Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2017 m. spalio 2 d.

2017 m. Pareigybių grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

7.194 4.989 2.269

Įmonių vadovai

5.090

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Informacija apie darbo užmokestį 2017 III ketv.  
Informacija apie darbo užmokestį 2017 III ketv.  
Advertisement