Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2015 m. liepos 10 d.

2015 m. Pareigybių grupės Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

1 9 56

6.267 4.425 1.901

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

DU 2015 IIQ  
Advertisement