__MAIN_TEXT__

Page 14

U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PYDVDULRG

3DUGXRWXYzVĂ„6W FNJXWÂłVDYLQLQNzV QXRWUNDLUzMH JDPWjVDXJRSUHNHVSLOVW\GDPRVWLNÂ’VWLNOLQLXVLQGXVNXULXRVDWVLQHĂ…DODQN\WRMDL265RVHQNUDQ]DVĂ…LXNĂ…OLĂ˜DWVLNUDWRNXUGDPDVORJRWLSXV

6OĂ&#x;KIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;MOKOĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;TER¸Ă&#x;IANTĂ&#x;GAMĂ&#x;TOS .DLSÂ’PDQRPDDSVLODQN\WLSDUGXRWXYzMHEHWLĂ…MRV QHLĂ…VLQHĂ…WLQzYLHQRVĂ…LXNĂ…OzV"+DPEXUJHÂ’VLNĂ‘UXVL SDUGXRWXYzMDXSDWHLNzDWVDN\Pj0LHVWHJ\YHQDLU GDXJLDXMDXQXROLĂ˜NĂ‘U\EDNRYRMDQmLĂ˜VXĂ…ODPĂ…WX A s t a B O RU S E V I ÄŒI ĹŞ T Ä– Specialiai LR, Hamburgas

Rodos, ekologinio gyvenimo pavyzdĹžiais vokieÄ?iai turÄ—tĹł tik didĹžiuotis: rĹŤĹĄiuojamos ĹĄiukĹĄlÄ—s, tara grÄ…Ĺžinama ÄŻ parduotuves, o tai, kas netinka perdirbti ar atiduoti ÄŻ kompostÄ…, sudeginama. Bet iĹĄmetamĹł ĹĄiukĹĄliĹł kiekiu vokietis pralenkia vidutinÄŻ europietÄŻ – kiekvienas kasmet iĹĄmeta apie 614 kilogramĹł ĹĄlamĹĄto. Nors Vokietijos gyventojai ir taip kone pavyzdingai rĹŤĹĄiuoja ĹĄiukĹĄles, kai kurie vokieÄ?iai nutarÄ— dar labiau pasistengti. Ĺ alyje populiarÄ—ja parduotuvÄ—s, kuriose prekÄ—s parduodamos be pakuoÄ?iĹł, o menininkai ĹĄiukĹĄles prikelia naujam gyvenimui. !PĂ&#x;SIĂ&#x;PERĂ&#x;KAĂ&#x;BEĂ&#x;PAĂ&#x;KUOĂ&#x;jIĂ‹

Vakariniame Hamburgo rajone prieĹĄ didelÄ™ maisto prekiĹł parduotuvÄ™ prieĹĄ kelias savaites duris atvÄ—rÄ— nedidelÄ— jos konkurentÄ—.

„PakÄ—lÄ™s ĹĄiukĹĄlÄ™ pastebÄ—jau praeiviĹł Ĺžvilgsnius. JĹł akyse maÄ?iau nuostabÄ…: kodÄ—l tvarkingai apsirengÄ™s Ĺžmogus renka ĹĄiukĹĄles?“ 65RVHQNUDQ]DV

ParduotuvÄ— „StĂźckgut“ atidarymo dienÄ… buvo sausakimĹĄa. ParduotuvÄ—s savininkai skubÄ—jo atsakinÄ—ti ÄŻ ĹžurnalistĹł klausimus ir aptarnauti suguŞėjusiĹł pirkÄ—jĹł. VÄ—liau jie prisipaĹžino, kad tokio susidomÄ—jimo tikrai nesitikÄ—jo. Bet neÄŻprastÄ… parduotuvÄ™ ÄŻkĹŤrusi komanda dĹžiĹŤgavo. Mat toks ir buvo jĹł tikslas – ÄŻrodyti, kad prekes galima ÄŻsigyti be pakuoÄ?iĹł. Tai kol kas vienintelÄ— tokia parduotuvÄ— ĹĄiame Vokietijos didmiestyje, pardavinÄ—janti prekes tiktaitiems, kurie atsineĹĄa savo tarÄ…. Visoje ĹĄalyje tokiĹł parduotuviĹł – apie 30. Visko po nedaug ir tai, kas svar-

