__MAIN_TEXT__

Page 1

KYCN

NIEUWPOORTBANK

foto Batur boekje jan2018.indd 1

JAN 2018 5/01/18 10:22


Beste vrienden, Graag bied ik u bij het begin van het nieuwe jaar onze beste wensen van voorspoed en gezondheid aan. Ik hou er aan bij het begin van dit jaar al onze medewerkers te danken voor het gepresteerde werk. Het jaar 2017 was een heel druk jaar. Dankzij de medewerking van een honderdtal vrijwilligers hebben we schitterende wereldkampioenschappen kunnen organiseren. Dankzij de medewerking van alle ponton kapiteins hebben we schitterende momenten zoals het familiefeest en de ponton aperitieven met succes kunnen beleven. Dankzij een schitterend team hadden we een succesvolle H-Cup organisatie. Dit alles werd door Sabine, Isabelle en Francoise in samenwerking met de havenmeesters, Luc, Eddy en Davy perfect gecoรถrdineerd. Dank aan allen die zo meehelpen met de uitbouw van onze club. Een speciale dank aan Veerle voor het onderhoud van het sanitair en de andere lokalen. Voor het jaar 2018 voorzien we twee grote sportevenementen.

NIEUWPOORTBANK jan 2018 Intro Commodore 2 bob & cathy 4 Familiedag 8 Suroit 14 Ponton van het jaar 17 KYCN Sailing Academy 18 Klassieke schepen 20 Cap Lizard 22 Sint 27 Kalender 30 sponsors 31

boekje jan2018.indd 2

We zullen de Nieuwpoort Channel Race nieuw leven inblazen met een volledig nieuwe organisatie. Zoals jullie weten is onze club eigenaar geworden van deze race en wensen we dit uit te bouwen tot een evenement voor jong en oud voor gevorderde en minder gevorderde zeilers. In de volgende weken komen we hier op terug. Het tweede sportevenement zal plaats vinden in de tweede helft van augustus met de organisatie van de Half Ton Cup. Een dertigtal boten met de bijhorende bemanning zullen de ambiance in de Club verzekeren. In 2018 verwelkomen we Bob en Cathy Van Lierde als nieuwe uitbaters van ons clubhuis. We wensen hen alle succes toe en zijn zeker dat de uitbating in zeer goeie handen komt. We houden er ook aan Freya en Diederik te danken voor de bijna tienjarige samenwerking. Hun bijdrage in het welslagen van onze clubactiviteiten weten wij ook op prijs te stellen. Wij wensen hen veel succes in de verdere uitbouw van hun beroepsleven. Vanaf 2018 en de volgende jaren zullen we ook geconfronteerd worden met twee nieuwe grote projecten in Nieuwpoort. De nieuwe keersluis die zal gebouwd worden aan de ingang van de haven en die heel zeker veel invloed zal hebben op de uitbouw van de watersport in Nieuwpoort, vooral door de vernauwing van de haveningang alsook de verhoging van stroming. Het andere grote project die in de volgende jaren ons aandacht zal trekken is de uitbouw van de nieuwe haven met 600 plaatsen omringd door een duizendtal appartementen. De consequenties van deze projecten zullen in de volgende maanden door uw raad van bestuur zeer nauw geanalyseerd worden. Nogmaals dank aan allen die meewerken aan de uitbouw van onze club en we wensen u allen een schitterend vaarseizoen toe. Baudouin Meyhui, Commodore

5/01/18 10:22


Chers amis, Au début de cette nouvelle année je vous présente nos meilleures voeux de prospérité et de bonne santé. J’y tiens à remercier au début de cette année tous nos collaborateurs pour le travail fait. 2017 fut une année bien chargée. Grâce au travail d’une centaine de bénévoles nous avons pu organiser un super championnat mondiale. Grâce aux capitaines de pontons nous avons pu vivre des super moments ensemble comme la journée des familles et les apéros ponton. Grâce à une super équipe nous avons eu une organisation H-Cup bien réussi. Le tout a été géré par Sabine, Isabelle et Françoise en collaboration avec les maîtres de port, Luc, Eddy et Davy, d’une façon parfaite. Merci à ceux qui nous aident ainsi à développer notre club. Je remercie tout spécialement Veerle l’entretien des sanitaires et autres locaux. Pour l’année 2018 deux grand évènements sportifs sont prévus. Nous redonnerons vie à la Nieuwpoort Channel Race avec une toute nouvelle organisation. Comme vous le savez notre Club est propriétaire de cette régate. Nous souhaiterons en faire un évènement pour jeunes et moins jeunes, pour régatiers avec expérience et pour ceux qui débutent. Nous en reparlerons dans les prochaines semaines.

Le deuxième évènement sportif aura lieu la deuxième quinzaine de mois d’août avec l’organisation de la Half ton Cup. Environ trente bateaux avec équipage assureront l’ambiance au Club. En 2018 nous accueillons Bob et Cathy Van Lierde comme nouveaux gérants du clubhouse. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès et nous sommes certains que le Club sera en bonnes mains. Nous tenons aussi à remercier Freya et Diederik pour leur collaboration de presque dix ans. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès dans leurs futur vie professionnelle. À partir de 2018 et les années suivantes nous serons confrontés également avec deux grands projets à Nieuwpoort. Le nouveau barrage à tempête qui sera construit au début du chenal et qui aura certainement une grande influence sur le développement des sports nautiques à Nieuwpoort surtout à cause de la diminution de la largeur d’entrée et l’augmentation du courant. L’autre grand projet qui attirera l’attention dans les années à venir et la construction d’un nouveau port avec 600 places et d’environ un millier d’appartements autour. Les conséquences de ces projets seront analysés de très près par votre conseil d’administration. Encore merci à tous ceux qui nous aident à développer notre club. Nous souhaitons à vous tous une très belle saison de navigation. Baudouin Meyhui, Commodore NIEUWPOORTBANK · 3

boekje jan2018.indd 3

5/01/18 10:22


BOB & CATHY

Nieuwe uitbaters van het Clubhuis KYCN

Nouveaux gérants du Clubhouse KYCN

Wij zijn Bob Van Lierde en Cathy Michiels en zullen vanaf januari de uitbating van het Clubhuis KYCN op ons nemen. Allebei geboren in het jaar 1977 en ouders van Vic (9 jaar) en Jayne (5 jaar). Bob heeft zijn opleiding in de Hotelschool van Koksijde afgerond en daarna ettelijke stages en werkervaring kunnen opdoen waaronder 8 jaar in de Vierboete. Cathy is kapster van opleiding. Sinds 2008 zijn we eigenaar, kok en uitbater van het restaurant De Pastorant gelegen te Booitshoeke (Veurne). Het hele gebeuren van een Yachtclub heeft ons altijd geboeid, vandaar onze grote interesse voor de uitbating van de KYCN.

