Page 1

TRENERIŲ LICENCIJAVIMO KURSAI prie NACIONALINĖS FUTBOLO AKADEMIJOS Kaune PRAŠYMAS PRIIMTI Į KURSUS

...................................................................................* I. BENDRIEJI KANDIDATO DUOMENYS 1. Pavardė, vardas 2.

Data ir gimimo vieta

3.

Gyvenamoji vieta (adresas ir pašto kodas) 4. Telefonai: mobilusis, darbo namų El.paštas II. BENDRASIS IŠSILAVINIMAS 1. Išsilavinimo lygis pagrindinis / vidurinis / auštasis 2. Baigtos mokymo įst. pavadinimas mokykla / aukštoji mokykla 3. Baigimo metai mokykla / aukštoji mokykla III. SPECIALUSIS IŠSILAVINIMAS 1. Turimos kategorijos pavadininimas: treneris, metod. kita., LFF B/A, UEFA B/A 2. Išdavimo data ir Nr. Pažymėjimai / trenerio licencija 3. Paskutiniai profesinio tobulinimosi renginiai: kursai, seminar, konferenc IV. ŽAIDĖJO STAŽAS 1. Rinktinės: Nacional /U-21/jaunim/kt /nurodyti kokia, kada ir kiek rungt/ 2.

Klubai /pavadinimas, lyga, žaidimo laikotarpis/

IV. PROFESINIS STAŽAS 1. Vieta, trukmė ir laikotarpis, Treniruojamos komandos lygis, pareigos Data:

Kandidato parašas: .....................................

................................................

*Prašome įrašyti iš šio sąrašo: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO Sarbu! Kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus nurodytus priede

1


SVARBU! PRIEDAS: 1. Mokymo įstaigos baigimo pažymėjimo kopija.

2. Trenerio kvalifikacijos pažymėjimo/trenerio diplomo/trenerių kursų baigimo diplomo kopija. 3. Apskrities futbolo federacijos rekomendacija.

4. Rekomendacija iš darbo vietos (futbolo mokykla, klubas, kt.)/aukštesnės kvalifikacijos trenerio. 5. Pasiekti laimėjimai, patvirtinti LFF arba AFF.

6. Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, sertifikatus ir kt.

7. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, jog gali dalyvauti sportinėse pratybose. 8. 2 fotonuotraukas. 9. Paso kopiją.

10. Apmokėjimo už kursus patvirtinimas.

Užpildytus prašymus kartu su priedais pristatyti adresu:

LFF Trenerių licencijavimo kursai Nacionalinė Futbolo Akademija Aušros g. 42 D 44158 Kaunas Faksas: (8-37) 308488 El.paštas: akademija@lff.lt Informacija: Raimondas Statkevičius tel.: +370 652 65225

LFF Trenerių kvalifikacijų suteikimo komisijos sprendimas: 1. Patvirtintas prašymas priimti į kursus ................................................................. Komisijos posėdžio data..............................

Parašas ........................................

2. Nepatvirtintas prašymas priimti į kursus.................................................................. Komisijos posėdžio data..............................

Parašas .......................................... 2

http://www.lff.lt/article/16439/registracijos_forma_b_kursai-1  

http://www.lff.lt/article/16439/registracijos_forma_b_kursai-1.doc?d=1