Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2017 m. liepos 7 d.

2017 m. Pareigybių grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

7.055 5.083 2.030

Įmonių vadovai

4900

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Darbo uzmokestis LE Q2  

Darbo uzmokestis LE Q2

Darbo uzmokestis LE Q2  

Darbo uzmokestis LE Q2

Advertisement