Page 1

K ERIEREXTRA

MAART 2014

VIERMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR DE MEDEWERKERS VAN PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-AMANDUS

Tussen de mensen

Bart Verhelle over zijn bijzondere roeping als diaken

Vrij spel

Informatieveiligheid: (n)iets voor mij?

PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem - Tel. 050 79 95 02 sint.amandus@fracarita.org - www.st-amandus.be

Agenda

Optreden ‘Open Geest’


Redactieraad Liesbet Werbrouck Ralph Bonte Koen Vanquaethem Carl Baele

Met dank aan gelegenheidsauteurs en -medewerkers: De dienst Zinzorg & Pastoraal Bert Decavel Bart Verhelle Franky Van Loo Geert Van Cluysen Carl Baele Anita Scheepmans Elsie Dauwe Els Van de Velde Alain De Clippel Johan Neyt

Vormgeving

Kliek Creatieve Communicatie

Druk

Drukkerij Hudders Wil je geen papieren versie meer?

Contacteer

liesbet.werbrouck@fracarita.org (dect 1020).

In dit nummer 3 Edito 4 Agenda 6

Kort nieuws

9 Prikbord Naar een transparanter personeelsbeheer 10 Tussen de mensen Bart Verhelle over zijn bijzondere roeping als diaken 13 De Monkelaar 14 Gekiekt Nieuw restaurant - Nieuwe foyer 16 Vrij spel Informatieveiligheid: (n)iets voor mij? 18 Je hobby Franky Van Loo: verzamelaar van opgezette dieren 20 Vragenvuur Elsie Dauwe over haar uitdagende opdracht als milieucoรถrdinator 23 Over de mensen

Heb je vragen bij deze Koerier Extra, suggesties, bemerkingen, tips voor een onderwerp, onderdruk dan deze uitbarsting van creativiteit niet! Je kunt hiervoor ook terecht op het directiesecretariaat.

Liesbet Werbrouck liesbet.werbrouck@fracarita.org (dect 1020) 050 79 95 02

2

KOERIER EXTRA - MAART 2014

24 Inzoomen


EDITO

Veel leesplezier! Beste lezer,

Liesbet Werbrouck Directiesecretariaat

Begin 2014 werd een uitgebreid dialorum georganiseerd waarop het algemeen beleidsplan (ABP) werd voorgesteld. Het ABP bundelt 34 projecten waar PC Sint-Amandus de komende 5 jaar zal aan werken. Het ABP kwam tot stand in afstemming met de stafmedewerkers, de kernteams en de leidinggevenden van de ondersteunende departementen door een grondige evaluatie van het vorige beleidsplan De thema’s kwamen tot stand op basis van verschillende bronnen: zelfevaluatie -, informatie- en overlegbronnen. Voor het algemeen beleidsplan werd geopteerd voor projectwerking op basis van projectfiches in 3 managementgebieden: leiderschap, beleid en strategie en middelen. In de projectfiches is ook een luik communicatie opgenomen: wanneer zal een stand van zaken gegeven worden aan jullie, hoe en wanneer zal een projectgroep die een concreet eindresultaat heeft gerealiseerd dit bekendmaken aan de werkgemeenschap? Een aantal projectfiches maakte melding van een communicatie via De Koerier Extra. Sinds begin 2014 zijn een aantal projectteams al aan de slag gegaan om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Je krijgt in deze Koerier Extra al informatie over het personeelsbeheerinstrument waarmee gewerkt wordt, de informatieveiligheidsconsulent Geert Van Cluysen stelt zichzelf en zijn werk voor en licht het belang van informatieveiligheid toe.

Daarnaast is er ook wat vroeg voorjaarsgemonkel, kom je meer te weten over de jeukende handen van milieucoĂśrdinator Elsie en lees je het openhartige relaas van Bart Verhelle over zijn bijzondere roeping! Intussen is de aanloop naar Pasen in PC Sint-Amandus ook gekleurd door tal van vastenacties, ten voordele van het project van de Zuidactie en het partnerschap met het psychiatrisch ziekenhuis Caraes, in Ndera, Rwanda! Veel leesplezier!

Even bezinnen ... Voorzichtig, haast nog breekbaar, verschijnt overal het licht. Maar met een kracht die niemand kent. Die hoop laat kiemen, tuinen aansteekt, grafstenen opzij rolt. Alles wijst naar een nieuw begin. Want woorden die begraven werden met wie door het donker van de dood ging, staan op ons te wachten. Zij dagen wit en helder in de stilte. Laat niet de twijfel spreken. Maar sta op. Kies voor de liefde over alles heen. Hij die het heeft gedaan, Hij zelf werd onze weg. Hij, de levende. Kris Gelaude

KOERIER EXTRA - MAART 2014

3


AGENDA ACTIVITEITEN - ACHTER DE RUG

9 quizploegen gooiden zich in de strijd om de wisselbeker te winnen! Een gemengde ploeg van FIDES en De Knop won overtuigend!

14 MAART Quiz

Gastheer PC Sint-Amandus kreeg ruim 350 geïnteresseerden over de vloer. Dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers (zie coverfoto) verliep de organisatie op wieltjes.

24 MAART

Optreden Rick De Leeuw ‘Open Geest’

ZUIDACTIE

Pannenkoekenverkoop / Kaarten- en posterverkoop Medewerkers konden opnieuw pannenkoeken kopen en kaartjes ten voordele van het Tanzaniaanse project van de Zuidactie. Een gedeelte van de winst gaat ook naar het partnerschap in Ndera.

ACTIVITEITEN VOOR DE BOEG

Personeelsvoordelen

18 APRIL

Met je personeelskaart kan je genieten van tal van voordelen. Voor een overzichtje, zie blz. 5

Sobere maaltijd, 11.30 u. – 13.15 u. , AC De Boerderij Op Goede Vrijdag kan je deelnemen aan de sobere maaltijd met brood en soep.De opbrengst gaat naar het centrum voor doven uit Kogomia, Tanzania. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op je afdeling/dienst.

10 SEPTEMBER

Vleugelpop met hoofdact Belle Perez

12 EN 19 SEPTEMBER Thuis in eigen huis

4

KOERIER EXTRA - NOVEMBER 2013

Wist je dat ... je als medewerker van PC Sint-Amandus kan genieten van een speciaal aanbod van Proximus? Gratis sms’en, een gratis abonnement en gratis bellen naar collega’s met een abonnement bij Proximus. Meer info via… -> intranet -> medewerkers -> activiteiten -> Ralph Bonte, dectnr. 9528


AGENDA

PERSONEELSVOORDELEN Gebruik steeds je kaart van de Broeders van Liefde Acties Dichtbijmagazine via www.dichtbijmagazine.be

Babelle Shoe

H. d’Ydewallestraat 11 8730 Beernem

10 % SCHOENEN

http://babelle-shoe.be/locatie.htm

Optiek Bloemendale

Bloemendalestraat 71 8730 Beernem

15 % MONTUREN • 12 % ZONNEBRILLEN

www.optiekbloemendale.be

Optiek Lotte

H. d’Ydewallestraat 15 8730 Beernem

15 % MONTUREN • 15 % ZONNEBRILLEN

www.optiek-lotte.be

Lingerie Byzance

H. d’Ydewallestraat 11 8730 Beernem

10 % LINGERIE

www.byzance-lingerie.be

Fietsen Boterman

Parkstraat 67 8730 Beernem

5 % FIETSEN

Verfaillie-Bauwens

Kortrijksestraat 356 8020 Oostkamp

5 % (niet op GSM, PC, digitale fotografie / solden)

www.verfaillie.com

Debruycker-Vanlierop Industriepark Noord 12 8730 Beernem

10% - 20 % Henkel-ecolab

www.debruycker-vanlierop.be

CarW Wildemeersch

Gaston Roelandtsstraat 8 8020 Oostkamp

10%

www.carwash-wildemeersch.be

Kiekeboek

Stationstraat 63a 8730 Beernem

10% op wenskaarten, geschenken, kantoor– en schoolmateriaal en lees­ boeken (niet op kranten/tijdschriften)

E5-Mode

Gebruik hiervoor de specifieke winkelkaarten.

Mobiel bellen

Zie intranet.

Makro

Op vertoon van je BVL kaart kan je in de Makro een eigen Makro kaart laten aanmaken.

WEDSTRIJD SPEEL MEE!

Stuur het antwoord op volgende drie vragen naar amandus.directiesecretariaat@fracarita.org en je maakt kans op een bongo waardebon van € 50 of deponeer een briefje met de antwoorden in postbus 1. 1. Wie houdt wel van wat leven in de brouwerij? 2. Hoe heet het project dat Bart Verhelle mee ondersteunt? 3. Waarvoor staat MDT? De winnaars zullen eind april gecontacteerd worden.

