai studijas renkasi jančių aukštųjų mokyklų Medicinos fakulteto dekanas gydytojas Julius Dovydaitis.

daug jaunuolių, sekančių čia įgijusių profesiją tėvų ar Studijos trunka 3 metus, senelių pavyzdžiu. Tai rodo, o Akušerijos, Bendrosios praktikos slaugos studijų kad Medicinos fakultetu programų trukmė – 3,5 metų. pasitikima, o suteikiamas Sėkmingai baigusiems studijas, suteikiaišsilavinimas atitinka tiek mas profesinio bakalauro laipsnis, o studijuojančiųjų lūkesčius, tarptautinį pripažinimą turinčios profetiek darbo rinkos poreikius. sinės kvalifikacijos atveria laisvo judėjimo ir įsidarbinimo galimybes Europoje. Ilgalaikių vertybių ugdymas, asmens saviraiškos plėtotė, Perduoda ir žinias, ir vertybes „Žinių, požiūrių ir profesinės pasocialinė atsakomybė yra tirties mainai – viena didžiausių mūmūsų bendruomenės sų fakulteto stiprybių ir vertybių. Džiugina studijas fakultete pasirinkuskiriamasis bruožas“, – sako fakulteto dekanas gydytojas Julius Dovydaitis.

sių jaunuolių apsisprendimas, motyvacija ir branda, jų aktyvus dalyvavimas akademinėje bei savanoriškoje veikloje, siekis įgyti vertingos profe-

sinės ir asmeninės patirties“, – sako dekanas J.Dovydaitis.

Fakultete kasmet studijuoja apie 1800 studentų, o dirba per 180 dėstytojų, turinčių aukščiausią kvalifikaciją bei dirbančių praktinį darbą. Studijose teorija siejama su praktika – įgūdžiai įgyjami specializuotuose kabinetuose ir laboratorijose, realiose profesinės veiklos darbo vietose. „Kokybiškoms studijoms pasitelkiamos įvairios edukacinės aplinkos ir veiklos. Studentai ir dėstytojai jungiasi į savanoriškos pagalbos, sveikatos išsaugojimo ir mokymo grupes, vyksta į vaikų globos institucijas, dienos centrus, švietimo įstaigas, bendruomenes“, – pastebi fakulteto

prodekanė dr. Eglė Stasiūnaitienė. Pasak vadovo praktiniam mokymui Donato Gužausko, profesiniams praktiniams įgūdžiams plėtoti studentams praktikas siūloma atlikti daugiau nei 200 Lietuvos asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų: „Mokymasis realioje darbo vietoje, dalyvavimas patyrusių profesionalų veikloje sudaro sąlygas studentui ugdyti profesinius gebėjimus. Fakultetas yra įteisinęs praktikos stebėsenos procedūras, kurios leidžia geriau pažinti priimančias organizacijas ir užtikrinti praktikos kokybę.“ Dėstytojai studentams perteikia ne tik profesines žinias, bet ir gyvenimo patirtį, vertybines nuostatas. „Diskutuodami, dirbdami individualiai ir grupėse įgyjame patirties, identifikuojame savo vertybes, ap-


7

SVEIKA ŠEIMA Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d.

ltetas: jau beveik

žoles, ligonių slaugos, higienos ir kosmetikos priemones bei kitas vaistinių prekes, vaistinius preparatus pagal receptus, suteikia informaciją gyventojams apie vaistų vartojimą ir saugojimą namuose. varankiškumą, parenka technines priemones, propaguoja ir moko sveikos gyvensenos, užtikrina optimalią gyvenimo kokybę, padeda pacientui atkurti darbinius ir kūrybinius įgūdžius. Kineziterapeutas tiria asmens funkcinę būklę ir vertina savarankiškumą, parenka technines priemones, stiprina ir palaiko sveikatą judesiu bei fiziniu poveikiu. Katedros vedėja Milda Gintilienė sako, jog studijos reikalauja kantrybės, užsispyrimo, motyvacijos, daug individualaus praktikavimo bei bendražmogiškų vertybių.

