Page 1

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA DRAUSMĖS KOMITETO POSĖDIS PROTOKOLO IŠRAŠAS 2012 metų spalio mėnesio 25 diena Nr. 47 LFF DK posėdžio, įvykusio 2012 m. spalio mėn. 25 d. Vilniuje. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės V etapo varžybų rungtynėse Nr. 48 FK „Tauras“ (Tauragė) – VMFD „Žalgiris“ (Vilnius), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. FK „Tauras“ komandos žaidėjui T. Vyšniauskui buvo parodyta 10 (dešimta) geltona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3.a) str. Diskvalifikavimas 2 (dvejoms) rungtynėms skiriamas už 8 (aštuntą) bei 10 (dešimtą) įspėjimus (geltonas korteles) ir visus tolimesnius lyginius įspėjimus (geltonas korteles); DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti T. Vyšniauskas dvejoms rungtynėms. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės varžybų V etapo rungtynėse Nr. 48 FK „Tauras“ (Tauragė) – VMFD „Žalgiris“ (Vilnius), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. VMFD „Žalgiris“ komandos žaidėjui C. Elliot buvo parodyta 4 (ketvirta) geltona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3.a) str. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) rungtynėms skiriamas už 4 (ketvirtą) bei 6 (šeštą) įspėjimus (geltonas korteles); DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti C. Elliot vienerioms rungtynėms. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės varžybų V etapo rungtynėse Nr. 48 FK „Tauras“ (Tauragė) – VMFD „Žalgiris“ (Vilnius), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. VMFD „Žalgiris“ komandos žaidėjui G. Freidgeimui buvo parodyta raudona kortelė. DK nutaria skirti šią sankciją: Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3 str. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) rungtynėms skiriamas už pažeidimus Rungtynių metu, už kuriuos yra paskirta raudona kortelė.


Pagal LFF Drausmės kodekso 29.5 str. drausminiai organai, įvertinę pažeidimo padarymo aplinkybes ir pasekmes gali skirti diskvalifikaciją didesniam Rungtynių skaičiui nei nurodyta standartinėje sankcijoje. Diskvalifikuoti G. Freidgeima vienerioms rungtynėms. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės varžybų V etapo rungtynėse Nr. 48 FK „Tauras“ (Tauragė) – VMFD „Žalgiris“ (Vilnius), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. VMFD „Žalgiris“ komandos žaidėjui V. Šilėnuit buvo parodyta 6 (šešrta) geltona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3.a) str. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) rungtynėms skiriamas už 4 (ketvirtą) bei 6 (šeštą) įspėjimus (geltonas korteles); DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti V. Šilėną vienerioms rungtynėms. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės varžybų V etapo rungtynėse Nr. 53 FK „Granitas“ (Vilnius) – FK „Venta“ (Kuršėnai), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. FK „Granitas“ komandos žaidėjui A. Juchno buvo parodyta 6 (šešrta) geltona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3.a) str. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) rungtynėms skiriamas už 4 (ketvirtą) bei 6 (šeštą) įspėjimus (geltonas korteles); DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti A. Juchno vienerioms rungtynėms. Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės varžybų V etapo rungtynėse Nr. 53 FK „Granitas“ (Vilnius) – FK „Venta“ (Kuršėnai), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 23 d. Aikštės teisėjo įrašas rungtynių protokole: 28 min. FK „Venta“ treneris Renatas Vestartas už teisėjo įžeidinėjimą necenzūriniais žodžiais pašalintas iš techninės zonos. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 30 ir 30.2.c),d) str. Nesportišku elgesiu inter alia laikoma: Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų naudojimas Iki rungtynių, Rungtynių metu ar Po rungtynių žiūrovų ar kitų Dalyvių atžvilgiu; netinkamas elgesys Oficialių rungtynių asmenų atžvilgiu, įskaitant jų įžeidima (žodžiais, gestais ar elgesiu), necenzūrinius žodžius, grasinimus ar prievartos naudojimą; DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti FK „Venta“ trenerį R. Vestartą vienerioms rungtynėms. Pasikartojus panašiems atvejams, treneriui gali bųti skirta didesnė diskvalifikacija. Skirti FK „Venta“ 300 (trijų šimtų) Lt baudą. Pasikartojus panašiems atvejams, klubui gali bųti skirta didesnė piniginė bauda. Nutarimas priimtas bendru sutarimu


Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės V etapo varžybų rungtynėse Nr. 51 FK „Šiauliai“ (Šiauliai) – FK „Banga“ (Gargždai), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 24 d. FK „Šiauliai“ komandos žaidėjui I. Kozlovs buvo parodyta 8 (aštunta) geltona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3.a) str. Diskvalifikavimas 2 (dvejoms) rungtynėms skiriamas už 8 (aštuntą) bei 10 (dešimtą) įspėjimus (geltonas korteles) ir visus tolimesnius lyginius įspėjimus (geltonas korteles); DK nutaria skirti šią sankciją: Diskvalifikuoti I. Kozlovs dvejoms rungtynėms. Nutarimas priimtas bendru sutarimu Svarstyta: 2012/12 LFF Taurės V etapo varžybų rungtynėse Nr. 51 FK „Šiauliai“ (Šiauliai) – FK „Banga“ (Gargždai), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 24 d. FK „Šiauliai“ komandos žaidėjui I. Kirhners buvo parodyta raudona kortelė. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 29 ir 29.3 str. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) rungtynėms skiriamas už pažeidimus Rungtynių metu, už kuriuos yra paskirta raudona kortelė. Pagal LFF Drausmės kodekso 29.5 str. drausminiai organai, įvertinę pažeidimo padarymo aplinkybes ir pasekmes gali skirti diskvalifikaciją didesniam Rungtynių skaičiui nei nurodyta standartinėje sankcijoje. Diskvalifikuoti I. Kirhners vienerioms rungtynėms. Nutarimas priimtas bendru sutarimu Svarstyta: LFF A lygos čempionato rungtynėse Nr.121 NFA - FK „Polonija“ (Vilnius), kurios įvyko 2012 m. spalio mėn. 24 d. FK „Polonija“ komandos neatvykimas į rungtynes, nes sugedo autobusas. Nutarta: Remiantis LFF Drausmės kodekso 37 str. 1 ir 2 pnk. Klubui, kurio Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Rungtynes skiriama bauda iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų), o Komandai skiriamas pralaimėjimo įskaitymas. Dėl Komandos neatvykimo priežasčių pateisinamumo sprendžia Drausminiai organai įvertinę visas su neatvykimu susijusias aplinkybes, tame tarpe ir Klubo raštišką paaiškinimą, kurį Klubas privalo pateikti per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų Rungtynių. DK nutaria skirti šią sankciją: Užskaityti FK „Polonija“ pralaimėjimą rezultatu 0 : 3 NFA komandos naudai. 2012/10/27 DIENAI GALIOJANČIOS A LYGOS, DUBLERIŲ IR I LYGOS ŽAIDĖJŲ BEI OFICIALIŲ ASMENŲ DRAUSMINĖS NUOBAUDOS A LYGA 1. FK “Tauras” žaidėjas T. Vyšniauskas diskvalifikuotas 2 rungtynėms, liko 2 rungtynės 2. VMFD “Žalgiris” žaidėjas C. Elliot diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės


3. 4. 5. 6. 7.

VMFD “Žalgiris” žaidėjas G. Freidgeimas diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės VMFD “Žalgiris” žaidėjas V. Šilėnas diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės FK “Šiauliai” žaidėjas I. Kozlovs diskvalifikuotas 2 rungtynėms, liko 2 rungtynės FK “Šiauliai” žaidėjas I. Kirhners diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės FK “Ekranas” žaidėjas Y. Urdinov diskvalifikuotas 2 rungtynėms, liko 1 rungtynės

DUBLERIAI. 1. FK “Tauras” žaidėjas G. Demurtas diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės 2. FK “Banga” žaidėjas R. Bogužas diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės 3. FK “Sūduva” žaidėjas V. Bagdonavičius diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės I LYGA 1. FK „Granitas“ žaidėjas A. Juchno diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės 2. FK „Trakai“ žaidėjas J. Januševskij diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės 3. FK „Kėdainiai“ žaidėjas A. Šteinas diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės 4. FK „Venta“ žaidėjas D. Kavolis diskvalifikuotas 1 rungtynėms, liko 1 rungtynės

dk_47  

http://www.lff.lt/article/20562/dk_47.pdf?d=1

dk_47  

http://www.lff.lt/article/20562/dk_47.pdf?d=1

Advertisement