KOERIER EXTRA - MAART 2014

5


KORT NIEUWS

Gehoord en gezien FIDES werd 15 jaar Welhaast op kousenvoeten rondde FIDES begin februari de kaap van z’n 15-jarig bestaan. Dit maal geen symposium (zoals na het eerste lustrum) of een theatervoorstelling + boek (zoals na het tweede lustrum), maar gewoon wat extra bloemen op de afdeling en gemijmer over het razen van de tijd. Verleden jaar werd een nieuw gebouw betrokken en dit op zich was natuurlijk ook een mijlpaal. En van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook in de behandeling accenten te verleggen; naast de traditionele behandelbedden werden er bedden geïnstalleerd voor cliënten die geen volledige behandeling meer behoeven (bv tijdelijke heropnames) of voor wie een ander soort behandeling wordt uitgestippeld. Wanneer we de afgelopen 15 jaar overschouwen heeft FIDES eigenlijk steeds weer opnieuw gepoogd om met de middelen die het ter beschikking had, zo nauw als mogelijk aan te sluiten op de noden in de maatschappij. Zo ontstond een systematisch nazorgprogramma (in samenwerking met Fides A), een consequent doorgevoerde contextuele benadering, waaruit samen met andere partners IRIS is ontstaan, de pretherapeutische activiteiten in het PLC van Ruiselede (Uitweg) en de oprichting van een forensisch beschut wonen project in samenwerking met 4Veld (De Linden). Op die manier beschikt Noord West-Vlaanderen vandaag over een eigen forensisch netwerk(je) voor seksueel grensoverschrijdend gedrag . Maar uiteraard werd niet enkel met de middelen gepoogd aan te sluiten bij de noden van de maatschappij; ook wat de behandeling betreft werd ernaar gestreefd om tendensen in het wel erg specifieke werkveld op te volgen en de behandellijnen desnoods daaraan aan te passen. Zo werd het Good Lives Model van Ward & Hudson (herstelgerichte zorg voor de forensische sector) reeds enkele jaren geleden geïntegreerd. Intussen staan we zo ver dat we met onze eigen behandeling, een mengeling van cognitieve, ervaringsgerichte, sociotherapeutische en contextuele behandeltechnieken, een geheel eigen en intensief aanbod hebben gecreëerd dat ook elders met interesse wordt gevolgd. In 2012 werd het op emotionele verandering gerichte therapie-onderdeel voorgesteld op het

6

KOERIER EXTRA - MAART 2014

15 jaar FIDES: een overschouwing

IATSA-wereldcongres in Berlijn. Intussen is dit onderdeel van de behandeling op de afdeling onderwerp van wetenschappelijk onderzoek dat door Ellen Gunst wordt gevoerd in samenwerking met de universiteit van Gent. Een duidelijke opstap naar een meer voldragen, meer wetenschappelijk gestutte en verantwoorde zorg die de effectiviteit van de terugvalpreventie nog moet verhogen. Momenteel is dat terugvalcijfer 10% verdeeld over 5% hands-on delicten en 5% hands-off delicten (cyberseks, exhibitionisme). We merken evenwel dat, hoewel de behandeling steeds professioneler wordt, de maatschappelijke context niet mee evolueert. Daardoor gaat zeer veel expertise verloren en worden kansen om meer veiligheid en welzijn te creëren gemist. Toch blijven we aan de weg timmeren en hebben we als vijftienjarige zo nog onze dromen: een forensisch referentieteam seksueel geweld voor de regio Noord-West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Dat referentieteam zou ‘beheerder’ worden van het transmuraal zorgcircuit voor plegers. Het zou ook zelf participeren in de zorgprocessen, en daarnaast expertise delen met andere zorgactoren en een actieve preventieve rol spelen in het werkingsgebied (bv. in scholen).


Het centraal behandel- en activeringsaanbod: de eerste stappen Een van de eerste stappen in deze opstartfase is de heropstart van het houtatelier. Het houtatelier lag enkele maanden stil, maar momenteel wordt er een nieuw, eenvoudig en transparant aanbod uitgewerkt in samenspraak met de verschillende partners. De opstart van het houtatelier is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het centraal behandel- en activeringsaanbod (CBAA). Het inhoudelijk aanbod bestaat uit alle expertise en activiteiten van: > De centrale dienst ergotherapie en activering, logopedie, hippotherapie, vrije tijd, ontmoeting en sportieve ontspanning (we zoeken voor dit diverse aanbod een gepaste naam) > De centrale dienst kinesitherapie > De dienst zinzorg en pastoraal > Medewerkers van het interdisciplinaire team en vakgroepen > Individuele medewerkers

Gert Deloof en Freddy Vroman luisteren aandachtig naar Hubert Bonamie (gepensioneerde).

De accommodatie en de materialen ter beschikking van het centrale aanbod kunnen ook gebruikt worden voor het aanbod vanuit de interdisciplinaire teams. Op dinsdag 28 januari 2014 kwam het kernteam en de medewerkers van de centrale dienst ergotherapie en activering, logopedie, hippotherapie, vrije tijd, ontmoeting en sportieve

ontspanning voor het eerst samen. Iedereen werd doorheen het inhoudelijke en organisatorische kader van het volledige centrale aanbod geloodst. Verder hebben we het reeds bestaande aanbod van de aanwezigen op het overleg in beeld gebracht. Wordt vervolgd!

MDT 366 PC Sint-Amandus is MDT 366. MDT staat voor multidisciplinair team. In het multidisciplinair team zitten specialisten uit verschillende disciplines, zoals een arts, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen. Het multidisciplinair team is erkend door het VAPH en kreeg recent nog een verlenging van de erkenning. PatiĂŤnten of bewoners die zich willen inschrijven bij het VAPH kunnen een beroep doen op het MDT 366 voor ondersteuning bij de opmaak van een dossier. Er is sinds kort ook een brochure ter beschikking: MDT PC Sint-Amandus: hoe kunnen wij jou helpen? Die is beschikbaar via de website, het intranet of via een maatschappelijk werker.

KOERIER EXTRA - MAART 2014

7


KORT NIEUWS

Populair op de arbeidsmarkt! Op dinsdag 4/03/2014 ontvingen we weer 32 enthousiaste gezichten op onze halfjaarlijkse ontmoetingsnamiddag voor schoolverlaters van de opleiding verpleegkunde. Een nooit gezien aantal nieuwsgierigen kwam opdagen en dat net op een ogenblik dat de arbeidsmarkt de wonden likt na een jaar van saneren en weinig vacatures. Daar zijn we blij mee! Naast de voorstelling van het medewerkersbeleid kreeg de bedrijfsfilm de volle aandacht. Deze mooie prent vertelt het verhaal van PC Sint-Amandus en dit gezien door de bril van de patiënt en door de bril van de medewerker. Een authentieke getuigenis die door het jonge volkje werd gesmaakt en in volle Oscartijdperk uitgebreid werd geprezen. We danken ook alle ambassadeurs (teamleden en stage­ mentoren) op het terrein, die nog voor de uitnodiging bij de school­verlaters in de bus viel, hen al overtuigden dat werken in PC Sint-Amandus hip is. Een degelijk stagebeleid en een beleid van pro-actief werven werken blijkbaar.

Vernieuwde Informatiebrochure Sinds kort is er een vernieuwde informatiebrochure van het ziekenhuis beschikbaar die met patiënten wordt doorgenomen bij opname. Omdat duidelijke, transparante info bij opname belangrijk is en omdat de informatiebrochure een belangrijke informatiebron is tijdens het onthaalproces werd het vroegere deel 1 van de ‘informatiebrochure voor patiënten en familie’ (= algemeen gedeelte) grondig aangepast. Zowel inhoud, lay-out, de gebruiksvriendelijkheid en de beschikbaarheid werden herbekeken. Het resultaat is een handig A5-boekje dat ook elektronisch beschikbaar is via intranet en www.st-amandus.be.

Toen nog op zoek naar een werkplek, nu al aangeworven!

Lancering website Had je de indruk dat het stil was rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in onze regio? Schijn bedriegt! Wil je eindelijk eens te weten komen waar men het over heeft als er gepraat wordt over één van de vijf functies van ‘Artikel 107’ (van de ziekenhuiswet)? Vraag je je af wat het Psychiatrisch Expertiseteam, het Mobiel Crisisteam en het Mobiel Behandelteam in de praktijk doen? Het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen heeft sinds begin maart een gloednieuwe website: www.netwerkggzregionw-vl.be.