biausia kasdieniams poreikiams patenkinti, – tokiu principu vadovaudamiesi parduotuvÄ—s „StĂźckgut“ ĹĄeimininkai atrinko prekes. Ĺ iek tiek darĹžoviĹł ir vaisiĹł. ÄŒia nerasi egzotiĹĄkĹł gÄ—rimĹł – parduodami tik pagaminti ĹĄiame regione, todÄ—l ÄŻsigyti galima tik obuoliĹł ir kriauĹĄiĹł sulÄ?iĹł. 4URĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;SUĂ&#x;SIKĂ&#x;RAUĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KI

ÄŒia pirkÄ—jams siĹŤlomos ir tokios birios ar skystos prekÄ—s kaip actas, aliejus, dĹžiovinti vaisiai, ĹĄokoladas, grĹŤdiniai produktai, sausi pusryÄ?iai. „Vis dÄ—lto labiausiai jie dĹžiaugiasi galÄ—dami ÄŻsigyti higienos priemoniĹł be pakuotÄ—s: skalbimo milteliĹł, indĹł ploviklio, ĹĄampĹŤno ar net dantĹł pastos“, – pasakoja viena parduotuvÄ—s savininkiĹł Sonja Schelbach. KokiÄ… ĹžmonÄ—s atsineĹĄ tarÄ…, savininkams nesvarbu. Bet jei kas nors pamirĹĄ talpyklÄ… pasiimti iĹĄ namĹł, jÄ… galimÄ… ÄŻsigyti vietoje. Ĺ˝inoma, ne plastikinÄŻ indelÄŻ – tik stiklinÄŻ indÄ… arba drobinÄŻ maiĹĄelÄŻ. KitokiĹł pakavimo variantĹł parduotuvÄ— nesiĹŤlo. TurtĹł susikrauti S.Schelbach ir jos bendraĹžygiai nesitiki. O ir su didĹžiosiomis maisto prekiĹł parduotuvÄ—mis varĹžytis jiems nepavyks. Tai kodÄ—l jie tai daro? „MĹŤsĹł komandai uĹžkliĹŤva masinis visĹł prekiĹł pakavimas. GrÄŻĹžti namo, iĹĄkrauni pirkinius ir ĹžiĹŤrÄ—k, ĹĄiukĹĄliĹł dėŞė pilna vien pakuoÄ?iĹł, – pasipiktinusi pasakojo S.Schelbach. – Kito pasirinkimo netgi nÄ—ra. O juk bĹŤtent taip kaupiasi ĹĄiukĹĄlÄ—s, taip iĹĄnaudojami daugybÄ— energijos. Pakuotes reikia pagaminti, transportuoti, kai ĹĄios atsiduria ĹĄiukĹĄliĹł dėŞėje, reikia jas iĹĄveĹžti, o tuomet – sunaikinti.“ PaĹĄnekovÄ— sutinka, kad visiĹĄkai pakuoÄ?iĹł atsisakyti neÄŻmanoma. TaÄ?iau jei pavyks tokiu judÄ—jimu sumaĹžinti jĹł kiekÄŻ, bus didelis laimÄ—jimas. Kas Ĺžino, gal ir didieji maisto prekiĹł tinklai pradÄ—s lygiuotis ÄŻ ĹĄios iniciatyvos ĹĄalininkus. Kol pakuoÄ?iĹł atsisakiusios parduotuvÄ—s dar tik ruoĹĄÄ—si atverti

duris, kitame Hamburgo gale atsirado projektas, kvieÄ?iantis atkreipti dÄ—mesÄŻ ÄŻ didĹžiulius ĹĄiukĹĄliĹł kiekius. 31 metĹł Sonke Rosenkranzas ilgai ieĹĄkojo idÄ—jos savo naujam verslui. Jam buvo svarbu, kad ĹĄi idÄ—ja bĹŤtĹł naudinga ir kitiems. .USĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;PRAEIĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;Ă€VILGSĂ&#x;NIAI