Nous sommes Bob Van Lierde et Cathy Machiels et nous prendront en charge dès le mois de janvier l’exploitation du Clubhous KYCN. Tous les deux nés en 1977 nous sommes les parents de Vic (9 ans) et Jayne (5 ans). Bob a terminé sa formation à l’école Hôtelière de Koksijde suivi de plusieurs stages et expériences de travail dont 8 ans au Vierboete. Cathy est coiffeuse de formation. Depuis 2008 nous sommes les propriétaires et « chef » du restaurant De Pastorant à Booitshoeke (Veurne). La vie atour d’un Yacht Club nous a toujours fasciné, pour cela nous étions immédiatement fort intéressé par l’exploitation du KYCN.

Hopende op een goede samenwerking, danken wij nu reeds alle clubleden voor hun steun. Samen zullen we er zeker het beste van maken!

Nous espérons une bonne collaboration et nous remercions dès maintenant tous les membres du club pour leur soutien. Ensemble cela marchera de tonnerre !

Tot binnenkort. Bob en Cathy

A bientôt. Bob et Cathy

boekje jan2018.indd 4

5/01/18 10:22


H-CUP

SEIZOEN H-CUP 2017 Ook dit jaar mogen we terugkijken op een geslaagd en sportief H-cup seizoen. Deze succesvolle activiteit van onze club kan als volgt worden samengevat : · in totaal hebben 85 boten deelgenomen aan één of meerdere H-cups. Daarvan hebben 15 boten aan alle edities deelgenomen. In totaal hebben leden uit 5 zeilclubs deelgenomen. · Omwille van slechte weersomstandigheden werden er 2 edities afgelast. De overige konden doorgaan onder vrij rustige omstandigheden. Onze zeilers moesten des te meer rekening houden met de stromingen en onze Vlaamse Banken met de gekende invloeden op de resultaten · Onze speciale edities kenden een groot succes : Ladies Cup en Junior Cup. We denken eraan om volgend jaar in de maand juni een heel bijzondere editie op te starten, aangezien er in die maand minder jonge deelnemers zijn…. Info volgt · We mogen in het algemeen stellen dat het sportief niveau zeer interessant was. Ook stelden we vast dat een aantal boten en bemanningsleden uitblonken, zoals Tazz, Lupus,… Dit bewijst dat ie-

dereen kans maakt op succes De prijsuitreiking is doorgegaan op een prachtige herfstdag op het terras van onze club. Dankzij de vele sponsors, genoten we van een mooi prijs »buffet » waardoor alle deelnemers verwend werden. Dit werd afgesloten door de traditionele H-cup diner waarbij we konden rekenen op een heerlijke maaltijd samengesteld door Diederik en zijn crew. De avond werd in schoonheid afgesloten met de niet minder traditionele danspasjes voor de sportievelingen onder ons en/of een laatste glas aan de bar waarbij voor een laatste keer het afgelopen seizoen kon overlopen worden. Wie zijn onze winnaars voor 2017 ? 1. TAZZ - H d’Or 0 tot 9 m Sport 2. USHIP BLEU MARINE - H d’Or 9 tot 10 m Sport 3. MANTA SAILING - H d’Or + 12 m 4. JEAN - H d’Or 10 tot 11 m Nieuw voor het seizoen 2018 We starten met een ontbijtsessie voor de eerste H-cup : Het comité zal bij de eerste Hcup een ontbijtsessie organiseren waarbij de H-cup geest en objectieven

NIEUWPOORTBANK · 5

boekje jan2018.indd 5

5/01/18 10:22


nog eens zullen opgefrist worden. Ook de prioriteitsregels zullen nog eens aan bod komen. Gezien het grote succes van deze activiteit lijkt het ons belangrijk dat alle deelnemers en alle type boten op een veilige manier kunnen starten aan de startlijn. Geen paniek, het wordt een aangenaam moment waarbij wij zeker niet van plan zijn om jullie urenlang theoretische uitleg te geven. Iedereen wordt hierop hartelijk uitgenodigd – meer info volgt.

met de zeilfederatie. Meer info zal volgen via Kycnews en Nieuwpoortbank. Last but not least wensen wij onze sponsors nog eens te bedanken, want zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn : Kant Marine, Westdiep, Nautic Store, Uship Bleu Marine, Lefevre Sails, Exmar Yachting, Batur, Yachting Wave, Moderna et KYCN. Tot binnenkort H-cup Team Noteer alvast de H-cup kalender 2018 :

Rating 2018 Wij denken er ook aan om het rating systeem die we op vandaag kennen te laten evolueren in samenspraak

Kalender H-cup 2018 Zaterdag 28 april

H-cup 1

Zaterdag 26 mei

H-cup 2

Zaterdag 9 juni

H-cup 3

Zaterdag 19 juni

H-cup 4 + papy’s Race

Zaterdag 1 september

H-cup 5 + Ladies cup

Zondag 16 september

H-cup 6 + Youth Cup (start om 11 uur)

