Page 1

                   

Huurovereenkomst         Chiromeisjes  Sint-­‐Martinus     Ciamberlanidreef  80  B         9120  Beveren-­‐Waas         GSM  Karen:  0485144883        

                                Naam  v/d  groep:             Aankomst:         Verantwoordelijk:             Retour:   Adres:                   Telefoon:               Aantal  personen:     E-­‐mail:       De  hurende  groep  verbindt  zich  er  toe:   1. Het  weekend  loopt  van  vrijdag  17u30  tot  zondag  12u30,  tenzij  anders  is   overeengekomen.   2. De  lokalen  en  het  terrein  bij  vertrek  achter  te  laten  in  de  toestand  waarin  ze  zich   bevonden.  Indien  hier  niet  aan  voldaan  wordt,  word  een  deel  van  de  waarborg  of   helemaal  ingehouden.   3. De  schade  die  aangebracht  werd,  in  gezamenlijk  overleg  met  de  verhuurder  te   herstellen  of  te  vergoeden.   4. Indien  dit  nodig  is,  de  overeenkomst  op  te  zeggen,  minstens  twee  weken  voor  de   voorziene  huurperiode,  de  waarborg  wordt  dan  onmiddellijk  teruggestort  (   wanneer  de  annulatie  niet  tijdig  gebeurt,  heeft  de  verhuurder  recht  de  waarborg   als  schadevergoeding  in  te  houden.)   5. Een  waarborgsom  van  €125  over  te  schrijven  op  rekeningnummer  :   068-­‐2047383-­‐31  van  chiro  Sint-­‐Martinus,  met  vermelding  van  de  naam  van  de   groep  en  de  datum  van  huurperiode.  Dit  twee  weken  voor  de  aankomst.   6. De  huurprijs  bedraagt  €3  per  persoon  per  nacht  en  een  som  van  €30  voor   electriciteit,  water  en  gas.  Deze  kan  overgeschreven  worden  op  ons   rekeningnummer  of  contant  betaald  worden  aan  Karen  Bressinck  bij  de   aankomst.   7. Een  week  op  voorhand  laten  weten  hoe  laat  u  zal  aankomen  per  mail  of  sms     8. Een  van  deze  twee  contracten  (gehandtekend)  aan  karen  Bressinck  geven  bij   aankomst.     Na  de  huurperiode  wordt  de  waarborg  nog  14  dagen  bijgehouden  door  de   verhurende  instelling  als  vergoeding  voor  eventuele  schade.       Verhuurder:              Huurder:   Chiro  Sint-­‐Martinus            

huurcontract  

huurcontract

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you