Page 1

JAARGANG 22 / NUMMER 2 / FEBRUARI 2014

Maandblad van het Gemeenschapscentrum den dam Gemeenteplein 13, 1160 Oudergem

PAGINA 4 Interview met Audrey Minaud, studente aan de Hogeschool voor Circuskunsten in Oudergem PAGINA 11 Interview met kleinkunstenaar Paul Vagant PAGINA 14 Voorgeproefd


GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK HERTOGINNEDAL Waversesteenweg 1688 • 1160 Oudergem Openingsuren woensdag van 14 tot 19 uur donderdag van 15.30 tot 18 uur zaterdag van 10 tot 13 uur Info www.oudergem.bibliotheek.be bib.oudergem@gmail.com • 02-672 38 42

ZONIËNZORG ZUID LOKAAL DIENSTENCENTRUM Activiteiten en diensten aan senioren en mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Warme maaltijden, pedicure, boodschappendienst, zoete namiddag, crea, voordrachten,… Activiteiten in GC Den Dam Waversesteenweg 1789 • 1160 Oudergem Elise Desplanque Informatie en afspraken elise.desplanque@zonienzorg.be • 0479-81 64 12

KIND & GEZIN Waversesteenweg 1789 • 1160 Oudergem Gratis preventieve consultatie bij een dokter en verpleegkundige telkens op woensdag. Info en afspraak (verplicht): 078-150 100 (tussen 8 en 20 uur)

JEUGDHUIS ALLEMAN E. Steenostraat 6 • 1160 Oudergem 02-660 91 53 • jeugdhuisalleman@live.be volg ons op Facebook

2

Woordje van de voorzitter Beste mensen, De eerste strategische doelstelling van ons beleidsplan 2014-2019 luidt: Elke Oudergemmenaar krijgt leer- en oefenkansen om zich creatief, cultureel en educatief te ontplooien en vindt een brede waaier aan vrijetijdsbesteding in het Nederlands op verschillende niveaus. Het begrip “cultuur” staat hier centraal. Het dekt veel ladingen en opent veel deuren. Cultuur is geen luxe. In deze tijden van crisis en somberheid is cultuur is een levensbehoefte. Voor iedereen. Cultuur heeft een sociale functie, het is een bindmiddel: het geeft ons inzicht in onszelf en opent onze ogen op de beleving van anderen. Cultuur neemt vele vormen aan: theater, muziek, beeldende kunst, amateurkunst, maar ook de verhalen van ons verleden, de dromen voor onze toekomst. Cultuur is ook de optelsom van wie we zijn, wat we zijn, waar en hoe we leven. Het biedt mens en maatschappij kansen tot ontplooiing en houdt ons een spiegel voor van de ontwikkelingen in de samenleving. Deze cultuurbeleving toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen is altijd de rode draad geweest in de werking van Den Dam. Het afgelopen jaar is naar goede gewoonte bijzonder goed gevuld geweest met cursussen, wandelingen, concerten, theater, sport, lezingen, bezoeken, ontdekkingstochten, verjaardagsfeestjes en vieringen allerhande.


We gaan dit nieuwe jaar met volle goesting tegemoet. De raad van bestuur en de personeelsleden van Den Dam staan paraat om u ook dit jaar te verwennen. De brochure voor het voorjaar 2014 is klaar. U vindt er een overzicht van onze programmatie die voor een stuk voortbouwt op de succesverhalen van vorige jaren, maar ook plaats maakt voor nieuwe thema’s. Voor elk wat wils.

Het gaat goed met Den Dam. Dank zij de inzet van de vele vrijwilligers en van een professioneel team. Maar ook dank zij u. Zonder publiek, geen voorstelling! Welkom in 2014. Welkom in Den Dam. Anne Van Asbroeck Voorzitter Den Dam

Het grote evenement van 2014 wordt ongetwijfeld de installatie in ons nieuw gebouw. We verhuizen in de zomervakantie, in september zijn we operationeel. Bij zo’n verhuizing komt heel wat kijken, inpakken, uitpakken, inrichten, een nieuwe huisstijl, enz. We gaan binnenkort een werkgroep oprichten om een grandioos openingsfeest te bedenken. Wie wil meedoen is van harte welkom!

