Page 1

2010/11m. Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų (1993-94 ir 1995 m. gim.) pirmos lygos III pogr. futbolo pirmenybių II ir III-IV rato TVARKARAŠTIS

1993-94 m. gim. 1. Vilniaus FM-2 2. Vilniaus FK „Vėtra“ 3. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ 4. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ 5. Kaišiadorių KKSC 6. Širvintų SM 7. Alytaus SK „Alytis-Auska“ 8. Kalvarijos SC

1995 m. gim. 1. Vilniaus FM-2 2. Vilniaus FK „Granitas-2“ 3. Visagino SC 4. Ukmergės SC 5. Utenos KKSC

II RATAS III RATAS XI turas Balandţio mėn. 17 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 29. 11.00 v. Širvintų SM 30. 13.00 v. Kalvarijos SC 31. 12.00 v. Alytaus SK „Alytis-Auska“ 32. 12.00 v. Kaišiadorių KKSC

-

Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ Vilniaus FM-2 Vilniaus FK „Vėtra“ Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“

1995 m. gim. 31. 12.00 v. 32. 13.00 v.

-

Vilniaus FM-2 Vilniaus FK „Granitas-2“

IV RATO XX turas Balandţio mėn. 20 d. (trečiadienis) 1995 m. gim. 33. 17.00 v. Utenos KKSC 34. 18.00 v. Ukmergės SC

-

Visagino SC Vilniaus FK „Granitas-2“

XII turas Balandţio mėn. 24 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 33. 12.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ 34. 13.00 v. Kalvarijos SC 35. 12.00 v. Vilniaus FK „Vėtra“ 36. 13.00 v. Vilniaus FM-2

-

Kaišiadorių KKSC Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ Širvintų SM Alytaus SK „Alytis-Auska“

1995 m. gim. 35. 12.00 v. 36. 11.00 v.

-

Vilniaus FK „Granitas-2“ Ukmergės SC

Utenos KKSC Visagino SC

Utenos KKSC Vilniaus FM-2


-2XIII turas Geguţės mėn. 01 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 37. 12.00 v. Alytaus SK „Alytis-Auska“ 38. 11.00 v. Širvintų SM 39. 12.00 v. Kaišiadorių KKSC 40. 11.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“

-

Kalvarijos SC Vilniaus FM-2 Vilniaus FK „Vėtra“ Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“

1995 m. gim. 37. 11.00 v. 38. 14.40 v.

-

Utenos KKSC Visagino KKSC

XIV turas Geguţės mėn. 07 d. (šeštadienis) 1995 m. gim. 39. 12.00 v. Ukmergės SC

-

Visagino KKSC

Geguţės mėn. 08 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 41. 11.00 v. Vilniaus FK „Vėtra“ 42. 13.00 v. Kalvarijos SC 43. 12.00 v. Vilniaus FM-2 44. 13.00 v. Alytaus SK „Alytis-Auska“

-

Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ Kaišiadorių KKSC Širvintų SM

1995 m. gim. 40. 11.00 v.

-

Vilniaus FK „Granitas-2“

XV turas Geguţės mėn. 15 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 45. 13.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ 46. 13.00 v. Širvintų SM 47. 12.00 v. Kaišiadorių KKSC 48. 11.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“

-

Vilniaus FM-2 Kalvarijos SC Alytaus SK „Alytis-Auska“ Vilniaus FK „Vėtra“

1995 m. gim. 41. 12.00 v. 42. 12.00 v.

-

Utenos KKSC Ukmergės SC

XVI turas Geguţės mėn. 22 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 49. 11.00 v. Vilniaus FM-2 50. 13.00 v. Kalvarijos SC 51. 13.00 v. Alytaus SK „Alytis-Auska“ 52. 11.00 v. Širvintų SM

-

Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ Vilniaus FK „Vėtra“ Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ Kaišiadorių KKSC

IV RATAS Geguţės mėn. 22 d. (sekmadienis) 1995 m. gim. 43. 13.00 v. Vilniaus FM-2 44. 13.00 v. Vilniaus FK „Granitas-2“

-

Utenos KKSC Visagino SC

Ukmergės SC Vilniaus FM-2

Vilniaus FM-2

Visagino SC Vilniaus FK „Granitas-2“


-3XVII turas Geguţės mėn. 29 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 53. 11.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-2“ 54. 13.00 v. Kaišiadorių KKSC 55. 13.00 v. Vilniaus FM „Ţalgiris-Griunvaldas-1“ 56. 11.00 v. Vilniaus FK „Vėtra“

-

Širvintų SM Kalvarijos SC Alytaus SK „Alytis-Auska“ Vilniaus FM-2

1995 m. gim. 45. 12.00 v. 46. 12.00 v.

-

Utenos KKSC Vilniaus FM-2

XVIII turas Birţelio mėn. 05 d. (sekmadienis) 1995 m. gim. 47. 11.00 v. Utenos KKSC 48. 14.40 v. Visagino SC

-

Ukmergės SC Vilniaus FM-2

XIX turas Birţelio mėn. 12 d. (sekmadienis) 1995 m. gim. 49. 11.00 v. Vilniaus FK „Granitas-2“ 50. 13.00 v. Visagino SC

-

Vilniaus FM-2 Ukmergės SC

Pastabos:

Vilniaus FK „Granitas-2“ Ukmergės SC

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui E. Venciui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 1993-94 m. gim. komandos ţaidţia 2x45 min. su 10 min. pertrauka. 1995 m. gim. komandos ţaidţia 2x40 min. su 10 min. pertrauka.

Varţybų vyr. teisėjas

Edmundas Vencius

Varţybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė

/1993-94_1995_m_gim_iii_pogr  

http://www.lff.lt/article/17386/1993-94_1995_m_gim_iii_pogr.pdf?d=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you