Page 1

2011/12 m. Lietuvos vaikų 7x7 (2001 m. gim.) Vilniaus regiono futbolo čempionato I ir II ratų TVARKARAŠTIS

I pogrupis 1. 2. 3. 4. 5.

II pogrupis

Vilniaus FM – 1 Vilniaus FM – 2 Vilniaus FA „Ţalgirietis“ Sostinės FM „Ţaibas“ Ukmergės SC

1. 2. 3. 4. 5.

Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Vilniaus FM „Ateitis - 2“ Vilniaus BFA Vilniaus FK „Granitas“ Utenos KKSC

I turas I pogrupis Rugsėjo mėn. 15 d. (ketvirtadienis) Ukmergė (Ukmergės SC aikštė) 1. 15.00 val. Vilniaus FM – 2 2. 15.00 val. Vilniaus FA „Žalgirietis“ 3. 16.00 val. Ukmegės SC 4. 16.00 val. Vilniaus FM – 2

– – – –

Ukmergės SC Sostinės FM „Žaibas“ Vilniaus FM – 1 Vilniaus FA „Žalgirietis“

– – – –

Utenos KKSC Vilniaus FK „Granitas“ Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Vilniaus BFA

– – – –

Sostinės FM „Žaibas“ Vilniaus FA „Žalgirietis“ Vilniaus FM – 1 Vilniaus FM – 2

– – – –

Vilniaus FK „Granitas“ Vilniaus BFA Vilniaus FM „Ateitis – 1“ Vilniaus FM „Ateitis – 2“

I turas II pogrupis Rugsėjo mėn. 15 d. (ketvirtadienis) Utena (Utenos SKKSC aikštė) 1. 15.00 val. Vilniaus FM „Ateitis – 2“ 2. 15.00 val. Vilniaus BFA 3. 16.00 val. Utenos KKSC 4. 16.00 val. Vilniaus FM „Ateitis – 2“ II turas I pogrupis Rugsėjo mėn. 22 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Sostinės FM „Ţaibas“ aikštė) 5. 15.00 val. Vilniaus FM – 1 6. 15.00 val. Ukmergės SC 7. 16.00 val. Vilniaus FA „Žalgirietis“ 8. 16.00 val. Sostinės FM „Žaibas“ II turas II pogrupis Rugsėjo mėn. 22 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FK „Granitas“ aikštė) 5. 6. 7. 8.

15.00 val. 15.00 val. 16.00 val. 16.00 val.

Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Utenos KKSC Vilniaus BFA Vilniaus FK „Granitas“


III turas I pogrupis Rugsėjo mėn. 29 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FM aikštė) 9. 10. 11. 12.

15.00 val. 15.00 val. 16.00 val. 16.00 val.

Vilniaus FM – 1 Sostinės FM „Žaibas“ Vilniaus FM – 2 Vilniaus FA „Žalgirietis“

– – – –

Vilniaus FM – 2 Ukmergės SC Ukmergės SC Sostinės FM „Žaibas“

– – – –

Vilniaus FM „Ateitis – 2“ Utenos KKSC Utenos KKSC Vilniaus FK „Granitas“

– – – –

Vilniaus FM – 1 Vilniaus FA „Žalgirietis“ Sostinės FM „Žaibas“ Vilniaus FA „Žalgirietis“

– – – –

Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Vilniaus BFA Vilniaus FK „Granitas“ Vilniaus BFA

– – – –

Vilniaus FM – 1 Vilniaus FM – 2 Vilniaus FM – 2 Ukmergės SC

III turas II pogrupis Rugsėjo mėn. 29 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FM „Ateitis“ aikštė) 9. 10. 11. 12.

15.00 val. 15.00 val. 16.00 val. 16.00 val.

Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Vilniaus FK „Granitas“ Vilniaus FM „Ateitis – 1“ Vilniaus BFA

IV turas I pogrupis Spalio mėn. 06 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FA „Ţalgirietis“ aikštė) 13. 15.00 val. Ukmergės SC 14. 15.00 val. Vilniaus FM – 2 15. 16.00 val. Vilniaus FM – 1 16. 16.00 val. Ukmergės SC IV turas II pogrupis Spalio mėn. 06 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus BFA aikštė) 13. 14. 15. 16.

15.00 val. 15.00 val. 16.00 val. 16.00 val.

Utenos KKSC Vilniaus FM „Ateitis – 2“ Vilniaus FM „Ateitis – 1“ Utenos KKSC

V turas I pogrupis Spalio mėn. 13 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FM aikštė) 17. 18. 19. 20.

15.00 val. 15.00 val. 16.00 val. 16.00 val.

Vilniaus FA „Žalgirietis“ Sostinės FM „Žaibas“ Vilniaus FM – 1 Sostinės FM „Žaibas“


V turas II pogrupis Spalio mėn. 13 d. (ketvirtadienis) Vilnius (Vilniaus FM „Ateitis“ aikštė) 17. 15.00 val. Vilniaus BFA 18. 15.00 val. Vilniaus FK „Granitas“ 19. 16.00 val. Vilniaus FM „Ateitis – 1“ 20. 16.00 val. Vilniaus FK „Granitas“

– – – –

Vilniaus FM „Ateitis - 1“ Vilniaus FM „Ateitis – 2“ Vilniaus FM „Ateitis – 2“ Utenos KKSC

Pastabos: Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu: 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiųsti 24 val. bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui E. Venciui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312, Vilnius. 2001 m. gim. komandos ţaidţia 2x20 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Edmundas Vencius

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė

/vilniaus_zonos_tvarkarastis__2001_mg  

http://www.lff.lt/article/18297/vilniaus_zonos_tvarkarastis__2001_mg.pdf?d=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you