3


Interview Op bezoek bij de circusschool in Oudergem De Scholierenstraat nummer 7. Een straatnaam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen. Velen zullen er al geweest zijn om er om de zoveel jaar een politieke keuze te maken. Maar achter de muren van dit oude gebouw gaat veel meer schuil dan een stoffig stemlokaal. Elf jaar geleden, in 2003, werd er namelijk de École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) opgericht. Het is wereldwijd een van de vier circusscholen waar leerlingen een diploma krijgen aan het einde van de rit. Jaarlijks laten ze een 20-tal nieuwe leerlingen toe in de school. Het doet al vermoeden dat de school enig prestige kan toegeschreven worden. De school doet ook jaarlijks mee aan de carnavalstoet in Oudergem. Redenen genoeg dus om eens een bezoekje te brengen aan de school. Den Dam ging praten met Audrey Minaud, een van de 18 eerstejaarsstudenten. Ze is 20 jaar en afkomstig uit Frankrijk. Audrey, welke richting volg je aan ESAC? ‘Ik zit in mijn eerste jaar en volg de specialisatie trapeze-dans. Dat is een vaste trapeze, maar de twee koorden zijn samen vastgemaakt aan één punt, waardoor er meer dynamiek is dan bij een gewone trapeze. Ik ben de enige op de hele school die dit toestel gebruikt, dus het is normaal als je het niet kent (lacht). Zeven jaar geleden begon ik met de trapeze op een hobby-circusschool in Niort, in Frankrijk, en drie jaar later ging ik me meer verdiepen in de trapeze-dans. Het is ook op die school dat het idee ontstaan is om me in te schrijven voor de toelatingsproef van ESAC. Ik was geslaagd. Dat heb ik te danken aan de goede voorbereidingsschool. Ik heb er toch een aantal jaar voor gewerkt, vooral op technisch vlak. Waarom heb je voor deze school gekozen? ‘Persoonlijk heb ik voor deze school gekozen omdat ik denk dat ze me zal toelaten om me te verdiepen in mijn werk. En dan bedoel ik niet alleen het touwenwerk, maar ook op vlak van dans, theater, muziek en bij de verkenning van mijn eigen lichaam (anatomie, voeding,...) leer ik veel bij.’

4

En omdat je een diploma krijgt op het einde van de rit? ‘Dat diploma is een motivatie, het is een erkenning van de circusstudies. En het is zeker ook iets exclusiefs, aangezien het een van de enige scholen over de hele wereld is. Maar de kans is klein dat ik een diploma zal moeten voorleggen in mijn zoektocht naar werk als artiest. Op deze arbeidsmarkt heeft dat diploma niet meteen een meerwaarde, omdat iedere artiest die van een hogeschool komt, met of zonder officieel diploma, ongeveer op hetzelfde niveau zit. Maar als je bijvoorbeeld als leerkracht werkt zoekt in een grotere school, zal dat wel van pas komen.’ Dit brengt me meteen bij een vraag die al lang op mijn lippen ligt: is het in de circussector makkelijk om werk te vinden? ‘Goh, ik weet niet goed wat antwoorden. Het is een passie, dus we tellen geen uren maar de contracten liggen niet voor het rapen (ook al heb je een diploma). Het is wat ingewikkeld om op te vallen in het milieu als jonge artiest. Sommigen vinden


meteen werk na het afstuderen, anderen hebben het moeilijker. Maar veel hangt af van ontmoetingen en kennissen. Soms vind je niet wat je in gedachten had, en soms krijg je niet de rol waarvoor je auditie ging doen. Maar het is over het algemeen wel mogelijk om iets te vinden.’ Wat heb je zelf voor ogen om na je studies te doen? ‘Mijn droom is om op te treden in een grote circustent, maar er zijn er steeds minder. Ja, ik geef toe dat ik mezelf wel een bohemienleven zie leiden. Maar na mijn studies zal ik waarschijnlijk eerst aan audities deelnemen of in een compagnie stappen. Of misschien richt ik zelf een compagnie op, als ik de juiste personen tegenkom om dit mee te doen. Ach, ik zie wel welke kansen zich voordoen binnen 2 jaar, wanneer ik afgestudeerd ben.’ We wensen je alvast veel succes, Audrey! www.esac.be Annelies Surkijn

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS CONVERSATIEGROEP NEDERLANDS Wil je anderstaligen helpen Nederlands te oefenen? Ontmoet je graag mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en interesses? Neem je graag zelf initiatief om praatmateriaal te verzamelen? Dan is de conversatiegroep ongetwijfeld iets voor jou! Je begeleidt een vaste groep van max. 10 anderstaligen. In een ongedwongen sfeer treed je op als dirigent van de conversatietafel en stimuleert de anderstaligen tot praten. Een conversatiegroep begeleiden doe je gedurende 2 uur om de 2 weken, op dinsdagavond van 19 tot 20.30 uur. De conversatiegroep komt niet op feestdagen en schoolvakanties. Interesse? Vraag meer info in GC Den Dam, 02-663 89 50 of dendam@vgc.be.