Biomedicinos diagnostika, Radiologija Pasak katedros vedėjos Ingridos Viliušienės, biomedicinos diagnostikos studijų programos tikslas – parengti technologus, gebančius atlikti biomedicinos (hematologinius, mikrobiologinius, biocheminius, genetinius, citologinius, histologinius, toksikologinius, serologinius ir kt.), aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, maisto ir kt.) laboratorinius ir taikomuosius tyrimus.

“ mąstome, ką reiškia būti geru specialistu“, – sako fakulteto studentų atstovybės pirmininkas, II kurso Farmakotechnikos studijų programos studentas Paulius Budrevičius.

Atveria vis naujas galimybes Fakultetas kryptingai stiprina tarptautinį bendradarbiavimą ir ilgalaikę partnerystę. 2017 metais pagal mainų programas į užsienio šalis išvyko 70 Medicinos fakulteto studentų, o dalinėms studijoms ir profesinės veiklos praktikoms iš 7 Europos Sąjungos šalių atvyko 51 studentas. „Šiuo metu siūloma daugiau kaip 50 užsienio šalių institucijų, kuriose mūsų studentai gali atlikti profesinės veiklos praktikas ar studijuoti. Naujų galimybių nuolat ieškoma“, – pasakoja fakulteto tarptautinių projektų koordinatorė Vytautė Giedraitienė. Tęstinių studijų skyriaus vedėja Rasa Juozapavičienė pabrėžia, kad su savąja Alma Mater absolventų ryšys nenutrūksta: jie sugrįžta į kvalifikacijos tobulinimo kursus, dalyvauja neformaliojo švietimo programose, stažuotėse, konferencijose.

Medicinos fakultetas kviečia jaunuolius studijuoti šiose studijų programose: Akušerija, Bendrosios praktikos slauga Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą. Visuomenei sparčiai senstant, darbingų žmonių mažėja, todėl sveikatos priežiūra ir slauga tampa vis aktualesnės. Bendrosios praktikos slaugytojas teikia slaugos paslaugas visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įvairaus amžiaus sveikiems ir sergantiems asmenims, neįgaliesiems, laikantis holistinių nuostatų, ugdo pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius. Akušerio profesija yra labai svarbi sveikatos priežiūros apsaugos sistemos dalis, kuri atsakinga už motinos ir vaiko sveikatos rezultatus. Akušerinė priežiūra apima moters

ir naujagimio sveikatos priežiūrą, profilaktiką ir konsultavimą visais sveikatos išsaugojimo klausimais. Katedros vedėjos Vilmos Rastenienės nuomone, slaugytojai ir akušeriai – tai savarankiški specialistai, lygiaverčiai asmens sveikatos priežiūros profesionalų komandos nariai, sudarantys gausiausią sveikatos priežiūros specialistų grupę visame pasaulyje. Šiuolaikinis slaugytojas ir akušeris įgauna vis daugiau savarankiškumo, atsakomybės, kompetencijų, todėl studijų programos yra itin populiarios ir perspektyvios. Fakultete sėkmingai vykdomos Bendrosios praktikos slaugos studijos anglų kalba, vykdoma jungtinė studijų programa su Suomijos Mikkeli Taikomųjų tyrimų universitetu.

Ergoterapija, Kineziterapija Reabilitacija – tai kompleksinis medicininių, socialinių, pedagoginių ir profesinių priemonių naudojimas, siekiant maksimalaus reabilituojamo asmens fizinio, psichologinio bei socialinio savarankiškumo. Ergoterapeutas vertina, koreguoja asmens funkcinę būklę ir sa-

Burnos higiena, Dantų technologija, Odontologinė priežiūra Naudojant šiuolaikines technologijas ir edukacines aplinkas rengiami burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai ir dantų technikai. Katedros vedėja Daiva Mačiulienė pabrėžia, kad burnos higienistai, dirbdami su diagnostine odontologijos įranga, įrengimais, instrumentais ir medžiagomis, savarankiškai teikia kokybiškas ir saugias burnos priežiūros paslaugas, konsultuoja pacientą.

