Page 1

Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio mėn. 20 d. Ataskaitinis laikotarpis: [2018-01-01 nuo - iki 2018-03-31] Pareigybių grupės

Generalinis direktorius Aukščiausio lygmens vadovai Vidurinio lygmens vadovai Ekspertai, specialistai Darbininkai

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurais)

1,00 10,00 15,00 81,00

7.036 5.276 3.691 2.007


INFORMACIJA APIE VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio mėn. 20 d. 2018 m.

Pareigybė, vardas, pavardė

Stebetojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras Stebetojų tarybos narys Daiva Lubinskaitė Trainauskienė Darius Maikštėnas

Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis (prieš mokesčius, EUR)

1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus (prieš mokesčius, EUR)

Mėnesinis atlygis už stebėtojo tarybos nario veiklą, (prieš mokesčius, EUR)

Mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą, (prieš mokesčius, EUR)

1.559 1.408 4593

Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas Valdybos narys Dominykas Tučkus

2.027 1014

Valdybos narys Darius Kašauskas Valdybos narys Živilė Skibarkienė

1014 1014

Valdybos narys Vidmantas Salietis

1014

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Kitos išmokos (prieš mokesčius, EUR)

Informacija apie darbo užmokestį le 2017  
Informacija apie darbo užmokestį le 2017  
Advertisement