{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

winning


Wat valt er te winnen? Is het het winnen waard? Wat betekent winnen? Wie wint er iets? Kan iedereen winnen? Heeft iedereen de keuze om te winnen?


If You could Choose?

winning

Mass


Occupy with Words and Wine

Winnen geeft een machtig, krachtig, prachtig gevoel. Wat kan er door dit winnen bereikt worden? Wat kan ik bereiken door te winnen? Wat wil ik winnen? Hoe wil ik winnen? Hoe wil ik dat dit winnen eruit ziet?


winning


Let’s speak some Leet


winning

Winnen is een eindpunt maar tegelijkertijd is het ook een middelpunt waarrond allerlei belangrijke feiten, keuzes, personen en evoluties zweven. Winnen kan nooit bereikt worden door één enkele ik, door één enkel kunnen, door één luttele keuze. Aan winnen gaat meer dan één enkel moment vooraf, ook al kan winnen gevat worden in één gevoel, één moment, één situatie. Winnen is macht.


winning

Profile for Lien Van Leemput

Winning  

I Can Choose What Winning Looks Like.

Winning  

I Can Choose What Winning Looks Like.

Advertisement