5


In de Gemeenteraad Verslag van de gemeenteraad van 19 december 2013 In deze donkere dagen, wanneer je ’s avonds naar een luie zetel en een Westmalle Tripel snakt, stond een gemeenteraad met uitzonderlijke agenda gepland. Tussen een stille minuut ter nagedachtenis van Nelson Mandela en twee moties, waarvoor je best goed gaat zitten, keurde de gemeenteraad, op een drafje, niet alleen een verlenging goed (zonder verhoging dus) van de gemeentelijke reglementen inzake de zogenaamde ‘gemeentebelasting’ en de ‘opcentiemen’, maar ook een verlening van de gemeentelijke belastingsreglementen op zowat alles wat een creatieve geest bedenken kan (van agentschappen inzake weddenschappen op paardenwedrennen, over leegstandtaks, tot het verhuren van gemeubelde kamers of appartementen). Ondertussen waren overigens ook reeds de subsidies voor de sportverenigingen van Oudergem goedgekeurd. U zal, mits enig geduld, de soms ontnuchterende cijfers vinden in het verslag van de gemeenteraad op de website van de gemeente. Daarnaast keurde de gemeenteraad (meerderheid tegen oppositie, die zich onthield) de begroting 2014 voor het O.C.M.W. (toegelicht door zijn voorzitter, de heer Magdalijns) en de voorlopige gemeentebegroting 2014 (toegelicht door de burgemeester) goed. De kritiek van de oppositiepartijen klonk unisono: ‘mooie woorden, maar ze worden niet vertaald in financiële accentverschuivingen, integendeel. Vooral het verenigingsleven blijft op zijn honger zitten.’ Mevrouw Jamoulle (PS) drong nog maar eens aan (haar archieven reikten tot 1994) op een objectivering van de normen voor subsidiëring van de verenigingen. De burgemeester laveerde niet alleen handig om de boei, hij liet zelfs horen dat hij eigenlijk tegen subsidies is. Maar ere wie ere toekomt: de gemeentelijke begroting zal voor de 37e keer op rij in evenwicht zijn en bovendien niet gepaard gaan met ontslagen van gemeentepersoneel of de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Wat dit laatste betreft werd overigens ook het budget van de Regie voor grondbeleid (eigenaar van zo’n 100 panden) goed-

6

gekeurd en werd de verkoop aangekondigd van het gemeentelijk pand ‘La Grande Lanière’ in Les Gêts. Met een krop in de keel stelden de FDF-leden vast dat de door de Franse wetgeving vereiste investeringen te hoog opliepen, zodat een verkoop zich opdringt. Streefdatum: 2015. Streefopbrengst: niet gekend, maar zes cijfers zullen allicht net niet gehaald worden. En dan de moties. Een eerste motie betrof het protest tegen de eenzijdige beslissing van de Vlaamse Regering, tot gedeeltelijke verbreding van de Ring (noordelijk tracé). Vlaanderen wordt op de vingers getikt omdat het naliet overleg te plegen met de andere gewesten. In Oudergem vreest men een toename van het autoverkeer, wat slecht zal zijn voor de gezondheid van de Oudergemmenaren! Een tweede motie betrof de stabanken in het vernieuwde metrostation Demey. Ze ogen misschien mooi, maar je zal maar zwanger of van hoge leeftijd zijn, of een mobiliteitsbeperking hebben. Mensen met evenwichtsproblemen duizelen reeds bij het zien van de stabanken. Lieve mensen van de MIVB, geef ons ook enkele zitbanken. Terug thuis besefte ik dat het goed vertoeven is in een gemeente waarvan de bestuurders zo om het welzijn van de burgers bekommerd zijn. Dus toch nog een Westmalle Tripel uit de koelkast gehaald. Stefaan Sonck


KALENDER FEBRUARI

Kleinkunstfestival met Della Bosiers – De Vaganten – Dimitri Van Toren – Miek & Roel Vier pioniers uit de kleinkunst staan samen op het podium in het Cultureel Centrum Oudergem. Ze brengen klassiekers en nieuw werk in een volledig akoestische bezetting. (Her)ontdek deze poëzie op een notenbalk, zoals kleinkunst wel eens genoemd wordt, met vier topartiesten uit het genre. Om 15.30 uur in Cultureel Centrum Oudergem, Vorstlaan 183. Prijs: € 16,20 (CWB welkom). Groepstarief vanaf 10 personen: € 13. Info & tickets: GC Den Dam.

VRIJDAG 7/2

MAANDAG 10/2

Cursus: basis Android Tablet en Google Drive

Symfonieorkest Vlaanderen

Android is het besturingsprogramma van Google dat gebruikt wordt op de mobiele toestellen. We leren ermee werken en bekijken de voor- en nadelen. Met Google Drive kan je bestanden opslaan en delen via het internet. We oefenen alle mogelijkheden op onze tablet. Vrijdag 7/2 en 21/2, van 9.30 tot 12 uur: Basis Android. Woensdag 12/3 van 9.30 tot 12 uur: Google Drive Prijs: € 10 per les, € 25 voor de reeks. Korting omnio-statuut.

Zoniënzorg: Zoete namiddag Om 14.30 uur in GC Den Dam. Info: Elise Desplanque, 0479-81 64 12.

Langs straten en pleinen Op ontdekking doorheen WatermaalBosvoorde. We bezoeken o.a. de fototentoonstelling van Vincent Vandendriessche ‘Brussel ‘14-‘18’ in de Galerie Verhaeren. Afspraak om 14 uur, Keymplein (bushalte 95 richting Bosvoorde). Prijs: € 2,50. Info: GC WaBo, 02-675 40 10 of wabo@vgc.be.

We gaan in groep luisteren naar ‘De Onvoltooide’ van Franz Schubert, het celloconcerto van Erich Korngold, romanze voor cello en Tod und Verkläring van Richard Strauss. In BOZAR, Brussel. Tickets: € 36 (rang 1) of € 28 (rang 2). Bestellen bij GC WaBo of GC Den Dam.

