Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2014 m. rugsėjo 13 d.

2014 m. III ketvirtis Pareigybių grupės

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais

1 19 41

20.692 13.319 6.034

Generalinis direktorius Struktūrinių padalinių vadovai Ekspertai - specialistai

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

2013 m. Pareigybių grupės

Generalinis direktorius Tarnybų direktoriai Departamentų direktoriai ir skyrių vadovai Ekspertai- specialistai

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais

1 7 14 30

19.110 13.370 11.461 6.748

Darbo užmokesčio informacija QIII  
Darbo užmokesčio informacija QIII  
Advertisement