„Dėstytojai studentams perteikia ne tik profesines žinias, bet ir gyvenimo patirtį, vertybines nuostatas. Diskutuodami, dirbdami individualiai ir grupėse įgyjame patirties, identifikuojame savo vertybes, apmąstome, ką reiškia būti geru specialistu“, – sako fakulteto studentų atstovybės pirmininkas, II kurso Farmakotechnikos studijų programos studentas Paulius Budrevičius.

„Profesiniams praktiniams įgūdžiams plėtoti studentams praktikas siūloma atlikti dauGydytojo odontologo padėjėjai giau nei 200 Lietuvos asmens standartizuotai vertina burnos sveisveikatos priežiūros ir socialinių katos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį, asispaslaugų įstaigų. Mokymasis tuodami įvairių specializacijų gydyrealioje darbo vietoje, dalyvavi- tojams odontologams atlieka įvairias odontologines procedūras. mas patyrusių profesionalų Dantų technikai gamina išimaveikloje sudaro sąlygas studen- muosius, neišimamuosius, lankinius dantų protezus ir ortodontinius apatui ugdytis profesinius ratus, organizuoja dantų protezų gaminimo laboratorijos veiklą. Tai pergebėjimus. Fakultetas yra spektyvios specialybės, nes mokslas įteisinęs praktikos stebėsenos sparčiai žengia į priekį, keičiasi poprocedūras, kurios leidžia geriau žiūris į bioinžineriją, molekulinius kasdien tenka spręsti sudėpažinti priimančias organizaci- metodus, tingesnes su visapusiška žmogaus sveikata susijusias situacijas. jas ir užtikrinti praktikos kokybę“, Kosmetologija – sako vadovas praktiniam mokymui Donatas Gužauskas.

Radiologijos technologas savarankiškai dirba su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, atlieka medicinines radiologines diagnostines ir gydomąsias procedūras.

Farmakotechnika Farmakotechnikos katedros vedėjos Danguolės Grūnovienės nuomone, vaistininko padėjėjo – farmakotechniko vaidmuo tampa vis svarbesnis, nes žmogus, atėjęs į vaistinę, tikisi įsigyti ne tik vaistą, bet ir gauti visapusišką, kokybišką farmacinę paslaugą. Farmakotechnikos studijas baigę absolventai dirba visuomenės, visuomenės gamybinėse, ligoninių, ligoninių gamybinėse, universitetų vaistinėse, parduoda vaistinius preparatus pagal receptus, nereceptinius vaistinius preparatus ir vaista-

Kosmetologijos studijų programos absolventai geba taikyti šiuolaikines kosmetologines priemones ir įrangą, savarankiškai teikiant kokybiškas ir saugias kosmetologines paslaugas. Katedros vedėjos Žanetos Mickienės pastebėjimu, kosmetologinės priemonės ir procedūros yra aktualios odos bei viso kūno kokybiškai priežiūrai, sveikatos palaikymui. Dalyvaujant įvairiose socialinėse akcijose formuojamas požiūris, kad kosmetologija turi tapti kultūros dalimi įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėms.

Socialinis darbas Socialinio darbo paskirtis – padėti socialinio funkcionavimo sunkumų turintiems asmenims, grupėms ir bendruomenėms pagerinti santykius su visuomene. Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine formomis. Katedros vedėja Virginija Kondratavičienė teigia, kad šios programos dėstytojai padeda studentui pažinti ir auginti save kaip asmenybę, identifikuoti kaip profesionalą. ¬


8

Nr. 13 (1263) 2018 kovo 29 - balandžio 4 d. SVEIKA ŠEIMA

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto stiprybė - platus bendradarbiavimo tinklas Kitąmet dvidešimtmetį minėsiantis Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas (KU SvMF) – vienas moderniausių, pažangiausių ir nuolat augančių padalinių uostamiesčio universitete. Tai – pirmasis fakultetas šalyje, pasiūlęs pasaulyje populiarėjančias integruotas sveikatos mokslų studijas, į vieną bendrą tikslą sujungusias biomedicinos bei socialinius mokslus. Sveikatos mokslų fakulteto stiprybė – platus bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, rekreacijos ir turizmo sektoriaus įstaigomis bei įmonėmis tinklas. Nuolat plėsdamas veiklas, fakultetas studentams suteikia ne tik puikias mokymosi, praktinių užsiėmimų galimybes, bet ir įtraukia į įvairias mokslines tiriamąsias bei projektines veiklas. Šiuolaikiniai sveikatos moksliniai ty-

KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas:

- Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas visuomet koja kojon žengia kartu su naujausiomis technologijo-

mis. Čia dirba puikūs dėstytojai, savo srities ekspertai, kurie paruošia aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Studentai dirba su naujausiomis programinėmis įrangomis. Į akademinę bendruomenę integruojami ir užsienio studentai, specialiai jiems pritaikomos paskaitos, sukuriamos galimybės atlikti praktiką. Fakulteto bendruomenė ne tik aktyviai palaiko studentų veiklą, bet neretai ir patys į ją įsitraukia. Didžiuojuosi studijuodama Sveikatos mokslų fakultete. ¬

rimai ir jų integracija į sveikatos priežiūros socialines įstaigas bei verslą sudaro Sveikatos mokslų fakulteto studijų proceso pagrindą. Katedros orientuojasi į visuomenės poreikius, rin-

kos iššūkius ir ateities perspektyvas, akcentuodamos visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos, rekreacijos ir turizmo, socialinio darbo, medicinos technologijų plėtrą. ¬

Sveikatos mokslų fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė Gustė Noreikytė:

- Studentai turi puikias sąlygas naudotis mūsų fakulteto bibliotekos ištekliais, galime pasiūlyti nemažą skaičių prenumeruojamų pasaulyje žinomų elektroninių duomenų bazių. Sveikatos mokslų fakultete nuolat vyksta kompleksinių tarpdisciplininių tyrimų visuomenės sveikatos, socialinės gerovės ir visuomenės darnos mokslinė plėtra, fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi skatinimas bei studijų programų pildymas naujausiomis mokslo bei praktikos žiniomis. Fakultetą sudaro aštuonios katedros: Slaugos, Visuomenės sveikatos, Reabilitaci-

jos, Rekreacijos ir turizmo, Socialinio darbo, Kūno kultūros, Medicinos technologijų ir Holistinės medicinos. Būsimieji studentai gali rinktis šias bakalauro studijų programas: visuomenės sveikatos, kineziterapijos, slaugos (su kosmetologijos specializacija), socialinio darbo (su socialinio darbo bendruomenėje ir socialinio darbo sveikatos priežiūroje specializacijomis), rekreacijos ir turizmo, radiologijos studijas, taip pat kūno kultūros ir sporto pedagogiką (su judesio terapijos specializacija). Jaunieji medicinos specialistai turi galimybę studijuoti ir magistrantūros studijų programose: Papildomosios ir alternatyviosios medicinos, Visuomenės sveikatos ugdymo, Rekreacijos ir turizmo vadybos, Socialinio darbo, Slaugos, Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos, Tarptautinės turizmo renginių vadybos. Pastaroji magistrantūros studijų programa vykdoma kartu su Latvijos Vidzemės aukštąja mokykla. ¬

Svarbu: Baigus studijas galimybės įsidarbinti pagal specialybę dėl išskirtinės Klaipėdos universiteto geografinės padėties yra didelės. Jūros ir jos poreikio suformuotas klimatas bei gamta sukūrė čia išskirtines poilsio ir sveikatos susigrąžinimo sąlygas, todėl Vakarų Lietu-

vos regione sutelkta nemažai šalies gyventojų rekreacijos ir reabilitacijos išteklių, puikiai išplėtota sveikatos apsaugos infrastruktūra. Tai leidžia aktyviai plėtoti poilsio ir sveikatos stiprinimo veiklą, kuriai reikia nemažai aukštos kvalifikacijos specialistų. ¬

Šiaulių universitete – unikalios sveikatos, gyvybės ir socialinės gerovės studijos Gyvenimo kokybės samprata neabejotinai susijusi su žmogaus fizine sveikata ir subalansuota emocine savijauta. Šie aspektai šiandienos visuomenėje yra itin aktualūs. Neatsitiktinai sveikatos ir socialinės gerovės mokslų studijoms Šiaulių universitete skiriama daug dėmesio. Šių sričių studijų programos rengia kompetentingus specialistus, kurie geba gerinti žmogaus fizinę ir psichinę sveikatą, dirbti su skirtingo intelekto, gebėjimų, raidos sutrikimų turinčiais žmonėmis.

