Page 1

Liepājas Universitātes

Studentu padome Lielā ielā 14, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr. 40008087163, tālr. 63407739, e-pasts: studentu.padome@liepu.lv

Vadlīnijas 2009./2010.gadam Aizstāvēt un pārstāvēt! 1. Nodrošināt pilnīgu LiepU studējošo tiesību aizsardzību un interešu pārstāvniecību: a. visās LiepU institūcijās; b. Latvijas Studentu apvienībā; c. citās ar studentiju saistītās organizācijās, izvirzot LiepU Studentu padomes deleģētus LiepU studējošo pārstāvjus.

Piesaistīt un noturēt 2.

Izstrādājot un attīstot jauno aktīvistu piesaistes un nodarbināšanas mehānismu, pulcēt stiprus, atbildīgus, darboties gribošus un argumentēt spējīgus LiepU studentus, kuriem būtu vēlme, varēšana un iespēja veikt dažādus ar studentiju saistītus pienākumus.

Izglītot un attīstīt! 3. Veikt regulāras un plānotas LiepU Studentu padomes virzienu vadītāju un aktīvistu apmācības, nodrošinot efektīvāku un kompetentāku LiepU Studentu padomes darbību.

Apstiprinātas: 2009.gada 20.aprīlī

Lapa 1 / 1 – Studentu padome

Liepājas Universitātes Studentu padomes vadlīnijas  
Liepājas Universitātes Studentu padomes vadlīnijas  

Liepājas Universitātes 13. Studentu padomes vadlīnijas

Advertisement