Vrijwilliger, bedankt! Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger werden alle vrijwilligers die actief zijn in PC Sint-Amandus en De Ent uitgenodigd op een feest om hen te bedanken voor hun inzet. Dit feest ging door op dinsdag 11 maart. 29 vrijwilligers waren op het feest aanwezig. Er staan momenteel 45 vrijwilligers op onze lijst. 8 mensen werken vrijwillig voor 4Veld en 3 voor De Ent. De andere zijn actief in PC Sint-Amandus voor buddy-werk op afdelingen, hulp bij de dienst zinzorg en pastoraal, hulp bij de zorg voor de paarden, hulp bij grote activiteiten van De Vleugel,… PC Sint-Amandus heeft een spontane instroom van vrijwilligers dankzij de website “vrijwilligersjobs.be”. De ervaring van de laatste tijd leert dat het engagement van nieuwe vrijwilligers soms van korte duur is. Vaak gaat het om pas afgestudeerden die wat werkervaring willen opdoen en die stoppen zodra ze een job gevonden hebben. Het is soms bang afwachten of de nieuwe vrijwilliger ook “duurzaam” is. Kunnen jullie in jullie familie of vriendenkring eens kijken naar potentiële vrijwilligers en “reclame” maken voor het vrijwilligerswerk in PC Sint-Amandus? 8

KOERIER EXTRA - MAART 2014


PRIKBORD

Op weg naar ...

transparanter personeelsbeheer • TEKST Carl Baele

> 70%

van onze financiële middelen worden gebruikt voor de uitbetaling van wedden en lonen. Eén en ander verklaart dan ook waarom een goed beheer van de personele middelen een voorwaarde is voor een gezond financieel bedrijfsklimaat.

> 450

personeelsbewegingen over de departementen heen, hebben we in 2013 op de teller. Alle mogelijke geplande en ongeplande wijzigingen (uitstroom en instroom, verminderen en vermeerderen van uren, mutaties, zwangerschap, ziekte, …) die invloed hebben op de dagdagelijkse personeelsbezetting maken deel uit van het dagelijks personeelsbeheer op de afdeling op dienst. Een goede personeelsplanning en een dagdagelijkse opvolging vormen dan ook de eerste zorg van de leidinggevende.

3à4

keer per jaar staat tussen directie en leidinggevende een periodiek overleg gepland waarop tendensen en evoluties inzake kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting worden geëvalueerd en bijgestuurd. Hier wordt de basis voor personeelsplanning gemaakt. Sinds vorig jaar wordt hiervoor een nieuwe personeelstool gebruikt die dag na dag wordt bijgewerkt en insteek is voor het personeelsbeheer op de dienst/afdeling.

365

dagen per jaar wordt deze tool bijgewerkt waardoor de leidinggevende dag na dag hun personeelsformatie kwantitatief kunnen opvolgen en prognoses maken.

52x

per jaar, zeg maar wekelijks worden deze gegevens gerapporteerd op de directieraad.

Deze cijfers zijn tevens insteek voor de opmaak van de begroting, optimalisatie van personeelsstatuten, maar o.m. ook voor wervingscampagnes. Uit een analyse bleek dat het ontwikkelen van deze tool primordiaal en prioritair was. Nu de tool er is willen we de gebruikers voorzien van een goede handleiding om de ken- en stuurgetallen op een juiste wijze te leren interpreteren. Eerstdaags volgt dus een informatiemoment voor leidinggevenden over de departementen heen.

Nu reeds weten we dat onze leidinggevenden vragende partij zijn om in een latere fase heel wat andere parameters (impact verlof, ziekte, en andere afwezigheidsdagen) systematischer te kunnen opvolgen. De projectgroep werkzaam ronde de personeels(beheer)tool zal dan ook gedurende de komende 5 jaren verder actief werk maken van een handige set aan ken- en stuurgetallen om het personeelsbeleid verder kwalitatief op te enten. Wordt vervolgd! KOERIER EXTRA - MAART 2014

9


TUSSEN DE MENSEN

Bart Verhelle: een bijzondere roeping als diaken

“Ik ben een soort straatwerker” Het is met enige aarzeling dat Bart Verhelle, verpleegkundige in de mobiele dagequipe, besloten heeft om te vertellen over zijn bijzondere roeping als diaken. Hij staat immers niet graag in de schijnwerpers. Desalniettemin behoort het tot zijn opdracht als diaken om te getuigen. We zijn dan ook blij dat Bart de lezers een inkijk wil geven in zijn leven. •TEKST Dienst Zinzorg & Pastoraal •FOTO Bart Verhelle en Koen Vanquaethem

Koerier Extra: “Bart, hoe ben je ertoe gekomen om diaken te worden?“ Bart: “Als kind ben ik opgegroeid in een familie met veel priesters en kloosterlingen. We gingen regelmatig naar de eucharistieviering.

Ik was ook lid van de KSA, een katholieke jeugdbeweging waarbij we na de activiteit op zaterdagmiddag met de leiding naar de mis gingen en nadien samen aten. Vaak ging het er heel losjes aan toe, maar we konden ook praten over

Bart Verhelle (links) tijdens zijn diakenwijding. Als diaken ligt de nadruk op naastenliefde en dienstbaarheid! 10 KOERIER EXTRA - MAART 2014

serieuze thema’s. En ja, wat gezaaid was, groeide steeds verder… Later leefde ik heel sterk mee met het vormsel van mijn kinderen. Nadien werd me de vraag gesteld of ik catechese wou geven aan vormelingen. Ik heb toegezegd en dat heeft iets in beweging gezet. Ik begon me vragen te stellen. Is het wel juist wat ik vertel? Heb ik eigenlijk wel genoeg achtergrond? Zo ging ik verder en dieper op zoek. Ondertussen ging ik in op de vraag van de diaken van de parochie om hem hier en daar wat te helpen, bijvoorbeeld voor de kruisweg.


Op een bepaald moment zei hij dat hij een opvolger zocht om zijn werk verder te zetten als hij er niet meer zou zijn. Dat sloeg bij mij in. Wat wou hij eigenlijk zeggen? Wat vroeg die man? Zijn woorden waren voor mij meer dan een wens die hij uitdrukte. Ik voelde me persoonlijk door hem aangesproken. Alsof hij wou zeggen dat ik in zijn ogen een geschikte kandidaat was. Die gedachte liet me niet los en bleef in mijn hoofd spelen.”

•• De steun van mijn gezin bij mijn keuze, is heel belangrijk•• KE: “Hoe reageerden je echtgenote en kinderen hierop?” Bart: “Laat ik het zo uitdrukken: mijn echtgenote schrok van de vraag, maar niet van de inhoud van de vraag. ‘Ja, het is wel iets voor jou, maar denk er nog eens over na’ zei ze. Ik heb dan ook toestemming aan mijn twee zonen gevraagd. Als één van hen zich niet in mijn keuze kon vinden, dan zou ik het niet doen. Maar ze antwoordden zoals ik verwacht had: als het jouw keuze is, doe het maar, we hebben er niets op tegen. Het was voor mij heel belangrijk om de steun te krijgen van mijn gezin. Een engagement opnemen als diaken heeft ook consequenties voor hen. Zo ben ik ’s avonds vaak weg van huis, dien ik beschikbaar te zijn, wordt verwacht dat mijn vrouw telefonische oproepen kan beantwoorden, enzovoort. Ik heb dan besloten om de vierjarige opleiding tot diaken te volgen. Naast theologische lessen mocht ik ook stage lopen in PVT De Ent in Torhout. Ik heb dat als heel verrijkend ervaren. Het geeft een heel andere kijk om de patiënten die ik als verpleegkundige nog gekend heb als pastor te mogen dienen. Het was mijn leukste stage.” KE: “Op 20 oktober 2013 werd je vervolgens gewijd. Voel jij je nu als diaken een ander mens? Is er sprake van een vóór en een na?” Bart: “Het zou voor mij niet kloppen mocht mijn wijding iets veranderd hebben. Alsof ik plots een beter mens zou zijn. Wel merk ik dat sommige buitenstaanders anders naar me kijken. Kiezen om diaken te worden, is kleur bekennen. Sommige mensen lieten me vallen. Anderen zetten me op een voetstuk.

