Page 1

VRI J29 APRI L 20u00 -1 3u00 ZO 1MEI

Ti pt i enneemtj edezekeermeeopeengewel di g avont uur .Om 20u00 ver t r ektzegepaktengezakt mett ent( per3/4 t i pt i ens)aanhetl okaal .Alf i et send t r ektzer i chr i ngdecampi ng.Zezalzekerookeen zakl ampnodi ghebbenom dedonker enacht ent e door st aan.Ti j densdezenacht enbevi ndtzezi chop eenmat j eeni neensl aapzak.Wanneerdezont er ug opkomtneemtzei nhaarpr acht i gebi ki nieenpl onsj e i nhetpl aat sel i j kezwembad.Naaldatzwemmenheef t zeweleenhonger t j egekr egen,metbor denbest ek par aatvol doetzezi chzel faaneenheer l i j kont bi j t . Nadi tavont uur t j emaaktzeder ekeni ngop.Zei s25 eur omi nderr i j kmaarheef tereengewel di gweekend opzi t t en! Wi lj i jnetal st i pt i enookzo’ navont uurbel even? Aar zeldanni etenl aatl i evel ei dst erl i esbet hsneli et s wet en. LoveL.

Tiptien gaat kamperen  

weekend van 29 april tot 1 mei

Advertisement