Zaterdag 22 september

Challenge Jack Florizoone

Zaterdag 29 september

H-cup 7

Zaterdag 6 oktober

H-cup 8

Zaterdag 20 oktober

Prize-giving + diner H-cup

boekje jan2018.indd 6

5/01/18 10:22


SAISON H-CUP 2017 Une fois de plus, ce fut un grand succès sportif pour cette activité phare du club. Le bilan de l’année peut se résumer comme suit : · 85 bateaux participant à une ou plusieurs H-cup dont 15 auront participé à toutes les manches. Pas moins de cinq clubs de voile voisins participant à cette activité · Malheureusement 2 manches, n’ont pu avoir lieu pour cause de météo et pour le reste de façon générale c’est plutôt des petits airs de demoiselles à la ligne de départ qui ont fait voguer les voiliers. Ce qui rend le challenge redoutable avec les courants…des Vlaamse banken. · les éditions spéciales : ladies et juniors ont eu lieu comme d’habitude. A la demande générale, nous prévoirons une édition très spéciale en 2018. Elle aura lieu en juin, mois durant lequel les plus jeunes sont moins disponibles ;-) · d’une façon générale un beau niveau sportif et à la fois le plaisir de voir émerger des équipages et bateau en haut du classement tel que Tazz, Lupus,….preuve que tout le monde a ses chances. La saison fût clôturée par la remise des prix sous un soleil d’automne généreux sur la terrasse du club. Grace à nos nombreux sponsors le buffet des prix était bien fourni et tous les présents récompensés. Ensuite nous avons pris place à table pour un repas concocté par notre ami Diederik. Le tout fut clôturé avec un pas de danse pour les plus sportifs ou un dernier verre pour certains qui fut l’occasion de refaire sa régate une dernière fois et un monde idéal pour les plus inspirées. Qui sont les grands gagnants de 2017 ? 1. TAZZ - H d’Or 0 à 9 m Sport 2. USHIP BLEU MARINE - H d’Or 9 à 10 m Sport 3. MANTA SAILING - H d’Or + 12 m 4. JEAN - H d’Or 10 à 11 m Nouveautés pour la saison 2018 Petit déjeuner avant la première Hcup Pour débuter la nouvelle saison, le comité organisera avant la première manche un petit déjeuner au clubhouse avec comme objectif de rappeler l’esprit

fair-play de la H-cup et remettre à jour vos connaissance de base des priorités. Vu le succès croissant de l’activité, Il est important que tous types de bateau et d’équipage puissent continuer à s’aligner en toute sécurité au départ de la H-cup. Pas d’inquiétude, nous ne vous ferons pas la leçon…c’est avant tout un moment convivial que nous souhaitons organiser pour bien ancré l’esprit h-cup qui nous anime tous. Les infos pratiques suivront et nous vous y attendons nombreux, skipper et équipiers - tous sont la bienvenue.

Rating 2018 Nous pensons également à une évolution du système de rating en partenariat avec notre fédération mais il est encore un peu prématuré pour vous en dire plus. Nous vous tiendrons au courant dans un KYCNEWS et Nieuwpoortbank ; Nous tenons une fois de plus à remercier nos fidèles sponsors sans lesquels tout cela ne sera pas possible : Kant Marine, Westdiep, Nautic Store, Uship Bleu Marine, Lefevre Sails, Exmar Yachting, Batur, Yachting Wave, Moderna et KYCN. A bientôt Le comité H-cup A vos agendas pour le calendrier H-cup 2018 : CALENDRIER H-CUP 2018 Samedi 28 avril

H-cup 1

Samedi 26 mai

H-cup 2

Samedi 9 juni

H-cup 3

Samedi 19 juin

H-cup 4 + Papy's Race

Samedi 1 septembre

H-cup 5 + Ladies cup

Dimanche 16 septembre H-cup 6 + Youth Cup (Départ 11 hr.) Samedi 22 septembre

Challenge Jack Florizoone

Samedi 29 septembre

H-cup 7

Samedi 6 octobre

H-cup 8

Samedi 20 octobre

Prize-giving H-cup + dîner

NIEUWPOORTBANK · 7

boekje jan2018.indd 7

5/01/18 10:22


boekje jan2018.indd 8

5/01/18 10:22


FAMILIEDAG

FAMILIEDAG Zaterdag 16 september, Familiedag, het staat bij velen van onze leden met stip in hun agenda genoteerd. Sommigen hadden misschien dit jaar een geldig excuus om er niet bij te zijn, maar verzekeren ons ervan er volgend jaar bij te zijn. Want inderdaad de pontonkapiteins hebben alweer het beste van zichzelf gegeven en een prachtige familiedag georganiseerd. De dag begon met wat motregen maar toch waren er voldoende enthousiaste zeilertjes op het water. De start van de familiedag was gegeven. De regen waaide vlug over en maakte plaats voor enkele volksspelen en het springkasteel werd rechtgeblazen voor het plezier van de kleinsten. Ondertussen werden de voorbereidingen getroffen voor de legendarische badkuiprace en You-You Cup. De badkuipen waren alweer prachtige staaltjes van stroomlijning en van ingenieuze techniek. Wie na het roeien nog wat fitness wou beoefenen kon zijn laatste krachtinspanningen kwijt op de Cuistax race. Natuurlijk werden niet alleen de fysieke krachten op de proef gesteld maar moest ons brein ook de nodige inspanningen leveren om alle vragen van de

kwis op te lossen en vergde de pétanque opperste concentratie. De kidsdans zorgde ervoor dat de zon volop door de wolken doorbrak en we ons aperitief onder een stralende zon konden nuttigen op ons mooie KYCN terras. Door de overvloed aan prijzen was er bijna voor alle deelnemers een geschenkje tijdens prijsuitreiking. De avond werd afgesloten met een lekkere BBQ overgoten met menige glazen wijn en biertjes. Het clubgevoel leefde bij alle aanwezigen. De afwezigen hadden alweer ongelijk, tot volgend jaar, voor een volgend spetterend familiefeest. Frederic Winnock

Samedi 16 septembre, journée des familles. Celle-ci se trouve bien annotée dans l’agenda de beaucoup de membres. Quelques-uns avaient cette année une excuse valable pour ne pas y être, mais nous ont assurés y participer l’an prochain. Car assurément les capitaines de ponton ont fait leur possible pour organiser une agréable journée des familles. La journée a commencé avec de la pluie mais il y eut tout de même assez de petits enthou-