WAT IS EEN ‘DIAKEN’? Is dat een soort priester? De Kerk wordt in de eerste plaats als volk van God beschouwd. Allen zijn gelijkwaardig en medeverantwoordelijk. Binnen de Kerk zijn er verschillende ambten en bedieningen in dienst van de gelovigen. De bisschop, priester en diaken vormen de gewijde ambtsdragers. Van oorsprong betekent het woord ‘diaken’ dienstbaar. Een diaken legt het accent vooral op de diaconie (beoefenen van naastenliefde, inzetten op sociaalmaatschappelijke noden, zoeken naar rechtvaardige structuren…), maar ook in de liturgie en de verkondiging is hij werkzaam. Er zijn meerdere verschillen tussen een priester en een diaken. Zo is de opleiding van een priester op theologisch en filosofisch vlak uitgebreider dan de opleiding van een diaken. In tegenstelling tot een priester, mag een diaken gehuwd zijn. De diaken is door zijn wijding bevoegd om het doopsel toe te dienen, als kerkelijk getuige op te treden bij een kerkelijk huwelijk of voor te gaan in een uitvaart. De sacramenten van de eucharistie, de biecht en de ziekenzalving zijn voorbehouden voor de priester.

Mijn geloof helpt me om mijn voeten op de grond te houden. Ik probeer te handelen vanuit Jezus’ spiritualiteit. Jezus’ woorden uit het Marcusevangelie ‘Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars’ betekenen veel voor mij. ‘Zondaars’ is natuurlijk een heel beladen woord dat binnen de joodse context gesitueerd moet worden. Het wijst op de ervaring van schuld, schaamte, gebrokenheid en imperfectie. De mens kan op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak ‘geschonden’ of ‘gekwetst’ zijn. Het gaat erom dat je je kwetsbaarheid onder ogen durft zien, dat je leert om er mee om te gaan. Met andere woorden, het is niet omdat ik nu diaken ben, dat ik plots ‘een rechtvaardige’ zou zijn. Ik ben even ‘zondig’ als een ander, en dat roept herkenbaarheid op bij mensen. Ieder huisje heeft zijn kruisje.”

•• Ik probeer te leven met overgave en vertrouwen •• KE: “Je diakenwijding bezorgde je geen rechtstreeks toegangsticket naar heiligheid of perfectie. Vanwaar dan je keuze om diaken te worden? Wat drijft je?“ Bart: “Natuurlijk wil ik een beter mens worden, maar niet in de eerste plaats voor mezelf. Ik stel mij dienstbaar op ten aanzien van medemensen en van God. Benedictus van Nursia (de stichter van de Benedictijnenorde) inspireert me hiertoe met zijn woorden: ‘al wat ik doe, doe ik niet, maar doet Gij in mij’.

Ik zie mezelf als een instrument van God. Dat helpt me enorm om los te laten. Dan denk ik, God, het is jouw verantwoordelijkheid! Dat vermindert de druk en helpt me om vrede te nemen met mislukkingen. Tegelijkertijd blijf ik me inzetten en proberen. Zo laat ik voor een stuk mijn eigen persoon los. Ik probeer, met vallen en opstaan, te leven in overgave en vertrouwen. Dit gebed helpt me hierbij: ‘God, U kent mij. Jezus, U aanvaardt mij zoals ik ben. Geest, maak mij naar uw wil.’ Dat maakt me deemoedig en nederig, een thema dat ook Benedictus nauw aan het hart lag.“ KE: “Bart, waar vind jij inspiratie om op die manier in het leven te staan?” Bart: “Ik lees elke dag in de Regel van Benedictus. Hij heeft de vier evangelies voor zijn monniken samengebald in 78 kernachtige regels. Mits aanpassing vind ik ze heel inspirerend en zinvol voor mijn eigen context. Verder ga ik ook jaarlijks op retraite naar een Benedictijnse abdij, zowel alleen als met mijn echtgenote. Ik kan er mijn batterijen opladen en vind er een soort geestelijke voeding.” KE: “Wat houdt je opdracht als diaken in?” Bart: “Ik ben benoemd in de dekenij (een samenvoeging van verschillende parochies) Brugge-Oost. Ik heb er een grote bewegingsvrijheid. Mijn werk steunt op een welbepaalde kerkvisie. Ik vertrek vanuit de betekenis van de Hebreeuwse Godsnaam ‘Jahwe’: ‘Ik ben er voor u’. Het is de basishouding van de Kerk, waar ze in mijn ogen van vervreemd geraakt is. > KOERIER EXTRA - MAART 2014

11


In de eerste plaats dient de Kerk zelf naar mensen toe te gaan. Zo ben ik een soort straatwerker die contacten legt en door te luisteren op zoek gaat naar de noden van mensen. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig naar een begraafplaats. Ik spreek mensen aan en al vlug voel ik of mensen behoefte hebben aan een gesprek. Om nog een voorbeeld te geven: wanneer ik een kindje gedoopt heb, nodig ik de familie persoonlijk uit voor de lichtmisviering, schrijf ik een verjaardagskaart, neem ik contact op voor de eerste communie… Ik vind het immers belangrijk om mensen ook op lange termijn niet uit het oog te verliezen.”

•• ik ben een soort straatwerker op zoek naar noden van mensen ••

HIJOS DE LA LUZ Bart: “‘Hijos de la Luz’ (‘Kinderen van het Licht’) is niet mijn project, het is ons project. Met ‘ons’ bedoel ik dokter Cueto, dokter Pineda, pastoor Nelson, mijn echtgenote Luz Maria en ikzelf. Mijn echtgenote is afkomstig van de Dominicaanse Republiek. Het is een toeristisch land waar de gezondheidszorg schrijnend is. Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden uit hun familie gestoten. Ze worden als bezeten of behekst beschouwd. Met ons project willen we de hoogste nood voor deze mensen opvangen. Vooral medicamenteus is er nu ondersteuning, maar we zouden ook meer willen inzetten op beeldvorming en mobiele teams. De financiering gebeurt volledig vanuit België. We zoeken nog psychiaters die Spaans kunnen om de mensen ter plaatse op te leiden. We hopen dat de Broeders van Liefde meestappen met ons project! Van de mensen in de Dominicaanse Republiek heb ik al veel geleerd. De sterke sociale banden raken me keer op keer. Er heerst een warme solidariteit, deels ook omdat mensen meer afhankelijk zijn van elkaar. De gastvrijheid is er enorm. Het contrast met het leven in België, waar we erg gesteld zijn op privacy en controle, is groot. Ik leerde ook wat het betekent om materieel ‘onthecht’ te zijn. Zo kan ik zeggen: ‘ik bezit niets’. Ik heb een huis gekocht, maar het is niet mijn huis. Alles wat ik heb, heb ik in bruikleen. Dat zorgt ervoor dat ik goed voor dingen wil zorgen, ze gemakkelijker kan delen en mij niet vastklamp aan mijn bezittingen.”

KE: “Dat lijkt me een hele boterham. Je bent dan ook nog eens verpleegkundige in de mobiele dagequipe. Is er nog tijd over voor hobby’s?” Bart: “Er is nog maar één hobby overgebleven, dat is koken. Spijtig genoeg heb ik weinig tijd meer om te fietsen. De noden zijn dan ook groot. Ik dien erover te waken dat ik mezelf niet overvraag.” KE: ”Heeft je spiritualiteit invloed op je werk als verpleegkundige?” Bart: “Ik heb meer aandacht voor de vierde of spirituele dimensie van de mens. Het gaat om de ziel, de geloofsbeleving van mensen. Spiritualiteit heeft voor mij ook veel te maken met eigenwaarde en zelfrespect. Door naar het totaalbeeld van een persoon te kijken, kom ik soms in conflict met het verpleegkundig handelen. Soms heb ik het gevoel dat we als verpleegkundige meer een theorie of een leer dienen, dan dat we de mens dienen. Durven we structuren in vraag stellen? Is het steeds nodig om iemand te sanctioneren? Ik vind het niet gemakkelijk om hierover te praten. Veel collega’s werken immers vanuit een gedrevenheid en een vastberaden visie en nemen mijn vragen persoonlijk op. Ik besef dat ik als diaken op een andere manier denk, dat ik me op een andere manier openstel. En dat wringt soms.” KE: “Bedankt voor dit openhartig en inspirerend gesprek.” 12 KOERIER EXTRA - MAART 2014

Lulu, de vrouw op de foto krijgt hulp van het project ‘Hijos de la luz’


DE MONKELAAR

Een andere kijk

De Monkelaar ziet hoop •TEKST •FOTO De Monkelaar

Ik heb een merkwaardig ook voor detail. Als ik in de lanen van onze campus wandel, wordt mijn aandacht soms getrokken door iets kleins, waar je zonder de nodige aandacht zomaar aan voorbijgaat, maar waar soms toch een klein verhaaltje aan vastzit. Dit keer krabbel ik geen kritische noot, maar schotel ik jullie zo’n detail voor! Tijdens deze nepwinter merkte ik hier en daar aan de voet van bepaalde bomen hoopjes takken. Ik begreep niet hoe die ontstaan waren. Het leken wel nesten, maar een nest onderaan een boom lijkt me niet zo’n goed idee. Gaandeweg zag ik meer en meer hoopjes en ik begon ze mooi te vinden, een beetje kunstig en telkens een verrassing om er een te ontdekken. Het zijn die details die het leven wat kleuren (het hoeft niet altijd VTM te zijn). Toen ik een bewoner reeds enkele dagen rond een boom bezig zag, had ik door dat dit de maker was van deze kleinoden. Ik maak hier dan ook graag plaats om enkele van z’n creaties te laten zien!