KALENDER februari 2014

ZONDAG 2/2

GC Den Dam: 02-663 89 50 - dendam@vgc.be - www.den-dam.be

DINSDAG 11/2 Naaisalon Is je broek te lang voor je korte benen? Gaat zoonlief op kamp en heeft hij een linnenzak nodig? Voortaan kan je terecht in ons naaisalon ‘Raad en Draad’ voor naaiadvies of een gezellige babbel. Dames die liever breien en /of haken zijn zeker welkom! Een keer per maand van 19 tot 22 uur doorlopend in GC Den Dam. Prijs: € 5, met Femma-pas slechts € 3. I.s.m. Femma.

Tentoonstelling: schilderijen van Maria Asiain Van 7 t.e.m. 28 februari in GC WaBo. Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 16 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en op zondag van 11 tot 12.30 uur.

7


KALENDER FEBRUARI Literaire avond: Victor Hugo met Kris Clerckx

DINSDAG 18/2

VRIJDAG 21/2

Kris Clerckx vertelt ons meer over de Franse auteur Victor Hugo, die veel reisde tussen Frankrijk en België en zo een symbolische schakel werd tussen deze twee landen.

Infosessie Zoniënzorg: Wie beheert mijn geld als ik het niet meer kan?

Zoniënzorg: Samen koken

Om 20 uur in GC WaBo. I.s.m. Bibliotheek Rozenberg. Gratis toegang.

KALENDER februari 2014

VRIJDAG 14/2 Op stap met de reeënspotter

I.s.m. WaBoPlus, Seniorencentrum Brussel en Home-Info. Om 14.30 uur in GC WaBo. Info: Elise Desplanque, 0479-81 64 12. Gratis toegang.

Bloemschikken Haal de natuur in huis met een decoratief bloemstuk. GC Den Dam, om 13 uur en 20 uur. Prijs: € 130 voor de reeks van 5 lessen of € 30 per les (materiaal inbegrepen).

DONDERDAG 20/2 Babymassage Onze gids Jan, een fervente reeënspotter, troont jullie mee naar zijn uniek stukje Zoniënwoud waar je oog in oog komt te staan met een levensechte reeën.

Babymassage is heerlijk ontspannend voor jou en je kind. Het is een soort gesprek met je baby, je voelt je kindje beter aan. Babymassage maakt je kind rustig als het huilt, krampen of verstopping heeft.

Om 14 uur. Afspraakplaats: tramhalte Brusselsesteenweg van tramlijn 44 in Tervuren. Prijs: € 3.

Om 10 uur in GC Den Dam. Prijs: € 10 (of waardebon CM-leden). I.s.m Kind en Preventie.

Op stap met: Huis van brood en koning In het Museum van de Stad Brussel maak je kennis met de oorsprong van de stad, haar ontwikkeling door de eeuwen heen en het leven van haar inwoners. Afspraak om 13.15 uur in GC Den Dam. Prijs: € 7. Inschrijven in Den Dam.

8

In GC Wabo. Info en inschrijvingen: Elise Desplanque, 0479-81 64 12.

6de kaartavond KWB Om 18.30 uur, Landschapschildersstraat 21a, Oudergem

ZATERDAG 22/2 Country avond Maak je op voor een authentieke country avond met live muziek, een initiatie linedance en een winterbarbecue. Haal de cowboy/girl in jezelf naar boven en kom verkleed in westernstijl! Om 20 uur in Jeugdhuis Alleman. Prijs: € 10,20. Info & tickets: GC Den Dam. I.s.m. Bibliotheek Hertoginnedal en JH Alleman.


GC Den Dam: 02-663 89 50 - dendam@vgc.be - www.den-dam.be

DONDERDAG 27/2

De ijskelders van Oudergem

Cursus: Eco-smos

De ijskelders van de VUB in Oudergem hebben een oppervlakte van 600 m2, zo groot als een kerkschip. Ze zijn op non-actief gezet na de Eerste Wereldoorlog door de komst van de koelkasten. Vandaag kunnen deze industriële archeologische monumenten nog altijd bewonderd worden in al hun grootsheid. (Deze rondleiding is onder voorbehoud). In het kader van Broodje Brussel. Als alternatief: Rondleiding op de VUB-site. We bezoeken het rectoraat, de befaamde Q-aula, de woonblokken van Willy Van Der Meeren en het nieuwe wooncomplex van de VUB.

Milieuvriendelijk en gezond broodbeleg maken? In deze cursus leer je hoe je lekker kookt met verschillende ingrediënten uit de ecologische keuken. Noten, zaden, peulvruchten, seizoensgroenten en restjes vormen de basis van een eco-smos. Smakelijk!

GC Den Dam, van 12.30 tot 13.30 uur. Prijs: € 8.

In de lucht! Tijdens deze 3 dagen zien we van alles bewegen en vliegen! Van zelfgemaakte vliegers en papieren vliegtuigjes tot vreemde beesten met vleugels; we fantaseren met onze hoofd in de wolken..., en onze handen in de verf! i.s.m. Artforum

WOENSDAG 26/2 Zoniënzorg: Zoete namiddag Om 14.30 uur in GC WaBo. Info: Elise Desplanque, 0479-81 64 12.

