Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2013 m. Pareigybių grupės

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais

Generalinis direktorius Tarnybų direktoriai Departamentų direktoriai ir skyrių vadovai Ekspertai- specialistai

1 7 14 30

19110 13370 11461 6748

Pareigybių grupės

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais

Generalinis direktorius Departamento direktoriai

1 7

23843 17505

Skyrių vadovai

10

12318

Ekspertai- specialistai

30

8461

2012 m. *

* 2012 metais VAE valdybos sprendimu visiems VAE darbuotojams buvo skirtos premijos už gerus VAE grupės įmonių finansinius rezultatus ir už preliminarios koncesijos sutarties su strateginiu investuotoju dėl naujos atominės elektrinės statybos pasirašymą

Informacija apie darbo užmokestį  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you