Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2017 m. balandžio 6 d.

2017 m. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

1 10 85

6.777 5.063 2.148

Įmonių vadovai

17

4680

Pareigybių grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Darbo užmokestis LE 2017 1 ketvirtis  

Darbo užmokestis LE 2017 1 ketvirtis

Darbo užmokestis LE 2017 1 ketvirtis  

Darbo užmokestis LE 2017 1 ketvirtis

Advertisement