Bloemschikken met Helma Om 20 uur. GC WaBo, 02-675 40 10. Prijs: € 130 voor de reeks van 5 lessen of € 30 per les (materiaal inbegrepen).

musiceren volop en maken er een bonte boel van!! i.s.m; Coolcompany Voor kinderen van 7 tot 9 jaar (1e t.e.m. 3e leerjaar) Op 3, 4 en 5 maart 2014 van 9 tot 16 uur, er is opvang van 8 tot 17.30 uur Prijs: € 45 , € 10,- voor omniostatuut In het GC Wabo, Delleurlaan 39-43, Watermaal-Bosvoorde. Info & inschrijvingen: 02-675 40 10 of wabodam@vgc.be.

Van 19 tot 21.30 uur in GC Den Dam. Prijs: € 10. Inschrijven in GC Den Dam.

ZONDAG 2/3

VOLGENDE MAAND...

De Groene wandeling

Creaweken WaboDam

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar Op 3, 4 en 5 maart 2014 van 9 tot 16 uur, er is opvang van 8 tot 17.30 uur. Prijs: € 45 , € 10 voor omniostatuut. In GC WaBo, Delleurlaan 39-43, Watermaal-Bosvoorde. Info & inschrijvingen: 02-675 40 10 of wabodam@vgc.be.

Klankkleuren Kleuren, ritme en muziek. Hebben klanken ook kleuren? Welke gevoelens en muziek kan je daarbij creëren? Van een bestaand muziekwerk maken we onze eigen versie met de kleuren die we erbij voelen. We zingen dansen en

KALENDER februari 2014

DINSDAG 25/2

Na de grenzenwandeling van vorig jaar volgen we nu het tracé van de Groene wandeling. We maken vier wandelingen tussen de 15 en 17 km. We vertrekken samen met het openbaar vervoer naar de startplaats van de wandeling. Voor geoefende wandelaars. Zondag 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni telkens om 10 uur. Voor alle praktische info: surf naar onze website of hou het maandblad van maart in het oog. Zondag 2 maart: vertrek om 10 uur in GC Den Dam, Gemeenteplein 13.

ZATERDAG 29/3 Familievoorstelling: Tom Van Outryve vertelt Verhalen met een grote dosis fantasie voor jong en oud en nadien misschien paaseitjes?! Om 10.30 uur in het Rood Klooster. Prijs: € 5.

9


KALENDER FEBRUARI

Paspartoe is dé vrijetijdspas in Brussel. Met Paspartoe kan je deelnemen aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. Sportkamp, kookcursus, theater: Paspartoe is je sleutel tot vrije tijd in Brussel!

KALENDER februari 2014

Paspartoe is een spaarpas: je spaart punten wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Heb je een aantal punten gespaard? Ruil ze voor mooie voordelen, zoals een gratis drankje, een gadget of een korting op de toegangsprijs. Bij Paspartoe ontvang je een welkomstpakket met daarin voordelen en een cultuurbon van 6 euro die je korting geeft op culturele activiteiten. De pas koop je eenmalig aan. Paspartoe wil iedereen betrekken bij cultuur, sport en ontspanning in Brussel. Daarom zijn er reductieprijzen van toepassing. - Basisprijs: 5 euro - Jongerenprijs (jonger dan 26 jaar): 2 euro - Reductieprijs (mensen met een beperkt inkomen): gratis Paspartoe, die recht geeft op sterk verlaagde toegangsprijzen Paspartoe is beschikbaar vanaf begin februari 2014 bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt. Meer informatie Voor meer informatie kan je terecht op www.paspartoebrussel.be (online vanaf begin februari) of info@paspartoebrussel.be.

VASTE ACTIVITEITEN IN OUDERGEM MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

12.30: Zoniënzorg: warme maaltijd > 14: Scrabble en kaarten BJF > 18: taalles Nederlands 14: conditieturnen – Femma > 19: Conversatietafel Nederlands > 20: volleybal - Luvok 13.30: kleuterturnen > 14.30: Sport/circusinitiatie > 19.30: ACA meeting > 20.15: Conditieturnen - Gymclub 10.30: ontmoetingsmoment in Den Dam > 12.30: Zoniënzorg: warme maaltijd > 19.30: Nordic Walking 19: zwemclub + aquagym - Wimber 10: jeugdatelier ’t Paddestoeltje > 10.15: Fit-o-run 14: Chiro Oudergem Meer info over al deze activiteiten kan je steeds krijgen in het Gemeenschapscentrum Den Dam.

