Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2016 m. birželio 30 d.

2016 m. Pareigybių grupės Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai Įmonių vadovai

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

1 9 61

6,332 4,729 2,060 3,987

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Darbo uzmokestis LE 2016 IIQ  
Darbo uzmokestis LE 2016 IIQ  
Advertisement