Page 1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 18 d.

2017 m. IV Q Pareigybių grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Generalinis direktorius Aukščiausiojo lygio vadovai Ekspertai - specialistai

6.125 4.934 2.230

Įmonių vadovai

4.902

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų / rezultatų.

Informacija apie darbo užmokestį 2017 IV ketv.  
Informacija apie darbo užmokestį 2017 IV ketv.  
Advertisement