NIEUWPOORTBANK · 9

boekje jan2018.indd 9

5/01/18 10:22


siastes pour naviguer. Le départ de la journée des familles fut donné. La pluie s’arrêta vite et fit place à quelques jeux pour tous. Le château gonflable put être mis en place pour le plaisir des plus petits. Entretemps ce furent les préparatifs pour les légendaires course de baignoire et You You Cup. Les baignoires furent une fois de plus des constructions splendides avec leur formes et techniques ingénieuses. Ceux qui souhaitaient s’adonner à quelques exercices de fitness ont pu dépenser leurs forces lors de la course de Cuistax. Il ne suffisait pas bien sûr de faire preuve uniquement de force physique mais de fournir également les réflexions nécessaires afin de

boekje jan2018.indd 10

participer au QUIZ, et plus tard à la pétanque avec la plus grande concentration. La musique du Disco pour enfants a chassé complètement les nuages et nous avons pu organiser notre apéritif sous un soleil rayonnant sur notre belle terrasse. Grâce à l’abondance de prix pour avons pu offrir à quasi tous les participants un petit cadeau lors de la proclamation des résultats. La journée s’est clôturée par un délicieux BBQ avec beaucoup de verres de vin et de bières. L’esprit Club régnait parmi tous les participants. Les absents eurent tort. A l’année prochaine pour une joyeuse fête des familles.

5/01/18 10:22


NIEUWPOORTBANK · 11

boekje jan2018.indd 11

5/01/18 10:23


boekje jan2018.indd 12

5/01/18 10:23


NIEUWPOORTBANK · 13

boekje jan2018.indd 13

5/01/18 10:23


SUROIT

SUROÎT 1958 – B 203 60 jaar geleden, ontwierp Guy Van Oost, architect van opleiding en zeilliefhebber, zijn eigen yacht. Deze houten boot (hoofdzakelijk uit teak hout en eik) werd door de scheepswerf Mallentjer in Antwerpen gebouwd en dit in enkele maanden tijd. In juni 1958 vaarde de boot de Schelde af richting Nieuwpoort, welke zijn hoofd ligplaats doorheen de jaren was en blijft. Deze boot behoort nog steeds toe aan de familie Van Oost. Hij wordt beschouwd als een familiestuk waaraan allen zeer gehecht zijn. Talrijke vrienden, familieleden, zeilers en toekomstige zeilers hebben met de Suroît gevaren en leren zeilen. Hierna korte samenvatting van 60 jaren met talloze herinneringen en emoties: In de jaren 60, vaarde de Suroît geregeld de wedstrijden van het Belgische Noordzee Kampioenschap. In 1961 werd hij eerste. In de jaren70, werd de boot uitgeleend aan het Belgisch Leger. De boot vaarde in Oostende uit met de kandidaat officieren waarmee ze zee- en zeilervaring opdeden. In de zomervakantie, mocht de eigenaar over zijn boot beschikken. Eind jaren 70, werd de boot een eerste keer grondig onder handen genomen. Hij verbleef toen 2 jaar in Kortrijk en kreeg een polyesterlaag teneinde de hou-

boekje jan2018.indd 14

ten romp te beschermen. In 1981, belandt hij opnieuw in het water opdat de tweede generatie ermee zijn zeilervaringen kon opdoen en dit in gezelschap van talloze vrienden. Er werden regelmatig kleine cruises gevaren naar Nederland. Begin de jaren 90, verbleef de Suroît in Bretagne met de bedoeling om deel te nemen aan de grote bijeenkomst van Brest 1992. Jammer genoeg breekt hij zijn originele houten mast waardoor hij niet aanwezig is op deze internationale samenkomst van klassieke yachten. In de jaren 1990 en 2000, nam de 2de generatie het onderhoud van de boot op zich en werden er jaarlijkse uitstappen gedaan richting Engeland. In 2008, werd de 50ste verjaardag van de Suroît gevierd waarna de boot een beetje in de vergeethoek geraakt …. Dankzij de belangstelling en op vraag van de derde generatie, werd beslist een grondige opknapbeurt door te voeren om de boot in goeie staat te behouden en hen een veilig schip ter beschikking te stellen voor mooie zeiltochten. Deze werken werden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de scheepswerf Wave Yachting van Nieuwpoort en de familie. Op vrijdag 28 juli 2017, na meer dan 2 jaar op het droge te hebben gestaan en 1 jaar werkzaamheden kan de boot eindelijk opnieuw in het water.

5/01/18 10:23


Het is nu aan de beurt van de kleinkinderen om met de in onze ogen ‘legendarische’ boot te zeilen om en rond Nieuwpoort.

Comme chaque année, Roger Linthout du bâteau Endlich, ainsi que Paul et Chris du Lady Chris organisent les “cabines” ouvertes des bâteaux classiques de Nieuport au Ponton K, durant le WE du 19 et 22 août. Une fois de plus un grand succès qui permet au grand public de découvrir ces vieux gréements et la passion de la voile. +/- 15 bâteaux participaient à cet évenènement dont un petit bâteau du club, le Suroît. Ci-après nous reprenons le texte du panneau d’info pour que vous fassiez également connaissance de ce bâteau. SUROÎT 1958 – B 203 Il y a 60 ans, Guy Van Oost, architecte de formation et passionné de voile, dessine son propre bateau à voile. Le yacht sera construit par le chantier naval Mallentjer à Anvers. Ceux-ci réaliseront le bateau en bois (teak et chêne) en quelques mois. En Juin 1958, celui-ci descend l’Escaut vers Nieuwpoort qui sera son port d’attache principal.

