Page 1

HAR DU DYSLEKSI? – Et informasjonsskriv fra Dysleksiteamet ved skolen om hva vi kan hjelpe deg med

– en del av Kunnskapsskolen i Buskerud


HVA VI TILBYR • Tar samtale med alle elever som har dysleksi tidlig ved oppstart og ut i skoleåret • Tester alle elever ved skolen for leseferdigheter • Følger opp elever som selv melder vansker eller som vi oppdager ved bruk av testen • Bestiller og prøver ut brettbøker til dyslektikere • Hjelper til med å søke tilpasning til større prøver/eksamen • Hjelper til med å bestille Lingdys (et retteprogram laget for dyslektikere). Vi holder kurs i programmet ved behov. • Kan være et bindeledd mellom faglærer og elev ved vansker

DYSLEKSITEAME T Elise Myhren Eli Aasberg Aina Molund Kjos Hege Sundet


SAMTALER En av oss i teamet vil ta en samtale med deg tidlig i oppstarten, for å høre om dine utfordringer og fortelle om vårt arbeide. Dette blir din personlige kontakt, og du må bare ta kontakt med oss ved behov. Vi vil i denne samtalen ta opp ulike tema blant annet brettbøker og tilrettelegging ved større prøver/eksamener.

KJENTE DYSLEK TIKERE: John Lennon, Bill Gates, Erna Solberg, Kong Olav, Pablo Picasso, rt Einstein Steve Jobbs, Agatha Christie, Cher, Albe


TESTING Alle elever ved skolen testes med verktøyet Kartleggeren i norsk, engelsk og matematikk. Ut ifra disse testene og det elevene selv sier i oppstartsamtalen følger vi opp elever hvor det er mistanke om lese- og skrivevansker. Lå du på grensen på lesehastighet på tidligere skoler, men det er ennå ikke blitt bedre? Sliter du med å lese? Skriver du mange lydrette feil?

ØNSKER DU KONTAK T? Send mail til: aina.molund.kjos@bfk.no Eller ta kontakt på it’s learning.

Ta kontakt med oss eller meld ifra til kontaktlærer.

TILRETTELEGGING TILRETTELEGGING I SKOLEHVERDAGEN Som dyslektiker kan dette være greit: • Ingen høytlesing alene • Mest mulig digitale/skannede skriv • Mest mulig muntlig gjennomgang av fagstoff, felles lesing av fagstoff • Mulighet til muntlig høring eller muntlig i tillegg ved prøver. TILRETTELEGGING PÅ EKSAMEN OG STØRRE PRØVER Du kan søke om dette:

Du har rett til:

• Forlenget tid (30-60 min)

• PC på skriftlige arbeid/prøver

• Opplest tekst

• Opplesing av fagstoff (bruk av CDord/Lingdys) så langt som mulig

• Få forklart vanskelige ord og uttrykk


HJELPEMIDLER LINGDYS Lingdys er et skrive- og leseverktøy som er laget for dyslektikere, og som retter mange flere feil enn et vanlig retteprogram. Programmet kan lese alle typer filer/dokumenter. Programmet betales av NAV, og vi hjelper deg å søke dette. Du tar med deg dette programmet til videre skolegang eller privatliv. Lingdys kan brukes på eksamen og alle prøver/skoleoppgaver. Vi søker om norsk og engelsk, men har du flere behov finnes det også i spansk, tysk og fransk. LYDBOK/BRETTBOK/SMARTBOK Ofte har elever med dysleksi ikke veldig positiv erfaring med tradisjonelle lydbøker i skolefag. Vi anbefaler at du prøver Brettbok/Smartbok. Brettbok/Smartbok er en digital utgave av den vanlige læreboka der du kan markere alt du vil ha opplest, lett repetere lesingen, markere nøkkelord med ulike farger, skrive notater i «margen», kopiere deler av testen til din egen notatbok og søke etter ord i teksten i hele boka. Alt kan lett kopieres inn i One Note eller vanlig World. Vi prøver ut brettbok i ett valgfritt fag, og om du føler dette hjelper deg, så bestiller vi i flere fag. NLB – NORSK BOK OG BLINDEBOK Som dokumentert dyslektiker kan du låne lydbøker gratis på NLB. Vi anbefaler deg å gjøre dette, så har du medlemskap resten av ditt liv. Vi kan hjelpe deg! Bruk muligheten til å lytte til bøker av ulike typer. Til god hjelp ved fordypningsoppgave.


Dyslektikere er: «Personer med evne til å løse problemer»

Jamie Oliver

www.lier.vgs.no

Profile for lier.vgs

Har du dysleksi?  

Har du dysleksi?  

Profile for lier.vgs
Advertisement