KOERIER EXTRA - MAART 2014

13


GEKIEKT

Frietjes! Op maandag 17 maart was de rode loper uitgerold aan de ingang van het vernieuwde restaurant. Na 7 maanden van ‘ontbering’ stonden er opnieuw frietjes op het menu. tijdens een grondige renovatie van ruim 7 maanden werd het restaurant omgetoverd tot een gezellig, modern geheel waar medewerkers tijdens hun middagpauze kunnen genieten van een lekkere maaltijd en waar patiënten/bewoners en hun bezoek ook welkom zijn.

Een ware metamorfose

De vernieuwing van het gebouw bracht ook enkele wijzigingen met zich mee: Elektronisch bestellen: vroeger kon je via dectnr. 1600 een broodje, koude schotel of het weekmenu bestellen. Vanaf maandag 17 maart is de voedingsdienst overgeschakeld naar elektronisch bestellen via intranet. Wanneer je tikt, zal je onderaan een link terugvinden die je automatisch naar een bestel­formulier brengt. De voedingsdienst vraagt om te bestellen voor 09u30. Welke broodjes je kan bestellen, zal je terugvinden op het bestelformulier. Je zal ook nog ter plaatse in het Restaurant een broodje kunnen kopen, maar dat zal duurder zijn. Wees welkom en smakelijk!

De voorgevel en de inkom bieden een totaal andere aanblik.

Vanaf nu staan er opnieuw iedere donderdag frietjes op het menu! 14 KOERIER EXTRA - MAART 2014


Foyer! Sinds 20 maart is de vernieuwde foyer open. ’t Vleugelhof kan weer op zijn vertrouwde plaats doorgaan en patiënten/bewoners en hun bezoek kunnen opnieuw in deze ontmoetingsruimte terecht. Wat is er veranderd? > Er is maar één ingang meer in plaats van 3. De vrijgekomen ruimtes werden als internethoekjes voor de patiënten/bewoners ingericht; > Het plafond werd volledig uitgebroken en er werd gekozen om het oorspronkelijke schuine plafond vrij te laten met speciale tegels voor de akoestiek; > Er ligt een moderne mokkakleurige gietvloer; > Er is relighting die zorgt voor sfeer in de zaal; > De meest ingrijpende verandering is de andere inplanting van de bar: die werd verplaatst naar het laagste gedeelte zodat bezoekers meteen ‘gezogen’ worden naar de bar > Er werden ingemaakte kasten achter geplaatst, met een nieuwe vaatwasmachine, inductiekookplaat, spoelbak en koelkast; > Om te voldoen aan de normen moest ook een ventilatiesysteem geïnstalleerd worden; > Als laatste werden er nieuwe toneeltechnieken aan­ gebracht en is er nieuw meubilair!

De nieuwe bar!

Een hedendaagse, strakke, moderne Foyer!

KOERIER EXTRA - MAART 2014

15


VRIJ SPEL

Inzoomen op informatieveiligheid

Informatieveiligheid: Vanaf 01/06/2012 is het verplicht om in elk ziekenhuis een informatieveiligheidsconsulent (LIVC) te hebben die er op toe ziet dat er een informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt wordt. Geert Van Cluysen neemt die functie op in PC Sint-Amandus en doet hieronder uit de doeken waarom informatieveiligheid een zaak voor iedereen is. •TEKST Geert Van Cluysen •FOTO Geert Van Cluysen en Koen Vanquaethem

Informatieveiligheid belangt iedereen aan!

In ons huidige digitaal tijdperk wordt informatie steeds meer toegankelijk, sneller en overal beschikbaar. Meestal is dit een goede zaak, maar zeker in de context van ons psychiatrisch centrum moeten wij ons allemaal tegelijkertijd erg goed bewust zijn van de gevaren die deze digitale revolutie in zich draagt. Het is een kernonderdeel van onze professionaliteit om met de informatie waarover wij beschikken ten gevolge van de uitvoering van onze opdracht correct om te gaan. Ook de wetgever heeft dit begrepen en sinds 01/06/2012 is het wettelijk verplicht om een informatieveiligheidsconsulent in elk ziekenhuis te hebben. In dit artikel geven we je hierover een inhoudelijk en organisatorisch kader aan. Gelieve dit goed te lezen en u ervan bewust te zijn dat dit een serieuze zaak is die allen aanbelangt.

CIA

Neen, de informatieveiligheidsconsulent werkt niet zoals de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij bewaakt wel de veiligheid/kwaliteit van de informatie door ze te toetsen op 3 belangrijke domeinen nl.: Confidentiality, Integrity, Availability. Informatieveiligheid gaat over: 1. de vertrouwelijkheid of confidentialiteit van informatie 2. de integriteit of juistheid van de informatie 3 de beschikbaarheid van de informatie

16 KOERIER EXTRA - MAART 2014

Vanuit de privacywetgeving, patiëntenrechten en de wetgeving omtrent het patiëntendossier is het duidelijk dat we heel omzichtig met persoonsgebonden informatie moeten omspringen. Daarnaast willen we dat er binnen onze werkcontext zorgvuldig wordt omgesprongen met onze persoonsgebonden informatie.

Informatieveiligheid is een zaak voor ieder van ons en verdient zeker aandacht in onze werkcontext. Dit wordt geïllustreerd in volgende voorbeelden: Vertrouwelijkheid van de informatie

Binnen onze ziekenhuiscontext worden we dagelijks geconfronteerd met gevoelige en persoonlijke gegevens over patiënten.

Integriteit van de informatie In ons dagelijks werk met persoonsgegevens werken, willen we dat deze informatie juist en betrouwbaar is. M.a.w. deze informatie is geactualiseerd, volledig en niet vervormd. Hier komen vooral de technische aspecten van informatieveiligheid aan bod. Beschikbaarheid van de informatie Omdat we steeds meer afhankelijk worden van digitale informatie, willen we dat deze informatie op de gewenste tijdstippen bij de juiste personen ter beschikking wordt gesteld. M.a.w. we verwachten meestal dat deze informatie iedere dag 24 uur op 24 uur beschikbaar is. Ook dit vraagt inspanning. Bij informatieveilligheid denken we meestal in de eerste plaats aan informatica. Maar ook andere gegevensdragers zoals papier, audio- en beeldmateriaal bevatten informatie en verdienen onze aandacht.


(n)iets voor mij? Een informatieveiligheidsconsulent in PC St.-Amandus?

Sedert 01/06/2012 is het dus wettelijk verplicht om een informatieveiligheidsconsulent in elk ziekenhuis te hebben. Samen met de centrale informatieveiligheidsconsulent van de Broeders Van Liefde heeft de lokale informatieveiligheidsconsulent (LIVC) in ons ziekenhuis een adviserende functie. Hij ziet toe op de verschillende aspecten van informatieveiligheid binnen de werkcontext. Hij inventariseert de huidige situatie wat betreft vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van persoonsgebonden informatie. Deze persoon volgt actief de lokale informatieveiligheidsincidenten op, hij rapporteert aan de Algemeen Directeur en geeft adviezen op vraag of op eigen initiatief. Een kwaliteitsvolle benadering van informatieveiligheid is niet alleen een opdracht voor de informatieveiligheidsconsulent maar maakt deel uit van het ziekenhuisbeleid en wordt gedragen in samenwerking met alle medewerkers uit het departement patiëntenzorg-, het administratief en facilitair departement. Om dit beleid te ondersteunen maakt hij een informatieveiligheidsplan op. De directie vroeg aan Geert Vancluysen om deze nieuwe functie van informatieveiligheidsconsulent op te nemen. Men gaat er hierbij van uit dat die opdracht goed te combineren zal zijn met zijn huidige opdracht als informaticasysteemverpleegkundige. Geert is hierop ingegaan en hij volgde reeds vorig jaar een opleiding georganiseerd door de FOD. De lokale informatieveiligheidsconsulenten van de verschillende centra van de Broeders van Liefde komen op regelmatige basis samen met de centrale veiligheidsconsulent, Michael?

Wat zijn de plannen?