Courtrai. Le bateau sera plastifié (en polyester) afin de préserver le bois de la coque. En 1981, le bateau retrouve l’eau et devient un bateau « école » pour la deuxième génération et leurs amis. Le Suroît fait régulièrement des croisières côtières en mer du Nord. Début des années 90, le bateau résidera en Bretagne. En vue de participer à Brest 1992. Il casse malheureusement son mat en bois d’origine et sera privé de ce grand rassemblement de vieux gréement. Dans les années 1990 et 2000, la deuxième génération prend l’entretien du bateau en charge et fait de nombreuses petites croisières vers l’Angleterre. En 2008, on fête les 50 ans du bateau et ensuite il est un peu oublié….. Il y a deux ans vu l’intérêt de la troisième génération pour le Suroît, il est décidé d’entreprendre d’importants travaux pour préserver et sécuriser le bateau. Ces travaux seront menés en étroite collaboration par l’équipe du chantier Yachting Wave de Nieuwpoort et la famille. Le vendredi 28 juillet 2017, après plus de deux ans de cale sèche et un an de travaux, le bateau retrouve l’eau en vue de voguer à nouveau sur les bancs de Flandres. C’est maintenant au tour des petits enfants de faire naviguer ce bateau quelque peu légendaire.

Le bateau appartient toujours à la famille Van Oost qui y tient beaucoup, en quelque sorte un vieux meuble de famille. Le bateau de famille a accueilli beaucoup d’amis, de marins et d’apprentis matelot au cours de ces navigations. 60 ans de navigation, de souvenirs et d’émotions résumées ci-après en quelques lignes : Dans les années 60, le bateau participe aux régates du championnat de la mer du Nord et sera champion de Belgique en 1961. Dans les années 70, le bateau est prêté à la Marine Nationale Belge. Le bateau y est utilisé par les candidats officiers pour s’initier à la mer. Guy disposant du bateau l’été. Fin des années 70, Guy entreprend une première rénovation importante du bateau. Il restera 2 ans à

NIEUWPOORTBANK · 15

boekje jan2018.indd 15

5/01/18 10:23


BATUR

BATUR

boekje jan2018.indd 16

5/01/18 10:23


UNE SOIRÉE DE FIN DE SAISON BIEN RÉUSSIE! EEN GESLAAGDE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN !

En het ponton van het jaar is: PONTON C! PROFICIAT! Et le ponton de l’année est: PONTON C! FÉLICITATIONS !

NIEUWPOORTBANK · 17

boekje jan2018.indd 17

5/01/18 10:23


KYCN SAILING ACADEMY

STAGES 2018 Spaarbekken Optimist basis

02/07 - 06/07 06/08 - 10/08 13/08 - 17/08

Optimist evo 1

23/07 - 27/07 20/08 - 24/08

Caravelle basis

02/07 - 06/07 06/08 - 10/08

Stages op zee – en mer Feva basis – Laser Vago basis

02/04 - 6/04 09/04 - 13/04 09/07 - 13/07 23/07 - 27/07 30/07 - 03/08 06/08 - 10/08

Feva Evo 1 – Laser Vago Evo 1

13/08 - 17/08 20/08 - 24/08

Q CUP Om het seizoen af te sluiten organiseerde de KYCN de laatste manche van de Q Cup 2017 in samenwerking met Sport Vlaanderen op het Spaarbekken. Iedereen beleefde een schitterend dag, de wind lag goed en het bleef droog. We danken elke helpende hand en hopen dat er volgend jaar ook deelnemers zijn van onze Club! Afspraak op 13/10/2018. Traditiegetrouw staan voor de beginnelingen terug de stages op het Spaarbekken op het programma. Op zee zeilen we terug met de RS Feva en de Laser Vago. Onze zeilschool gaat dit jaar haar negende seizoen in.

Pour clôturer la saison le KYCN a organisé la dernière manche de la Q Cup 2017 en collaboration avec Sport Vlaanderen au Spaarbekken. Ce fut une superbe journée, le vent était bon et il n’a pas plu. Nous remercions chacun pour son aide et nous espérons que l’année prochaine quelques membres du Club seront parmi les participants ! Rendez-vous le 13 10/2018. Notre école de voile en à sa huitième saison. Par tradition le stage pour débutants donné au Spaarbekken se trouve de nouveau au programme. En mer nous naviguerons en RS Feva et en Laser Vago.

Info en inschrijvingen op het secretariaat of via de website: www.kycn.be/SailingAcademy

Infos et inscriptions au secrétariat ou sur le site web: www.kycn.be/SailingAcademy

boekje jan2018.indd 18

5/01/18 10:23


NIEUWPOORTBANK · 19

boekje jan2018.indd 19

5/01/18 10:23


KLASSIEKE SCHEPEN NIEUWPOORT

boekje jan2018.indd 20

5/01/18 10:23


Et puis nous voilà revenus dans notre élément

NIEUWPOORTBANK · 21

boekje jan2018.indd 21

5/01/18 10:23


2

1

VERHAAL VAN DE CAP LIZARD Seizoen 1 Act 2 Toen we uit elkaar gingen, resteerde mij nog enkel mijn moeder te overtuigen om een goede schop aan te kopen. Ik ben er dus in geslaagd, met veel overtuigingskracht, na vele beloften, evenmin houdbaar: braaf te zijn, goed te werken op school, niet meer aan de haren van mijn zusje trekken, noch haar sluw knijpen. Overtuigd over de noodzaak van mijn eerste algemene onkosten, kortom, ben ik erin geslaagd om haar met de hand te trekken tot voor de mooiste winkel met strand artikelen van de dijk van Nieuwpoort. Ik word nog steeds rood van schaamte als ik terugdenk aan de kolossale som die ik haar heb ontnomen en ik zie mezelf nog voor het rek met schoppen in duizend kleuren. Bent u ooit met dit dilemma geconfronteerd: de keuze van het meest geschikte gereedschap in verhouding met uw lichaam, die diametraal tegenover uw vermeende moed staat of meer of minder veelzijdig.

