Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2016 m. balandžio d.

2016 m. Pareigybių grupės Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

1 9 58

5.213 4.003 1.950

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Darbo uzmokestis le iq  
Advertisement