Deze Obama-afbeelding zal waarschijnlijk niet de foto worden die aan het emailadres van onze informatieveilig-

heidsconsulent toegevoegd wordt. Zoals reeds aangegeven, heeft de informatieveiligheidsconsulent een adviserende functie. Een functie die hij alleen kan waarmaken in een respectvolle en onderhandelende houding. Net zoals bij andere projecten die kwaliteit voor ogen hebben, staat ook hier het leerproces centraal en niet de persoon die fouten maakt. Controle en opvolging moet er ongetwijfeld zijn maar informatieveiligheid gaat in de meeste gevallen over een gepaste attitude en de wil om te leren uit incidenten. Omdat dit zo cruciaal is, besteed de L IVC - naast informatieveiligheidsaspecten in ICT - de eerstvolgende periode zijn beperkte tijd aan alertheid of ‘awareness’ voor informatieveiligheid op de werkvloer. Uw vragen, opmerkingen en suggesties omtrent informatieveiligheid neemt hij graag ter harte en in de mate van het mogelijke zal hij hier een antwoord proberen te formuleren. Regelmatig zal er via de bestaande communicatiekanalen ondersteunende informatie opduiken mbt dit onderwerp in de hoop dat dit uw dagdagelijkse praktijk mbt dit thema kwalitatief zal versterken.

Alvast al enkele concrete tips

1. Gebruik een sterk wachtwoord (zoals minstens 8 tekens, niet uw naam, gebruikersnaam naam of bedrijfsnaam, gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende toepassingen en maak een combinatie van hoofletters, kleine letters en cijfers) 2. Zet de schermbeveiliging van uw computer aan wanneer je uw werkplaats verlaat.

3. Let op wanneer je persoonlijke informatie op sociale media zoals facebook of twitter plaatst; je kan deze informatie evengoed in de krant zetten. 4. Let op met mails waarvan je de afzender niet kent of die uw bankgegevens opvragen. 5. Zet een goede virusscanner op uw thuiscomputer. 6. Laat geen papier met persoonlijke informatie van patiënten of medewerkers achter op uw tafel of op de printer. 7. Wees alert bij het mondeling en schriftelijk meedelen van patiëntengegevens.

Wie is …

Naam • Geert Van Cluysen Functie • systeemverpleegkundige en lokale informatieveiligheids consulent Woonplaats Beernem

KOERIER EXTRA - MAART 2014

17


JE HOBBY

Franky van Loo: verzamelaar van opgezette dieren

“Ik woon in een soort Afrikamuseum” Sinds ik met Franky Van Loo een gesprek had over zijn hobby, rijd ik anders van en naar het werk. Ik speur in de verte in de bermen en op straat naar ‘verkeersslachtoffers’, maar ik merk er geen op of ze zijn er niet. Het is duidelijk dat Franky Van Loo een speciaal getraind oog heeft. Daarover en over zijn bijzonder interieur thuis vertelt hij in geuren en kleuren. •TEKST Liesbet Werbrouck •FOTO Franky Van Loo

Koerier Extra: KE: “Je hebt een bijzondere hobby. Vertel eens.” Franky: “Ik verzamel opgezette dieren. Het is misschien net iets anders dan postzegels of oude munten verzamelen, maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer. Het is iets wat ik graag zie en wat mij boeit. Ik ben een enorme natuurliefhebber en uit mijn liefde voor de natuur is eigenlijk mijn hobby gegroeid. Ik verzamel enkel “verkeersslachtoffers” die ik onderweg vind. Ik vind het zonde om mooie, eerder uitzonderlijke dieren zomaar te laten verkommeren of te laten overrijden langs de kant van de weg. Ik neem ze

Uit de oude doos: mijn zoontje had absoluut geen schrik van de opgezette dieren, wel integendeel!

18 KOERIER EXTRA - MAART 2014

dan liever mee naar huis om ze te laten opzetten en een soort “tweede leven” te geven. Ik vind opgezette dieren fascinerend en ongelofelijk mooi. De vacht of de veren voelen echt aan. Ik heb het gevoel dat ik de dieren eer aan doe en dat ik een stukje natuur in ere herstel.” KE: “Wat was het eerste dier in je collectie?” Franky: “het begin van mijn collectie dateert al van een hele tijd geleden. Er is een kleine anekdote aan verbonden. Ik was nog niet zo lang samen met Joke. Bij het naar huis rijden van haar werk, stopte ze aan mijn vroeger werk, waarna we samen elk naar ons huis reden. Ook op die dag volgde mijn vrouw mij. Zij wist niet dat ik ’s morgens een bunzing had gevonden, die opgeraapt had en in mijn koffer gestoken. Zoals gezegd reed mijn vrouw ‘s avonds achter mij en zag ze een straaltje bloed uit de koffer lopen. Ze was toch enigszins bezorgd over wat ik in mijn koffer had liggen. Die bunzing heb ik laten opzetten en zo had ik mijn eerste opgezette dier. De fascinatie voor opgezette dieren heb ik trouwens opgedaan op een feestje bij de baas van mijn vader. Die man was een fervent jager en had in zijn landhuis zijn zolder ingericht om feesten te organiseren. Daar hingen enkele pareltjes van Afrikaanse dieren, die hij als jachttrofee had laten opzetten. Toen groeide bij mij het eerst het idee dat ik ook een eigen collectie wou.”

KE: “Welke dieren heb je nog in je collectie?” Franky: “Mijn pronkstuk is de kop van een edelhert (zie foto). Dat is een redelijk groot exemplaar van 1,5 meter hoog. Dat maakt behoorlijk indruk hoor! Daarnaast had ik ook het geluk dat de baas van mijn vader op een bepaald moment verhuisde naar een appartement en zijn collectie van de hand deed. Hij had mij ooit beloofd dat ik een aantal stukken uit zijn collectie ging mogen hebben, mocht hij ze ooit wegdoen en hij heeft woord gehouden. Zo kreeg ik 5 Afrikaanse dieren, zoals o.a. een impala, een bruine blesbok, een hartebeest en een bosbok. Ik heb ook enkele inheemse soorten zoals een vos, een eekhoorn, een bunzing, alsook een collectie inheemse vogelsoorten.” KE: “het opzetten doe je niet zelf?” Franky: “Neen, dat kan ik jammer

Wie is …


Een greep uit de collectie van Franky: een edelhert, bruine blesbok, impala en een vos.

genoeg niet zelf. Er zijn weinig mensen met die kennis in België, maar via mijn buurman kwam ik in contact met een “preparateur”. Ik wou dit vroeger wel graag zelf leren, maar het is wel een vuil en gecompliceerd werk en door de producten die voor het opzetten nodig zijn, ook niet echt bevorderlijk voor mijn astma, dus laat ik dit aan anderen over. KE: “Welk dier zou je nog graag in je collectie hebben?” Franky: Een Vlaamse Gaai (dit is een zeldzame vogel met prachtige blauwe kleuren) staat op mijn verlanglijstje. Mocht iemand er ooit eentje vinden, dan mag die altijd contact opnemen. Ook andere, uitzonderlijke dieren zijn steeds welkom. Ooit informeerde ik ook eens naar een opgezette tijger, maar die was te duur. 8000 euro! Als ik ooit de lotto zou winnen, dan zou ik dat wel kopen.

Naam • Franky Van Loo Gezin • Gehuwd met Joke Somers en

papa van Thibaut

doorbrengen. Liefhebber van de Belgische kust, vooral op winderige herfstdagen!

Functie • Medewerker boekhouding Hobby’s • Veel tijd met het gezin

Ik wil hier wel bij vertellen dat het gaat om tijgers met een certificaat. Vaak zijn dit tijgers uit bijvoorbeeld circussen die gedood worden om inteelt tegen te gaan en die worden opgezet. Ik zou nooit op een dier laten jagen om mijn collectie uit te breiden! Mijn collectie breidt uit met wat ik vind en soms moet ik daar een paar jaar geduld voor hebben. Mijn hobby heeft er intussen voor gezorgd dat ik ook een speciaal oog heb voor wat aan de kant van de weg ligt.”