Anksti prabusti kartais verta. Bent jau taip teigia hamburgietis, kuriam mintis iĹĄ ĹĄiukĹĄliĹł gaminti firmĹł logotipus kilo vos pabudus. TÄ… patÄŻ rytÄ… iĹĄÄ—jÄ™s nusipirkti duonos ÄŻ artimiausiÄ… kepyklÄ—lÄ™, jis rado pirmÄ…sias ĹĄiukĹĄles, tinkanÄ?ias logotipo gamybai. Be to, jÄŻ nustebino aplinkiniĹł reakcija. „PakÄ—lÄ™s ĹĄiukĹĄlÄ™ pastebÄ—jau keistus praeiviĹł Ĺžvilgsnius. JĹł akyse maÄ?iau nuostabÄ…: kodÄ—l tvarkingai apsirengÄ™s Ĺžmogus renka ĹĄiukĹĄles? Artrodo, kad beveik tapo norma: jei Ĺžmogus, laukiantis autobuso, numeta ĹĄiukĹĄlÄ™ ant ĹžemÄ—s, tai normalu, o jei jÄ… pakelia, jÄŻ keistai nuĹžvelgia“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo vyras. Kartais S.Rosenkranzas girdi jo gaminamus firmĹł logotipus vadinant meno kĹŤriniais. TaÄ?iau su tuo jis nesutinka. „AĹĄ ne menininkas, aĹĄ – logotipĹł iĹĄ ĹĄiukĹĄliĹł kĹŤrÄ—jas“, – sako hamburgietis, kol kas vienintelis visame pasaulyje siĹŤlantis tokius produktus. Jo projektas taip ir vadinasi – „ŠiukĹĄlÄ—s uĹž pinigus“ („Trash for Cash“). .OĂ&#x;RwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;Â?KĂ&#x;VwPĂ&#x;TIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIUS

IĹĄ tiesĹł, jaunam verslininkui tai – paranki idÄ—ja. MedĹžiagos, reikalingos logotipams sukurti, hamburgieÄ?iui nieko nekainuoja – jos tiesiog mÄ—tosi gatvÄ—je. „Renku ĹĄiukĹĄles, kurios greitai nesuyra. Tai plastikas, aliuminis, ĹĄiaudeliai, kamĹĄteliai, vienkartiniĹł kavos puodeliĹł dangteliai, ĹžiebtuvÄ—liai“, – medĹžiagas vardijo S.Rosenkranzas. Kol kas verslininkas visa tai teigia besineĹĄantis ÄŻ namus. Bet ĹĄyptelÄ—jÄ™s skuba pridurti: „Tik nemanykite, kad mano namai dÄ—l to panaĹĄĹŤs ÄŻ ĹĄiukĹĄlynÄ…. To neleistĹł mano suĹžadÄ—tinÄ—.“ GatvÄ—je surinktÄ… turtÄ… verslininkas kruopĹĄÄ?iai iĹĄplauna, surĹŤĹĄiuoja pagal spalvas, o kai ateina uĹžsakymas, paruoĹĄtÄ… medĹžiagÄ… panaudoja.