boekje jan2018.indd 22

Stel dat één van ons Net als ik, verplicht zou zijn om een mooie schop te kiezen Of een minder mooie, Wat dan, zou hij kiezen voor de twee ? Dat een dergelijk alternatief Eén van dezer, u overkomt, Het is de mooiste, daar ben ik van overtuigd, Dat uw voorkeur zal genieten ! ‘Georges Brassens et?..et???... Moi !’ Ik ben benieuwd hoe u zich zou redden ! Ik had een oog (het linker) in het midden van de redelijke schop, het andere oog (het rechter) op de grootste en ook de mooiste. Een lui oog. De steel was gevernist en op de voorkant een ruit met de initialen CS (Cockerill-Sambre): de parel van de Belgische staalindustrie, een stempel-prestatie, troont op de cover van de catalogus, ver voor locomotieven en andere spoorkleinigheden die minder goed verkopen. Kent u er veel die een rail wensen te kopen? Zoals Baron Bich zei: “Het is gemakkelijker om balpennen aan Mao Zedong te verkopen als torpedojagers.” – - “Geef er mij 1 miljard” antwoordde Mao in de hoop zijn bevolking op te voeden. Het ijzer was klaproos-rood en boven op de steel, het handvat, een sticker met franjes, in de vorm van een snoepjes achtergrond, met boven: een fantastisch nummer, met een ‘bic’ geschreven. (een splinter nieuwe uitvinding) Ah! li ah! ‘l’eau’ ! Ik ga weer aan het werk! En komen-

5/01/18 10:23


de aan het zand, de schop tussen de benen, kijk ik richting Lombardsijde: het strand was wanhopig leeg. - Wat was er gebeurd? – Ik werd belazerd ! Moet zeggen dat ik toen al de vervelende gewoonte had iedereen in vertrouwen te nemen !!! Mijn Voorzitter had (met hulp van zijn clubadresboek) contact opgenomen met de eigenaar en had aangeboden hem van zijn verantwoordelijkheden te verlossen voor een symbolische Frank. Het was niet dom, ik had er niet aan gedacht, “t’is beter vooraf eigenaar te zijn !!!” En gezien hij een specialist in gaten in de grond was, moest hij geen schoppen kopen. Zijn beroep ? - baksteenproducent, van veel stenen, het is o.a. hij die alle stenen van de Nieuwpoortse dijk had geleverd en in dambord geplaveid. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen om 2 bulldozers tevoorschijn te toveren (Papa, wat is een bulldozer? En Caterpillar?).

En gezien de bagger van dhr. Decloud daar langskwam. Kan het goed zijn dat hij een beetje omgeleid werd.

6

Hoogwater en nog steeds geen water bij de kiel. Links, de boothelling van de Club, met de donkere kleur kan men de helling van de “Snipes” onderscheiden. Het hoogste gebouw is het ‘Grand Hôtel’ van het Hendrikaplein, rechts van hem, het vervallen stenen gebouw aan de rotonde, en vanaf dit huis tot de semafoor een lange bunker. De vernietiging (van de bunker) kostte het dak dat men ziet uitsteken; het was zopas gerenoveerd voor oorlogsschade.

Men moest nu denken om hem uit het water te halen En dan: het is waar dat zijn kleine sleepboot van 20m (de Jultje, gekocht aan de stocks américains), een bee tje zwak was.

3

4

7

Een bulldozer, het personeel en aan de horizon, links en rechts, het ‘Grand Hôtel’ van het Hendrikaplein. Foto rechts, naast de stuurboordzijde: de Club, vóór de pier Jultje, rechts de speedboot ‘Pégase’ van dhr. Miroux.

En toen groeven ze mijn kanaal Papa, wat is dat 2 bulldozers ? – Dat is niet eerlijk !

8

Dhr. Albéric Florizoone zit vooraan, en zijn zoon Yann aan het roer. Er waren 4 Amerikaanse sleepboten in Nieuwpoort, deze werden verkocht n.a.v. hun terugkeer naar de U.S.A. : De Jultje, The Sinbad die lang heeft behoord tot een arts van Veurne, de Tijl en de Kon-Tiki 5

NIEUWPOORTBANK · 23

boekje jan2018.indd 23

5/01/18 10:23


Eindelijk: hij ligt met zijn achterste in het water, nog een duwtje van de bulldozer op de boeg en hop! Een zeesleper dat helpt

9

Dus opnieuw hetzelfde, en zoals Jack zei, met een grote glimlach in zijn snor (het is een metafoor, omdat hij er geen had), “de boot: hij heeft hem niet duur betaald, maar wat heeft het hem in Pintjes gekost” “Ziezo, ik drijf, wat is het lekker een beetje zeewater !”, en de bulldozer verdwijnt

10

Maar nu vlug naar de schoonmaak terugkeren.

Gezien mijn hout al lange tijd niet meer nat is geweest, zal men een beetje moeten pompen. Tot binnenkort voor nieuwe avonturen van de Cap Lizard En dan zijn we weer terug in ons element

HISTOIRE DU RENFLOUEMENT DU CAP LIZARD Saison 1 acte 2 Quand nous nous sommes quittés, il ne me restait plus qu’à convaincre ma maman de l’indispensable achat d’une bonne pelle. J’ai donc réussi à force de persuasion après de nombreuses promesses, toutes aussi intenables : -être bien sage -travailler à l’école -ne plus tirer les cheveux de ma petite sœur, ni la pincer sournoisement. Convaincu de la nécessité de mes premiers frais généraux, en somme, j’avais réussi à la tirer par la main devant le plus beau magasin d’Articles de Plage de la digue de Nieuwpoort. Le rouge de la honte me vient encore au visage aujourd’hui, au souvenir de la somme colossale que je lui ai soustraite et je me vois encore devant le râtelier m’offrant des pelles aux mille couleurs. Avez-vous jamais été confronté à ce dilemme : le choix de l’outil le mieux adapté à votre corpulence, diamétralement opposé à votre prétendu courage plus ou moins versatile. photo 2

11

Op de weg met een rij populieren, was er een barak, een klein timmer-scheepswerf, dat voornamelijk werkte voor vissersboten. Zeg me hoeveel appartementsgebouwen je op de Albert I laan ziet ?

boekje jan2018.indd 24

Supposez que l’un de nous puisse être Comme moi, obligé de Choisir entre une belle pelle Ou une moins belle, Quoi donc, choisirait-il des deux ?