Šiaulių universiteto dėmesys visuomenės sveikos gyvensenos įpročių ugdymui atliepia 2016–2023 m. šalies visuomenės sveikatos plėtros programos strategiją ir šviečiamąją veiklą. Studijos šiose mokslo srityse – tai puikus pasirinkimas norintiesiems rūpintis žmonėmis, gebėti analizuoti ir gerinti kitų fizinę, emocinę gerovę. Taip pat tiems, kurie ieško unikalios profesinės veiklos sveikatos, ugdymo mokslų srityse ir mato savo ateitį ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose ir nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančiose organizacijose. Studentai žinias ir kompetencijas gilina ir tobulina inovatyviuose Šiaulių universiteto studijų ir tyrimų centruose bei laboratorijose – Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centre, kuris plėtoja unikalias terapines programas pagalbai su žirgais, ar sensoriniame kambaryje bei kituose. ¬

Daugiau informacijos apie sveikatos, gyvybės ir socialinės gerovės studijas Šiaulių universitete – interneto svetainėje www.su.lt

Komentarai Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė: - Šiaulių universitete vykdomos sveikatos mokslų studijų programos sulaukia vis daugiau susidomėjimo, populiarumo. Baigę Visuomenės sveikatos studijų programą absolventai tampa perspektyvūs specialistai, kurie geba dirbti su labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių žmonėmis. Daug dėmesio skiriama sveikatos mokymui, ugdymui ir sveikatos sutrikimų prevencijai. Kineziterapeutai įsidarbina sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, taip pat institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, užsiima privačia praktika. Artimiausiu dešimtmečiu kineziterapijos specialistų poreikis didės dėl tikslinių rinkų (medicinos ir medicininio SPA turizmo srityje) augimo. Šių studijų programų absolventai įgyja sveikatos mokslų bakalauro laipsnį. ¬

Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė: - Baigę unikalią ketverių metų nuolatinę studijų programą „Specialioji pedagogika ir logopedija“ absolventai yra pasirengę ugdyti vaikus, dėl įvairių negalių ar sutrikimų turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, dirbti specialistų komandose, konsultuoti šeimas, mokytojus ir kitus specialistus. Studijose taikomi inovatyvūs probleminio mokymosi, kooperuotų studijų metodai, e. technologijomis grįstas mokymas. Apie devyniasdešimt procentų baigusiųjų studijas sėkmingai įsidarbina specialiaisiais pedagogais ir logopedais ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigose. ¬

Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro direktorė Agnė Savenkovienė: - Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras (SHSC) teikia aukšto lygio hipoterapijos, fizinės ir funkcinės diagnostikos, kineziterapijos bei logopedijos paslaugas, vykdo visuomenės plėtrai svarbius ilgalaikius tarpdisciplininius biomedicinos ir socialinių mokslų krypčių taikomuosius tyrimus ir projektus. SHSC specialistai atlieka ilgalaikius hipoterapijos poveikio kompleksinę negalią turinčių vaikų psichomotorinei raidai, komą patyrusių asmenų biosocialinių funkcijų ir liemens raumenų funkciniams pokyčiams tyrimus, vykdo biosocialinės integracijos programas vaikams ir suaugusiems, turintiems kompleksinę negalią, sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocinius išgyvenimus, kt. SHSC veiklos šerdis – hipoterapija. Individualias psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugas žirgų pagalba teikia kvalifikuotų specialistų komanda, kurią sudaro kineziterapeutė, ergoterapeutė, specialioji pedagogė ir vienintelė Lietuvoje licencijuota hipoterapeutė. ¬

Alma Mater 2018  

Savaitraščio „Lietuvos sveikata“ priedas, parengtas bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, valstybės institucijomis.

Alma Mater 2018  

Savaitraščio „Lietuvos sveikata“ priedas, parengtas bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, valstybės institucijomis.

Advertisement