10


Interview met kleinkunstenaar Paul Vagant En hij zong, opnieuw en nogmaals ... Een gesprek met zanger, toondichter en kleinkunstenaar: Paul Vagant. Niet zó lang geleden stond hij nog op de planken voor een van de laatste culturele happenings in wat ooit ons gemeenschapscentrum was op het gekende adres aan de Waversesteenweg. Een aandachtig geïnteresseerd publiek was er indertijd op afgekomen waar Katrien Verbeek, enthousiaste, kersverse bibliothecaresse, en haar medewerkers voor de nodige gezellige ruimte hadden gezorgd op de eerste verdieping. Boekenrekken, tafeltjes en allerhande materiaal werden met man en macht uit de bib versleurd om er voor één avondje een heus theaterzaaltje van te maken. Typisch verloop van een overgangsverhaal over: van ‘oud’ naar ‘nieuw’… Niet alleen voor Den Dam, maar ook voor hem én hen: Paul en de Vaganten.

Marina Daarmee is het allemaal begonnen. De wereldhit van Rocco Granata (recente film!) heeft menig aankomend muzikaal talent naar een of ander instrument doen grijpen: accordeon (voor ondergetekende) of gitaar zoals bij Paul Vagant het geval was. Op zijn zestiende, in het magische Expojaar 1958, sloot hij zich aan bij een bandje uit Hoboken.

Ontdek de Ster Onder de naam van The Dockx Brothers nam de groep deel aan de overbekende TV-wedstrijd ‘Ontdek de Ster’ en in 1963 haalden ze met glans de hoofdprijs binnen! Het jaar daarna sloot Herwig met zijn 5-stringbanjo zich aan bij het gezelschap maar de naam ‘De Vaganten’ dook slechts voor het eerst op in 1966 onder impuls van …

Miel Cools Inderdaad, deze onlangs overleden Vlaamse kleinkunstprins opperde op een mooie dag: “Als jullie willen dat de mensen jullie begrijpen, zing dan toch in hun (= jullie) taal!” Dat viel bij de leden van de groep niet in dovemansoren en het mag gezegd: het heeft hen geen windeieren gelegd… Nagenoeg alle culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel wilden hun naam op de affiche! Tot zelfs in Nederland waren ze bekend geraakt: na hun optreden op de allereerste Nekkanacht moesten ze ’s avonds op de planken in Eindhoven samen met Ramses Shaffy en Liesbeth List! En zo verschenen ze ooit in het voorprogramma van Boudewijn de Groot, Martine Bijl en zovele anderen. Anderzijds speelde de zo bekende maar (helaas) afscheidnemende Nieuwe Snaar eertijds in hùn voorprogramma… Succes alom dus!

11


Erkenning Maar het kan té veel worden. De vier leraars en één zelfstandig juwelier beoefenden elk een beroep en muziek was voor hen bijgevolg een hobby... die stilaan steeds zwaarder ging doorwegen op de balans van energie- en tijdsgebruik. Op hun laatste gezamenlijke optreden in 1978 werd hun plechtig de ‘penning voor Nederlandse Cultuur’ overhandigd door toenmalig minister Rika De Backer.

Duo Twee Vaganten hielden het echter niet voor bekeken: Paul en Herwig. Twaalf jaar lang zullen ze het in het Vlaamse land en over de noordelijke grens letterlijk blijven uitzingen. Dit jaar vieren Herwig en Paul dus hun 50-jarig zangjubileum! Voorwaar een topprestatie die wij bijgevolg ook in Oudergem kunnen meevieren! Maar…

hart van het Vlaamse publiek in hotel Stahlbad! Even later voegt ook ondergetekende zich bij het duo: samen hebben ze(we) inderdaad onvergetelijke momenten beleefd! En dan gebeurt dit…

Einde?

Video

… tot in 1990 ‘de bobijn àf was’ lacht Paul hartelijk tijdens het interview. Tóch zou de artistieke microbe blijven sluimeren via zijn contacten met kunstenaars van diverse pluimage die zijn weg hebben gekruist. Zo werd hij –toevallig ?- secretaris van de succesvolle stemmenimitator Dirk Denoyelle en botste hij op een Ierse folkzanger in een Antwerpse pub. De ‘goesting’ stak weer de kop op en hij sprak zijn kompaan Herwig opnieuw aan: “Zouden we niet … ?”. De aarzeling was van korte duur en samen met Chris (bas, dwarsfluit), schoonzoon van Paul, herbegonnen ze in 2004 met zijn drieën aan een nieuw avontuur…

Een hotelgast neemt een optreden van Paul integraal op band, toont het bij terugkeer aan het thuisfront en zijn dochter Veerle, begenadigde violiste, is er op slag wég van! Zonder enige terughoudendheid stelt zij voor aan Paul om samen te werken. Reactie van deze laatste: “Eindelijk: dertig jaar na datum sta ik waar ik altijd had willen staan!” Een bekentenis die kan tellen. Inderdaad, dank zij de extra instrumentale injectie (viool) en de muzikaal-technische bagage van deze nieuwkomer -Veerle schrijft arrangementen- wordt de kwaliteit van hun gesmaakte optredens op slag verveelvoudigd!