5/01/18 10:23


Qu’une alternative pareille, Un de ces quatre, vous échoie, C’est, j’en suis convaincu, la belle Qui sera l’objet de votre choix ! Georges Brassens et?..et???... Moi ! Je voudrais vous y voir ! J’avais un œil (le gauche) au centre sur la pelle raisonnable, l’autre (le droit) sur la plus grande et aussi la plus belle. Strabisme divergeant. Le manche était vernis et sur le devant un losange avec les initiales C.S. (Cockerill-Sambre) : le joyau de l’industrie sidérurgique belge, un exploit d’emboutissage, trônant sur la couverture du catalogue, loin devant les locomotives et autres bricoles ferroviaires qui se vendaient beaucoup moins bien. Vous en connaissez beaucoup, vous ? qui souhaitent acheter un rail ?

Un bulldozer, le personnel, et à l’horizon, à gauche et à droite, le Grand Hôtel de la place Henriette. Photo de droite contre le flanc tribord : le Club, devant l’estacade le Jultje, à droite la vedette le Pégase de M. Miroux

Et puis ils ont creusé mon chenal

Comme disait le baron Bich : “il est plus facile de vendre des crayons à bille à Mao Tse Toung que des contre-torpilleurs”. - - “Vous m’en mettrez 1 milliard” avait répondu Mao espérant instruire sa population. Le fer était rouge coquelicot et au sommet du manche, sur la poignée, une étiquette frangée, en forme de fond de mignardises, au dessus: un chiffre fabuleux écrit au Bic. (c’était une toute nouvelle invention) Ah! li, ah! l’eau ! Je repars au boulot ! Et arrivant devant la grève, la pelle entre les jambes, je regarde au loin vers Lombardsijde : la plage était désespérément déserte. - Que s’était-il passé ? - On m’avait doublé ! Faut dire que j’avais déjà la fâcheuse habitude de me confier à n’importe qui !!! Mon Président avait (son carnet d’adresses du Club aidant) contacté le propriétaire et lui avait proposé de le décharger de ses responsabilités moyennant un Franc symbolique. C’était pas bête, je n’y avais pas pensé, “c’est mieux d’être propriétaire avant !!! “ Et puis comme c’était un spécialiste des trous dans la terre, il ne devait pas acheter de pelles. Son métier ? -Fabricant de briques, de beaucoup de briques, c’est lui qui avait fourni, entre autre, toutes les briques de la digue de Nieuwpoort, dallées en damier. Il n’avait qu’à claquer dans ses doigts pour faire jaillir 2 bulldozers (papa, c’est quoi un bulldozer ? et un Caterpillar ?).

Papa c’est quoi 2 bulldozers ? - C’est pas du jeu !

Et comme la drague de M. Decloud passait par là. Il se pourrait bien qu’elle se soit un peu déroutée

Marée haute et toujours pas d’eau caressant la quille. A gauche, la rampe du Club, on distingue en sombre la rampe des “snipes”. Le bâtiment le plus haut est le grand hôtel place Henriette, à sa droite : le bâtiment en pierre de taille délabré dans le rond point, et de cette maison jusqu’au sémaphore un long Blockhaus. Sa destruction (du blockhaus) a coûté la toiture que l’on voit dépassant ; elle venait d’être refaite au titre des dommages de guerre.

NIEUWPOORTBANK · 25

boekje jan2018.indd 25

5/01/18 10:23


Fallait maintenant penser à le tirer à l’eau Et puis : c’est vrai que son petit remorqueur de 20 m, (le Jultje, acheté aux stocks américains), était un peu faible.

M. Albéric Florizoone assis devant, et son fils Yann à la barre. Il y avait 4 remorqueurs américains à Nieuwpoort vendus lors de leurs retours aux U.S.A.: Le Jultje, Le Simbad appartenant longtemps à un médecin de Furnes, le Thyl et le Kon-Tiki

Alors “rebelote”, et comme disait Jack, avec un grand sourire dans sa moustache (c’est une image, car il n’en avait pas), “le bateau : il ne l’a pas payé cher, mais qu’est-ce que ça lui a coûté en Pintjes”

La route était bordée de peupliers, Il y avait un baraquement, une petite menuiserie chantier naval surtout travaillant pour les bateaux de pêche. Dites-moi combien vous voyez de buildings sur l’avenue Albert 1er ?

Car mon bois n’a pas été mouillé depuis longtemps, on va devoir un peu pomper. A Bientôt pour de nouvelles “ Zaventures du Cap Lizard “

Ca y est : il a son cul dans l’eau, encore un petit coup de bull sur l’étrave et hop ! Un remorqueur de haute mer ça aide

“Voilà je flotte, que c’est bon un peu d’eau de mer !”, et le bull s’en va mais il faut vite retourner au carénage.

boekje jan2018.indd 26

5/01/18 10:23


SINT SAINT NICOLAS 2017

NIEUWPOORTBANK · 27

boekje jan2018.indd 27

5/01/18 10:23


boekje jan2018.indd 28

5/01/18 10:23


NIEUWPOORTBANK · 29

boekje jan2018.indd 29

5/01/18 10:23


CLUBKALENDER 2018 - CALENDRIER CLUB 2018 Paashaas

1/04/18

Ramassage des Oeufs de Pâques

Diner Opening Seizoen

21/04/18

Diner Ouverture Saison

Algemene Vergadering (zaal YSARA) H-cup 1

22/04/2018 28/04/18

Assemblée Générale (salle YSARA) H-cup 1

ONZK Npt Sailing WE - Challenge G. Vande Velde (KYCN)

29/04/2018

ONZK Npt Sailing We - Challenge G. Vande Velde (KYCN)

ONZK Npt Sailing WE - A. Jonnart (WSKLum)

5/05/2018

ONZK Npt Sailing We - A. Jonnart (WSKLum)

Bols Route (Rotterdam)

10/05 tot 20/05

Bols Route (Rotterdam)

