Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2016 m. spalio 10 d.

2016 m. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

1 9 62

6.654 4.893 2.155

Įmonių vadovai

18

4031

Pareigybių grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Darbo uzmokestis LE IIIQ  
Darbo uzmokestis LE IIIQ  
Advertisement