Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2015 m. spalio 08 d.

2015 m. Pareigybių grupės Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

1 9 56

6.642 4.736 2.039

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Du 2015 iiiq  
Du 2015 iiiq  
Advertisement