•• Mijn hobby is het resultaat van mijn liefde voor de natuur •• KE: “Waar staan je dieren?” Franky: “Ze hebben allemaal een plekje in huis: in de woonkamer, de gang … overal waar een plekje vrij is. Er hangen er zelfs in mijn tuinhuis. Je kunt ons huis een beetje vergelijken met een klein Afrikamuseum.” Gelukkig heeft mijn vrouw er geen bezwaar tegen. Enkel een everzwijn komt er niet in. Dat vindt ze echt een vies beest en wil ze niet in huis. Binnenkort verhuizen we en ik zal er weer voor ijveren dat ze een plekje in huis krijgen. Enkele jaren terug, toen mijn vrouw zwanger was, had ze wel schrik dat toen onze zoon geboren zou worden hij als kleuter bang ging zijn van die dieren, maar integendeel. Toen hij klein was en begon te huilen, nam ik hem op om naar de “beestjes” te kijken, kalmeerde hij onmiddellijk en begon spontaan te lachen. Nu hij groter is en zijn

vriendjes komen spelen zijn zij altijd heel nieuwsgierig en kijken vol bewondering naar de opgezette dieren. Je kan je wel voorstellen dat we heel wat reacties krijgen wanneer we bezoekers over de vloer hebben. Negatieve reacties heb ik nog nooit gekregen. Meestal vinden de vrouwen het wat luguber, maar de mannen zijn wel onder de indruk. Misschien komt hier het vroegere jachtinstinct van de mannen naar boven…” KE: “Is het een dure hobby?” Franky: “Afhankelijk van de grootte van het dier kan dat wel oplopen. Een reiger kostte me 75 euro, maar mijn edelhert kostte toch wel 500 euro. KE: “Is er veel verschil in kwaliteit?” Franky: “Ik zie toch duidelijke verschillen. Ook de manier van opzetten vind ik belangrijk. Mijn vogels staan allemaal op een tak of een stuk hout, zo worden ze zo natuurgetrouw weer “geprepareerd”. Om goede kwaliteit te hebben, is niet alleen de preparateur belangrijk die het werk uitvoert, daarnaast is het belangrijk dat de dieren een lange tijd in de diepvries bewaard worden om het ontbindingsproces tegen te gaan. Misschien nog een anekdote. Zo had ik eens een bonte specht gevonden dat ik bij mijn thuiskomst, in de diepvries had gestoken. Het was uit mijn gedachten gegaan en enkele weken later deed mijn vrouw de bizarre lugubere ontdekking. In plaats van een lekkere biefstuk, stak een specht in de diepvries… De dieren moet je ook blijven verzorgen: af en toe eens buiten zetten, afstoffen en bespuiten tegen insecten. Als ik de dieren buiten laat luchten, dan moet ik natuurlijk de poes van de buren in de gaten houden.”

KOERIER EXTRA - MAART 2014

19


VRAGENVUUR

Elsie Dauwe over haar uitdagende opdracht als milieucoördinator

“Mijn handen jeuken om milieudossiers aan te pakken” Ruim 1 jaar geleden startte Elsie Dauwe als milieucoördinator in PC SintAmandus. Na 10 jaar gewerkt te hebben als milieu en veiligheidsconsultant bij Enviro +, waar ze als externe milieu-adviseur vooral bedrijven en KMO’s vertelde wat ze moesten doen en hoe, begon het bij Elsie te kriebelen om het werk meer zelf in handen te hebben. Vandaar dat ze zocht naar een nieuwe job als interne milieucoördinator. Toen ze in PC Sint-Amandus startte, was er voor haar op milieuvlak heel veel onontgonnen gebied. Haar handen jeukten om aan de slag te gaan en dossiers in handen te nemen. Ik wilde het met haar eens over die dossiers hebben. •TEKST Liesbet Werbrouck •FOTO Koen Vanquaethem

Koerier Extra: “Elsie, de dag voor ons gesprek zag ik jou op de Centrale Parking, geflankeerd door 2 mannen én op de parking stond een auto van de Vlaamse Landmaatschappij. 1 en 1 is 2, dacht ik en wat bleek: de 2 mannen waren inderdaad van de Vlaamse Landmaatschappij. Elsie was niet zomaar op stap …” Elsie: “De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid en zij maakten een inrichtingsplan voor de ruime omgeving van PC Sint-Amandus. Die herinrichting gaat over de aanleg of heraanleg van ruiterpaden, wandelpaden, bospaden, over de aanleg en het herstel van de dreven,… Ook onze campus komt in het vizier om de komende jaren de plannen van de VLM uit te voeren. De dreven van PC Sint-Amandus zijn er op sommige plekken niet goed aan toe. Er zijn bomen met heel veel dode takken, die aangepakt moeten worden. We zullen een plan van aanpak moeten hebben om nieuwe bomen aan te planten vooraleer andere gekapt worden, … De 2 mannen van de VLM kwamen kijken naar de visvijver. Een ontwerp­bureau zal 20 KOERIER EXTRA - MAART 2014

de visvijver opnieuw uittekenen, meer geïntegreerd in de omgeving en met ruimte aan één kant om te vissen.” KE: “Moet PC Sint-Amandus dit zelf doen of zoekt het Centrum hiervoor hulp van externe deskundigen?” Elsie: “We hebben nood aan een visie over de groeninrichting van de campus en een eigen landschapsplan. Dat is één van de opdrachten voor 2014. We denken er nu aan om samen te werken met het Regionaal Landschap Houtland, dat ons bij die visievorming zou kunnen helpen. Zij hebben immers een goed en ruim zicht op het landschap in Beernem (denk maar aan het Bulskampveld) in zijn totaliteit. Zij hebben zicht op de onstaansgeschiedenis en zijn vertrouwd met streekeigen beplanting. Daarna kunnen we dan concreet aan de slag om dat landschapsplan de komende jaren concreet vorm te geven. Wat bovenaan het lijstje staat, is de groenaanleg rond Gebouw Sint-Amandus, parking De Wellinghe en de Centrale Parking en het herstel van de dreven. Er zijn nog tal van andere zaken waar we werk willen van maken: graslandbeheer en de inrichting van bloemenweiden, …”

KE: “Grootse plannen, lijkt me. Iets totaal anders: werkt een milieucoördinator vooral buiten of is het toch een bureaujob?” Elsie: “In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, breng ik 75% van mijn tijd aan mijn bureau door: rapporten maken, analyses, de nodige vergunningen in orde krijgen. Als milieucoördinator krijg je ook veel te maken met wetgeving. Het vraagt een continue inspanning om bij te blijven. Één van mijn grote opdrachten momenteel is de nodige voorbereidingen treffen om een nieuwe milieuvergunning aan te vragen.

•• Alle water uit de kranen van dit Centrum is gezuiverd grondwater •• Na 20 jaar is het tijd om die vergunning te vernieuwen! In 2015 zou ik de aanvraag willen indienen. Daarvoor moet ik een heel dossier voorbereiden: een inventaris van alle machines, toestellen, airco’s, stookinstallaties,… in het centrum. Vooral voor grondwaterwinning is het moeilijk om een vergunning te krijgen.” KE: “Onze watertoren wordt dus nog zeer actief gebruikt?” Elsie: “Zeker en vast en dat is toch wel vrij uniek in Vlaanderen. Al het leidingwater in het Centrum is opgepompt grondwater, dat gezuiverd wordt tot drinkwater. Ook dat vraagt veel tijd


dat we de kostprijs hiervan heel snel terug kunnen verdienen. Daarnaast zullen we later in het voorjaar op bepaalde plaatsen zonnepanelen installeren. Er zijn momenteel dakwerken aan de Sporthal, Gebouw Reigerlo en Gebouw Hulstlo. Ook op de nieuwe gebouwen Bakensgoed en De Zouter komen er zonnepanelen. We gaan de maximum toegelaten hoeveelheid zonnepanelen installeren. >

•• Met dit warme weer hopen we op tijd een nieuwe overeenkomst te hebben om het gras te maaien •• Wie is …

“In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, breng ik 75 % van mijn tijd aan mijn bureau door.”

en opvolging: wekelijks worden stalen genomen om de kwaliteit van het water te testen.” KE: “We hebben ook een eigen containerpark. Zijn daar nog plannen mee?” Elsie: “We hebben zeker plannen met het containerpark. Vanaf juli zullen we samenwerken met de afvalinzamelaar Van Ganswinkel. Het huidige contract is opgezegd, maar daarnaast zullen we het containerpark herinrichten. Er zullen duidelijke bordjes komen met een aanduiding wat in welke container mag. Dat is al een eerste stap in de goede richting. Daarnaast denk ik dat er ook op de afdelingen en de diensten beter gesorteerd kan worden, maar ik zal daar de tijd voor nemen om eerst een analyse

te maken hoe er nu gesorteerd wordt en daarna een campagne opzetten om alle medewerkers warm te maken om goed te sorteren. De wil is er zeker, daar ben ik van overtuigd, maar soms weten de medewerkers niet waar ze met hun PMD terecht kunnen, zijn er niet voldoende vuilnisemmers of is het niet echt duidelijk wat in welke vuilnisbak moet.” KE: “Dit Centrum heeft ook heel wat oude infrastructuur met enkele beglazing, slecht geïsoleerde gebouwen. Ik kan me voorstellen dat de facturen voor elektriciteit en aardgas niet min zijn. Zullen er op korte termijn maatregelen genomen worden om die energie­ kosten naar beneden te krijgen?” Elsie: “ We zijn aan het bekijken of we de leidingen in de stookplaatsen zelf kunnen isoleren. Ik ben ervan overtuigd

Naam • Elsie Dauwe Burgerlijke staat: • Sinds kort getrouwd met

Wouter Cools Opleiding Master in de biotechnologie en een aanvullende masteropleiding in milieuwetenschappen Vrije tijd natuurwandelingen, Inferno van Dan Brown was één van de laatste boeken die ze las!

