Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2015 m. sausio 14 d.

2014 m. Pareigybių grupės Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais

1 8 51

20.153 14.565 8.268

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

DU IV Q  
DU IV Q  
Advertisement