Page 1

2010/11m. Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų (1993-94 ir 1995 m. gim.) pirmos lygos I pogr. futbolo pirmenybių II ir III-IV rato TVARKARAŠTIS

1993-94 m. gim. 1. Palangos SC 2. Gargţdų FK „Banga“ 3. FK „Šilutė“ 4. Tauragės VJSM 5. Pagėgių PUM-Tauragės VJSM 6. Plungės Ţemaitijos SSTC

1995 m. gim. 1. Klaipėdos FA 2. Gargţdų FK „Banga“ 3. FK „Šilutė“ 4. Tauragės VJSM-FK „Tauras“

II RATAS III RATAS VIII turas Balandţio mėn. 16 d. (šeštadienis) 1993-94 m. gim. 22. 11.00 v. Plungės Žemaitijos SSTC

-

Gargždų FK „Banga“

Balandţio mėn. 17 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 23. 11.00 v. Pagėgių PUM-Tauragės VJSM

-

Tauragės VJSM

1995 m. gim. 13. 12.40 v. 14. 11.00 v.

-

Gargždų FK „Banga“ FK „Šilutė“

IX turas Balandţio mėn. 24 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 24. 12.40 v. FK „Šilutė“ 25. 11.00 v. Palangos SC

-

Pagėgių PUM-Tauragės VJSM Plungės Žemaitijos SSTC

1995 m. gim. 15. 14.40 v. 16. 11.00 v.

-

Tauragės VJSM-FK „Tauras“ Klaipėdos FA

X turas Geguţės mėn. 01 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 26. 13.00 v. Pagėgių PUM-Tauragės VJSM 27. 12.00 v. Tauragės VJSM

-

Gargždų FK „Banga“ FK „Šilutė“

1995 m. gim. 17. 14.00 v. 18. 11.00 v.

-

FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“

-

Klaipėdos FA

Tauragės VJSM-FK „Tauras“ Klaipėdos FA

FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“

Tauragės VJSM-FK „Tauras“ Klaipėdos FA

XI turas Geguţės mėn. 06 d. (penktadienis) 1995 m. gim. 19. 17.00 v. FK „Šilutė“


-2Geguţės mėn. 08 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 28. 14.00 v. Gargždų FK „Banga“ 29. 13.00 v. Palangos SC

-

Tauragės VJSM Pagėgių PUM-Tauragės VJSM

1995 m. gim. 20. 12.00 v.

-

Tauragės VJSM-FK „Tauras“

XII turas Geguţės mėn. 14 d. (šeštadienis) 1993-94 m. gim. 30. 12.00v. Pagėgių PUM-Tauragės VJSM

-

Plungės Žemaitijos SSTC

1995 m. gim. 21. 14.00 v.

-

Klaipėdos FA

Geguţės mėn. 15 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 31. 13.00 v. Tauragės VJSM 32. 13.00 v. FK „Šilutė“

-

Palangos SC Gargždų FK „Banga“

1995 m. gim. 22. 11.00 v.

-

Gargždų FK „Banga“

XIII turas Geguţės mėn. 21 d. (šeštadienis) 1993-94 m. gim. 33. 12.00 v. Plungės Žemaitijos SSTC

-

Tauragės VJSM

Geguţės mėn. 22 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 34. 12.00 v. Palangos SC

-

FK „Šilutė“

1995 m. gim. 23. 14.40 v. 24. 11.00 v.

Klaipėdos FA Gargždų FK „Banga“

-

Tauragės VJSM-FK „Tauras“ FK „Šilutė“

XIV turas Geguţės mėn. 29 d. (sekmadienis) 1993-94 m. gim. 35. 12.00 v. FK „Šilutė“ 36. 11.00 v. Gargždų FK „Banga“

-

Plungės Žemaitijos SSTC Palangos SC

Gargždų FK „Banga“

Tauragės VJSM-FK „Tauras“

FK „Šilutė“


-3-

Pastabos:

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui E. Venciui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 1993-94 m. gim. komandos ţaidţia 2x45 min. su 10 min. pertrauka. 1995 m. gim. komandos ţaidţia 2x40 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Edmundas Vencius

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė

/1993-94_1995_m_gim_i_pogr  

http://www.lff.lt/article/17386/1993-94_1995_m_gim_i_pogr.pdf?d=1

/1993-94_1995_m_gim_i_pogr  

http://www.lff.lt/article/17386/1993-94_1995_m_gim_i_pogr.pdf?d=1

Advertisement