,Ă…DWOLHNĂ˜SRUWUHWXVGzOLRMDQWLVPHQLQLQNDVVYDMRMDÂ’GDUELQWLLUSDEzJzOLXV

6OKIETIJOJEĂ&#x;I¸Ă&#x;ATĂ&#x;LIEĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;I¸KYLAĂ&#x;NETĂ&#x;PAĂ&#x;MINKĂ&#x;LAI â– ,OJjODLNjUĂ‘Ă…LDYLPRLUDSOLQNR VDXJRVPDGDVGLNWDYXVL 9RNLHWLMDSDVWDUXRMXPHWX WLNUDLWXULNXUSDVLWHPSWL'zO WRNDOWLLUYHUVOLQLQNDLNXULH JDPWRVQHĂ?DORMDQmLjSURGXN FLMjNHLmLDWRNLDLĂ…NXULRV JDOLPDGDXJLDXSDVLSHOQ\WL â–  9LVGDĂ?QLDXYDQGXRSDUGXR GDPDVSLJHVQLXRVHEHW SHUGLUEWLQHWLQNDQmLXRVH SODVWLNLQLXRVHEXWHOLXNXRVH 3RN\WLVVWHELQDSULHĂ… PHWXVDWVLUDGXVGHSR]LWR VLVWHPDLSURFYDQGHQV EXWHOLĂ˜EXYRWLQNDPLSHUGLUE WLRGDEDUWRNLRVWDURV SUHN\ERVFHQWUXRVHÂąYRV SURF/DLPHLSHUQDLLPWDVL GDXJLDXĂ?LQJVQLĂ˜NDGEĂ‘WĂ˜ VXPDĂ?LQWDVSODVWLNLQLĂ˜ PDLĂ…HOLĂ˜QDXGRMLPDV8Ă?MXRV SUHN\ERVFHQWUDLSUDĂ…R XĂ?PRNHVmLRRNDLNXULHWLQNODL MĂ˜LĂ…YLVRDWVLVDNz â–  .DGLUNDLSYLVNDVY\NWĂ˜GDEDU SUDHLW\MHYRNLHmLDLYLVWLHN Ă…LXNĂ…OLQRNXUNDVGDXJLDX 7LHPVODLNDPVDWPLQWL9DNDUĂ˜ 9RNLHWLMRMHQHWLĂ…NLORSDPLQN ODVWDLSSDWSDJDPLQWDVLĂ…

Prie vieno logotipo paĹĄnekovas palinksta visai dienai. Galutinis variantas matomas po maĹždaug 12 valandĹł darbo. Tiesa, S.Rosenkranzas gausiais uĹžsakymais pasigirti dar negali. TaÄ?iau jis tikisi, kad jĹł padaugÄ—s, mat susidomÄ—jimas jo projektu – didelis. Labiausiai vokietis norÄ—tĹł, kad „Trash for Cash“ pavyktĹł sukur-

Ă…LXNĂ…OLĂ˜$QWNDOQDNDV\ERV SUDPRQzVDWOLHNĂ˜NDOQR(VHQH VWRYL5LFKDUGR6HUURVVNXOSWĂ‘UD Ă„3ORNĂ…Wz5Ă‘UXLÂł Ă„%UDPPHI U GDV5XKUJHELHWÂł  QXRWU 9L GXU\MHODXNĂ˜LĂ…NLOÂ?VPHW URDXNĂ…mLRNĂ‘ULQ\VSULPHQD NDGDLVHNOHVWzMXVLjWDmLDX DSOLQNjWHUĂ…XVLjNDOQDNDV\ ERVSUDPRQÂ?

ti darbo vietas. Tuomet jis ÄŻdarbintĹł jaunus pabÄ—gÄ—lius, kuriems susirasti darbÄ… nÄ—ra lengva. Mat su keliais iĹĄ jĹł jam jau teko dirbti. DideliĹł uĹžmojĹł S.Rosenkranzo sÄ…raĹĄe – ne vienas: „Jeigu ÄŻ ĹĄiukĹĄliĹł problematikÄ… pavyktĹł atkreipti dÄ—mesÄŻ ir tose ĹĄalyse, kur ĹĄiukĹĄlÄ—s voliojasi ant gatvÄ—s, vienas iĹĄ tikslĹł bĹŤtĹł pasiektas. TaÄ?iau kol kas tik ateities planai.“

Profile for Lietuvos Rytas

Lietuvos rytas  

2017 02 18

Lietuvos rytas  

2017 02 18