KOERIER EXTRA - MAART 2014

21


Wist je dat …? … er misschien ooit een blotevoetenpad op een gedeelte van de campus komt? De plannen hiervoor staan nog in de kinderschoenen. … Elsie in haar vrije tijd helemaal niet zo’n groene vingers heeft? Ik ben professioneel al genoeg met ‘milieu’ bezig. ... PC Sint-Amandus jaarlijks ongeveer 1 000 000 euro besteedt aan gas en elektriciteit? … er dit jaar ook nog een groot bodemsaneringsproject op de planning staat? De bodem is op vijf plaatsen vervuild, waar vroeger ondergrondse stookolietanks zaten. Bij de keuze van de gebouwen hebben we ermee rekening gehouden dat op sommige historische gebouwen de zonne­panelen niet echt esthetisch zouden zijn, anderzijds gaan we ook geen zonnepanelen leggen op gebouwen die mogelijk binnen een bepaalde tijd afgebroken zullen worden.” Koerier Extra: “Vorig jaar waren er wat problemen met het maaien op de campus? Nu het voorjaar er weer aankomt, wie zal het gras komen maaien in PC Sint-Amandus? Elsie: “Vorig jaar werkten we samen met een bedrijf uit de sociale economie. Het is niet zeker dat die samenwerking kan blijven lopen, want door de wet op de overheidsopdrachten moeten

we voor deze opdracht een bestek maken. In maart hebben we deze opdracht aanbesteed, zodat we hopelijk tegen april, opnieuw een samenwerkingsovereenkomst hebben. Daarnaast zijn er ook plannen om patiënten en bewoners in te schakelen bij het groenonderhoud van de campus. Samen met Johan Neyt en in samenspraak met de afdelingen zijn we de mogelijkheden aan het bekijken en polsen we of er genoeg interesse is om hieraan mee te werken.”

hoewel dit natuurlijk wel belangrijk is, maar met al het andere werk zal dit toch wat vooruitgeschoven worden in de tijd. Ik heb hier zeker ideeën over. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitleensysteem voor fietsen, meer ondersteuning om te carpoolen… Er is hier bij de medewerkers zeker vraag naar dergelijke initiatieven! KE: Bedankt voor dit gesprek en heel veel succes!

KE: “PC sint-amandus promoot duurzaam woon-werkverkeer: elektrische voertuigen, Car free day …. Zal je hier als milieucoördinator ook verder initiatief in nemen?” Elsie: “Dit is momenteel geen prioriteit,

Enkele tips Enkele eenvoudige tips voor een groener PC Sint-Amandus Verspil geen drinkwater

Zet de verwarming een graadje lager

Hou ramen en deuren dicht als de verwarming of airco aanstaat

Laat de lichten niet onnodig branden

Schakel laptop en computerscherm uit als u ze niet gebruikt

• • Sorteer afval,

Wees zuinig met papier

ook op je werkplek Veel werk de komende jaren voor de herinrichting van de dreven en de groenzones op de campus! 22 KOERIER EXTRA - MAART 2014


Geboortes

OVER DE MENSEN

Nela 24.10.2013 dochter van Zdena Csokova (Huishoudelijke Dienst)

Raf 30.12.2013

Tibo 19.11.2013 zoon van Lies Dejaegere (De Ent)

Broes 03.02.2014 zoon van Bart Deconinck (stafmedewerker)

Boris 09.12.2013 kleinzoon van Marleen Van de Keere (De Bron)

Iben 06.02.2014 kleinzoon van Monique Clerick (huishoudelijke dienst)

Wannes 12.12.2013

Yassin 12.02.2014

Miel 23.12.2013 zoon van Charlotte Inghelbrecht (De Ent)

Sem 12.02.2014

Overlijdens

Met brugpensioen

zoon van Rozalien Lievens (Centraal behandel- en activeringsaanbod)

Maria Maenhout

zoon van Evy Debrabandere (4Veld)

zoon van Joeri Vermeersch (coördinator motorisch centrum)

zoon van Stephanie De Clercq (Oase 1)

Rita Coens 26.10.2013

25/10/2013 moeder van Gerda Steelant (Dagcentrum)

(Dagcentrum)

Simonne De Jaeger 26/10/2013

Claire Icket

moeder van Maryke Van de Velde (Voedingsdienst)

Sylvain Van Speybroeck 07/11/2013

04.12.2013

(De Link)

Milène Van Daele 11.12.2013

gepensioneerd medewerker

(Dagcentrum)

Georgette Vanhooren 11/11/2013 grootmoeder van Lore Quintens (Pariz)

André Gaudesaboos 13.12.2013 (Centraal behandel- en activeringsaanbod)

Dina Peeters 18/12/2013 moeder van Marleen Beerten (De Link)

(Technische Dienst)

Liliane Leliaert

Nicole Vander Stuyft 20.12.2013

Simonne Six 21/12/2013 moeder van Geert Braems (Oase 2) en Frank Braems (4Veld), schoonmoeder van Myriam Rommelaere (Fides), Willy Van Quaethem (Mobiel Behandelteam) en Carina Leemans (De Link)

(Voedingsdienst)

18/12/2013 schoonmoeder van Valentine Van Gaever (Wegwijs 1)

Simona Dewitte

26/12/2013 moeder van Martin Depauw (De Loot)

Hendrik Van Dyck 08/01/2014 grootvader van Lore Huyghe (Oase 2)

Chris Timmerman 18.12.2013 (Huishoudelijke dienst)

Eric Verdievel

03.01.2014

José Ketels 07.02.2014

(Administratie)

Rudi De Geyter 14.02.2014

(Crisisinterventie)

Marie-Paule Vanden Bûssche 12/01/2014 moeder van Annick de Mûelenaere (4Veld) Adrienne Pollet 12/01/2014 grootmoeder van Marleen Van Den Bossche (Receptie) en Hans Chielens (Centraal behandel- en activeringsaanbod) Arnold Pottie 28/01/2014 schoonbroer van Marleen Vandoorne (Wegwijs 1) Jérôme Demeulenaere 05/02/2014

Claire Icket

André Gaudesaboos

Nicole Vander Stuyft

Eric Verdievel

José Ketels

Rudi De Geyter

grootvader van Kim Demeulenaere (De Bron)

Denice De Jaeger 11/02/2014 schoonmoeder van Kathleen Bultinck (huishoudelijke dienst) Trees Desmet

12/02/2014 bruggepensioneerd medewerkster

Danny De Meulenaere 09/03/2014 De vader van Karen De Meulenaere (Oase 1)

KOERIER EXTRA - MAART 2014

23


INZOOMEN

“Leven in de brouwerij” • TEKST Liesbet Werbrouck • FOTO Koen Vanquaethem

“Ik ben Ann Boute. Ik maak deel uit van het receptieteam sinds eind 2011. Qua accommodatie is er voor de receptionisten heel wat veranderd: van onze verouderde receptie, over de container waar we tijdens de werken gehuisvest waren, tot onze nieuwe werkplek. Wat mij het meest bevalt, is de openheid van de receptie en de wachtruimte. Dat geeft mij een rustgevend gevoel. We hebben ook meer plaats op onze werkplek zelf, maar ieder voordeel heeft ook zijn nadeel natuurlijk. We hebben minder contact met andere medewerkers. Vroeger zaten we vlak aan de ingang en zagen we iedereen die wegging of toekwam, passeren.

Door het nieuwe slotensysteem kan niemand meer binnenwippen voor een kort praatje of om ons goeiedag te zeggen. Dat mis ik wel. Sinds de verhuis nemen we nu ook de kopiedienst voor onze rekening. Naast onze hoofdopdracht telefonie en onthaal, heb ik ook een aantal persoonlijke administratieve taken, zoals de registratie van de afzonderingsregisters en het verdelen van Dichtbij. Ook al is het soms hectisch werken, toch maak ik er een punt van om steeds rustig en vriendelijk te blijven. Ik doe mijn gevarieerde job heel graag, enkel de weekends zijn wat ‘eenzaam’. Geef mij maar wat leven in de brouwerij.”

Koerier extra maart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you