Page 1

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLO ASOCIACIJA TVIRTINU LVJFA direktorius E.Vencius 2014 m. sausio 10 d.

2014 m. LIETUVOS ŽIEMOS-PAVASARIO 11x11 (1996-97, 1998, 1999, 2000 m. gim.) FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI I.

Tikslas ir uždaviniai 1. 2. 3. 4.

II.

Populiarinti futbolo žaidimą moksleivių tarpe. Kelti futbolo žaidėjų meistriškumą. Išaiškinti stipriausias pirmenybių komandas. Ruošti perspektyvius futbolininkus Lietuvos jaunučių, jaunių rinktinėms ir klubinėms komandoms.

Varžybų vykdymas ir vadovavimas 1. Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija. Varžybų vyr. teisėjas E.Vencius, vyr. sekretorė L.Laukaitienė. 2. Varžybos vykdomos 2014 m. sausio-kovo mėn., pagal sudarytą tvarkaraštį. 3. Komandų finalininkių bendru sutarimu bus nuspręsta finalo vykdymo vieta. 4. 1996-97 m. gim. komandos žaidžia 2 kėlinius po 45 min. su 10 min. pertrauka. 1998 m. gim. komandos žaidžia 2 kėlinius po 40 min. su 10 min. pertrauka. 1999 ir 2000 m. gim. komandos žaidžia 2 kėlinius po 35 min. su 10 min. pertrauka. 5. Į varžybų protokolą įrašoma 18 žaidėjų. 6. Žaidėjų keitimai neribojami su galimais atgaliniais keitimais. Likus 10 min. iki rungtynių pabaigos leidžiama keisti tik vieną žaidėją. 7. Varžybų metu būtinas budintis medicinos darbuotojas.

III.

Dalyvių registracija 1. Žaidėjai privalo žaisti už tų sporto mokyklų ar klubų komandas, kuriose yra tarifikuoti. Priešingu atveju, reikia turėti raštišką sutikimą. 2. Varžybų dalyviai privalo turėti registruotas LVJFA žaidėjo korteles arba asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). 3. Komandų treneriai privalo turėti paraiškas, kurias registravo dalyvauti 2013/14 m. „A“ lygos čempionate ir I lygos pirmenybėse.


–2 – IV.

Teisėjavimas 1. Varžybos vykdomos remiantis FIFA tarptautinėmis taisyklėmis. 2. Varžybų aptarnavimui teisėjai bus skiriami Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos.

V.

Drausminės nuobaudos Drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis 2013 m. Lietuvos futbolo federacijos varžybų nuostatais. Išskyrus, diskvalifikacija vienerioms rungtynėms arba tam tikram laikotarpiui už: 2, 4, 6 įspėjimą.

VI.

Komandų priėmimo sąlygos Išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose (kelionės išlaidas ir maitinimą), aprūpina komandiruojanti organizacija.

VII.

Nugalėtojo nustatymas 1. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose. 2. Dviem ir daugiau komandų, surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius tarpusavio susitikimuose: a) pagal didžiausią taškų skaičių tarpusavio susitikimuose; b) pagal įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose; c) pagal įmuštų įvarčių skaičių tarpusavio susitikimuose; d) pagal įvarčių skirtumą visuose susitikimuose; e) pagal įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; f) pagal gautų kortelių skaičių visuose susitikimuose; g) burtų traukimo tvarka.

VIII. Protestų padavimo tvarka 1. Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po varžybų apie tai įspėti aikštės teisėją ir varžovų trenerį. Trumpi protesto motyvai įrašomi rungtynių protokole. 2. Išsamiai motyvuotas raštiškas protestas LVJFA drausmės komitetui pateikiamas ne vėliau kaip per dvi paras po rungtynių baigties ir sumokamas 100,-Lt protesto mokestis. Protesto patenkinimo atveju, įneštų pinigų suma bus grąžinama. IX.

Apdovanojimas 1. Apdovanojimai skiriami LFF nuožiūra.

Pastabos: Informacija tel.: 8 5 263 8734, 263 8733. Varžybų vykdymo vieta nurodoma tvarkaraščiuose. Leidžiama žaisti tik su lieto pado futbolo bateliais. Varžybų vyr. teisėjas

Edmundas Vencius

Vyr. sekretorė

Lilija Laukaitienė

14mz p fp nuostatai  

http://www.lff.lt/article/23022/14mz-p_fp_nuostatai.pdf?d=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you