De Watersportdag

19/05/18

Journée d'initiation voile

Veiligheidsdag

20/05/18

Journée de sécurité

H-cup 2

26/05/18

H-cup 2

H-cup 3

9/06/18

H-cup 3

H-cup 4 + Papy's Race

16/06/18

H-cup 4 + Papy's Race

Jolly Sailor

23/06/18

Jolly Sailor

Ik Zeil Q

30/06/18

Initiation Q

Nieuwpoortweek

30/06 tot 04/07

Nieuwpoortweek

Pimms Route

30/06 tot 15/07

Pimms Route

NCR

07/07 tot 14/07

NCR

6 uur van Nieuwpoort

15/08/18

Half Ton Classics Cup

19/08 tot 24/08

Half Ton Classics Cup

H-cup 5 + Ladies Race

1/09/18

H-cup 5 + Ladies Race

Familiefeest

15/09/18

Fête des Familles

H-cup 6 + Youth

16/09/18

H-cup 6 + Youth

Challenge Jack Florizoone

22/09/18

Challenge Jack Florizoone

H-cup 7

29/09/18

H-cup 7

H-cup 8

6/10/18

H-cup 8

Q-cup voor Optimist op het Spaarbekken

13/10/18

Q-cup pour Optimst sur le plan d'eau Spaarbekken

Prize giving H-cup

20/10/18

Prize giving H-cup

Eindeseizoen diner

17/11/18

Diner Fin de saison

Sinterklaas

1/12/18

Saint Nicolas

boekje jan2018.indd 30

6 heures de Nieuwpoort

5/01/18 10:23


www.tersteene.be

ERkENd hERsTEllER

CARROSSERIE - CARWASH BVBA IBAN

BE97 1430 7749 7849

100 % krasvrij

American Soft-carwash www.billiau-carrosserie.be

be

Pascal Billiau

BTW BE 0455.839.721

+32 (0)58 585800

BIC

GEBABEBB

IBAN

info@billiau-carrosserie.be RPR Veurne 

BE38 4741 3578 4172

GSM. +32 (0)495 23 01 58

kje KYCNapril2014.indd 31 SHIPCHANDLER

ELECTRONICS

Billiau carrosserie carwash bvba

RIGGING

Ramskapellestraat 13 B-8620 Nieuwpoort

BIC

Koetswerk op· 31 z’n best

KREDBEBB

NIEUWPOORTBANK  www.billiau-carwash.be info@billiau-carwash.be Gsm 0495 23 01 58  Fax 058 24 28 38

Ramskapellestraat 13 8620 NIEUWPOORT

ELECTRICITY

9/04/14 17:03

Tel. 058 23 00 30

COMPUTER BT W BE0455 839 721

T +32 (0)58 23 00 30 F +32 (0)58 24 28 38

E info@billiau-carwash.be W www.billiau-carwash.be

Montages/Entretien/Réparations Installaties/Onderhoud/Herstellingen +32 478 52 65 42 - mmyachting@gmail.com - www.mmyachting.be ERkENd hERsTEllER

IBAN

BE97 1430 7749 7849

ERkENd hERsTEllER www.billiau-carrosserie.be Koetswerk op z’n best BTW BE 0455.839.721

BIC

CARROSSERIE - IBAN CARWASH BVBA BE38 4741 3578 4172 BIC KREDBEBB

GEBABEBB

 info@billiau-carrosserie.be RPR Veurne

NIEUWPOORTBANK  www.billiau-carwash.be info@billiau-carwash.be Gsm 0495 23 01 58  Fax 058 24 28 38

CARROSSERIE - CARWASH BVBA

Ramskapellestraat 13 8620 NIEUWPOORT

boekje KYCNapril2014.indd 31

ecoSolutions

Koetswerk op z’n best

· 31

9/04/14 17:03

Tel. 058 23 00 30

9/04/14 17:03

Ramskapellestraat 13 8620 NIEUWPOORT Tel. 058 23 00 30 ERkENd hERsTEllER

CARROSSERIE - CARWASH BVBA

Koetswerk op z’n best American Soft-carwash

e.be

Ramskapellestraat 13 8620 NIEUWPOORT

100 % krasvrij

Pascal Billiau

Tel. 058 23 00 30

GSM. +32 (0)495 23 01 58

Billiau carrosserie carwash bvba Ramskapellestraat 13 B-8620 Nieuwpoort

T +32 (0)58 23 00 30 F +32 (0)58 24 28 38

BT W BE0455 839 721

E info@billiau-carwash.be W www.billiau-carwash.be

IBAN

BE97 1430 7749 7849

BIC

GEBABEBB

www.billiau-carrosserie.be  info@billiau-carrosserie.be BTW BE 0455.839.721  RPR Veurne

boekje KYCNapril2014.indd 31

boekje jan2018.indd 31

IBAN

KREDBEBB NIEUWPOORTBANK · 31

BE38 4741 3578 4172

BIC

NIEUWPOORTBANK  www.billiau-carwash.be info@billiau-carwash.be Gsm 0495 23 01 58  Fax 058 24 28 38

· 31

9/04/14 17:03

5/01/18 10:23


Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort Krommehoek 1 - B-8620 Nieuwpoort Tel. 058 23 44 13 - fax 058 24 03 59 - info@kycn.be

www.kycn.be

Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort Krommehoek 1 - B-8620 Nieuwpoort Tel. 058 23 44 13 fax 058 24 03 59 - info@kycn.be Krommehoek 1 -1B-8620 Nieuwpoort Krommehoek - B-8620 Nieuwpoort www.kycn.be Tel. 058 23 44 13 fax 058 24 03 59 - info@kycn.be Tel. 058 23 44 13 - fax 058 24 03 59 - info@kycn.be

www.kycn.be www.kycn.be

Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort Krommehoek 1 - B-8620 Nieuwpoort Tel. 058 23 44 13 - fax 058 24 03 59 - info@kycn.be boekje KYCNapril2014.indd 32 boekjejan2018.indd KYCNapril2014.indd 32 boekje 32

www.kycn.be

VU: KYCN

9/04/14 17:03

VU: KYCN

boekje KYCNapril2014.indd 32

VU: KYCN

U: KYCN

Enjoy the water, the sun and a blue sky in 2018!

9/04/14 17:03 9/04/14 10:23 17:03 5/01/18

boe

Profile for Lien Vanden Broecke

NIEUWPOORTBANK JANUARI 2018  

Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort

NIEUWPOORTBANK JANUARI 2018  

Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort

Advertisement