Zwitserland Paul was ook een verwoed klimfanaat en Zwitserland was jarenlang zijn uitverkoren plek waar hij zijn sportieve ambities kon uitleven. Een andere Vagant-van-het-eerste-uur, Leo Cools, was tientallen jaren, samen met zijn echtgenote, coördinator, wandelgids, animator, reisleider en nog zoveel meer in verscheidene Belgische hotels van Intersoc. Leo vroeg Paul of het hem niet interesseerde op te treden in St. Moritz ?… Met Leo zelf op contrabas en Paul met gitaar aan de micro veroverden ze het

12

2 februari 2014 in Oudergem Dit staat ook ons dus binnenkort te wachten in onze eigenste gemeente. Kleinkunst op topniveau: gedrenkt in jarenlang creatief uitproberen van muzikale ideeën, poëtische invallen en noeste artistieke arbeid. Twee ‘ouwe’ maar steeds gedreven kleinkunstrakkers samen met twee jongere talentvolle en gemotiveerde instrumentalisten: niet te missen! En zeggen dat ze stilaan een afscheidstournee zouden plannen… niemand die dàt au sérieux kan nemen! Foto’s: Paul Vagant / Tekst en interview: Marcel Backaert


IN BEELD

Den Dam verhuist 2014 wordt een belangrijk jaar voor Den Dam. In de zomer verhuizen we naar ons langverwachte, nieuwe gebouw ter hoogte van de Waversesteenweg 1741. De ruwbouw is intussen helemaal af. Nu wordt volop gewerkt aan het interieur. Volgens de plannen van de architecten ziet het er alvast veelbelovend uit. We geven je hier al een voorproefje van hoe de nieuwe Den Dam er langs de binnenkant zal uitzien.

Nieuwjaarsreceptie was groot succes ! Meer dan 130 feestgangers kwamen het nieuwe jaar inzetten met GC Den Dam.

Foto’s: Irène Arquin

13


Voorgeproefd Les Tartes de Françoise Liefhebbers van gebak en taart hoeven niet langer te zoeken naar hun wekelijkse portie patisserie. Oudergem is sinds vorig jaar een patissier rijker: Les Tartes de Françoise, heet dit walhalla van zoetigheden, gelegen op Square De Greef. In Den Dam zijn we allemaal notoire taartliefhebbers. Sinds we Les Tartes de Françoise hebben ontdekt, grijpen we elke gelegenheid aan om de heerlijke taarten te bestellen, om onze vrijwilligers te verwennen bijvoorbeeld, of onszelf. Voor ons jaarlijkse kerstetentje hebben we dan ook niet lang getwijfeld. Taart stond op het menu. De taarten van Françoise kan je eenvoudig online bestellen en op een dag naar keuze afhalen. Een waarschuwing voor de lezers: bestellen is geen eenvoudige opgave. De smakelijk uitziende foto’s van de witte kaastaart met speculoos of de appel peer crumble doen je zo het water in de mond krijgen. Omdat we de taarten zouden opsmullen tijdens onze lunchpauze, besloten we voor de zoute variant te gaan. Klassiekers als quiche lorraine en ook de taart met brie en spinazie werden erg gesmaakt. De taart met tomaat, geitenkaas en spek viel dan weer minder in de smaak. Te flets, was ons oordeel. Onze favorieten waren de taarten met kip, kokos en gember en met gekonfijte tomaten en kefta. Naar eigen zeggen worden de taarten bij Les Tartes de Françoise 100 % ambachtelijk huisbereid, met verse ingrediënten. En dat kunnen we bevestigen. De taarten zijn kraakvers en dat smaak je ook. Na de lunch was er nog wel plaats voor een dessertje. We kozen voor een citroenmeringue en de fijnproevers chocoladetaart. De citroenmeringue is sindsdien de absolute favoriet van ons personeelsteam. Dat wij niet de enige zijn die fan zijn van Les Tartes de Françoise, bewijst het succes van de patisserie, met verschillende winkels in Brussel en ook in Gent en Antwerpen.

14

Toch een minpuntje: de taarten zijn er niet goedkoop. Een klein citroenmeringue, voor 4 tot 5 personen, kost 12 euro. En voor de zoute taart met gekonfijte tomaten en kefta, voor 3 tot 4 personen, tel je 13 euro neer. Aan een zoete uitspatting in Les Tartes de Françoise hangt dus wel een prijskaartje vast. Een ding staat in elk geval buiten kijf. Voor Les Tartes de Françoise laten wij ons goede voornemen om gezonder te eten in 2014 met plezier even voor wat het is. Liesbeth Verhulst Les Tartes de Françoise Square J.B. De Greef 2/4 1160 Oudergem www.tartes.be


WIKKEN MET WEGEN Het college vormde zich om in een raad, waar dokter Strauven deel van uitmaakte. Deze raad hield dagelijks toezicht op de hygiëne van de bevolking. Een heleboel maatregelen dienden nagevolgd te worden, die vandaag de dag voor ons vanzelfsprekend lijken, waaronder:

WIKKEN MET WEGEN 189. STRAUVEN HENRI (LAAN) +/- 230 M. “Cogefon” is de naam van de maatschappij die op 4 september 1935 (agendapunt nr. 294 van het schepencollege) toelating kreeg om de nivelleringswerken aan te vatten van deze straat, gelegen in de Melatiwijk (zie rubriek nr. 130). Veertien dagen later werd deze straat door hetzelfde college (verslag nr. 348) boven de doopvont gehouden en een maand nadien, op 25 oktober, werd de eerste vergunning afgeleverd voor het bouwen van het huis nr. 21. Een jaar eerder hadden dezelfde gemeentelijke autoriteiten al een poging ondernomen om een andere straat naar Henri Strauven te noemen. In augustus 1934 wou men namelijk de Oude Molenstraat de naam geven van deze in Oudergem bekende dokter. Tegen de zin van de buurtbewoners, die prompt reageerden en een verzoekschrift indienden om de naam van hun straat niet te wijzigen. Wat dan ook niet gebeurde, hoewel deze man zeer geliefd was in de gemeente, ook in de Oude Molenstraat. Henri, Hippolyte Strauven werd op 4 september 1858 in Engelmanshoven (Limburg) geboren. Hij werd dokter in de geneeskunde en vestigde zich in Oudergem, waar hij gedurende meer dan 50 jaar dokter van het weldadigheidsbureau (nu O.C.M.W.) was. Als jonge dokter kampte hij - in september 1892 - met een ernstige cholera-epidemie die in de Brusselse omgeving woekerde. Oudergem bleef er niet van gespaard. Een maand nadien woedde in de gemeente – die toen ongeveer 3.300 inwoners telde - ook de tyfus.

- het dagelijks straatvegen, waarbij aan de inwoners gevraagd werd de waterplasjes voor hun deur te reinigen (riolering bestond nog niet) - verbod van lozing van het afvalwater op de openbare weg. - aan de wasserijen werd gevraagd het wasgoed onmiddellijk te koken, zodra het in Brussel opgehaald werd. - verbod om dode dieren te vervoeren en beslaglegging op het vlees dat niet de wettelijke keurstempel droeg en voor consumptie bestemd was. - de gevaarlijkste plekken in de gemeente werden ontsmet met carbolzuur en bleekpoeder en zwavelkalk. - naleving van artikel 27 van het politiereglement: verboden in de huizen konijnen te houden. Henri Strauven zal zich ongetwijfeld volledig ingezet hebben om deze plaag te bekampen, zoals hij trouwens zijn hele leven lang ten dienste heeft gestaan van zijn medeburgers. Door deze straat naar hem te noemen heeft Oudergem haar blijvende en terechte waardering willen tonen aan de “dokter der armen”, zoals men in die tijd de geneesheer van het O.C.M.W. noemde. Zodra de Vorstlaan aangelegd was, vestigde hij zijn praktijk op nr. 186 (de villa is nu afgebroken). Hij sterft er op 6 november 1938. In 1940 woonde André Drouart in de Strauvenlaan nr. 37 (zie rubriek nr. 70). Louis Schreyers

15


Maandblad van het Gemeenschapscentrum

Volg ons op facebook !

Gemeenteplein 13, 1160 Oudergem

Voeg ‘Gemeenschapscentrum Den Dam’ toe.

COLOFON Maandblad van het Gemeenschapscentrum Den Dam Gemeenteplein 13, 1160 Oudergem Tel.: 02-663 89 50 E-mail: dendam@vgc.be website: www.gcdendam.be. Rekeningnummer: BE92 4254 0906 1123

JAARGANG 22 NR. 2 - FEBRUARI 2014

GC Den Dam maakt deel uit van Cultuurcentrum Brussel. Verantwoordelijke uitgever: Anne Van Asbroeck Gemeenteplein 13, 1160 Oudergem. Den Dam is het maandblad van het Gemeenschapscentrum Den Dam. Inwoners van Oudergem ontvangen Den Dam gratis indien hun adres ons bekend is. Abonnementen buiten Oudergem: € 10 Financiële steun is steeds welkom op rekening: BE92 4254 0906 1123 Den Dam. REDACTIERAAD: Anne van Asbroeck, Emmanuel Boodts, Gilbert De Becker, Marcel Backaert, Irène Arquin, Annelies Surkijn, Kristel Vandenbrande, Liesbeth Verhulst en Ria Vanden Driessche. Bij sommige rubrieken wordt een auteur vermeld. Hiermee drukt de auteur zijn verantwoordelijkheid uit voor de inhoud van het artikel. “Het Gemeenschapscentrum Den Dam respecteert uw privacy”. Uw adres gebruiken we uitsluitend om u “Den Dam” toe te zenden en u op de hoogte te houden van eigen activiteiten van het Gemeenschapscentrum en van aanverwante organisaties in de Vlaamse gemeenschap in Brussel. U kan uw gegevens in ons bestand altijd inkijken of aanpassen zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy”.

t s n u k n i e Kl stival fe

ri 2 februa zondag 0 uur om 15.3

Della Bosiers • Miek & Roel De Vaganten • Dimitri Van Toren Waar: Cultureel Centrum Oudergem, Vorstlaan 183

TEKSTEN: De teksten voor het maartnummer worden verwacht vóór 5 februari 2014.

16

België-Belgique P.00 32 16 1160 Brussel 16 1 / 4476

Den dam 02 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you